You are on page 1of 2

Spis tre ci

Karolina Sekita

I w imi mi sa zamiast wst pu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Karol My liwiec

Cia o jako droga do wieczno ci w staro ytnym Egipcie . . . . . . . . . . . .


W odzimierz Lengauer

11

Cielesno

bogw greckich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Gra yna Jurkowlaniec

Ludzkie cia o Boga. Nagi Chrystus Micha a Anio a w Santa Maria sopra Minerva w Rzymie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Poprz cka

57

Cia o mi dzy prosektorium a warsztatem artysty . . . . . . . . . . . . . . . .


Ma gorzata Karpi ska

85

Romantyczno-magnetyczna ucieczka od cia a. Od Anto ka Golca do Zygmunta Krasi skiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105


Tomasz Wi licz

Integralno cielesna jednostki w perspektywie przej cia do nowoczesno ci zarys problematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

6
Piotr Podemski

Spis tre ci

Si a, p odno , rasa cia o ludzkie w ideologii i praktyce w oskiego faszyzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145


Wojciech Dudzik

Odkryte / zakryte. Cia o w karnawale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Podzi kowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Spis ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207