လွဴဒါန္းနုိင္ရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း

အားလုံးေသာ အမိျမန္မာနုိင္ငံသား ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။
ယခုအခါ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာမပေပ်ာက္ေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္သူ
ျပည္နယ္သားမ်ားသည္ ဘဂၤ ါလီေခၚ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ရန္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစု
းစုံ ခံစားေနၾကရရွာသည္မွာ
လနဲ႕ခ်ီေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ ဂ်ပန္နုိင္ငံတြင္းမွာ မွီတင္းေနထုိင္ေနၾကေသာ
အမိျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားအေနနွင့္လည္း အမ်ိဳးေစာင့္ နုိင္ငံေစာင့္ ဘာသာကုိေစာင့္သိေသာအားျဖင့္
ဆင္းရဲဒုကၡၾကဳံေတြ႕ေနၾကေသာ မိမိတုိ႔၏ နုိင္ငံသားမ်ားအား တတ္စြမ္းသမ်ကူညီၾကပါရန္ႏွင့္ ထုိသုိ႔
ကူညီနုိင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္နုိင္ငံ၊ တုိက်ိဳျမိဳ႕ေတာ္၊ နကအိတဘရွ-ိ ရပ္ကြက္ရွိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးသုိ႔
ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းၾကပါရန္ အထူးအသိေပးႏႈိးေဆာ္တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ
ေထရဝါဒပရိယတၱိေက်ာင္းေတာ္ (MCWA/ MTBA)
နကေခ်ာ ၃၉၃၉-၁
စာတိုက္နံပါတ္ ၁၇၃၁၇၃-၀၀၂၂
အိတဘရွ-ိ ကု
တုိက်ိဳျမိဳ႕
ဖုံး 080080-41714171-9333
0303-39733973-3348

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful