Lizing kao moderni nacin finansiranja savremenog poslovanja

Istorijat i razvoj lizinga u svijetu i kod nas • Razvoj lizinga u svijetu • Razvoj lizinga kod nas Pojam i vrste lizinga • Pojam lizinga • Vrste lizinga 1. Direktni lizing 2. Indirektni lizing 3. Finansijski lizing • Procedura finansiranja putem finansijskog lizinga • Registar finansijskog lizinga 4. Operativni lizing 5. Ostale vrste lizinga • Slicnosti i razlike finansijskog i operativnog lizinga Ekonomska kategorija lizinga • Troskovi lizinga • Lizinga vs kupovina • Lizing vs zakup • Lizing vs zajam • Lizing vs kredit Izvori prava za finansijski lizing • Medjunarodni izvori prava za finansijski lizing • Domaci izvori prava za finansijski lizing 1. Zakon o finansijskom lizingu 2. Propis o obligacionim odnosima 3. Spoljnotrgovinski propisi 4. Carinski propisi • Nadzorna funkcija NBS Ugovor o lizingu • Nastanak i razvoj ugovora • Ugovor o lizingu i lizing posao • Izvori prava i vrste ugovora • Lizing posao- finansijski lizing • Znacaj ugovora Obezbedjenje naplate po poslovima finansijskog lizinga • Rizici kod finansijskog rizika • Bankarska garancija I jemstvo • Stvarno pravno obezbedjenje • Rucna zaloga I hipoteka Racunovodstveni tretman lizinga

• •

Racunovodstveno obuhvatanje operativnog lizinga 1. Racunovodstveno obuhvatanje operativnog lizinga kod zakupodavca 2. Racunovodstveno obuhvatanje operativnog lizinga kod zakupca Racunovodstveno obuhvatanje finansijskog lizinga 1. Finansijski lizing u finansijskim izvestajima zakupodavca 2. Finansijski lizing u finansijskim izvestajima zakupca

Lizing poslovi u zemljama regiona • Lizing u BiH • Lizing u Hrvatskoj • Lizing u Crnoj Gori • Lizing u (BJR) Makedoniji Lizing kao ogledalo privrede • Lizing u turistickoj privredi Srbije • Lizing u poljoprivredi • Lizing u gradjevinarstvu Asocijacija lizing kompanija Srbije Lizing i njegove perspektive u narednom periodu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful