SAKTHI MARIAMMAN ENGINEERING COLLEGE

Department of Electronics and Communication Engineering
V Semester 'A' Section

S.No

Roll.No

NAME

1

21410106001 Abishek Kumar

2

21410106002 Abinaya.S

3

21410106003 Anjali.S

4

21410106004 Antonia Joyal.N

5

21410106005 Aravind Prasath.C

6

21410106006 Arun.c

7

21410106007 Arun Raj.P

8

21410106008 Aravind K.Ponraj

9

21410106009 Ashmi Saranya.S

10

21410106010 Bharath Kumar.V.S

11

21410106011 Chandra

12

21410106012 Cheran.K

13

21410106013 Chinnathambi.S

14

21410106014 Christal Sheeba.P

15

21410106015 Dalhousie.S

16

21410106016 Dhana Lakshmi.A

17

21410106017 Dhinesh Kumar.K

18

21410106018 Dinesh.E

19

21410106019 Dinesh Kumar.E

20

21410106020 Divya Jeevani.V

21

21410106021 Elumalai.V

22

21410106022 Fazooruni Fathima.K

23

21410106023 Ganesan.T.U

24

21410106024 Gayathri.M

25

21410106025 Gokula Krishnan.R

26

21410106026 Gopinath.A

27

21410106028 Gopinath.M

28

21410106029 Gowtham.M

29

21410106030 Gowtham Kumar.T

30

21410106031 Guru Sasi Balan.M

31

21410106032 Hemalatha.b

32

21410106033 Hemanathan.R.S

IAT I

ATT

IAT II

ATT

IAT III

ATT

SAKTHI MARIAMMAN ENGINEERING COLLEGE
Department of Electronics and Communication Engineering
V Semester 'A' Section

33

21410106034 Jegadeesh.R

34

21410106036 Jasmine.P

35

21410106037 Jawahar.A.M

36

21410106038 Jawahar.L

37

21410106040 Jayashree.L

38

21410106041 Jayashree.T

39

21410106042 Jeeva Subramanian.V

40

21410106043 Jegatheeswaran.K

41

21410106044 Jenifer Priscilla.V

42

21410106045 Jeya Prince.S

43

21410106046 Kalasalingam.V

44

21410106047 Karthik.A

45

21410106048 Karthik.B

46

21410106049 Karthika Anil Kumar Varma

47

21410106050 Krish Watson.J

48

21410106051 Krishnaveni.M

49

21410106052 Lakshmi Narayanan.T

50

21410106053 Mahendiran.R

51

21410106054 MD Moazzam Alam

52

21410106055 mohammed Rizwan.K

53

21410106056 Mohan Ram.S

54

21410106057 Mohana Sakthi.J

55

21410106058 Mothi Ajai.D

56

21410106059 Murugan.M

57

21410106060 Mutharasi.S

58

21410106303 M.Gejalakshmi

59

21410106502 S.Jayashree

Subject In charge

HOD

PRINCIPAL

SAKTHI MARIAMMAN ENGINEERING COLLEGE
Department of Electronics and Communication Engineering
V Semester 'B' Section
S.No

Roll.No

NAME

1

21410106061 Nandha Kumar.B

2

21410106062 Nandhini.A.M

3

21410106063 Nandhini.M

4

21410106064 Nandhini.P

5

21410106065 Nataraj.S

6

21410106066 Naveen Kumar.G

7

21410106067 Naveen Kumar.K

8

21410106068 Nirmal Kumar.S

9

21410106069 Nithya.V

10

21410106070 Pavithra.R

11

21410106071 Penyanayagi Parkavi.J.V

12

21410106072 Prabhu.G

13

21410106073 Pragalya.G

14

21410106074 Prasanth Subbarayan.C

15

21410106075 Prathap.E

16

21410106076 Priti Rani

17

21410106077 Priya.P

18

21410106078 Rahul Kumar

19

21410106079 Raj Kumar.V

20

21410106080 Rajan Diehl.K

21

21410106081 Rajesh.B

22

21410106082 Rajesh Kumar.R

23

21410106083 Ram Prasath.P

24

21410106084 Ranjitha.J

25

21410106085 Ranjith Kumar.K

26

21410106086 Ratan Kumar

27

21410106087 Raveeyath Basariya.A

28

21410106088 Roshan Kumar Jain.V

29

21410106089 Saira.D

30

21410106090 Sairam.B

31

21410106091 Sandhya.S

32

21410106092 Sangeetha.K

IAT I

ATT

IAT II

ATT IAT III

ATT

SAKTHI MARIAMMAN ENGINEERING COLLEGE
Department of Electronics and Communication Engineering
V Semester 'B' Section
S.No

Roll.No

NAME

33

21410106093 Saran Raj.S(6.11.92)

34

21410106094 Saran Raj.S(25.9.92)

35

21410106095 Saranya.B

36

21410106096 Saraswathi.P

37

21410106097 Sethu Naga Karthik.M

38

21410106098 Shamina.S

39

21410106099 Sindhu S.V.Thamilazhaki

40

21410106100 Sindhya.Y

41

21410106101 Siva Rama Krishna.V

42

21410106102 Sridharan.P

43

21410106103 Suganya.N

44

21410106104 Suganya.S

45

21410106105 Surendar.R

46

21410106106 Suresh Kumar.N

47

21410106107 Suresh Kumar.P

48

21410106109 Venktraman.G

49

21410106111 Vigneshwaran.R

50

21410106112 Vivekanandan.B

51

21410106113 Yoga Lakshmi.B

52

21410106114 Yuvaraj.A

53

21410106301 Arun.M

54

21410106302 Aruna.C.V

55

21410106304 Renganathan.M

56

21410106305 Sabarinathan.D

57

21410106306 SelvaVenkatesan.S

58

21410106307 Shijin.R.P

59

21410106501 SarathKumar.N

Subject In charge

IAT I

HOD

ATT

IAT II

ATT IAT III

PRINCIPAL

ATT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful