You are on page 1of 10

Mander

Przysowia polskie
Z przymrueniem oka

Copyright by Mander & e-bookowo


ISBN 978-83-7859-033-0

Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo


www.e-bookowo.pl
Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl

Wszelkie prawa zastrzeone.


Kopiowanie, rozpowszechnianie czci lub caoci
bez zgody wydawcy zabronione
Wydanie I 2012

Mander: Przysowia polskie

Rolka
Z czym porwna mona ycie?
Jest jak czkawka u przekupy?
Jak toaletowy papier?
Dugie, szare i do dupy?
Lecz wiateko jest w tunelu,
Przyszo wanie mi do gowy,
e w papier specyficzny,
Dzisiaj ju jest kolorowy...
Czsto nawet mona trafi,
Bd wiadomie, bd niechccy,
e nie tylko jest w kolorze,
Ale jeszcze - jest pachncy...
A na dusze posiedzenia,
I nastroje ciut chmurnawe,
Mona nawet dosta taki,
W ktrym teksty s ciekawe...
Tylko czas wci mknie do przodu,
Niczym rumak nader rczy,
I cho rolka niby duga,
To i tak si szybko koczy...

|4

Mander: Przysowia polskie

Popiech
Gdy si czowiek pieszy,
To si diabe cieszy.
Bo lepiej zaczeka,
Ni potem narzeka.
Wic gdy kogo gowa boli,
Winien pieszy si powoli.
Wiedz nawet to konstable,
e co nagle to po diable.
I czy sug, czy te wadc,
Popiech zawsze zym doradc.
Jest przypadek jednak znany,
W ktrym popiech jest wskazany.
Jedno takie jest zadanie,
Mianowicie pche apanie.

|5

Mander: Przysowia polskie

aba
Jak najprociej pozna prawd?
Kiedy prawdy gd doskwiera?
Zwaszcza wtedy, kiedy aba,
Cigle bota si wypiera.
O co chodzi takiej abie?
Rozgry tego co nie mog.
Bo gdy kowal konia kuje,
To podstawia aba nog...

|6

Mander: Przysowia polskie

Dobre chci
Chocia ludzko taka stara,
Wci si jednak nie narodzi,
Kto tak mdry i zaradny,
Kto kto wszystkim by dogodzi.
Cudw nie ma, kto w nie wierzy,
Ten sam siebie tylko zwodzi,
Nie wystarcz dobre chci,
Ognia z wod - nie pogodzi.
Na nic zapa i ambicja,
Nie wystarcz dobre chci,
Choby nie wiem jak si stara,
Z gwna bicza nie ukrci...
Co si dobrych chci tyczy,
To jest porzekado znane,
e dobrymi dzi chciami,
Pieko jest wybrukowane.
W piekle diabe si panoszy,
Wszake szlachcic na zagrodzie,
Nawet jeli jest piekielna,
To jest rwny wojewodzie.

|7

Mander: Przysowia polskie

Diabe ma dzi z opini,


Bo go zawsze kto obmwi,
Lecz s miejsca ju na wiecie,
Gdzie dobranoc diabe mwi.
Czy wystarczy mu zapau?
Czy si aby nie zniechci?
Przecie wida jak na doni,
e on te ma dobre chci.

|8

Mander: Przysowia polskie

| 59

Spis przysw
Rolka ................................................................................ 4
Popiech .......................................................................... 5
aba ................................................................................. 6
Dobre chci ...................................................................... 7
Cel .................................................................................... 9
Wierzba.......................................................................... 10
Praca .............................................................................. 12
O babie .......................................................................... 13
Biedny i bogaty .............................................................. 16
Kul w pot ..................................................................... 18
Prny al....................................................................... 20
Pijak ............................................................................... 21
Pochwaa gupoty .......................................................... 22
Gocinno ..................................................................... 25
Prezent........................................................................... 27
Kij ................................................................................... 28
Wszyscy wici............................................................... 29
Noyce ........................................................................... 31
Zgoda ............................................................................. 33
Powtarzalno ............................................................... 34
Obyczajno ................................................................... 35
Pieko ............................................................................. 36
Przyjaciel ........................................................................ 38

Mander: Przysowia polskie

| 60

Czarny kot ...................................................................... 39


Kura................................................................................ 41
Stary ............................................................................... 42
Wilk ................................................................................ 44
Przypadek ...................................................................... 45
Zwyczaj .......................................................................... 46
Prawda ........................................................................... 47
Zapobiegliwo .............................................................. 48
Wspomnienia ................................................................ 49
Poszukiwacz ................................................................... 50
Deszcz ............................................................................ 51
Alibi ................................................................................ 52
Aby do wiosny ............................................................... 53
Fart................................................................................. 54
Dopi swego ................................................................ 55
Nie am si ..................................................................... 56
Podsumowanie .............................................................. 57
Spis przysw ................................................................. 59