PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

KERTAS KONSEP PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1.0 PENDAHULUAN

Pantun merupakan puisi tradisi Melayu yang diwarisi zaman berzaman. Dalam usaha untuk mewarisi puisi tradisional ini dihayati oleh generasi muda, Kementerian Pelajaran telah memperkenal pertandingan berbalas pantun antara Sekolah Menengah Malaysia pada tahun 1989 yang dikenali sebagai Pesta Pantun Sekolah-sekolah Menengah Malaysia. Dua piala yang menjadi rebutan ialah Piala Sirih Pulang Ke Gagang sumbangan oleh Berita Harian dan Piala Keterampilan sumbangan Petronas. Pertandingan ini dianjurkan oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 OBJEKTIF Memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar melalui pertandingan pantun selaras dengan konsep ‟Perpaduan Melalui Kokurikulum”. Mengekal dan mengembangkan pantun serta seni berpantun sebagai khazanah puisi Melayu tradsional dan warisan bangsa. Pelajar dapat menggunakan daya fikir dalam berpantun dengan cepat dan tepat serta kritis dan kreatif. Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran berbahasa dalam menjual dan menjawab pantun. Pelajar dapat membina keyakinan diri dan sedia bersaing secara sihat dalam pertandingan.

3.0

PENGANJURAN DAN PENGELOLAAN Pertandingan ini dianjurkan oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia. Pertandingan di Peringkat Kebangsaan akan dikelolakan oleh Jabatan Pelajaran Negeri sebagai tuan rumah yang dipilih oleh kementerian pada setiap tahun. Pertandingan di Peringkat Negeri dikelolakan oleh Jabatan Pelajaran Negeri, pertandingan di Peringkat Daerah dikelolakan oleh Pejabat Pelajaran Daerah manakala peringkat sekolah pula dikelolakan oleh sekolah berkenaan. 4.0 JENIS PERTANDINGAN

Pertandingan Peringkat Kebangsaan dilaksanakan secara ‘Kalah Mati’, yang menemukan pemenang antara dua kumpulan dalam satu pertandingan bermula pada peringkat kedua. Walau bagaimanapun, pada pertandingan peringkat pertama peluang bertemu antara pasukan kalah dan menang dibenarkan seperti rajah berikut:

32
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

CARTA PERTANDINGAN K1 M9 M17 P17 K3 M11 P11 M21 M4 P21 K5 K21 M13 P13 M6 M19 P19 K7 M15 P15 M8
P3 Negeri 5 Negeri 6 P4 Negeri 7 Negeri 8 P5 Negeri 9 Negeri 10 P6 Negeri 11 Negeri 12 P7 Negeri 13 Negeri 14 P8 Negeri 15 Negeri 16

P9 M2

P1 Negeri 1 Negeri 2 P2 Negeri 3 Negeri 4

M1 P10 M10 K2 P18 M3 P12 M12 M22 K4 P22 M5 M14 P14 K6 P20 M7 P16 M16 K8 M20 K22 M18

P 23 Ke-3 / Ke-4 P 24 ( Akhir) Johan / Naib Johan

P = Perlawanan M = Menang K = Kalah

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

33

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

5.0

PENYERTAAN/ PENDAFTARAN Pendaftaran peserta- 5 orang Bilangan guru – 1 orang guru pengiring Pertandingan ini terbuka kepada semua murid TINGKATAN SATU hingga TINGKATAN LIMA sekolah bantuan kerajaan di Malaysia TIDAK TERMASUK MRSM 5.4 Setiap negeri hanya dibenarkan menghantar satu pasukan sekolah ke pertandingan peringkat kebangsaan. 5.5 Setiap pasukan sekolah hanya boleh diwakili oleh murid yang sedang belajar di sekolah tersebut sahaja. Sekiranya berlaku gabungan pelajar sebagai pemantun antara sekolah, pasukan negeri tersebut AKAN DIBATALKAN penyertaannya. 5.6 Penyertaan pelajar yang berbilang kaum amat digalakkan. 5.1 5.2 5.3

6.0 6.1

PELAKSANAAN PERTANDINGAN Syarat-Syarat Pertandingan 6.1.1 Pantun yang dibenarkan hanyalah jenis empat kerat iaitu pantun empat baris yang mempunyai dua baris pembayang dan dua baris maksud. Rima hujung baris mestilah berpolakan “a,b,a,b”. 6.1.2 Peserta pantun ini disertai oleh lima pemantun 6.1.3 Pasukan yang memperoleh markah yang tertinggi dikira sebagai pemenang. Walau bagaimanapun hakim-hakim MESTI berbincang untuk menentukan pemenang berdasarkan sistem juri sekiranya terdapat pemberian markah antara hakim tidak seimbang. (perubahan – 2011) CONTOH : 1 : 4 NEGERI A HAKIM 1 170 √ HAKIM 2 164 √ HAKIM 3 165 √ HAKIM 4 162 √ HAKIM 5 160 JUMLAH MARKAH 821 KEPUTUSAN JURI 4 NEGERI B 165 163 161 160 188 837

√ 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

34

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

CONTOH 2 : 3 NEGERI A HAKIM 1 170 √ HAKIM 2 164 HAKIM 3 165 √ HAKIM 4 162 √ HAKIM 5 160 JUMLAH MARKAH 821 KEPUTUSAN JURI 3 6.1.4 NEGERI B 165 166 161 160 180 832 √ √ 2 DITENTUKAN

Jika berlaku seri, PEMENANG AKAN MENERUSI SISTEM JURI. Contohnya: Negeri A : 812 Markah Negeri B : 812 Markah NEGERI A 161 164 √ 165 162 √ 160 √ 812 3

NEGERI B 165 163 166 160 158 812 2 √ √

HAKIM 1 HAKIM 2 HAKIM 3 HAKIM 4 HAKIM 5 JUMLAH KEPUTUSAN JURI 6.1.5 6.1.6 6.1.7

6.1.8 6.1.9 6.1.10

Jika masih berlaku seri, markah bahagian ISI diambil kira. Masa menjual dan membeli pantun dikira berdasarkan arahan jurupantun. Masa dikira mulai jurupantun mengarahkan pantun dijual ialah 15 saat untuk pusingan pertama. Manakala dalam pusingan kedua masa untuk mencipta dan menjual pantun bagi tema spontan ialah 60 saat. Masa untuk membeli pantun ialah 60 saat untuk ketiga-tiga pusingan. Loceng akan dibunyikan selepas 15 saat masa untuk jualan pantun bagi pusingan pertama dan 30 saat bagi pusingan ketiga sekiranya pemantun gagal menjual pantun. Pusingan Tambahan. Loceng akan dibunyikan selepas 30 saat masa untuk menjual pantun dan selepas 60 saat masa untuk membeli pantun sekiranya pemantun gagal menjual dan membeli pantun.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

35

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

7.0

FORMAT PERTANDINGAN
7.1

Pemantun kelima – Memperkenalkan kumpulan/pasukan ( maksimum 3 minit ) dalam bentuk pantun sahaja sama ada secara biasa atau berlagu dan berperanan menggantikan pemantun utama sekiranya berlaku sebarang masalah kepada peserta utama. Jurupantun berhak menegur sekiranya pasukan tersebut melebihi masa yang telah ditetapkan.

7.2 Pertandingan setiap peringkat terbahagi kepada 4 pusingan iaitu: 7.2.1 Pusingan Pertama (Tema diberi awal) 7.2.2 Pusingan Kedua (Tema Spontan terkawal diundi semasa pertandingan) 7.2.3 Pusingan Ketiga (Tema Bebas disediakan oleh penjual pantun) 7.2.4 Pusingan Tambahan (Tema Bebas disediakan oleh penjual pantun) 7.3 Tema pusingan 3 dan 4 (bebas) hendaklah jelas dan sesuai. 7.3.1 Tidak mengandungi maksud tersirat Contoh: ‘Kain Buruk’ , ‘Quran Buruk’, ‘Kelapa Tua’ sepatutnya: ‘ Warga Emas’ 7.3.2 Bukan berbentuk tajuk atau subtajuk Contohnya: ‘Kerepek Pisang’ sepatutnya: ‘ Makanan Tradisional’ 7.3.4 Mempunyai nilai susila. Contoh tidak mempunyai nilai susila: ‘Mat Rempit’, ‘Bohsia/Mak nyah’,‘Malam Pesta Muda-mudi’, ‘Ceti Haram 7.3.5 Tidak menggunakan dialek, bahasa pasar, slanga, singkatan, dan bahasa asing.Contoh: ‘Along’, ‘SMS’, ‘ICT’, ‘ Kena Kencing’, ‘Mahmudah/Mazmumah’,‘Mahabbah’, 8.0 TATACARA PUSINGAN 8.1 PUSINGAN PERTAMA Pertandingan Pusingan Pertama – Tema diberi awal - Pantun disediakan oleh peserta 8.1.1 Menjual dalam masa 15 saat 8.1.2 Membeli dalam masa 60 saat
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

36

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Menjual/membeli diterima asalkan pemantun memulakan soalan/jawapan dalam masa ditetapkan (8.1.1 dan 8.1.2 ) 8.1.4 Semua bentuk nota pemantun akan diambil sebelum bermulanya pusingan kedua. Setiap pemantun akan dibekalkan dengan kertas oleh pihak urusetia.
8.1.3

1 2 3

A B C

8.2

PUSINGAN KEDUA Tema Spontan terkawal – dicabut semasa pertandingan Pemantun akan disediakan kertas kosong. Apa-apa bahan bertulis atau bercetak tidak dibenarkan dibawa bersama-sama peserta. Mencipta dan menjual dalam masa 60 saat 8.2.2 Membeli dalam masa 60 saat 8.2.3 Mencipta dan menjual/membeli diterima asalkan pemantun memulakan soalan/jawapan dalam masa ditetapkan (8.2.1 & 8.2..2)
8.2.1

1 2 3

A B C

8.3 PUSINGAN KETIGA Tema spontan disediakan oleh penjual pantun. Pemantun telah disediakan kertas kosong pada pusingan kedua. Apaapa bahan bertulis atau bercetak tidak dibenarkan dibawa bersamasama peserta.
8.3.1

8.3.2

Menjual dalam masa 30 saat Membeli dalam masa 60 saat

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

37

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Menjual/membeli pantun diterima asalkan pemantun memulakan soalan/jawapan dalam masa ditetapkan (8.3.1 dan 8.3.2)
8.3.3

1 2 3

A B C

8.4

PUSINGAN TAMBAHAN Tema pusingan tambahan disediakan oleh pemantun keempat. Pemantun telah disediakan kertas kosong pada pusingan kedua. Apaapa bahan bertulis atau bercetak tidak dibenarkan dibawa bersamasama peserta. 8.4.1 Menjual dalam masa 30 saat 8.4.2 Membeli dalam masa 60 saat 8.4.3 Menjual/membeli pantun diterima asalkan pemantun memulakan soalan/jawapan dalam masa ditetapkan (8.4.1 dan 8.4.2) D

4

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

38

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Tatacara pertandingan dihuraikan seperti berikut: PERTANDINGAN PERINGKAT AWAL (P1 hingga P8) Tema 123Penjual 1 2 3 PUSINGAN 1 – (TEMA DIBERI AWAL) Pembeli Pembeli Penjual A B C 1 2 3 A B C A– B– C– Tema

Tema Cabutan Cabutan Cabutan

PUSINGAN 2 ( TEMA SPONTAN – CABUTAN SPONTAN) Penjual Pembeli Pembeli Penjual Tema 1 B 1 B Cabutan 2 3 C A 2 3 C A Cabutan Cabutan

Tema Spontan Jual Spontan Jual Spontan Jual

PUSINGAN 3 ( TEMA SPONTAN PENJUAL PANTUN) Penjual Pembeli Pembel Penjual i 1 C 1 C 2 3 A B 2 3 A B

Tema Spontan Jual Spontan Jual Spontan Jual

PUSINGAN TAMBAHAN ( TEMA SPONTAN – PENJUAL PANTUN ) Spontan Jual 4 D 4 D Spontan Jual

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

39

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

PERTANDINGAN PERINGKAT KEDUA (P9 hingga P16) Tema 123Penjual 1 2 3 PUSINGAN 1 – (TEMA DIBERI AWAL) Pembeli Pembeli Penjual A B C 1 2 3 A B C A– B– C– Tema

Tema Cabutan Cabutan Cabutan

PUSINGAN 2 ( TEMA SPONTAN – CABUTAN SPONTAN) Penjual Pembeli Pembeli Penjual Tema 1 B 1 B Cabutan 2 3 C A 2 3 C A Cabutan Cabutan

Tema Spontan Jual Spontan Jual Spontan Jual

PUSINGAN 3 ( TEMA SPONTAN PENJUAL PANTUN) Penjual Pembeli Pembel Penjual i 1 C 1 C 2 3 A B 2 3 A B

Tema Spontan Jual Spontan Jual Spontan Jual

PUSINGAN TAMBAHAN ( TEMA SPONTAN – PENJUAL PANTUN ) Spontan Jual 4 D 4 D Spontan Jual

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

40

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

PERTANDINGAN PERINGKAT SUKU AKHIR (P17 hingga P20) Tema 123PUSINGAN 1 – (TEMA DIBERI AWAL) Penjual Pembeli Pembeli Penjual 1 2 3 A B C 1 2 3 A B C A– B– C– Tema

Tema Cabutan Cabutan Cabutan

PUSINGAN 2 ( TEMA SPONTAN – CABUTAN SPONTAN) Penjual Pembeli Pembeli Penjual Tema 1 B 1 B Cabutan 2 3 C A 2 3 C A Cabutan Cabutan

Tema Spontan Jual Spontan Jual Spontan Jual

PUSINGAN 3 ( TEMA SPONTAN PENJUAL PANTUN) Penjual Pembeli Pembel Penjual i 1 C 1 C 2 3 A B 2 3 A B

Tema Spontan Jual Spontan Jual Spontan Jual

PUSINGAN TAMBAHAN ( TEMA SPONTAN – PENJUAL PANTUN ) Spontan Jual 4 D 4 D Spontan Jual

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

41

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

PERTANDINGAN PERINGKAT SEPARUH AKHIR (P21 dan P22) Tema 123PUSINGAN 1 – (TEMA DIBERI AWAL) Penjual Pembeli Pembeli Penjual 1 2 3 A B C 1 2 3 A B C A– B– C– Tema

Tema Cabutan Cabutan Cabutan

PUSINGAN 2 ( TEMA SPONTAN – CABUTAN SPONTAN) Penjual Pembeli Pembeli Penjual Tema 1 B 1 B Cabutan 2 3 C A 2 3 C A Cabutan Cabutan

Tema Spontan Jual Spontan Jual Spontan Jual

PUSINGAN 3 ( TEMA SPONTAN PENJUAL PANTUN) Penjual Pembeli Pembel Penjual i 1 C 1 C 2 3 A B 2 3 A B

Tema Spontan Jual Spontan Jual Spontan Jual

PUSINGAN TAMBAHAN ( TEMA SPONTAN – PENJUAL PANTUN ) Spontan Jual 4 D 4 D Spontan Jual

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

42

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

PERTANDINGAN TEMPAT KETIGA / KEEMPAT (P23) Tema 123Penjual 1 2 3 PUSINGAN 1 – (TEMA DIBERI AWAL) Pembeli Pembeli Penjual A B C 1 2 3 A B C A– B– C– Tema

Tema Cabutan Cabutan Cabutan

PUSINGAN 2 ( TEMA SPONTAN – CABUTAN SPONTAN) Penjual Pembeli Pembeli Penjual Tema 1 B 1 B Cabutan 2 3 C A 2 3 C A Cabutan Cabutan

Tema Spontan Jual Spontan Jual Spontan Jual

PUSINGAN 3 ( TEMA SPONTAN PENJUAL PANTUN) Penjual Pembeli Pembel Penjual i 1 C 1 C 2 3 A B 2 3 A B

Tema Spontan Jual Spontan Jual Spontan Jual

PUSINGAN TAMBAHAN ( TEMA SPONTAN – PENJUAL PANTUN ) Spontan Jual 4 D 4 D Spontan Jual

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

43

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

PERTANDINGAN AKHIR (P24) Tema 123PUSINGAN 1 – (TEMA DIBERI AWAL) Penjual Pembeli Pembeli Penjual 1 2 3 A B C 1 2 3 A B C A– B– C– Tema

Tema Cabutan Cabutan Cabutan

PUSINGAN 2 ( TEMA SPONTAN – CABUTAN SPONTAN) Penjual Pembeli Pembeli Penjual Tema 1 B 1 B Cabutan 2 3 C A 2 3 C A Cabutan Cabutan

Tema Spontan Jual Spontan Jual Spontan Jual

PUSINGAN 3 ( TEMA SPONTAN PENJUAL PANTUN) Penjual Pembeli Pembel Penjual i 1 C 1 C 2 3 A B 2 3 A B

Tema Spontan Jual Spontan Jual Spontan Jual

PUSINGAN TAMBAHAN ( TEMA SPONTAN – PENJUAL PANTUN ) Spontan Jual 4 D 4 D Spontan Jual

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

44

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Nota: TEMA PANTUN: a. Tema pantun disediakan oleh pemantun untuk dijual kepada pasukan lawan. b. Pantun yang dijual mestilah mempunyai nilai murni dan bermesej positif. c. Pemantun tidak dibenarkan menjual pantun yang berbentuk kuiz / teka - teki d. Tema pantun tidak boleh menyentuh perkara-perkara yang sensitif seperti agama, fahaman politik, kaum dan peribadi individu. e. Dalam pusingan ketiga dan tambahan, penjual pantun MESTI menyerahkan Borang Pernyataan Tema Pantun kepada jurupantun untuk diumumkan terlebih dahulu sebelum menjual pantun masing-masing.
9.0

PEMARKAHAN DAN PENGHAKIMAN
9.1 9.2 9.3 9.4

Isi - 20 markah Bahasa - 20 markah Persembahan - 10 markah Penghakiman dalam pertandingan ini dihakimi oleh lima orang hakim. 9.4.1 Bahagian isi - 2 orang hakim 9.4.2 Bahagian Bahasa - 2 orang hakim 9.4.3 Bah. Persembahan - 1 orang hakim

PEMANTUN TIDAK DIBENARKAN BERBINCANG ANTARA ANGGOTA KUMPULAN SAMA ADA SECARA LISAN ATAUPUN BERTULIS. Sekiranya berlaku perbincangan,sebanyak 50 PERATUS daripada jumlah markah keseluruhan pasukan akan dipotong. 9.6 Pemantun dibenarkan bergerak dengan tertib dalam kawasan pasukannya sahaja. 9.7 Keputusan hakim adalah MUKTAMAD.
9.5

10.0

AM Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia

PANDUAN PEMARKAHAN HAKIM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

45

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1.0 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM PERTAMA (Menghakimi Isi - Ketepatan soalan/belian/jawapan - Jelas dan sesuai dengan tema (10/20) ISI - JUMLAH MARKAH (10/20) Ketepatan soalan/jawapan - jelas dan sesuai dengan tema Pantun yang dijual mestilah mempunyai satu soalan yang jelas Jika lebih daripada satu soalan, markah tidak akan diberikan. Jualan pantun yang merupakan pernyataan dan bukan berbentuk soalan, markah tidak akan diberikan. 1.5 Jualan pantun yang terkeluar daripada tema tidak mendapat sebarang markah. 1.6 Pantun yang berupa pelarian , yakni yang tidak menjawab soalan tidak diberikan markah.
1.1 1.2 1.3 1.4

2.0

PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KEDUA (Menghakimi isi- Padat & jitu serta bernilai susila – 10/20 markah) ISI - Jumlah Markah (10/20 ) Pantun yang dijual dan dibeli hendaklah:2.1 Padat dan jitu 2.2 Mempunyai nilai susila - 5 markah - 5 markah

Padat dan jitu bermaksud: • Pemilihan kosa kata yang indah • Tanpa kesalahan bahasa • Susunan kosa kata yang betul Mempunyai nilai susila:• Pantun sarat dengan nilai-nilai murni dan panduan/pedoman dalam kehidupan seharian 3.0 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KETIGA (Menghakimi Bahasa - Pola Rima & Suku kata (10/ 20 ) Pola Rima `a,b,a,b’ 3.1.1 Rima di hujung baris 3.1.2 Rima di tengah 3.2 Suku kata dalam baris 3.2.1 8 hingga 12 suku kata
3.1

dapat

dijadikan

- 3 markah - 2 markah - 5 markah

4.0

PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KEEMPAT : 46 94

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

( Menghakimi bahasa – pembayang dan maksud serta tautannya ( 10 / 20 )
4.0

Pembayang maksud- ( 6 markah ) 4.0.1 Terdapat tautan / kesinambungan dengan baris pertama dengan baris kedua. 4.0.1.1 Pembayang maksud mestilah berkaitan dengan keindahan alam semesta atau unsur semula jadi atau kerenah manusia. 4.0.1.2 Pembayang maksud mestilah mempunyai cerita yang jelas dan berkaitan. 4.0.1.3 Pembayang maksud TIDAK MENGANDUNGI MAKSUD KIASAN SEPERTI METAFORA, PERSONIFIKASI, SIMILE dan seumpamanya. Tautan pembayang dengan maksud- ( 4 markah ) 4.1.1 ( Ada hubungan antara baris pembayang dengan baris maksud )

4.1

5.0 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KELIMA : ( Menghakimi persembahan – gerak fizikal, intonasi, jeda, kelancaran dan sebutan baku. (10 markah). 5.1Gerak-geri yang seimbang dengan pantun ( 3 markah ) Gerak-geri tangan, jelingan dan senyuman. Jika terdapat aksi yang berlebihan, tiada markah yang diberikan. 5.2 Intonasi dan jeda ( 3 markah ) Jeda ialah nada / hentian sebutan bagi suku kata pada setiap baris. Intonasi ialah nada bagi memisahkan maksud dengan pembayang maksud pantun. 5.3 Kelancaran ( 2 markah ) Tiada kegagapan dan perulangan dalam pengucapan. 5.4 Sebutan baku dan jelas ( 2 markah )

RUMUSAN MARKAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

47

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

PERTANDINGAN PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN _______ NEGERI : ____________________________________________ ( Yang menjual pantun dahulu )

HAKIM PEMANTUN 1 PEMANTUN 2 PEMANTUN 3 PEMANTUN 4 JUMLAH

1

2

3

4

5

JUMLAH

NEGERI : ____________________________________________ HAKIM PEMANTUN A PEMANTUN B PEMANTUN C PEMANTUN D JUMLAH 1 2 3 4 5 JUMLAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

48

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

K.HAKIM (1) : _____________________________ TANDATANGAN ________________________ HAKIM 2 HAKIM 3 HAKIM 4 HAKIM 5 : _____________________________ TANDATANGAN : _____________________________ TANDATANGAN : _____________________________ TANDATANGAN :______________________________TANDATANGAN _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

49

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

KEPUTUSAN PERTANDINGAN PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN _______ PEMENANG PERTANDINGAN PANTUN
• •

• •

PERINGKAT PUSINGAN AWAL SUKU AKHIR SEPARUH AKHIR PENENTUAN TEMPAT KETIGA DAN KEEMPAT AKHIR : ____________________________________________ : ____________________________________________

PASUKAN NEGERI

PEMANTUN TERBAIK NAMA PASUKAN : ______________________________________________ : ______________________________________________

K.HAKIM (1) __________________________ TANDATANGAN _______________ HAKIM 2 : _____________________________ TANDATANGAN ________________ HAKIM 3 : _____________________________ TANDATANGAN ________________ HAKIM 4 : _____________________________ TANDATANGAN ________________ HAKIM 5 :______________________________TANDATANGAN ________________

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

50

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

PANDUAN UNTUK HAKIM BI L 1 JENIS KESALAHAN HURAIAN DAN PEMBERIAN MARKAH

1. Bukan pantun jual / pantun TIADA MARKAH ( Hakim 1 dan Hakim 2 ) pernyataan 2. Contoh pantun pernyataan: Burung merbuk riang bersenda, Cuma intonasi dinaikkan pada baris Bersenda riang di pohon turi; keempat atau cara berpantun sayang remaja wawasan tiada seolah – olah bertanya ibunda tercinta menghilang diri ? 2. Dua soalan dalam satu pantun 3. Lari atau tidak menepati tema 2. Contoh 2 soalan: Ilmu dituai buahnya di mana? Pabila dituai murnikah hasilnya? Tolak 2 markah persembahan. ( Hakim 5 ) TIADA MARKAH ISI Hakim 1 dan hakim 2 Contoh: Angin teknologi menghembus maju Pusat siber dibina bila 50 % MARKAH DITOLAK DARIPADA MARKAH KESELURUHAN.

2

Sebutan tidak baku

3

Pantun jual berbentuk kuiz/teka-teki

4

Perbincangan sesama sendiri/ memberikan nota Semasa mencipta, menjual dan membeli pantun.

5

Tergagap-gagap / tersekat-sekat / Hakim 5 : Hakim persembahan sahaja Mengulang (1 markah sahaja diberikan) Pantun ciplak ( pantun jual atau pantun beli ) sama ada:  Pantun lama atau  Diambil daripada pihak lawansebaris atau dua baris penuh.  Mengulang pantunnya sendiri atau pantun pasukannyasebaris atau dua baris penuh.  Peribahasa Ciplak sebaris – 5 markah sahaja ( Hakim 4) Ciplak dua baris – TIADA MARKAH ( Hakim 4) Contoh ciplak sebaris ( 5 markah): Buah cempedak di luar pagar Bunga melur cantik di taman cantik di rimba cantik di tanjung TIADA MARKAH : Hakim 1 dan Hakim2 Contoh: jawapan disedia berasaskan tema 51 94

6

Pantun jawapan pelarian
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

7

(Tidak diberi)

menjawab

soalan

yang

1. Budaya ilmu amalan mulia darjat insan kan kekal berzaman 2. manfaat ilmu bersinar indah insan kreatif memimpin pertiwi 3. manfaat ilmu bersinar indah kukuhkan iman hadapi dugaan Hakim 1( isi ) : 5 markah Hakim 2 ( isi ): 5 markah Hakim 3 ( bahasa ) : BERDASARKAN BAHASA Hakim 4 ( bahasa ) : BERDASARKAN BAHASA Hakim 5 ( persembahan ):BERDASARKAN PERSEMBAHAN Hakim 1 : 3 –4 markah sahaja Contoh Soalan : Mampukah remaja hadapi saingan? Contoh Jawapan : Takkan mampu hadapi saingan Andai semangat luntur di jiwa. Hakim 1 : 0 markah Contoh Soalan : Mengapa remaja parah akhlaknya Contoh Jawapan : Takkan remaja parah akhlaknya

8

Pihak lawan mesti membeli pantun berasaskan tema walaupun pantun jual gagal dilafazkan dalam tempoh yang ditetapkan.

9

Jawapan NAFI untuk soalan terbuka

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

52

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

RAGAM BAHASA DALAM PANTUN HURAIAN DAN CONTOH Perbandingan secara langsung  bahtera merdeka belayar sudah  gedung ilmu gagah di hutan batu  bendera bahasa berkibar megah METAFORA Contoh maksud pantun Bunga ilmu mekar mewangi, bagaimana harumnya majukan bangsa? Contoh maksud pantun Lautan ilmu diharung sudah, mengapa lemas di jagat raya? Perbandingan secara tidak langsung ( bagai, bak, seperti, umpama, macam, laksana dll )  gigih pak tua bak semarak api  laksana helang di angkasa raya Contoh pantun Rangkaian satelit bak cendawan tumbuh, Nilaian kudus dirakam bagaimana. SIMILE Contoh pantun Andai masa bak mata pedang, mengapa dibiar menikam diri? Unsur perorangan. Memberi sifat manusia kepada benda – benda bukan manusia PERSONIFIKASI  Tampak rembulan tersenyum padaku  alam terbakar menangis hiba  hembusan sang bayu menyapa puteri Pembalikan susunan kata – kata  jiwa pak tua teguhnya masih INVERSI  remaja kini ditegur jangan  ilmu dituai buahnya di mana?  kasih beralih dibelai bagaimana? Kiasan yang melampau dan berlebih – lebihan  gerak remaja memukau ummah  hilang duniaku sekelip mata  penjara rumah berabad sudah HIPERBOLA  kasih ibu melaut saujana Contoh pantun ( tema : tanggungjawab remaja ) Gunung terbeban dipikul remaja kenapa bimbang dipikul gelombang? Pengulangan kata sebagai penegas, anafora, responsi, epifora REPITISI Contoh pantun Orang di Jawa menanam kapas, Orang di Eropah menanam anggur; Jangan tertawa pelepah di atas, melihat pelepah di bawah yang gugur. ASONANSI Perulangan huruf vokal ALITERASI Perulangan huruf konsonan JENIS
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

53

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

PROFESIONAL HAKIM PANTUN CONTOH PANTUN JUAL Juntai cendana sisian keledang, kelapa berjajar luas terperi; andai masa bak mata pedang, mengapa dibiar menikam diri. HAKIM Hakim 1 10 markah Menilai soalan baris 3 dan 4 Menilai jawapan baris 3 dan 4 Hakim 2 10 markah Pemilihan kata dan nilai susila BIDANG TUGAS Menilai soalan baris 3 dan 4 Andai masa bak mata pedang Mengapa dibiar menikam diri juntai cendana sisian keledang, kelapa berjajar luas terperi; andai masa bak mata pedang, mengapa dibiar menikam diri. MARKAH DINILAI Jelas dan Tepat 10 MARKAH

Pemilihan kata di baris pembayang tidak tepat Nilai susila kurang menarik PEMILIHAN DIKSI - 3 NILAI SUSILA -3

Hakim 3 Menilai pola rima dan suku kata 10 markah Juntai cendana sisian keledang, Menilai pola rima dan kelapa berjajar luas terperi; suku kata andai masa bak mata pedang, mengapa dibiar menikam diri. Hakim 4 10 markah Pembayang maksud dan maksud serta tautannya Hubungan baris 1 & 2 Juntai cendana sisian keledang Kelapa berjajar luas terperi ( 2 markah ) Ada cerita TIADA tautan Tiada kiasan juntai cendana sisian keledang b1 andai masa bak mata pedang b3 kelapa berjajar luas terperi b2 mengapa dibiar menikam diri b4 ( 2 markah ) PEMBAYANG KURANG

Rima tengah : 2 Rima hujung : 3 Suku kata : 5 JUMLAH : 10 MARKAH

4 markah – -

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

54

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

MENGGAMBARKAN MAKSUD Hakim 5 10 markah Gerak fizikal : 3 Intonasi :3 Kelancaran :2 Sebutan baku : 2 Gerak fizikal :3 Intonasi :3 Kelancaran :2 Sebutan baku : 2 Berasaskan pemerhatian ketelitian hakim atau

HAKIM 1 : MENILAI SOALAN BERASASKAN TEMA 10 MARKAH Fokus Hakim 1 ( hakim isi ): Pantun soal dan jawab


    

 

10 MARKAH sahaja. Menilai baris ketiga dan keempat. Pemantun yang sama atau pemantun dalam pasukan atau pasukan lawan tidak mengulang / meniru jawapan yang sama (peserta kurang kreatif) Markah diberi tidak lebih daripada 2 markah. Soalan dan jawapan mesti jelas dan mudah difahami. Kiasan yang dibenarkan hanya SIMILE dan METAFORA sahaja. Pemantun MESTI fokus pantun yang dijual dan menjawab soalan yang dijual sahaja. 0 markah tidak menjawab soalan atau 0 markah untuk jawapan pelarian. Pemantun prihatin ‘bentuk dan aras soalan’. 0 markah bagi peserta yang mengambil sepenuhnya jawapan peribahasa. Pantun jawapan berbentuk nafi dengan alasan : 3 – 4 markah Pantunjawapan berbentuk nafi tanpa alasan : 0 markah

Contoh – contoh soalan pantun Redup nyaman di kala senja, undan di sawah terbang ke hilir; hidup setaman tidak bersapa, sahutan muhibah mengapa dipinggir? (Tema: Amalan Kejiranan ) 9-10 SOALAN YANG JELAS 7-8 SOALAN YANG MASIH BAIK 5-6 SOALAN SEDERHANA 3-4
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Hidup setaman tiada bersapa, Sahutan muhibah mengapa dipinggir ? Hidup setaman tiada bersapa, Dijurang sengketa mengapa terjadi? ( tiada bersapa seolah – olah ada sengketa ) Hidup setaman tiada bersapa, Tika bertemu mengapa membisu? ( tidak bersapa = membisu ) 55 94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

SOALAN LEMAH 1-2 SOALAN SANGAT LEMAH 0 DUA SOALAN 0 SOALAN PERNYATAAN 0 PANTUN KUIZ

Hidup setaman tiada bersapa, Bolehkah jiran usahakan damai? Soalan : menunjukkan sudah ada jawapan Hidup setaman tiada bersapa, Mengapakah sukan menjadi lesu. Mengapa setaman tiada bersapa ?, Tercuitkah hati ingin berdamai? Hidup setaman tiada bersapa, Tika bertemu juga bermesra? Budaya ilmu digarap indah, Siapa ilmuan paling tersohor?

Contoh – contoh pantun jawapan Duduk di dapur membakar bahulu, untuk dibuat hidangan kenduri; kawan ketawa ramai selalu, Pabila susah mengapa sendiri? Pantun jual ( Tema: amalan kejiranan )

Berjaja meriah di pekan sari, sirih dijual, serapah dibaca; Pantun beli tika susah pasti sendiri, ( Tema: amalan kejiranan ) rakan ketawa tak sanggup berkorban. 9-10 BAIK Jelas 7-8 masih baik 5-6 sederhana Tidak dapat membuat perbandingan 3-4 lemah 1-2 sangat lemah 0 ( PELARIAN )  Tidak menjawab soalan  Jawapan pelarian  Jawapan sudah sedia berasaskan tema
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tika susah pasti sendiri, Boleh mengenal intan dan kaca. ( simbol / metafora / simile / yang jelas ) Tika susah pasti sendiri, Barulah kenal budi sahabat. Tika susah pasti sendiri, Sahabat sejati dicari masih. ( baru hendak mencari rakan ) Tika susah pasti sendiri, Usah dikenang rakan ketawa. Tika susah pasti sendiri, ibu menangis duduk di rumah. Adat dunia begitu lumrahnya, Jangan kecewa kuatkan semangatATAU Ketawa dan tangis seiring masa, tautan kasih hanya di jiwa.

56

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

PANTUN JAWAPAN PELARIAN CONTOH – CONTOH PANTUN Sirih gaharu dijaga cermat, dibungkus rapi kain berwarna; berjerih guru menyemai maklumat, ilmu dituai, buahnya di mana. PENJELASAN JAWAPAN PANTUN serindit berkidung di pohon sena, di ranting tinggi tiadakan gayat; berbuah ilmu serata buana, menjadi panduan sepanjang hayat. ATAU ilmu dituai, ada tempatnya berbuah ilmu, serata buana 1. sebaris soalan diambil dijadikan jawapan 2. jawapan pengukuh Hakim 1 : 9 @ 10 markah Contoh jawapan pelarian: jawapan tuan bicaranya mudah, kiranya kita ada pertemuan Pantun jual yang sama ilmu dituai, buahnya di mana?  pelarian yang jelas kerana tidak menjawab soalan  Hakim 1 (isi) 0 markah  Hakim 2 (isi) 0 markah Contoh jawapan pelarian: soalan tuan tidak kugundah, yakinkan diri kuatkan iman  pelarian yang jelas kerana tidak menjawab soalan  Hakim 1 (isi) 0 markah  Hakim 2 (isi) 0 markah Tema : kecemerlangan ilmu Contoh jawapan pelarian: ( jawapan disedia awal ) budaya ilmu kian bercambah, ilmuan tersohor daulatkan nusa  pelarian yang jelas kerana tidak menjawab soalan  jawapan disediakan lebih awal berasaskan tema  Hakim 1 (isi) 0 markah  Hakim 2 (isi) 0 markah Tema : kecemerlangan ilmu
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Pantun jual yang sama ilmu dituai, buahnya di mana?

Tema : kecemerlangan ilmu Pantun jual yang sama ilmu dituai, buahnya di mana?

 

Hakim 1 (isi) 0 markah Hakim 2 (isi) 0 markah 57 94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Pantun dijual Akhlak remaja muramnya sudah mampukah remaja mengharung zaman

Contoh jawapan Takkan remaja akhlaknya suram bimbingan agama tersemat di kalbu Dianggap tidak menjawab soalan • Soalan bertanya mampu atau tidak

HAKIM 2 : 10 markah Pemilihan kata / Diksi dan Nilai Susila Padat dan jitu : 5 markah mempunyai nilai susila : 5 markah Fokus Hakim 2 ( hakim isi ):
   

10 MARKAH ( padat dan jitu : 5 markah, nilai susila : 5 markah ) Menilai pemilihan kata/frasa yang betul, tepat, indah dan berfungsi serta nilai susila pada keseluruhan baris berasaskan tema Pemantun tidak mengulang perkataan yang sama dalam baris pembayang atau baris maksud. Sekiranya pemantun mengulang kata/frasa yang sama dengan ketara dan memperlihatkan pemantun ketandusan diksi, hakim berhak memberikan 2 /5 markah , manakala pengulangan baris yang sama hakim berhak memberikan 1/5 markah sahaja bagi markah padat dan jitu.

. CONTOH PEMBERIAN MARKAH CONTOH - CONTOH PANTUN jangan diusik kerbau jalang jika digesel rebah juga; kalau nasib memang malang, sudah jatuh ditimpa tangga. PADAT & JITU 5 markah Kata / frasa yang digunakan tepat NILAI SUSILA 5 markah Mempunyai nilai,yang menggambarkan mood pantun 4 – 5 MARKAH jangan dihalau kerbau jalang, jika ditanduk jatuhlah juga; kalau nasib sudahlah malang, walaupun jatuh masih berbangga 4 – 5 MARKAH Kata / frasa yang berulang. Kata tidak tepat 3 MARKAH Nilai estetika yang agak longgar 3 MARKAH 58 94

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

jangan dibaling kerbau jalang, ke hujung tanjung mengutip pegaga kalau nasib sudahlah malang, walaupun jatuh bangunlah juga

Kata / frasa yang tidak tepat dengan mood pantun 2 MARKAH

Tidak mempunyai nilai estetika

jangan dibaling kerbau jalang di pagi hari, dinginlah juga; kalau nasib sudahlah malang duduk di anjung makanlah juga

Kata yang tidak tepat Kata/frasa yang dianggap tidak logik 1 MARKAH

2 MARKAH Tidak mempunyai nilai estetika Tiada kaitan antara baris – 1 MARKAH

CONTOH PEMBERIAN MARKAH BAGI PANTUN PEMBAYANG CIPLAK CONTOH PEMANTUN YANG SAMA MENCIPLAK PEMBAYANG SENDIRI DI PUSINGAN 2 DAN KE- 3 PUSINGAN 1 Peserta 1 bunga melur indah di laman dipetik dara, di kala pagi Hakim biasa 2: menilai seperti Hakim 2 : memberi 3-4 markah (Pengulangan bunga melur) Hakim 2:memberi 2 markah (Pengulangan yang ketara) PUSINGAN 2 PUSINGAN 3 Peserta 1 Peserta 1 bunga melur di tepi perigi di tepi perigi merimbun daunnya gugur sepah melur merata tempat pipit bermain riang

CONTOH PEMANTUN DALAM KUMPULAN MENCIPLAK PEMBAYANG RAKAN SEPASUKAN DALAM MANA – MANA PUSINGAN PUSINGAN 1 Peserta 1 bunga seroja indah di laman tempat puteri berhibur hati PUSINGAN 2 PUSINGAN 3 Peserta 2 Peserta 3 bunga seroja indah di bunga seroja indah di laman laman daunnya gugur sepah tempat pipit bermain riang merata

Hakim 2: menilai seperti biasa Hakim 2 : memberi 1 ( markah padat dan jitu ) Hakim 2 : memberi 2 markah markah ( pengulangan yang KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 94 59

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

( pengulangan sebaris )

ketara )

HAKIM 3 : 10 markah POLA RIMA DAN SUKU KATA Rima tengah : 2 markah Rima hujung : 3 markah Suku kata : 5 markah ( 8 suku kata hingga 12 suku kata ) FOKUS HAKIM 3:

 

  

Rima : 5 markah ( rima tengah 2 markah, rima hujung 3 markah ) Rima tengah berasaskan sebutan / bunyi Rima hujung berasaskan suku kata. Suku kata : 5 markah ( 8 – 12 suku kata ) Lebih daripada 12 suku kata :3 markah suku kata sahaja. Lebih daripada 14 suku kata: 1 markah sahaja Kurang daripada 8 suku kata : 1 markah sahaja

Contoh – contoh pantun Pulau karang jauh berjajar, buih membusa di tepi – tepinya; kalau kurang menaruh sabar, boleh binasa semua jadinya. rima tengah : 2 markah rima akhir : 0 markah suku kata : 5 markah Jumlah markah : 7

Bayu berlalu di teluk tenang, Menerpa lembayung mengorak tingkah; rima tengah : 2 markah Ilmu baru setampuk pinang, rima akhir : 3 markah Kenapa gunung hendak dilangkah? suku kata : 5 markah Jumlah markah : 10 Burung kedidi hinggap di dahan, Turun ke tanahdi pinggir kota; rima tengah : 2 markah Rosak budi runtunan kemajuan, rima akhir : 1.5 markah Mengapa musnah maruah kerana harta? suku kata : 3 markah Jumlah markah : 6.5 Pulau di balik Pulau Gosong, Pandang di Jawa diranggungkan; Jangan kata terdorong – dorong, Badan dan nyawa menanggungkan. Laksana teruna putera di Johor, Bijak membilang ayam betina;
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

rima tengah : 1 markah rima akhir : 0 markah suku kata : 5 markah Jumlah markah :6 rima tengah : 0 markah 60 94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Jasad menangis di pintu kubur, Hendak kembali ke alam dunia.

rima akhir : 0 markah suku kata : 5 markah Jumlah markah : 5

CONTOH PEMBERIAN MARKAH RIMA TENGAH DAN RIMA AKHIR SKALA Markah Terbaik : 5 5 markah rima PANGKAL Bunyi Tidak diambil kira TENGAH Bunyi rang sa rang sa 2 markah lu bung ru bung 2 markah di mah gi lah 2 markah AKHIR Bunyi lar, na; lar, na. 3 markah lang, sah; lang, mah. 1.5 markah rang, ti; yang, li. 0 markah

Baik :3 3.5 markah rima Sederhana 2 2 markah rima

Tidak diambil kira

Tidak diambil kira

Suku kata : antara 8-12 suku kata : layak mendapat 5 markah Sekiranya, pemantun mengungkapkan rima syair ( rima akhir), MEMBERIKAN SEBARANG MARKAH UNTUK RIMA HAKIM 4 : ( 10 markah ) PEMBAYANG MAKSUD ( 6 MARKAH ) KESESUAIAN DENGAN MAKSUD ( 4 MARKAH )

Hakim 3 TIDAK

FOKUS HAKIM 4:  10 markah sahaja.  Hubungan baris 1 dan baris 2 ( ada cerita, bertautan dan tiada kiasan) : 6 markah  Ada cerita, bertautan dan tiada kiasan : 5 – 6 markah  Ada cerita, MASIH ada tautan dan tiada kiasan : 3 – 4 markah  Ada cerita, TIADA tautan , tiada kiasan : 2 markah  Ada cerita, TIADA tautan, ADA kiasan : 1 – 2 markah  TIADA cerita, TIADA tautan, ADA kiasan : 1 markah  Hubungan pembayang maksud dan kaitannya dengan maksud : 4 markah  Amat serasi 4 markah, serasi 3 markah , kurang serasi 2 markah, tidak serasi 1 markah.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

61

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

1. HUBUNGAN BARIS 1 dan BARIS 2 ( ada cerita , bertautan dan tiada kiasan : 6 MARKAH Baik (5 – 6 markah) Tinggi- tinggi si pohon sena, Ada cerita, tempat tempua membuat sarang; bertautan dan tiada kiasan Sederhana (3 – 4 markah ) 1. Tinggi- tinggi si pohon sena, Ada cerita, Hendak menebang membawa parang masih ada tautan 2 Tinggi- tinggi si pohon sena, dan tiada si pohon sena di hujung kampung kiasan (mengulang frasa : si pohon sena) Lemah ( 2 markah) Ada cerita, tiada tautan, tiada kiasan Lemah (1 – 2 markah) Ada cerita, tiada tautan ,ada kiasan Amat lemah 1 markah Tiada cerita,’ Tiada tautan, Ada kiasan Tinggi- tinggi si pohon sena, sayang petani pergi ke bendang;

Tinggi- tinggi si pohon sena, bayu menyapa di waktu petang; (PERSONIFIKASI)

Mentari pagi menyapa sena, bayu berlalu membelai kalbu (PERSONIFIKASI)

2. Hubungan PEMBAYANG MAKSUD dan kaitannya dengan MAKSUD ( 4 MARKAH) Melati berserak tiada berguna, bunga hiasan tiada pengganti; pasti terjebak dadah durjana, takwa dan iman tiada di hati. 4 baik ada kaitan  berserak tiada berguna – baris 1  terjebak dadah durjana – baris 3  hiasan tiada pengganti - baris 2 62 94

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

3 masih baik ada kaitan 2 sederhana kurang berkait

 iman tiada di hati - baris 4  dihias serasi – baris 1  mengganti tradisi - baris 3  lelawang madah terakhir – baris 2  pawang di era mutakhir - baris 4  kenyalang sayup riang – baris 1 ( berasa gembira )  hidup dirintang reba - baris 3 ( berasa hiba )  tampak berwarna kelabu – baris 2  Akhlak memikat kalbu - baris 4 ♦ ♦ ♦ ♦     terbilang melenggok seroja – baris 1 dijulang wawasan dipuja - baris 3 temu diruah redah - baris 2 tercetuskah sudah - baris 4 sayang puteri duduk termenung – baris 1 kalau ilmu penuh setanjung - baris 3 selepas puas tertidur lena - baris 2 kalah dek petua lama - baris 4

1 lemah 1 lemah

Pantun dapat dijadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan seharian Jangan diusik kerbau jalang, Jika digesel rebah juga; kalau nasib memang malang, kalau jatuh ditimpa tangga. hilir berderap mudik berderap, patah galah di dalam perahu; contoh pantun Johor dan Melaka jalang menggambarkan malang rebah menggambarkan jatuh dinilai sangat beruntung, tetapi tiada berguna

sungguh laksana bunga dedap, cantik merah tiada berbau patah galah dalam perahu

menggambarkan keadaan yang tidak menguntungkan = cantik merah tiada berbau

HAKIM 5 : 10 MARKAH GERAK FIZIKAL ( 3 markah ) INTONASI ( 3 markah ) KELANCARAN ( 2 markah ) BAKU ( 2 markah ) FOKUS HAKIM 5: (jumlah keseluruhan ant. 8 atau 9) 1. 10 markah sahaja.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

63

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. SKALA

Gerak fizikal / bahasa tubuh : 3 markah Intonasi : 3 markah Kelancaran : 2 markah Sebutan baku : 2 markah Menghayati pantun yang diucap dan gerak geri tangan yang seimbang lntonasi serta jelingan dan senyuman berasaskan ‘mood’ diksi dalam pantun Berkeyakinan / kelihatan tenang, jeda yang sesuai setiap baris / sekata. GERAK – GERI 3 markah Menghayati pantun yang diucap Gerak geri tangan yang seimbang Jelingan dan senyuman yang sesuai dengan diksi. Berkeyakinan gerak- geri tangan yang dibuat – buat jelingan yang berlebihan / menghala setempat senyuman yang seakan – akan dibuat – buat INTONASI / JEDA 3 markah KELANCARAN 2 markah BAKU – 2 markah Jeda yang sesuai setiap baris/sekata Intonasi berasaskan ‘mood’ diksi pantun Berkeyakinan intonasi suara yang melandai / sama hentian jeda agak perlahan atau agak cepat ada yang tersekat – sekat. Tidak yakin Tidak bijak mengawal intonasi Hentian jeda yang tidak kena pada tempatnya Tersekat – sekat dan tergagap – gagap. Suara: antara dengar dengan tidak

BAIK 3 markah

          

      

SEDERHANA 2 markah

LEMAH 1 markah

Gerak – geri tangan  berlebihan / kelihatan kaku.  Tampak agak tertekan. Kurang yakin  

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

64

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM PERTAMA – ISI : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN TARIKH : ______________________ TEMPAT _______________________

SEKOLAH : ____________________________ NEGERI TEMA Pemantun 1 JUAL P1: P2: P3: P4 : JUMLAH BESAR LAWAN SEKOLAH : ____________________________ NEGERI TEMA Pemantun A JUAL P1: P2: P3: P4: JUMLAH BESAR 3 23 31 BELI 2 22 30 Pemantun B JUAL 7 15 35 BELI 6 14 34 1 13 25 BELI 4 16 28 Pemantun 2 JUAL 5 17 29 BELI 8 20 32

: ______________ Pemantun 4 JUAL BEL I

Pemantun 3 JUAL 9 21 33 BEL I 12 24 36

JUM LAH

37

40

: ______________ Pemantun D JUAL BEL I

Pemantun C JUA L 11 19 27 BELI 10 18 26

JUM LAH

39

38

Nama hakim : ________________________ Tandatangan : ____________________
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

65

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

FOKUS HAKIM 1:


  


 

10 MARKAH sahaja. Menilai baris ketiga dan keempat. Pemantun yang sama atau pemantun dalam pasukan atau pasukan lawan tidak mengulang / meniru jawapan yang sama (peserta kurang kreatif) Markah diberi tidak lebih daripada 2 markah. Soalan dan jawapan mesti jelas dan mudah difahami. Kiasan yang dibenarkan hanya SIMILE dan METAFORA sahaja.(Untuk baris 3 dan 4 sahaja) Pemantun MESTI fokus pantun yang dijual dan menjawab soalan yang dijual sahaja. 0 markah tidak menjawab soalan atau 0 markah untuk jawapan pelarian. Pemantun prihatin ‘bentuk dan aras soalan’. Pantun jawapan berbentuk nafi dengan alasan : 3 – 4 markah Pantun jawapan berbentuk nafi tanpa alasan : 0 markah Partikel ‘kah’ tidak dibenarkan dalam pantun yang dijual. Sekiranya ada soalan menggunakan partikel ‘kah’ : 0 markah Pantun jualan dan belian berbentuk peribahasa : 0 markah

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

66

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KEDUA – ISI : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN TARIKH : __________________ TEMPAT : ______________________ : ______________ Pemantun 4 JUAL BEL I

SEKOLAH : ____________________________ NEGERI TEMA Pemantun 1 JUAL P1: P2: P3: P4 : JUMLAH BESAR LAWAN SEKOLAH : ____________________________ NEGERI TEMA Pemantun A JUAL P1: P2: P3: P4: JUMLAH BESAR 3 23 31 BELI 2 22 30 Pemantun B JUAL 7 15 35 BELI 6 14 34 1 13 25 BELI 4 16 28 Pemantun 2 JUAL 5 17 29 BELI 8 20 32

Pemantun 3 JUAL 9 21 33 BEL I 12 24 36

JUM LAH

37

40

: ______________ Pemantun D JUAL BEL I

Pemantun C JUAL 11 19 27 BEL I 10 18 26

JUM LAH

39

38

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

67

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Nama hakim : __________________________ Tandatangan ____________________

FOKUS HAKIM 2:
   

10 MARKAH ( padat dan jitu : 5 markah, nilai susila : 5 markah ) Menilai pemilihan kata/frasa yang betul, tepat, indah dan berfungsi serta nilai susila pada keseluruhan baris berasaskan tema. Pemantun tidak mengulang perkataan yang sama dalam baris pembayang atau baris maksud. Sekiranya pemantun mengulang kata/frasa yang sama dengan ketara dan memperlihatkan pemantun ketandusan diksi, hakim berhak memberikan 2 /5 markah , manakala pengulangan baris yang sama hakim berhak memberikan 1/5 markah sahaja bagi markah padat dan jitu.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

68

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

ORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KETIGA – BAHASA : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN TARIKH : ______________________ TEMPAT : ________________________

SEKOLAH : ____________________________ NEGERI TEMA Pemantun 1 JUAL P1: P2: P3: P4 : JUMLAH BESAR LAWAN SEKOLAH : ____________________________ NEGERI TEMA Pemantun A JUAL P1: P2: P3: P4: JUMLAH BESAR 3 23 31 BELI 2 22 30 Pemantun B JUAL 7 15 35 BELI 6 14 34 1 13 25 BELI 4 16 28 Pemantun 2 JUAL 5 17 29 BELI 8 20 32

: ______________ Pemantun 4 JUAL BEL I

Pemantun 3 JUAL 9 21 33 BEL I 12 24 36

JUM LAH

37

40

: ______________ Pemantun D JUAL BEL I

Pemantun C JUAL 11 19 27 BEL I 10 18 26

JUM LAH

39

38

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

69

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Nama hakim : __________________________ Tandatangan :____________________

FOKUS HAKIM 3:

 

  

Rima : 5 markah ( rima tengah 2 markah, rima hujung 3 markah ) Rima tengah berasaskan sebutan / bunyi Rima hujung berasaskan suku kata. Suku kata : 5 markah ( 8 – 12 suku kata ) Lebih daripada 12 suku kata :3 markah suku kata sahaja. Lebih daripada 14 suku kata: 1 markah sahaja Kurang daripada 8 suku kata : 1 markah sahaja

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

70

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KEEMPAT – KEINDAHAN BAHASA : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN TARIKH : ______________________ TEMPAT : ________________________

SEKOLAH : ____________________________ NEGERI TEMA Pemantun 1 JUAL P1: P2: P3: P4 : JUMLAH BESAR LAWAN SEKOLAH : ____________________________ NEGERI TEMA Pemantun A JUAL P1: P2: P3: P4: JUMLAH BESAR 3 23 31 BELI 2 22 30 Pemantun B JUAL 7 15 35 BELI 6 14 34 1 13 25 BELI 4 16 28 Pemantun 2 JUAL 5 17 29 BELI 8 20 32

: ______________ Pemantun 4 JUAL BEL I

Pemantun 3 JUAL 9 21 33 BEL I 12 24 36

JUM LAH

37

40

: ______________ Pemantun D JUAL BEL I

Pemantun C JUA L 11 19 27 BELI 10 18 26

JUM LAH

39

38

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

71

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Nama hakim : _________________________ Tandatangan : ____________________

FOKUS HAKIM 4:
 

  

  

10 markah sahaja. Hubungan baris 1 dan baris 2 ( ada cerita, bertautan dan tiada kiasan) : 6 markah Ada cerita, bertautan dan tiada kiasan : 5 – 6 markah Ada cerita, MASIH ada tautan dan tiada kiasan : 3 – 4 markah Ada cerita, TIADA tautan , tiada kiasan : 2 markah Ada cerita, TIADA tautan, ADA kiasan : 1 – 2 markah TIADA cerita, TIADA tautan, ADA kiasan : 1 markah Hubungan pembayang maksud dan kaitannya dengan maksud : 4 markah Amat serasi 4 markah, serasi 3 markah , kurang serasi 2 markah, tidak serasi 1 markah.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

72

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KELIMA – PERSEMBAHAN : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN TARIKH : _______________________ ________________________ TEMPAT :

SEKOLAH : ____________________________ NEGERI TEMA Pemantun 1 JUAL P1: P2: P3: P4 : JUMLAH BESAR LAWAN SEKOLAH : ____________________________ NEGERI TEMA Pemantun A JUAL P1: P2: P3: P4: JUMLAH BESAR
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

: ______________ Pemantun 4 JUAL BEL I

Pemantun 2 JUAL 5 17 29 BELI 8 20 32

Pemantun 3 JUAL 9 21 33 BEL I 12 24 36

BELI 4 16 28

JUM LAH

1 13 25

37

40

: ______________ Pemantun D JUAL BEL I

Pemantun B JUAL 7 15 35 BELI 6 14 34

Pemantun C JUA L 11 19 27 BELI 10 18 26

BELI 2 22 30

JUM LAH

3 23 31

39

38

73

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Nama hakim : ________________________ Tandatangan : ____________________

FOKUS HAKIM 5: 9. 10 markah sahaja. 10. Gerak fizikal / bahasa tubuh : 3 markah 11. Intonasi : 3 markah 12. Kelancaran : 2 markah 13. Sebutan baku : 2 markah 14. Menghayati pantun yang diucap dan gerak geri tangan yang seimbang 15. lntonasi serta jelingan dan senyuman berasaskan ‘mood’ diksi dalam pantun 16. Berkeyakinan / kelihatan tenang, jeda yang sesuai setiap baris / sekata.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

74

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

BORANG PERNYATAAN TEMA PANTUN PUSINGAN KETIGA / TAMBAHAN PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN NEGERI : ..............................................................

PERINGKAT : .............................................................. PUSINGAN KETIGA PEMANTUN 1 2 3 NAMA TEMA TANDATANGAN

PUSINGAN TAMBAHAN PEMANTUN 4 NAMA TEMA TANDATANGAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

75

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

CADANGAN TEMA PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN Kebersihan Makanan 2. Memperkasa Wawasan Remaja 3. Majlis Harga 4. Rukun Negara 5. Amalan Budi Bahasa 6. Sekolahku Duniaku 7. Pelajar Bestari 8. Negara Lestari 9. Modal Insan 10. Malaysiaku Gemilang 11. Faedah Kokurikulum 12. Malaysiaku Indah 13. Memperkasa Bahasa 14. Pendidikan Percuma 15. Kepentingan Teknologi 16. Sayangi Keluarga 17. Cintai Alam Sekitar 18. Semangat Kejiranan 19. Semangat Perpaduan 20. Budaya Membaca 21. Gaya Hidup Sihat 22. Pendidikan Cemerlang 23. Kepimpinan Melalui Teladan 24. Akhlak Mulia 25. Ibu Mithali 26. Keselamatan Di Jalan Raya 27. Malaysia Cergas 28. Permainan Tradisional 29. Pakaian Tradisional 30. Batik Malaysia 31. Makanan Tradisional 32. Sayangi Warga Emas 33. Industri Tani 34. Perubatan Tradisional 35. Jati Diri 36. Pemimpin Mithali
1.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

76

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

37. Belia Jaya 38. Kebersihan Diri 39. Sekolah Satu Sesi 40. Makanan Seimbang 41. Pemikiran Kritis 42. Kecemerlangan Sukan Negara 43. Di Mana Bumi Dipijak, Di situ Langit Dijunjung 44. Memperkasa Bahasa 45. Budaya Keusahawanan 46. Satu Malaysia 47. Faedah Koperasi 48. Pendermaan Organ 49. Permata Negara 50. Pengguna Bijak 51. Rakyat Sihat 52. Integriti 53. Perpaduan Bangsa 54. Pelancongan Kesihatan 55. Warisan Sejarah 56. Sains Sukan 57. Sepakat Membawa Berkat 58. Fikiran Terbuka 59. Industri desa 60. Hutan Simpan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

77

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

TEKS JURUPANTUN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berbahagia ………………………….. [ nama dan jawatan ] Yang Berusaha …………………………….. [ nama dan jawatan ] Yang Dihormati……………………………... [ nama dan jawatan ] Yang dihormati dif – dif jemputan, Yang dihormati para hakim, guru – guru pengiring, para pemantun dan hadirin yang dikasihi lagi dimuliakan. Bersyukur kita ke Hadrat llahi kerana pada hari ini kita sama – sama dapat beramah mesra dan saling bertukar pendapat dalam Pesta Pantun Peringkat ………………………. sambil berhubung mesra, kita dapat menghayati keindahan warisan Melayu yang tak luput ditelan zaman biarpun arus kemajuan dihirup segar sekarang ini. Daerah …………… nama diberi, menyimpan sejarah sepanjang masa; meraut seni menyulam tradisi, tersimpul ikatan jalinan mesra. Sebelum gelanggang pantun dibuka, saya mempersilakan pasukan pantun dari …………………………………....... dan pasukan dari ……………………mengambil tempat masing – masing. Saya mempersilakan barisan hakim yang dedikasi dan bijaksana mengambil tempat mengikut prosedur masing – masing. Pihak majlis mempersilakan. Eloklah saya memperkenalkan barisan pemantun pada hari ini. Di sebelah kanan saya ialah pasukan pantun dari ………………………………. dengan membariskan: Pemantun pertama Pemantun kedua Pemantun ketiga Pemantun keempat Pemantun Kelima

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

78

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Manakala di sebelah kiri saya ialah pasukan pantun dari ……………………………. dengan membariskan: Pemantun A Pemantun B Pemantun C Pemantun D Pemantun E

Hakim – hakim yang dedikasi dalam melaksanakan tugas ialah : Hakim 1 ( Isi ) K. Hakim Hakim 2 ( Isi ) Hakim 3 ( Bahasa ) Hakim 4 ( Bahasa ) Hakim 5 ( Persembahan ) Di sebelah saya ialah penjaga masa yang sentiasa setia dengan penggunaan masa yang telah ditetapkan iaitu ……………………………………………………………… Sekarang dipersilakan pemantun kelima pasukan …………………………..untuk memperkenalkan pasukannya dalam masa 3 minit dari sekarang. (Bunyikan loceng) Seterusnya dipersilakan pula pemantun E pasukan …………………………..untuk memperkenalkan pasukannya dalam masa 3 minit dari sekarang. (Bunyikan loceng) Tuan-tuan dan puan-puan, Landasan peraturan wajar dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para peserta. Sehubungan itu, saya bacakan peraturan – peraturan pertandingan pantun: 1. Pantun yang dibenarkan ialah pantun empat kerat dengan dua baris pembayang dan dua baris maksud. 2. Masa yang dibenarkan untuk menjual dan membeli pantun ialah: 2.1 Masa menjual pantun 15 saat untuk pusingan pertama dan 30 saat untuk pusingan ketiga serta pusingan tambahan 2.2 Masa untuk membeli pantun 60 saat untuk pusingan pertama, kedua, ketiga dan pusingan tambahan 2.3 Untuk pusingan kedua, masa menjual dan membeli pantun ialah 60 saat. 2.4 Pantun hanya boleh dijual dan dibeli setelah loceng dibunyikan iaitu: (A) JUAL PANTUN Loceng dibunyikan sekali sebaik sahaja jurupantun meminta pemantun menjualkan pantun dan loceng akan dibunyikan dua kali setelah tamat masa menjual, iaitu tamatnya 15 saat untuk pusingan pertama. Sementara pusingan
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

79

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

kedua masa menjual pantun adalah 60 saat dan masa menjual pantun bagi pusingan ketiga dan pusingan tambahan adalah 30 saat. (B) BELIAN PANTUN Loceng dibunyikan sekali sebaik sahaja dan jurupantun meminta pemantun membeli pantun. Loceng dibunyikan dua kali menandakan masa membeli pantun telah tamatnya, iaitu 60 saat. Pantun yang dibeli / dijawab selepas loceng dua kali dibunyikan tidak akan diberi sebarang markah. 3. Pemantun yang gagal menjual pantun dalam tempoh masa yang dibenarkan tidak mendapat sebarang markah. Sebaliknya pembeli pantun tersebut tetap dikehendaki membeli pantun berasaskan tema yang sepatutnya dijual oleh pihak lawan. 4. Pembeli pantun tidak dibenarkan meminta mengulang pantun yang dijualkan oleh penjual pantun kecuali atas permintaan jurupantun setelah mendapat arahan daripada ketua hakim. 5. Setiap pemantun dikehendaki menjual 3 rangkap pantun berdasarkan tema yang ditetapkan dan membeli rangkap pantun. 6. Pertandingan pantun dijalankan dalam empat pusingan. 7. Jika berlaku seri, PEMENANG AKAN DITENTUKAN MENERUSI SISTEM JURI ,Jika masih berlaku seri, pasukan mendapat markah isi terbanyak dikira sebagai pemenang. 8. PEMBAHAGIAN MARKAH Isi : 20 markah Bahasa : 20 markah Persembahan : 10 markah 9. PERTANDINGAN INI DIHAKIM OLEH LIMA HAKIM Isi : 2 hakim Bahasa : 2 hakim Persembahan : 1 hakim 10. Pemantun tidak dibenarkan berbincang atau meniru dalam kumpulan masingmasing sama ada secara lisan ataupun bertulis. Sekiranya berlaku perbincangan atau meniru, markah akan dipotong sebanyak 50 peratus daripada jumlah markah keseluruhan. 11. Pada pusingan kedua, semua pemantun hendaklah berpantun secara spontan / bebas berdasarkan tema yang terkawal yang dipilih oleh pemantun sendiri. Prosedurnya, selepas sahaja selesai pusingan pertama, para pemantun hendaklah menyerahkan semua kertas / nota / buku / bahan kepada urus setia. Maksudnya, tidak ada apa-apa bahan bersama - sama pemantun. Pemantun
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

80

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

akan diberi kertas kosong, mencabut undian tema, diberikan 60 saat untuk menjual dan membeli pantun berdasarkan tema tersebut secara spontan. 12. Pada pusingan ketiga, semua pemantun hendaklah berpantun secara spontan / bebas berdasarkan tema pemantun sendiri. Pemantun mesti menyerahkan tema pantunkepada juru pantun untuk diumumkan oleh juru pantun sebelum pertandingan dimulakan. Pembeli pantun tidak dibenarkan meminta mengulang tema pantun yang disebutkan oleh juru pantun pantun kecuali atas budi bicara juru pantun setelah mendapat arahan daripada ketua hakim. Pantun hendaklah dicipta dan dijual dalam masa 30 saat. Pemantun juga tidak boleh mempunyai sebarang bahan rujukan, iaitu tidak ada apa-apa bahan bersamasama pemantun kecuali kertas kosong dan alat tulis yang telah diberikan semasa pusingan kedua. 13. Pada pusingan ketiga, pemantun boleh menjualkan pantun dengan tema yang sama dalam pusingan awal dan kedua. Bagaimanapun, untuk memperoleh markah yang baik, sewajarnya pemantun dapat menjualkan pantun yang berbeza seperti aspek pembayang, soalan, pemilihan diksi dan lain-lain. 14.Pada pusingan tambahan, pemantun keempat hendaklah berpantun secara spontan / bebas berdasarkan tema pemantun sendiri. Pemantun mesti menyerahkan tema pantun kepada juru pantun untuk diumumkan oleh jurupantun sebelum menjualkan pantun masing-masing. Pembeli pantun tidak dibenarkan meminta mengulang tema pantun yang disebutkan oleh juru pantun pantun kecuali atas budi bicara jurupantun setelah mendapat arahan daripada ketua hakim. Pantun hendaklah dicipta dan dijual dalam masa 30 saat. Pemantun juga tidak boleh mempunyai sebarang bahan rujukan, iaitu tidak ada apa-apa bahan bersama-sama pemantun kecuali kertas kosong dan alat tulis yang telah diberikan semasa pusingan kedua. [ Pilih salah satu pantun di bawah untuk dibaca ] Indah cuaca senja menjelang, lebat rimbun pohon mengkudu; Bismillah kata pembuka gelanggang, silat pantun anak Melayu. ATAU Mekar budaya bangsa tersohor, falsafah bangsa pengukir zaman; Pesta pantun hidup subur, agar terpelihara budaya berzaman. FORMAT PERTANDINGAN PUSINGAN PERTAMA 1 A 81 94

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

2 3

B C

KE PUSINGAN PERTAMA (Pilih dan baca salah satu pantun di bawah) 1 Ke Tanjung Arus memburu rusa, tiadakan sunyi bertemu jiran; gelanggang pantun menggamit rasa, pusingan pertama menguji fikiran. ATAU 2 Di kala senja dingin terasa, nyaman suasana indah terperi; pusingan pertama debaran terasa, ……(rujuk tema) tema diberi. ATAU 3 Tampak pemuda setia menanti, asuhan tok guru jadi panduan; pusingan pertama debaran menanti, hati terusik jelingan rakan. ATAU 4 Hajat si miskin menumpang si kaya, berbincang mesra tersemat di hati; hajat hati biarlah berjaya, pusingan pertama ujian menanti. Untuk pengetahuan para pemantun dan para hakim, tema pada pusingan pertama ini ialah (bacakan tema-ulang tema dua kali) Nota : Jurupantun, sila rujuk format pertandingan pusingan pertama.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

82

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Baiklah, dipersilakan pemantun pertama dari ………. menjualkan pantun kepada pemantun pertama dari……………. Arahan jurupantun: 1 ATAU 2 ATAU 3 Pantun dijual penuh makna. Sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang. Nota : 1 Setelah pantun dibeli / dijawab, pengerusi pantun perlu merujuk kepada ketua hakim pantun untuk mendapat arahan selanjutnya. ( sama ada hakim bersedia atau tidak) 2 Rujuk format pertandingan pusingan pertama agar arahan boleh diberi dengan baik kepada pemantun. Begitulah soalan yang diberi. Sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang. Anda telah mendengar pantun itu tadi, sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang.

FORMAT PERTANDINGAN PUSINGAN KEDUA 1 A

2

B

3 PUSINGAN KEDUA

C

(Pilih dan baca salah satu rangkap pantun sahaja) 1 Sayang pauh patahnya dahan, Tempat merbuk berkidung mesra; Banyak tajuk jadi pilihan, Undian dibuat menguji minda. ATAU 2 Pandan podak di celah batu, Rumpun cempa kembang berseri; Pusingan kedua Undian tajuk syarat diberi.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

83

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

ATAU 3 Lambaian Pak Tua tercuitnya hati, Berpisah keluarga ke tengah lautan; Pusingan pertama berlalu pergi, Pusingan kedua semaraknya cabaran. ATAU 4 Tampak pemuda jiwa semarak, Kepada penggawa memohon restu; Debaran berpesta kian memuncak, Pusingan kedua

ATAU 5 Si dara jelita bersendaloka, Bersimpuh manja terhibur hati; Pusingan kedua gelanggang terbuka, Minda diuji debaran menanti. Untuk pengetahuan para pemantun dan para hakim, di pusingan kedua, tema-tema pilihan dibuat melalui undian. Oleh itu setiap peserta diminta memilih tema pantun berdasarkan _______ . Para peserta diberi masa selama 1 minit ATAU 60 saat untuk mencipta pantun secara spontan. Pemantun tidak dibenarkan meniru sebarang nota/merujuk kepada mana-mana nota untuk mencipta pantun. Nota : Jurupantun sila rujuk format pertandingan pusingan kedua.

Contoh Arahan : Peserta pertama daripada pasukan………. sila ke meja Jurupantun untuk mencabut undi. Setelah pemantun duduk. Anda telah mendapat tema ……….. Sila cipta pantun dalam masa 60 saat dari sekarang. Setelah pantun dijual. 1 ATAU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab 60 saat dari sekarang.

84

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

2 ATAU 3 ATAU 4

Begitulah soalan yang diberi. Sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang.

Pantun dijual penuh bermakna. Sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang.

Pantun dijual indah terserlah. Sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang. Nota : 1 Setelah pantun dibeli/dijawab, pengerusi pantun perlu merujuk kepada ketua hakim pantun untuk mendapat arahan selanjutnya. (sama ada hakim bersedia atau tidak) 2 Rujuk format pertandingan pusingan kedua agar arahan boleh diberi dengan baik kepada peserta.

FORMAT PERTANDINGAN PUSINGAN KETIGA 1 A

2

B

3

C

KE PUSINGAN KETIGA (Pilih dan baca salah satu pantun di bawah) 1 Terasa mesra tersusun madah, Dara jelita baru bersua; Pusingan kedua berakhir sudah, Cabaran menanti di pusingan ketiga.

ATAU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

85

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

2

Awan nan biru tampaknya indah, Di laman anggerik cantik berseri; Ke pusingan ketiga hati tak gundah, ………(bacakan tema) tema diberi.

ATAU 3 Rumpun serai padat berbaris, Bunga mawar indah mencelah; Budaya berpantun penyeri majlis, Pusingan ketiga bertambah meriah.

ATAU 4 Di laman mawar tampaknya bersih, Sayang sekali ditimpa hujan; Pusingan ketiga tema dipilih, ………(bacakan tema) menjadi sebutan.

ATAU 5 Pinggiran rimba tumbuhnya palas, Tumbuh mencelah pohonan pala; Di pusingan ketiga pantun berbalas, Hati yang tenang penawar segala.

Untuk pengetahuan para pemantun dan para hakim, tema pada pusingan ketiga adalah tema pemantun sendiri. Penjual pantun mesti menyebutkan tema pantun dengan jelas terlebih dahulu sebelum menjualkan pantun. Masa menjual pantun adalah 30 saat. Pembeli pantun tidak dibenarkan meminta mengulang tema pantun yang disebutkan oleh penjual pantun kecuali atas permintaan jurupantun setelah mendapat arahan daripada ketua hakim. Nota : Jurupantun sila rujuk format pertandingan pusingan ketiga. Contohnya: Di pusingan ketiga ini, pemantun pertama dari …………… akan menjualkan pantun kepada pemantun ketiga dari ………………. Arahan Pengerusi Pantun 1 ATAU 2 Begitulah soalan yang diberi. Sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang. Anda telah mendengar pantun itu tadi, sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

86

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

ATAU 3 Pantun dijual indah terserlah. Sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang.

Nota : 1 Setelah pantun dibeli/dijawab, jurupantun perlu merujuk kepada ketua hakim pantun untuk mendapat arahan selanjutnya. (sama ada hakim bersedia atau tidak} 2 Rujuk format pertandingan pusingan ketiga agar arahan boleh diberi dengan baik kepada pemantun. NOTA UNTUK JURUPANTUN: Sila cipta pantun yang berkaitan sebelum ke pusingan tambahan

KE PUSINGAN TAMBAHAN 4 D

Untuk pengetahuan pemantun kelima dan para hakim, tema pada pusingan tambahan ini adalah tema pemantun keempat sendiri. Pemantun keempat mesti menyerahkan tema pantun kepada jurupantun untuk diumumkan oleh jurupantun sebelum menjualkan pantun kepada pihak lawan. Pembeli pantun tidak dibenarkan meminta mengulang tema pantun yang disebutkan oleh jurupantun kecuali atas budi bicara jurupantun setelah mendapat arahan daripada ketua hakim. Pantun hendaklah dicipta dan dijual dalam masa 30 saat. Pemantun juga tidak boleh mempunyai sebarang bahan rujukan, iaitu tidak ada apa-apa bahan bersama-sama pemantun kecuali kertas kosong dan alat tulis yang telah diberikan semasa pusingan kedua. Nota : Jurupantun sila rujuk format pertandingan pusingan tambahan. Contohnya: Pada pusingan tambahan ini, pemantun keempat dari …………… akan menjualkan pantun kepada pemantun D dari ………………. Arahan jurupantun 1 ATAU 2 ATAU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Anda telah mendengar pantun itu tadi, sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang.

Begitulah soalan yang diberi. Sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang.

87

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

3

Pantun dijual indah terserlah. Sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang.

Nota : 1 Setelah pantun dibeli/dijawab, jurupantun perlu merujuk kepada ketua hakim pantun untuk mendapat arahan selanjutnya. (sama ada hakim bersedia atau tidak) Sekarang dipersilakan pemantun D dari …………… pemantun keempat dari ………………. Arahan jurupantun 1 ATAU 2 ATAU 3 Pantun dijual indah terserlah. Sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang. Begitulah soalan yang diberi. Sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang. Anda telah mendengar pantun itu tadi, sila jawab dalam masa 60 saat dari sekarang. menjualkan pantun kepada

Hadirin-hadirat yang dirahmati, Begitulah berakhirnya jual beli pantun antara pasukan ……….. dengan pasukan pantun dari ………………… Semuanya tampak meriah dan bercambah kembali susila berpantun dalam kalangan generasi alaf baru ini. Kenari bersenda di dahan ara, tiadakan sunyi bersama kawan; budaya berpantun bersambut mesra, biarlah abadi sepanjang zaman. Sementara menanti keputusan daripada para hakim yang menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, saya memberi peluang kepada mana-mana pelajar atau penonton untuk menjualkan pantun kepada para peserta yang ada di kiri dan di kanan saya ini. Dipersilakan…… Sampailah masa yang ditunggu-tunggu untuk kita mengetahui pemenang dalam pertandingan ini. Sebelum itu, Tiada kata seindah madah, dicipta lagu tersentuh rasa; jika terdapat silap dan salah,
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

88

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

maaf dipinta setiap masa. Nota : Sila baca keputusan dengan cermat sebelum mengumumkan pemenang. Tahniah kepada pasukan yang berjaya, manakala kepada pasukan yang gagal, kecewa bukan penawar segala. Berusahalah agar ruang kegagalan menjadi penawar berharga untuk mencipta kejayaan yang membanggakan. Akhirnya, Mekar mewangi bunga cempaka, daun semalu dikirai jangan; akar budi santun bahasa, pantun Melayu kekal berzaman. Ampun maaf andainya terkasar bahasa, terkhilaf bicara dan kurang berhemah ketika mengendalikan pertandingan yang menjadi perhatian semua pihak. Sekian, assalamualaikum………..

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

89

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

CONTOH CATATAN HAKIM 1 Menilai isi (baris ke-3 dan ke-4) PUSINGAN 1 Tema:……………………………………………………………………………………………… Baris 3 1 Pemantun 1 JUAL Baris 4

Baris 3 2 Pemantun A BELI Baris 4 Baris 3 3 Pemantun A JUAL Baris 4 Baris 3 4 Pemantun 1 BELI Baris 4

Tema:……………………………………………………………………………………………… Baris 3 5 Pemantun 2 JUAL Baris 4 90 94

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Baris 3 6 Pemantun BELI Baris 4

CONTOH CATATAN HAKIM 2 PADAT DAN JITU CATATAN KESALAHAN PEMANTUN __ PADAT DAN JITU CATATAN KESALAHAN PEMANTUN___

PADAT DAN JITU 5 MARKAH
BAHASA INDAH KOSA KATA BETUL & TANPA KESALAHAN BAHASA KOSA KATA BETUL TANPA KESALAHAN BAHASA

BERNILAI SUSILA 5M Amat bersusila Bernilai susila Masih bernilai susila Kurang bernilai susila Tidak bernilai susila 5M 4M 3M 2M 1M

PADAT DAN JITU 5 MARKAH
BAHASA INDAH KOSA KATA BETUL & TANPA KESALAHAN BAHASA KOSA KATA BETUL TANPA KESALAHAN BAHASA

BERNILAI SUSILA 5M Amat bersusila Bernilai susila Masih bernilai susila Kurang bernilai susila Tidak bernilai susila 5M 4M 3M 2M
1M

5M

5M

4M

4M

MASIH TEPAT KURANG TEPAT TIDAK TEPAT

3M 2M 1M

MASIH TEPAT KURANG TEPAT TIDAK TEPAT

3M 2M 1M

PADAT DAN JITU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PADAT DAN JITU 91 94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

CATATAN KESALAHAN PEMANTUN __

CATATAN KESALAHAN PEMANTUN___

PADAT DAN JITU 5 MARKAH AMAT TEPAT & JELAS TEPAT & JELAS MASIH TEPAT KURANG TEPAT TIDAK TEPAT 4M 3M 2M 1M 5M

BERNILAI SUSILA 5M Amat bernilai susila Bernilai susila Masih bernilai susila Kurang bernilai susila Tidak bernilai susila 4M 3M 2M 1M 5M

PADAT DAN JITU 5 MARKAH AMAT TEPAT & JELAS TEPAT & JELAS MASIH TEPAT KURANG TEPAT TIDAK TEPAT 4M 3M 2M 1M 5M

BERNILAI SUSILA 5M Amat bernilai susila Bernilai susila Masih bernilai susila Kurang bernilai susila Tidak bernilai susila 4M 3M 2M
1M

5M

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

92

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

CONTOH CATATAN HAKIM 3 Rima – 5 markah , Suku Kata – 5 Markah 1 2 RIMA TENGAH (Bunyi) RIMA AKHIR (Suku kata) RIMA TENGAH (Bunyi) RIMA AKHIR (Suku kata)

4 RIMA TENGAH (Bunyi) RIMA AKHIR (Suku kata)

3 RIMA TENGAH (Bunyi) RIMA AKHIR (Suku kata)

5 RIMA TENGAH (Bunyi) RIMA AKHIR (Suku kata)

6 RIMA TENGAH (Bunyi) RIMA AKHIR (Suku kata)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

93

94

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

CATATAN HAKIM 4

1.

2.

Hubungan Baris 6M Cerita Tautan Tiada Kiasan Markah

Hubungan Pembayang 4M Amat Serasi Serasi Kurang Serasi Tidak serasi 4M 3M 2M 1M

Hubungan Baris 6M Cerita Tautan Tiada Kiasan Markah

Hubungan Pembayang 4M Amat Serasi Serasi Kurang Serasi Tidak serasi 4M 3M 2M
1M

1.

2.

Hubungan Baris 6M Cerita Tautan Tiada Kiasan Markah

Hubungan Pembayang 4M Amat Serasi Serasi Kurang Serasi Tidak serasi 4M 3M 2M 1M

Hubungan Baris 6M Cerita Tautan Tiada Kiasan Markah

Hubungan Pembayang 4M Amat Serasi Serasi Kurang Serasi Tidak serasi 4M 3M 2M
1M

CATATAN HAKIM 5 Aspek Markah 94 94

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

Gerak Fizikal Intonasi Kelancaran Sebutan Baku Jumlah 1 Aspek Gerak Fizikal Intonasi Kelancaran Sebutan Baku

3 3 2 2 10 2 Markah Aspek Gerak Fizikal Intonasi Kelancaran Sebutan Baku Markah

4 Aspek Gerak Fizikal Intonasi Kelancaran Sebutan Baku Markah

3 Aspek Gerak Fizikal Intonasi Kelancaran Sebutan Baku Markah

5 Aspek Gerak Fizikal Intonasi Kelancaran Sebutan Baku
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

6 Markah Aspek Gerak Fizikal Intonasi Kelancaran Sebutan Baku 95 94 Markah

PESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

96

94

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful