Rogač (Ceratonia siliqua), naziva se još i rožičak, karuba i rogačuša, vazdazelena je biljka koja uspijeva u mediteranskom području, a u Hrvatskoj

raste po cijelom priobalnom dijelu Jadrana, a posebno kao samoniklo zimzeleno grmlje i voće na srednjodalmatinskim i dubrovačkim otocima, uglavnom u zajednici s maslinom i smokvom, ali i na našim okućnicama
Potječe iz Palestine, gdje i dan-danas raste kaosamonikla biljka, a spominje se i u ţidovskom Talmudu i kršćanskom Novom zavjetu i vjeruje se da se s rogačem hranio Ivan Krstitelj, pa ga u narodu zovu još i „kruh Ivana Krstitelja“. Sjemenke iz mahune rogača, koristile su se još u antičko doba kao jedinica mjere za plemenite metale, a naziv je ostao sve do današnjih dana, 1 sjemenka = 1 karat.

industriji je prepoznat kao nadomjestak kakau i posebnom brašnu, a namakanjem mahuna rogača u kvalitetnu lozovaču dobije se poseban liker „Rogačica“. Osim toga, koristi se još i kod proizvodnje specijalnog papira i u tehnologiji štavljenja skupocjenih koţa.

Osjetljiv na hladnoću
Kao stablo i ukrasna biljka na okućnicama moţe narasti u visinu i do deset metara, pa i više s jako razgranatom krošnjom. Kora je glatka, dok kod starih stabala postaje hrapava, sivkaste boje. Lišće mu je parno perasto, listovi koţasti, sjajni i cijelog ruba, cvjeta od sredine kolovoza do sredine studenoga neuglednim i sitnim cvjetovima, duţine oko 7 mm. Rogač je anemofilna i izrazito samooplodna voćka, vrlo je osjetljiva na niske temperature i jake vjetrove, a zna i stradati na temperaturama ispod -6 °C. Najbolje mu odgovaraju terasasta, propusna i rahla tla, ne podnosi teška i vlaţna tla, a korijenov sustav, posebno glavni „sidreni“ vrh prodire duboko u tlo. Razmnožava se reznicama, sjemenjem i cijepljenje m. Poslije sječe, poţara, studeni i ostalog, vrlo se brzo regenerira. Plodovi su plosnate, zelene, koţaste, blago povijene mahune, glatke, dok su zrele crvenosmeđe boje (boja čokolade), duge oko 15 cm i široke oko 3 cm. Dozrijevaju u studenome, a ostaju na stablu sve do proljeća, pa se često mogu vidjeti na istoj grani i zreli plodovi i cvjetovi.

Hortikultura: Naročito je efikasnost Fertina uočljiva kada nastupi sušniji period odnosno visoke temperature i u kritičnim fazama rasta biljaka nakon napada bolesti ili štetnika
Posađene biljke u već pripremljene supstrate i odgovarajuće teglice nakon 3 - 4 tjedna treba početiprihranjivati jer se hranjivi supstrat tijekom vremena osiromašuje na hranjivima. Kako ne bi došlo dogladovanja biljke što se očituje blijedom bojom listova koji se s vremenom suše, treba redovito prihranjivati otopinama makro i mikroelemenata, odnosno tekućim mineralnim gnojivima FERTINAMA. Fertine sadrţe sva potrebna makro i mikrohranjiva za maksimalan rast i razvoj biljaka i to u obliku koji je biljkama najlakše pristupačan i visoko učinkovit. Naročito je efikasnost Fertina uočljiva kada nastupi sušniji period odnosno visoke temperature i u kritičnim fazama rasta biljaka nakon napada bolesti ili štetnika. Tada slijedi obavezno prskanje ili zalijevanje otopinama Fertina kako bi se osigurao dotok nuţnih hranjiva koji će potaknuti rast i razvoj listova i osigurati bujnu i dugotrajnu cvatnju. Cvatuće biljke prihranjuju se s većom količinom kalija, a zelene lis-nate s većom količinom dušika. Za prihranu vašeg cvatućeg bilja kao što su verbena, fuksija, pelargonija, surfinija, prkos, begonija, vodenice i drugo, kao i za sobno cvijeće moţete koristiti: Fertinu C za cvijeće i ukrasno bilje koja je namijenjena za prihranu svih vrsta cvijeća, i lončanica i cvijeća koje se uzgaja na otvorenom prostoru ili u plastenicima i staklenicima. Ona se primjenjuje prskanjem listova otopinom ilizalijevanjem tla oko biljaka jednom tjedno u koncentraciji 0,5-1 %. A u slučaju da su na biljci vidljivi izrazitiji nedostaci pojedinog biljnog hranjiva primjenjuje se i 2 postotna otopina. Zatim se moţe koristiti Fertina C za pelargonije, surfinije i ostale cvjetnice namijenjena specijalno za ovu vrsta cvijeća čime se postiţe veća bujnost i ljepota cvijeta radi kojeg se ova vrsta cvijeća i uzgaja. Prihranjivanje se obavlja prskanjem ili zalijevanjem jednom tjedno, ujutro ili predvečer u koncentraciji 1 %. Također je potrebno jednom ili dvaput tijekom uzgojnog perioda pelargonija i surfinija primijeniti u otopini za zalijevanje i Fertinu Fe koja sadrţi ţeljezo koje će potaknuti brži rast i povećati kvalitetu konačnog proizvoda. Ona se koristi u koncentraciji 0,20,3 % (20-30 ml Fertine Fe na 10 l vode). Za sobno bilje moţete koristiti Fertinu C za sobno cvijeće i krizanteme koja je posebno pogodna za prihranjivanjezelenog i dekorativnog sobnog cvijeća koje se ne smije prihranjivati većim količinama dušika jer moţe doći do gubitka dekorativnosti i šarenila lista. Zalijevanje sobnog cvijeća treba obavljati jednom tjedno 0,5 postotnom otopinom (znači 50 ml na 10 l vode). Osim sobnog cvijeća ova je Fertina namijenjena i za prihranjivanje krizantema u plastenicima i staklenicima. Krizantema od biljnih hranjiva posebno treba bor, jer nedostatkom bora moţe doći do deformacije cvijeta i skraćivanja internodija što je nepoţeljno za rezano cvijeće. Radi toga potrebno je krizanteme

Živi više od 200 godina
U voćnjaku rogač prorodi vrlo rano, već u četvrtoj godini – kod sadnje cijepljenih sadnica, kod samoniklih ne prije desete godine, a kod starosti od 15 godina moţe dati prirod od 25 kilograma ploda po stablu. Ţivi i više od 200 godina, a u kasnijim godinama, rodnost mu je u prosjeku oko 75 kilograma po jednom stablu. Kod nas su poznate autohtone sorte veliki ili komiški rogač, koji raste na otoku Visu, šipanski, koji se uzgaja na otoku Šipanu i cijelom Dubrovačkom primorju te puljiški i mekiš, svi izvrsne kvalitete. Posebna prednost sadnje rogača u priobalju i na otocima svakako je zaštita od poţara i erozije tla, zatimhortikulturna i pejsaţna vrijednost ove zimzelene biljke, koja oplemenjuje krajobraz cijele godine. Na kraju treba imati na umu da je u fazi cvatnje rogač iznimno medonosna biljka.

Hranjiv i ljekovit
Vrlo je hranjiv jer sadrţi oko 60 posto sladora, a u mahuni se nalazi 12 do 15 sjajnih vrlo tvrdih sjemenki, koje su nekoć davno sluţile kao jedinica za mjerenje zlata, dragog kamenja i drugih plemenitih metala. Od mljevenih sjemenki rogača spremaju se ljekoviti preparati pogodni za liječenje dišnih i probavnih tegoba, a uspješan je i u dijetetici. U gastronomiji i konditorskoj

preventivno prihranjivati 1 postotnom otopinom Fertine C, prskanjem ili zalijevanjem jednom tjedno sve do otvaranja cvijetova. Prihranjivati se ne smije po jakom suncu. Grmlje, živice i ukrasno bilje, također se prihranjuje Fertinom C posebno namijenjenoj za tu vrstu bilja, čime sepotiče bujnost, masivnost i dekorativnost posađenog ukrasnog grmlja. Ona se primjenjuje zalijevanjem tla ili prskanjem listova svakih 10 dana u koncentraciji 2 %, i neophodno ju je primijeniti 23 puta tijekom vegetacije. Također i travnjake koji su sastavni dio svake okućnice, vrta ili cvjetnjaka, tijekom ovih ljetnih mjeseci treba odrţavati bujnim i zelenim, učestalom prihranom s Fertinom T koja se primjenjuje prskanjem u koncentraciji 5-10 % svakih 14 dana. Najbolje ju je primijeniti nekoliko dana nakon košnje, kada se trava malo oporavi. Primjenom svih navedenih Fertina C za cvijeće omogućuje se bolji i bujniji rast cvijeća i ukrasnog bilja, bogatstvo boja, obilje cvijetova i produţena cvatnja. Izvor: Glasnik Petrokemije d.d.

zelenim listovima i cvjetnim glavicama
intenzivnih boja. Vrlo često to bilje krasi i intenzivan miris koji će upotpuniti estetski ugođaj s ostalim čulima.
Pripada porodici Iridaceae. Ima zvonaste cvjetove u bijeloj, ţutoj, ruţičastoj, ljubičastoj i plavoj boji. Plod jevišesjemena čahura, a sjeme je ljubičaste boje. Listovi šafrana su uski, dugački, izbijaju poslije cvatnje, dok im je podzemni izdanak mesnata lukovica. Kultivari ove vrste najčešće su vezani za krupnoću cvijeta, a oplemenjivanjem više idu i pravcu ljubičastih i bijelih cvjetova. Svoju primjenu šafrani će naći u ukrašavanju vrtova okućnica, različitih cvjetnih detalja javnoga zelenila ili kao lončanica u unutarnjem prostoru doma. Lukovice se sade na otvorenijim sunčanim položajima u lako ocjedito, najbolje pjeskovito tlo, vrlo često i u okviru kamenjara krajem rujna i početkom listopada. Sade se na dubinu 6-8 cm i u razmacima od oko 12 cm. U rano proljeće, nakon osnovne gnojidbe u jesen, prihranjuju se dušičnim gnojivom. Šafrani posađeni u grupama od oko 20-30 komada na kamenjare ili u kombinaciji s četinarskim vrstama ili drugim niţim grmovima u rano proljeće krasit će vrtni prostor svojim ţivim bojama. Biljke dobro podnose niske temperature i do -7°C pa im ni zaostali snijeg neće biti prepreka u pruţanju potpunog estetskog efekta. Lukovice šafrana u tlu mogu ostati i nekoliko godina na istome mjestu i svake godine iznova će lijepo cvasti kao jedan od vjesnika proljeća. Autor: dr. sc. Ines Pohajda

Lukovičasto i gomoljasto cvijeće bit će u centru pozornosti svojim najčešće

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful