You are on page 1of 2

RASTEGLJIVE REI etvrta beleka 2012

OPROSTI, NEZVANI GOSTI

Uvek doe ono ega nema... u ivot se najgori vicevi usele.Kad se srce za smejanje sprema, nezvane ga suze, esto ukisele.

U obrazloenju sudske presude, navedeno je, da se ne moe izjednaavati prikazana nagost, (kako je to traila odbrana okrivljenih), na stranicama erotskih i slinih asopisa,koji su uredno oporezovani, sa navedenim inom, jer na njega nisu plaeni, ni porez, ni komunalna taksa. Na travnjaku je primeeno odsustvo bakterijskih kolonija tipa ahgade vulgarica b76, kao i novootkrivenog soja duplicatium nec olum.Panja vetaka je fokusirana na disperziju jonizacionog oblaka, koji se kretala brzinom od 302 nano metra u sekundi.Iz navedenog proizilazi sledee: 27Q/78j8*, to precizno opisuje navedenu odluku suda. PRTLJAG

OSVRT UNAPRED

Izgleda veoma jednostavno, samo ako se pogled uputi sa terase usta. u suprotnom, ako se arapa okrene prema izlazu u kanal (d), sl.16, ne vide se razlike izmeu globalne kontaminacije virusima i skuenog prostora bankomata. fungicidna svojstva su primeena u unutranjosti adaptivne elite,koja koristi germicidne neonske svetiljke pri spravljanju doruka.sve Priz 29.jun.godina neitljiva E. Mane, je kanjen mandatnom kaznom izreenom na licu mesta, zbog okrutnog gaenja travnjaka, pri izvoenju performansa "doruak na travi".Vie sauesnika ovog ina je privedeno sudiji za prekraje.Na teret im se stavlja (trajno) izbegavanje plaanja poreza za skidanje odee na javnom mestu i ugroavanje javnog morala.

Nema takve sree koja moe stati u veliki kofer.Zato srea nikad ne putuje.Srei se uvek dolazi po pozivu. PITALI STE Koja se oklagija moe prevfrnuti na lea? Koliku napojnicu ostavlja adaptirana elita u restoranima? INTIMNI RENIK Postoje narodi koji se stide nekih rei u maternjem jeziku .To nisu obine rei, ve rei koje oznaavaju vrhunski postulat prirode: razmnozavanje.Delovi tela koji su u toj funkciji, takoe su jeziki diskrimisani.Retki su renici koji e to blago prevesti na drugi (tui) jezik.Mogue je, da je to mera zatite sopstvenog plemena pred tuinima.Znali su i nai predci za mo rei: ko zatrai, dat e mu se.Ovako, stranci su ostajali bez kljua, pa su u svim drugim prilikama koristili ili novani

kalauz ili golu silu. Na sreu, a za pohvalu je pojava jednog takvog renika,na srpskom jeziku,pre par godina.Ako se dobro seam,mislim da je roen pod naslovom "renik psovki ...." Ne budite naivni i glupi, vreme zalud zube ne tupi. Zidopisci! Ne precenjujte i ne hvalite mnogo, mudrost, snagu i lepotu umetnosti...Berlinski zid nije pao pod grafitima, ve pred profitima. Dizajniranje potroake mate, kao priprema za usavravanje i podizanje produktivnosti kontejnera. Bioloka reciklaa dobija na znaaju na ostatcima uma, livada,oranica... i svetu bez granica. Vazduni i zakonski pritisci su gotovo izjednaeni.Treba li oekivati razvedravanje? Bodrim te Beograde Uticaj hlora u pijaoj vodi na pojavu katarakte. (predmet odbijen) zbog prisustva kinice u dostavljenom uzorku. Uticaj zraenja CRT katodnih cevi, tv i drugih monitora na oteenje vida.(predmet arhiviran zbog uvoenja nove tehnologije TTL) Uticaj sumpornih i sumornih isparenja, olova i drugih tekih metala.(predmet izostavljen za 2012 godinu.) Uticaj uline rasvete na pojavu i razvoj bolesti vida i pogleda u budunost. (predmet je u razmatranju). Znaaj farmerica i pantalona na promenu seksualnosti ena..Za objavljivanje studije potrebno je odobrenje kartela za vitka tela. Genetski modifikovan trojanski konj dobio potomstvo. Ime i lokacija ergele dre se u tajnosti. Reciklaa dotrajalih, polovnih,pokvarenih ili otrovom oteenih rei, uspeno se privodi kraju ,u institutu... na tuem jezikom putu.

MALI RETRO MUZIKI RENIK Seksofonija: vieglasni ili grupni ljubavni arlauk....... Saksofon: srpsko-saksonski duvaki instrument sumljivog narodnog porekla. Uvezen bez carine. Srkofonija:Glasan uzdah, izmeu dva neradna dana. Srbofon:...Tranzicijski ivani instrument, predvien za nie muziko radovanje. U narodu poznat kao muziki zec, mada sa Dukom dugonjukom nema direktne rodbinske veze. Kosmotiranija: ivot je najsmrtonosnija pojava zapaena u prirodi!Opirnije i dalje vidi na sajtu: www.N2yo.com?S=20580. Satelit Habbl. Na medijima je odavno ustanovljen princip diskontinuiteta, kao nain proizvodnje i obrade dogaaja iz sveta i ivota...Ima li to kakve veze sa kvantnom fizikom?