You are on page 1of 11

Eficienca si burim per konsumatoret dhe kompanite publike

Presidenti David Coen, NARUC Komisioner, Rregullatori i Vermontit

Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

Hyrje
Perfitime te eficiences tek konsumatoret dhe kompanite Sfidat Perballimi i tyre Eficenca ne Vermont si rast studimi

Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

Nje shikim mbi eficiencen ne Vermont


Eficienca ne Vermont implementuar ne 2000 Sigurues i eficiences se energjise ne te gjithe shtetin Financimi Tarife linjash Tregjet e ardhshme te kapacitetitForward Capacity Market Inisiativa rajonale e gazeve te efektit sere Zyra e Shtetit per Energjine kryen M&V Zona gjeografike
Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

Roli I Rregullatorit ne Vermont Percakton siguruesin e Eficiences ne Vermont Percakton politiken e pergjithshme Percakton buxhetin Percakton synimet e performances

Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

Sherbimet qe ofrohen nga Eficienca ne Vermont Cdo konsumator eshte i lejuar te marre pjese ne kete program
Konsumatoret residenciale ulje te parashikuara Konsumatoret komercial/industrial masa doganore

Hua me interest te ulet per klimatizim


Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

Perfitimet nga Eficienca per konsumatoret Rritja e ngarkeses negative Perfitimet neto = $66.5 milion Kosto e 3.7 cent per kWh; me pak se nje e treta e burimeve te furnizimit Reduktimi i CO2
Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

Sfidat e implementimit te eficiences per konsumatoret Shpjegim I konceptit te perfitimeve te gjera te konsumatoret
Edhe ata konsumatore qe nuk marrin pjese marrin perfitime kosto te ulura te energjise

Sistemi i perfitimeve rrit cmimet e energjise


Megjithate, programet e eficiences ulin faturat
Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

Kapercimi i sfidave per konsumaret


Edukim
Informacioni i nevojshem do te jepet ne fatura

Durim
Duhet kohe per te pare perfitimet e sistemit

Llogari te ruajtjes se energjise


Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

Perfitimet e eficiences per kompanite Ulje te kostove te energjise


Ne oret e pikut

Planifikim me i sakte i burimeve Ulje ne investimet per infrastrukturen e transmetimit Ulet nevoja per arritjen e kerkesave ne kapacitet
Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

Sfidat e implementimit te eficiences - per kompanite Te konsiderohet eficienca si burim legjitim


Nuk ka infrastrukture te dukshme

Berja e llogarive per eficiencen ne plafikimin e burimeve


Eficienca si zevendesues per transmetim apo gjenerim
Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010

Kapercimi i sfidave per kompanite


Sigurim I masave te forta dhe verifikim te protokollit
Pale te treta te pavarura per te pare kursimin// savings claims

Kerkohet sistem I koordinuar planifikimi


Te sigurohet se eficienca e ka nje vend te sajin
Konferenca e ERE-s Sektori i Energjise ne Shqiperi, Sfidat dhe Rregullimi Tirane, 7 Tetor 2010