You are on page 1of 2

0

www.marweb.sk

ISOL 600
IZOLOVAN PROGRAMOVATELN PEVODNK S AKTIVNM VSTUPEM
- uivatelsk konfigurace pevodnku
- galvanick oddlen 4000Vef vstup vstup napjen
- proveden pro mont do rozvade na litu DIN 35
- aktivn vstup 4-20mA, 0-20mA nebo 0-10V
- pesnost < 0,1%
- pomocn napjen v irokm rozsahu 19 a 300VDC a 90 a 250VAC
Popis: Programovateln isolovan pevodnk se sw pepnatelnm aktivnm vstupem slou k pevodu:
- napt z libovolnho termolnku s linearizac a intern kompenzac studenho konce,
- signlu z RTD (teplotn idlo), odporovho vyslae nebo potenciometru 0..320 a 0..2,5k
- signlu z termistoru, KTY, NTC, vce v tabulce ne
Elektrick parametry pstroje:
- vstup

termolnky: J, K, T, B, L, S, F, E, N, R, C, D, G, U, M
Pt100 (200+610C), Pt1000 (200+500C)dle IEC 751,
Ni100, Ni1000 TKR 5000 i 6180ppm/K (-60..180C)
OV 0..320, 0..2800
Potenciometry: 0 ..320, 0..2500
- max. odpor pvodu
< 10 /1 vodi
- proud idlem
<0,5mA
- El. parametry pro termolnky
kompenzace teploty studenho konce v rozsahu -30 ..70C, pesnost 1C
- vstupn signl:
aktivn 4..20mA, 0..20mA, 0..10V
- rozlien
<0,01%
- proudov a napov omezen
2,5..23,4mA, 0..24mA,0 ..12V
- tlumen
0,1..25s (zkladn nastaven: OV, Pot <0,2s, RTD, Tc 0,3s)
- pesnost:
chyba men
< 0,1%
teplotn chyba
< 0,03%/10K
- rozsah pracovnch teplot:
-25...+ 70C
- rozsah skladovacch teplot:
-40...+ 80C
- pomocn napjen standard:
19 300VDC a 90 250 VAC
- na objednn:
20 60VAC
- pkon:
max. 1,5VA
- rozkmit vstupn smyky:
min. 15V (Rz 750ohm) pi 20mA
- zaten napovho vstupu:
max. 10mA
- bytek napt proudovho vstupu: 0,54V
- proudov a napov omezen:
2,523,4mA, 024mA, 012V
- stupe kryt
sk/ svorkovnice:
IP20 / IP10
- hmotnost:
90g
- prosted:
stupe zneistn 2
kategorie pept v instalaci III
- uivatelsk linearizace
- voliteln psluenstv

tabulkou v programu Rawet Studio


programovac adaptr AX-USB (+nastavovac program Rawet Studio)
Rozmrov nrt:

Typov zkouky:
Zkladn typov zkouka:
EMC:
Bezpenost:

dle SN EN 60770-1 ed.2


dle SN EN 61326
posouzena dle SN EN61010

Vznam jednotlivch svorek:


2, 3 vstup RTD 2W
1+3, 2 vstup RTD 3W
2,1, 3
potenciometr
1+3, 2 vstup RTD 3W
1, 2(+) vstup Termolnek
5, 6 vstupn signl (6 je +)
7, 8 pomocn napjen bez polarity

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.
udmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Star Tur

mob.: +421 908 170 313


tel.: +421 32 776 03 62
fax: +421 32 776 21 56

web: www.marweb.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk

www.marweb.sk

Zapojen svorek:
3

RTD

RTD

RTD

Tc
OV/ 3W

OV/ 2W

Potenciometr

Varianty vstupnch signl:


Uivatelsky nastaviteln vstupy: (Skuten vstup a rozsah men lze nastavit v mezch uvedenho maximlnho rozsahu)
Vstup

Rozsah

Fe-CuNi

Fe-Ko

NiCr-NiAl

Termolnkov teplomr
(Tc),

Nelinearita

Linern tepl. idlo (KTY)

0,1% od -137C

-210..1050C

0,1% od -144C

-210..300C

0,1% od -186C

0..899C

0,05%

-60..999C

0,05%

-210..400C

0,1% od -177C

-270..1372C

0,1% od -99C

-60..1372C

0,05%
0,1% od 40C

Pt10Rh-Pt

-50..1768C

Pt30Rh-Pt6Rh

0..1820C

0,1% od 386C

NiCr-CuNi

-270..1000C

0,1% od -153C

NiCrSi-NiSi

-270..1300C

0,1% od -122C

Pt13Rh-Pt

-50..1768C

0,1% od 54C

Cu-CuNi

-270..400C

0,1% od -163C

Ni-Ni18Mo

-50..1410C

0,1%

W5Re-W26Re

0..2301C

0,05%

W3Re-W25Re

0..2301C

0,1% od 49C

W-W26Re

0..2301C

0,1% od 286C

-30..1400C

0,05%

-200..400C

0,1%

-200..400C

0,1C

Pt100
Odporov teplomr
(RTD)

-210..1200C

Pt100

-30..600C

0,1C

Pt1000

-200..400C

0,1C

Pt1000

-100..500C

0,1C

Ni100, Ni1000 TKR6180 (5000)

-60..180C

0,13C

KTY81..KTY85

-55..150C

0,2C

Odporov vysla (OV)

0..320, 0..2,5k

Potenciometr (POT)

0..320, 0..2,5k
2

2.

Pipojen:
Do svorek lze pipojit vodie do prezu 2,5mm .Doporuujeme pout kabel s prezem ly od 0,5mm
Mechanicky se pevodnky montuj na litu DIN 35 mm. Po nasazen hornho okraje se roubovkem uvoln zpadka upevovacho
mechanismu a pstroj se spodn st zatla smrem k lit. Po zaaretovn je mont u konce. Demont se provd opanm
zpsobem.
Objednvn:
V objednvce je nutn uvst:
- typ pevodnku
- vstupn parametry
- vstupn parametry
- poet kus
Pklad objednvn:
ISOL600 Ni1000/6180 0150C/ 0-10V
ISOL600 KTY81-21 -2080C / 0-20mA
ISOL600 Pt100 -50220C / 4-20mA
ISOL600 0-1k Ohm / 4-20mA potenciometr

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.
udmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Star Tur

mob.: +421 908 170 313


tel.: +421 32 776 03 62
fax: +421 32 776 21 56

web: www.marweb.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk