You are on page 1of 2

www.marweb.

sk

ISOL100 VELMI RYCHL MODUL GALVANICKHO ODDLEN


UNIPOLRNCH A BIPOLRNCH SIGNL S PEPNATELNM ROZSAHEM

- oddlen a vzjemn pevod signl 4..20mA, 0 20mA a 0 10V - nastaven rozsahu posuvnm DIP pepnaem na desce spoje - oddlen 4000Vef vstup vstup napjen - pomocn napjen v irokm rozsahu 19 a 300VDC a 90 a 250VAC - proveden na litu DIN 35 - pesnost pevodu < 0,1% - asov konstanta < 0,1ms bez dopravnho zpodn - ka psma 0..5kHz pro -0,5dB Modul slou ke galvanickmu oddlen s monost vzjemnho pevodu standardnch unipolrnch i bipolrnch proudovch nebo napovch signl 4..20mA, 020mA a 010V. Na vstupu z pevodnku je aktivn signl galvanicky oddlen od vstupu i od pomocnho napjecho zdroje. Elektrick parametry pstroje: - rozsah pracovnch teplot: - rozsah skladovacch teplot: - pomocn napjen standard: - na objednn: - pkon: - zdroj pro 2-vodiov pevodnk: - nastaven pevodu signlu: -25...+ 70C -40...+ 80C 19 300VDC a 90 250 VAC 20 60VAC max. 1,5VA 18V pi 20mA

DIP spna na desce plonho spoje SPNA (+ = ON) 1 2 3 4 5 Vstupn signl + 0..20mA + + 0..10V + 4..20mA + + + + 0..20mA + + + + + 0..10V + + + + 4..20mA 0..20mA + 0..10V

Vstupn signl 0..20mA 0..20mA 0..20mA 0..10V 0..10V 0..10V 4..20mA 4..20mA

- rozkmit vstupn smyky: min. 15V (Rz 750ohm) pi 20Ma - zaten napovho vstupu: max. 10mA - vstupn odpor napovho vstupu: 1Mohm - bytek napt proudovho vstupu: 0,54V - omezen vstupnho proudu: typ. 30mA (elektronick pojistka) - max. chyba penosu: < 0,1% - chyba linearity: < 0,05% - zbytkov zvlnn vstupu: < 10mV RMS - teplotn chyba: < 0,01%/C - kapacita vstup-vstup: 20pf - asov konstanta: < 0,1ms - stupe kryt sk/ svorkovnice: IP40 / IP10 - hmotnost: 90g - prosted: stupe zneistn 2 kategorie pept v instalaci III

Rozmrov nrt:

Typov zkouky: Zkladn typov zkouka: EMC: Bezpenost:

dle SN EN 60770-1 ed.2 dle SN EN 61326 posouzena dle SN EN61010 Vznam jednotlivch svorek: 1 mnus vstupnho signlu a zporn pl zdroje 2 plus vstupnho proudu 3 plus vstupnho napt 4 kladn pl zdroje 18V 5,6..vstupn signl (6 je +) 7,8..pomocn napjen bez polarity

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.
udmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Star Tur

mob.: +421 908 170 313 tel.: +421 32 776 03 62 fax: +421 32 776 21 56

web: www.marweb.sk e-mail: slecka@mahrlo.sk e-shop: www.marweb.sk

www.marweb.sk
Varianty pouit oddlovacho modulu:

Pipojen:

Do svorek lze pipojit vodie do prezu 2,5mm .Doporuujeme pout kabel s prezem ly od 0,5mm

2.

Mechanicky se pevodnky montuj na litu DIN 35 mm. Po nasazen hornho okraje se roubovkem uvoln zpadka upevovacho mechanismu a pstroj se spodn st zatla smrem k lit. Po zaaretovn je mont u konce. Demont se provd opanm zpsobem. Objednvn: V objednvce je nutn uvst: - typ pevodnku - vstupn rozsah - pokud si ho pejete nastavit - vstupn rozsah - pokud si ho pejete nastavit - poet kus Pklad objednvn: ISOL100 ISOL100 4-20mA / 4-20mA ISOL100 0-20mA / 0-10V = zkladn nastaven - spna v poloze 2 = nastaveno pro zkaznka - spna v poloze 2 = nastaveno pro zkaznka spna v poloze 1,2,4,5

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.
udmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Star Tur

mob.: +421 908 170 313 tel.: +421 32 776 03 62 fax: +421 32 776 21 56

web: www.marweb.sk e-mail: slecka@mahrlo.sk e-shop: www.marweb.sk