You are on page 1of 5

AP 01

AP 01 Panelmetr

Vhody
profesionln proveden
modern konstrukce
univerzln pouit
vhodn cena
zruka 3 roky
Popis
Panelmetr AP 01 je 5 mstn zobrazova pro odporov
teplomry, termolnky nebo procesn signly. Pstroj je
zen digitlnm signlovm procesorem s A/D
pevodnkem.
Technick data
napjen
pkon
zobrazen
displej

80-253 VAC, 50Hz


18-36 VDC / 18-36 VAC, 50Hz
max.12VA

-9999~0~99999
ptimstn LED erven, zelen nebo
lut
vka znak
14 mm
rozlien
dle polohy desetinn teky
kalibrace
pi 25C a 40% r.v.
komunikace
RS232 bez galvanickho oddlen,
RS485 bez galvanickho oddlen
nebo s galvanickm oddlenm,
obousmrn komunikace
pomocn napjen UT
>18 VDC, 22mA pro napjen
snma

MAHRLO s.r.o.
udmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Star Tur

mob.: +421 908 170 313


tel.: +421 32 776 03 62
fax: +421 32 776 21 56

mechanick vlastnosti
proveden
rozmry

otvor
do panelu

panelov
96 x 48 x 119 mm
(pro napjen 80-253 VAC)
96 x 48 x 125 mm
(pro napjen 18-36 V AC/DC)
90,5 x 43,5 mm (s otvory v
rozch 3mm maj rozte 89,5
x 42,5 mm)
0,4kg

hmotnost
provozn podmnky
pracovn teplota
0-60C
doba ustlen
do 5 minut po zapnut
kryt
IP 54 (eln panel)
pipojen
konektorov svorkovnice
max.prez vodie 2,5mm2 pro napjen
1mm2 pro ostatn svorky
bezpenostn tda I
elektrick bezpenost
SN EN 61010-1:2003 vetn zmn
elektromagnetick kompatibilita
SN EN 61326
seismick odolnost
SN IEC 980:1993, l.6
web: www.mahrlo.sk
e-mail: meracia@mahrlo.sk
e-shop: priemyselne.eshopmahrlo.sk

AP 01
vstupn signl, pesnost
proveden
vstupn signl
odporov

termolnek

procesn

Pt100
Pt1000
Ni1000/6180 ppm
Ni1000/5000 ppm
termolnek J
termolnek K
termolnek E
termolnek T
termolnek R
termolnek S
termolnek B

rozsah men

pesnost
men
(% z rozsahu )
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

norma

-100 ~ 800C
IEC 751
-100 ~ 600C
IEC 751
-50 ~ 200C
DIN 43760
-50 ~ 200C
DIN 43760
-200 ~ 1200C
IEC 584
-200 ~ 1300C
IEC 584
-200 ~ 950C
IEC 584
-200 ~ 400C
IEC 584
-50 ~ 1550C
IEC 584
-50 ~ 1700C
IEC 584
250 ~ 1800C
IEC 584
s linearizac od 400C
kompenzace srovnvacch konc termolnk
vnitn - pesnost 0,5C pi teplot 20C, teplotn koeficient 50 ppm/C
vnj nastaviteln 20C, 50C nebo 70C
proudov signl
4-20mA
0,25%
proudov signl
0-20mA
0,25%
napov signl
0-10V
0,25%

kd
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14

AP 01
-xx-x-x-2-x
zelen
-xx-x-x-3-x
lut
poloha desetinn teky
-xx-x-x-x-1
00000
-xx-x-x-x-2
0000.0
-xx-x-x-x-3
000.00
-xx-x-x-x-4
00.000
Pklad objednvky: AP 01-06 - 0 - 1 - 2 - 1
Obslun software PAP
Soust dodvky je program pro nastaven a archivaci dat
(pouze pro pstroje s komunikan linkou). Program je
dodvn na CD a pracuje v operanm systmu Windows
95 / 98/ ME/ NT/ 2000/ XP / Vista. Slou k nastaven
parametr pstroje z PC, k monitorovn a archivaci
namench hodnot v nastavenm asovm intervalu.
Namen hodnoty lze uloit do souboru formtu txt. Po
pevodu do Excelu se daj vyhodnotit formou tabulek nebo
graf.

Objednac kd
AP 01-xx-x-x-x-x
vstup
AP01-01-x-x-x-x
AP01-02-x-x-x-x
AP01-03-x-x-x-x
AP01-04-x-x-x-x
AP01-05-x-x-x-x
AP01-06-x-x-x-x
AP01-07-x-x-x-x
AP01-08-x-x-x-x
AP01-09-x-x-x-x
AP01-10-x-x-x-x
AP01-11-x-x-x-x
AP01-12-x-x-x-x
AP01-13-x-x-x-x
AP01-14-x-x-x-x
komunikace
-xx-0-x-x-x
-xx-1-x-x-x
-xx-2-x-x-x
-xx-3-x-x-x
napjen
-xx-x-1-x-x
-xx-x-2-x-x
displej
-xx-x-x-1-x

Pt100
Pt1000
Ni1000/6180ppm
Ni1000/5000ppm
termolnek J
termolnek K
termolnek E
termolnek T
termolnek R
termolnek S
termolnek B
4-20mA(zadejte rozsah zobrazen)
0-20mA(zadejte rozsah zobrazen)
0-10V (zadejte rozsah zobrazen)
neosazena
RS232
RS485 bez GO
RS485 s GO
80-253VAC
18-36 V AC/DC
erven

Rozmry

AP 01

AP 01

MAHRLO s.r.o.
udmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Star Tur
mob.: +421 908 170 313
tel.: +421 32 776 03 62
fax: +421 32 776 21 56
web: www.mahrlo.sk
e-mail: meracia@mahrlo.sk
e-shop: priemyselne.eshopmahrlo.sk