You are on page 1of 3

26 05 2012

Yazdrma nizleme

Adem err-i mahz, vcud hayr- mahzdr. deniliyor. Aklar msnz?


Soran : hikmet.net Tarih : 7/3/2008

Adem err-i mahz, vcud hayr- mahzdr. deniliyor. Bunun eytan da susturacak ekilde izahn isteriz.

Cevaplar
Adem (yokluk) err-i mahz, vcud (varlk) da hayr- mahzdr, doru ancak ben eytan susturacak iktidarda deilim. Bu meseleyi belki tam mnsyla anlamamz da biraz zordur. Mesel, nsanlar ldkten sonra dirilmeseler ne olur? Mesele o kadar da garip deil. diye karmza kabilirler. O zaman deriz ki, Ebediyen yok olma, mahz- erdir; insan azap ekse bile var olmak ister. Allah bizi yaratmasayd ne olurdu? Kim yaratlmak istedi ki? diye bazlar iin diyalektiini de yapabilirler. Meseleyi tasavvur ve tahayyl olarak ileriye gtrp anlamaya almak yerine, ben bir soru soraym: Hayatnn her dakikasnda, hatta zevkler iinde bulunduun zaman dahi yoklukla varl eit tutabiliyor musun? ocuklarnn cvl cvl yemek sofrasnn banda kotuu hengamda ve sofra en leziz nimetlerle donand bir hlde, hanmn banda bir Cennet hurisi, bir kadnefendi olarak kadnla has btn zarafetiyle arz- didar ettii bir anda.. evet ite o zaman yoklukla varl eit tutabiliyor musun? Bu durumda Yok olsaydm da olurdu. diyebilir misin?.. yle ise brakalm akay da biraz daha cidd konualm. Yokluk varlkla msavi (eit) deildir. Belki insan baz ahval ve erait altnda yokluu tercih ediyor grnebilir. Bu, tpk intihar eden bir insann durumu gibidir ki, hdise ancak o nn, akl ve mantk d verdirdii kararla deerlendirilebilir. Bazen arzu ettii kiiyle evlenemediinden dolay intihar etmi insanlar duyarz. Burada mantk yoktur, nk onun aasndaki bir tanesi ile yine evlenebilirdi. Ancak bu onun verdii hiss bir karardr ve yanltr. lm daha beterdir, nk elde edemediinin daha aasndakini de kaybettiriyor. Yani bu insan, en iyisini elde edemedim diye en ktsn bile kaybediyor. Bunun gibi buhranl, stresli ve istikrarsz bir anda verilen karar da isabetsiz bir karardr. te adem ve vcud mevzuunda verilen karar da byle bunalml bir anda verilmi karardr. Bu hususta mahhas misaller de arz edebilirim: nananlar arasnda byle bir iddia ile ortaya kan olmaz ama, mlhidlerden biri karma ksa ona, Madem yoklukla varl msavi gryorsun; git kendini bir tepenin bandan aaya at ve varlktan kurtuluver. deyiversem, acaba nasl davranacaktr!.. Ben iki defa ruhan reis unvanyla idam vakasnda bulundum. Askerlikten evveldi ve o zamanlar daha heyecanl, daha cesur, daha gz pek ve herkese dinimi anlatma gibi bir sevdam vard. Bundan dolay da takibin ve tahkikin eksik olmad bir devreyi yayordum ve ok defa yetkililerle kar karya geliyordum. Ya itibaryla da kk olduumdan bir sr nasihat dinliyordum. Dinliyordum ama kafamdan kendi kendime Ben yine bildiimi yaparm. diyor, dinimi anlatmaya alyordum. Bir gn emniyet mdrnn
1/3

26 05 2012

Yazdrma nizleme

camiden ieriye girdiini grdm. Gani Bey seni istiyor. dediler. Polis deil, emniyet amiri geliyor. Hayrdr inallah dedim ve gittim. Gani Bey beni tanyordu ve camiden, cemaatten haberi vard. Bana: Bir idamlk mahkm var, aslmasnda ruhan reis olarak senin bulunman istiyoruz. dedi. Esasen oradaki en gen imam bendim ama ben seilmitim ve bu teklifi hemen kabul ettim. Netice itibaryla istintak edilmeyecek; sadece bir adam aslrken yannda bulunacaktm. Sonra pratiini de rendim o iin. Cbbemi giydim, hapishaneye gittim. Hdisenin zerinden ka sene getii hlde hl idamlk zatn adn unutmadm: Rasim Dik. Baltayla bir aileyi kesmi ve o gnlerde meclis de idamn tasdik etmiti. erefeli Caminin nne idam sehpas kuruldu. O zaman henz tehir yasak edilmemiti. Halk seyretmek iin toplanmt, gya ibret alacaklard!. Hcresine onu getirmek iin gittiimde elleri balyd. uurunda ihtill vard. Buna ramen beni grnce birdenbire deiiverdi. Hl hayatta kalmann yollarn aryordu. Yaasa da mebbet hapis yaayacakt. Belli bir seviyeye kadar yaam ve bir ailenin btn fertlerini ldrerek kanlarna girmiti. Devaml Atatrk gelecek ve eve gideceiz. diyordu. Ben telkin edeyim dedim. O bunlar hi dinlemiyordu bile. Aksine hep kurtulma yollarn aryordu. Hayat tamamen bitmiti. Kendi de biliyordu ki, artk onu kimse bu dnyada durduramazd. Vicdanmla onun bu zdrabn ok iyi hissediyordum. Hayatn belli bir seviyeye kadar yaam ve hayatta kendisine tebessm edebilecek hibir ey kalmam olmasna ramen o, burada ok skntl mebbet hapsi, yok olmaya tercih ediyordu Benzer bir hdiseyi de bunun hemen arkasndan yaadm. Baka bir idamlk oldu. Yine beni ardlar. Bu defa tehir yasaklanmt. Boylu boslu Mehmet adnda bir ocuktu. O da bir oban kestii iddiasyla idama mahkm edilmiti. Yanna gittim, bana hrmet etti. Ona Seyyidl-istifr okumaya altm. Abdest aldraym dedim, olur dedi ama ayaklarn ykayamad; zira takati kesilmiti. Yaayacan yaamt. Hayat da sadece obanlktan ibaretti. Fakat buna ramen yoklua gitme var ya! te o bitiriyordu her eyi. Kald ki, Allaha da inanyordu; hare de, nere de. Ya olmazsaya gelince o da binde bir ihtimaldi. lme gidiyor gibi derler ya, hakikaten onun lme gittiini grdm bizzat. Ben istifar ona tekrar ettirirken, ara sra duruyor Yahu beni bir daha mecliste grseler veya adl tbba gnderseler... Ne olur bir daha adl tbba gnderin. diyordu. Adli tbba verilse de karar bozulmayacakt. Btn bunlar en fazla bir ay daha yaayabilmek iin yapyordu. Ben sanki bizzat onun iine girmi ve onun hafakanlarn beraber yayordum. Evet, onun vicdannda teye gidiinin zdrabn onunla beraber yaadm. Aradan bunca sene gemi olmasna ramen o tablo hl rperti hsl eder bende. Bu konuda emsali o kadar ok vaka var ki; en byk kimseler, hatta cihanpesendne mcadele verenler dahi lme gtrldkleri zaman fel olmulardr. Evet, yokluk, o kadar rahatlkla kabul edilecek bir ey deil. te bu noktadan hareketle mutlak yoklua err-i mahz diyoruz. Muvakkaten lme, hem de ondan sonra dirilmenin sz konusu olduu bir yerde, o, bu kadar er saylr ve er gibi grnrse, insan, mutlak yok olma mevzuunu tasavvur ettii zaman err-i mahz olduunu zannediyorum hemen anlar. Bir de ryam anlataym. Birka defa ryamda kyametin koptuunu mhede ettim. (Kyametin kopmas pek hayra almet deildir ama grdm ben.) O anda atomik bir kafa ile kendi kendime tasavvur ediyor ve diyordum: imdi Hz. srafil sura fleyecek, bu kre-i arz paralanacak, her ey toz duman olacak, belki elektrik dalgalar hline gelecek, erareler hlinde saa sola salacak.. vs. Bu esnada iimde duyduum yle
2/3

26 05 2012

Yazdrma nizleme

mthi bir zdrap var ki, bunu hi unutmam. Biliyorum ve inanyorum ki, bizi yaratan ve bu kyameti yaatan tekrar diriltir ama, nmzde olan frtnal yolculuu dndke hlden hle giriyordum. Orada ademin, yokluun ne kadar korkun bir canavar olduunu btn vicdanm ve hissiyatmla hissettim.. evet muvakkat bir yokluk dahi mthi bir zdrap veriyordu Kim vicdann dinlese Ebed, ebed! dediini duyacaktr. Binaenaleyh mutlak yokluk esasen mahz- erdir. nsan var olmak iin Cehennemi bile arzu eder. Cehennemde kalr, azap ekerim ama, var olarak azap ekerim, buna razym. der. Vcuda gelince o, mutlak hayrdr ama bu, biraz da insann deerlendirmesine baldr. Vcud, mutlak hayrdr; nk vcutta evvel, Cenb- Hakkn sanat olarak enzr- leme arz edilme vardr. Vcutta Cenneti kazanma, Cemalullah mhede etme vardr. Yine vcutta dostlarn ve ahbaplarn varlyla mtelezziz olma vardr ve bunlarn hibiri ademde yoktur. nsan her eyin yok olacana inanyorsa, kendi yokluu ile beraber bakalarnn yokluuna da inanacak ve zdrap ekecektir. ldkten sonra dirilmeye inanmayan bir insan, anne ve babasnn da, ecdadnn da dirileceine inanmayacaktr. Dolaysyla kendi zdrabna onlarnki de eklenecektir. Yokluk ite bu kadar mthi bir hdisedir. Varlk ise Cehennemde olsa dahi ayn- rahmettir ve mutlak hayrdr.
Cevaplayan : M. Fethullah Glen Tarih : 6/2/2011

Vazge

3/3