You are on page 1of 1

Koledar prireditev

Peter eferin: Moje odvetniko ivljenje


05.07.12 ob 20:00 - 21:00 - Knjigarna Wolfova
(http://www.mladinska.com/knjigarne_in_papirnice/seznam_knjigarn/posamezno_mesto?locid=142)

Pogovor z avtorjem in podpisovanje knjig.

Pri Cankarjevi zalobi je izla knjiica Moje odvetniko ivljenje izpod peresa Petra eferina. Priznani odvetnik v njej opisuje resnine zgodbe iz svojega dolgega, razgibanega in uspenega poklicnega ivljenja. Zastopal in zagovarjal je na tisoe klientov na skoraj vseh sodiih nekdanje Jugoslavije in sedanje Slovenije. V svoji pisarni je sprejel najmanj tirideset tiso strank in spoznal njihove ivljenjske zgodbe.

Dejal je: Velikokrat sem spoznal, da so dogodki v resninem ivljenju pogosto precej bolj neverjetni, kot so lahko opisi dogajanj v e tako pretresljivi literaturi.

Dr. Peter eferin se je rodil 28. junija 1938 v Ljubljani. Leta 1960 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, na isti fakulteti leta 1986 magistriral in 1988 doktoriral. Po diplomi je najprej delal kot novinar, pisal pa je tudi dramska besedila. V MGL so leta 1963 uprizorili njegovi satiri Sreka in Pridranje do iztreznitve. Leta 2012 je nastopil tudi v gledaliki predstavi Bertolta Brechta Odloitev v Mukdenu v reiji Matjaa Bergerja. Odvetniki poklic nepretrgoma opravlja od leta 1967. Je avtor tevilnih strokovnih lankov in razprav ter knjig s podroja odvetnitva.