You are on page 1of 7

e-BE

TAHUN TAKSIRAN

2011

PEMASTAUTIN YANG TIDAK MENJALANKAN PERNIAGAAN (PENGEMUKAAN SECARA ELEKTRONIK) BORANG NYATA ORANG PERSEORANGAN (PEMASTAUTIN) DI BAWAH SEKSYEN 77 AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Borang ini ditetapkan di bawah seksyen 152 Akta Cukai Pendapatan 1967

Nama

ABDULLAH JUN @ JUHUN

No. Cukai Pendapatan SG 07330889070 MAKLUMAT INDIVIDU

Nama (seperti di kad


pengenalan/pasport)

ABDULLAH JUN @ JUHUN

No. Cukai Pendapatan No. KP Baru Warganegara Status Pada 31-12-2011 Jenis Taksiran Ketetapan Umum Dipatuhi

SG 07330889070 680305125499 MALAYSIA KAHWIN

No. Pasport Semasa Jantina


LELAKI

Tarikh Kahwin 03/11/1993

DIRI SENDIRI DIMANA SUAMI/ISTERI TIADA PUNCA PENDAPATAN YA

Diluluskan oleh Menteri Sebagai Pekerja Berpengetahuan Alamat Surat-menyurat

TIDAK

Tarikh Diluluskan Oleh Menteri

SK.ST.EDMUND,PETI SURAT 174

Poskod Negeri

89158 SABAH

Bandar

KOTA BELUD

No. Telefon e-Mel Nama Bank No. Akaun Bank

088976516

No. Majikan E 990007107

BANK SIMPANAN NASIONAL 0112429886129862

Tarikh cetakan : 4/30/2012 9:45:22 PM

Muka surat 1/7

Nama

ABDULLAH JUN @ JUHUN

No. Cukai Pendapatan SG 07330889070 MAKLUMAT SUAMI / ISTERI

Nama Suami / Isteri (seperti di kad


pengenalan/pasport)

SUHAILA BTE ALIYAS

No. Cukai Pendapatan No. KP Baru


740808015154

PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN Jenis pendapatan Bayaran bagi tahun Amaun kasar Caruman kumpulan wang

Tarikh cetakan : 4/30/2012 9:45:22 PM

Muka surat 2/7

Nama

ABDULLAH JUN @ JUHUN

No. Cukai Pendapatan SG 07330889070

PENDAPATAN BERKANUN DAN JUMLAH PENDAPATAN


Penggajian Dividen Faedah dan diskaun Sewa, royalti dan premium Pencen, anuiti dan bayaran berkala lain Apa-apa perolehan atau keuntungan lain PENDAPATAN AGREGAT Hadiah wang kepada Kerajaan/Kerajaan Tempatan Hadiah wang kepada institusi atau organisasi diluluskan Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada aktiviti sukan atau badan sukan yang diluluskan Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada projek berkepentingan negara yang diluluskan oleh Menteri Kewangan Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan Hadiah wang untuk kemudahan perpustakaan atau kepada perpustakaan Hadiah wang atau sumbangan manfaat bagi menyediakan kemudahan di tempat awam untuk orang yang kurang upaya Hadiah wang atau kos peralatan perubatan kepada mana-mana badan rawatan kesihatan Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri TOLAK: Jumlah Derma dan Hadiah JUMLAH PENDAPATAN (SENDIRI) JUMLAH PENDAPATAN DIVIDEN PASANGAN DARI HK3 JUMLAH PENDAPATAN YANG DIPINDAHKAN DARI SUAMI/ISTERI SELAIN DARIPADA YANG DILAPORKAN DI HK3 *BAGI TAKSIRAN BERSAMA JUMLAH PENDAPATAN YANG DIPINDAHKAN DARI SUAMI/ISTERI *BAGI TAKSIRAN BERSAMA * Jenis pendapatan SUAMI / ISTERI yang dipindahkan Ansuran/PCB yang telah dibayar untuk pendapatan tahun 2011 SENDIRI dan SUAMI/ISTERI bagi taksiran bersama
504.65 0 36,071 0
(Terhad kepada 7% daripada pendapatan agregat)

36,071

36,071

Tarikh cetakan : 4/30/2012 9:45:22 PM

Muka surat 3/7

Nama

ABDULLAH JUN @ JUHUN

No. Cukai Pendapatan SG 07330889070

TUNTUTAN PELEPASAN
Individu dan saudara tanggungan Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibubapa
(keadaan disahkan oleh pengamal perubatan)

9,000 Terhad 5,000


150

Peralatan sokongan asas untuk kegunaan sendiri, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya Individu yang kurang upaya Yuran pendidikan (sendiri) :
(i) peringkat selain Sarjana dan Doktor Falsafah - bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah - sebarang bidang atau kursus pengajian

Terhad 5,000 6,000

Terhad 5,000

(ii)

Perbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati atas diri sendiri, suami / isteri atau anak Pemeriksaan perubatan penuh atas diri sendiri, suami / isteri atau anak Terhad 500
370

Terhad 5,000

370

Pembelian buku/majalah/jurnal/penerbitan (selain surat khabar atau bahan bacaan terlarang) untuk diri sendiri, suami/isteri atau anak Pembelian komputer peribadi untuk individu (potongan dibenarkan sekali dalam setiap 3 tahun) Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 Yuran langganan perkhidmatan jalur lebar Faedah pinjaman perumahan (mesti memenuhi syarat-syarat kelayakan) Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri Suami / Isteri yang kurang upaya Bilangan anak layak mendapat pelepasan
5

Terhad 1,000

400

Terhad 3,000 Terhad 3,000 Terhad 300 Terhad 500 Terhad 10,000 Terhad 3,000 3,500
3,000 250

Bilangan anak dituntut oleh diri sendiri

Bilangan anak dituntut oleh suami / isteri


5,000 0 0

Jumlah Anak - di bawah umur 18 tahun Jumlah Anak - 18 tahun dan ke atas yang masih belajar Jumlah Anak - Anak kurang upaya Insurans nyawa dan KWSP Anuiti tertunda ('Deferred annuity') Insurans pendidikan dan perubatan Tarikh cetakan : 4/30/2012 9:45:22 PM Terhad 3,000 Terhad 6,000 Terhad 7,000

Muka surat 4/7

Nama

ABDULLAH JUN @ JUHUN

No. Cukai Pendapatan SG 07330889070

TUNTUTAN REBAT / TOLAKAN CUKAI / PELEPASAN CUKAI


Zakat atau fitrah Tolakan cukai seksyen 51 Akta Kewangan 2007(dividen) Tolakan cukai seksyen 110 (lain-lain) Pelepasan cukai seksyen 132 Pelepasan cukai seksyen 133
48.60

Tarikh cetakan : 4/30/2012 9:45:22 PM

Muka surat 5/7

Nama

ABDULLAH JUN @ JUHUN

No. Cukai Pendapatan SG 07330889070

RUMUSAN CUKAI
Jumlah pendapatan Tolak : Jumlah pelepasan PENDAPATAN BERCUKAI Diluluskan Oleh Menteri Sebagai Pekerja Berpengetahuan
atas kadar (%)

36,071 18,170 17,901

15% Cukai ke atas yang pertama Cukai ke atas baki JUMLAH CUKAI PENDAPATAN Rebat cukai individu Rebat cukai suami / isteri Zakat atau fitrah Tolak : Jumlah rebat (Terhad kepada Jumlah Cukai Pendapatan)
400 400 48.60 10,000
atas kadar (%)

0.00 175.00

7,901

237.03 412.03

412.03 0.00 0.00

JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN Tolak : Jumlah Tolakan/Pelepasan Cukai (Pelepasan cukai seksyen 132 & 133 terhad kepada jumlah cukai yang dikenakan) CUKAI KENA DIBAYAR Ansuran / PCB yang telah dibayar untuk pendapatan tahun 2011- SENDIRI dan SUAMI/ISTERI bagi taksiran bersama CUKAI TERLEBIH BAYAR

0.00 504.65

504.65

AKUAN
Saya, No. KP Baru
ABDULLAH JUN @ JUHUN 680305125499

dengan ini mengakui bahawa maklumat mengenai pendapatan dan tuntutan bagi potongan pelepasan yang saya berikan dalam borang nyata ini adalah benar, betul dan lengkap

Tarikh cetakan : 4/30/2012 9:45:22 PM

Muka surat 6/7

Tempat Bayaran
Pembayaran boleh dibuat di : (a) Bank

- kaunter CIMB Bank Berhad (CIMB), Public Bank Berhad (PBB) dan Malayan Banking Berhad
(Maybank), EON Bank dan AFFIN Bank Berhad (ABB) dengan menggunakan slip bayaran yang disediakan oleh bank. - perbankan internet CIMB, PBB, Maybank, EON Bank dan perbankan telefon Maybank. - Auto teller Machine (ATM) PBB, Maybank & CIMB, Mesin Deposit Cek PBB dan Mesin Deposit Tunai CIMB.

(b) LHDN

- e-Bayaran melalui FPX (Financial Process Exchange) di laman web LHDNM, http://www.hasil.gov.my
- kaunter bayaran LHDNM atau melalui pos Cek, kiriman wang dan draf bank hendaklah dipalang dan dibayar kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Gunakan Slip Pengiriman Bayaran (CP501) apabila membuat bayaran. Sila catatkan nama, alamat, nombor telefon, nombor cukai pendapatan, tahun taksiran dan kod bayaran di belakang instrumen bayaran. Bayaran melalui CEK / KIRIMAN WANG / WANG POS / DRAF BANK hendaklah dihantar secara berasingan ke alamat LHDNM seperti di bawah. Bayaran secara tunai tidak boleh dibuat melalui pos.

(c) Pos Malaysia Berhad

- Kaunter dan Pos Online

Kenaikan cukai 10% dibawah subseksyen 103(3) ACP 1967 akan dikenakan sekiranya gagal membayar cukai atau baki cukai kena dibayar pada atau sebelum 30 April 2012 . Jika cukai atau baki cukai masih tidak dibayar dalam tempoh 60 hari dari tarikh kenaikan cukai diatas, kenaikan cukai 5% di bawah subseksyen 103(4) ACP 1967 akan dikenakan ke atas cukai atau baki cukai tersebut. Alamat Pos SEMENANJUNG MALAYSIA Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Cawangan Pungutan, Tingkat 15, Blok 8A Kompleks Bangunan Kerajaan, Jalan Duta Karung Berkunci 11061 50990 Kuala Lumpur Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Cawangan Kota Kinabalu Wisma Hasil Jalan Tunku Abdul Rahman 88600 Kota Kinabalu Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Cawangan Kuching Aras 17, Wisma Hasil No.1, Jalan Padungan 93100 Kuching KOD BAYARAN
084

Kaunter Bayaran Tingkat Bawah, Blok 8A Kompleks Bangunan Kerajaan Jalan Duta Kuala Lumpur

SABAH & WP LABUAN

Tingkat Bawah Wisma Hasil Jalan Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu

SARAWAK

Aras 1, Wisma Hasil No.1, Jalan Padungan Kuching

NO. CUKAI PENDAPATAN


SG 07330889070

NO. ANSURAN
99

TAHUN TAKSIRAN
2011

Nama dan Alamat Pos


ABDULLAH JUN @ JUHUN

Amaun Bayaran RM No. Rujukan (No. Kad


Pengenalan / Polis / Tentera / Pasport)

680305125499

No. Cek dan Lain-lain Nama Bank Pembayar No. Telefon Tarikh : Tarikh cetakan : 4/30/2012 9:45:22 PM Muka surat 7/7