You are on page 1of 16

BMM 3103

PENGERTIAN DAN KONSEP


Pentaksiran Pengujian Penilaian Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian, dan Penilaian NURSHAWATI ABD WAHAB NURSHAKILA ABDULLAH ZAKIRAH YAAKOB

PENTAKSIRAN

DEFINISI
O Pentaksiran adalah suatu

proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu.

Pentaksiran
O Kita sering melihat bahawa ahli-ahli atlit

sukan yang ingin mewakili negara akan diberi syarat-syarat tertentu untuk membolehkan mereka diterima secara automatik untuk mewakili negara. Apakah sebenarnya yang diukur, pencapaian peribadi mereka atau jumlah penyertaan yang mereka sertai. Apakah maksud dan tujuan pengukuran?
mozuba education tools 2009

PENGUJIAN

DEFINISI
O Pengujian merupakan proses mengaturkan

satu siri tugasan untuk diselesaikan supaya pemerhatian tepat dibuat tentang penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus di universiti. Ujian adalah alat ukur. Ujian digunakan bagi mengukur penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus. Ujian mengandungi satu set tugasan (dalam bentuk tugasan) yang berdasarkan sesuatu kursus bagi merangsang pelajar untuk menunjukkan tahap penguasaan mereka dalam kursus berkenaan. Tahap penguasaan pelajar biasanya dikuantifikasikan dengan memberi skor kepada jawapan yang diberi.

KONSEP
O Memandangkan ujian merupakan alat ukur

yang sering digunakan untuk mendapatkan bukti empirik bagi tujuan penilaian pengajaran dan pembelajaran di universiti, tumpuan perlu diberi bagi membina ujian yang bermutu, mentadbir ujian berkenaan dengan betul dan mentafsir dapatannya dengan tepat. O Kita perlu memastikan penilaian terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan sempurna dan boleh dipertahankan. O Satu daripada cara-cara memastikan ini berlaku ialah dengan menjalankan pengujian yang berkualiti.

Pengujian
O Kita sering mendengar di stesyen TV atau

di akhbar-akhbar bahawa kerajaan menggalakkan agar kenderaan pengangkutan awam dan swasta agar membawa kenderaan mereka ke Puspakom untuk tujuan pemeriksaan. Pada pendapat anda apakah tujuan sebenar pengujian dilakukan?

mozuba education tools 2009

PENILAIAN

DEFINISI
O Definisi penilaian ini membawa

maksud objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian.

KONSEP
O Perkembangan dalam bidang penilaian

menunjukkan banyak cara kita boleh menilai pengajaran pensyarah. Antara pelbagai jenis penilaian yang sering dilakukan di universiti adalah penilaian terhadap disertasi, projek, kajian kes, portfolio, bengkel, seminar, oral pelajar. Bukti empirikal dikumpul secara sistematik berasaskan maklumat sahih, tekal, telus dan boleh dipertahankan. Tanpa bukti empirikal, pertimbangan terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran mungkin dibuat berasaskan pendapat iaitu pertimbangan nilai bersifat subjektif, pincang dan rapuh.

Kuantifikasi dan Kualifikasi Dalam Penilaian


O Penilaian pendidikan membabitkan dua unsur utama

iaitu kuantifikasi dan kualifikasi. Kuantifikasi menggunakan ujian bagi mengukur kewujudan bukti empirikal penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus yang diajar. Kualifikasi menggunakan pertimbangan nilai terhadap bukti empirikal penguasaan pelajar bagi membuat keputusan sama ada objektif pengajaran dan pembelajaran dicapai atau tidak. O Bukti empirikal penguasaan pelajar dalam bentuk skor yang sahih dan boleh dipercayai sangat diperlukan bagi membuat penilaian. Keperluan ini adalah kerana setiap keputusan yang dibuat melibatkan risiko. Bukti empirikal membantu kita membuat keputusan dengan risiko yang kecil. Semakin tepat pensyarah mengukur pencapaian pelajar, semakin tepat penilaian pensyarah terhadap keberkesanan pengajarannya

Penilaian
O Pernahkah anda berada dalam satu-satu

acara lelongan awam seperti melelong barang-barang antik. Cuba anda bayangkan bagaimanakah seseorang tersebut membuat penilaian sebelum membuat keputusan untuk membeli. Apakah sebenarnya maksud penilaian?

mozuba education tools 2009

KESIMPULANNYA

mozuba education tools 2009

PENTAKSIRAN Pengertian Proses menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan antara murid. Membuat perbandingan pencapaian dan kedudukan antara murid dalam penguasaan pelajaran. Mengelaskan, pensijilan, dan menempatkan murid dalam jurusan yang sesuai untuk penyelidikan.

PENGUJIAN Proses menentukan perubahan tingkah laku.

PENILAIAN Proses membuat analisis dengan mentafsir hasil pengukuran. Memberi maklumat mengenai pencapaian murid, objektif pelajaran, kaedah mengajar, dan kurikulum Membaiki rancangan mengajar, kurikulum, pengesanan punca kelemahan, dan membuat ramalan. Jadual atau gred berdasarkan teknik perangkaan. Sebelum, semasa, selepas satu atau beberapa pelajaran. 1. Proses pengukuran 2. Proses penganalisisan 3. Proses interprestasi 4. Melapor 5. Tindakan

Tujuan

Menentukan pencapaian murid dalam satu mata pelajaran.

Kegunaan

Menempatkan murid dalam kumpulan yang sesuai.

Bentuk

Ujian bertulis dengan markah dan gred. Selepas beberapa pelajaran.

Pemerhatian, ujian, lisan, dan menulis. Selepas sesuatu atau beberapa pelajaran.

Masa

Proses Pelaksanaan

1. Proses pengujian 2. Merekod markah @ gred

1. Persediaan ujian 2. Pentadbiran 3. Pemeriksaan.

mozuba education tools 2009

FIKIRKAN

mozuba education tools 2009