You are on page 1of 1

Ang WIKA kasangkapang ginagamit ng lahat ng uri o antas ng tao sa lipunan.

Nagagamit ito sa iba't - ibang aspekto ng pamumuhay ng tao; pangekonomiya,pangrelihiyon, pampulitika, pang-edukasyon at panlipunan. Limang antas ng wika 1.Pabalbal- ay ginagamit sa lansangan, ang wikang sinasalita ng mga walang pinag-aralan. Ito ang pinakamababang antas ng wika.2.Kolokyal- ito ang wikang sinsalita ng pangkaraniwang tao ngunit bahagya ngtinatanggap sa lipunan.3.Lalawiganin kabilang sa uri o antas na ito ay ang mga salitain o dayalekto ng mgakatutubo sa lalawigan o panlalawigang salita.4.Pambansa- ay isang wika na natatanging kinakatawan ang pambansang pagkilanlanng isang lahi o bansa.5.Pampanitikan-ay isang uri ng wika ito ang pinakamayaman na uri. Kadalasayginagamit ang mga salita sa ibang pakahulugan.Ang wika ay nahahati sa ibat ibang katigorya sa antas na ginagamit ng tao batay sakanyang pagkatao, sa lipunang kanyang ginagalawan, lugar na tinitirhan, panahon,katayuan at okasyong dinadaluhan. Pormal. Ito ay antas ng wika na istandardm kinikilala/ginagamit ng nakararami.1. Pambansa. Ito ay ginagamit ng karaniwang manunulat sa aklat at pambalarilapara sa paaralan at pamahalaan.Halimbawa: Asawa, Anak, Tahanan2. Pampanitikan o panretorika. Ito ay ginagamit ng mga malikhain manunulat. Angmga salita ay karaniwang malalim, makulay at masining.Halimbawa: Kahati sa buhayBunga ng pag-ibigPusod ng pagmamahalan I mpormal . Ito ay antas ng wika na karaniwan, palasak, pang araw-araw, madalasgamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan. 1. Lalawiganin. Ito ay gamitin ng mga tao sa partucular na pook o lalawigan,makikilala ito sa kakaibang tono o punto.Halimbawa: Papanaw ka na ? (Aalis ka na?)Nakain ka na? (Kumain ka na?)Buang! (Baliw!)2. Kolokyal. Pang araw-araw na salita, maaring may kagaspangan nang kaunti,maari rin itor refinado ayon sa kung sino ang nagsasalita. Ang pagpapaikli ngisa, dalawa o higit pang titik sa salita.Halimbawa: Nasan, pa`no,sakin,kelanMeron ka bang dala?3. Balbal. Sa Ingles ito ay slang. Nagkakaroon ng sariling codes, mababa angantas na ito; ikalawa sa antas bulgar.Halimbawa: Chicks (dalagang bata pa)Orange (beinte pesos)Pinoy (Pilipino) K araniwang paraan ng pagbuo ng salitang balbal :1. Paghango sa mga salitang katutuboHalimbawa: Gurang (matanda)Bayot (bakla)Barat (kuripot)2. Panghihiram sa mga wikang banyagaHalimbawa: Epek (effect)Futbol (naalis, natalsik)Tong (wheels)3. Pagbibigay ng kahulugan ng salitang tagalogHalimbawa: Buwaya (crocodiles greedy)Bata (child girlfriend)Durog (powdered high in addiction)Papa (father lover)4. PagpapaikliHalimbawa: Pakialam pakiTiyak tyak5. PagbabaliktadBuong SalitaHalimbawa: Etned benteKita atikPapantig Halimbawa: Dehin hindiNgetpa PangetTipar Parti6. Paggamit ng AkronimHalimbawa: G get, nauunawaanUS under de saya7. Pagpapalit ng PantigHalimbawa: Lagpak Palpak BigoTorpe Tyope torpe, naduwag8. Paghahalo ng salitaHalimbawa: Bow na lang ng bowMag-jr (joy riding)Mag-gimikMag-MU9. Paggamit ng BilangHalimbawa: 45 pumutok1433 I love you too50-50 naghihingalo10. PagdaragdagHalimbawa: Puti isputingKulang kulongbisi11. KumbinasyonA. Pagbabaligtad at PagdaragdagHalimbawa: Hiya Yahi DyahiB. Pagpapaikli at pag-PilipinoHalimbawa: Pino PinoyMestiso Tiso, TisoyC. Pagpapaikli at PagbabaligtadHalimbawa: Pantalon Talon LontaSigarilyo Siyo YosiD. Panghihiram at PagpapaikliHalimbawa: Security SikyoBrain Damage BrendaE. Panghihiram at PagdaragdagHalimbawa: Get Gets/GetsingCry Crayola

Gamit ng Wika: ang gamit ng wika ay upang maihatid ang mga nais o bagay bagay na gustong ipahatid sa isang tao.ginagamit ang wika upang tayo ang magkaintindihan