You are on page 1of 2

Avila,Nicoh Babiera,Alvin

Filipino

1-9

Untitled- Simple plan Ingles I open my eyes I try to see but Im blinded by the white light I cant remember how I cant remember why Im lying here tonight And I cant stand the pain And I cant make it go away No I cant stand the pain How could this happen to me I made my mistakes Ive got nowhere to run The night goes on As Im fading away Im sick of this life I just wanna scream How could this happen to me Everybodys screaming I try to make a sound but no one hears me Im slipping off the edge Im hanging by a thread I wanna start this over again So I try to hold onto a time when nothing mattered And I cant explain what happened And I cant erase the things that Ive done No I cant

How could this happen to me I made my mistakes Ive got nowhere to run The night goes on As Im fading away Im sick of this life I just wanna scream how could this happen to me

I made my mistakes Ive got nowhere to run The night goes on As Im fading away Im sick of this life I just wanna scream How could this happen to me

Avila,Nicoh Babiera,Alvin

Filipino

1-9

Tagalog binuksan kong aking mata. pinilit kong makakita ngunit nabulag ako ng puting ilaw. Di ko matandaan kung pano, d ko matandaan kung bakit Nakahilata ako ngayon Hindi matiis ang sakit. At hindi ko ito maalis alis Di ko matiis ang sakit Pano nangyari sakin to? Nagawang kasalanan ko. Walang matakbuhan Lumalalim ang gabi habang nawawala ako. Sawa na ko sa buhay ko Gusto kong humiyaaaaaw Pano nangyari sakin to?? At lahat ay sumisigaw. Pinilit kong mag ingay pero hindi nila ko marinig Nadudulas ako sa gilid. Nakabitin sa tali. Gusto kong magsimula ulet. kaya sinubukan kong humawak sa oras na walang kwenta At hindi ko mapaliwanag ang nangyari At hindi ko mabura ang aking mga nagawa Hindi. Pano nangyari sakin to? Nagawang kasalanan ko. Walang matakbuhan Lumalalim ang gabi habang nawawala ako. Sawa na ko sa buhay ko Gusto kong humiyaaaaaw Pano nangyari sakin to?? Nagawang kasalanan ko. Walang matakbuhan Lumalalim ang gabi habang nawawala ako. Sawa na ko sa buhay ko Gusto kong humiyaaaaaw Pano nangyari sakin to??