You are on page 1of 77

Sekolah Menengah Kebangsaan Gunsanad II

Peti Surat 2085, 89008 Keningau, Sabah. Tel: 087-336879 Faks: 087-339249

NAMA KELAS: GURU KELAS: PEPERIKSAAN: PENGETUA / WAKIL: JAWATAN:

2G ENERGETIC SHINTA SAMTO KUMBAR PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN JOHARI @ JAIBET BIN SABIN PENGETUA

BILANGAN MURID: BIL HARI PERSEKOLAHAN: TARIKH KEPUTUSAN RASMI:

AG ver.04 [2010] HAK CIPTA 2010 BY AMBUN AK MAWAR

40

OLAHAN: RASMI:

S E K O L A H M E N E N G A H K E B A N G S A A N G U N S A N A D I I X E A 1 0 6 1, P E T I S U R A T 2 0 8 5, 8 9 0 0 8 K E N I N G A U, S A B A H. T E L : 0 8 7 - 3 3 6 8 7 9, F A K S : 0 8 7 - 3 3 9 2 4 9

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


ANALISA BIL LULUS BIL GAGAL

2G ENERGETIC SHINTA SAMTO KUMBAR

PERATUS LULUS PERATUS GAGAL

2 38 5.0 95.0

SEMUA A SEMUA E GPK

0 0 3.90

BIL HADIR BIL TDK HADIR


BIL SEPATUTNYA

40 0 40

DASAR 60:40 SCIENCE KEMANUSIAAN

0.0 95.0

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

NAMA

BM

GD
D C C D D E D B D D C C D D D D C E D E E C E C C C D C C C D D D B C C D B

BI
72 62 65 42 60 35 52 57 27 45 32 50 42 TH 37 TH 30 37 37 32 32 TH 35 42 52 35 35 22 22 52 40 45 25 45 32 40 55 65 52 47

GD
B C B D C E C C E D E C D E E E E E E E D C E E E E C D D E D E D C B C D

MT
22 40 34 16 20 24 40 40 20 22 16 40 26 TH 26 TH 16 20 22 12 12 18 20 30 12 22 32 32 12 14 52 20 26 18 20 30 28 14 34

GD
E D E E E E D D E E E D E E E E E E E E E E E E E E E E C E E E E E E E E

SN
72 78 68 42 37 65 65 73 17 47 62 67 30 TH 50 TH 62 52 52 43 43 65 10 55 65 48 60 62 30 63 62 45 58 28 55 60 60 65 62 53

GD
B B B D E B B B E D C B E C C C C D D B E C B D C C E C C D C E C C C B C C

SJ
85 30 53 38 40 44 50 63 48 49 55 58 58 TH 50 TH 43 53 58 33 63 53 47 40 60 55 59 50 46 51 73 51 40 30 57 50 53 65 54 61

GD
A E C E D D C C D D C C C C D C C E C C D D C C C C D C B C D E C C C B C C

GG
42 54 60 34 52 34 34 54 50 42 25 66 44 TH 50 TH 32 42 48 30 38 40 30 52 58 42 54 44 32 54 74 52 46 60 50 58 38 72 50 56

GD
D C C E C E E C C D E B D C E D D E E D E C C D C D E C B C D C C C E B C C

PI
33

GD
E

SPT

GD

ERT
40 35 42 42

GD
D E D D D

PM
92 92 81 85 93 82

GD
A A A A A A

JUM

AVE

GPI

HDR

PMR

AISYAH BINTI MOHD YASSIN 40 ANGELLEANA MICHEAL 57 BRENDA BONNIE 61 CARREN VIVIAN FLAVIANUS 47 DEXTER BIN FRANCIS 47 EMMIE FRANCISCA TUTUN@HUTTON36 GLEN RICHIE CABATINGAN 40 HASMAWATI LATABU 66 IRWANSYA BAHAR 47 JENNILIN BT TAMPUI 43 JULYFEIANI WANA JUPRI 54 MARINA JOHN BAPTIS 50 MARYLYNNE MINDY MICHEAL 46 MELDSEN BIN ANTHONY TH MUHAMMAD SAFUAN BIN LAEBE 44 NAMSUN LUMUSOH TH NOOR AZMIRA ZULFYKA LUBIS 44 NORAINA KAHARUDDIN 42 NORELIZAH BT KILIMIN 59 NORSYAZWANNA ROSLI 39 NURATIRAH BINTI IRIN@ROSLAN 47 RAFIDAH BINTI SAMSUL 37 RAMLAN ROSLAN 38 RONA VERA BTE PALANISU 58 ROSELIN WAHAP 31 ROSLINDA PETER 61 ROSMELIA AKIM 56 ROZELLAWANA BINTI ROSELEE 57 ROZEYANA BINTI TENTA 40 SANDY SERNI ELVERA SEGIUS 54 SITI HALIMAH BAHAR 60 SITI SUHJIHA BINTI JANUIL 59 SUZI OMEGA PAOLOS 49 THEODORA VIOLA MATIUS 44 TINASILAH BINTI ANDOI 43 VELINAH PARAIT 72 VILIEVIANLEH JOHNNY 54 VIVI VEYANA BINTI VICTOR 61 YISKALIANA WEEK 42 ZALEHA BINTI MAHININ@HIPIN 67

58 40 42 32 D E 38 43

C 48 D E D 33 40 32 E D E

45 40 33 43 35 20 48 34

D D E D E E D E

TH 53 TH

92 93 91 95 TH TH

A A A A

C 45 43 35 28 32 33 D D E E E E E C E E D D D C E E D D E D C 94 88 89 95 A A A A

33

E 35 52 32 33 40 40 45 52 37 37 42 43

50 32 59 43

C E C D

96

53 47 54 D C

C 38 42 50

92 87 92 84 96 92

A A A A A A

406 50.8 3.38 356 50.9 3.57 383 54.7 3.14 261 37.3 4.43 314 44.9 3.86 286 40.9 4.29 321 45.9 3.57 395 56.4 3.00 279 34.9 4.50 291 41.6 4.14 277 39.6 4.14 371 53.0 3.00 278 39.7 4.29 0 #### 355 44.4 3.75 0 #### 312 39.0 4.25 322 40.3 4.13 354 44.3 4.00 252 31.5 4.88 287 35.9 4.50 294 42.0 4.00 247 30.9 4.88 312 44.6 3.86 330 47.1 3.43 295 42.1 4.14 329 47.0 3.86 357 44.6 3.75 254 31.8 4.63 333 47.6 3.43 472 59.0 2.88 352 44.0 3.88 281 40.1 4.29 225 37.5 4.33 299 42.7 3.86 353 50.4 3.43 313 52.2 3.33 441 55.1 3.13 316 45.1 3.57 422 52.8 3.25

G G G G G G G L G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G L G G G G G G G G G

KDN

#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

S E K O L A H M E N E N G A H K E B A N G S A A N G U N S A N A D I I X E A 1 0 6 1, P E T I S U R A T 2 0 8 5, 8 9 0 0 8 K E N I N G A U, S A B A H. T E L : 0 8 7 - 3 3 6 8 7 9, F A K S : 0 8 7 - 3 3 9 2 4 9

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


ANALISA BIL LULUS BIL GAGAL

2G ENERGETIC SHINTA SAMTO KUMBAR

PERATUS LULUS PERATUS GAGAL

2 38 5.0 95.0

SEMUA A SEMUA E GRED PURATA KELAS

0 0 3.90

BIL HADIR BIL TDK HADIR BIL SEPATUTNYA

40 0 40

DASAR 60:40 SCIENCE KEMANUSIAAN

0.0 95.0

KOD
2 12 50 55 21 23 45 78 77

Mata Pelajaran
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA

A
0 0 0 0 1 0 0 0 0 21

%
0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

B
3 3 0 10 2 3 0 0 0 0

%
7.9 8.1 0.0 26.3 5.3 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0

C
14 9 1 16 22 16 3 3 3 0

%
36.8 24.3 2.7 42.1 57.9 42.1 17.6 42.9 10.3 0.0

D
16 9 4 6 9 9 7 2 13 0

%
42.1 24.3 10.8 15.8 23.7 23.7 41.2 28.6 44.8 0.0

E
5 16 32 6 4 10 7 2 13 0

%
13.2 43.2 86.5 15.8 10.5 26.3 41.2 28.6 44.8 0.0

TH
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HADIR
38 37 37 38 38 38 17 7 29 21

%
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

JUM
38 37 37 38 38 38 17 7 29 21

LULUS
33 21 5 32 34 28 10 5 16 21

%
87 57 14 84 89 74 59 71 55 100

GAGAL
5 16 32 6 4 10 7 2 13 0

%
13.2 43.2 86.5 15.8 10.5 26.3 41.2 28.6 44.8 0.0

%MRK
49.8 42.9 24.4 53.4 51.7 47.2 40.6 45.4 39.5 90.5

GPMP
3.61 4.03 4.84 3.21 3.34 3.68 4.24 3.86 4.34 1.00

PM PENDIDIKAN MORAL

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II XEA1061, PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


MATA PELAJARAN:

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: AISYAH BINTI MOHD YASSIN KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D B E B A D E D

KETERANGAN Lulus Kepujian Gagal Kepujian Cemerlang Lulus Gagal Lulus

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

40 72 22 72 85 42 33 40 -

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

50.8 6 8 1-A,2-B,3-D,2-E, GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 406 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.38 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi:

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: ANGELLEANA MICHEAL KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED C C D B E C

KETERANGAN Baik Baik Lulus Kepujian Gagal Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

57 62 40 78 30 54 35 92

E A

Gagal Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

50.9 6 9 1-B,3-C,1-D,2-E, GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 356 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.57 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua

____________________ Ibu bapa/penjaga

Tarikh Keputusan Rasmi: `

30 Jun 2012

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: BRENDA BONNIE KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED C B E B C C

KETERANGAN Baik Kepujian Gagal Kepujian Baik Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

61 65 34 68 53 60 42 92

D A

Lulus Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

54.7 7 9 2-B,3-C,1-D,1-E, GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 383 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.14 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua

____________________ Ibu bapa/penjaga

Tarikh Keputusan Rasmi: `

30 Jun 2012

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: CARREN VIVIAN FLAVIANUS KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D D E D E E

KETERANGAN Lulus Lulus Gagal Lulus Gagal Gagal

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

47 42 16 42 38 34 42 81

D A

Lulus Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

37.3 5 9 4-D,3-E, GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 261 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.43 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN

____________________ -

Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

Pengetua 30 Jun 2012

Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: DEXTER BIN FRANCIS KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D C E E D C C

KETERANGAN Lulus Baik Gagal Gagal Lulus Baik Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

47 60 20 37 40 52 58 85

Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

44.9 6 9 3-C,2-D,2-E, GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 314 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.86 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________

___________________________

____________________

SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: EMMIE FRANCISCA TUTUN@HUTTON KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED E E E B D E

KETERANGAN Gagal Gagal Gagal Kepujian Lulus Gagal

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

36 35 24 65 44 34 48 93

D A

Lulus Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

40.9 4 9 1-B,2-D,4-E, GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 286 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.29 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: GLEN RICHIE CABATINGAN KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D C D B C E D

KETERANGAN Lulus Baik Lulus Kepujian Baik Gagal Lulus

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

40 52 40 65 50 34 40 82

Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

45.9 7 9 1-B,2-C,3-D,1-E, GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 321 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.57 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: HASMAWATI LATABU KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED B C D B C C D

KETERANGAN Kepujian Baik Lulus Kepujian Baik Baik Lulus

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

66 57 40 73 63 54 42 -

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

56.4 7 7 2-B,3-C,2-D, LULUS Memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 395 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.00 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: IRWANSYA BAHAR KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D E E E D C E E

KETERANGAN Lulus Gagal Gagal Gagal Lulus Baik Gagal Gagal

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

47 27 20 17 48 50 32 38 -

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan:

34.9 3 8 1-C,2-D,5-E, GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 279 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.50 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

Komen:

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: JENNILIN BT TAMPUI KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D D E D D D D

KETERANGAN Lulus Lulus Gagal Lulus Lulus Lulus Lulus

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

43 45 22 47 49 42 43 92

Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan:

41.6 7 9 6-D,1-E, GAGAL

Markah Terkumpul: 291 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.14 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau Komen:

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: JULYFEIANI WANA JUPRI KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED C E E C C E

KETERANGAN Baik Gagal Gagal Baik Baik Gagal

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

54 32 16 62 55 25 33 93

E A

Gagal Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat:

39.6 4 9 3-C,4-E,

Markah Terkumpul: 277 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.14 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

Keputusan: GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau Komen:

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: MARINA JOHN BAPTIS KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED C C D B C B

KETERANGAN Baik Baik Lulus Kepujian Baik Kepujian

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

50 50 40 67 58 66 40 91

D A

Lulus Cemerlang

Peratus: 53.0 Bil Lulus: 8 Bil Subjek: 9

Markah Terkumpul: 371 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.00

Agregat: 2-B,3-C,2-D, Keputusan: GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau Komen:

Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: MARYLYNNE MINDY MICHEAL KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D D E E C D

KETERANGAN Lulus Lulus Gagal Gagal Baik Lulus

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

46 42 26 30 58 44 32 95

E A

Gagal Cemerlang

Peratus: 39.7 Bil Lulus: 5

Markah Terkumpul: 278 Peratus Kehadiran:

Bil Subjek: 9 Agregat: 1-C,3-D,3-E, Keputusan: GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau Komen:

Gred Purata Individu: 4.29 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: MELDSEN BIN ANTHONY KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED

KETERANGAN

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

TH TH TH TH TH TH TH TH

Peratus: #DIV/0!

Markah Terkumpul: 0

Bil Lulus: Bil Subjek: 9 Agregat: Keputusan: GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau Komen:

Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: Kedudukan dalam kelas:

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: MUHAMMAD SAFUAN BIN LAEBE KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D E E C C C D C

KETERANGAN Lulus Gagal Gagal Baik Baik Baik Lulus Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

44 37 26 50 50 50 45 53 -

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

44.4 6 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 355 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.75 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: NAMSUN LUMUSOH KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED

KETERANGAN

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

TH TH TH TH TH TH TH TH

Peratus: #DIV/0! Bil Lulus: Bil Subjek: 9 Agregat: Keputusan: GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau Komen:

Markah Terkumpul: 0 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: Kedudukan dalam kelas:

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: NOOR AZMIRA ZULFYKA LUBIS KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D E E C D E D D

KETERANGAN Lulus Gagal Gagal Baik Lulus Gagal Lulus Lulus

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

44 30 16 62 43 32 40 45 -

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

39.0 5 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 312 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.25 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: NORAINA KAHARUDDIN KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D E E C C D E D

KETERANGAN Lulus Gagal Gagal Baik Baik Lulus Gagal Lulus

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

42 37 20 52 53 42 33 43 -

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

40.3 5 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 322 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.13 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: NORELIZAH BT KILIMIN KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED C E E C C D D E

KETERANGAN Baik Gagal Gagal Baik Baik Lulus Lulus Gagal

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

59 37 22 52 58 48 43 35 -

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

44.3 5 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 354 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.00 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: NORSYAZWANNA ROSLI KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED E E E D E E E E

KETERANGAN Gagal Gagal Gagal Lulus Gagal Gagal Gagal Gagal

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

39 32 12 43 33 30 35 28 -

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

31.5 1 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 252 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.88 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: NURATIRAH BINTI IRIN@ROSLAN KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D E E D C E E E

KETERANGAN Lulus Gagal Gagal Lulus Baik Gagal Gagal Gagal

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

47 32 12 43 63 38 20 32 -

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

35.9 3 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 287 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.50 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: RAFIDAH BINTI SAMSUL KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED E E B C D D E

KETERANGAN Gagal Gagal Kepujian Baik Lulus Lulus Gagal

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA

37 TH 18 65 53 40 48 33

PM

PENDIDIKAN MORAL

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

42.0 4 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 294 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.00 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: RAMLAN ROSLAN KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED E E E E D E E E

KETERANGAN Gagal Gagal Gagal Gagal Lulus Gagal Gagal Gagal

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA

38 35 20 10 47 30 34 33 -

PM

PENDIDIKAN MORAL

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

30.9 1 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 247 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.88 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: RONA VERA BTE PALANISU KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED C D E C D C

KETERANGAN Baik Lulus Gagal Baik Lulus Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN

58 42 30 55 40 52 -

77 PM

EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

35 94

E A

Gagal Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

44.6 6 9 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 312 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.86 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: ROSELIN WAHAP KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED E C E B C C

KETERANGAN Gagal Baik Gagal Kepujian Baik Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM

31 52 12 65 60 58

78 77 PM

SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

52 88

C A

Baik Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

47.1 6 9 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 330 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.43 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: ROSLINDA PETER KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED C E E D C D

KETERANGAN Baik Gagal Gagal Lulus Baik Lulus

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI

61 35 22 48 55 42

45 78 77 PM

PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

32 89

E A

Gagal Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

42.1 5 9 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 295 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.14 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: ROSMELIA AKIM KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED C E E C C

KETERANGAN Baik Gagal Gagal Baik Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH

56 35 32 60 59

23 45 78 77 PM

GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

54 33 95

Baik

E A

Gagal Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

47.0 5 9 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 329 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.86 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: ROZELLAWANA BINTI ROSELEE KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED C E E C

KETERANGAN Baik Gagal Gagal Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS

57 22 32 62

21 23 45 78 77 PM

SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

50 44 50 40 -

C D C D

Baik Lulus Baik Lulus

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

44.6 6 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 357 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.75 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: ROZEYANA BINTI TENTA KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D E E

KETERANGAN Lulus Gagal Gagal

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK

40 22 12

55 21 23 45 78 77 PM

SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

30 46 32 32 40 -

E D E E D

Gagal Lulus Gagal Gagal Lulus

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

31.8 3 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 254 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.63 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: SANDY SERNI ELVERA SEGIUS KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED C C

KETERANGAN Baik Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS

54 52

50 55 21 23 45 78 77 PM

MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

14 63 51 54 45 96

E C C C

Gagal Baik Baik Baik

D A

Lulus Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

47.6 7 9 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 333 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.43 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: SITI HALIMAH BAHAR KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED C

KETERANGAN Baik

BAHASA MELAYU

60

12 50 55 21 23 45 78 77 PM

BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

40 52 62 73 74 59 52 -

D C C B B C C

Lulus Baik Baik Kepujian Kepujian Baik Baik

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

59.0 8 8 LULUS Memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 472 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 2.88 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: SITI SUHJIHA BINTI JANUIL KELAS: 2G ENERGETIC

KOD

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED

KETERANGAN

2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

59 45 20 45 51 52 43 37 -

C D E D C C D E

Baik Lulus Gagal Lulus Baik Baik Lulus Gagal

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

44.0 6 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 352 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.88 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: SUZI OMEGA PAOLOS KELAS: 2G ENERGETIC

KOD

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED

KETERANGAN

2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

49 25 26 58 40 46 37 92

D E E C D D

Lulus Gagal Gagal Baik Lulus Lulus

E A

Gagal Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

40.1 5 9 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 281 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.29 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: THEODORA VIOLA MATIUS KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D D E E E C

KETERANGAN Lulus Lulus Gagal Gagal Gagal Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

44 45 18 28 30 60 87

Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

37.5 4 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 225 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 4.33 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: TINASILAH BINTI ANDOI KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D E E C C C

KETERANGAN Lulus Gagal Gagal Baik Baik Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

43 32 20 55 57 50 42 92

D A

Lulus Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

42.7 6 9 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 299 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.86 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: VELINAH PARAIT

KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED B D E C C C

KETERANGAN Kepujian Lulus Gagal Baik Baik Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

72 40 30 60 50 58 43 84

D A

Lulus Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

50.4 7 9 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 353 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.43 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.

CALON: VILIEVIANLEH JOHNNY KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED C C C C E C

KETERANGAN Baik Baik Baik Baik Gagal Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

54 55 60 53 38 53 96

Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

52.2 6 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 313 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.33 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.

CALON: VIVI VEYANA BINTI VICTOR KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED C B E B B B D E

KETERANGAN Baik Kepujian Gagal Kepujian Kepujian Kepujian Lulus Gagal

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

61 65 28 65 65 72 47 38 -

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

55.1 6 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 441 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.13 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut

bagi mata pelajaran yang berkenaan.


CALON: YISKALIANA WEEK KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED D C E C C C

KETERANGAN Lulus Baik Gagal Baik Baik Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

42 52 14 62 54 50 42 92

D A

Lulus Cemerlang

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

45.1 7 9 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 316 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.57 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNSANAD II PETI SURAT 2085, 89008 KENINGAU, SABAH. TEL : 087-336879, FAKS: 087-339249

Calon yang tercatit nama di bawah ini telah menduduki peperiksaan

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN

Calon ini telah memperoleh keputusan seperti yang berikut bagi mata pelajaran yang berkenaan.
CALON: ZALEHA BINTI MAHININ@HIPIN KELAS: 2G ENERGETIC

KOD 2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN

MARKAH

GRED B D E C C C C C

KETERANGAN Kepujian Lulus Gagal Baik Baik Baik Baik Baik

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

67 47 34 53 61 56 54 50 -

Peratus: Bil Lulus: Bil Subjek: Agregat: Keputusan: Komen:

52.8 7 8 GAGAL Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

Markah Terkumpul: 422 Peratus Kehadiran: Gred Purata Individu: 3.25 Kedudukan dalam kelas: #DIV/0!

________________________ SHINTA SAMTO KUMBAR Guru kelas Tarikh Keputusan Rasmi: `

___________________________ JOHARI @ JAIBET BIN SABIN Pengetua 30 Jun 2012

____________________ Ibu bapa/penjaga

S E K O L A H M E N E N G A H X E A 1 0 6 1, P E T I S U R A T 2 T E L: 0 8 7 - 3 3 6 8
MARKAH TH GRED X POINTER X KETERANGAN X MARK 2
TH 0 30 40 50 55

KATEGORI
X

0 40 50 65 80

E D C B A

5 4 3 2 1

Gagal Lulus Baik Kepujian Cemerlang

60 65 70 80 90

AKRO
L G TH X -

DEFINISI
LULUS GAGAL

KETERANGAN
Memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau Tidak memenuhi syarat lulus SMK Gunsanad II, Keningau

TIDAK HADIR Tidak hadir menduduki peperiksaan PONTENG Tidak hadir menduduki peperiksaan Tidak mendaftar untuk matapelajaran berkenaan

SKOR
0 1000 2000

PMR
G G L

Keterangan
1
GAGAL GAGAL LULUS

Pengiraan Skor
Peratusan markah (AVE) Nilai Gred Purata Individu (GPI) 2 1 2 3

Pengaruh Skor
Subjek Lulus Subjek gagal Kehadiran

Kriteria Menentukan Kedudukan Murid Dalam Kelas [Ranking] ZON


LULUS

KRITERIA
Lulus semua mata pelajaran yang diambil Hadir dalam semua mata pelajaran yang diambil

GALUS

Terdapat mata pelajaran yang lulus dan gagal

Hadir dalam semua mata pelajaran yang diambil GAGAL GARUS Gagal dalam semua subjek yang diambil Hadir dalam semua mata pelajaran yang diambil Terdapat mata pelajaran yang lulus atau gagal sama ada satu atau lebih. Tetapi tidak hadir satu atau lebih mata pelajaran yang diambil

Panduan SET UP
1 2 3 4 5 6 7 8 Markah 01 boleh diedit berdasarkan graf markah sekolah. Bentuk Gred boleh diedit berdasarkan format LPM Definisi 01 boleh diedit berdasarkan graf Markah 01 Markah 02 boleh diedit berdasarkan graf markah sekolah. Kategori boleh diedit berdasarkan format sekolah Keterangan juga boleh diedit berdasarkan syarat sekolah/LPM. Bahagian komen boleh diedit / ditambah. Sila masukkan / edit nama Guru Subjek (jika berkenaan).

M E N E N G A H K E B A N G S A A N G U N S A N A D I I I S U R A T 2 0 8 5, 8 9 0 0 8 K E N I N G A U, S A B A H 0 8 7 - 3 3 6 8 7 9, F A K S : 0 8 7 - 3 3 9 2 5 4 9
AKRO
BM BI MT SN SJ GG PI SPT ERT PM

KOD
2 12 50 55 21 23 45 78 77 PM

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM SAINS PERTANIAN EKONOMI RUMAH TANGGA PENDIDIKAN MORAL

KOMEN [ Boleh diedit atau ditambah ]


Tahniah. Teruskan pencapaian anda. Keputusan anda memuaskan. Teruskan berusaha. Gandakan usaha anda lagi. Jangan putus asa. Tambahkan usaha anda. Tingkatkan kehadiran anda, pasti jaya. Belajarlah dengan bijak demi keputusan yang cemerlang. Belajar bersungguh-sungguh demi kejayaan masa depan. Tumpukan perhatian sepenuhnya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Ubah sikap anda terhadap pembelajaran ke arah yang positif. Ambil ikhtibar daripada keputusan tersebut. Perbanyakan latih tubi untuk perbaiki kelemahan. Rajin-rajin membuat dan menghantar latihan yang diberikan oleh guru. Usaha tangga kejayaan. Perbaiki subjek major. Perbaiki subjek elektif

GRED PEMARKHAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

MARK
TH 1 34 68

GRAD
X C B A

POINTER
X 3 2 1

A N A D I I U, S A B A H 4 9
GURU SUBJEK [key in nama guru berkaitan ] AKRO BM BI MT SN SJ GG PI KT PK ERT SPT BAK BC TML IBN KD PSV PMZ PM PSK ICT PJK KOD 2 12 50 55 21 23 45 76 79 77 78 31 32 33 37 38 PSV PMZ PM PSK ICTL PJK

MATA PELAJARAN YANG DITAWARK

t atau ditambah ]

AN JASMANI & KESIHATAN

KETERANGAN
X Lulus Lulus Lulus

MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN PENERANGAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PENDIDIKAN ISLAM KEMAHIRAN TEKNIKAL PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN EKONOMI RUMAH TANGGA SAINS PERTANIAN B. ARAB KOMUNIKASI BAHASA CINA BAHASA TAMIL BAHASA IBAN BAHASA KADAZAN DUSUN P. SENI VISUAL PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN MORAL P. SIVIK & KEWARGANEGARAAN INFORMATION COMMUNICATION & TECHNOLOGY LITERACY P. JASMANI & KESIHATAN

NAMA PEPERIKSAAN *(boleh edit ) UJIAN PENILAIAN SATU PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN EXCELL SATU PEPERIKSAAN EXCELL DUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM