Semua bahan bacaan mestilah dikemaskan setelah dibaca.

Jika terdapat bahan bacaan yang rosak , sila maklumkan kepada pustakawan untuk dibaiki. Baca bahan bacaan dan catatkan dalam buku NILAM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful