Home FAQ About Log in Subscribe now 30-day free trial Java Games: Flashcards, matching, concentration, and

word search.

Chemical Names and Formulas
Tools
    

Copy this to my account E-mail to a friend Find other activities Start over Help

Match the chemical name with its formula. A Ammonia Carbon dioxide Carbon monoxide Chlorine Hydrogen chloride Hydrogen Hydrogen sulfide Methane Nitrogen Nitrogen (II) oxide Oxygen Sulfur dioxide Aluminun oxide Barium Sulfate Calcium hydroxide Copper (II) sulfate Ethane Ethene (ethylene) Ethyne (acetylene) Hydrogen fluoride Hydrogen iodide NH3 CO2 CO Cl2 HCl H2 H2S CH4 N2 NO O2 SO2 Al2O3 BaSO4 Ca(OH)2 CuSO4 C2H6 C2H4 C2H2 HF HI B

Iodine chloride Lead (II) oxide Magnesium oxide Nitrogen (II) oxide Nitrogen (IV) oxide Potassium chloride Sodium chloride Sulfur dioxide Water Aluminum Bromide Aluminum Carbonate Aluminum Chloride Aluminum Chromate Aluminum Hydroxide Aluminum Iodide Aluminum Nitrate Aluminum Phosphate Aluminum Sulfate Aluminum Sulfide Ammonium Acetate Ammonium Bromide Ammonium Carbonate Ammonium Chloride Ammonium Chromate Ammonium Hydroxide Ammonium Iodide Ammonium Nitrate Ammonium Phosphate Ammonium Sulfate Ammonium Sulfide Barium Acetate Barium Bromide Barium Carbonate

ICl PbO MgO NO NO2 KCl NaCl SO2 H2O AlBr3 Al2(CO3)3 AlCl3 Al2(CrO4)3 Al(OH)3 AlI3 Al(NO3)3 AlPO4 Al2(SO4)3 Al2S3 NH4C2H3O2 NH4Br (NH4)2CO3 NH4Cl (NH4)2CrO4 NH4OH NH4I NH4NO3 (NH4)3PO4 (NH4)2SO4 (NH4)2S Ba(C2H3O2)2 BaBr2 BaCO3

Barium Chloride Barium Chromate Barium Hydroxide Barium Iodide Barium Nitrate Barium Phosphate Barium Sulfate Barium Sulfide Calcium Acetate Calcium Bromide Calcium Carbonate Calcium Chloride Calcium Chromate Calcium Hydroxide Calcium Iodide Calcium Nitrate Calcium Phosphate Calcium Sulfate Calcium Sulfide Copper (II) Acetate Copper (II) Bromide Copper (II) Carbonate Copper (II) Chloride Copper (II) Chromate Copper (II) Hydroxide Copper (II) Iodide Copper (II) Nitrate Copper (II) Phosphate Copper (II) Sulfate Copper (II) Sulfide Iron (II) Acetate Iron (II) Bromide Iron (II) Carbonate

BaCl2 BaCrO4 Ba(OH)2 BaI2 Ba(NO3)2 Ba3(PO4)2 BaSO4 BaS Ca(C2H3O2)2 CaBr2 CaCO3 CaCl2 CaCrO4 Ca(OH)2 CaI2 Ca(NO3)2 Ca3(PO4)2 CaSO4 CaS Cu(C2H3O2)2 CuBr2 CuCO3 CuCl2 CuCrO4 Cu(OH)2 CuI2 Cu(NO3)2 Cu3(PO4)2 CuSO4 CuS Fe(C2H3O2)2 FeBr2 FeCO3

Iron (II) Chloride Iron (II) Chromate Iron (II) Hydroxide Iron (II) Iodide Iron (II) NItrate Iron (II) Phosphate Iron (II) Sulfate Iron (II) Sulfide Iron (III) Acetate Iron (III) Bromide Iron (III) Carbonate Iron (III) Chloride Iron (III) Chromate Iron (III) Hydroxide Iron (III) Iodide Iron (III) Nitate Iron (III) Phosphate Iron (III) Sulfate Iron (III) Sulfide Magnesium Acetate Magnesium Bromide Magnesium Carbonate Magnesium Chloride Magnesium Chromate Magnesium Hydroxide Magnesium Iodide Magnesium Nitrate Magnesium Phosphate Magnesium Sulfate Magnesium Sulfide Mercury (I) Acetate Mercury (I) Bromide Mercury (I) Carbonate

FeCl2 FeCrO4 Fe(OH)2 FeI2 Fe(NO3)2 Fe3(PO4)2 FeSO4 FeS Fe(C2H3O2)3 FeBr3 Fe2(CO3)3 FeCl3 Fe2(CrO4)3 Fe(OH)3 FeI3 Fe(NO3)3 FePO4 Fe2(SO4)3 Fe2S3 Mg(C2H3O2)2 MgBr2 MgCO3 MgCl2 MgCrO4 Mg(OH)2 MgI2 Mg(NO3)2 Mg3(PO4)2 MgSO4 MgS HgC2H3O2 HgBr Hg2CO3

Merucry (I) Chloride Mercury (I) Chromate Merucry (I) Hydroxide Mercury (I) Iodide Mercury (I) Nitrate Mercury (I) Phosphate Mercury (I) Sulfate Mercury (I) Sulfide Merucry (II) Acetate Mercury (II) Bromide Mercury (II) Carbonate Merucry (II) Chloride Mercury (II) Chromate Mercury (II) Hydroxide Mercury (II) Iodide Mercury (II) Nitrate Mercury (II) Phosphate Merucry (II) Sulfate Mercury (II) Sulfide Potassium Acetate Potassium Bromide Potassium Carbonate Potassium Chloride Potassium Chromate Potassium Hydroxide Potassium Iodide Potassium Nitrate Potassium Phosphate Potassium Sulfate Potassium Sulfide Silver Acetate Silver Bromide Silver Carbonate

HgCl Hg2CrO4 HgOH HgI HgNO3 Hg3PO4 Hg2SO4 Hg2S Hg(C2H3O2)2 HgBr2 HgCO3 HgCl2 HgCrO4 Hg(OH)2 HgI2 Hg(NO3)2 Hg3(PO4)2 HgSO4 HgS KC2H3O2 KBr K2CO3 KCl K2CrO4 KOH KI KNO3 K3PO4 K2SO4 K2S AgC2H3O2 AgBr Ag2CO3

Silver Chloride Silver Chromate Silver Hydroxide Silver Iodide Silver Nitrate Silver Phosphate Silver Sulfate Silver Sulfide Sodium Acetate Sodium Bromide Sodium Carbonate Sodium Chloride Sodium Chromate Sodium Hydroxide Sodium Iodide Sodium Nitrate Sodium Phosphate Sodium Sulfate Sodium Sulfide Zinc Acetate Zinc Bromide Zinc Carbonate Zinc Chloride Zinc Chromate Zinc Hydroxide Zinc Iodide Zinc Nitrate Zinc Phosphate Zinc Sulfate Zince Sulfide Lead (II) Acetate Lead (II) Bromide Lead (II) Carbonate

AgCl Ag2CrO4 AgOH AgI AgNO3 Ag3PO4 Ag2SO4 Ag2S NaC2H3O2 NaBr Na2CO3 NaCl Na2CrO4 NaOH NaI NaNO3 Na3PO4 Na2SO4 Na2S Zn(C2H3O2)2 ZnBr2 ZnCO3 ZnCl2 ZnCrO4 Zn(OH)2 ZnI2 Zn(NO3)2 Zn2(PO4)2 ZnSO4 ZnS Pb(C2H3O2)2 PbBr2 PbCO3

Lead (II) Chloride Lead (II) Chromate Lead (II) Hydroxide Lead (II) Iodide Lead (II) Nitrate Lead (II) Phosphate Lead (II) Sulfate Lead (II) Sulfide Lead (IV) Acetate Lead (IV) Bromide Lead (IV) Chromate Lead (IV) Hydroxide Lead (IV) Iodide Lead (IV) Nitrate Lead (IV) Phosphate Lead (IV) Sulfate Lead (IV) Sulfide Aluminum Acetate

PbCl2 PbCrO4 Pb(OH)2 PbI2 Pb(NO3)2 Pb3(PO4)2 PbSO4 PbS Pb(C2H3O2)4 PbBr4 Pb(CO3)2 Pb(OH)4 PbI4 Pb(NO3)4 Pb3(PO4)4 Pb(SO4)2 PbS2 Al(C2H3O2)3

This activity was created by a Quia Web subscriber. Learn more about Quia

Create your own activities

Coagulant si instalatii pentru epurarea mecano-chimica avansata a apelor reziduale
Home • Despre noi • Contact

 

Epurarea apelor reziduale o Generalitati o Procedee de epurare Coagulantul metalo-silicic (CMS) o Descriere o Procedeu de epurare cu utilizarea CMS o Aplicatii o Eficiente o Testari o Costuri de investitie Instalatie pilot-industrial de producere a CMS o Descrierea instalatiei o Schema instalatiei o Tehnologia de preparare a CMS o Tehnica securitatii muncii Statie pilot mobila de epurare mecano-chimica utilizand CMS o Fluxul tehnologic de epurare mecano-chimica o Schema statiei pilot mobila Agrementare C.C.A.I. o Agrementare Imagini o Statie pilot mobila o Instalatii pilot-industrial de producere a CMS o Statii de epurare cu utilizarea CMS

Coagulantul metalo-silicic: Descriere

Coagulantul metalo-silicic este un produs destinat epurarii apelor reziduale cu continut de suspensii si diferite incarcari organice si neorganice poluante. Numeroasele aplicatii ale acestui coagulant au demonstrat ca se pot obtine eficiente ridicate de epurare in treptele mecano-chimice ale statiilor de epurare. Coagulantul este o combinatie a unor agenti de precipitare cu un accelerator de floculare care este acidul silicic. Aceste din urma ajuta la aglomerarea rapida a flocoanelor formate de agentul de precipitare ceea ce duce, conform legii lui Stokes, la marirea vitezei de decantare si la o buna compactare a namolului separat. Coagulantul se prepara din urmatoarele :
  

Un complex metalo-silicic de natura minerala; Acid sulfuric tehnic, concentrat (cca. 660 Bé); Apa.

In coagulantul lichid, obtinut, se regasesc sulfati ai diferitelor metale in care predomina sulfatul feros in proportie de cca. 8%. Ceilalti componenti sunt sulfati de zinc, cupru, mangan, titan, staniu, calciu, magneziu, potasiu, sodiu, in proportii din ce in ce mai mici. Compozitia medie a coagulantului, exprimata in procente de metale, este : Fe=3%; Zn=0,5%; Ca=0,26%; Cu=0,05%; Mg=0,04%; K=0,03%; Na=0,023%; Mn=0,02%; Ti=0,01%; Sn=0,002%.. Acidul silicic activ, este prezent in proportie de cca. 5% iar acidul sulfuric rezidual, liber, se gaseste in proportie de pana la 0,5%. Produsul are pH in jur de 1,0. Nu contine nici un fel de bacterii. Dozarea coagulantului se face dupa o prealabila testare (Jar-test) pentru aflarea dozei optime la apa ce urmeaza a fi tratata. Aceste doze variaza intre 0,2% si 3% raportate la apa reziduala tratata, in majoritatea cazurilor fiind de 0,5-1%. Toate componentele de mai sus se vor regasi, sub forma de saruri insolubile sau hidroxizi insolubili, in namolul care se indeparteaza prin decantare. Chiar la doza maxima de 3%, de altfel foarte rara, continutul componentelor, aratate mai inainte, se micsoreaza de cca.. 33 ori. Aceste componente nu raman in apa tratata ci in namolul care nu prezinta pericol pentru mediu. Dupa adaugarea coagulantului si amestecarea lui intima cu apa reziduala, la cateva minute (56), se adauga, in apa care se trateaza, lapte de var, pentru aducerea aciditatii libere la pH= 88,2 care reprezinta punctul de echilibru stoechiometric intre un acid tare (acid sulfuric) si o baza slaba (hidroxidul de calciu). Prin aceasta operatiune se asigura trecerea in namol a tuturor componentelor coagulantului precum si a celei mai mari parti din impuritatile existente initial in apa reziduala.

REACTII Caracteristice prepararii CMS

Caracteristice epurarii apelor reziduale cu CMS

Acidul silicic, prezent, accelereaza aglomerarea microflocoanelor, grabind precipitarea.
© Nikolic - Ursache snc. Toate drepturile rezervate. Oportunitati de afaceri

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful