Segala puji – pujian hanya layak untuk ALLAH SWT , Selawat dan Salam kepada Junjungan Besar, Nabi

Muhammad SAW , pada ahli keluarganya dan sahabatnya

TRANSFORMASI KE ARAH PENYEBATIAN DIDIK HIBUR & KEMAHIRAN MENAAKUL DALAM P&P

DR HJH. ZAILAH ZAINUDIN IPG KAMPUS RAJA MELEWAR

BELAJAR DARI SANG HELANG
Al Quran: banyak ayat yang mengajak manusia belajar daripada binatang seperti semut, lebah, labah-labah dan lain-lain.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada dibumi dan burung2 yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat2 (juga)seperti kamu. Al-An „am :38

Renungan…
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

"Dan baikilah (dengan sebaik-baik segala usaha) perbuatan kamu, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya ” • Surah Al-Baqarah : 195

• "If it isn't any fun, why bother?" • "People rarely succeed unless they have fun in what they are doing."

KEBERKESANAN CARA PENYAMPAIAN
Type of Presentation
Verbal (one way lecture) Ability to recall After 3 hours After 3 days 25% 10 – 20%

Written (Reading)
Visual & Verbal (illustrated lecture) Participatory (fun learning)

72%
80% 90%

10%
65% 70%

FALSAFAH PEMBELAJARAN MASTERI

Semua pelajar normal boleh mempelajari apa yang diajar sekiranya pengajaran guru itu berkualiti.

The Class Clown….

Ciri-ciri P&P DH
• Sesi pembelajaran yang menyeronokkan kerana terkandung unsur kelakar, kecindan, ada unsur estetik, permainan muzik, lakonan dan sebagainya. • Mengurangkan tahap kebimbangan dan ketakutan murid kepada guru. • Berkonsepkan santai dan berhibur. Justeru muridmurid sentiasa seronok dan tertunggu-tunggu untuk melalui sesi pembelajaran pada hari berikutnya. • Objektif pengajaran tercapai • Komunikasi banyak menggunakan bahasa tubuh

• Sesi pembelajaran yang penuh dengan pelbagai aktiviti yang menarik dan pelbagai.
• Menerusi aktiviti nyanyian dan lakonan umpamanya, muridmurid boleh main peranan dengan menyertai aktiviti tersebut sambil berhibur. • Arahan guru perlu jelas dan ringkas di samping penggunaan ICT dan BBM untuk menarik penglibatan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran.

• Aktiviti yang dipilih lebih menjurus kepada aktiviti berkumpulan atau berpasangan supaya wujud semangat kerja berpasukan, kerjasama dan toleransi

Guru DH
• Perwatakan yang menarik, kecindan serta tidak menakut /menggerunkan murid • Bahasa yang digunakan sesuai dengan tahap murid. • Guru tidak menjatuhkan air muka tetapi mampu memberi kata-kata positif yang mampu menaikkan semangat • Guru seorang pengurus atau penganjur aktiviti yang baik. • Guru yang fleksibel

• Sepatutnya guru boleh melakonkan pelbagai watak dalam pelbagai aktiviti. • Guru boleh membuat pelbagai suara. • Boleh memberi arahan dengan tepat dan menarik. • Seorang yang prihatin dan peka serta tajam daya pemerhatian. • Guru berkebolehan menukar atau melakukan penyesuaian mendadak

Gemuruh Suara
Semua diminta berdiri

2011

Kenapa Jew maju

Indeks Keupayaan Inovasi (2001)
Country
Japan Taiwan South Korea Singapore Thailand Malaysia China India Indonesia (UNCTAD 2005)

Innovation Potential I
0.885ndex 0.865 0.839 0.748 0.488 0.467 0.358 0.285 0.261

Rank
11 15 19 26 54 60 74 83 87

Paten yang didaftarkan di USA pattern office (2001-2003)
Country Thailand Malaysia China India Singapore South Korea Taiwan Domestic Firms 36 43 408 177 610 9829 11621 Foreign Associate 5 18 2 41 562 118 Public Institution 2 1 49 379 144 761 947 Total 38 49 475 558 795 11152 12686

(UNCTAD 2005)

Inovasi warga Korea..Samsung…

Definisi: Penaakulan
Proses menggunakan fakta, pengetahuan, dan strategi penyelesaian masalah untuk menghasilkan kesimpulan bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Kemahiran Menaakul
• Kemahiran membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama. • Digunakan untuk meningkatkan keberkesanan: (i)membuat interpretasi, analisis, sintesis, penilaian dan kesimpulan. • (ii) Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. • Pemahaman dan penguasaan kemahiran kritis, kemahiran kreatif dan strategi berfikir menjadi mudah sekiranya seseorang individu berkebolehan membuat penaakulan. • Kemahiran menaakul bertindak sebagai pelincir semasa menggunakan kemahiran kritis, kreatif dan strategi berfikir

Bagaimana membina keupayaan menaakul?
• Galakkan murid bermain dengan permainan yang menggunakan daya fikiran seperti “puzzle” dan soduku • Selalulah bertanya..mengapa ??..dan mengapa tidak?? • Budayakan “habit” What if…..

PERHATIKAN KEDUA-DUA SITUASI DAN BERIKAN PANDANGAN ANDA

"If they aren't learning... then you aren't teaching?"

Sesugguhnya yang baik itu adalah daripada Allah SWT. untuk kita kongsi bersama, dan yang buruk itu adalah kerana sifat saya sebagai insan yang dhaif. Wallahualam bissawab. Wassalamualaikum W.W.

Sekian…
• Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah SWT. untuk kita kongsi bersama, dan yang buruk itu adalah kerana sifat saya sebagai insan yang dhaif. • Wallahualam bissawab. Wassalamualaikum W.W.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful