You are on page 1of 1

Borang Soal Selidik untuk Murid Murid

Sila pilih SATU jawapan sahaja () untuk setiap soalan. 1. Adakah anda suka datang ke sekolah?

Ya Tidak
2. Berapakah umur anda sekarang?

7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun

10 Tahun 11 Tahun 12 Tahun

3. Anda sedang berada di darjah keberapa?

Darjah 1 Darjah 2

Darjah 3 Darjah 4

Darjah 5 Darjah 6

4. Apakah subjek kesukaan anda?

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Matematik Sains

Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Pendidikan Seni Kemahiran Hidup

5. Adakah anda suka melibatkan diri dalam segala aktiviti yang dijalankan oleh guru guru?

Ya

Kadang kadang

Tidak

6. Adakah guru anda menggunakan alat bantu mengajar semasa proses P&P?

Ya

Kadang kadang

Tidak