You are on page 1of 7

THC HNH VI SINH I CNG

BO CO THC HNH BI 3: PHNG PHP NUI CY VI SINH VT


I. MC CH CA VIC NUI CY 1. MC CH Pht hin s c mt ca vi sinh vt trong cc nguyn liu v vt phm cn nghin cu. Tin hnh vic nhn ging cc vi sinh vt mt cch nhanh chng. Bo tn cc ging vi sinh vt thun khit. Nghin cu cc c tnh sinh hc v s pht trin ca tng loi vi sinh vt. 2. NGUYN TC NUI CY VI SINH VT Mi thao tc nui cy u phi thc hin trong iu kin v trng trnh tp nhim cc vi sinh vt khng mong mun t mi trng ngoi. Mi trng v dng c nui cy u phi c kh trng trit . Duy tr tt cc iu kin nui cy ( nhit , m, nh sng,...) vi sinh vt pht trin thun li. II. DNG C, MI TRNG, HA CHT S dng mi trng Cao tht nm men v SABOURAUD chun b bi 2. Tin hnh cy truyn nm men v vi khun. III. TIN HNH TH NGHIM

Trn Thanh Tng | MSSV: 10243221

THC HNH VI SINH I CNG


Cy truyn

Mi trng lng

Mi trng thch

Cy bng pipette Pasteur

Cy bng que cy vng

ng nghim

a Petri

Thch ng

Thch nghing

MT S HNH NH

Cc kiu cy trn thch a

Trn Thanh Tng | MSSV: 10243221

THC HNH VI SINH I CNG

Mt s kiu cy trn ng thch nghing

Phng php cy s c trnh by phn sau.


IU KIN NUI CY CA VI SINH VT Nhit : ph thuc vo tng loi vi sinh vt. Duy tr s n nh ca nhit bng t vi sinh vt m: duy tr m, trong qu trnh nui cy cn m bo lng nc khi lm mi trng. Trong iu kin cn thit c th phun nc v khun vo phng nui cy hoc nc bc hi trong t m. Oxy: i vi vi sinh vt hiu kh: Cung cp thng xuyn v y oxy; Lp mi trng nui cy c dy va phi; Cc bnh cha mi trng cn c lc thng xuyn hay nh k; i vi vi sinh vt k kh: Hn ch tip xc vi oxy bng cch ln mi trng mt lp parafin, du vaselin,...hoc cy trch su vo mi trng c, nui cy trong bnh ht chn khng, nui trong ng nghim c bit,.... QUAN ST VI SINH VT SAU KHI CY Trong mi trng lng: vi khun pht trin s lm c mi trng.
Trn Thanh Tng | MSSV: 10243221

THC HNH VI SINH I CNG


Trong mi trng c thch nghing: nm men, vi khun pht trin s to nn vt ni trn mt thch trong hay trng c. Nm mc s to nn nhng si mnh t vt cy. Trong mi trng thch ng: cc vi khun k kh pht trin y ca ct mi trng. IV. BO CO THC TP Trnh by phng php cy truyn vi khun, nm men, nm mc. 1.Phng php cy: 1.1 Phng php ca vic cy truyn: Cy truyn l phng php ly vi sinh vt t ng nghim ny sang ng nghim khc. Gm cc thao tc: Dn nhn ghi: tn loi vi sinh vt, ngy cy vo thnh ng nghim di nt bng mt cht. Tay tri cm hai ng nghim: 1 ng ging, 1 ng mi trng. ( C th cm lun phin ng ging v ng mi trng, sau khi s dng xong ng ging/ng mi trng th kh trng li ming ng trn ngn la n cn, sau y nt bng/np ng nghim li ) Tay phi cm que cy v kh trng trn ngn la n cn cho n khi nng dy cy. Dng ngn t v ngn p t kp nt bng o lng bn tay xoay nh, ko nt bng ra. H nng kh trng khng kh ming 2 ng nghim. i khi que cy va ngui, kho lo a que cy tip xc vi vi sinh vt trong ng ging. Rt que cy ra, khng que cy chm vo thnh ng nghim v a vo ng mi trng thc hin thao tc cy truyn. Kh trng li phn khng kh ni ming 2 ng nghim ri y nt bng. Kh trng li que cy sau khi s dng xong Nu ng ging l mi trng lng c vi sinh vt th dng pipet ht mi trng thay que cy. 1.2 Phng php cy trn thch nghing:

Trn Thanh Tng | MSSV: 10243221

THC HNH VI SINH I CNG


Dn nh ghi: tn loi vi sinh vt, ngy cy vo thnh ng nghim di nt bng mt cht. S dng que cy u trn thc hin cc thao tc cy. Tay tri cm hai ng nghim: 1 ng ging, 1 ng mi trng. Tay phi cm que cy v kh trng trn ngn la n cn cho n khi nng dy cy. Dng ngn t v ngn p t kp nt bng vo lng bn tay xoay nh, ko nt bng ra. H nng kh trng khng kh ming 2 ng nghim. i khi que cy va ngui, kho lo a que cy tip xc vi vi sinh vt trong ng ging. Rt que cy ra, khng que cy chm vo thnh ng nghim v a vo ng mi trng thc hin thao tc cy: Ha ging u que cy v git nc y ng nghim Nh nhng lt que cy trn mt thch theo kiu: Hnh ch chi.(zigzag thng c s dng ) Hnh vng xon. Hnh vch ngang song song. Kh trng li phn khng kh ni ming 2 ng nghim ri y nt bng. Kh trng li que cy sau khi s dng xong 1.3 Phng php cy trn thch ng: S dng que cy u trn. Sau khi ly ging vi sinh vt,dng que cy ny m su vo phn khi thch hnh tr. m st y ng nghim v m thnh 3 ng: 1 ng chnh gia, 2 ng st thnh ng ty yu cu. ng cy phi thng, nh nhng khng gy nt, v mi trng.

Mt s dng mi trng trong ng nghim v hp ptri


Trn Thanh Tng | MSSV: 10243221

THC HNH VI SINH I CNG

1.4 Phng php cy trn hp petri: S dng que cy u trn Dng que cy u trn ly vi sinh vt bn tay phi theo ng quy cch hng dn trn. Tay tri cm hp petri kh h nh trn ngn la n cn.Sau cch n cn chng 1-2cm, kh m nghing mt bn hp (phn h la), sao ch va cho que cy vo. Nh nhng, nhanh chng lt que cy trn mt thch theo mt trong cc kiu sau: Theo hnh ch chi trn ton b mt thch. Theo nhng ng song song Theo 4 hnh ch chi 4 gc. Dng pipet Cch 1: Trn dch cy vo thch bng cch ht 0.1 ml dch nghin cu cho vo ng nghim c mi trng thch nhit 500C. y nt bng li, lc nh cho vi sinh vt phn phi u trong mi trng. thch ny vo hp petri kh trng. Xoay trn hp petri cho thch dn u y hp. yn cho thch ng c li v t vo t m nhit thch hp. Cch 2: Ht 0.1 ml dch cy, nh vo hp petri c mi trng c. Dng que trang phn phi git dch u khp mt hp. t vo t m nhit thch hp. Nu cc iu kin nui nm men v vi khun sau khi gieo cy. Nhit : ph thuc vo tng loi vi sinh vt. Duy tr s n nh ca nhit bng t vi sinh vt m: duy tr m, trong qu trnh nui cy cn m bo lng nc khi lm mi trng. Trong iu kin cn thit c th phun nc v khun vo phng nui cy hoc nc bc hi trong t m. Oxy: i vi vi sinh vt hiu kh:
Trn Thanh Tng | MSSV: 10243221

THC HNH VI SINH I CNG


Cung cp thng xuyn v y oxy; Lp mi trng nui cy c dy va phi; Cc bnh cha mi trng cn c lc thng xuyn hay nh k; i vi vi sinh vt k kh: Hn ch tip xc vi oxy bng cch ln mi trng mt lp parafin, du vaselin,...hoc cy trch su vo mi trng c, nui cy trong bnh ht chn khng, nui trong ng nghim c bit,.... a petri sau khi cy vi sinh vt nn t p hay t nga mt thch? Gii thch? Nn t p mt thch v: Trnh v khi s dng a sau ny; Khi t p mt thch s trnh c tnh trng nhim nhng vi sinh vt khng mong mun. Thng thng, sau khi cy vi sinh vt, a petri c bo qun iu kin nhit phng hoc t m, iu ny s sinh ra hi nc. Nu t nga mt thch, hi nc bc ln gp np a petri s ri xung tr li mi trng, iu ny lm nh hng n kt qu cy, nhng vi sinh vt s mc lan ra khi ng cy hoc b nhim. Khi cy truyn vi sinh vt trn ng thch nghing, gii thch ti sao phi ria que cy ngc t y ng nghim ln pha trn? Phi ria que cy ngc t y ng nghim ln pha trn v: Nu ria t trn xung s kh thao tc v lm rch thch; Ria t di ln, que cy s theo chiu t di i ln v ra khi ng nghim m khng cn di chuyn qua ng cy, nh vy trnh c tnh trng vi sinh vt mc lan ra khi ng cy. Khi mi trng c chun b xong s c 1 git nc y ng nghim, khi thao tc thng dng que cy ha vo git nc v bt u ria, nh vy vi sinh vt s mc u ng cy.

Trn Thanh Tng | MSSV: 10243221