Lembaga Peperiksaan

FASA PENTAKSIRAN

2. PEMBINAAN 1. REKABENTUK 4. PENSKORAN

3. PENTADBIRAN 5. PELAPORAN

COMPANY LOGO

SPPBS
dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) untuk merekod prestasi, memantau pelaksanaan dan membuat pelaporan
Penggunaan secara atas talian dan Stand alone (tanpa akses internet)

COMPANY LOGO

http://www.moe.gov.my/lp

COMPANY LOGO

http://www.moe.gov.my/lp

KLIK DI SINI

COMPANY LOGO

COMPANY LOGO

COMPANY LOGO

COMPANY LOGO

STANDARD PRESTASI

COMPANY LOGO

http://apps.moe.gov.my/sppbs

COMPANY LOGO

SPPBS Sekolah Menengah

COMPANY LOGO

MAKLUMAN PENTADBIR SISTEM

COMPANY LOGO

JPN/PPD  Memantau pelaksanaan SPPBS  Cetak surat login  PPD/SUP (JPN)  SUP (PPD)  Mengurus murid pindah (JPN sahaja)

COMPANY LOGO

BANTUAN

COMPANY LOGO

SENARAI SEKOLAH

COMPANY LOGO

SENARAI CETAKAN

COMPANY LOGO

LAPORAN PRESTASI FORMATIF

COMPANY LOGO

STANDARD PRESTASI MATEMATIK

COMPANY LOGO

LAPORAN PRESTASI FORMATIF

COMPANY LOGO

LAPORAN PRESTASI SUMATIF

COMPANY LOGO

PINDAH DALAM NEGERI

COMPANY LOGO

KEMASKINI PINDAH

COMPANY LOGO

PINDAH KELUAR NEGERI

COMPANY LOGO

KEMASKINI PINDAH

COMPANY LOGO

PINDAH MASUK NEGERI

COMPANY LOGO

MAKLUMAN PROSES PINDAH

COMPANY LOGO

SENARAI CETAKAN PPD

COMPANY LOGO

SENARAI SEKOLAH

COMPANY LOGO

SENARAI SUP

COMPANY LOGO

LAPORAN PRESTASI FORMATIF

COMPANY LOGO

http://apps.moe.gov.my/sppbs

COMPANY LOGO

PAPARAN SUP

COMPANY LOGO

PAPARAN SUP

COMPANY LOGO

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN       Daftar kelas Daftar guru (mata pelajaran & kelas) Daftar murid (Tahun 1 & Tingkatan 1 sahaja) Cetak surat login guru Memantau pelaksanaan SPPBS Proses naik tahun

COMPANY LOGO

SENARAI CETAKAN

COMPANY LOGO

SURAT LOGIN GURU

COMPANY LOGO

SURAT LOGIN GURU

COMPANY LOGO

PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI DI LP

COMPANY LOGO

http://apps.moe.gov.my/sppbs

COMPANY LOGO

PAPARAN GURU MP

COMPANY LOGO

GURU MATA PELAJARAN  Pilih Kelas  Rekod Prestasi Murid  Cetak Pernyataan Laporan

COMPANY LOGO

SENARAI MURID

COMPANY LOGO

KEMASUKAN PRESTASI

COMPANY LOGO

LAPORAN PRESTASI MURID

COMPANY LOGO

CETAKAN PELAPORAN

COMPANY LOGO

PERNYATAAN LAPORAN FORMATIF

COMPANY LOGO

PERNYATAAN LAPORAN SUMATIF

COMPANY LOGO

http://apps.moe.gov.my/sppbs

Thank You

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful