SMK SERI BERA BANDAR BERA, PAHANG PEPE RIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (2012) LITERASI KOMPUTER TINGKATAN 2 JAM

MASA: 1

NAMA: ................................................................ KELAS: ........................... Arahan : Jawab semua soalan 1 hingga 40. BAHAGIAN A 1. A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. B. C. D. 4. A. B. C. D. Sistem komputer boleh dibahagikan kepada Perkakasan Perkakasan dan Perisian Perkakasan, Perisian dan Storan Perkakasan, Perisian, Proses dan Storan Perisian komputer terdiri dari 2 bahagian iaitu: Asas dan Utama Aplikasi dan Sistem Aplikasi dan Umum Umum dan Sistem Yang manakah antara berikut bukan Sistem Pengendali (OS)? Linux Widows 7 Microsoft Office 2007 Unix Format bagi fail yang menggunakan perisian Microsoft Power Point 2007 ialah .doc .docx .ppt .pptx

5. Untuk menghasilkan teks (tulisan) dalam sebuah slaid Power Point, anda boleh menggunakan fungsi A. Word Art C. Clip Art B. Insert Picture D. Drawing Wizard 6. A. B. C. D. Design Template dalam slaid persembahan Power Point membekalkan gambar dan ilustrasi daripada koleksi gambar. bentuk-bentuk tertentu seperti segiempat, bulatan dan sebagainya. corak atau reka bentuk untuk latar belakang slaid. carta-carta berupa graf bar dan carta pai.

A. B. C. D.

7. Manakah antara berikut tidak terdapat dalam menu Insert untuk Power Point? Animation Smart Art Table Clip Art 8. Rangkaian komputer membolehkan manusia berhubung antara satu sama lain. Manakah antara berikut bukan manfaat daripada rangkaian komputer. Pengguna boleh berkongsi maklumat. Pengguna boleh berkongsi perisian. Pengguna boleh berkongsi peralatan. Pengguna boleh berkongsi akaun. 9. A. B. C. D. 10. A. B. C. D. 11. A. B. C. D. 12. A. B. C. D. WAN adalah singkatan untuk Wide Area Node Wide Access Network Wide Area Network Wide Access Node Nyatakan Topologi Rangkaian disebelah Topologi Cincin Topologi Hibrid Topologi Bas Topologi Bintang Apakah penyambung untuk kabel UTP? BNC Connector T Connector 3 Pin Plug Registered Jack 45

A. B. C. D.

  

  

Apakah fungsi utama Router? Menyambung pelayan kepada komputer pengguna Digunakan untuk mencapai laman web Menyambung rangkaian yang mempunyai konfigurasi yang sama Memilih jalan yang paling sesuai untuk menghantar data di antara rangkaian

13. Perhubungan rangkaian dan internet tanpa wayar pada masa kini makin luas digunakan. Manakah antara yang berikut BUKAN perhubungan tanpa wayar? A. Bluetooth B. Fiber Optik C. Infrared D. Satelit

i. ii. iii. iv.

14. Perisian jahat yang cuba merosakkan program komputer dikenali sebagai Virus Malware Trojan Hardware A. B. C. D. 15. A. B. C. D. i sahaja i dan ii sahaja i, ii dan iii sahaja i, ii, iii dan iv Yang manakah antara berikut bukan tujuan utama penggodam komputer Mencari publisiti Mencuri data Mencuri wang Menguji kepakaran

16. Serangan Virus Trojan dan Malware ke atas komputer dapat dibendung sekiranya A. Pengguna tidak menggunakan internet B. Pengguna tahu menyelenggara komputer sendiri C. Pengguna menggunakan komputer baru D. Komputer dilengkapi dengan perisian antivirus yang dikemaskini 17. Tujuan laman web dibina adalah untuk memaparkan informasi tentang sesebuah jabatan atau syarikat. Apakah tujuan lain yang mungkin A. Membocorkan maklumat syarikat B. Mencari sebanyak mungkin publisiti C. Mempromosikan produk , barangan atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh syarikat D. Menunjukkan kebolehan syarikat mengendalikan laman web 18. A. B. C. D. 19. A. B. C. D. Pilih langkah yang paling penting sebelum membina laman web. Mencari alamat url yang sesuai Mencari perisian untuk bina laman web Mengemaskini laman web Mempromosikan laman web Bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk menghasilkan laman web ialah Bahasa Inggeris Bahasa Komputer COBOL Hyper Text Markup Language (HTML)

20. A. B. C. D.

Contoh perisian yang boleh digunakan untuk membina laman web ialah Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft Outlook Microsoft Security

BAHAGIAN B Form View Database software External Data Primary Key Design

1. _________________ Fungsinya memudahkan tugasan anda bagi membezakan setiap rekod yang terkandung dalam pengkalan data. 2. _________________ Data dari sumber lain yang boleh dimasukkan ke dalam sistem. 3. _________________ Perisian yang berfungsi untuk membina pengkalan data. 4. _________________ Bentuk borang yang dicipta untuk mengumpulkan maklumat. 5. _________________ Paparan untuk rekabentuk borang yang dibina.

Soalan 6 hingga 10 berdasarkan paparan laman web di bawah.

6. Apakah pelayar web yang digunakan? __________________________________________________ 7. Apakah portal yang sedang dilayari? ____________________________________________________ 8. Berikan alamat url portal/laman web di atas. _____________________________________________

9. Apakah maklumat yang boleh diperolehi daripada portal ini? __________________________________________________________________________________ 10.Apakah portal lain yang sedang dilayari? ________________________________________________ Soalan 11 hingga 15 berdasarkan kenyataan di bawah. Tandakan betul @ salah. 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . Server berfungsi sebagai komputer pelayan bagi rangkaian komputer dalam makmal . Teknologi wifi membolehkan komputer riba, pencetak dan komputer peribadi dihubungkan tanpa menggunakan wayar. Modem digunakan untuk menukar isyarat analog kepada isyarat digital bagi membekalkan kuasa elektrik kepada komputer. Sebuah pendrive/USB flash drive mampu menyimpan data sehingga 200Gigabytes. Jalur Lebar/broadband adalah istilah bagi talian internet berkelajuan tinggi. Malware adalah perisian jahat yang cuba menganggu operasi komputer. ‘Phising’ merupakan kaedah penipuan bertujuan mencuri data melalui laman web dengan memaparkan laman web yang palsu. Komputer-komputer dalam satu bangunan boleh dihubungkan melalui teknologi intranet. Talian SchoolNet adalah contoh bagi rangkaian Wide Area Network (WAN). Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia bertanggungjawab mengawal dan memantau keselamatan akses internet di negara ini.

~ SOALAN TAMAT ~