Bảo’s script is following : Có bạn nữ tên A đang đi trên công viên rất xinh.

Bảo nhìn thấy và ngắm rất lâu sau đó chạy tới làm quen và nói chuyện với cô ấy. Sau đó Bảo cầm 1 cái bảng ghi "Sau 1 tuần" chạy ra Tiếp theo Bảo có 1 cuộc hẹn với cô ấy Sang ngày hôm sau Bảo gặp bạn nữ tên B rất xinh Bảo lại chạy đến tiếp tục tỏ tình và nói "I love you" Điện thoại Bảo vang lên. Kết thúc Để cho khách hàng suy nghĩ tình huống và xử lý. Kịch bản của Bảo là nói lên tình trạng hiện nay : học sinh, sinh viên yêu nhau nhanh chóng rồi cũng chia tay nhau 1 cách nhanh chóng

Music : Baby - Justin Bieber Lan is walking on the street and she drops wallet. Bảo : Excuse me. Here you are. Lan : Thank you. Bảo : You’re welcome. Why do you go alone ? Do you live near here ?

Lan : Yes. Bảo : I’m not the local person. Can you show me the way ? Lan : Yes. But suddenly it is rain. Music : Only love and the noise as rain. Bảo : Today, do you remember the first love ? Lan : I don’t know. Up there ? Bảo : I think and know that I want of you : partner and I. I always think about you. Lan : So cofusing. Bảo : I realized I love you with know how, why, or even from where… And I love you so much. If you love me, I want to make you feel hapiness. From now, go together. You had a beatiful heart, you had my heart. Would you like to grow old with me ? Music : A thousand years Music : Thần Thoại Bảo + Thư : Look together. And Lan call for Bảo. What will happen ? How will Bảo handle ?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful