You are on page 1of 31

Sc F2 Bab 4

Saling Bersandaran Antara Organisma Hidup dengan Persekitaran

4.1 Saling Bersandaran Antara Hidupan

4.1 Saling Bersandaran Antara Hidupan


Species Satu kumpulan organisma yang sama

Rupa bentuk dan struktur yang sama, DAPAT SALING MEMBIAK


Cth: Monyet, tikus, kucing, gajah dll

Spesies
Spesies Satu kumpulan organisma yang sama

Rupa bentuk dan struktur yang sama, DAPAT SALING MEMBIAK


Cth: Monyet, tikus, kucing, gajah dll

Spesies
Manusia -- Boleh saling membiak

Spesies
Kucing -- Boleh saling membiak

Spesies
Monyet -- Boleh saling membiak

Spesies
Manusia & Kucing --> adakah boleh saling membiak?

Tidak boleh! Jadi, manusia dan kucing BUKAN SPESIES YG SAMA

Spesies
Kucing & Monyet --> adakah boleh saling membiak?

Tidak boleh! Jadi, manusia dan kucing BUKAN SPESIES YG SAMA

Habitat
Habitat Tempat hidup semula jadi bagi tumbuhan dan haiwan Habitat menyediakan udara, makanan, perlindungan, dan tempat pembiakan bagi organisma

Populasi
Populasi Sekumpulan organisma sama spesies yang hidup bersama-sama dan mebiak dalam suatu habitat Sbg contoh,

populasi monyet di atas pokok

Populasi
Populasi singa di padang rumput

Populasi
Populasi gajah

Populasi
Populasi burung

Komuniti
Komuniti Terdiri daripada beberapa jenis populasi haiwan dan tumbuhan yang hidup bersama-sama dan saling mempengaruhi serta saling berinteraksi di dalam suatu habitat.

Komuniti
Komuniti kolam

Komuniti
Komuniti kolam Terdiri drp populasi ikan, tumbuhan, berduru, dan serangga yang saling bersandaran antara satu sama lain.

Komuniti
Komuniti padang rumput

Komuniti
Komuniti padang rumput Terdiri drp populasi haiwan herbivor dan karnivor, pokok, dan rumput yg saling bersandaran antara satu sama lain

Ekosistem
Ekosistem Terdiri drp beberapa komuniti yg saling bersandaran dan berinteraksi antara satu sama lain serta DENGAN PERSEKITARAN FIZIKALNYA benda bukan hidup seperti air, udara, tanah, cahaya, dan garam mineral

Ekosistem
Contoh: Ekosistem kolam

Ekosistem
Contoh: Ekosistem hutan hujan tropika

Saling bersandaran dalam alam sekilar


Contoh:

Saling bersandaran dalam alam sekilar


Tumbuhan akuatik mendapat garam mineral drp tanah kolam

Saling bersandaran dalam alam sekilar


Haiwan akuatik bergantung pada tumbuhan akuatik untuk mendapatkan oksigen untuk proses respirasi

Saling bersandaran dalam alam sekilar


Tumbuhan akuatik bergantung pada haiwan akuatik untuk mendapatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis

Saling bersandaran dalam alam sekilar


Ikan kecil dan berudu memakan tumbuhan akuatik itu

Saling bersandaran dalam alam sekilar


Burung raja udang memakan ikan

Saling bersandaran dalam alam sekilar


Kiambang, keladi bunting, teratai, dan tumbuhan darat mendapat cahaya Matahari untuk proses fotosintesis

Kepentingan saling bersandaran atr hidupan dgn bukan hidupan dapat mengekalkan:
Keseimbangan alam sekitar (bilangan dan jenis hidupan dalam alam sekitar tidak terganggu)

Kepentingan saling bersandaran atr hidupan dgn bukan hidupan dapat mengekalkan:
Keseimbangan dalam kitar karbon dan kitar oksigen (kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam atmosfera tidak terganggu)