You are on page 1of 79

MAHRUMLAR N FERYAD EDEN DEVRMC: GIFARLI EBA ZERR

BRNC BLM

ln Haniflerinden Biri I "Eb Zerr Adnda biri [1] mm Cndbn Olu , Qabilesinin dier Cengaverleri gibi ehirler aras Yollarda Ekiyalk yapyordu, Adn duyan tit tir titretiyordu. diye balyor Qassas anlatmaya.. Bir Gn bir Soygun Esnasnda Msum Qurbanlarndan Kadn ve ocuklarn lklar ve Lanetleri Wicdann szlatt. Bu, kendisinde bir Pimanlk dourdu ve tuhaftr ki Rasl-i Ekremin ite tam bu Faaliyet iinde olduu sraya denk decek ekilde, daha stn bir Ahlaq Hareketinin Mewcudiyetini haber alp bunu renmek zere Mekke'ye geldi. BedirMekke arasndaki uzun Mesafeyi katedip Hz.Rasl'le grt ve Mslman oldu. Onun Arzu ve rdesi zerinede kendi yaad Blgede slm yaymak zere Memleketine dnd."[2] Gfar apulculuu ile Mehur bir Qabile. Tanrlar Fels. Gfar Qabilesi, Tanr Menat'tan geldiine inandklar Ktlkla yanyordu. Qabileler, Develerini Mekke-Medine arasndaki Kzl Deniz Sahilindeki Menat'a doru Hareket ettirdiler. Kardei neys'in Israrna ramen onlardan tiksinen Eb Zerr Kerwana katlmak istemedi. Bir Kenarda tapnmalarn izledi . Sonra Gfar'a dndler . Ban uzun sren Secdeden kan ter iinde kaldrd. Elleri Gz Yalaryla srlsklam olmutu. Gzlerinde Melekut Iklar yanyordu. Ne yaptn soran Kardeine "Namaz kldn" sylyordu. "Atalarn kk grme" deil miydi bu? yle dedi Eb Zerr: "Ey Kardeim Uneys. Bu benim Gnahm deil ki? Atalarmzn Bilgisizliidir o! Uneys, bizim Dinimiz Btldr. rmcek A gibi Dayankszdr. Mesela Seyahata kan biri, yolda drt tane Ta grse ve bunlardan gzel olan birini alp kendisine Tanr yapsa, dierlerini Ate yaktnda Ocak Ta olarak kullanr! Neden? nk birinden holanm, dierlerini Gz tutmamtr! Esas Tuhaf olan budur. Qabe'ye dikilen Asaf ve Naile, iki Zinakrdan baka bir ey deildir. Sen iki Zinakra tapmay m Tercih ediyorsun? Asaf, Yemen'de Naile'ye k olmutu. kisi Ziyret Maqsadyla, Allh'n Evine giriyor, orada Zina yapyorlard. Sabah Mabet'e gelenler onlar irkin halde yakalayp kilitlerler. Bunlar asla Tanr olamaz."

Ailesi ile birlikte, Daysnn yanna gitmek iin Gfar'dan ayrld. Anszn Mekke'nin D Duvarlar grnd. neys (Enescik) ve Annesi, Daylarnn yanna ulanca; Rahatlk ve Huzura Gark oldular. Eb Zerr, Daysnn Evinde sessizce bir Keye oturdu. Onlara hissettii Dorular anlatmaya alt. II Bir Gn Gfar'da Evlerinin nnde otururlarken "Mekke'de Gklerden Haber aldn syleyen bir Adamdan" bahseden bir Haberci geldi. Szleri dinlenmiyormu. Putlar reddediyormu. Dald Eb Zerr. Kardei neysi Devesine bindirip Haber almaya yollad. -Deveye bin, u Wdiye git. Kendini Peygamber zanneden ve Gkten Haber geldiini syleyen u Adamn haqqnda bana Bilgi topla, Sylenceleri dinle. neys gitti ve Tewhidi anlatan birini buldu Mekke'de. Dirilii anlatyordu. "Khin" diyorlard O'na. Grdklerini dnp anlatt Aabeyi'ne. -Onu grdm. nsanlara Gzel Ahlaq emrediyordu. Kelm bir iir deildi. Anlatlanlar Merakn gidermedi. Azklarn hazrlad, ierisinde Su olan Daarcn yklendi.[3] III Dayanamad Eb Zerr, kendi gitti Mekke'ye. Ne kadar aradysa da Peygamber'i bulamad. Bir sre Mescid-i Haram'da kald. Bir Kuytuda uyudu. Herkes uyuduunda Qabe'yi Tawafa gelen Ali'yi grd. Ali, Mescidin bir Kesinde, Siyah Sarkl, st ba Toz Toprak iinde, Elbiseleri Yrtk, Zayf ve Uzun Boylu birinin oturduunu grnce, O'na yaklat: - Burann Yabancs olduunu sanyorum. - Evet. - Benimle gel.[1] Bir Evde gecelediler. Konumadlar. Sabah yine O'nu (Peygamberi) aramaya balad. Gece tekrar Ali buldu O'nu. Ancak 3.Gece Derdini aabildi Yabanc: -Burada kendine Peygamber diyen bir Adam duydum. Kardeimi O'nunla konusun ve bana Haber getirsin diye gndermitim. imdi de Ziyrete geldim ama kimseye soramyorum.

On Yandaki Ali daha yakndan O'nunla tant, sevindi. "-Kurtulua erdin! O'ndan ne gelirse Haq olduuna ve O'nun Peygamber olduuna Yemin ediyorum. imdi ben O'nun yanna gideceim, sen de benim peimden gel, nereye girersem sen de gir, eer Yolda Tehlikeli birine rastlarsam, ben Duvara yaslanp Ayakkabm dzeltirim, sen de yanmdan bir ey olmam gibi geersin.." dedi. Geceyars Yola kt. Ali, Safa Yaknlarnda bir Evin nnde durdu ve Kapnn Tokman nceden kararlatrld gibi ald. Biri Kapy at ve ieri girdiler. Muhammed'i[4]grd. Hafifce "Gfar'danm" dedi. slm oldu Ebu Zer.[5] IV slam Qabul eden 5. Kiiydi belki de. Ta o zamanlar Altn biriktirenlere kar kyor, Yoksullarn Payn savunuyordu. Yar Wahi birAdamdan, Cndb ibnu Cnne'den [6] Eb Zerr'i yaratt Qur'n. rm adrlarn, Viran Kulbelerin Adam, lden simsiz biri. Selman gibi ranl Avare, Bill gibi Ucuza giden Klelerin Dinine ntisab etti. Yaad Dinin Adn kefetti. slam oldu Eb Zerr. Peygamber'i grmeden 3 Yl nce varmt O Sahih nanca. yle anlatr: "Allh'n Raslu'n grmeden 3 Yl nce Namaz kldm. Sordular:"Kimin iin?" "Allh iin" dedim. "Yzn hangi Tarafa eviriyordun?" dediler. Dedim ki: "Hangi yana dnsem Allh' gryordum." [7] ln Oluydu O. Issz lde yaayan Qabilesinin arasnda kopan iddetli bir Rzgarn Mceras. ran ehinahnn Hizmetinde binlerce kle vard. Heraklius'un Saraynda da. Kula Kulluu kaldrp Yalnz Allha Ubudiyete Dawet eden bir Dinin Mensubuydu artk O.[8] V Bu Srr saklayp gidecekti Gfar'a. Arkadalar Aa ktklarnda yanlarna gelecekti Eb Zerr. yle isteniyordu ama O, tok bir Sesle "O'nun Eliliini her yerde haykracan" sylyordu. O'nun Czibesine kaplmt bir kez.

Qureylilerin arasna girdi ve bard: "Qurey Tayfalar! Allh'n Tekliine, Muhammed'in Eliliine mn ediyorum ben" Kalabalk tekme tokat girdiler O'na. Abbas gelerek kurtard. [9] "Gfarl bu Adam, am Yolunuzun zerinde, karnz dnn" diyordu. Kanl bir Heykel gibi Belini Glkle dorulttu. Zemzemde ykand. Suyundan iti kana kana. Peygamber'in yanna dnd. Yanndaki Eb Bekr'e " gndr burada olduunu" sylyordu. At. Ebubekr Evine gtrerek doyurdu O'nu. Ertesi Gn yine bard ayn ekilde. Yine kyasya dvld, yere yld. Yine Abbas kurtard. [10] VI Peygamber "Ge kadar Gfar iinde Dinini yaymasn istedi O'ndan. Teslim olduunu haykrarak girdi Gfar'n iine. i d Kardei Enisin. -Teslim oldum, Tasdiq ettim ben de, dedi. O'na katld neys. Sonra Annelerini aldlar yanlarna. Remle binti Wukeya'y. Sonra kalkp Hayvanlarna binerek Gfar'a geldiler. Eb Zerr, Qabile Reisi Haffaf ibnu yma'ya gitti. Anlatt, anlatt Eb Zerr. Reislerini izleyerek Halqn yars slm oldu. Namaz klanlardand artk Haffaf da. Eyma ibnu Rahze el-Gfr Mslmanlarn mamln yapyordu. Halqn geri kalan da Hicretten sonra slm oldu. Hatta Eslem Qabilesi de. yle buyurdu Rasl: -Gfr'a Allh Mafiret etsin. Eslemi de Allh Selmete kavutursun. [11] kenceler ve Habe Gleri Uzun sredir Haber alamyordu. Kerwanlardan Haber alyordu O'nun haqqnda. Habe'e G duydu. Mesih (Khristiyan) Neci'nin Konukseverliine rahatlad Mesihul-slm. kenceleri duydukca ise zld. te Smeyye Hatun. Yemenli Criyelerden. Belki Trkistanl.. Eb Huzayfe ibnu'l-Muire el-Mahzm'nin Criyesi. Efendisi O'nu Ysir'le evlendirmiti. Oullar Ammar' da Azad etmiti. Smeyye 7.Mslmand bir Kaytta. -Sabredin ey Ysir ilesi. Allh Cenneti size wdetti, diyordu Rasl. Eb Cehl'in kenceleri altnda Can verdi, Kocas da. Eb Zerr, Ammar'la lene dek Karde gibi anlat. Sonra Yesrib'de yaylmay duydu. Mus'ab'n Etkinliklerini. Devesine binerek Yesrib'e doru koyuldu. Beni Zerik Mescidi'ne gitti. Rafi ibnu Mlik'e kendini

tanratak Mekke'deki Peygamber'i sordu. Akabe Szlemelerini duydu O'ndan. Peygamber'in yaknda Geleceini rendi. Yesrib Gfar, Muhammed ve Ebu Bekr'in Yesrib'e Geliini duyarak sevinmiti. Halq Peygamber'i grebilmek midiyle Evlerinden Yollara dklm ve Eb Zerr'in evresinde Halka oluturmutu. Sabrszlkla bekliyorlard. Gzlerini Yoldan ayramyordu Eb Zerr de. "Peygamber geliyor" l koptu. Kotu O'nun yanna: "Ben Eb Zerr" dedi Peygamber'e. arklar sylyorlard Kadnlar. Gfarl Reis Haffaf, Peygamber'den kendi Qabilesinin Huzuru iin bir Mektup yazmasn isteyince Peygamber yle yazdrd: "Gfar Qabilesi, Mslmanlarn Baarlarnda ve Rahat bir Hayat srmesinde ve Skntlarnda onlara Ortaktrlar. Onlarn Canlarn ve Mallarn korumak, Allh'n Raslu'nn Boynunun Borcudur. Bir Haqszlkla karlar veya Skntya derlerse, onlar destekleyeceine Peygamber Sz vermitir. Sonraki Yllarda Peygamber, ne zaman Gfar'dan slma Yardm etmelerini istemise, "Evet" Cewbn vermeleri gerekir. Onlar artk Peygamber'in Dostu ve Arkadadrlar. Bu Anlama bir Gnah ilenmezse her zaman iin Geerlidir." Ellerini kaldrp kran Duas ediyordu Eb Zerr: "Bizi bu Yce Saadete eritiren Allh'a hamdolsun, eer Allh bizi eritirmeseydi, kendiliimizden Doruyu bulup erimi olmazdk." [12] "Allh'n Mafireti Gfar'n zerine olsun..." dedi. Yesrib'e yerlemek dt iine. Bir daha dnmemek zere G Dncesi. Qabilesini terketmemesini Telkin ediyordu Kardei. "Peygamber'e Yardm hereyden nce" diyordu. Hi bir Az olmakszn Yola koyuldu. Ehl-i Suffe I Peygamber'in Mescidi Eb Zerr'in Eviydi artk. Bedir'e katlamamt.[13] Ama Uhud, Hendek, dier Gazwelerde Hazrd. O'na Yaknl dier Arkadalar ile birlikte paylat. Peygamber'in Evine gtrlyordu zaman zaman. Bir Gn Siyah Abasyla tek bana oturur grd Peygamber O'nu. " yi Dost Yalnzlktan yi, Yalnzlk da Kt bir Dosttan yidir" dedi.

II Eb Hureyre'yi gnderdi bir kez Peygamber Ona. Eb Hureyre herkesi yavaa ve tek tek uyandrd. Peygamber'in Evinin nnde toplandlar. Eb Zerr de aralarndayd. zin isteyip ieri girdi 30 Kii. Kendi yapt Yemei sundu Peygamber onlara: "Allh'n Adyla balayn. Muhammed'in Can Elinde olana Yemin ederim ki, Muhammed'in ilesi'nin bu Yemekten baka bir Yiyecei yoktur" dedi. Yemekten sonra uyumak zere, herkes Mescide dnd. Ortala tatl bir Sessizlik km, Sahbilerin Gzlerinden Uyku akyordu. Hemen Derin ve Tatl bir Uykuya daldlar. O da uyumak zereyken birinin Elbisesinin Hrtsyla Gzlerini at. Peygamber Evinden ayrlmt. Mescid'e Giriinin Sebebini bulmaya alt. Peygamber Namaza durmutu. Kulak kabartnca Peygamber'in u yeti okuduunu duydu, Mesihin Szleri: " Eer onlara Azab edersen, phesiz ki, onlar senin Kullarndr; balarsan, dorusu sen Azzsin, Hakmsin."[14] Eb Zerr, yatt yerde, bu yeti iitince aknl bir kat daha artt. Gzleriyle Peygamberi izliyordu. Peygamber, Ruqu ve Secdelerle Sabaha kadar Namaz klmaya Dewam etti. Eb Zerr Hayretler ierisindeydi. Bu in Srrn anlamak istiyordu. Gece sona ererken Peygamber Namazn bitirdi. Eb Zerr kalkt ve Peygamber'in Karsna geerek: -Ey Allh'n Raslu, Bu yeti Ruqu ve Secdede neden Sabaha kadar okudunuz? -Allh'tan beni daha Mfik ve Merhametli yapmasn Niyaz ediyordum. Allh da bunu bana verdi. Eer Allh isterse, kimse ona irk komaz ve bu efaatten faydalanr." III Medine'de Mescid yannda Ufack bir Odada oturuyordu Rasl (a). Arpa Ekmei yiyordu. Yoksullarn Sofrasnda oturuyordu. plak Bineinin Terkisinde de nsan tayordu. Btn Teba Allh Huzurunda eitti. Basitlik, Eitlik. IV Bir Gn Raslle beraber yryorlard. O Uhud Dana doru bakyordu. Bir ara: "Evinde 3 Gece kalacak Altn olsun istemem. Ancak zerimdeki bir Bor Sebebiyle tek Dinar koruyabilir, geri kalan da Allh'n Kullarna yle yle datmalarn emrederdim" dedi ve Elleriyle nne, Sana, Soluna ret yapt.[15] Bu An O'nun Bilincini besledi, hep anlatrd.[16]

V Bir Gn Peygamber zerinde Beyaz bir rt ile uyuduu srada, Eb Zerr yanna geldi ve O'nu uyandrd. "L lhe illallh dedii iin ldnde Cennete gitmeyecek kimse yoktur" dedi Rasl. -Hrszlk ve Zina etse de mi? diye sordu Hayretle Eb Zerr. -Evet. -Hrszlk ve Zina etse de mi? -Evet, Hrszlk ve Zina etse de. nanamyordu Eb Zerr. -Eer Zina ve Hrszlk etse de mi? -Evet, dedi Rasl. Zina ve Hrszlk etse de. Hayretler iinde kald Eb Zerr. Ak Hrsz byleyse Kenz Shibini Ebediyete Mahkum edemezdi Kimse. VI Eb Zerr Medine'nin Soylu Mtefekkiri. Kentin bozmad Bdiyeli. Peygamber'le beraber Mescide gittiler. Eb Zerr Ban kaldr, dedi Dostu (Halili) Muhammed. Kaldrd. Gzel Elbiseli bir Adam grd. Birka Adm uzaklanca yine ayn ekilde seslendi Rasl. Bu kez Eski Elbiseli Adam grd. -Ey Eb Zerr, buyurdu. Allh'n indinde bu Eskili Adam, tekinin binlercesinden Makbuldr. Belli ki Yzyllar Sonras I Dnyya decek bir Yldz ok zel bir Eitimle besliyordu Sircun-Mnr. VII Ehl-i Suffe'den bir Yaknlarn kaybettiler. knnda bir Dinar bulundu. Rasl: "Bu bir Dalama Yaras" buyurdu. ki Dinar/Dirhem brakarak len Kimsenin Cenazesi getirildiinde Rasl (a) "Bu iki Dalamadr, Arkadanzn Cenaze Duasn siz edin, diyerek Namaz kldrmad. Namazn kldlar, Lailahe illallah diyendi nk, Namazn klmad, nk Mesih Dirsetten geiriliyordu ok zel Adamlar. Bir Din vard Dinde, Dinden ieri. Dinrn Yznde Kayzerin Resmi vard, Kayzeri toplayan toplasnd, Teksr, Teksr (Mammon) ve Kewser ayn anda toplanamazd, Bir Sadra 2 Qalb smazd. Savalar, Sorumluluk, Waazlar I Hendek'ten sonraki btn Savalarda Peygamber'in yanndayd. "Beni Lehyan ve Zi'l-Kade" Savalarnda Peygamber ile Kl sallyordu.

Hicri 6da Peygamber Beni el-Mustalik Muhberesi iin dar kt. Eb Zerr'i de yerine Wekil brakt. Wekalete Ehildi, Umr-i Msliminin lerine Burnunu Eb Zerr sokmasn diyen N-Ehillere nat. II Eb Said anlatyor: Rasulullh: -Allah'a Faqir olarak kavuun, Zengin olarak kavumayn" dedi. Ben: -Ey Allh'n Raslu, bu benim iin nasl Mmkn olur?" dedim. Bana: -steyene ver. Rzq olarak geleni gizleme" dedi. Ben: -Ey Allh'n Raslu, bunu nasl yapabilirim?" dedim. -Bu byledir, aksi taktirde Ate." dedi. III Raslun rencileri Tezkiyede yaryorlard. Abdurrahmn ibnu Habbab anlatyor Peygamber Damad Zinnureyni: Raslullh Ceyul-Usre`yi Techiz ederken hid oldum. Osman ibnu Affan kalkt ve Ey Allh`n Raslu! dedi. 100 Deve uluyla, Semeriyle Allh Rzs iin bendendir! Raslullh Ordu iin Ba yapmaya tekrar Tewikte bulundu. Osman yine kalkp. Ey Allh`n Rsulu! uluyla, Semeriyle 200 Deve Allh Rzs iin bendendir! dedi. Sonra Raslullh Ordu iin Bata bulunmaya yine Tewikte bulundu. Osman tekrar kalkt ve Ey Allh`n Rslu! dedi. Benden 300 Deve uluyla, Semeriyle Allh Rzs iin Bamdr! Abdurrrahmn der ki Raslullh Minberden inerken grdm, hem iniyor, hem de Bu Hayrdan sonra Osmann yapaca aleyhine olmaz! diyordu. Evlilik I mm Zerr ile evlenince Mescid'den ayrld. ektikleri Skntlarn hepsine Ei ortakt. Medine'nin dnda kendisine "Kk bir Hayme" yapt. l Adam ehre smyordu. Yldzlar bir yana, Qutub te yana.. ln lham yoktu ehirde. Hrriyet Marn alyordu belki l, Gftesinde Yalnzlk Dizeleri olan. II

Der ki: "Bizim yle bir Evimiz var ki, Deerli Eyalarmz, nceden oraya gndeririz." Bir Gn Haymesinde Eski Dostlarndan bir Arkada, O'nu Ziyrete gelmiti. Adamcaz evresine ne kadar bakndysa da, Haymede herhangi bir Eya gremeyince; aknlkla Eb Zerr'e dnerek: -Ebu Zerr, Eyalarn nerede? diye sordu. -Bizim baka bir Evimiz var ki, Deerli Eyalarmz oraya gnderiyoruz! dedi. -Sen Uzun bir sredir buradasn, birka para Eyann olmas gerekirdi! -Bu Evin Shibi bir an bile burada kalmaya zin vermiyor. Daha sonra Misafirine bakarak yle dedi: -Allh'n Adna and ierim ki; benim bildiklerimi siz bilmi olsaydnz Kadnlarnzla beraber olamazdnz ve Yataklarnzda yatamazdnz. Dostum olan Allh'n Adna And ierim ki; O, beni Meyvesi tkenince kesilip yok olan bir Aa gibi yaratmtr. -Evet, ama bu konu seni Dnydan faydalanmaktan engellemiyor mu? -Allh'n Raslu bana, " O nsana yazklar olsun ki, hem hirete mn vardr, hem de bu hilekar Dnydan faydalanmaa alr." demiti. III Arkada Haymesinden ayrlrken Eb Zerr de Mescid'in Yolunu tuttu. Orada Dostunu tek bana oturur grd, Selmla yanna gelse de Eli Yzn evirdi: -Ey Eb Zerr, Mescid'e girdiinizde iki Rek'at Tahiyyat vardr, kalk Salata dur, dedi. Kalkt, Salata durdu. Sonra O'nu yalnz bulmadan stifade ile sormaya balad: -Ey Allh'n Elisi, sen beni Namaz klmaya Dawet ediyorsun, Namaz ne ki? -En Gzeli ne az ne ok olan. -En iyi en gzel Ameller hangisi? -Allh'a mn ve O'nun yannda Cihd. -Hangi M'minin mn daha Olgun? -Onlarn en iyi Huylu olan. -M'minlerin hangisi Mslmanlkta en stn? -nsanlarn Elinden ve Dilinden Zarar grmedii. -En stn Namaz hangisi? -Qunutu en yi olan. -Hangi Hicret daha iyi? -Gnahlardan uzaklamak.[17] -Oru ne ki? -Allh katnda en ok Ecirli Amel. -Ya en iyi Cihad? -O nsann Cihad ki, Atn pey srsnler, Kann yerlere dksnler.

-Hangi Kleyi zgrletirmek en iyi? -limlerin yannda Deeri ok fazla olan ve sevileni. -nsann neyi balamas daha yi? -Kendi Elinin Emeinden Yoksullara verdii. -Ya sana gelen yetlerin en By? -Krsi yeti. Krs ile Yedi kat Gk, Ar lne atlm bir Halkadr. -Allh ne kadar Kitap gnderdi? -104. it'e 50, Nh'a 30, brhim'e 10, Tewrat'tan nce Ms'ya 10, sonra Tewrat, ncil, Zebur ve Qur'n. -brhim'e gelen Sahifelerde[18] ne vard? -Hemen hepsi t ve Hikmetti. "Ey Marur ah, kendini beenmi ve Halqnn Srtna Yk olmu kii! Sen benim tarafmdan Mazlumlarn Yardmna koasn diye seildin..." yle rnekler de vard: "Aql Shibi nsann belirli Saatleri olmaldr. yle bir Saat ki Allh'a Dua edecek, yle bir Saat ki Allh'n karsnda Hesap verecek ve yle bir Saat ki nsann Muhta olduu yeme imeye ayrlmaldr. Aqll nsan 3 ten baka ie kalkmaz: hiretin Skntsn dnmek, Hayata almak ve Haramdan baka Lezzetleri istemek. Aqll nsan Zamann Kymetini bilip, kendi ine yetisin ve Dilinin Bekisi olsun. nsann Davranlar, Fikirleri ve Szleri birbirine uymaldr. Gerekmedike konumamaldr... -Ya Ms'nn Sahifeleri. -Batan baa bretle Doluydu: "Hem lme inanp hem de sevinene aarm, Atee inanp glenine aarm, Qadere inanp Ac ekene aarm, bu dnyy grp Hilelerini kendi Qawmi iin dnene aarm. Hesap Gnne inanp iyi Amel etmeyene aarm. -Bana Wasiyet etsen. -Sana Taqway Wasiyet ederim. O Nimetlerin en Ycesidir. -Ey Allh Elisi Bilgimi artr? -Qur'n oku. Qur'n okunduunda, senin iin Yeryznde bir Nr, Gkte bir Anlma olur. Fazla glmekten sakn, ok glmek Qalbi ldrr ve Yzn Nurunu giderir. Hayr sylemekten baka sus. nk susmak eytn senden uzaklatrr, kendi Dinine uymakta sana Yardm eder, Dost olur. Biareleri ve Yoksullar sev ve onlarla otur. Kendi Elinin altndaki Adama iyi bak ve ona Eziyet etme, Allh'n Nimetini horlama. Aqrabalarn Ziyret et, onlar senden soumu olsalar da sen onlarla liki kur. Allh Yolunda knanmaktan korkma. Ac da olsa Doruyu syle. Kendinde olmadn bildiin eyleri bakasnda grnce ayplama. Kendi yaptn bir Hata iin bakasndan ikyeti olma[19], baa kakma. Kendinde grmediin Ayp, senin iin Ayp olarak yeter, yleyse

bakalarnda ayp arama. Kendi yaptn i bakalarnda grnce ayplama. Sonra Eliyle Eb Zerr'in Gsne dokunarak buyurdu: -Ey Eb Zerr, Tedbir almak gibi, hi bir Aql yoktur. Tawqa gibi hi Dindarlk yoktur. Gzel Ahlaq gibi de iyi Niyetlilik yoktur. IV Peygamber Dostlaryla Mescid'de oturuyordu. Herkes Wahiy geldiini sanarak O'nu kendi hlinde brakmt. Sonra Eb Zerr kageldi. Peygamber sordu? -Bugn Namaz kldn m? -Hayr. -Kalk ve Namaz kl. Kalkt, le Namazn kld. -Eb Zerr, ns ve Cin eytnlarndan Allh'a sn. -nsanlardan eytnlar m var? -Evet, bakalarnn Kulaklarna Gzel ve Gerek olmayan Szler fsldarlar. Peygamber susunca, Eb Zerr de sustu. Tekrar konutu: -Eb Zerr, sana Cennet Hazinelerinden baz Kelimeler reteyim mi? - Evet, canm sana Feda olsun. -"Qudret ve Quwwet Allh'tan bakasnda yoktur" de. Sessizlik tekrar Ortal kaplad. Mekke'nin Fethi I Bir Gn anszn Amr ibnu Salim Telala Mescid'e girdi. Peygamber'e yaklaarak yle dedi: -Ey Allh'n Rasl, Qureyliler Hudeybiye'yi bozdu. Kalabalk "nasl" diye bart. Anlatt Adam: -Benim Qabilem Huzaa sizinle, Bekr Qabilesi de Qureyliler ile anlamlard. Bildiiniz gibi Qabilem ile Bekrler arasnda Eski Zamandan beri atma ve Dmanlk vardr. Bu Dmanlk sizin "Hudeybiye" Anlamanzdan sonra kesilmiti. Fakat siz Mute Sava'nda Rumlardan ntikam alamaynca, Qureyliler bu Savatan sonra sizin Belinizi bir daha dorultamayacanz, Qudret ve Quvvet Shibi olamayacanz sandlar. Bu Frsattan yararlanmak iin Bekr Qabilesi'ni bize kar kkrttlar. Bizim Malmz saylan Kuyunun olduu yerde anszn bize Hucum ederek, iimizden bir ksmn ldrdler. Ey Allh'n Elisi, onlarn bize yapt bu Tecwzne kar bize Yardm edesin diye sana Telala geldim. Peygamber Gven Verici bir Sesle "Yardm edeceini" syledi. II Yarmada'nn her Tarafna Mttefiki olan Qabilelere, kendilerini daha sonraki Emrini yerine getirmek zere hazrlanmalar iin Haber gnderdi.

Ordu Mekke'ye Hareket etti. Eb Zerr O'nun yanndayd. Yolda bir Aaca doru giderek iki Dalndan tutup silkeledi. Yapraklar yere dkldkten sonra Eb Zerr'e seslendi: -Mslman bir Kul, Namazn Allh'n Rzas iin klyorsa, Gnahlar bu Aacn Yapraklar gibi dklr. Sonra Orduya yetitiler. III Muazzam bir Ordu toplanmt. Merr'z-Zahran Blgesine ulanca Mekke'yi bir Korku sald. Eb Sfyan, Bdeyl ve Hakim'i Haber elde etmek iin Mekke'nin dna gndermiti. IV Abbas da Peygamber'in Ardna binmi Yol alyordu. Birden duyduu Konumalara Kulak kabartt: Eb Sufyan: "-Bugne kadar byle Parlak bir Ate ve Byk bir Ordu grmemitim!" dedi. Bdeyl de Cewap veriyordu: -Bunlar savamak zere toplanan Huzaa Halq olmal. -Huzaa Qabilesi bu kadar Ate yakabilecek ve byle bir Orduya Ship olacak kadar Kalabalk deildir. Abbas, Eb Sufyan'n Sesini tanyp seslendi: -Eb Hanzala! -Evet, Ebu'l-Fadl, ne Haberler var? -Bu Allh'n Peygamberi'dir, Zorlukla Mekke'ye girerse vay o Halqn bana! -Ne yapabiliriz ki? Abbas, O'nu, bindii Peygamber'in Atnn Terkisine alarak Yola kt. Halqn Gz Peygamber'in Atna iliince onlara Yol ayorlard. Mekkelileri korkutmak iin on binlerce Askerin yakt Atelerin arasndan geiyorlard. Atein karsndan geerlerken mer'in Gz Eb Sufyan'a iliti. Abbas'n O'nu koruduunu anlad. Hzla Peygamber'in Haymesine gitti. Boynunu vurmak iin zin istedi. Abbas yetierek "O'nu korumas altna aldn" syledi. mer'le iddetle tarttlar. Peygamber "Gece O'nu korumasn, Sabah yanna getirmesini" syledi Abbas'a. Ertesi Sabah Rasl unlar konutu O'nunla: -Ey Eb Sufyan! Allh'tan baka Tanr yok demenin Zaman daha gelmedi mi? -Anam babam sana Feda olsun, ne kadar Balayc ve Byksn, Aqrabalarna ne kadar Mfik davranyorsun. Allh'tan baka Tanr olsayd imdiye kadar bireyler yaparlard. -Benim gnderildiimi drak edecein an gelmedi mi? -Yemin olsun ki senin Bo olmadn dnyorum. Abbas Yzn Eb Sufyan'a evirerek O'ndan "boynu vurulmadan slm olmasn" istedi. Teslim oldu Eb Sufyan.

Bu Sahnenin 2 Kahraman 1517ye dek Mslman Risetine oynayacak olan Hanedanln Kurucusu olacaklarn bilebilirler miydi? (Emewiler, Abbasiler) V Peygamber Ordu Hareket etmeden bir gurup Muhcirle Mekke'nin Arka taraflarnda bulunan bir Tepeye kt. Btn bir Gemii yaad sanki. Yanaklarndan Gzyalar dkld, Secdeye kapand. Dinlenmek iin kendi Evinize mi gideceksiniz? diyenlere, Bize Ev brakmadlar diye Cewap verdi. Hatice'nin Mezarnda dinlendikten sonra Dadan aaya indi. VI Eb Zerr Etrafna Hamur Paralarnn yapt bir Kab, Su ile doldurup getirdi. Bir Kuma Parasn Peygamber'in nne tuttu, Peygamber ykand. Sonra Perdeyi Peygamber tuttu Eb Zer ykand. VII Tawafa gittiler. Atndan inmeden 7 Tawaf yapt Rasl (a). Sonra Qabe'nin Kapsn at, iine girdi. Halqa seslendi: -Ey Qureyliler! Benden ne umarsnz, benim sizin haqqnzda nasl Mumele edeceimi zannediyorsunuz? -yilik yapacaksn, sen Byk bir Karde ve Byk bir Kardein Olusun. -Gidin, hepiniz Hrsnz. Glyken affetti. Elinde bir Asa olduu halde Qa'be'ye girdi. "Hak geldi, Btl Zil oldu. nk Btl Yok olucudur."[20] Bunun zerine Putlar Etrafa, Arkaya ve ne doru yklmaya balad. Bu Hareketi herkes Sevin ve Heyecanla tekrar ediyordu. Eb Zerr de Putlarn mhasnda alrken iinde kopan Sevin Tufan, darya Gzya olarak dklyordu, Etrafndakiler de O'nun alayna katldlar. VIII Eb Zerr anlatyor: Peygamber Qabe'nin Glgesinde otururken yanna geldim. Beni grnce:" Qabe'nin Rabbi'ne Qasem olsun, onlar Zararda" buyurdu. Ey Allh'n Elisi, anam babam sana Feda olsun, onlar kimlerdir? dedim. Onlar Malca Varlkl olanlardr. Ancak, -Eliyle Sa Solu gstererekyle bol bol vermelerini emredenler dnda. Byleleri ne kadar az! unu bil ki, Devesi, Sr Davar olup da Zekatn vermeyen her nsan Qymet

Gn o Mallar, Mmkn olan en ri ve en Semiz ekilde Karsnda bulur. Srayla Boynuzlaryla toslayacak, Ayaklaryla ineyecek, hepsi srayla bu Mumeleyi yapnca birincisi tekrar balayacak. Bu Hal, nsanlar arasnda Hkm bitinceye kadar Dewam edecek." dedi.[21] Eli ile Son Yllar /Tewbe Sresi I Gurup gurup Halqlar slm'a kotu. Beyt'l-Ml zenginleti, Alar doydu. Eb Zerr yine ayn Eb Zerrdi. Yine Arpa Ekmei yiyordu. Bir sre Rebeze'de kald. Sonra yine Medine. II -Eb Zerr, diye seslendi Eli. -Temiz deilim, dedi Utanla. Peygamber'in getirttii Su ile Deve arkasnda gusletti. -Yirmi yl da Su bulamasan Toprak yeterli, dedi Rasl. III Bu srada Vergi Memuru ibnu Leytiye kageldi. Topladklarn sundu, bir ksmn da kendine ayrd. Yz fkeyle doldu Peygamber'in. -Allh tarafndan bana verilen Grevi yerine getirmek iin ben aranzdan baz Kiileri Memur ettim. inizden biri gelip; "Bu ksm sizin, dier ksm benim" diyor. Allh'a Yemin ki ne olursa olsun, Halqa ait Mldan, kim bir ey alrsa, Qymet Gnnde Deve, Koyun veya Halqa ait hangi Ml ise, Boynuna binecektir. Maher lnde bir yandan Feryad ederken, o kimse Rsvay olacaktr. Hepsini de eden Memura Eb Zerr seslendi: -te bu senin iin daha iyidir. -Ben bilmiyordum, dedi Utan iinde Adam. -zlmene gerek yok, diye Teselli etti Eb Zerr. unu bilmelisin ki, bu Dny baka bir Evi olmayann Evidir. Servet ve Ml, Serveti olmayanndr. Bilgiden baka eye alan bounadr. Hemen Peygamber'e git ve zr dile.[22] zr diledi Memur. "Allh yle diyor" dedi Peygamber: -Ey benim Kullarm, hepiniz Gnahkar olabilirsiniz, fakat benim Terbiye ettiim hri. O zaman, sizi affedinceye kadar Benden Awf dileyin. Benim Balayclm bilip, var Gcnzle Benden Awf dileyeni balarm. Sizin hepiniz Yolunuzu kaybetmisiniz benim Doruyolu gsterdiim kii hri. Hepiniz Faqirsiniz, benim Zengin ettiim hri. yleyse bana, Dua edin ki sizi de Zengin edeyim... Peygamber gittikten sonra Halqn arasnda her Kafadan bir Ses kmaya balad.

IV Tam bir Eitimden gemiti. Allh'a Dua ederken iin krler ediyordu. Bu Fni ve Kk aalyordu. Fakirler ve Yoksullar ile anlaarak Sermayedrlk ve Altn Severlikten Uzak duranlar liyordu.

Drstlk ve Dindarl Dnyya balanmay Mallarn paylaanlar, Ebed Cennetle mjde-

V Heraklius, -Anti Krist- mparatorluk Askerlerini silahlandrm, Lahm, Czam, Amile ve Gassan Qabileleri de Onunla Elbirlii etmilerdi. Heraklius Mute'nin Hatrasn giderebilmek iin Qararlyd. Gne l kavuruyordu. Ta am'a gitmek zorundaydlar. Tam bir mn Snavyd bu. Mnfqlar Eb Zerr'i caydrmak iin ok altlar. Varlklar Seferber edilerek "Zorluk Ordusu" Techiz edildi. Devesinin elimsiz hline bakt Eb Zerr, bu Deve ile alamazd Yol. "Onu Savaa kadar besler, sonra Orduya yetiirim" diye dnd. Ordu Medine'nin dnda Namaz kldktan sonra Hareket etti. Her taraftan Byk bir Toz Bulutu Ge ykseldi. l Ortasnda Damlara karak onlar uurlayan Kadn ve ocuklar, Gzden kaybolana kadar, onlar izlediler. Daha sonra Yal ve mitsiz Gzlerle Evlerine dndler. Mnfqlar Bahanelerle Seferden kurtuldular. mn Snav idi bu. Bir baktlar Qa'b ibnu Mlik geri dnyor. -Brakn gitsin, eer onda bir yilik varsa, Allh onu ksa zamanda geri dndrecektir. Aksi hlde, sizleri onun Ktlklerinden kurtarmtr, dedi Rasl. Bir baktlar Meraa ibnu Rebi de dnyor. Sonra Hill ibnu meyye de. Hep ayn eyi tekrarlad Rasl. Ama bir Haykr daha duyuldu. Bu kez Eb Zerr'in Ad geiyordu. nanamyordu Arkadalar.

Gitmiyordu Devesi Eb Zerr'in. Deveyi brakp yalnz yrmeyi bile dnd. yle de yapt, Eyalar Srtna ald. Gn Sca Talar bile eritiyordu. Ama "Dewam" diyordu Eb Zerr. Yetimeliydi Orduya. -Ey Allh'n Raslu, bu Issz lde bir Kii tek bana Yol alyor, dediler. -Ey Allh'n Rasulu, Wallahi bu Eb Zerr, dediler. -Allh Eb Zerr'i balasn, yalnz yayor, yalnz lecek ve yalnz harolunacaktr" dedi Eli. Koup Dostunun Boynuna sarlarak: -Eb Zerr, bana doru attn her Adm iin Allh Gnahlarn balayacaktr, dedi, Sonra Eb Zerr'in Eyalarn yere indirdi. Bitap dmt, O'na Su getirmek istedi. Ama Hayret, yannda Su vard. Niye imemiti o hlde. -Muhammed bu Sudan iene kadar imemeye Sz vermitim. Sevgi ile doldu herkesin Yrei. Halilin Maidesine su tad Eb Zerr. Perdeler kalpm Halil, Eb Zerrin Yalnzlk Gftesini Yazmt. am Yolunun Mnafqlar dkldler[23], Gnahlarlar Rucu edecekler, Eb Zerrleri Romadan Mesih Diliyle ntiqamn alacaktr, Qalemin Kl bitii Noktadr buras. VI Tewbe Sresindeki Kenz yeti gelince Rasl kere: "Sebben liz-Zehebi, sebben lil-Fiddati" dedi. (Altn ve Gm kahrolsun!). Ashb birbirine soruyordu:"-Hangi Maldan edinmeliyiz?" mer: "-Ben bunu reneceim" diyerek Rasl'e iletti: -Zikreden bir Dil, kreden bir Qalp, Dine Yardmc bir E, Cewabn ald. [24] Halil, Sofrasndaki Dostlaryla en Gzel Rzqlar paylard ancak. VII Eb Zerr, Peygamber ile beraber Hacdan dnmt. Son Haccdan. Dinin tamanlandn syleyen yet bu Hacda inmiti. O'ndan Ayrlma Korkusu ile Yrei yand. VIII Bill, Titrek bir Sesle Eli'ye yaklayordu: -Ey Allh'n Elisi, Eb Zerr ile benim aramda bir Tartma kt. O bana "Anas Kzl" dedi.

kt Eli, Eb Zerr'e. O da tiraf etti Hakaret ettiini. -Sen hl Cehletten kurtulamamsn. Ban kaldr da yukarya bak. Hem unu da unutma ki iyi lerde Kzl veya Kara Derili nsanlardan stn olamazsn. Utan duydu. Boncuk boncuk terledi. Dostunun Hiddetinden yerin Dibine geti. Kasap Sevdii Deriyi vururdu Yerden Yere. -Ey Bill, bana doru gel de Ayan Yzme koy, dedi Yzn Topraa yaslayarak. Bill duyguland koarak kucaklad, selmlad O'nu, baladn syledi. -Neden Dostuna Hakaret ettin Eb Zerr? -Beni sinirlendirmiti. -Sinirlenince Ayaktaysan otur, oturuyorsan bir yere yaslan, dedi. Sana yapmas Kolay, kr Byk bir ey reteyim mi? -Nedir Allh'n Raslu? -Susmay Tercih et, bu eytn senden uzaklatrmaktr, Dine uymakta sana Yardm olur. Halq dalnca Dostu yle diyordu Eb Zerr'e: -Sen Drst bir nsansn, ve yaknda Byk bir belya Duar olacaksn. -Allh Yolunda m? -Allh Yolunda. -Ben o Dostumdan gelecek Hereye Rzym.

KNC

BLM

Dostu ldkten Sonra I Peygamber ok Hastayd. Dostlarn Mescid'e armasn istedi Ei ie'den. Yanna gelerek Selm verdiler. t kmyordu. -Acaba sizce Cehennemde Dikballara yer yok mudur? dedi. Derin Sessizlik ve Gzyalar. -Ayrlk ve Uzaklk Yakndr. Allh'a dnme Waqtidir. Ebed Cennet'e ve bitip tkenmeyen Gklere erime Zamandr, dedi.

"Tebrikler size! Allh size Rahmet etsin ve sizi korusun! Sizi kollasn, sizi yceltsin, sze Kolaylk balasn, sizi Baarl klsn, size Yardm etsin, size selamet balasn, sizden raz olsun. Size TAQW'y Tawsiye ediyorum. Allh da size taqway tavsiye eder. Ben sizin iin Mjdeleyici ve Korkutucuyum. Arzda Allh'n Kullarna Haqszlk etmeyin. Allh'a ve Kullarna kar gururlanmaynz. Allh size ve bana der ki: "te hiret Yurdu byledir. Biz onu Arzda gururlanmayan ve Fesad karmayanlara veririz. qbet Taqw Sahiplerinindir"[25] Biri sordu: -Ey Allah'n Elisi seni kim ykayacak? -Kendi ilemden hangi Erkek bana yaknsa. -Ey Allh'n Elisi seni hangi Kumala kefenleyeceiz? -sterseniz stmdekilerle, olmazsa Msr kuma veya Yemen Hllesi ile. -Ey Allh'n Elisi, Namazn kim kldrsn? Gzleri Yala Doluydu Eb Zerr'in. Sonra hngr hngr alad. Ban nne eerek Evden kt. Kerim Eli Kat Qalem istedi. Tartmalar kt. Wazgeti yazdrmaktan. II Mescid'de Eb Bekr Cemaate Namaz kldrdktan sonra Anszn Bana Beyaz bir Sark balam olan Peygamber ieriye girdi. Herkesi Sevin sard. Rahat bir ekilde Eve dnyordu. Yolda Kz olduunu mjdelediler. III Medine'de lk vard. "Peygamber ld." diyorlard. Ftma'nn Feryadlar duyuluyordu: "Babacm, ay Babacm? Babacm. Duan Qabul oldu... Babacm. Cebril'in Ba saolsum... Ay Babacm. Firdews Cennetinde Ba saolsun Ay babacm. Allh'na ne kadar yaknsn ay Babacm." IV mer, Garazkarlarn O'nun ldn sylediklerini, oysa O'nun Ms gibi Rabbine gittiini sylyordu. Keke mer Haql olsayd. O'nu Teskin etti Eb Bekr. "Muhammed lmt. Allh ise Bqiydi." Alad mer de. Teskin etti onlar Eb Zerr: -Arkadam, Dostum, Allh'n Rasulu ld. efkatli ve Hayrsever Kardeim ld. Byk kram Shibi ld. Allh'n gnderdii Emin ld.

V Mescid Gam Doluydu. mer, Ebu Ubeyd, Eb Zerr aklp kalmlard. Biri mer'e yaklaarak seslendi: -Ensar, Beni Sakife'de topland, Sa'd' mam seiyorlar. Aql almad Eb Zerr'in. Ali varken Ensr'a ne oluyordu. mer olanlar Eb Bekr'e anlatt. Ubeyde'yi de yanlarna alarak Sofa'ya kotular. Ali, Abbas ve Beni Him Techiz ve Tekfinle Meguldler. Abbas olanlar farqedince Ali'den Beyat etmesi iin Elini istedi. Ali bakasnn Niyeti olmasna at. Telala Kap vuruldu. Gelen Eb Zerr'di. Eb Bekr'in Halife seildiini duyuruyordu. Abbas "Ben size sylememi miydim" diye syleniyordu. Eb Zerr, Mikdad, Selman, Ubeyde ibnu Samid, Eb Heysem, Huzeyfe ve Ammar'la stire etmeyi nerdi. Gece Mescidin Kapsnda toplanan Halqa seslendi Eb Zerr: -phesiz bu Halqn iinde Halifelie en lyk olan Ali'dir. Bizler Halifelik Seimini Muhcirlere brakalm. Onlar bir Qarara balasnlar. Sakife Anlamasna byle Engel oluruz. VI Gne dounca kendi Evinden ayrlarak Ftma'nn Evine, Ali'yi grmeye gitti. Ammar, Zbeyr, Mikdat, Selmn oradayd. mer Toplanty Haber almt, oraya geldi. Eb Bekr'e Bey'at istedi. Eb Sufyan'n Kanl bir Savala Eb Bekr'e direnmeyi nerdi. Bu irkin Teklifi bastrd Abbas. fke ile bakt Eb Zerr, Eb Sufyan'a. Ali ancak u Beyti okumakla yetindi: "Aalanmay kimse Qabul etmez, ancak ki Zelil ve Alaktan baka. Biri pine Mahkum edilen Qabilenin Eei, Tepesine vurulduu hlde alayan olmayan ivi." -Ey Eb Sufyan! Senin slm'a kar Kinin ve Zararn artmtr. Senin Atllarna ve Piyadelerine htiyacm yok, dedi Ali. Halefler Dnemi I Eb Bekr, Peygamber'in Hasta Yatanda Ordu Komutan yapt Usme'yi Grevinde brakt. Bu Qarara Memnun oldu, Eb Zerr. "Eer Kpekler ve

Kurtlar beni paralasalar ben Allh Raslu'nn Emrini yerine getireceim" diyordu Halife. Usme'nin Azlini isteyen mer'e iddetle kt Halife. Bu Orduya Nefer oldu Eb Zerr. Halife ile Btn Savalara katld. Drst Ynetimi destekledi. Birlikten evk alyordu. II Eb Bekr Hastalnda mer'i Naib olarak atad. Eb Zerr O'nun Mtemine zld. am'a gt. III Bahreyn Hakimi Eb Hureyre gibi olamaz myd? "Hayr", diyordu, bana Gnde bir Bardak Su veya St ve Haftada bir Okka Buday yetiyor. mer kmt Bahreyn Wlisi Eb Hureyre'ye: -Seni Bahreyn'de braktm zaman bir Ayakkabn bile yoktu, fakat Bugne kadar gelen Haberlere gre, aldn Atlarn her birine 1600 Dinar vermisin. Doru mu? -Birka tane Atm vard, dourdular. Hem bu srada baz Hediyeler aldm. -Ben senin Maan hesapladm, ona gre bunlar fazla oluyor, onlar geri ver. -Vermem. -Allh'a Yemin ederim ki Belini kracam. Wlinin Srtna vurduu Krba Kan fkrtyordu. -Git ve onlar getir, dedi -Allh'tan Yardm dilerim, diyordu Wli. -Eer Helal yoldan gelseydi veya kendin vermi olsaydn sylediin Doru saylrd. Fakat sen Bahreyn'in Son Noktasndan gelen Vergileri bile Mslmanlar iin deil kendin iin harcyorsun. Anan sana Aptal oban olmaktan baka bir ey retmedi mi? Sertti mer, o Sert esti mi durulurdu Sular. IV mer'in bu craatlarn onaylyordu Eb Zerr: -mer ne yapmsa, Allh'n ve Peygamber'inin Honutluu iin yapmtr. nk mir olan bir kimse kendisi iin deil Halq iin almaldr, diyordu. Oturanlar arasnda Olay tartlmaya baland. Bu srada am Wlisi Hbeybe ibnu Mesleme Taraftarlarndan biri Mescide girdi. Eb Zerr'i bulunca: -Benim Aam htiyacn gidermen iin sana verilmek zere bana 300 Dinar verdi, dedi.

-Acaba Allh'n indinde bizden daha Azz nsan bulamadn m? Onu kendisine geri gtr. Haqqmz olan bir Dam ve bir Hizmetci verdiler, baka bir eye htiyacmz yok. Maan aldktan sonra Abdullah ibnu Samit ve onun Hizmetcileriyle birlikte dar kp Pazara gittiler. Hizmetciler Alveriini yaptktan sonra Parasnn stn O'na geri verdiler. O'nu Yoksullara datt. -Ya Misafirin gelirse, diyen Abdullh'a: -Benim Dostum, "bir kimse geriye ne kadar Para brakrsa Shibine Byk Ate olacaktr. Eer Paray Allh iin ne kadar harcarsa, Allh da onu o kadar balayacaktr" demiti, dedi.

V Halife mer, Halq grmek iin am'a gelmiti. Halq ile kucaklarken Eb Zerr ile de kucaklatlar. -Elimi brak ey Fitne Kilidi diye aka yapt Eb Zerr. -Ne demek bu, diye aknlkla sordu Halife. Anlatt Eb Zerr: -Bir Gn Peygamber otururken sen kageldin. Kalabalk ok fazla olduundan, sen Halq Rahatsz ederek bizim yanmza gelmeyerek en arka Sraya oturdun. Rasl seni gstererek " Bu Adam aranzda yaadkca Fitne kmaz", demiti. VI Birlikte dolatlar am'da. mer'i Dnceli grnce nedenini sordu: -Br' Hazine Vergilerini toplamak iin grevlendirdim. Ama Qabul etmedi. Sebebini sordum. -Ben Peygamber'den iittim ki, Mslmanlar arasnda bir Kiinin bile bende Haqq olsa, Qymet Gnne kadar Cehennem Kprsnde duracaktr, eer yi olursa kurtulur, aksi taqdirde der ve orada 70 Yl kalr. -Sen bunu Peygamber'den duymam mydn? -Hayr. -Ben de Peygamber'in "Eer Halq ilgilendiren bir yapsam ve bir Kiinin bende Haqq olsa bu Haq Qymet Gnne kadar Cehennem Kprsnde duracaktr. Eer Kii yi ler yapmsa kurtulur, yoksa der ve orada 70 Yl kalr" dediini duymutum. -Her ikisi de Qalbime Ar bir Yk ykledi. Biri olsa da bu i benden alsa, ne istese verirdim ona, dedi Halife. -Evet, Allh' unutann Sonu Ktdr, Burnu Topraa srtlr. Ama u anda yilikten baka bir ey gremiyorum. Sen Halifelii haqetmeyen birine braktn dn, o zaman haqetiinden fazla Ceza ekersin ve Gnahlarndan hi kurtulamazsn.

VII Bill birgn Ezan okudu. Sanki Peygamber aralarna yeniden gibiydi. Yarda kesti Bill.[26]

dnm

VIII am Yoksullarnn Hmisi idi Eb Zerr. "Keke Peygamberi grseydik" diyenlere Ondan duyduu Dini anlatyordu. mer'in, Eb Sufyan'n Olu am Wlisi Muwiye'nin yanndan dndn renir. Eb Sufyan Vergi getirmemiti. "Bize bir ey gelmedi" diyordu Eb Sufyan. Halife Elini uzatarak Parmandaki Yz karttrmt ve bir Aracyla O'nu hanm Hind'e gnderip kocasnn getirdii torbay istediini sylettirmiti. Eli 10.000 Dinarlk Torba ile dnd. mer'in Paray Hazineye koyduunu renen Eb Zerr: -Wallahi bu nsanlarn Altn ve Gm biriktirmek iin, neden bu kadar abaladklarn anlamyorum. Onlar, Peygamber'in "Ben ve Dny? kimizin Misali Scak Svarinin Hikyesine benziyor: Yola ktktan sonra bir Glgelikte bir sre dinlenecek ve oray terk edecektir" dediini duymamlar m acaba? diyordu. -Allh Rasl "Servet ve ocuklar Dny Hayatnn Ss" demiti, dedi biri. -Ne garip. Siz teki Dnyya inanrken nasl oluyor da, bu Yalanc Dny iin Yalan syleyebiliyorsunuz, buna aarm." Bqi kalan Slih Ameller ise Rabbinin katnda Sewapca daha Hayrldr, Emel ve Umutca daha Hayrldr," [27] demiyor mu? IX Nafi-i Tahi Basra'ya gelince ehrin Hakimi Abdullah ibnu Amir'in Evine gitti. Selm verdi, Eb Zerr'in Selmn ve Mevki Shibi olduuna dair Sitemini getirdi. "Oysa onunla Qur'n okurduk" diyordu. "Bizim Yemeimiz Hurma, arabmz Su, biz de yayoruz sen de" dedi. Abdullah alamaktan kahroldu. X Halq, Eb Zerr'in Konumasn dikkatle dinliyordu. Sermayedar kzdryordu. Cndeb ibnu Mslim'e kendi kendine: "Bu bir Fitnedir" diye dnd. Gidip Wli'ye ikyetlerini bildirdi: -Eb Zerr, am Halqn kesinlikle sana kar kkrtacak, eer am' istiyorsan Halq anlamaya al." Muwiye, ban nne eerek kara kara dnd.

Acaba O'na Bask m yapmalyd? Hayr, byle bir Davran Fitne Ateini daha da alevlendirirdi. Acaba O'nun yaptklarn Halife'ye ikyet mi etmeliydi? Halife ne diyecekti acaba? Kendi zerine den bir Grev olmadn sylemez miydi? Hayr, yisi mi O'nu Dewam eden Savalardan birine gnderip am'dan uzaklatrmalyd. nk, O Allh Yolunda savamay Byk bir Sevinle Qabul eder, diye dnd. Yanna artt Eb Zerr'i. Eb Zerr geldiinde Ebu'd-Derd, eddad ibnu Ews ve Ubade ibnu Samit Wli'nin yanndaydlar. Konumaya balad Wli: -Ben, mer'e "Humus Wilyetinin Kylerinden birinden, Kbrs'tan Kpek Ulumalarnn ve Horoz Seslerinin iitildiini ve fethedilmesi gerektiini" yazmtm. Bylece orann Fethinin kolay olduunu anlatmak istemitim. Fakat mer, Amr ibnu Ass'a "Bana Denizin ve Gemilerin Durumunu bildir" diye Mektup yazd. Amr da yazd Cewapta; "Deniz, iinde ok Kk Yaratklarn Yol ald, Gn ve Suyun Maviliinden baka bir eyin grlmedii, bir Mahluqtur. Deniz Durgun olduu zaman Yelkenliler Hareket edemez, Yrekler Korku iinde kalr; Dalgal ve Frtnal olduu zaman da Aqllar perian olur, durgunlar. Orada mit azalr, Korku artar. Denizde Seyahat eden bir nsan, kck bir p Parasnn zerindeki bir Kurtuk gibidir, eer Aa dnerse boulur, eer Frtnalardan kurtulursa arr kalr" demiti. Bu Cewab alan mer: "Muhammed'i Haq olarak gnderen Allh'a andolsun ki, byle bir yere asla Mslmanlar gndermeyeceim." demiti. Fakat ben Dwetimi tekrarladm. Halife'ye Kbrs'n Fethi iin Israr ettim. O da bu Konuyu, Halqn onaylamasna brakt. imdi sizin Qararnz nedir? Eb Zerr konutu: -Allh Yolunda bir Gn elemek, baka Amalar Uruna binlerce Gn Yol almaktan daha Ewladr. Bizler Allh Yolunda Cihad iin arlmz, bunu Qabul etmekten baka bir ey bize yakmaz. Herkes O'nu Tasdiq etti. Wli, Beni Fezare Qabilesiyle anlaan, Abdullah ibnu Qays' bu Seferin Komutanlna Tyin etti. Gemiler hazrlandktan sonra Ordu Komutan Hareket Emrini verdi. Gemiler Yola kt. Eb Zerr de iindeydi Seferin. Kbrsllar Teslim oldular sonunda. am'a dnd Eb Zerr. XI Qa'b el-Ahbr Kehnette bulundu: "mer ldrlecek." Qfe'den Medine'ye gtrlen, ranl Ebu L'l Adnda bir Kle, Namaz Tekbirlerini getirirken ehit etti Halife mer'i. am'a Yeni Bakan iin 6

Kiilik ra brakld Haberi ulat. Eb Zerr Hanm ve Kzn yanna alarak Medine'ye giden Kerwana katld. Ali'nin yanna giderek Selm verdi. Medine'de kalacakt. mern Hayatnn Sonlarnda hayfland Konudur: "Eer Bugn grdm, in Banda greydim, Zenginlerin Mallarndaki Fazlay alr, Faqir Muhcirlere datrdm."[28] Halife Osman'n Dnemi I Merwan Medine Ynetimine bakyordu. O'nun Zamannda Hilfet Saltanata dnt. Merwanla Herey Yeme-me Sarayna dnt. Eb Zerr, slm Mirasn iten ie kemiren Kurtcuu gryordu. i iini yiyordu. Yoksullar, ilekeler ve Gszler, Zenginlerin, Kle Tccarlarnn, Rib yiyenlerin ve Erfn Ayaklar altnda eziliyordu. mmet snflat, Saray Zenginlerin Himaye yeri oldu. Klelerle doldu her yer. O'nun yaad Kentin Wlisi olan Muwiye, am'a binlerce Dinar harcayarak ehinahlk Saray diktirdi. lk Mslmanlardan Sad ibnu Ebi Waqqas' [29]Akik'de Byk bir Bahesi ve Salonlar olan Gzel bir Ev yaptrmt. Halife Medine'de kendisine Byk bir Ev yaptrmt. Bu Evin Kaplar Arar ve Sac Aacndand. Halife'nin Karsnn Gerdanlnn Deeri, Afrika'nn Vergisinin 1/3 kadard. Eb Zerr Hellinden kazanlsa da bu Tasarruflara Olumlu bakamyordu. Eb Bekr, kendi Geimini salayabilmek iin bir Yahudinin Keilerini saard. mer, Babasnn Qudretinden stifade ederek zorla ald At iin Ordunun Bakumandann Sorguya ekiyordu. nanlmaz bir Yiitlikle syn etti Eb Zerr. Ali ile dnebilirdi dealler Eb Zerr'e gre. O'nun Etrafnda Pervane oldu o ve Dostlar. nsanln, Mayamzdaki Adaletin, Somut bir Antdr Eb Zerr. mmetin Mesihi. II "Ey Osman, sen Yoksullar daha Yoksul, Zenginleri daha Zengin ettin." "Evinde Ekmek bulunmad hlde Knndan syrlm Klcyla syan etmeyen Adama aarm ben."

"Toplanan Altn ve Gmler Btn Mslmanlarn arasnda eitce datlmal" diye baryordu. Der ki: "Ben bu Sonsuz Varlkta beni Allh'a gtren yle bir yet bulmuum ki Aqlm ona Tartma ve ncelemeyle yetimesine mkan yoktur. nk O, Varlklarn hepsinden daha Byktr, O'nun hte edilmesi Mmkn deildir." III Medine'nin Hayber Kalesinin ve Afrika'nn 1/5 Gelirini Peygamber'in Babasyla beraber Srgne gnderdii Merwn ibnu Hakem'e baladn rendi Eb Zerr. 300.000 Dirhem,[30] Haris ibnu Ebi el-Ass'a ve 100.000 Dirhem Zeyd ibnu Sabit'e[31] verilmiti. Elbet bir Aklamas vard bunlarn, ama Eb Zerri Tatmin etmekten Uzaktlar. Bunlar duyan Eb Zerr Mescid'de nl yetini okuyordu: "Altn ve Gm Kenz edip de Allh Yolunda harcamayanlar Elem Verici Azapla mjdele."[32] s Quds Mescidinde neyse Medine Mescidinde oydu Mesih. IV Merwan[33],Eb Zerrin kendisine ve dolaysyla Halife'ye kar ktn duyunca, olay Halife'ye Haber verdi. Halife Hizmetcisi Nail'i Eb Zerr'e gndererek yanna artt. Yanna gelince O'na: -Seninle ilgili baz Haberler duydum, bu Davranlarndan wazgemelisin, dedi. -Ne sylediler? diye sordu. -Halq bana kar kkrttn. -Nasl? -Mescid'de Tewbe Sresi 34.yeti okuyormusun. -Ey Osman, acaba Allh'n Raslu'nn Halifesi beni Allh'n Kitabn okumaktan ve Allh'n Emirlerini terkedenlere kar gelmekten alkoymak m istiyor? Allh'a Yemin ederim ki, Osman'n Kzgnl ile Allh' Honut edeceime sevinirim. Osman'n Honutluu ile de Allh'n gazaplanacan ok yi biliyorum. Kararl bir Yrekle dar kt Eb Zerr. V

Bir Gn yine Halife'nin yanna gitti. Hilfet Mwiri gibi davranan Qa'b elAhbr ile Sohbet ediyordu Halife. mer Zamanna kadar Yahudi Haham olarak yaayan bir Adamd Qab. Halife O'na soruyordu: -Halife ald bir Maln Karln istedii bir zaman derse bu Ciz midir? -Hayr, dedi Eb Zerr. Qa'b Sze girdi: -Bunun bir Yanll yok. -Yahudi olu seni! Bizim Dinimizi bize mi retiyorsun? Halife girdi araya: -Senin bize Eziyetin ve Arkadalarma kar yaptn Dilinin Yaras ne kadar oalm. Sen am'a git! Bunu dpedz kovulmak olarak alglad Eb Zerr.[34] Tekrar am Gnleri I O geldiinde Wli Muwiye iin Yeil Saray yaplyordu. Binlerce ci alyordu naatnda. -Ey Muawiye, dedi. Eer bu Saray Halqn Parasyla yaptryorsan Hynettir. Kendi Paranla yaptryorsam sraftr. Wli'nin Yz Utanla kzard. ekip gitti Mescid'e Eb Zerr. II Maalarn alamayan ikyetci Memurlar grd Mescid'de. am ve Medine Yoksullarn ve Ezilenlerini Etrafna toplayarak, Rib yiyenlerin, Altna tapanlarn karsna dikildi. yle sesleniyordu amllar'a: -Ben imdiye kadar Meydna gelenleri bir trl anlayamyorum! Allha And ierim ki, bu Ameller ne Allh'n Kitabnda var, ne de Peygamber'in Davranlarnda vardr. Allh'a Yemin ederim ki, Haqq'n Ayaklar altna alnd, Btl'n diriltildii ve doru drst konuanlarn Yalanc diye gsterildiini gryorum. Herey birbirine kartrlm, ortalk Toz Duman edilmitir. Ey Servet Shipleri![35] Faqirlerle kendinizi eitleyin. "Altn ve Gm Stok edip(Kenz) de Allh Yolunda harcamayanlar Elem Verici bir Azab ile mjdele. yle bir Gnde ki, bunlar Cehennem Ateinde kzdrlarak onlarn Alnlar, Yanlar ve Srtlar dalanacak..."[36]

Ey Sermaye Shipleri! Her Maln 3 Orta bulunduunu bilin: 1.si Aln Yazsdr ki Malnn mahvolmasnda senden zin almaz. 2.si, ban teki Dnynn Yatana koyacan Gn; Maln almak iin bekleyen Wrisindir. Sen Allh'a Borlu karsn. 3.s de sensin, eer Qudretin varsa ve Allh'a Borlu kmaktan korkuyorsan, dier iki Ortandan Gsz olma. Allh yle buyurur: "Sevdiiniz eylerden harcamadkca gerek yilie eremezsiniz."[37] Ey Sermaye Shipleri! Acaba siz her nsann ldkten sonra hibir yapmaya Qudreti olmadn bilmiyor musunuz? Yalnz kendilerinden sonra nsanlarn yararland bir Ydigar brakanlar veya kendisini Yd edecek Temiz ve Drst Ewlatlar brakanlar mstesna. Peygamber buyurdu ki: -Rabbim bana; "eer istersen senin iin Mekke'nin Putlarn Altn yaparm" dediinde, Hayr, Ben Rabbime, bir Gn Tok isem, bir Gn A olmak isterim: A olan Gn senin Huzurunda bdet ve Dua etmek iin, Tok geireceim Gn de sana kr etmek iin isterim," dedim. Allh'n Raslu Hasr stnde yatt hlde, sizler Nzik Bedenleriniz Rahatsz olmasn diye; pek Kumalar ve Diba Perdeler seiyorsunuz. Allh'n Rasl Arpa Ekmeine doymad hlde sizler, birbirinden Farql eit eit Yemekler yiyorsunuz. Ey Sermaye Shipleri! Acaba sizler, her Gn iki Melein Yeryzne indii ve bunlardan birinin: "Ey Allhm, Yoksullar doyuruyorlar, dl ver!" ikincisin de; "Ey Allhm, Sermaye topluyorlar, toplayanlarn Cann al!" dediini bilmiyor musunuz? III Yine Yeil Saray'da Protestoda gryoruz O'nu: -Ey Muwiye, Sen neden Mslmanlarn Mallarnn Allh'n Mal olduunu sylyorsun? Bundan Maqsadn nedir? -Ey Eb Zerr, acaba biz Allh'n Kullar deil miyiz? Mal O'nun Mal deil midir? -Sen byle syleme. "Mslmanlarn Mal olduunu " syle. -Peki, bundan sonra sylerim. Ayrlrken yle seslendi Eb Zerr'e: -Seni bize hangi Nedenler kkrtyor?

-Ganimet, Mslmanlarn Haqlarndandr ve sen onlardan kendine hibir ey alkoyamazsn, Peygamber'in sylediklerine, Eb Bekr ve mer rneklerine ramen, sen Mallar kendin ve Beni meyye iin topluyorsun. -Eb Zerr! Senin zannettiin gibi ben hibir Mal toplamadm. Yalnz halq iin harcanmak zere Mal topladm. Ben Halq Servetten Yoksun brakmadm. Yoksullara Yardm gereken yerde Yardm ettim. -Senin bu Balarn ve yaptklarn altnda yatan Sebeb Allh'n Honutluu deil. Sen Halq tarafndan Balayc tannmak istiyorsun. ylece hret bulmak istiyorsun. Ey Muwiye, sen kendini daha Zengin, Yoksulu da daha Yoksul yaptn. -Ey Eb Zerr, bu ten el ek! Sen Halq, Sonunu Alm Allh'tan baka kimsenin bilemeyecei bir Inklaba kkrtyorsun. -Canm elinde olana And ierim ki, Zenginler Mallarn Yoksullarla paylaana kadar dawamdan wazgemem! Hiddetle Srtn dnd, kt gitti Adlet Savacs. IV "Bu Adam, ancak Kk drlerek yenilebilir." diye dnd Wilyet. Hizmetkar ile O'na Para Dolu bir Torba yollad. -Bunu sana Muwiye yollad. -Eer bu benim gibi Yoksul braklanlarn Haqq olsayd Qabul ederdim. Fakat balyorsa, benim buna htiyacm yoktur. Dn ve kendisine geri ver, dedi. V Doru Mescid'e gitti. Yine Tok bir Sesle bard: -Ey Sermaye Shipleri! Allh'n size verdii Mallar Yoksullara datn! Bu Dny Hayat Sizleri aldatmasn, Mallarnzdan Yoksullara da bir Pay ayrn. Allh Raslu buyurdu ki: "nsan benim Malm, benim Malm, der. Acaba senin dediin Yokolucu, giydiin Eskiyen deil midir? Ancak baladndan baka geriye kalan Maln var m?" Ey Zenginler Guruhu! Yce Allh, Sermayedarl yasaklamtr. Allh Raslu buyurdu ki: "Mahvolsun Altn, yokolsun Gm!" Halbuki bu Szler sizlerin ok Zoruna gidiyor. O'nun Dostlarnn da arna gitmi ve kendi kendilerine "Acaba hangi Mal alalm?" diye sormulard. Bunun zerine mer onlara:

"Ben size Peygamber'in Qararn bildireceim" diyerek Peygamber'in yanna gitti. Cewab uydu Rasl'un: "Toplanacak olan Allh' ven Dil, kreden Gnl ve man zere sizi destekleyen Hanm..." Mallarn Qymeti Halqn Haqqdr. Ama Muwiye, bu Haqqn Tamamn kendi Byklk ve Azameti, Sarayn Koruyucu ve Hizmetcileri iin harcyor. Muwiye kendisi iin 2 Elbiseden, Allh'n Evini Ziyaretinin Masraf, Yemeinin Masraf ve ilesinin Harlndan Fazlasnn Ciz olmadn unutmu mu? Tpk Qurey Halq gibi yaamas gerekmez mi? Ne herkesten daha Faqir, ne de herkesten daha Zengin olmas gerekmez mi? mer'in Davran buydu. Acaba Muwiye neden O'nun zinden gitmiyor? Mallarn Qymetini herkesin arasnda Eit bir ekilde paylatrmas gerekir. Bu ekilde paylatrma Peygamber, Ebu Bekr ve mer Zamannda vard. Oysa Muwiye ok sayda Mlkler edinip, onlarn denmesi ve dzenlenmesi iin binlerce Dinar harcyor. Mslmanlar bir Kenara itti. mer Hacca gittiinde, sadece 16 Dinar harcad halde Oluna "Bu Yolculukta fazla harcadk" demiti. mer Mslmanlarn Emiri.. Bu 16 Dinar ok buluyor ama Muwiye binlerce Dinar Beni meyye'ye balad halde yaptklarn az buluyor..." V Korkak bir Taraftar uyaryordu O'nu[38]: -Muwiye'ye fazla dokundun, dikkatli ol! -Benim Arkadam Muhammed, bana demiti ki: Ne kadar Ac da olsa Haqq syle ve kimsenin knamasndan korkma!" Ben O'nun her Zaman okuduu u Duay okurum: "Allh'm, Korkudan sana snyorum. Kskanlktan sana snrm, Hayatn aldatmasndan ve lmn kencesinden sana snrm." Korkan Uyarlar e yaramamt. htiyatllardan usanmt Eb Zerr: -Bunlar kendi Yemeklerini hazrlamak iin bir sr Deme yapyor ve uralar veriyorlar. O kadar ok eitli Yemekler yiyorlar ki, sindirebilmek iin ardndan bir l imek Zorunda kalyorlar. Halbuki Peygamber, bu Dnydan Karnn 2 eit yemekle doyurmadan gitti. Hibir Gn Hurma veya Ekmee doymamt. Muhammed'in Hanmlarnn hibir Zaman Yemeinde doyduklar olmamt. Allh'n Peygamber'inin ilesinin Evinde, aylarca Ekmek veya herhangi bir ey piirmek iin, Ate yaklmad oluyordu. VI

Biri aknlkla sordu: -Acaba neyle yayorlard? -Hurma ve Su ile. Rasl buyurdu ki: "nsan Karnndan daha kt hibir Kab doldurmamtr." "ok yemekten Uzak durun, Namaz klmakta Tembellie Sebeb olur. Wucudu rtr ve Hastalklarn olumasnda en Byk Etkendir." Sizlere, Yemekte Ortayolu Tercih etmek gerektir. nk hem sraftan Uzak durmu olursunuz, hem Wucudunuz iin daha Menfaatli, hem de Allh'a badet etmekte daha fazla Quwwet vericidir." Peygamber'in Arkadalarnn harcayacak hibir eyleri olmadndan, Dindar olduklarn sanmayn! Hayr, fakat yalnz Allh'n Honutluu iin ve Allh'n wadettiklerinden mitli olduklarndan Drstlk ve Dindarl kendilerine Meslek edindiler. Daha sonralar, fethedilen lkelerden, Medine'ye bir hayli Mal topland. Bir Gn Hafsa, mer'e: -Baba! Allah Gelirimizi artrd, bu giydiinden daha Yumuak Elbise giysen, yediinden daha Yumuak ve yi Yemekler yesen ok daha yi olur, dedi. mer: -Ben seni kendime Hakem Tyin edeyim. Syle bana; acaba Allh'n Raslu'nn karlat Zorluklara kar nasl Tahammul ettiini unuttun mu? Eb Bekr'in nasl yaadn unuttun mu?" mer'in verdii bu rnekleri, Mminlerin Annesinin canlandrp alamasna sebeb olmutu, Babasna dedi ki: Hatralarn

-Sakn ha! Allh'a Yemin ederim ki, Saadetlerini anlarm diye ben de onlarla Geim Skntsna Ortaklk ediyordum. Allh'n Raslu, Gelirinin 1/5 ini alyordu, onlar ne saklyor ne de biriktiriyordu. yle ki Eline ne geerse datyor ve yemek iin bile bir ey ayrmyordu. Bir Gn ie, O'nu A grnce, zntsnden alamaya balad: -Ey Allh'n Raslu! Acaba Allh'tan sana Yemek vermesini dileyemez misin? dedi. -Ey ie! Canm Elinde olan Allh'a And ierim ki, eer Allh'tan Yeryznn btn Dalarn, nereye gidersem benimle birlikte Hareket edecek ekilde, Altn yapmasn isteseydim, Qabul ederdi. Ama ben Dnynn Aln, Tokluuna, Faqirliini, Zenginliine ve ilesini, Sevincine Tercih ederim. Ey ie! Bu dny Muhammed'e ve Muhammed'in Hanmlarna Lyk deildir. Allh btn Peygamberlerden Dnynn irkinlik ve Gzellikleri karsnda sabredilmesini ister, bakasndan Honut olmaz. Beni de onlar

gibi Ykml kld. Bana: "Dier Peygamberlerin sabrettii gibi, sen de sabret" buyurdu. Allh'a And ierim ki O'nun Emirlerine uymaktan baka arem yoktur. Allh'a Yemin ederim ki, onlar gibi Gcmn yettii kadar sabredeceim ve Allh'tan baka H ve Qudret yoktur" diye Cewab vermiti.

VI Bir gn Kansir Wlisi Celam ibnu Cndeb, Muwiye'nin yanna giderken, Sarayn nnde, Uzun Boylu, Srt biraz bklm, Yanaklar sarkm, Buday Renkli ve kk Kemikli bir Adam'n fkeyle bardn grd: -Ate'in Ykleri sizler iin geldi! Allh'm! "Nehyi ani'l-Mnker"i Tenkit edenlere Lanet et! Ey Allh'm! Emri bi'l-Marufu terkedenlere Lanet et! Muwiye titriyordu. Yzn Celam'a evirerek dertleniyordu: -Tanyor musun O'nu? Kim beni Cndeb ibnu Cnane'nin Elinden kurtarabilir? Her Gn Tepemize dikilip demek istediklerini haykryor. Sonra emretti, Eb Zerr'i yanna kardlar. yle bard Wli: -Allh'n ve Peygamber'inin Dman! Her Allh'n Gn Tepemize dikilip bu i tekrarlyorsun. Peygamberin Ashbndan birini, Osman'n znini almadan, ne zaman Zarar vermek istediysem karmda seni gryordum. Ama senin lmnle ilgili Osman'dan zin almam gerekiyor. Cewabn ald Eb Zerr'den: -Ben Allh'n ve Peygamberi'nin Dman Dmanydnz. Grnte Mslman oldunuz.

deilim.

Sen

ve

Baban

VII Wli, Eb Zerr'i bulup getirtmek iin Adamlarn gnderdi. nce Uzun Boylu Qararll Yznden okunan Adam'n yanna vardklarnda Wli yerinden kalkarak O'nu karlad, Sevgi gsterdi. Hizmetcilerine Yemek getirtti. Mthi bir Sofrayd bu. Btn Israrlarna ramen Eb Zerr'den u Cewab almaktan kurtulamad: -Allh'n Peygamberi'nin Zamannda benim Yemeim, Haftada bir Kilo Arpa idi. Allh'a Yemin ederim ki, bu Yemeime baka bir ey lawe etmeyeceim. Allh'a kavuuncaya kadar da byle Yemee Dewam edeceim. Sizler deimisiniz. Sizin iin Arpadan Ekmek piiriyorlard. Hamur konulacak Yer yoktu. Atein Dumanna tutulduktan sonra, iki Para Etle yenilirdi. Oysa imdi eit eit Yemekleri deiik ekillerde piirip yiyorsunuz; Sabah bir Elbise, Akam bir baka Elbise giyiyorsunuz, halbuki Peygamber'in Zamannda byle deildiniz!.. yle dedi Wli:

-O Dewirler gerilerde kald! imdi biz, Yabanc bir lkedeyiz. Bunlarn karsnda Ululuk ve Azametle davranmazsak, bizi Yoksul ve Gsz sanacaklardr. -Ben Durumumu asla deitirmeyeceim; teki Dnyda Allh'n Raslu'ne en yakn Adam olsam bile... Peygamber'in "Qymet Gnnde bana en Yakn olan nsan, bu Dnyy ben nasl terkettiysem ylece terkedendir" dediini iitmitim. Aranzda benden baka kimsenin byle olmadna Allh'n Adna Yemin ederim. -Ey Eb Zerr, Sermaye Shipleri seni bana ikyet ettiler. Sylediklerine gre, sen Yoksullar kendilerine kar kkrtyormusun. Doru mu? -Ben onlar Sermayedrlere kar aydnlatyordum. -Niin? -nk Tewbe Sresi 34.yetine uyarak Servet-Mal peinde koanlar iddetli bir Azapla mjdeliyorum. -Bu yet, Ehl-i Kitap iin indirildi. -Hayr, bu yet hem bizim iin, hem de onlar iin indirilmitir. -Ben, sana bu lerle uramaman emrediyorum. -Wallahi Halq Drstle ve Dindarla Dwet etmeye, Zenginleri ve Sermaye Shiplerini de iddetli bir Azapla mjdelemeye Dewam edeceim! -Senin yiliin iin bu lere son vermeni diliyorum. -Wallahi, Servetler Btn nsanlar arasnda paylatrlncaya kadar, benim Mcdelem son bulmayacaktr. -Eb Zerr, kendine gel, bu ikimizin arasnda Ayrlk douracaktr. Bir yetle Cewap verdi Eb Zerr: -De ki, bize ancak Allh'n yazd dokunur.[39] Eb Zerr Saraydan kovuldu. O'nunla konumak yasakland. VIII Mescid'e geldi, Abdest ald ve Qur'n okumaya balad. Bu srada zerinde Kaba Elbiseler bulunan Kz kageldi. Benzi sararp solmutu. Babasnn nnde durarak: -Ey Babacm, Mal Shipleri, senin Parann z Gelirinden fazla olduunu sylyorlar, dedi. -Kzcazm! Sen onlara Kulak asma. Allh'n Lutfu ile birka Kurutan baka, Altn ve Gmten hibiri Babann yannda yer almayacaktr. Eb Zerr'in Kz geri dnd. IX Muwiye ve evresinde Elpene Hizmetkrlar Mescid'e girdiler. Mezzin Halq Namaza ardktan sonra Muwiye Minbere karak konumaya balad:

-Mal bizim Malmz, Ganimet bizim Ganimetimizdir. stediimize verir, istediimizi de Yoksun brakrz. Dinleyenlerden biri Ayaa kalkarak, Wli'ye kar, Cesur ve Tok bir Sesle konutu: -Mal bizim Malmz, Ganimet de bizim Ganimetimizdir. Kim bizi Yoksun brakmak isterse, Allh'n Huzurunda, Hesabn Kllarmzla grrz. Wli ban nne edi. Bu Szlerin Eb Zerr'in bann altndan ktn anlamt. Namaz bittikten sonra Eb Zerr'in Yanda olan o Adamn Ayana kendi Adamn gndererek Halqa yle dedirtti: -Bu Adam bana Hayat verdi. Allh da O'na Hayt versin. Ben Allh'n Raslu'nn yle dediini duydum: "Benden sonra gelecek qtidar Shiplerine kimse kar koyamayacaktr. Bunlar kendilerini Maymun gibi Atee atacaklardr." Sonra Wli Sarayna dnd. Aqrabalar Odasnda Wlinin Sinirden kprm hline Tank oluyorlard: -Eb Zer beni Rezil etti. Wallahi, eer O'nu Serbest brakrsak Halq bize kar kkrtacaktr. -Wallahi, ben seni O'nun Elinden kurtaracam. -ok Zor, hibir ey Kr etmiyor. -Nereden biliyorsun. X Adam hemen Eb Zerr'in Evine koarak Kapy vurmaya balad. Eb Zerr anca karsndakini tanmad. Adam: -Eer Muwiye ile atmaktan ve Halq O'na kar kkrtmaktan wazgemezsen bugnden itibaren Arzda bir Adm daha atamayacaksn, dedi. -Ben lmekten korkmuyorum. -Eb Zerr! Sen bu ten Elini ekip Muwiye'yi kzdrmazsan senin iin yi olur. -Muwiye'yi fkelendirmek benim iin Allh'n fkesinden daha yi ve Hayrldr. -Kendi Elinle kendini Tehlikeye atma, Halqn Gnln bize kar kkrtp, onlar kendi Tarafna evirme! -Allh'a Yemin ederim ki, Btn Mallar Mslmanlar arasnda paylalncaya kadar, bu in peini brakmayacam. -Allh'a Yemin ederim ki, biz senin neden Gsne Ta bastn biliyoruz. Wallahi bu ten El ekmezsen Azap Krbacn sana vurup kence edeceiz. -Allh'a Yemin ederim ki, Allh'n Kitabnn Ynne dnmenize kadar savamaktan wazgemeyeceim.

-Eb Zerr, Anan Mtemini tutsun! Ali, sana ne Fayda salayabilir, ne de Zarar verebilir. Ama Muwiye 'nin Zenginlii Denizin Dalgalar gibi bitmek tkenmek bilmez; senin Elindedir. -Ben sizin Paralarnza Muhta deilim. Allh'n Honutluundan baka bir eyde Gzm yoktur. -Benden sylemesi, sen kendi Ayanla lme gidiyorsun! -Benim iin lmek byle yaamaktan daha yidir. XI Maan kestiler. Yine Zaaf gstermedi. Daha da iddetlendi. Hakaret etmeye balad. Halqn arasnda konuuyordu: -Beni meyye, beni Faqirlik ve Cinayetle Tehdit ediyor. Halbuki ben Faqirlii, Zenginlikten daha ok severim; Topran altn stne Tercih ederim! Demeyin ki Allh'n Eli Ak deildir ve Allh Faqirdir. "Her halde Mallarnz ve ocuklarnz bir mtihandr. Byk Mkafat Allh katndadr. Gcnzn yettii kadar Allh'tan korkun, dinleyin, taat edin. Kendi Lehinize Hayrl Yollara harcayn; kim Nefsinin Ar Cimrilik, Kskanlk ve htirasndan korunursa, ite onlar Muradlarna eren, umduklarna kavuanlardr. Eer Allh'a Gzel bir Bor verirseniz, O, onu sizin Lehinize kat kat arttrr ve sizi balar. Allh, kredenlere arttrandr ve Azab etmekte Acele etmeyen, Kullarna kar Sabr-efkatle Muamele edendir. Grleni de Grlmeyeni de bilendir. Azzdir,Hakmdir."[40] XII Eve dnerken Hasta yatanda brakt Kzn hatrlad. Eve geldiinde Kefene Sarl Kznn banda yatan Karsn grd. Gzlerine kim Hkim olabilirdi ki? Allh'tan gelen O'na dnecekti. Sabahleyin Medine'ye saldran Qureyliler Olunu ldrdklerinde Rasl (a) O'na "Quwwet Allh'tan bakasnda deildir. lmek iin doarlar ve ykmak iin yaparlar" demiti. XIII Wli Geceleyin Hizmetcisini ararak Eb Zerr'e gtrmesi iin 1.000 Dinar verdi. Gece geti, Wli Sabah Namazn kldktan sonra, Habercisini ararak; "Muwiye beni ylesine dvd ki Wucudum Yaralar ierisinde, sana getirdiim Para bakasna aitmi, ben Yanllkla sana getirmiim de" dedi. Habercinin Eb Zerr'den ald Cewap u olacaktr: -Olum! Allh'a Yemin ederim ki getirdiin Paradan bir Dinar bile Sabaha kadar yanmda kalmad. Bana o Paray toplayabilmek iin, 3 Gn Mhlet vermesini syle. Wli ne yapsa Fayda etmiyordu.[41] Bakent'e Sevk I

Wli son are olarak Halife'ye" am Halq sana lazmsa Eb Zerri ortadan kaldr" diye Mektup gnderdi. Gelen Cewapta O'nun elimsiz bir Merkebe bindirilip Medine'ye gnderilmesi isteniyordu. Yoksullar zld bu Habere. Yeil Saray'a kar Kalesiz kalacaklard. Wedalat onlarla: -Arkadalar! -Ben size Yararl olan Tawsiye ediyorum. Fitne ve Ayrln yannda deilim. Allh'a kredin. "Ehed en l lhe illallh ve ehed enne Muhammeden Raslullh." -Arkadalar! -Ben Qymetin Gerek olduuna ehdet ederim. Cennet gerektir, Cehennem gerektir. Allh'tan gelen hereyi onaylyorum. Siz de bana hit olun. Eer bir kimse, Sitemkar ve Gnahkar Dostlar olmadan ve byle bir nanla lrse, Allh'n Rahmeti ve Peygamberi'nin efaatiyle mjdelensin! -Arkadalar! -Ne zaman Hynet edilirse, nasl Namaz klyorsanz ve nasl Oru tutuyorsanz ylece Gazabtan olun. Siz Allh'n Gazab ile bu Reislerin ve Dnemin qtidarn Elinde tutanlarn sevinmesine Frsat vermeyin. Eer Hynet ederlerse onlardan uzaklan. Eer kence grr ve Srgne gnderilirseniz, o zaman Allh' sevindirirsiniz. Allh daha Yce, daha Byk ve sevindirilmeye daha Layktr. Kulu sevindirmek iin, Allh' kzdrmak yakmaz. II Sert bir Aatan yaplm Palan bulunan, bir Devenin zerine bindirdiler. Roma'dan kalan 5 Wahi Kleyi O'nu gtrrken Refakat etmesi iin Memur ettiler. Hzla dinlenmeden Yol alyorlard. Sonunda Bacaklarnn Derisi soyuldu ve lm Yreini sktrmaya balad. Byk bir Sknt ierisindeydi. Peygamber'in Allh Yolunda geleceini syledii Bela bu olmalyd. Yeil Saray Uzaklarda kald. Medine'ye yaklatlar. Ali, Halife ve birka Kii karlad O'nu. Kendisine Cneydib diye Hitp eden Halife'ye: -Ben Cneydib'im, ama Allh'n Raslu beni Abdullh diye adlandrd ve ben o Ad Tercih ettim, diye Cewap verdi. -Neden am Halq senin Dilinin Yarasndan bu kadar ikyet ediyor? -Sermaye biriktiriyorlard. Ben de onlara Atele dalanacaklarn mjdeledim. -Sen bizim " Allh Faqirdir, biz ise Zenginiz" dediimizi zannediyorsun? -Eer byle dnmyorsanz, Allh'n Servetini, O'nun Kullarna datnz. Sana Nasihat ettim, beni Hain saydn. Arkadana da Nasihat ettim, O da benim Hin olduumu Qabul etti.

-Yalan sylyorsun. Sen htilal kartmak istiyorsan ve onu seviyorsun. Sen, am' bize kar ayaklandrdn. -ki Arkadan Yolunu Dewam ettir ki, kimsenin senden bir alaca kalmasn. - Sana ne bu lerden? Annesiz! -Allh'a Yemin ederim ki "Emri bil-Ma'ruf ve Nehyi ani'l- Mnker'den baka bende bulacan baka bir Bahne yoktur. Bana karamazsn. -Bu Yalanc htiyar ne yapacam bana syleyin? Syleyin bana, dveyim mi? Mslmanlar birbirine drd. slm Memleketlerinden Srgn m edeyim? Ali araya girdi: -Ben, kendi Adamlarndan birinin Fir'awn'a sylediinin aynsn sana syleyeyim: "Eer Yalanc ise Yalan kendisine dnecektir. Eer Drst ise Gelecekte olacan syledii ey Bamza gelecektir."[42] Ali ile tartrken Halife: -Ben, Eb Zerr ile ayn yerde oturmay ve konumay yasaklyorum, diyordu. Ama Halqn Rabetini kesemedi, Halife Fetwa vermesini yasaklad. III Mescid'deydi.[43] Bir Adam kageldi: -Osman'n Memurlar Vergilerini arlatrdlar. Acaba daha fazla Vergi vermemek iin Mallarmn bir ksmn Vergi Memurlarndan gizleyebilir miyim? diye sordu: -Hayr, Maln tut ve Haqqnz olan alp Haqqnz olmayan brakn" de. Eer sana Haqszlk yaparlarsa, Qymet Gn Hesab grlecektir. Bu srada Qurey'ten bir Gen: -Ey Eb Zerr! Acaba Emiri'l-M'minin seni Fetwa vermekten alkoymad m? -Vay sen Casus musun? Canm Elinde olana Yemin ederim ki, Klc Boynuma dayasalar, Kanaat getirirsem, Gcm yeterse Bam kesilmeden nce yine Muhammed'den iittiimi sylerim.[44] IV Halife O'nu bir Gn Halqa konuurken grd. Hkmetini eletiriyordu. Yanna artt. Qab'ul- Ahbr da onlar izliyordu. -Ey Eb Zerr! Ne zaman bu lerden Elini ekeceksin? -Ne zaman Yoksullarn Haqlar Zenginlerden alnrsa. Halife yanndakilere dnd:

-Sizce bir nsan Zekatn verdikten sonra bakasnn O'nda bir Haqq kalr m? Cewap verdi Qa'b: -Hayr, Malnn Zekatn verdikten sonra bir Tulas Altndan, bir Tulas da Gmten bir Ev yaptrsa bile onun Boynunda kimsenin hibir Haqq yoktur. Eb Zerr'in Bastonu Qa'b'n Gsn dvyordu: -Yalan sylyorsun ey Yahudi Olu! dedi. Sonra Baqara Sresi 177. yeti[45] okudu. -Grmyor musun, dedi, Zekat vermek, Aqrabalara Mal vermek ve Yoksullar ile Kleler arasnda bir Farq vardr. Bunlar arasnda Zekatn en nde olduunu grmyor musun? Servet biriktirmeyi yasakladn ve Hayr Yolunda Nafaqa vermeyi emrettiini grmyor musun? -Yeter, dedi Halife. Halq Ar zorlamayla Taqwa Shibi yapamazsn. Benim Grevim Allh'n Hkmlerine gre Qarar vermektir ve Halq Ortayola sevketmektir. -Biz, Zenginlerle, Mallarn datp Komularna ve Kardelerine yilik edene ve Aqraba Ziyretlerini yerine getirene kadar anlaamayz. Yine ayn eyleri syledi Qa'b ve Sopay yedi. -Eer Halqn Servetini ele geiren biri, onlarn Haqqn Haqszlkla elde ettikten sonra, bu Servetin Zekatn verirse, sen onu zerine deni yapm m sayacaksn? Bard, dar kt. V Halife Gnln almak iin Hizmetcisiyle 200 Dinar gnderdi, Klelere datmas iin. Sordu Eb Zerr: -Acaba Osman btn Mslmanlara bu kadar verdi mi? -Hayr, dedi Kle. -yleyse ben de Mslmanlardan biriyim, onlara gelen her ey bana da ulaacaktr. Halife "Bu paralar kendi Malmdr ve hi bir Haram karmadna Yemin ederim. Ben Helal Paradan baka bir ey gndermiyorum" dedi. -htiyacm yok, ben bugn en Zengin nsanlardan biriyim. -Allh Hayrn versin. Evinde az veya ok herhangi bir Eya bile gremiyoruz! -Bu Sepetin altnda, Arpa Unundan yaplan birka Gnlk Ekmek Paralar var. yleyse ben Paralar ne yapaym? Sen onu Efendine geri gtr. VI

Bir baka Gn 100 Dinar gnderdi. Eb Zerr Qabul ederse O da Kleyi Serbest brakacakt. Yalvard Kle, "Hrriyetim buna bal" diyordu. -Benim Kleliim de bunu almaktr, buyurdu. VII Abdullh ibnu Samit anlatr: -Eb Zerr'le beraberdik. Tahsisat getirildi. Beraberinde Hizmetci Kz vard. Kz, htiyalar iin o Paray harcad. Geriye 7 Dirhem kald. Onu Faqirlere datmasn syledi. -Ben, Evin htiyalar, gelecek Misafirler iin biriktirsen, dedim. Bana: -Dostum unu syledi dedi:" Keseye konup zeri balanan her Altn ve Gm, onu Allh Yolunda datncaya kadar Shibi zerine bir Atetir."[46] VIII Bir Gn Abdurrahman ibnu Awf'n Mirasn[47] Halife'ye getirdiler. Halife Onun Cmertiini anlatt, "Sadaqa verirdi, geriye de bunlar kald. dedi. Sonra da Qa'b konutu. "Mewta'nn Helal kazanp Helal harcadn, geriye de Helal bir Miras braktn" sylyordu. Olay duyan Eb Zerr fkeyle Evinden dar karak Qa'b'n peine dt. Yolda Gzne ilitirdii Deve Kemiini alarak Halife'nin yanna kaan Qa'b' buldu. Qa'b'n Bandan Kan fkryordu Darbeden sonra. Bir yandan da baryordu: -Ey Yahudiolu! Sen, ldnde bu kadar Servet brakan birine, Allh'n Dnyda ve hirette Hayrlar verdiini mi sylyorsun? Sen Allh'a Teklifte mi bulunuyorsun? Ben bir Gn Peygamber ile birlikte Uhud Dana giderken, bana: -Ey Eb Zerr, diye seslenmiti. -Evet ey Allh'n Rasul, diye Cewap verdim. -Sermaye Shipleri hirette kszdr, dedikten sonra tekrar: -Uhud Da kadar Servetim olsayd, bunu dattktan sonra, lrken ondan 2 Qrat kalmasn bile istemezdim, dedi. -Ey Allh'n Rasl, 2 Kantar m? -Hayr 2 Qrat! Ey Eb Zerr, sen Fazlay istiyorsun, bense Az..." demiti. -Ey ft Olu, -Allh'n Rasl byle sylemiken, sen kalkp Mewtann geride brakt Mirasn Hell olduunu mu sylyorsun? Syle bakalm nereden getirdi. Allh O'na Gkten mi gnderdi. Yoksa Milletin Emeinden mi? Allh'a and ierim ki, bu Mallarn Shibi olan kimse, Qymet Gnnde; bu Mallar keke Akrep olup Canm soksayd Gnlmn onlara olan Ban koparsayd diye Arzu edecektir. Peygamber: "Altn, Gm ve her Mal Cimrilik ve Tamahkarlk gsteren Shibinin Canna decek bir Atetir, ta ki onu Allh Yolunda harcayncaya kadar." demiti. Sen imdi Mewta'nn bu Servetin Sorumluluunu tamadn m sylyorsun?

Qa'b! Wallahi Yalan sylyorsun ve senin nancnda olan her kim olursa Yalan sylyordur. IX Ahnef ibnu Qays anlatr: Ben Qurey'den bir gurubla oturuyordum. Oradan Eb Zerr geti, yle diyordu: -Yclar, Cehennem Ateinde kzdrlan Talarla mjdele. Bu Kzgn Talar onlarn her birinin Memelerinin Ularna konacak ta Krek Kemiklerinden kacak, Krek Kemiklerine konacak ta Meme Uclarndan kacak. Bylece alkalanp duracaklardr. Bu Konumay dinleyenler Balarn indirdiler. Onlardan hibirinin Cewap verdiini grmedim. Bunun zerine dnd gitti. Ben de peinden onu Tkip ettim. Nihayet bir Direin Dibine oturdu. Sordum: -Bu Adamlarn, senin kendisine sylediklerinden holanmadklarn gryorum, yle dedi: -Bunlarn haqiqatten hibir eye Aql ermiyor. Dostum Ebu'l-Qasm bir keresinde beni ard. Yanna varnca bana: -Uhud'u gryor musun? dedi. -Evet gryorum, dedim. -Bunun kadar Altnm olmasn istemem. Olsayd dnda hepsini nfaq ederdim. Eb Zerr Dewam etti: -Bunlar Dnyy topluyorlar, hibir eye Aqllar ermiyor. -Ben seninle bu Qureyli Kardelerin arasnda ne var ki, onlarn yanna uramyor, onlardan bir ey almyorsun, dedim. -Hayr, Rabbime Yemin ederim, ta Allh ve Raslune kavuuncaya kadar ben onlardan ne Dnyalk isterim ne de kendilerine Din Namna bir ey sorarm, dedi. Ben tekrar: -u hsan Meselesi haqqnda ne dersin, dedim. -Sen onu al. nk bugn anda bir Nafaqa var. Ancak bu hsan Dinin Karl yaplrsa brak alma, dedi.[48] X Tartma bitmek bilmiyordu: fkeyle baryordu Qa'b: -Bana yaptn Eziyet Snr at ve ne kadar artt. Artk Yzn grmek istemiyorum. Wallahi seninle ben bir arada olamayz. Dar k." -Osman, dedi Eb Zer. Acaba sen, Peygamber'i, Eb Bekr'i ve mer'i grmedin mi? Sen onlar gibi davrandn syleyebilir misin? Sen Krgn biri gibi bana Kaba davranyorsun. Beni azarlyorsun. -Dar k, dedi Halife. Bizim lkemizden ve Komuluumuzdan uzakla. Dar k! -Senin Komuluundan da ben ne kadar ikayetciyim; gzel, peki nereye gitmemi istiyorsun?

-stediin yere git! -Mekke'ye gideyim. -Hayr, olmaz. -Sen benim Allh'n Evine gitmemi lnceye kadar, Ziyret edip orada bdet etmemi yasaklyor musun? -Evet. -yleyse Sava yeri olan am'a gideyim. -Olmaz. Sen am' Viran etmisin. kinci kez oraya gndermem. -Iraq'a gideyim. -Hayr. Sen, Iraq'a da gidemezsin. Iraq Halq herkesten daha fazla, Halifeye ve Memurlarna kar Kstahtr. -Msr'a? -Olmaz. -Bunlardan baka yere gitmem. Eer bana kalsa ben Medine'den baka bir yere gitmezdim. yleyse imdi beni Gnlnn istedii yere Srgne gnderebilirsin. -le gnderiyorum, Bedew olarak yaamaya. -Gzel, yleyse Necid lne gidiyorum. -Olmaz. Douda gidebilecein kadar Uzak bir Noktaya gitmelisin. Hem de Bugn. Seni Rebeze'ye gnderiyorum. Sonra Saray Grevlilerine Tlimat verdi Medine: -Eb Zerr'i buradan hemen karn. O'nu rtsz Tahta bir Semeri olan Deveye bindirip, Sertlikle Muamele ederek Rebeze'ye kadar gtrn. Oraya varncaya kadar kimse Ona Elik edip Yrenlik yapmamaldr. Merwan ve dierleri Sopayla kardlar Eb Zerr'i. Rebeze Srgn I Rebeze'ye srld. Medine'ye 3 Merhale Uzaklktayd. Aqsal-Medine. O ve Bawezir Merwan Develerine binip Yola koyuldular. Ali bunu duyunca Sakal slanncaya kadar alad. Hasan, Hseyn, Akil, Abdullah ibnu Ca'fer ve Ammar ibnu Yasir'i de yanna alarak O'nu uurlamak istedi. Engellemeye kalkan Merwan'a Kl savurdu. Wedalat ocuklar. Halq Uzaktan seyrediyordu. yle diyordu Ali: -Eb Zerr, sen Allh iin fkelendin. Eer fken herkes iin idiyse midini yitirme. Onlar senin htiyacn olmayan eyden korkuyorlar. Sen de, onlarn inanmadklar eyden korkuyorsun. Eb Zerr, Doruyu sylediin zaman korkma! Baladn Yolun Allh Yolu olduunu biliyorsun. Yaknda Yarn kimin kazanacan anlayacaksn ve kimin daha ok kskanlacan anlayacaksn. Eer Yerin ve Gklerin Kaplar bir kula kapanrsa, kul Allah'tan korkuyorsa, Allh mutlaqa ona bir Yol gsterecektir. Eb Zerr, Haqtan bakasn tanma ve Gnahtan baka bir eyden korkma. Eer sen

bunlarn dnyasn kabul etseydin, seni seveceklerdi. Eer bir ey etseydin, sana bir ey yapamazlard. Merwan onlar ikyet etmek iin ehre geri dnd. Ali yanndakilerle Rebeze'ye kadar Elik etti Eb Zerr'e. Hasretle ayrldlar birbirlerinden. Ancak unlar diyebildi: -Ey Rahmet Hnedan, Allh sizi balasn. Ey Ali, ne zaman sana ve 2 Oluna baksam Peygamber'i hatrlyorum. Benim Medine'de ve am'da, Osman ile Muwiye'nin Srtna bir yktm. Osman, kendisinin ve Daysnn Olunun yannda kalmam istemedi. Onlar balarna ykmayaym diye beni Allh'tan baka bir Dostumun olmad bir yere gnderdi. Srgn'n Yanklar I Merwan, Halife'ye ikyetlerini anlatt. Halife, Ali'ye ne Ceza vereceini tire etti. Duyduklarna umursamad Ali. Gece O'nu Mescid'de gren Halife sordu: -Neden Merwan'a byle davrandn? Hangi Sebeb bana kar gelmene Wesile oldu? Niin Emrimi, Memurumu takmadn? "Allh'n Emirlerine ters Emirlere uymak Zorunluluu olmadn" syledi. II Kufe: ibnu Mes'ud: -Ey nsanlar, dedi. u yeti duymu mu idiniz? "Sonra siz u kimselersiniz ki, birbirinizi ldryorsunuz ve aranzdan bir ksmn Yurtlarndan karyor ve aleyhlerinde Gnah ve Haqszlkla birbirinize Yardm edip birleiyorsunuz." Kufe Wlisi Welid, Halife'ye ibnu Mes'ud'u jurnalledi. Medine'ye arld ibnu Mes'ud. Mescid'e girerken Medinenin Emriyle Zenci Klesi tarafndan dar atld. Hapsedildi. am: Wli Eb Zerr'in Hanmn elinde Para Kesesiyle grnce: -una baknz, Dnyda bu kadar Zhd ve Taqwa gzetiyor, elindekine bak, dedi. -Wallahi , dedi mmi Zerr, bunlar ne Dirhem ne de Dinardr. Bunlar birka Kara Paradr. Bunlar Gnlk Harcamalarmz iin verilen Maamz, Al-veri yapmak iin bozduruyorum. Srgn duyan Ebu'd-Derda:

-Wallahi, eer Eb Zerr benim Elimi veya Wucudumun bir Organn kesseydi, yine Sesimi karmazdm. nk ben Peygamber'den duydum ki, Gkyznde ve Yeryznde Eb Zerr'den daha doru konuan grlmemi ve Glge salmamtr, dedi. Yalnz Muttaqi Hayattan ekiliyor. I Tabiinden Zeyd ibnu Wehb Rebeze'ye uramt. O'na sordu: -Seni buraya getiren Sebeb ne? -amdaydm. Tewbe Sresi 34-35 yetleri haqqnda Muwiye ile anlaamadk. Muwiye "Bu yet Ehl-i Kitap hawwnda indi" dedi. Ben ise: -Hayr, bizim ve onlarn haqqnda indi, dedim. Bu Mesele zerine aramzda htilaf kt. Halife'ye yazarak beni ikayet etti. Halife de yazarak beni Medine'ye ard. Geldim. Halq sanki beni ilk defa gryordu. Durumu Osman'a anlattm. Bana "stersen buraya Yakn bir Yere git" dedi. te beni buraya getiren Sebeb.[49] II Eb Zerr Yalnz kald. Kars yanna geldiinde O'nu lde Mescid yaparken buldu. Orada Kars, Olu ve Kz ile beraber kalyorlard. Aylk Maalar kesilmiti. Kei sayordu Kars. Bir Gn Naim Riyh Rebeze'ye gelip Eb Zerr'i sordu. iftlii gsterdi Kadn. Eb Zerr'in 2 Deveyi arkasna katarak dndn grd. Develerin Boynunda birer Tulum vard. Tulumlar yere indirdi. Selamlatlar. Anlatyordu Naim: -Ben Chiliye Dneminde kendi Kzm diri diri gmdm. Seni grnce bana bir Yol veya are gstereceini mid ederek seviniyorum. Sonra da bana Pimanlmn ve Tewbemin geersiz olduunu sylemenden korkarak zlyorum. Cahiliye'de olanlarn balandn syledi Eb Zerr. III Hac Mevsimiydi. Halqn Rebeze'den geii artt. Mola vererek O'nun Mescidinde namaz klyorlard. Bir gn namaz bitirdikten sonra yolculara seslendi: -yiliksever ve efkatli Kardeinizin yanna koun. Alayarak dewam etti: -zlediim eyleri grmeden lp gitmekten korkuyorum. -Ulaamadn ey nedir? -Byk Umutlar.

IV Halife'yi ktleyerek Sevgisini kazanmak isteyenlere yz vermiyordu. Marur bir Adam olan ibnu Sweyd, Eb Zerr'in Hizmetcisi ile benzer Elbise giydiini grnce ard. -Allh'n Raslu bana yle demiti, dedi: "Uaklarnz sizin Kardelerinizdir. Onlar Allh tarafndan sizin Ynetiminiz altna verilmitir. Kardei Elinin altnda olan birinin, O'na kendi Yemeinden yedirmesi, kendi Elbisesinden giydirmesi gerekir. Ayrca kendinin yapamayaca i yaptrmamal ve Zor lerde ona Yardm etmelidir." V Oradan ayrlarak adrnn yanna gitti. Bir uval Parasnn zerine oturdu. Adam'n biri, Eb Zerr'in Karsn perian Elbiselerle Yz Gz Toz Toprak iinde ve Skntl bir ekilde grnce Eb Zerr'in yanna gelip seslendi: -Sen Erkeksin, fakat hi Olun yok. -Allh'a krler olsun ki, onlar bu Geici Dnydan ald ve Beqa Saraynda rzqlandrd. -Bundan baka bir Kadn alsaydn daha yi olurdu. -nsan Kadn kendini daha yi ve Kibar yapmas iin alr, yoksa Marur olmak iin deil. VI Haclar ayrldktan sonra Kars ile yanlz kald. lde Rabbi ile babaa brakld. Halife'den Hac iin zin alarak Qa'be'ye geldi. -Ey Ahli, ben Gfarl Cndeb'im. yiliksever ve efkatli Kardeinize geliniz. Etrafnda oluan Kalabalk embere konutu: -Acaba iinizden biri Seyahate kacak olsa, kendisine Yararl eyleri yanna almaz m? -Evet, alr. -kacanz Qymet Yolculuu, sizin dndnzden daha Zor ve daha Uzundur. Yolda inize yarayan yannza alnz. -Neyi? -nemli lerinizi yapmak iin Allh'n Evini Ziyrete geliniz. Maher Gn Gnein iddetli Scandan korunmak iin, Scak ve Yakc Gnlerde Oru tutunuz. Qabrin Azabndan ve Dehetinden kurtulmak iin, Gece Karanlnda 2 Rekat Namaz klnz. Byk Gnde sylediiniz her Szden Hesaba ekileceksiniz. Qymet Gnnn etin Zorluklarndan kurtulmak iin Malnzdan veriniz, Sadaqa veriniz, belki Rahat edersiniz. Dnyy ikiye

bln, bir Blmde Helal olan eyleri arayn, dier Blmnde de hireti kazanmak iin aln. nc sizlere Zarar verir ve Fayda salamaz, onu brakn. Servetinizi ikiye bln, bir Blmn ileniz iin harcayn, ikinci Blmn de hiret iin harcayn, nc size Zarar verir, Yarar salamaz." VII Haccn tamamlaynca, Mina'ya gitti. Halife'nin Yolculuk Namazn 4 Rekat kldn Haber verdiler. fkelendi:

Esnasnda,

-Ben Allh'n Rasl ile Yolculukta Namaz kldm. O, hep 2 Rekat klard. Ben Eb Bekr ve mer ile de kldm. Osman nasl olur da onu tam klar? Ama onun da 4 kldn grenler ardlar. -Fitne daha Kt, buyurdu. VIII Rebeze'ye dnd. Geim Sknts Had Safhaya ulat. Geimini Stlerine balad Koyunlar da lmt. Uzun Boyu, eilmi Srt, Yrtk prtk Elbisesi Qaderin Garip Cilvelerinin ve Ac Olaylarnn aklatrd Parlak Salar, Gnlndeki nan ve Drstln yand imek imek akan Gzleriyle Halife'nin Huzuruna kt Medine'de. Kapnn Eiinde Sert Sesle konutu: -Osman, sen beni gnderdiin Memlekette ne Yiyecek var, ne de Yeillik. Hala St alamadm Koyunlardan baka bir eyim yok. Karmdan baka Yardmcm yok. Haytm Dewam ettirecek eyler ver bana. Medine duymuyordu onu. Habib ibnu Mesleme O'nu yanna ararak 1.000 Dirhem, 500 Koyun bir de Uak Teklif etti. -Paray, Koyunlarn ve Uan benden daha ok htiyac olanlara ver. Ben Qur'ndaki Haqqm istiyorum. Halife ieri giren Ali'ye "Eb Zerri Bamzdan al" diyordu. -O Ahmak deil, Rasl'un "Eb Zerr'in Hyas ve Dindarl ve Drstl, Meryem'in Olu s gibidir." dedii Adamdr, dedi Ali. IX Arkasndan seslenenlere aldrmadan ekip gitti Eb Zerr. Medine'den geri dnd Rebeze'ye. Karsn Olunun Cenzesinde alar halde buldu. Kz oktan lmd, Rasl'den duyduu Szle Eini Teselli etti: "-Ey Eb Zerr, her kim ki Allh Yoluna 2 ocuunu Feda ederse ve onlarn lmne sabrederse, hibir zaman Atei grmeyecektir." Bahe Toprana etii Yere gmd ocuunu. Rabbine seslendi sonra:

-Ey Allh'm, benim ocuumun Boynunda benim Haqqm var, senin de onun Boynunda Haqqn vardr. Ben bir Baba olarak ona olan Haqqmdan wazgetim, sen de haqqndan wazge. Sen onu balamada benden stnsn. -Yavrum, dedi Topran banda. Allh seni balasn. Hayrseverdin, htiyar Ana Babana Hrmetle davrandn. Sevgili Olum, senin lmnden dolay kendi iimde bir Alaklk ve Ktlk hissetmiyorum. Senin iin Tahamml ettiim Fedakrlklar, senin lmn iin zlmeme Engel oldu, Allh'tan baka bir ey istemem. Yavrum, eer lmn lk Gnnden korkmasaydm senin yerinde lmek isterdim. Olum, keke senin bu ilk Mahkemede neler dediini ve sana neler sorulduunu bilseydim. X -Kalk, diyordu Hanmna, lde biraz dolaalm, belki Otlarn Tohumlaryla u Korkun Almz bastrrz. Birey bulamadlar. Hanmna seslendi yine: -Allh'n Rasl "Sizlerden biri lde lecek" demiti. Bunu sylerken biz 3 Kii idik, dier 2 Kii Savata ehit oldu, bahsettii Kii benim, Peygamber benim lmm Haber vermiti. Alyordu Hanm,"Neden alamayacak mm?" diyordu. "Senin bu Issz lde ln gryorum, fakat Elimden bir ey gelmiyor. Sana Kefen yapacak bir Kuma ne bende var ne de sende." dedi. -lde leceim; beni burada brak, beni burada brak. Tepeye k, belki birileri geer, onlardan beni Topraa vermelerini istersin. Beni kefenlemende, Defninde sana Yardmc olurlar. -Hac Mevsimi deil, kimse gemez ki, diyordu Ei. Israr etti Eb Zerr. yle yapt Kadn. Grd Yabanclara Mendilini sallad. Kocasn defnetmede Yardm istedi onlardan. -Kimdir, diye sordular. -Peygamber'in Dostu Eb Zerr, dedi. Son Szlerini mrldanyordu Koca Adam: -Hanginiz Osman'n Hizbi ise, Yardmcs ise, Subay ise, bana karmasn. Halife'nin Grevlisi iseniz, beni kefenlemeyin, Topraa gmmeyin. Yalnz hanginizde bir Para Kuma varsa onu bana Kefen yapmak iin versin. Eer benim veya Karmn Kuma olsayd, size htiyacmz olmayacakt. Ne are ki yoktur. Bir Gen: -Ey Amca, Annemin Eliyle rd bir Kumam var, dedi. Dostu Ebul-Qasmdan 22 Yl sonra hicri 32 de Rebeze'nin Issz lnde ld. Yalnz. yle diyordu ibnu Mes'ud: -Ne kadar Doru syledin ey Allh'n Rasl: "Yanlz yaad, yalnz ld. Yalnz harolunacak."[50]

XI Bu Hikyenin bittiine inanmyorum, ya siz? Eb Zerr'den 3 Yl sonra Hz.Osman[51], onu koruyan Hasan, Hseyinin korumasn da aan siler Tarafndan Qurn okurken ehid edildi. Eb Zerr, Tuyan ve Bayi Mayasnda tayan Beeriyet iinde Adaletin Mealesiydi. Selm olsun O'na. XII Ve Rebeze O Mezarn Ky Meydan okuyaca alar iin korunuyor lhi Yazgda. Mesihul-slm Qabrinden kalkaca Mehdiyken Konutuu gibi ann Zenginlerine Konuaca Gn kurulacak Eb Zerr Mektebi. Erken Konuan, slmn Beiklik anda konuan Kulu, Rd anda da konuacak. ada Olan Zenginler Hakem ibnu Ass: Peygamber O'nu kendinden uzaklatrmt. Halife onu geri getirtti. st Yrtkt. Dar karken k ve Qymetli Elbiseler giymiti. Medine O'na 100.000 Dirhem balamt. Haris ibnu Hakem: Rasl'un Yallar iin waqfettii Pazar Medine O'na balad. Zekat iin Medine'ye gnderilen Develeri O'na verdi. Halife'nin Kzyla evlendii zaman kendisine 100.000 Dirhem daha baland. Tuleyd Qazasnn Amirliini stlendi. Bylece 3.000.000 Dirhem Kar etti. Abdullh ibnu Halit: Medine Ynetimi O'na 400.000 Dirhem verdi. Abdullh ibnu Sarh: Hz.Osmann vey Kardei. Mslman olmadan nce Mriklerin Bakumandanyd. Hz.Peygamber onu lme Mahkum etmiti. Btn Afrika'nn, Msr'dan Tanca'ya kadar Mslmanlarn Elinde bulunan Arazilerini Sava Ganimetleriyle birlikte Abdullh'n mirliine braklmt.

Sa'd ibnu Ebi Waqqas: Medine O'na 100.000 Dirhem balad. Yeli ibnu Mnebbih:

ld Zaman 500.000 Dinar Serveti vard. Yoksullardan Byk miktarlarda alaca vard. Ayrca ok Sayda Arazisi vard.

NC

BLM

Eb Zerr Mektebi: (Rasl'n rencileri, Bakent Skinleri ile O'nu Wed Haccnda grme Bahtiyarlna eren yzbinlerce Teba, O'nun ardndan O'nun Risletini izleyen bakanlarca 30 Yl ynetildiler. Sonra mparator Konstantin gibi Szde slm' Qabul edenlerin Ellerinde Allh'n Dini kirletilmek istendi. Allh Rasl'nn ardndan mmeti Snavlardan geirildi. Azz slm retisine bal Yneticilik Yeryznden silindi. 61de Hseyn'in Kan Kerbel llerini sulad. Daha Rasl'n Salnda Suriye Snrlarn zorlayan slam Aknlar, Isrc Melikler Elinde Endls'ten Horasan'a dek geniletildi, ama ilerindeki Kirliliklerle boyanm olarak. mparatorluklar Diz ktler O'nun nnde. ran'n, Hind'in, Bizans'n Khne Uygarl slm'n I Karsnda Gzlerini kamatrd, Mslim Tcirler Eliyle Halqlar islamlatrld, ama slm'n Ynetsel Miras Yanl tantld Yeni Halqlara. slamla tanan ranl iin, Trk iin, "Drtl Bakanlar Dnemi" kutsand ama onun yaanr bir Snnet klnmas Gerei dnlemedi, kendilerini slam'la tantran Melikler de kendileri gibi bir Melikti, bylesi bir Kayglar yoktu. mmet, Aziz nderliini yitirdiinde, Zulumtn Ayak Seslerini iitebilen Keskin Grllerin Bireysel Qyamlarna Tank oluyoruz. ctihad bir Teori olarak deil bir Eylem olarak alglayanlar, Eb Zerr Mektebi'nin Ballar, ctihadlaryla fiilen Amel eden nsanlar olarak Trihte Saygn Yerlerini aldlar. slm Risletin, slm mmetin zne Aykr olan bu Ynetim Kurumu, Faqih Sahbelerin Dilinde Sezar'n diriltilmesi eklinde fdesini buldu. kinci Kuak Sahabenin nderleri olan ibnu Zubeyr, ibnu Ali, bunu akca ln ettiler. Sad bin Ebi Waqqas "es-Selmu aleykum y Eyyuhel-Melik" dedi Israrla Emew Kralna... Toplumun Mihveri olan Rasl'un Mescidi, yalnz Dinsel Odakln korudu. eriati'nin dedii gibi, "slmn Dmansz yaad nerede grlmtr ki? Onu asl ykan iteki Nifaqtr." O, ann 2 Dnya mparatorluunu birka Bin Yoksul Mslimin Klcyla alaa etti, sonra Qurey Soylular bu Kanlarn Mirasn paylatlar.[52] amz'n Muttaqsi, Eb Zerr'i Kim? slam Yoksullar ve aresizler iin bir Umut Dini olmaktan kyordu. Eb Zerr'in Grtlandan darya kan bu Byk Yanardan Kvlcmlar daha sonralar Wah Kapitalizm Yllarnda Kitaplar hline, Manifestolar

hline dnyordu. qtidar o Sesi lde susturdu ancak. O lnce Tehlike bitti sandlar. Hayr. Bu Sarsntnn Dalgalar Bugn bile sryor. Cezyir'in Fransz Smrgesi olduu Yllarda Fazlu'l-Cihd Adl Yeralt rgt onun Konumalarn Siysal Bilinci diriltmesi iin yaynlyordu. Pakistan'da Mewdd "Hilfet ve Saltanat"ta[53], Msr'da Seyyid Qutup 'slm'da Sosyal Adalet'de z Kritik'ten geiriyorlard Trihi. Abdulhamid Cewdet es-Sahhar, Eb Zerr'in Biyografisini yazd. ran'da Eb Zerr Melesi Ali eriati'nin Dilinde Devrim Kvlcmn yakyordu. Hseyniye-yi rd'da Eb Zerr'i anlatan bir Piyesten nce yapt Konumalar Kasetlerden zlp Yazl hle getirildi. 1958-59 de Sahhar'n Kitbn Eklemelerle Farsaya kazandrd. "Rebeze'den Biri". eriati'nin Kitab "Allh'a nanan Sosyalist" Spotu ile Trkeye evrilecei duyuruldu. Tebli Yaynlar 1987 de O'nu ekinceli Dipnotlarla "Inklapc ve Sosyal Adaletci Eb Zerr'i Gfr " Bal ile yaynlad. Said Nurs'nin 15.Mektup, 27.Sz'nn okunmas Salk veriliyordu.[54] 1993de Berlin niversitesi rencilerine soruyordum Tewhidin Toplumsal Almlarnda: Eb Zerri tanr msnz? Pikin Akademisyen Eb Zerri hatrlatana Karmda Kk Marx gryorum deyiveriyordu. Almanyay Admlayanlarmzdan Hakan Tant Eb Zerri kitaplatrverdi Milenyumda.[55] Yeni Evlilere Dn Hediyesi olarak sundum Eb Zerr Disketlerini, Evlilikte Denklik arayanlara Eb Zerrce Rumuzlar 1995in ile Tertil Halkalarnda Klnller brorletirdiler Eb Zerri. Sonraki Tertillerde Nucum iinde Mstesna Yldz olmay korudu Eb Zerr. Knyesine Mnsaip bir yer buldu Meden Dnce Trihi Derslerinde: Ashbih ve Eb Zerr. 2001den beri nternette ulalabilen en Geni Kapsaml Eb Zerr Biyografisi oldu. Birka Yldr Senaryolam bir Dramada dnyor Video Sayfalarnda. Hrka kararak qtidar Hilyesini giyenlere Bir Lokma bir Hrqa Yeterli gelmemeye balad. stanbuldan geiyor qtidarn Yolu dercesine Mslman Sol Yoldan qtidara Bakan veren Bekarolu Cipteki Firstleri Diline dolad. Ne Firstt olanlar ne Second. One Minute diyecek Sesler ykseldi Ayaktakmndan Ba olanlara. Bu Rislenin Yazar "Hikmet'in Elini uzatmalyz onlara"[56] derken Ehram Tersinden kurma Basiretsizliinin Son rneklerini de burada Takbih etmektedir: Komunizm ldyse biz yaamayalm. Komunizmin lmesi nsanln lmesi demektir. Bunu syleyenlere sadece acyorum. Qur'n- Kerim'de de Komunizm zlerine rastlanyor. slm'da Mlkiyet yoktur."[57]

Bir zamanlar 80 Kua Arkadalarn, Sorumluluunu yklenmeye aran Seyfettinin[58] da hatrlad Proudhon (1809-1865)[59] O'nu andrr. 17001800lerde Avrupa Wahi Kapitalizminde Sermayenin Eteklerini tututuruyordu O lk. "Herkesin Kbiliyetine gre ve Herkesin ine gre." Toplumcu Slogann Babas olarak grlmek istenir Eb Zerr. nsn- Kmildi O. Proudhon'da O'nun Drstln gremeyiz. "qtidarn Hizbi'ni", "ounluun Yolunu", "Ekseriyetin Gr"ne vg dizenlerin Sesleri daha ok duyuluyor tabii: "Zamanmzda Solcu Fikirlere bulaanlar, Sermaye Dmanlna Eb Zerr'i rnek vererek slm'n da Zenginlere, Ferd Zenginlie Kar olduunu sylemektedirler. Burada Hataya dlmektedir. Evet, Eb Zerr, Ashbdandr, hem de Byklerinden. Ve Raslullh Ashbnn hepsinin Doru Yolda olduklarn sylemitir, bu da Dorudur. Ancak Gzden kaan bir Husus var. Hz.Muwiye de Ashbdan, Hz.Osman da, Eb Hureyre r. da. Hz.Osman Dewrinde Hayatta olan ve Eb Zerr'e katlmayan Byk ounluk niye grmemezlikten geliniyor? slm'n bir baka Dusturu da htilafl Hususlarda ounluun ltizam edilmesidir. mmet-i Muhammed de Srt- Mustaqim olacak. Geni Cadde "Hz.Osman ve Hizbi'"nin Yoludur. Eb Zerr Hazretlerinin Gr Ferd kalmaktadr. Cadde-yi Kbr olamamaktadr. Her isteyen o Ferdi, o Dar Yolda gidebilir, kimse slm Adna o Yolda gideni tham edemez, Mni olamaz. Ama o Yolu beenip Tercih edenler de br Yolu, ounluun Yolunu tham edemez, buna Haqlar yoktur. Ve mmet Ferdi Patikalara deil, byk ounluun Cadde-i Kbrsna sevkedilir. Dinimiz Zekat, Sadaqa gibi Emirler yerine getirildii taqtirde Servete kar deildir." [60] "Ashb arasnda htilafl Meselelerde mmete Rehber olacak Esas Ekseriyetin Grdr. Ferd Anlaylarda Israr etmek, slm Espriye uymaz. Eb Zerr'in Grne Sayg duyulur ama slm budur denemez. Belki slm'a Aykr deil, dileyen Tatbik edebilir, onu Tatbik etmeyen tham edilemez. denebilir. Zira Ashb olsun, Tabiin olsun, Zekat vermek kaydyla Para biriktirmenin Ciz olduunda ttifak ederler. Ashbdan Byk Zenginler bile kmtr."[61] Erich Fromm, Bat'y batracak "Ship olma" Tutkusuna Kar yalnz ald Senfonisini, Eb Zerrin Melesi her Dnem yalnzlarca benimsenecektir. Bu mmetin Mesihi Peygamber O'nu "Utanmas, Bykl ve yiliinde Meryemolu sya benzetir. "Eb Zerr, mmetim iinde s ibnu Meryem'in Zhd' zerindedir."

"O'nun gibi doru szl birini ne yer tad,ne gk glgeledi.O vera'da sa gibiydi."[62] Yahudilerin Tewrat'n lh Hikmetini ykan Trihsel Sularna dolat Sinagoglarda Meydan okuyordu Jesus. Baryordu Kk manllara, Engerekler Nesline: "ki Efendiye Kulluk edemezsiniz, hem Allh'a hem Mammon'a." Kurtlarn arasna salyordu Kuzularn. Dnynn Tuzlarna kokmamalarn retiyordu.[63] Latin Amerika'nn Kurtulu Teolojisi'nin Rahiblerini gremiyoruz evremizde. Ferisilerin Sinagog gallerini andryor Mescidlerimizin Manzaras. am Mescidi'ne Kk sktren Eb Zerr'e ne kadar Muhtacz. mmetin Selim Wicdan olan Eb Zerr'e. Kresel Romann Dewlet Olan Emwline Kar Eb Zerrle dnyor Mesih. Matta Siyeri : "imdi sen Sadaqa verdiin zaman, ki Yzl Adamlarn nsanlardan Hrmet grmek iin, Havralarda ve Sokaklarda yaptklar gibi, nnde Boru ttrme. Dorusu size derim: Onlar Karlklarn aldlar. Fakat Sadaqa verdiin zaman, Sol Elin Sa Elinin ne yaptn bilmesin de, Sadaqan Gizlide olsun, Gizlide gren Baban da sana deyecektir.[64] "Yeryznde kendinize Hazineler biriktirmeyin ki, orada Gve ve Pas yiyip bozar ve orada Hrszlar delip girerler ve alarlar. Fakat kendinize Gkte Hazineler biriktirin ki, orada ne Gve ne de Pas yiyip bozar ve Hrszlar orada ne delerler ne de alarlar. nk Hazinen nerede ise Yrein de oradadr."[65] "Yeryzne Selmet getirmeye geldim sanmayn, ben Selmet deil, fakat Kl getirmeye geldim. nk ben Adamla Babasnn ve Kzla Anasnn ve Gelinle Kaynanasnn arasna Ayrlk koymaya geldim. Ve Adamn Dmanlar Ev Halq olacaktr. Babay veya Anay benden Ziyde seven bana Layk deildir, Olu veya Kz benden ziyade seven bana Lyk deildir. Ve Han alp ardmca gelmeyen bana Lyk deildir. Cann bulan onu zayi edecektir, benim Uruma Cann zayeden onu bulacaktr."[66] Sembolik bir Yaknla seslenelim: Jesus! Da'dan iner gibi dn ve Ftihalarn onlara bir kez daha ret. "Unser Gott im Himmel Dein Name werde geheiligt

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden Unser tgliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern Und fhre uns nicht in Versuchung, sondern erlse uns vom dem Bsen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen" Sembolik bir Yaknla seslenelim: Gfarl Dost! Rebeze'den seslen bize, sen mmetin Selim Wicdansn. Mektebinin rencileri retilerine ok Muhta. Ek: Fecr-i Kzib Kaplanlar Malumun lam ama Kayde Gemeli diye Kuaktamzn [67] Anadolu Kaplanlarna Bakanlk Etmii ile yapt Bir Lokma-Bir Hrka Mlkatn Varolu Grubu Arivine 1247 Numara ile kaydetmitim[68] (25 Temmuz 2009). Sonra Baka Grmeler izledi bunu. [69] Rant Pastasndan Sehimlenmede pek Gz olmayanlarmzn Haql Rahatszlklar yansd Medyaya. Dn Paliek Pamirin Habertrkde Yarar Konuk edecei Vetiresi dnmeye balad[70]. Muhtabnn Usul-i izgisin kaynaklanan Aklarndan dalarak Populist Muhfazakar Sylemle Yz kzartacak Pikinliklere mza att Fecr-i Kzibin Kaplan. Eb Zerrin Dili Mahalledeki Ufak Palazlanmalardan Ziyde Kresel Romann Dewleti iin konumlanmal asl. Ne yaparsnz Vuracaksan nce Gelenein Salmann. [71] syleminin Ceremesini ekmek te var. Ek: Mesih Projeler Tertil II Panoramasndan : Mustafa zenolu, Qarz- Hasen Konusuyla lgili bir neriyi Panaromada Gndeme getirdi: nfaq, Sadaqa, Zekt gibi Emirlerden Farql olarak, Allha Gzel bir Bor verme Anlamndaki Qarz- Hasen Emrinin Kurumsal olarak nasl yerine getirilebilecei, bir rnek Kurumlamayla Taqdim edilebilir. Eer Tertil Okumalarna katlan Qurn Okuru bir Topluluk ile, bu Projeyi Zamana anlatabilir isek, Mslmanlar nasl Bor-Kredi verir, nasl Mallarn deerlendirir vb. Sorulara Cewap vermi olacaz. ncelikle sadece Tertillere katlanlarn ye olabilecei, bir Qarz- Hasen Kurumu olutururabiliz. Bylece aramzdan htiya duyanlara verilecek Bor Kayna Temin edilmi olucaktr. Borlanan kimse, Borcunu demek zere almtr. Ancak ona deme Konusunda, ne Sre bakmndan ne de Mikdar (Rib) bakmndan Tahditler getirilemez. Borcu veren kimse, onu bir Deyn olarak vermedii iin, Borluyu demeye zorlamayacaktr. Bu Allha verilmi bir Bortur, ve Karlnda Dny Hasenesi deil, Fiziyle birlikte

hiret Hasenesi Taleb edilmitir. Dolaysyla Bor verenin bunu mutlaqa belli bir srede almak gibi bir Gayesi olamaz. Tabi ki, verdii Bor Kaynan (Mikdarn) Geri ekme Haqq Bqidir. Belki Bor veren Kii, Bor alacak Konuma gelecektir. Parasn ekebilir, ama bunun yerine, kendisinin de Kurumdan Bor almas, ve Borcunu bilahare demek zere Gayret etmesi Ewladr. Qarz- Hasende yaplan ey asla nfaq-Sadaqa-Tr Yardmlama Kurumu oluturmak deildir. Tek artla Qarz, Sadaqaya-Sadaqa-i Criyeyednr. ye Kii Wefat ederse, Wrisleri, Paralarn Talep edebilirler. Ancak, bu Haqlarndan wazgeerlerse, Katlmc Hisse, bir Altn Hisseye dnr ve Shibi iin Sadaqa-i Criye Hkmnde Dewam eder. Huquq olarak bu Kurumun, Finans m yoksa Waqf m olduu belirginletirilmeli. Bir bakma Kredi vererek Finans Kurumuna benziyor, ama Kar gtmemesi bakmndan da Waqfa benziyor. Mslmanlar Finans Bankalar kurarak, Fizli (Riba) Sisteme Entegre olurken, onlara yakann Qarz- Hasen Sistemi gelitirmek olduu hatrlatlmaldr. Bylece Bor alan da, Bor veren de, pheli bir e girmektense, Mslmanca bir Uygulamaya rneklik edebilir. imdilik Kk lekte oluturulabilecek bu Qarz- Hasen Kurumu, belki slami bir Gelenein (Sadaqa Ta gibi) hy edilmesi Anlamna da gelecekti.[72] *Her trl Selm, Rahmet, Rza Dileimiz Ebrradr. (s.a.v, r.h,) *Not: Bu Rislenin Kopi Haqlar Mahfuz deildir, oaltlabilir, cretsiz datlabilir, Eb Zerr zerinden Ticret yaplamaz. Ebu Zer 71 dakika - 30 Tem 2008 Habbab ve Ebu Zerr 8 dakika - 2 Nis 2007 Dipnotlar [1] Doum Trihi Mehul. Belki de Malum. Dierleri gibi, slamla dodu O. [2] Hamidullah, M./Rasulullh Muhammed. [3] el-Buhr/el-Cmius-Sahih, Menqbu'l-Ensb, Menqb. Mslim/ el-Cmius-Sahih, Fezilu's-Sahbe'de Anlatm Farqldr: Bir Gn Uneys bana: Benim Mekke'de grlecek bir im var. Sen bana ba-gz ol, dedi ve Mekke'ye gitti. Gecikerek dnd. Sebebini sordum. "Mekke'de bir Adama rastladm. Senin Dinin zere yayor. Ancak O kendini Allh'n gnderdiini sanyor" dedi. -Halq ne diyor? diye sordu Eb Zerr. -Halq m? ir, Khin, Shir, diyorlar. irdi Uneys. O'nun Kanaatini sordum: -Ben Kahinlerin Szn iittim, bilirim. O'nun sylediklerini iir eitlerine Tatbik ettim. Hibirine Uygun gelmiyor. Benden sonra hikimse buna iir diyemez. Wallahi O Doru Szldr. Khinler ise hep Yalanclardr, dedi. -yleyse benim lerime de sen ba gz ol, bir de ben gidip greyim, dedim.

[4] Teksir boyunca her Ad getiinde Salt ve Selm her zaman onun zerine olsun. [5] el-Buhr/ el-Cmius-Sahih ,Menqbu'l-Ensr, Menqb. Mslim/ el-Cmius-Sahih ,Fedilu's-Sahbe'de olay biraz Farql anlatr: Gnlerce Mescid'e Raslu bekler. Halqtan Zayf bir Adama sorar: -u Sabii/ Sapk denen Adam nerede? Adam barrak Milleti balarna toplar: -Burada bir Sabii var! Kesek ve Kemiklerle zerine Hucum ederler. Baylp kalr. Gnlerce Zemzem'den baka Azndan bir ey gemez. Ay Inn el-Haram'a vurduu bir Gece Tawafa gelen iki Kadn Dikkatini eker. Isaf ve Naile'ye Dua ederler. Dayanamaz: -Onlar birbirlerine nikahlayn bari! Dualarndan wazgemezler. Kadnlar ayrlrlarken iki Erkee kendisini ikayet ettiklerini grr. -Qabe ile rts arasnda bir Sapk var! -Ne diyor? -Aza alnmaz eyler. Adamlarn biri gelir, Hacer'i stilam edip Arkadayla birlikte Tawaf ederler, sonra Namaza dururlar. Namazda iken Allh Raslunu selamlar Eb Zerr. -Gfardanm, der. -Ne zaman geldin? Eb Bekr'in Evinde arlanr bir sre. Taif'in Kuru zmnden kram eder Eb Bekr. Gfar'a dnmesi istenir. Hurmal bir yere Gten sonra kendisine katlmasn ister Rasl. [6] Eb Zerr'in smini Trih ttifaqa hatrlamyor. te sylenenler: Cndb ibnu Cende ibnu Seken, Seken ibnu Cende ibnu Kays ibnu Beyaz ibnu mer, Cndb ibnu Cende ibnu Kays ibnu Beyaz ibnu Amr, Cndeb ibnu Abdillah, Bweyr ibnu Abdillah, Bweyr ibnu Cnade, Bweyr ibnu rika (ibn'l-Esir, sdl-Gbe, c.Vl s.99-101). [7] Mslim/Fedilu's-Sahabe. [8] Sasani Fethinde Muzaffer Komutan slm Kisraya byle zetlemiti. [9] eriati, A./ Muhammedi Tanyalm Adl Eserinde kurtarann Eb Tlib olduunu syler. [10] el-Buhr/el-Cmius-Sahih ,Menqbu'l-Ensr, Menqb. [11] Mslim/ el-Cmius-Sahih ,Fedilu's-Sahbe. [12] 07/el-A'raf 43. [13] mer Hilfeti Zamannda Bedir Ashbna balanan Maa Statsnde tuttu Eb Zerr'i. [14] 05/el-Mide 118.

[15] el-Buhr/ el-Cmius-Sahih, Zekt, stihzan, Riqaq. Mslim/ el-Cmius-Sahih ,Zekt [16] Ahnes ibnu Qays bu anlatlanlar duyanlardan. el-Buhr, Mslim/ elCmius-Sahih, Zekt Blmleri. [17] Mzzemmil Sresi hatrlatlyor. [18] Qur'n brhim ve Ms'nn Sahifelerinden 87/el-A'la Sresi 19.yetinde bahseder. [19] Mesihul-slamn lk Ta hi Su ilememi atsn Dersi. [20] 17/el-sr. [21] el-Buhr/ el-Cmius-Sahih ,Eymn, Zekt. Mslim/ el-Cmius-Sahih ,Zekt. et-Tirmiz/es-Snen,Zekt. en-Nesi/es-Snen,Zekt. [22] Mesihul-slamn Sesiydi bu, Meryemolunun Nuzul eden Bilgelii: Ne Mutlu Ruhta Zengin olanlara. [23] Derinliklere bakanlar am Yolundaki Pavlosu grebilirler, Yllar sonra Romaya Teslisi Armaan edecek olan Nifaq. Eb Zerr am Yollarna Yllar sonra tekrar decektir, daha am Kayzerin Wersetine oturmamken de. [24] ibnu Kesir/Abdurrezzaq'tan. [25] 28/el-Qasas 60. [26] ibnu Mes'ud: "slm ilk zhar eden 7 kiiydi. Rasl, Eb Bekr, Ammar, Smeyye, Bill, Mikdad. Rasl-i Ekrem, Eb Talib'le, Eb Bekr Qawmi koruyordu. Mrikler dierlerini Demirden Zrhlar giydirdiler, Wucutlarn yalar Entari zere Kzgn Gnele daladlar. Bunlardan hibiri Mriklerin yaptklarna dayanamadlar. Hepsi de onlarn steklerine Boyun emek zorunda kalmlard. Bill hri. O'nu tutup ocuklara Teslim ettiler. Mekke Sokaklarnda Da Yollarnda Eziyetle dolatrdlar. O aldrmad, hep "Allh Ehad" diye bard. (ibnu Hibban, Hakim/el-Mstedrek) [27] 18/el-Kehf 96. [28] et-Taberi/Trih, c.3 s.291 (Bak::Derweze/et-Tefsirul-Hadis, Har 7,c.5s.36-37, Ekin yay.) [29] st Katnda Toplant Salonu olan ok Yksek atl bir Ev. [30] Dinar Altndan, Dirhem ise Gmtendi. Altn Dinar, yaklak 4.55 Gram (bir sre sonra 4.55 gr.) Arlnda idi. Bir Dinar 10 Dirhem ediyordu. (eriati, A./ Eb Zerr-i Gfri, s.203) [31] el-Mesd'nin dediine gre, Zeyd ibnu Sbitin'in lmnden sonra o kadar ok Altn ve Gm Klesi kalmt ki Baltayla paralyorlard. Bundan baka Mallar ve Balar da vard. Mallar ve Arsalar yzbinlerce Dinar Deerindeydi. Geriye 100.000 Dinar da Nakit brakt. (ibnu Haldun/ Muqaddime) [32] 09/et-Tewbe 34. [33] Halife'nin Btn lerini yapard. Ermenistan fethedildii zaman, onun 1/5ini Merwan'a baland. Fedek Arazisi de Merwan'a verildi. 100.000 Dirhem Hediye edildi. Afrika'nn 1/5 Geliri Medine'ye gnderildii zaman,

Merwan onu 500.000 Dinara Satn ald. Fakat Medine de ayn miktar Mebla ona baland. [34] Qa'b'dan bir ok Naqilde bulunmu olan ibnu mer de bu Konuda onun gibi dnyordu:" Zekt verilen Mal, 7 Kat yerin altnda gmlse de Kenz deildir, Zekt verilmeyen Ml, Meydanda da olsa Kenzdir." Ali, 4.000 Dirhemden fazla Ml, Zekt verilsin verilmesin, Kenz sayyordu. [35] Ey Knizin! Gmcler, Yclar. [36] 09/et-Tewbe 34-35. [37] 03/l-i mrn 92. [38] Bu Rislenin Shibi de Fincanc Katrlar rktmek istemeyenlerden gelen benzeri Uyarlardan Nsibini almtr! [39] 09/et-Tewbe 51. [40] 64/et-Tegbun 14-18. [41] ibnul-Esr benzer bir Anektotu Muawiye iin anlatr. Eb Zerr, Tahsistndan deyeceini syler. [42] 40/el-M'min 28. [43] ed-Drim, Olayn Mina'da el-Umretu'l-Wusta'nn yannda Etrafn saranlara konuurken olduunu syler. Sen yoksa Mfetti misin? der. [44] el-Buhr/ el-Cmius-Sahih, lim. [45] 2.177-Yzlerinizi Doudan ve Batdan yana evirmeniz Birr deildir. Ama Birr, Allh'a, hiret Gn'ne, Meleklere, Kitb'a ve Nebilere man eden, ona olan Sevgilerine ramen, Ml Yaknlara, Yetimlere, Yoksullara, Yololuna, Dilenene ve Klelere veren, Salt klan, Zekat veren ve ahidletiklerinde Ahidlerine Wefa gsterenler ile Zorda, Hastalkta ve Savan kzt zamanlarda sabredenler (inkidir). te bunlar Sdqlardr ve bunlardr Mttaq olanlar. [46] ibnu Hanbel/el-Msned. [47] Geni Arazili Evleri vard. Bu Evlerin herbirinin Ahrnda 100 At bulunurdu. Ahrlarnda toplam olarak 1.000 At, 1.000 Deve ve onbinlerce Koyun bulunuyordu. Naqit Varl da yaklak 5.000.000 Dinard. [48] el-Buhr/ el-Cmius-Sahih, Zekat. Mslim/ el-Cmius-Sahih, Zekat. [49] el-Buhr/ el-Cmius-Sahih, Zekat, Tefsir. [50] ibnu shaq/es-Sre. [51] Halifenin Terekesi de hayli Ykl oldu. 150.00 Dinar Altn. 1.000.000 Dirhem Gm de, Hazinedarnn Elindeydi. Huneyn'de ve Medine Yaknlarnda Wadi el-Kari'de ve baka Yerlerdeki Mallaryla beraber 200.000 bulan bir Tereke. Beyt'l-Ml'n Deerli Mcewherleri, Altnlar ve Deerli Eyalar Kzlarnn zerindeydi. Savunmasnda kendisinden u Sz naqledilir: "Biz kendimize gereken eyleri Beyt'l-Ml'dan alyoruz. Kim bu ten Rahatsz olursa veya kar durursa, burnu yere srtlecektir." [52] Erszl, Kemal, Soruturma 3, Sor Yaynclk, 1988 Ankara. [53] frat ya da Meramn aan Kelm Shipleri her Dem vardr. Nahl 71in olmadk Yorumlarna Taaccup eder Pakistanl Bilge, yine Taaccupa Ak satrlara mza atar:

Bu yetin Anlam haqqnda derinlemesine dnmek Yararl olacaktr, nk baz ada Tefsirciler bu yete dayanarak Garip Ekonomik Teoriler cat etmektedirler. Onlar bu Yoruma, slm Ekonomisinde Yeni bir Felsefe ve Grnm kazandrmak iin yetleri sunulduklar ereveden ayrp tek bir Btn imi gibi ele alarak ularlar. yeti byle Tefsir edenlere gre yetin Anlam udur: Allh'n kendilerine Nimet verdii kimseler bu Nimetleri Hizmetileri ve Kleleri ile Eit olarak paylamaldrlar, aksi taqdirde Allh'n kendilerine verdii Nimetlere karlk O'na Nankrlk etmi olurlar. yetin bu ekilde Tefsir edilmesi Yanltr ve ok Uzak bir htimaldir. nk yetin ele alnd ereve iinde kesinlikle hibir Ekonomik Kural Szkonusu deildir. Bu yeti de iine alan tm Pasaj, Tewhidin ispatlanmas ve irkin reddedilmesini Konu alr. Bu Pasaj Takip eden yetlerde de ayn Konuya dewam edilmektedir. Burada Ekonomik bir Kuraldan bahsedilmesinin hibir Gerei yoktur ve bahsedilmi olmas en azndan Anlamsz olacaktr. Bunun aksine eer yet sunulduu ereve iinde ele alnrsa, yetin tm Pasajda ele alnan Konunun Aynsn fde ettii anlalr. Bu ekilde ele alndnda yet u Anlama gelir: "Siz Servetinizde -bu Nimeti size Allh verdii halde- Klelerinizi ve Hizmetilerinizi kendinize Ortak klmazken, Allh'n size verdii Nimete krde nasl olur da baka ilhlar O'na ortak koarsnz? Siz bu ilhlarn hi kimse zerinde hibir haqqa Ship olmadklarn ve bu nedenle de sizin Allh'a olan bdetinizde de hibir Haqqa Ship olmadklarn biliyorsunuz, nk en Sonunda onlar Allh'n Kullar ve Kleleridir." yetin bu ekilde Tefsir edilmesi gerektii Gr Rm Sresi 28.yet tarafndan da desteklenmektedir: "Allh size kendi Nefislerinizden bir rnek verir: Size Rzq olarak verdiimiz eylerde Sa Ellerinizin Mlik olduu Klelerinizden sizinle Eit olanlar var m? Ve siz birbirinizden korktuunuz gibi onlardan da korkar msnz? te biz Aqln kullanabilen bir Toplum iin yetleri byle birer birer aklarz." Bu iki yet karlatrldnda, her ikisinin de Mriklere kendilerini Kleleri ile Servet ve Stat bakmndan Eit tutmadklar halde, Yaratklarndan birini Allh'a Ortak koacak kadar aptalca bir yaptklarn bildirmek iin indirildii Sonucuna ulalr. Yanl Sonuca ulaan Tefsirin ise u Cmle ile desteklendii ortaya kmaktadr: "O halde bunlar Allh'n Nimetini bilerek nkar m ediyorlar?" Bu yet, Zengin nsanlar ve Kleler rneinin hemen arkasndan geldii iin bazlar, Servetlerini, daha az Serveti olanlarla Eit olarak paylamayanlarn Nankrlk etmi olacaklar Sonucuna varmaktadrlar. Gerekte, Qur'n' yakndan inceleyen herkes, Allh'a kar Nankrln O'nun verdii Nimetlere kar krde O'na Ortaklar komak Anlamna geldiini bilir. Bu Yorumun Yanl olduu o denli ortadadr ki, Qur'n' yakndan inceleyen ve Qur'n limlerini bilen hi kimse bu Konuda Yanlgya demez. Bu ve buna benzer yetler sadece Qur'n haqqnda Yzeysel bir Bilgiye Ship olan kimseleri yanltabilir. imdi Allh'a kar gsterilen Nankrln nemi Aa ktna gre, yetin asl Anlamnn aadaki gibi olacan syleyebiliriz: "Mrikler, Efendi ve Kle arasndaki Ayrmn nemini anladklar ve kendi Hayatlarnda bu ayrm gzledikleri halde neden Yaratc ve Yaratklar arasndaki Byk Farq gzard etmekte nat ediyorlar ve kendilerine Allh tarafndan verilen Nimetlere karlk neden krde O'na yaratlanlar Ortak kouyorlar?" (Tefhimul-Qurn)

[54] Onbeinci Mektub (sh: (M: 52) Azz Kardeim! Senin 1.Sualin ki: Sahbeler Nazar- Welyetle Mfsidleri neden kefedemediler? T Hulefa-y Ridn'in 3nn ehadetini Netice verdi. Halbuki Kk Sahabelere, Byk Welilerden daha Byk deniliyor? el-Cewap: Bunda 2 Maqam var. 1.MAQAM: Dakik bir Srr- Welyetin Beynyla Sual halledilir. yle ki: Sahbelerin Welyeti, Welyet-i Kbra denilen, Werset-i Nbwwetten gelen, Berzah Tarkna uramayarak, dorudan doruya Zhirden Haqiqata geip, Aqrebiyet-i lhiyenin nkiafna bakan bir Welyettir ki, o Welyet Yolu, gayet Ksa olduu halde gayet Yksektir. Hrikalar az, fakat Meziyyat oktur. Keif ve Kermet orada az grnr. Hem Ewliyann Kermetleri ise, Eksersi htiyar deil. Ummad yerden, krm- lh olarak bir Hrika ondan Zuhur eder. Bu Keif ve Kermetlerin Ekserisi de, Seyr Slk Zamannda, Tarkat Berzahndan getikleri Waqit, di Beeriyetten bir derece Tecerrd ettiklerinden, Hilaf- det Hlta. (sh:(M:53) Mazhar olurlar. Sahbeler ise, Sohbet-i Nbwwetin n'iqasyla ve ncizbyla ve ksiriyle Tarkattaki Seyr Dlk Daire-i Azminin Tayyna Mecbur deildirler. Bir Qademde ve bir Sohbette Zhirden Haqiqata geebilirler. Mesel: Naslki Dn Geceki Leyle-i Qadr'e ulamak iin 2 Yol var: 1.: Bir Sene gezip dolap, ta o Geceye gelmektir. Bu Qurbiyeti kazanmak iin bir Sene Mesfeyi tayyetmek Lzm gelir. u ise, Ehl-i Slkn Mesleidir ki, Ehl-i Tarkatn ou bununla gider. 2.:Zamanla Muqayyed olan Cism-i Madd Glafndan syrlp, Tecerrdle Rhen ykselip, Dn Geceki Leyle-i Qadr'i br Gn Leyle-i d ile beraber bugnk gibi Hazr grmektir. nki Rh zamanla Muqayyed deil. Hissiyt nsniye Rh Derecesine kt Waqit, o hazr Zaman genilenir. Bakalarna nisbeten Mzi ve Mstakbel olan Waqitler, ona nisbeten Hazr Hkmndedir. te bu Temsile gre, Dn Geceki Leyle-i Qadr'e gemek iin, Mertebe-i Rha kp, Mziyi Hazr Derecesinde grmektir. u Srr- Gamzn Esas Aqrebiyet-i lhiyenin nkifdr. Mesel: Gne bize Yakndr; nki Ziys, Harareti ve Misal-i yinemizde ve Elimizdedir. Fakat biz ondan Uzaz. Eer biz Nraniyet Noktasnda onun Aqrebiyetini hissetsek, yinemizdeki Misal olan Timsline Mnsebetimizi anlasak, o Wsta ile onu tansak; Ziys Harareti, Heyeti ne olduunu bilsek, onun Aqrebiyeti bize nkif eder ve Yaknmzda onu tanyp Mnasebetdar oluruz. Eer biz Bu'diyetimiz Nokta-i Nazarndan ona yaknlamak ve tanmak istesek, pek ok Seyr-i Fikrye ve Slk-u Aqlye Mecbur oluruz ki; Qawnin-i Fenniye ile Fikren Semawta kp Semdaki Gnei Tasawwur ederek, sonra Mhiyetindeki Ziya ve Harareti ve Ziysndaki Elwan- Seb'ay Uzun uzadya Tedkikat- Fenniye ile anladktan sonra, 1.Adamn kendi yinesinde az bir Tefekkrle elde ettii Qurbiyet-i Mnewiyeyi ancak elde edebiliriz. te u Temsil gibi, Nbwwet ve Werset-i Nbwwetteki Welyet, Srr- Aqrebiyetin nkifna bakar. Welyet-i sire ise, Ekseri Qurbiyet Esas zerine gider. Birok Mertibde Seyr Slke Mecbur olur.

2.MAQAM: O Hdisata Sebebiyet veren ve Fesd eviren birka Yahudiden baret deildir ki, onlar kefetmekle Fesdn n alnsn. nki pek ok Muhtelif Milletlerin slmiyete girmeleriyle: (sh:(M:54) birbirine Zd ve Muhlif ok Cereyanlar ve Efkr kart. Bahusus bazlarn Gurur-u Millleri, Hz.mer'in (R.A.) Darbeleriyle Dehetli yaralandndan, Seciyeten ntikama Frsat beklerlerdi. nki onlarn hem Eski Dini btal edilmi, hem Medr- erefi olan Eski Hkmeti ve Saltanat Tahrib edilmi. ntikamn, bilerek veya bilmeyerek Hkimiyet-i slmiyeden almaa hissen Taraftar bir Suret alm. Onun iin, Yahudi gibi Zeki ve Dessas bir ksm Mnfqlar, o Halet-i timaiyeden stifade ettiler denilmi. Demek o Hdisatn nn almak, o Waqitteki Hayat- timaiyeyi ve Muhtelif Efkr Islahla olurdu. Yoksa bir-iki Mfsidin kefedilmesiyle olmazd. Eer denilse: Hz.mer'in (R.A.) Minber stnde, bir Aylk Mesafede bulunan Sriye Nmndaki bir Kumandanna deyip, Sriye'ye iittirip, Sewk-l Cey Noktasndan Zaferine Sebebiyet veren Kermetkrane Kumandas ne derece Keskin Nazarl olduunu gsterdii halde, neden yanndaki Qtili Firuz'u o Keskin Nazar- Welyetiyle grmedi? el-Cewap: Hz.Yqub aleyhisselm'n verdii Cewab ile Cewab veririz. (Hiye) Yni: Hz.Yqub'dan sorulmu ki: "Ne iin Msr'dan gelen Gmleinin Kokusunu iittin de, (sh:(M:55) Yaknnda bulunan Ken'an Kuyusundaki Yusuf'u grmedin?" Cewben demi ki: "Bizim Hlimiz imekler gibidir; bazan grnr, bazan saklanr. Baz Waqit olur ki, en Yksek Mewkide oturup her Taraf gryoruz gibi oluruz. Baz Waqitte de Ayamzn stn gremiyoruz." Elhasl: nsan her ne kadar Fil-i Muhtar ise de, fakat Srrnca, Meiet-i lhiye Asldr ve Qader Hkimdir. Meiet-i lhiye, Meiet-i nsaniyeyi geri verir. Hkmn cra eder. Qader sylese; qtidar- Beer konumaz, htiyar- Cz' susar. 2.Sualinizin Meali: Hz.Ali (R.A.) Zamannda balayan Muharebelerin Mhiyeti nedir? Muhariblere ve o Harbde len ve ldrenlere ne Nam verebiliriz? el-Cewap: Cemel Waq'as denilen Hz.Ali ile Hz.Talha ve Hz.Zbeyr ve ie-i Sddka (Radyallh Tel anhm ecman) arasnda olan Muharebe; Adlet-i Mahza ile, Adalet-i zfiyenin Mcadelesidir. yle ki: Hz.Ali, dalet-i Mahzay Esas edip, eyheyn Zamanndaki gibi o Esas zerine gitmek iin tihad etmi. Muarzlar ise: eyheyn Zamanndaki Safvet-i slmiye Adalet-i Mahzaya Msaid idi, fakat Mrur-u Zamanla slmiyetleri Zaf Muhtelif Aqwam Hayat- timaiye-i slmiyeye girdikleri iin, Adalet-i Mahzann Tatbikat ok Mkil olduundan, "Ehven-erri

htiyar" denilen Adalet-i Nisbiye Esas zerine tihad ettiler. Mnkaa-i tihadiye Siyasete girdii iin, Muharebeyi nta etmitir. Mdem srf Lillah iin ve slmiyetin Menafii iin tihad edilmi ve tihaddan Muharebe Tewelld etmi; elbette hem Qatil, hem Maqtul ikisi de Ehl-i Cennet'tir, ikisi de Ehl-i Sewabdr diyebiliriz. Her ne kadar Hz.Ali'nin tihad Musb ve Muqabilindekilerin Hata ise de, yine Azaba Mstehak deiller. nki tihad eden Haqq bulsa, 2 Sevab var. Bulmazsa, bir nevi badet olan tihad Sewab olarak bir Sewab alr. Hatasndan Mazurdur. Bizde gayet Mehur ve Sz Hccet bir Zt- Muhaqqiq Krde demi ki: (sh: (M:56) Yni:Sahbelerin Muharebesinde Qyl Ql etme. nki hem Qtil ve hem Maqtul ikisi de Ehl-i Cennet'tirler. Adlet-i Mahza ile Adlet-i zfiyenin zah udur ki: yetin Mna-y rsiyle: Bir Masumun Haqq, Btn Halq iin dahi btal edilmez. Bir Ferd dahi, Umumun Selmeti iin Feda edilmez. Cenab- Haqq'n Nazar- Merhametinde Haq Haqtr, Kne Byne baklmaz. Kk, Byk iin btal edilmez. Bir Cemaatin Selmeti iin, bir Ferdin Rzas bulunmadan Hayat ve Haqq Feda edilmez. Hamiyet Nmna Rzasyla olsa, o baka Mes'eledir. Adlet-i zfiye ise: Klln Selmeti iin, Cz' Feda eder. Cemaat iin, Ferdin Haqqn Nazara almaz. Ehwen-er diye bir Nevi Adalet-i zafiyeyi yapmaa alr. Fakat Adlet-i Mahza Kabil-i Tatbik ise, Adalet-i zfiyeye gidilmez, gidilse Zulmdr. te mam- Ali Radyallh Anh, Adlet-i Mahzay eyheyn Zamanndaki gibi Kabil-i Tatbiktir deyip, Hilfet-i slmiyeyi o Esas zerine Bina ediyordu. Muqabilleri ve Muarzlar ise, "Kabil-i Tatbik deil, ok Mkilt var." diye Adalet-i zfiye zerine tihad etmiler. Trihin gsterdii sir Esbab ise, Haqiq Sebeb deiller, Bahanelerdir. Eer desen: Hilfet-i slmiye Noktasnda mm- Ali'nin Fewkalde qtidar, hrikulde Zeks ve Yksek Liykatyla beraber Seleflerine nisbeten Muwaffakyetsizlii nedendir? el-Cewap: O Mbarek Zt, Siyset ve Saltanattan Ziyde, daha ok Mhim baka Wazifelere Lyk idi. Eer tam Muwaffakyet-i Siysiye ve tamam Saltanat olsayd, "ah- Welayet" nwan- Mnidarn bihaqqn kazanamayacakt. Halbuki Zhir ve Siys Hilfetin pek ok Fewkinde Mnew bir Saltanat kazand ve stad- Kll Hkmne geti; hatt Qymete kadar Saltanat- Mnewsi Bki kald. Amma Hz.mam- Ali'nin Waq'a-i Sffn'de, Hz.Muwiye'nin Taraftarlaryla Muhrebesi ise, Hilfet ve Saltanatn Muhrebesidir. Yani: Hz.mam- Ali, Ahkm- Dini ve Haqaiq-i (sh:(M:57) slmiyeyi ve hireti Esas tutup, Saltanatn bir ksm Qanunlarn ve Siysetin Merhametsiz Muqteziyatlarn onlara Feda ediyordu. Hz.Muwiye ve Taraftarlar ise; Hayat- timiye-i slmiyeyi, Saltanat Siysetleriyle Taqwiye etmek iin Azimeti brakp Ruhsat ltizam ettiler, Siyset leminde kendilerini Mecbur zannedip Ruhsat Tercih ettiler, Hataya dtler.

Amma Hz.Hasan ve Hseyin'in Emewlere kar Mcdeleleri ise, Din ile Milliyet Muhrebesi idi. Yani: Emewler, Dewlet-i slmiyeyi, Arab Milliyeti zerine stinad ettirip Rabta-i slmiyeti, Rabta-i Milliyetten Geri braktklarndan, 2 Cihetle Zarar verdiler: Birisi: Milel-i Sireyi Rencide ederek Tewhi ettiler. Dieri: Unsuriyet ve Milliyet Esaslar, Adleti ve Haqq Takib etmediinden zulmeder. Adlet zerine gitmez. nki Unsuriyet-perver bir Hkim, Milletdan Tercih eder, Adlet edemez. Fermn- Qat'siyle: Rabta-i Diniye yerine Rabta-i Milliye qme edilmez; edilse Adlet edilmez, Haqqaniyet gider. te Hz.Hseyin Rabta-i Diniyeyi Esas tutup, Muhik olarak onlara kar Mcdele etmi, t Maqam- ehdeti hraz etmi. Eer denilse: Bu kadar Haql ve Haqiqatl olduu halde, neden Muwaffak olmad? Hem neden Qader-i lh ve Rahmet-i lhiye onlarn Feci bir Aqibete uramasna Msaade etmi? el-Cewap: Hz.Hseyin'in Yakn Taraftarlar deil, fakat Cemaatine ltihak eden sir Milletlerde, yaralanm Gurur-u Milliyeleri Cihetiyle, Arab Milletine kar bir Fikr-i ntikam bulunmas Hz.Hseyin ve Taraftarlarnn Safi ve Parlak Mesleklerine Halel verip, Malubiyetlerine Sebeb olmu. Amma Qader Nokta-i Nazarnda Feci Aqibetin Hikmeti ise: Hasan ve Hseyin ve onlarn Hanedanlar ve Nesilleri, Manew bir Saltanata Namzed idiler. Dnya Saltanat ile Manew Saltanatn Cem'i (sh:(M:58) gayet Mkildir. Onun iin onlar Dnydan kstrd, Dnynn irkin Yzn gsterdi. T, Qalben Dnyya kar Alqalar kalmasn. Onlarn Elleri Muwakkat ve Sr bir Saltanattan ekildi; fakat Parlak ve Dim bir Saltanat- Manewiyeye Tayin edildiler; di Wliler yerine, Ewliya Aqtablarna Merci' oldular. 3.Suliniz: "O Mbarek Ztlarn Bana gelen o Feci Gaddarne Mumelenin Hikmeti nedir?" diyorsunuz. el-Cewap: Sbkan Beyn ettiimiz gibi, Hz.Hseyin'in Muarzlar olan Emewler Saltanatnda, Merhametsiz Gadre Sebebiyet verecek 3 Esas vard: 1.: Merhametsiz Siyasetin bir Dsturu olan: "Hkmetin Selmeti ve Asayiin Dewam iin, Ehas Feda edilir." 2.: Onlarn Saltanat, Unsuriyet ve Milliyete stinad ettii iin, Milliyetin Gaddarne bir Dsturu olan: "Milletin Selmeti iin herey Feda edilir." 3.: Emewlerin Himlere kar An'anesindeki Rekabet Damar, Yezid gibi bazlarda bulunduu iin, efkatsiz bir Gadre Kabiliyet gstermiti. 4.bir Sebeb de Hz.Hseyin'in Taraftarlarnda bulunuyordu ki; Emewlerin Arab Milliyetini Esas tutup, sir Milletlerin Efradna "Memlik" Tabir ederek Kle Nazaryla bakmalar ve Gurur-u Milliyelerini krmalar yznden, Milel-i sire Hz.Hseyin'in Cemaatine ntikamkrane ve Mewwe bir Niyetle ltihak ettiklerinden, Emewlerin Asabiyet-i Milliyelerine fazla dokunmu, gayet Gaddarne ve Merhametsizcesine Mehur Faciaya Sebebiyet vermilerdir. Mezkr 4 Esbb, Zhirdir. Qader Noktasndan bakld Waqit; Hz.Hseyin ve Aqrabasna o Facia Sebebiyle Hsl olan Netic-i Uhrewiye ve Saltanat-

Ruhniye ve Terakkiyat- Mnewiye o kadar Qymetdardr ki, o Fcia ile ektikleri Zahmet, gayet Kolay ve Ucuz der. Nasl ki bir Nefer, bir Saat kence altnda ehid edilse; yle bir Mertebeyi bulur ki, 10 Sene bakas alsa, ancak o Mertebeyi bulur. Eer o Nefer ehid olduktan sonra ona sorulabilse, "Az bir ey ile pek ok eyler kazandm" diyecektir. 4.Sualinizin Meali: hirzamanda Hz.sa (sh:(M:59) aleyhisselm Deccal' ldrdkten sonra, nsanlar Ekseriyetle Din-i Haqqa girerler. Halbuki Riwyetlerde gelmitir ki: Yeryznde Allh Allh diyenler bulunduka Qymet kopmaz." Byle Umumiyetle mna geldikten sonra nasl Umumiyetle Kfre giderler? el-Cewap: Hads-i Sahihte Riwyet edilen: "Hz.s aleyhisselm'n geleceini ve erit- slmiye ile Amel edeceini, Deccal' ldreceini" mn Zaf olanlar stib'ad ediyorlar. Onun Haqiqat zah edilse, hi stib'ad yeri kalmaz. yle ki: O Hadsin ve Sfyan ve Mehdi haqqndaki Hadslerin fade ettikleri Mna budur ki: hirzamanda Dinsizliin 2 Cereyan Quvvet bulacak: 1.si: Nifaq Perdesi altnda, Rislet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) nkr edecek Sfyan Nmnda Mdhi bir ahs, Ehl-i Nifaqn Bana geecek, eriat- slmiyenin Tahribine alacaktr. Ona kar l-i Beyt-i Nebewnin Silsile-i Nurnsine balanan, Ehl-i Welyet ve Ehl-i Kemlin bana geecek l-i Beytten Muhammed Mehdi sminde bir Zt- Nurn, o Sfyan'n ahs- Mnewsi olan Cereyn- Mnfqneyi ldrp datacaktr. 2.Cereyan ise: Tabiiyyun, Maddiyyun Felsefesinden Tewelld eden bir Cereyan- Nemrudne, gittike hirzamanda Felsefe-i Maddiye Wstasyla ntiar ederek Quwwet bulup, Uluhiyeti nkr edecek bir dereceye gelir. Nasl bir Padiah tanmayan ve Ordudaki Zbitan ve Efrad onun Askerleri olduunu Qabul etmeyen Wahi bir Adam, herkese, her Askere bir Nevi Padiahlk ve bir Gna Hkimiyet verir. yle de: Allh' nkr eden o Cereyan Efradlar, birer Kk Nemrud Hkmnde Nefislerine birer Rububiyet verir. Ve onlarn bana geen en Bykleri, spirtizma ve Manyetizmann Hdist Nev'inden Mdhi Hrikalara Mazhar olan Deccal ise; daha ileri gidip, Cebbarne Sr Hkmetini bir Nevi Rububiyet Tasawwur edip Uluhiyetini ln eder. Bir Sinee Malub olan ve bir Sinein Kanadn bile cad edemeyen ciz bir nsann Uluhiyet Dawa etmesi, ne derece ahmakasna bir Maskaralk olduu Mlmdur. te byle bir srada, o Cereyan pek Quvvetli grnd bir zamanda, Hz.s aleyhisselm'n ahsiyet-i Mnewiyesinden bret olan Haqiq sewlik Dini Zuhur edecek, yni Rahmet-i lhiyenin Semsndan Nzul edecek; Hl-i hazr Hristiyanlk (sh:(M:60) Dini o Haqiqata kar Tasaffi edecek, Hurafattan ve Tahrifattan syrlacak, Haqiq-i slmiye ile birleecek; Mnen Hristiyanlk bir nevi slmiyete nqlab edecektir. Ve Qur'na qtida ederek, o sevlik ahs- Mnewsi Tbi' ve slmiyet Metbu' Maqamnda kalacak; Din-i Haq bu ltihak Neticesinde zm bir Quwwet bulacaktr. Dinsizlik Cereynna kar ayr ayr iken Malub olan sewlik ve slmiyet ttihad Neticesinde, Dinsizlik Cereyanna Galebe edip datacak stidadnda iken; lem-i Semawtta Cism-i Beersiyle bulunan ahs- s aleyhisselm, o Din-i Haq Cereyannn bana geeceini, bir Muhbir-i Sdq, bir Qadir-i Klli ey'in

Wa'dine stinad ederek Haber vermitir. Mdem Haber vermi, Haqtr; Mdem Qadir-i Klli ey' wa'detmi, elbette yapacaktr. Evet her Waqit Semawattan Melikeleri yere gnderen ve baz Waqitte nsan Suretine waz'eden (Hz.Cibril'in "Dhye" Suretine girmesi gibi) ve Rhanleri lem-i Erwahtan gnderip Beer Sretine Temessl ettiren, hatt lm Ewliylarn oklarnn Erwahlarn Cesed-i Misliyle Dnyya gnderen bir Hakm-i Zl-Cell, Hz.s aleyhisselm', s Dinine ait en Mhim bir Hsn- Htimesi iin, deil Sem-i Dnyda Cesediyle bulunan ve Hayatta olan Hz.s, belki lem-i hiretin en Uzak Kesine gitseydi ve haqiqaten lseydi, yine yle bir Netice-i Azme iin ona yeniden Cesed giydirip Dnyya gndermek, o Hakm'in Hikmetinden Uzak deil. Belki onun Hikmeti yle qtiza ettii iin wa'detmi ve wa'dettii iin elbette gnderecek. Hz. s aleyhisselm geldii Waqit, herkes onun Haqiq s olduunu bilmek Lzm deildir. Onun Muqarreb ve Hawass, Nr-u mn ile onu tanr. Yoksa Bedhet Derecesinde herkes onu tanmayacaktr. Sual: Riwyetlerde gelmi ki: "Deccal'n bir Yalanc Cennet'i var; kendine Tbi' olanlar ona atar. Hem Yalanc bir Cehennemi var; tbi' olmayanlar ona atar. Hatt o kendi Merkebinin de bir Kulan Cennet gibi, bir Kulan da Cehennem gibi yapm. Azmet-i Bedeniyesi bu kadardr, u kadardr..." diye Tarift var? el-Cewap: Deccal'n ahs- Sursi nsn gibidir. Marur, Firawunlam, Allh' unutmu olduundan; Sur, Cebbarne olan Hkimiyetine, Uluhiyet Nmn vermi bir eytn- Ahmaktr ve bir nsn- Dessastr. Fakat ahs- Mnewsi olan Dinsizlik Cereyan- Azmi, pek Cesmdir. Riwyetlerde Deccal'a ait Tawsift- (sh: (M:61) Mdhie ona ret eder. Bir Waqit Japonya'nn Bakumandannn Resmi, bir Aya Bahr-i Muhit'te, dier Aya 10 Gnlk Mesfedeki Port Artr Kal'asnda Taswir edilmi. O Kk Japon Kumandan'nn bu Surette Taswiriyle, Ordusunun ahs- Mnewsi gsterilmi. Amma Deccal'n Yalanc Cennet'i ise, Medeniyetin Cazibedr Lehwiyt ve Fantaziyeleridir. Merkebi ise, imendifer gibi bir Wastadr ki bir banda Ate Oca bulunur, kendine Tbi' olmayanlar bazan Atee atar. O Merkebin bir Kula, yni dier ba Cennet gibi Tefri edilmi, tbi' olanlar oraya oturtur. Zten Sefih ve Gaddar Medeniyetin Mhim bir Merkebi olan imendifer, Ehl-i Sefhet ve Dny iin Yalanc bir Cennet getirir. Bare Ehli Diynet ve Ehl-i slm iin Medeniyet Elinde Cehennem Zebnisi gibi Tehlike getirir, Esret ve Sefalet altna atar. te sewliin Din-i Haqiqsi Zuhur ile ve slmiyete nqlab etmesiyle, endan lemde Ekseriyet-i Mutlaqaya Nrunu nereder. Fakat yine Qymet kopmasna yakn Tekrar bir Dinsizlik Cereyn bagsterir, Galebe eder ve "el-Hkm lil-Ekser" Qidesince, Yeryznde "Allh Allh" diyecek kalmayacak, yni Ehemmiyetli bir Cemaat, Kre-i Arz'da Mhim bir Mewkiye Shib olacak bir Surette "Allh Allh" denilmeyecek demektir. Yoksa Eqalliyette kalan veyhut Malub den Ehl-i Haq, Qyamete kadar Bqi kalacak; yalnz, Qymetin kopaca Annda, Qymetin Dehetlerini

grmemek iin, bir Eser-i Rahmet olarak, Ehl-i mnn Rhlar daha evvel kabzedilecek, kyamet kfirlerin bana kopacaktr. 5. Sualinizin Meli: Qymetin Hdisatndan Erwh- Bqiye Mteessir olacaklar m? el-Cewap: Derectlarna gre Mteessir olacaklar. Melikelerin Tecelliyt- Kahriyede kendilerine gre Mteessir olduklar gibi Mteessir olurlar. Naslki bir nsan, scak bir yerde iken, Harite Kr ve Tipi iinde titreyenleri grse, Aql ve Wicdan tibariyle Mteessir olur. yle de: Z-uur olan Erwh- Bkiye, Kinatla Alqadar olduklar iin, Kinatn Hdisat- Azmesinden Derecelerine gre Mteessir olmalarn; Ehl-i Azab ise Elemkrne, Ehl-i Saadet ise Hayretkrne, stirabkrane, belki bir Cihette stibarkrane Teessratlar bulunmasn, art- Qur'niye gsteriyor. Zira Qur'n- Hakm, her zaman Qymetin Acaibini Tehdid Suretinde zikrediyor. "Greceksiniz..." diyor. Halbuki cism-i (sh:(M:62) nsn ile onu grenler, Qymete yetienlerdir. Demek, Qabirde Cesedleri ryen Erwahlarn da o Tehdid-i Qur'niyeden Hisseleri var. 6. Sualinizin Meli: Bu yetin hirete, Cennet'e, Cehennem'e ve Ehillerine ml var m, yok mu? el-Cewap: u Mes'ele, pek ok Ehl-i Tahqiq ve Ehl-i Keif ve Ehl-i Welyetin Medr- Bahsi olmu. u Mes'elede Sz onlarndr. Hem de u yetin ok Genilii ve ok Mertibi var. Ehl-i Tahqiqin bir Ksm- Ekseri demiler ki: lem-i Beqaya ml yok. Dier ksm ise: ni olarak onlar da az bir Zamanda, bir Nevi Helkete Mazhar olurlar. O kadar az bir zamanda oluyor ki, Fenya gidip gelmi hissetmeyecekler. Amma baz Mfrit Fikirli Ehl-i Kefin hkmettikleri Fen-y Mutlaq ise, Haqiqat deildir. nki Zt- Aqdes-i lh mdem Sermed ve Dimdir; elbette Sft ve Esms dhi Sermed ve Dimdirler. Mdem Sft ve Esms Dim ve Sermeddirler; elbette onlarn yineleri ve Cilveleri ve Naklar ve Mazharlar olan lem-i Beqdaki Bqiyt ve Ehl-i Beq, Fen-y Mutlaka biz-Zarure gidemez. Qur'n- Hakm'in Feyzinden imdilik 2 Nokta Hatra gelmi, icmlen yazacaz: 1.:Cenb- Haq yle bir Qadr-i Mutlaq'tr ki; dem ve Wcud, Qudretine ve rdesine nisbeten 2 Menzil gibi, gayet kolay bir Surette oraya gnderir ve getirir. sterse bir Gnde, isterse bir anda oradan evirir. Hem dem-i Mutlaq zten yoktur, nki bir lm-i Muhit var. Hem Dire-i lm-i lahnin Harici yok ki, birey ona atlsn. Dire-i lim iinde bulunan Adem ise, dem-i Haricdir ve Wcud-u lmye Perde olmu bir Unvandr. Hatt bu Mewcudat- lmiyeye baz Ehl-i Tahqiq "'yn- Sbite" Tabir etmiler. yle ise Fenya gitmek, Muwakkaten Haric Libasn karp, Wcud-u Mnewye ve lmye girmektir. Yni Hliq ve Fni olanlar Wcud-u Haricyi brakp, Mhiyetleri bir Wcud-u Mnew giyer, Dire-i Qudretten kp Dire-i lme girer. 2.: ok Szlerde zah ettiimiz gibi: Herey, Mn-y smiyle ve kendine bakan Wecihte hitir. Kendi Ztnda Mstakil ve biztih Sabit bir Wcudu yok. Ve yalnz kendi Bayla Qaim bir Haqiqat (sh:(M:63) yok. Fakat Cenb- Haqq'a bakan Wecihte ise, yni Mna-y Harfiyle olsa, hi deil. nki onda Cilvesi grnen Esm-i Bkiye var. Madum deil; nki Sermed bir Wcudun Glgesini tayor. Haqiqat

vardr, Sbittir, hem Yksektir. nki Mazhar olduu Bqi bir smin Sbit bir Nevi Glgesidir. Hem nsann Elini Masiwadan kesmek iin bir Klntr ki; o da Cenb- Haqq'n Hesabna olmayan Fni Dnyda, Fni eylere kar Alqalar kesmek iin, Hkm Dnydaki Fniyata bakar. Demek Allh Hesabna olsa, Mna-y Harfiyle olsa, li-wechillh olsa; Masiwaya girmez ki Klncyla Ba kesilsin. Elhasl: Eer Allh iin olsa, Allh' bulsa; gayr kalmaz ki, Ba kesilsin. Eer Allh' bulmazsa ve Hesabyla bakmazsa, Herey Gayrdr. Klncn stimal etmeli, Perdeyi yrtmal, ta Onu bulmal!.. [55] "Rysnda Eb Zerr'i grm her Zaman olduu gibi. Eb Zerr lde Can ekiiyormu. O esnada oradan bir Kerwan geiyormu. Kars Kerwann nne atlp 'Ey Allh'n Kullar! urada yatan Adam Eb Zerr'dir; lmek zeredir. O Soylu, o Yoksul Adama bir Kefen sunacak kimse yok mu iinizde?' diye haykrm. Kerwandakiler rpermiler: 'Ne? Eb Zerr mi? Yitik Wicdanmz!' demiler. Hemen koup Eb Zerr'e bir Kefen sunmular. Eb Zerr son bir Gayretle dorulup Kefenin Kamu Mal olup olmadn sormu. 'Deildir' demiler. 'O halde Qabulmdr' demi Eb Zerr. Kelime-i ehadet getirip Rhunu teslim etmi. Son Nefesi Yzyllar ap Dostum Eb Zer'i bulmu. Eb Zerr titreyerek uyanm. Kalkm, giyinmi, kuanm ve Yola koyulmu. Yolda beni grnce durmu. 'stad' dedim, 'ne var ne yok Sorusuna bundan daha Muhtewal bir Cewap almamtm hi... Bu aralar sizim. Sana birka Gn taklabilir miyim?' Bavyera Yapm Antik Motosikletinin Sepet Ksmn ret edip atlamam syledi. Vira Bismillh! Eski Trk Denizcileri gibi 'Ey Rzgr, ne yandan esersen es; her Yer bizimdir' diye grleyerek Yola koyulduk. lk Duramz Anadolu'da Fiyakal bir irket Binasyd. Kapdaki Grevliler Randevumuz olup olmadn sordular. 'stemez' dedi Eb Zerr; 'Yoksullar Adna buradayz. Bir Lanet okursak Bina Banza yklr. Gcmz snamayn, ekilin Yolumuzdan.' ekildiler. Eb Zerr nde ben arkada, Patronun Odasna daldk. Patron neye uradn ard, ama Bozuntuya vermedi: 'Eb Zerr... Qadm Dostum... Hayrdr?' 'naallah hayr olur' dedi Eb Zerr. 'Adil bir Dzen iin yanp tututuunu sylyormusun her yerde; fakat ilerin Yoksulluk Snrnn altnda Can ekiiyorlar. Onlara daha ok Para ver!' Patron srtt. ' Dnyasnda bir Kural var'm. '10 Liraya alacak Adama 11 Lira verilmez'mi..." [56] Trihin Sonu mu?/Fukuyamay Okurken: Satr Aras Notlarla [57] Akdemir, S./Evrensel Gazetesi ,23 Haziran 1995. lerleyen Yllar Eb Zerr Rislemizden Mstefid Dikkatsiz ya da Basiretsiz, Sath Okurlarn da bu Dengesiz Sylemi Besleyen Cmlelere (Ql-u Qale) Krek ektiklerini Mhede edeceiz... Szn Kemi Shibini balar, Densiz Tezlere kzp Dengenin Tebliinden Sarf- Nzar edemezdik. (2009). [58] zcan, A./Haftaya Bak C. 4 s. 21, 8 Eylul 1995: "Bundan Yzyl nce yaayan Filozof Proudhon Wahi Kapitalizmin tam karsnda durarak haykrmt:" Laf uzatmayalm beyler, Mlkiyet Hrszlktr!" retim ilikilerinin Nitelik deitirdii ve sanayilemenin ortaya kard Yeni Smr Biiminin, Art-Deere Elkoyma Tarznn Btn Kaba ve ren Yntemlerle ayyuka kt 19.yy.da Proudhon'un balatt Saldr dorudan Btn Topluma ait retim Aralarnn belli Ellerde toplanmas

Anlamnda Mlkiyeti hedefliyordu. Ama imdi olduu gibi o zaman da "Mlkiyet" Balamndaki bir Tartma, Sermaye Snfndan nce ve onlardan ok Geni Ynlar tarafndan arptlyor ve zar zor elde ettikleri Basit Shipliklerin Gayrimeru ln edildii Wehmine kaplyorlard. Oysa ne Proudhon'un ne de Benzeri Mlkiyet Kart Dnrlerin kastettii Mlkiyet, alarak elde edilen ya da Basit Ticaretle kazanlan Servet deildi. Aksine bizatihi o Kazanlarn dhi, dil olmayan bir Mekanizmann datt haqedilenlerden ok az Deerler olduunu ddia ediyorlard. 21.yy. a girerken, Emein, retim ve Tketimin, Deer ve Kr'n ok Farql Anlamlar ve Biimler ald bir Srete bir kez daha Mlkiyet Kavramnn Asl Anlam Etrafnda dnmek ve tartmak gerekiyor. Marksistlerin Havlu att bir Dnemde Marksistlere maledilemeyecek ve braklamayacak kadar Ciddi ve Hassas bir Problemi ve dourduu Sonular Asl Zemininde tartmaya Dewam etmek Mslman Zihinlere dyor. nk Herkesin "eksiz phesiz" ve Farqnda olmadan Kapitalist olduu bir Dnyda Kapitalizme Alternatif Modeller gelitirebilmek ve Sosyalizmin dt Yanllara dmeden gerekten dil bir Piyasa Dzeni oluturabilmek iin, Alternatif Enerjileriyle Mslmanlarn abasndan ve steinden baka Evrensel bir Dinamik grnmyor. Mslmanlarn ise son 300 Yllk Modernleme Srecini kavrama Zahmetine katlanmadan, yalnzca kendilerine Tekabul eden Smrgecilik, Geleneksel Yapdaki zlme, Ahlakszlk vb. Sonularna kar Reaksiyon gelitirme dnda bir Gelenei bulunmuyor. Evrensel zellikli bir Gelimenin, Topraa Baml ve retim ve Yaam Tarzndan nsan radesine ve retimine Bal Modern Srece Geiin Mantn kavramadan Sonular zerinde gsterilebilecek Tawr Ekseninde dnmeye alm Mslman Zihinlerin, bu S ve artk Skc Fobilerini bir Kenara brakp "Somut Olgularn Tahlili"ni yaparak Gerei kendi Gereklii ierisinde kavramaya alan bir Zihniyet Devrimini gerekletirmesi gerekiyor. Varolan Kapitalist Srecin Sonularna Cewap yetitirmenin Sonu olmadn Sosyalist Deneyler yeteri kadar gsterdiine gre, Borsann Helal mi Haram m olduunu tartan Kof ve Komik Kafa Yapsn deitirip, Bilimsel Bak Asyla Olgular Analiz etmeye ynelmek kanlmazdr. Mslmanlarn, Dnynn deitiini, hibir eyin Dndeki gibi olmadn, her Yeni olann yeni bir Mantqsal Srele kavranabileceini, 1000 Yl nceki Dnme Tarznn rn olan Kavram ve Olgularn Kkl bir Muhtewa deiimine uradn anlamalar gerekiyor. Mlkiyet Kavram gibi artk Para, Hisse Senedi, Tahwil, Repo vb. Speklatif Deer oluma Aralarna Baml ve Karmak bir Nitelik kazanm Olgunun yeniden zmlenmesi gerekiyor. nsanlarn " be Kuru" kazanma uruna bunca Fedakarla katland ve mrn tkettii bir Yeni ada, be Kuru kazanp Yoldan kanlar sulamadan nce, Mewcut retim likilerinin, Smr, Kar, Rant, Kira, Faiz, retim Tketim vb. Terminolojik ereveyi doru zmlemek ve Topluma ait olmas gereken retim Aralarnn belli Ellerde toplanmas anlamnda "Mlkiyet" Kavramn yeniden anlamaya almak, Yeni bir Toplum kurma Hevesiyle yola kanlarn yapaca ilk tir.

nk Mlk yalnzca Allh'ndr ve Mlk bir Hegamonya Kaynadr. nk Mlk, nsann stina ve Kibir Aralarnn en nemlisidir. nk Mlk salt qtisd bir Kategori deil, Otoritenin Temel Bileeni olarak Siys bir Olgudur. nk Mlk nsanlararas Eitsizliin, Zulmn, Smrnn, Adaletsizliin, Ahlaqszln en nemli Referanslarndan biridir. Ve "Mlkiyet" Hrszlktr. Proudhon Hrszl baka nsanlarn Emeklerinin ve Haklarnn alnmas Anlamnda kullanyordu. Mslman biri iin bu Anlamn yannda ve bu Anlamn da Kayna olarak Hrszlk, Allh'n Haqqn sahiplenmek olarak da anlalmaldr. Kazandn "Allh'n verdiine", "kaybettiini" Allh'n aldna" inanan bir mmetin Mensuplar iin hi kimseye ait olmayan belirli Kiilere Tapu edilmesi iki kere Hrszlktr. Kollektif Mlkiyetin bir Avu Oligark arasnda leilmesi bir Sonutur. Bu Sonucun Sebebi sadece nsanlarn haqetmedikleri, kazanmadklar, aba sarfetmedikleri eylere Ship olmalar deil, Modern Kapitalist retim Srecinde varolan Karmak Mekanizma ierisinde Meru, Maqul, Rasyonel ve belli bir Emek ve aba da sarfederek ok fazla eye Ship olmalarn salayan "Mlkiyet" Haqqdr. Bu Kavram Ekseninde Taraf olmayanlar, ne Ahlaql birer Mslman olurlar, ne de Adam gibi bir Adam! nk, Mlkiyet Hrszlktr ve milyonlarca nsann bir ka Aql Ewwel tarafndan Eek yerine konmasnn en Zor anlalr Aracdr. [59] Seflet'in Felsefesi'ni yazan Narsizm Dman." Mlkiyet Hrszlktr" Tezini iledi. 6 Ya K Marks'n Dnysn deitirdi. [60] Prof. Dr.Canan, ./Ktb Sitte Muhtasar c.3 s.540 [61] Prof. Dr.Canan, ./Ktb Sitte Muhtasar c.7. s.337. Merhumun Wefat Haberini iitmeden Ksa bir sre sonra Tenwir II Kamp iin Harrandayz. Merhumun Rektrln yapt niversitenin Trih Kalntlar olan bir Sahay gezmiiz, Kewser ve Tekasr Dikotomisi Etrafnda Gelien bir Konumaya Soluk veriyorum. Eb Zerr Yldzn iaretleyen Parmamz Etrafnda Qarz- Hasen Projemizi Terih ediyor Arkadalarmz. E Zamanl olarak Eb Zerr Okumamz Referans veren Aadaki Yazdan Maqarr- Ulemya Dnte Haberdar edileceim: Yalovada Konferans vermi stanbula Evine dnyordu... Oturduu Koltukta Cep Telefonunu unuttuunu, Otobsten inince anlad. Telefonunu almak iin bir Hamleyle Otobse doru kotu. Tam o esnada geriden gelen bir Otobsn arpmasyla Otogarn Yamurdan Islak Parkeleri zerine seriliverdi... zerine Gazete Katlar rttler. urada bir Adama Otobs arpt, lm galiba Sesleri duyuldu. Profesrm, brhim Canan yazyor dediler... Gazeteler Profesr Cep Telefonu uruna ld diye yazdnda o defnediliyordu. Ah benim Gzel Hocam! Byle yalnz ve Gariban lmlere dayananam. Nitekim Haberi duyduumda dayanamadm. Otogarlar bilirim, ok gelip giderim yle. Yalnz biner, yalnz inerim.

Yalnzlk bana hep mmetin o Grkemli Yalnzn hatrlatr. Issz lde yalnz yatan Eb Zerr... Bu smi duyunca elektrikleniyorum. imin Derinliklerinden bir Heyecan Dalgas ykseliyor. Titriyorum ve haykrasm geliyor. Ah benim gzel Hocam! Sen yle Yalnz ve gariban Otogar Kelerinde lmeyesin diye Meydanlara atlan, Saraylarn Duvarlarn inleten Eb Zerr haqqnda Aadaki Szleri syleyen sen mi olmalydn? Beni Tarifsiz Elemlere garkettin. Kahrma kahr kattn. Senin lmne mi yanaym, stanbullu Eb Zerrin Gifarl Eb Zerr iin sylediklerine mi yanaym, Klasik Dindar Zihnin Aadaki Szlerinde kendini ele veren hal-i pr Melline mi yanaym, neye yanaym... Bakn Otogar Kelerinde lp zerine Gazete Katlar rtlen stanbullu Ebuzer Canan Hoca, Gifarl Eb Zerr hakknda neler yazm: Ah benim Gzel Hocam, ah! te bizim hl-i pr Mellimiz bu. A sabahlayp da Klcn ekmeyene aarm diyen Eb Zerr, sen byle olmayasn diye savamt. imdi o lde yatyor, bak onun yerine sylyorum: Otogar Kelerinde len Yoksul bir lahiyat Profesrnn, Zenginleri savunan birisi olduuna aarm. Ne Hazin bir Durum! te bunlar slmn Yaman elikisidir. Yoksullarn, Ezilenlerin, Alarn, alnp satlanlarn, Klelerin Trihteki son Din l olarak,fekku ragabe (Klelere zgrlk!) diyerek domu, ilk 23 Srede Mlk Shiplerini Bombardmana tutarak balam, Okurlarna ilk Bahe Shipleri Qssasn anlatarak balam, Lehul-MlkSesleriyle Servet Kalelerini, Lilahe illallh Nidalaryla mparatorluk Duvarlarn ykm bir Dinin sonraki Hocaefendileri, Profesrleri, eyhleri, Mollalar, tutar o yklan Kalelerin ve Duvarlarn Savunucu ve hatta Koruyucusu haline gelirler. Kendisi de bir Eb Zerrdir ama Eb Zerri Alktan ldrenlere vgler dzer. Kendi Celladna glmser. Bu Halq bunlar renmeli. Hocalar, eyhler, Mollalar uyanmal. Otogarlarda lp giden Yoksul Profsrler, lmeden nce Gemie eletirel bakmal, yaayan Fqh retmeli. slam kalkarsa buradan Ayaga kalkacak... Aksi halde Ebuzerlemeleyim inllah sz ile daha ok uyutulacaz... Not: Aadaki linkte Kayseriden Qadim Dostum Kemal Erszl tarafndan Qaleme alnan Bir Adlet Savacs Gfarl Eb Zerr Balkl Kitapk apnda Enfes bir Maqale var. Ltfen okuyunuz, okutunuz, datnz... http://www.ulumulhikmekoeln.de/seminerlerdizisi/ebuzer.htm#_ftn50 recepihsan@gmail.com [62] et-Tirmiz/es-Snen,el-Menqb'da Enes'den [63] Matta, Bab 5 /13 [64] Bab 6/ 1-4 [65] Bab 6/ 19-22

[66] Bab 10 /34-39 [67] Trkiyede evrenin Merkeze yrd Tespitleri artk eskidi, Mewcut Durumu anlatmakta Yetersiz kalyor. evre artk Merkezde, Stat, G ve Para Shibi, giderek daha Mobilize, hliyle daha ok grnyor, hatta gze batyor Milenyumda yaygnlap derinleen Deiimin lk Viraj 90larda alnmt. 9 Yl nce kurulan MSAD, Anadoludaki Kk ve Orta lekli Sanayiyi ats altnda toplayarak Dnyya at, Anadolu Kaplanlaryla birlikte Nur Topu gibi bir de Burjuva Snfmz oldu. Eletirileri Haql karan Mide Bulandrc Durumlar olmakla birlikte, yekpre bir Btn olarak alglanp Gsteri Merakyla, Rklkle, Dinin Kibirlenme Uyarsna Kulak tkamakla tham edildiler. Kim bunlar, nereden geldiler Sorular zamanla yerini ne yer ne ierler, ne giyer nereye giderler Merakna brakt. Bu lgi ve didiklemenin ardnda stenci bir Bak, bir Hor gr ve Burun kvrma yok demek mknsz. Artk yok saylmyorlar ama Qabul grdkleri de sylenemez. Olup biteni, Deiim Srecinin Tetikleyicisi MSADn Fikir Babas, Kurucu Bakan Erol Yarar ile konutuk. (Fadime zkan) [68] (Trkiyede iyice Aa kan bir Kavga var. Neyin Kavgas sizce? ) Trkiyede Sosyal Siys bir Deiim var. Bir Ergenin Yznde nasl Sivilceler kar, Wcudunda Deiiklikler olursa Trkiyede benzer bir Dnem yayor, Aqlla Beden atyor. (Beden ve Aqldan kastnz ne?) Fikriyatla Statko. Siys-qtisd Konumunu korumak isteyenler direniyor, Deiim isteyenler glendike Sesi grleiyor. (Deiim Kartlarn Anlayla m karlyorsunuz, mark m buluyorsunuz? ) Bilmedii iin Korkanlar anlyor, bildii halde Direnenleri Kstah ve Kibirli buluyorum. lke Gereini grmek istemiyorlar. (Tepkinin bu kadar Rijitleme Nedeni, evrenin artk Merkezde olmas mdr? Bartl aycy Sorun etmeyip Doktor olduunda Rahatsz olmak gibi. ok lgilidir. Bazlar Trkiyedeki nanlar bir Haywnat Bahesine sokmak istediler. Orada en Wahi Haywan bile Para kazandran bir Metadr, eitlilik yidir. Ama imdi Amazonda Yrtc Hayvanlar arasnda kalm gibi hissediyorlar. (Bu Deiim beklenmeyen bir ey mi?) Hi beklemiyorlard, Haywnat Bahesindeki kadar Kontrol Mekanizmalar vard. Trkiyede Din hep Kontrol altnda tutuldu, bir Nehrin Barajla tutulup istendii Miqtarda braklmas gibi bir Durum var. (Muhfazakrlk artt deniyor ama?) Bir Aacn Kk ok Quwwetliyse ne yaparsanz yapn bir yerden Filiz verir. (90lar Virajndan sonra Yeni bir Burjuva Snf, Yeni bir Orta Snf dodu.) Ben buna Yeni deil Asli diyorum. Dierlerinin sunduklar ve Trkiyenin Deeri diye tantmak istedikleri hibir Deerin Kltrn Kk, Asl bu Toprakta deil. (Trkiyede Sermaye Dewlet Eliyle oluturuldu. Anadolu Sermayesi ise Batdaki gibi kendi Doal Srecinde geliti; bu yzden en azndan Kavramsal olarak Trkiyenin Gerek Burjuvazisi bu Yeni Sermayedarlardr diyebilir miyiz?) Kesinlikle. nk bunlar Cephelerde Nesillerini tketmi

ilelerin ocuklar. Ne zaman Yenieri Tekilat kaldrld; Trkiyenin Asker Trk Milletinden Temin edilmeye baland, Ticr Hkimiyet Aznlklara geti. 19. Yzyl zaten Savalar Yzylyd, Osmanl 35 Yl fiilen savat. Arkasndan Balkan ve Cihan Sava, Neslimiz anakkalede bitti. Ticret yapacak Adam kalmad. Yetimler nce Mecburen ifti, Nfus artnca 50lerde i oldular, 80lerde zal bunlar biraz Ticrete soktu. 90 larda ise MSAD bu Nosyonu Dnyya at. (Asl Unsurun Yokluunda m Dewlet Eliyle semirtildi Cumhuriyet Burjuvas?) Koyunun olmad yerde Keiye Abdurrahman elebi derler. Ama Asl Unsur artk olmas gerektii yerde. Dewlet Eliyle semirtilmediler, altlar, Yokluk ektiler. yle adamlar tanrm ki Lastik Ayakkabyla gelmi stanbula, Araba ykam... (Yine de nasl bir Beceri ki bu, her Lastik Ayakkabl da adam olmuyor.) altlar krettiler, azken verdiler, Allh da daha ok verdi nk daha Cmert. (1990da MSAD kurarak Anadoludaki Potansiyeli Harekete geirdiniz.) Potansiyel vard ama in ifrelerine Ship deillerdi, biz Shiptik, Allh ltfetti. (TSADa girmek varken ne diye kurdunuz MSAD?) Kapitalist Sistemin Dny qtisadna, nsanna getirdii arpk bir Model var. Deimesi lzm. Bizim Kltrmzde nancmzda da bunu deitirecek Dinamikler var. Bir Fikriytn ancak Kurumsal Yapyla byyebilecei Fikriyle kuruldu MSAD. (Sinir Ularnn Ak olduu Alanlarda bulundunuz. Nelere Tanklk ettiniz?) Ben bu evrenin iindeydim. Babam TSADn Kurucusu, Annem Robert Kolejden Ecevitlerin Snf Arkadayd. Ik Lisesi Mezunuyum ben de ama Ailemde Din ve Dnynn bir araya getirilebileceini grmtm. Oysa Toplumda iki taraf da birbirini tanmyordu. yle ki MSADn ilk Kongresini 5 Yldzl bir Otelde yaptk diye Arkadalarmz ne imiz var burada diyorlard! Asli olduklarn unutmu, Marjinallii kabullenmilerdi, Trkiyenin Zencileri gibi hissediyorlard kendilerini. tekileri tanmadklar iin de ok fazla Su-i Zanda bulunuyorlard. (Sizin Duruma uyannz nasl oldu?) Ben Din Nedeniyle Husumet grmedim. O sonradan kt zaten, birileri pompalad. (Ne zamana Tekbl ediyor bu?) Kurumlamadan sonra. Sizi Ferd grdklerinde Sorun olmuyor. (90larda nasld Anadolulu Adam? ) ou Yurt Dna gitmemi. Avrupaya, Amerikaya, Rusyaya Dman. Bir Lokma bir Hrkaya inanan, Helal olsun Az olsun, Olum okusun in Bana gesin, Kzm okumasa da olur, diyen bir Yanl Anlay. Bunu deitirmek iin Aksiyonlar yaptm. (Yeni Adam ortaya ktnda, dierleri nasl bir Tawr gsterdi? ) Direkt Tawr deil tabi ama bana kzdlar. Eski Kye Yeni det getiriyorsun, ne Gerei vard, gzel gzel yiyor iiyor eleniyorduk, bunlar da nerden kt vs. ok ey dendiini biliyorum ama stanbul Kltr, Waqar ve Haq bildiin Yolda yalnz gideceksin Prensibiyle S Tartmalara girmedik. inesi tir Kiinin. (Bu Tepkilere ramen Sebat nedeniniz?) Bu bir Din-Mill Misyondu. Trkiye be ilenin Eline braklamayacak kadar nemli bir Ekonomik Potansiyele Shipti ve bunun Tabana inmesi gerekiyordu. lkenin

Kltryle barlmas gerekiyordu, lkeye ancak Bark nsanlar nemli Deerler getirebilirdi. Ben buna inandm. (Ama hla stenci bir Bak, bir Hor gr var. Hissettirilen Duygu bu mu? ) Kadnlara daha ok hissettiriliyor, Erkekler o kadar etkilenmiyor. Geen Gn Byk bir Alveri Merkezinde Mescide girdim. Baktm Ayakkablarn hepsi Marka! Arkadalarn yanna dndmde Trkiyede Devrim oluyor, Haberiniz yok dedim. Nerede, dediler; Mescitte, dedim! (Camiden Ayakkab alanlar Alveri Merkezlerine ynelecek demek ki!) Oo, Sper Ayakkablar var. (MSAD, Mstakil adamlar Dernei. Ama o m hep Mslman olarak okundu. Bu Yanl bir Okuma m yoksa Hesabnz zaten bu muydu? )Yanl okudular, Gzel yorumladlar. (Mstakilden kastnz ne?) Hrriyet. Parann Esiri olmamak. (TSADdan Farqnz ne? ) Dewletten nemalanmamak. (lemin Kral TSAD m MSAD m?) Saysal ounluk MSADda, Parasal ounluk TSADda. Onlar da 40 Yllk Sermaye Birikimi var ama aradaki Farq ok azald. TSAD gemi MSAD gelecek demek. (Her Ykseliin bir D var. Ykselen Snf bu Dngnn neresinde?) Yolun ok banda, Adapte olmaya alyor. (Para Mslman bozuyor mu?) O bizim mtihanmz ite. Peygamberimiz diyor ki: Benim mmetimin feti Maldr. (Parann Satn alamad ne var Dnyda? )Para Maqam, qtidar, evre alabilir ama Kltr Satn alamaz. Hanzoysan Hanzosundur. (slm Burjuvazi Estetik Deerleri olumam olmakla eletiriliyor?) ngiliz Aristokratlar gibi Tavana kadar Ktphane yaptrp hi Kitap okumayan da var ama Olumlu rnek de ok. Artk Seyhat Biimi deiti. Batya Baty grmeye gidiyorlar artk. (Batda Burjuva Snf, Aristokratlarca dlandka Sanatlara Sponsor olarak Qabul mkan yaratt kendine. Kolar Sabanclar da Burjuva olmann Batdaki bu Grnglerine nem veriyor. slm kesimde de belli bir Sermye Birikimi oldu, bunun Waqti gelmedi mi?) Kltrel Deerlerine Uygun olanlara, Musiki Konseri, Hat Sergisi. Sponsor oluyorlar aslnda. Kendi Kltrleri Hricinde grdklerine Sponsorluk yapmyorlar, beklemek de Yanl olur. Zaman alacak. (Mehmet evket Eyginin Eletirileri mi ok zyor, Ahmet Hakannkiler mi?) Eygi ierden eletiriyor, o yzden Tutarl. Ahmet ise o Kimlikten deilim ama onlar tanrm ha, diye yapt iin pek sevilmiyor. Baz Yazlarna katlsam da, Niantanda Cafede oturup Entel grnmeye alyor, atp tutuyor. Bunlar yazdrtmak Fikriyat Amac asndan Hrriyetin bir Baars. Ahmet asndan ne demektir, buna da kendisi baksn. (Cem Karacann arks: isin sen i kal. Herkes olduu gibi mi kalmal?) nsanlarn geldikleri yere deil, geldikleri yeri reddedip reddetmediklerine bakarm. (Mslman Erkekler Trbanllarla evlenmiyor tartmas var malum. Herkes kendi Kmesinden biriyle mi evlenmeli sizce?) Bu Sevgi idir, Mekanik deil. Bir Erkek evre Faktryle Bartl bir Kz almalym diyorsa knarm. Bir Erkek Bilinli olarak tam tersini yaparsa da knarm.

Abdurrahman Dilipak Konuyla ilgili sorulan Soruya cewaben bu bir Hindunun nek Eti yemesi gibidir dedi! Abdurrahmandr syler, normal. Biri byle sylemi deseydiniz de Abdurrahman Dilipaktr derdim. (Para sizin iin ne demek?) 1) Kimseye Muhta olmamak 2) ileme iyi bir Hayat salamak 3) evreme, Aqrabalarma, Faqirlere, Yetime Ship kmak. (Paraszlk ok mu Mutsuz eder sizi?) Sabrederim. Paraszlk da mtihandr. (Ka ocuunuz var? ) 5. imdilik! (Nasl bir nsansnz? ) Analitik dnrm. Dinsel nceliim oktur. Mescitleri, Ewliya Ziyretlerini ok severim. Dzenli Spor yaparm. (D Grnle ok mu ilgilisiniz?) Nasl grndmle ilgiliyim. Yiit 10dur, 9u Dondur Szne inanrm. (Entelektel misinizdir? Dknlk Seviyesinde Trih, Sosyoloji okurum. Bir de ok Qurn okurum. (Siys Grnz ne?) lkenin Kltrne slm Kimlie nem verenlerin Siysette Baarl olmasna alrm. Trkiyenin Gelecei burada. (Mslman Erkekler 28 ubattan sonra Giyim Kuamlarn, gittikleri Meknlar deitirdi, Sakal By kesti...) Ben ekil olsun diye deil Snnet olduu iin braktmdan kesmedim. Her Dnmn Gzellikleri, irkinlikleri var tabi. Nesiller almas gereken Deiim bir Nesilde yaannca Tuhaflklar oluyor. Farql deilim, sizin gibi giyiniyorum, beni de Kale aln gibisinden, Markay gsterme Arzusu var, Absrd ama Temiz ekilde, Madd mkanlar deitii iin yapan da var. (Her retim-Tketim likisi kendi Toplumunu, nsann yaratr. Yaanan Sre de bir nsan Tipi kard ama bunlar ayn zamanda Kanaat et, nfaq et, Kibirlenme, Gsteri yapma diyen bir Dinin Mensubu olduunu ln ettikleri iin de Oksimoron bir Durum kmad m ortaya?) Baz Arlklar gzlyorum ama bir Lokma bir Hrka Felsefesine de inanmam. Bu bize yutturulmu bir Zokadr! Allh verdii Nimetleri Kullarnn zerinde grmek ister. Osmanl Padiahnn Giyimi Karacaolan gibi deil. l Minumum giyinmekse mm- Azamn Giyimini nasl zh edeceiz? Evi Badatn en Gzel Eviydi. Zekatm veriyorsam slmda kimse niye byle yapyorsun deme Haqqna Ship olmuyor. Malnn Tmn nfaq etmeyi Allhn Rasl de zin vermiyor. Zannediyoruz ki Adam zenginletii halde Faqir Hayat yaayacak. yle bir ey yok. (l ne olmal?) Bir nsann Kibirli yrmemek kaydyla Zengin olduu anlalmal Sokakta. Faqir anlasn da gelip Derdini anlatsn diye. Mao gibi Gri Kyafetlerin giyildii bir Dzene inanmyoruz ki. Okuduum yet ve Hadislerde herkesin harcamasnn Allhn ona verdii kadaryla olduunu biliyorum. (Mslman Mslmandan Sorumludur: l kaarsa Denetim iler mi?) Denetime de Karym. Hata varsa sim vermeden ortaya konuarak kaza inanrm. Herkes Hesbn Allha verir. (Mahalle Basks yok yani? ) Olamaz da. lemlerin Rabbi bizi kendisini tanyp tanmama Konusunda zgr brakm. Kim kime Bask yapacak, Allhtan Byk G m var?

[69] (Durmu Ylmaz Merkez Bankas Bakan olduunda Evinin nndeki Ayakkablara bakan Zihniyetle, Mescidin Kapsndaki Ayakkablara bakan Zihniyet arasnda ne Farq var?) ok Byk Farq var. Bir Tanesi Tecesssle bakyor, Ak aryor. br ise her Gelimede Mutlu oluyor. Biri eletirmek iin bakyor, br ise slm leminin gelimesini istedii iin her Kk lerlemeyi bir Mutluluk Wesilesi olarak nsanlara Mesaj olarak vermeye alyor. Ak aramak yetle yasaklanm bir Bak As. Bir nsann Ayakkabsna ona Puan vermek iin bakmak, aalamak iin Kt bir eydir. Ama bir nsann zerinde iyi bir Kyafet grrseniz onu sylemek Tecesss olmaz. (Marka Ayakkab giymek, Mslmanlarn ne kadar Kaliteli olduunu mu gsteriyor?) Bir Toplumun Zenginleri de Dine Ship kyorsa, o Memlekette Devrim oluyor demektir. Dnynn neresine gidersen git. Bak Zengin Grubuna, Zenginler Dinden uzaklar. Bizde Yllar gemi. Lastiklilerin doldurduu bir Cmiden Marka Ayakkablarn doldurduu bir Cmi hline gelmi. Bir Devrim olmu Trkiye'de. Bu Mesaj neden Ters anlalyor? Ben nemli bir Tespit yapyorum. Zenginletike Dinden uzaklaan bir statistikten zenginletike Dine daha da yaklaan bir Topluma gelmiiz. Elhamdllilah demek gerekir bu Sonuca. ('Elhamdllilah artk Mslman Burjuva'mz m var?) Ben Burjuva Kelimesini tartlan Rportajmda hi kullanmadm. Hatta ayn Gn Harward niversitesi'nden Hocalar gelmiti, Trkiye Burjuvas zerine Aratrma yapyorlard. Ben onlara da 'Burjuva Kelimesini ok iyi anlyorum ama bu Kelime Kapitalizmin bir esi olduu iin bir Mslmana kullanmay iime sindiremiyorum' demitim. Bu nceliklerin Farqndaym ben. Gazetenin Kstl mkanlar iinde Hereyi sizin zah ettiiniz gibi yanstmayabiliyorlar. Daha sonra Televizyona da bu yzden kp detaylca anlattm. (Size 'Mtedeyyin Kapitalist' diyenler var. Ne diyorsunuz?) Kapitalist Kelime olarak Sermayedar demek, ancak bilindii Anlamyla bunu Mslman bir adamna syleyince svm gibi hissediyorum. Burjuva da ayn ekilde. Belki iselletirilebilir ama bugnk Anlamyla kullanmay Ho karlamyorum. Biz Fransz Kapitalizminin rettii Adam Tipi olarak Burjuva da olamayz. Onun Hricinde Adam Gzel giyinmi, iyi bir Markay alm, Arabas ok Kaliteliymi. Olsun Kardeim, Dnynn Nimetlerini Allh kimin iin yaratt. (Peki l ne? Hayrettin Karaman '200.000 Liradan Pahal bir Arabaya binmek sraftr' diyor.) Ben Allh Tela'nn Ahkamnn Parasal Rasyonaliteyi % olarak verdiini grdm iin Yzdelere bakarm. 200 Milyar benim iin l deil. 100 Milyar da sraf olabilir bir nsan iin. Adam, oluk ocuu A iken 50 Milyara bir Araba alyorsa bu da sraf olur. Bir Adam, farzedelim X Mslman, 10 Milyar Dolar Serveti var ve her Sene 1 Milyar Dolar balyor. Bu Adam 1 Milyon Dolarlk bir Arabaya binse ben bu Adam iin sraf demem. (Yzdeler; in Ahkam Boyutuyla Alaqal Peki Wicdan? Mesela Asgari cretin 700 Lira olduu bir lkede 1000 Liralk bir Ayakkab giymek nereye oturur?) mm Azam Hazretleri'nin 30 Altnlk Kaftan nereye oturursa oraya Benim kar ktm Dnce bu. Adamn Ayakkabs ka Para, sanane? 1.si seni ilgilendirmez. 2.si o nsann Allh indinde yaptklarn bilmiyorsun ki, sen Adama sadece o anki Konumuyla, darack bi Alanda

Tecesss yapyorsun. Biz nsanlarn ne giydiklerine Arabalarna bakarak onlarn Ahlq Kriterleriyle ilgili Yorum yapma Selahiyetimiz yok. ('Bir Lokma bir Hrka bize yutturulmu Zokadr' diyorsunuz. Problem Tasawwufta m?) Ben bunu 96 Ylnda da sylemitim. nk Dnyew Motivasyonu engelleyen en nemli ey bu. Baktm ki anlamyorlar, biraz daha Dozu artrdm. Ben bir Lokma bir Hrkann ne olduunu ok iyi biliyorum. 15 Yl Tasawwuf okudum, Tekkelerde bydm. Ewliyaullah Bamn Tac. Ama kar kanlarn syledii gibi deil o ler. Niye Servetini terkeden brhim Ethem Hazretleri'ni rnek gsteriyoruz da Ftih'e bakmyoruz. Akemsettin, Ftih'e hi brhim Ethem gibi ol demi mi? Byle bir slm yok. Niye brhim Ethem'i anlatyorsun, sen Yavuz'u, Ftih'i, Hz.Osman' anlat. Hangisi Serveti terketmi. Rasllulh'n bir Tawsiyesi var m Servetinizi terkedin diye Hayr! Bir Lokma bir Hrka Banglade'te. Oras gibi mi olmak istiyoruz. Bu mu slm lkesi. imdi Kitap yazyorum, bunun bir Zoka olduunu anlatmak iin. (Kitabn Ad belli mi?) Evet. Zenginlik Dini slm olacak. slmn ada Dnyda nasl bir yer almas gerektiini anlatmak istiyorum. Bunu hangi Fertler, hangi Motivasyonlarla yapacaklar. erii de bu olacak. ("Faqir yaamak Peygamber'in Tercihi" Sznz ok Tepki ekti. Yanl m anlaldnz?) ok ak Net bir Sz. Rasllulh'n iki tane Yaam Biimi var. 1.si mmetine syledikleri, yapn dedikleri. Bir de yapn demeden kendi yapt Kendi yaptnn bazlarn Taqlit etmeye alanlar engelliyor, siz yapmayn diyor. Kendi Tercihiyle yayor. Mesela ftar etmeden Oru tutuyor. (Resllulh Zengin miydi?) Rasllulh'n Faqir olduunu kim sylyorsa, Qur'n'a Hadis'e Aykr konuuyor. Rsullulh Faqir deildi. Qur'nla Hadisle Sabittir Faqir olmad. 2 tane Delille sylyorum. Hangi Seviyede lim olursa olsun herkesle tartabilirim. Rasllulh yanna gelenleri hibir zaman bo evirmeyecek kadar Zengindi. Hayatnn belirli Dnemlerinde yle Tasadduqta bulundu ki, hem bakasnn Servetinden filan deil. Bizzet kendi Servetinden. Hatta o Sadaqay alan nsanlar Qvwmlerine gidip "Bize Wdi Dolusu Tasadduqta bulundu" dediler. Bunu verebilecek kadar Qudretliydi Rasllulh. Faqir olan nsan nasl verebilir. (Siysette olmamak Bilinli bir Tercih mi sizin iin?) % 80 itibariyle benim Tercihim. u ana kadar herhangi bir Siysi Partiye ye olmadm. Yani bugne ait deil. (Niin?) Partiye girmek o Partinin Felsefesini btnyle Qabul etmek demek. Ben hibir Siys Olguyu, ben bunun tamamn Qabul ederim dediim bir noktada olmadm. 2.de Trkiye'de Siysetin Yaps Merkeziyeti olmas bana Ters geldi. (MSAD'n Fikirleri bugnk qtidarla ne kadar uyuuyor?) 10 zerinden 7. Uyumsuz Yanlarmz bazen 3 veya 4 oluyor ama bir trl 10 zerinden 8'e kamadk. (Uyumsuz Noktalar neler?) qtisat Politikalar Arlkl. Sosyal Politakalarda biraz daha Cesaret beklentim var. Fazla Temkinin Atlet getirdii Dncesindeyim. Hibir zaman Statkocu olmadm. Bazen, halen Statkonun Dewam Manzaras veren Grntler var. Bu noktalarda Eletirilerim var.

(MSAD'n qtidar yaktrmas ne kadar doru?) Yaknlk Noktalar var. ki Kardein ayn olmad gibi ayr Ynleri de ok. MSAD hep Siys Hareketlerle zdeletirilmek istendi. Ama Bamsz. (Dewletten beslenenleri Gemiten bu yana eletiriyorsunuz. MSAD yeleri Dewletten ne kadar besleniyor?) MSAD yeleri Dewletten beslenen nsanlar deil. Dewletten beslenmek ile Dewletle yapmak arasnda nemli bir Farq var. Eskiden hleye giremeyen nsanlar bugn hlelere giriyor. Yoksa MSAD', yelerini koruyalm diyen kimse yok. Bizim de byle bir Talebimiz yok. Ama zlerek sylyorum ki, TSAD'n bir ok yesi hla Dewletten beslenme Talebinden wazgememi. (Taleplerine karlk bulabiliyorlar m?) Eskisi kadar deil elbette ama unu da sylemek lazm. Bu Hkmet Zamannda TSAD yeleri Servetlerine Servet kattlar. (MSAD da Patronlar Kulbne dnt diye Eletiri geliyor mu?) Dnyewileme kanlmaz bir Gerek. Eer biz bir Cami Dernei olsaydk, bizden beklenen ey, Cami ile ilgili Hizmetler olurdu. adam Dernei olunca zaten bir dnyew bir liki kanlmaz. Bunu yaparken kendi Referans Noktalarn unutarak zmler retmeye balyorsa Problem olur. u an MSAD'da byle bir Problem yok. (Ya yeler?) Dny ile ilgilenen nsan, Dny ile likilerini, Televizyonda sevdiiniz bir Programn uzamas Neticesinde uzattnz gibi uzatabilir. Ama bunlar Kalc olmamas lazm. Mesela Ttile gittiinizde inizi unutuyorsunuz. Mekke'ye geldiinizde de inizi unutuyorsunuz. Bunun gibi.. Aslolan her Zaman asli Unsurdan kopmamak gerekir. Tilkinin dnp dolap Gelecei yer Krk Dkkandr demiler. Bizim de Tilkilerimiz vardr. nsan kendini kaptrabilir. Kaptrdktan sonra eer znde Smimiyse, ya lh bir kazla ya da Arkadalarnn Ortamn getirdii bir Toplantya gelmek, bir Sohbet dinlemekle aslna Dn her Zaman Mmkndr. Bu MSAD'a ait bir ey deil, nsana ait bir eydir. Hz.dem gibi Kmil nsan, ftraten Tertemiz nsan bile Hata yapyorsa, bizim her Trl Zihniyetin ve Dncenin Etrafmz sard bir Ortamda nsanlarn eitli Eilimlere ynelmelerini garipsemememiz lazm. Biz hepimiz Hz.dem'in ocuklaryz, hi birimiz Melek deiliz. Mesel diyorlar ki, bu Adam ok Muhzafakard, Bakan oldu, Havaya girdi. Demek ki Bakanlk Adam bozuyormu. Buradan iki tane karm yapabiliriz. 1.si Bakan olmayalm. 2.si olursak byle olmayalm. (slm Hassasiyetleri gzeten bir adamnn Evinde her Akam Qur'n ya da bir Hadis Kitab m okunur?) Her Akam Evde olamyoruz ki.. Herhangi bir ekilde Ayn Belirli Gnlerinde bir araya gelebildiiniz zaman ne yaparsanz diye sormanz lazm (glmeler) Amina Yarar: Eimin ok Younluundan dolay Evde Akamlar beraber oturabildiimiz zamanlar olduka Kstl ama beraber olduumuz zaman Diliminde Allh'n Kelmnn okunmad ya da Bahsinin gemedii zaman yoktur diyebilirim. (Rutin olarak yerine getirdiiniz bir Programnz var m?) E.Y: Henz ocuklarmz Kk ama ilecek Namaz kldmzda mamlk yaptm iin bazen Seccde st Sohbetlerimiz olur. ocuklarn hepsi de bunu sever. A.Y: Ben ocuklarn Eitiminin zerinde ok duruyorum. ocuklara Allh nancn Sevgiyle vermeyi nemsiyorum. Mesela Kandil Gn, 'ocuklar

bugn Kandil o yzden sizin istediiniz bir ey varsa alabiliriz' demek nemli. Bir de zellikle Ramazan ve Kandil Gn gibi zel Gnler, bizim olduumuz evrede ve Muhitte daha az yaand iin, mutlaka o Gne zel bir Helva ya da Aure piirip ocuklarn Ellerine verip Komulara datmaya yolluyorum. Buna baylyorlar. yle bir heyecanlanyorlar ki, nk Apartmanda bunu baka yapan yok. E.Y: Mesela Bayramda gelseydiniz, Bayram Heyecann grebilirdiniz. Bu Konuda Amina'dan Allh Rz olsun. Bayram ncesi Evi sslyor ocuklara. Kocaman Kpklerle Pencerelere 'Bayram Mbarek Olsun' yazyorlar. Perdeleri Lambalar sslyorlar. lgnlar gibi her Taraf boyuyorlar. Masann nne Hediyeler ylyor. Bayram Sabah Kahvalt edildikten sonra birlikte Dua ediliyor ve Hediyeler alyor. (MSAD yelerinin kata ka Namaz klyor sizce?) % 95'i.. Ama ben bunu nemsemiyorum. Sabah Namaznda Camiye giden ka kii var? yelerin belki % 2 ya da 3' Ben bunu daha ok nemsiyorum ve bir Mslman lkenin reti olarak gryorum. Kardeim Araban varsa, bineceksin gideceksin. MSAD yesisin, Allh sana Araba vermi, Para vermi. (irketlerinizde ka Bartl alannz var?) Yaklak 60 kadar MaviBeyaz Yakal dediimiz Personelimiz alyor. lerinde 6 tanesi Bayan, 2 Personelimiz Bartl 1 tane daha vard, Doktora iin ayrld. (slm Kimliiyle ne kan adamlar Bartl Kzlara Ship kmadklar iin eletiriliyor. Bir Kompleks mi var?) E.Y: Benim Kompleksten yana hi Mkilatm olmad ama Mslman Kesimde Ehil nsan bulmakta epeyce Zorluk ektim. nk ben in Ehline verilmesi gerektiine inanyorum. nsanlar Qyafet Kriterlerine gre almyorum e. Byle bir Kontenjanm da yok. evremde, gvendiim nsanlar e almaya Gayret ederim. Kzlarmzn Maduriyetini de biliyorum. Aldm Baarl olan Elemanlarm olduu gibi beni oke eden nsanlar da olmutur. Belki benim oke ettiim nsanlar da olmutur. A.Y: Bartl Kzlarmz Mcdele srasnda Bilin Altlarna yerleen Maduriyet Psikolojisini amakta zorlanyor. Okula gidiyor istenmiyor, Alverie gidiyor Bask gryor. Sosyo-Ekonomik Dzeyi ne olursa olsun Mutlaka bu Psikoloji ilerleyen Dnemde kendini gsteriyor. Arkadalarmz arasnda kapandktan sonra Tezgahtarn Bak bile deiti diyen bir ok nsan var. Bu Bask Hayatnda Kariyer Plan yapmasnn nne geiyor. Bir de Doru Kariyer Planyla Hareket etmiyorlar. Birou ya evlenene kadar alyor ya da ocuk olduktan sonra brakmak zere Plan yapyor. Ya da Eleri altrmyor. Bu durumda veren de kendisine Uzun Wadeli Yararl olacak Elemana yneliyor. adamlar bu noktada Tercihlerini ilk bata Bartl Kzlardan yana kullandlar ancak maalesef byle yrmedi. E.Y:Byle bir Problem var, evet. Bu Amina'nn hem Hanm olarak Tesbiti, benim de Hayatnda byle Tespitlerim var. Sadece Bartl olanlar deil, tm Kadnlarda da byle bir Bak as var. Kanunundaki Pozitif Ayrmclk bu Durumu daha da krkledi. (Kadna baknz nedir? Amina Hanm yi bir Model mi?) E.Y: Ben de Gl bir Annenin Oluyum. Artk Wefat ettii iin syleyebilirim. Annem Gece 2'de kalkar, Sabaha kadar Namaz klar, Sabah 1 Saatlik Uykunun ardndan Yetimhanelere giderdi. ok da Gzel Araba kullanrd. Hatta bir keresinde Polis durdurmu. Hanfendi 170'le gidiyorsunuz demi. Olabilir Ewladm demi Annem. Ehliyetine bakm, 72 Yanda. Anneme bakm, Bartl

bir Hatun. Utanp Ceza kesmemi. Annem glerek anlatrd. Byle bir Annenin Oluyum. Bizim ilemizde Kadnn yetitirilmesi ok nemliydi. nk Toplumun Gelecei Kadnlarda. Bu yzden ben Kadnn Eitimini nemsiyorum. Wazgegeilmez bir Hedef bu benim iin. Bunu Mslman Toplumu Hedef alanlar da biliyor. Bu yzden 2 ey zerinde Oyun oynuyorlar. 1.si Kadnn Ahlaqn fftetini Kltc Eylemler, 2.si Kadnn Eitimini engellemek. (MSAD yeleri bu Konuda sizin gibi Hassas m peki?) adamlar Kzlarn okutmay nemsemiyor. Olun nerede okuyor deyince ballandra ballandra anlatyorlar ama kz iin 'bover evlenir gider' diyor. zellikle Anadolu'da annelerin eitim seviyesi dk. adamlar da bolca geziyor ama kadnlar hibir yere gidemiyor. Televizyon ne kadar sylyorsa o kadar biliyor ki, onun da byk blm palavra. En muhafazakar dediimiz kanallar bile erozyona urad. Prensiplerini bozdu. Benim abalarmla kzlarn eitip iinin bana geiren iadamlar memnun. (Eyp'te bir Eviniz var. zellii nedir?) Srekli Kaps Ak bir Evim olmasn istiyorum ama bunu ehir Hayatnda yapamadmz iin Eyp'teki Evi atm. Ramazan'da her Gelir Grubundan nsanlarn geldii ftar Sofralar kuruldu. Pazartesi Gnleri Tefsir Dersimiz oluyor. Cuma Gnleri de Dzenli olarak Hadis okuyorum. steyen gelebiliyor. (Siz ayn zamanda bir irketin bandasnz. Mslman Zenginin Evinde Eler daha m Eittir?) Hayr. Ben Kadnlarn 3 Kuaktr alt bir ilenin Torunuyum. Kadn Toplumda yerini almal, Hayat olabilir Sosyal Faaliyet olabilir. Ama yle ya da byle Kadn Erkekle asla Eit olamaz. Geenlerde Baarl bir Kadn olan Arkadam Oluna t veriyor, "Olum Evde yemek piir, Hanmna Yardm et" diyordu. Ben Devreye girdim. "Sakn ha Eitlik denilen Kavrama, Kaplma Yanl Yoldasn" dedim. (Erol Bey mi byle istiyor?) Bize Bosna'da, 50 Sene boyunca Komnist Rejim Eitlii alad. Kadnlar da bunun nemli bir ey olduunu zannederek bunun iin Mcdele verdi. Ama 50 Sene sonra baktmzda Kadnlar sadece Hamallk yapyor. nk Kadn, Hereyden nce bir Kadn. Yni insan Haqlar olarak Erkeklerle Eit olabilir, Kul olarak da Allh katnda Eit olabilir ancak Ftrat olarak asla Eit olamaz. Kadnlarn Dnydaki Wzifeleri Konusunda da asla Eit olamayz. (Bir Adm geride mi kalmal?) Hayr, nde ya da geride olmak deil. Kimi zaman Erkek nde duracak, Kadn arkada durmasn bilecek, kimi zaman da Kadn nde olacak Erkek arkasnda olmasn bilecek. Biz Anneyiz. Bu Konuda Erkein ok nndeyiz. Erkeklerin asla tadamayaca bir Duygu yayoruz ama baz Konularda Erkek bizden daha stn. Ancak biz Kadnz, Anneyiz, Ev Hanmyz ve Evde yapmamz gereken Wzifelerimiz var. Eer bu Wzifelerin yanna Hayatn da eklersek o Zaman keriz. Birini Tercih etmek Zorundasnz. (Ama siz hem alyorsunuz, hem Annesiniz) Evet ama Erol Bey Eve geldiinde 'kalk Sofra hazrla' m diyeyim. Bunu demeye Haqqm yok. Eer ben alyorsam, kendim almaktan holandm iin alyorum. Yni beni yormayacak kadar bir Grev stleniyorum. nk benim byle bir Wazifem yok. Annelik, Evin dresi benim Wazifem. O da Babalk Grevlerini yerine getiriyor. Kalkp da sen Pilav piir ben Etleri piireyim,

sen Sofray kur ben ocuklara yap diyemem. Bunu yapan Babalar var ama Kadn bunun Beklentisine girmemeli. Mslman Kadnlarda da bu Sknt var. Evde Erkek Eve gelip, Ayaklarn uzatp Televizyon seyretmek Erkein Haqq. (Aranzda byle bir anlama m var?) Ben size tek bir ey syleyeyim. Sadece Allh Rzas iin. nsann Eine besledii Muhabbetten dolay Hizmet etmesi bakadr, bir de o An belki o Hizmetten holanmamasna ramen, istememesine ramen sadece Allh Rzas iin, bunun Allh indinde Karl olduunu bildii iin yapmas var. (Sizi tandm kadaryla slm' yaama Konusunda neredeyse Erol Bey'den daha hassassnz. Barts takmadnz iin eletiriliyor musunuz?) MSAD Fuarnda bir Gazeteci geldi. Kartm istedi. Verdim. Yarar Soyadn grnce 'Erol Bey'le bir Yaknlnz var m?' diye sordu. 'Evet, Eiyim' dedim. 'Hayr olamazsnz o ok Muhzafakar bir nsan' dedi. 'Ben de ok Muhfazakar bir nsanm' dedim. Bana bakt. 'Hayr deilsiniz' dedi. Ben Muhfazakarm dedike o 'deilsiniz' diye Israr etti. Bana gre Muhfazakarlk bir Mantalite, bir Zihniyet ve Yaam Tarz. Maalesef Trkiye'de byle bir Alg var. Biz Bosna'da Etrafmzda bir tane bile Bartl nsan grmeden bydk. Buraya gelince Bartl nsanlar grnce o kadar Mutlu oldum ki. O Heyecanla Bam rttm. (Sonra?) 17 Yamda idim geldiimde. Bosna'daki Mslman olduumuz iin Maruz kaldmz Sava nedeniyle buraya geldik. Barts taktktan sonra niversiteye de byle gittim. Ancak ne zaman ki niversitenin Kapsnda Bartlleri ieri sokmamak iin gelen bir Tank grdm, ite o zaman Film koptu. Benim o An yaadm Travmay, sadece Tankn ne iin kullanldn, ne e yaradn bilen bir nsan anlayabilir. Bir Filistinli anlayabilir beni sadece. Ya da Bosna'da o Tankla yzyze gelmi bir baka nsan anlar. Baka kimse anlayamaz beni. Dnsenize Hristiyanlar sizi Mslman olduunuz iin ldryor, Savatan kayorsunuz ve Kutsal Toprak dediiniz Trkiye'ye geliyorsunuz ve size Adam diyor ki, Bartn karacaksn. Orada Film koptu artk. Bu Olayn zerinden 11 Sene geti ama o oku atlatamadm. nann Bosna'ya gidince Barts takasm geliyor ama buraya gelince ayn oku yeniden yayorum. Allh'n Emri, bunu biliyorum ve yeniden Nasip etmesini istiyorum ama bu baka bir Duygu.. Ve herkesin beni anlamas da Kolay deil. (MSAD ya da farkl evrelerdeki bak nasl?) Bu yzden Trkiye'den savruluyorum. Gayr-i slmi Yaants olanlar seni Biiminden dolay Qabul ediyor ama onlarla oturup ki imeyince, Havuza girmeyince reddediyor. Mslman Kardelerimin arasna giriyorum, sizinle olmak istiyorum, sizinle Huzur buluyorum diyorum. Orada da tek Soru bu. Ben o kadar Dindarsam niye Bam kapatmyorum. u anda beni tanyan herkesin Kafasnda tek bir Soru reti var. Bu Kadn 5 Waqit Namaz klyor ama neden Ban kapatmyor. Bosna'da bu Soruyla bir kez bile Muhtap olmadm. (slm Sosyeteye dir ne dnyorsunuz?) Ben Trkiye'de Sosyete olduuna inanmadm iin slm Sosyete olduunu da dnmyorum. Trkiye'deki tek Aristokrasi Osmanolu ilesi ancak onlar da kendi Dnylarnda yayorlar.

(slm Hassasiyetlere Ship Zengin bir ile nasl eleniyor?) A.Y: Bana gre Elence nsann ve ilenin iinde balyor. Elence ya da Mutluluk Para ya da Mekna bal deil. DVD'mizi alp, patlam Msrmz da yapyoruz ve oturup Evde izlerken de pekl elenebiliyoruz. . E.Y: Ama Sinemay ok seven bir ileyiz. A.Y: Evleneli 10 Yl olacak, Eim ok cil bir Mazereti olmad Taqdirde Cumartesi Gnlerini Mutlaqa bize ayrr. Yakn olduumuz iin Shili ok seviyoruz. Hep birlikte Yiyeceklerimizi alr, gideriz Shilde Gazetelerimizi serip yeriz. E.Y: Ayda bir yapmaya altmz bir ey var. stanbul'u Tabanvay turlamak. Arabalar brakp Evden kyoruz. Belediye Otobsyle Kadky Shiline inip oradan Vapurla Eminn'ne, Tramvayla Sultanahmet Civarna geip o Blgeyi geziyoruz. Bykada'da da yine ska katmz Yerlerden. (Tenisle urayordunuz bir Dnem. u Sralar uratnz bir Spor var m?) E.Y: u sralar Spor olarak Bisiklete biniyorum sadece. A.Y: ocuklarla birlikte bazen Paten kayyoruz. Kn da mutlaqa bir Haftay Kayak iin ayryoruz. (Marka giymeyi nemseyen biri olarak Arabanz hangi Marka?) Chrysler Voyager. 7 Kiilik. ofrm kullanyor. Arkada kendi Malzemelerimi Rahat tayabiliyorum, 5 ocuum olduu iin Haftasonu ilemin Tamamn alabiliyor. Ondan nce ok iyi ve hzl Arabalarm da oldu. Yarlk Dnemimde Porche'um ve 12 Silindirli BMW Aralarm da oldu. ocuklarm olunca Fonksiyona nem veren bir nsan olduum iin Fonksiyona tibar ettim. Amina'nn Hyndai Jeepi var. (Kyafette bir Marka Tercihiniz var m?) E.Y: Hanm benim iin seer genellikle. urada Gzel bir ey var der. Gider alrz. Geen Gn Network'tan aldk. Ancak bu Konuda Dnynn en iyi Markas da olsa, eer benim nancma Ters leri olan bir Marka ise, baylsam bile gidip almam. Ancak ok Kalite talyan Markalar var. Onlar da Tercih ediyorum. 27.09.09 [70] Yeil Komunist Nitelemesinden Alacakaptan cad Abdestli Kapitalistle Rvan alnnca Komunist de Kapitalist de Mnzarada Saff ald, ad Ergenekon Listelerinde de Geeni yle yazd: Peki, Qurn sizce Kapitalizme mi yoksa Sosyalizme mi Yakndr? Yazar hsan Eliak, MSADn kurucu bakan Erol Yarar ile birlikte katld Kart Gr Programnda, Baliek Pamirin sorusuna cewaplarken en htimaml Szckleri seti. Qurnn Sosyalizme Yakn olacan, hi deilse Kapitalizme Uzak olacan, hele Abdestli Kapitalizme ile hi uzlaamayacan anlatt. Elbette, Burberrys Kravatyla Programa katlan, Mslmanlarn zenginlemesinin slmiyetin bana gelecek en iyi ey olduuna inanan Yarar, olaya Komnist Komnist konuma! Tarznda yaklat. Eliak, Yoksulun Zengin Malnda Haqq olduunu ve eitleninceye kadar vermek gerektiini, Sadaqann Yoksulluu yeniden rettiini anlatrken, Yarar hl Veriyoruz ya ite Malmzn 40da birini Zekt olarak savunmasn yapyordu. Programn Kilit Noktasna bylece gelindi. Ama nce bir ksa bilgilendirme. Eb Zerr ve syan Haqq. Eliak, slm Hareket iinde Yiyecek Ekmei olmad halde Knndan syrlm bir Kl gibi syan etmeyen nsann Aqlna aarm! diyen, Peygamberin Kardeim dedii Eb Zerrin

Ftratndan geliyor. Marksizme Yaknlyla bilinen ve slm Dininin Devrimci Yann ne karan ranl Dnr Ali eriatinin Geleneinden. Bu sebeplerle Eliak, Trkiyedeki Sermayeyi ve Siys qtidar Byk bir Hn ve Hrsla ele geirmek isteyen Ekibin pek grmek istemedii bir Yz. Hayattaki Sz Haqqn Wicdandan, Eitlikten yana kullanyor. Daha ak syleyeyim: Art Deer ve Qurn. slm evrelerin son Derece belirsiz bir Biimde Sarf ettikleri ve AKPnin Adnda da geen Adalet Kavramn Eitlik olarak da yorumlayan, bu nedenle de slm Muhafazakr evrenin hazzetmeyecei bir nsan. slami evrenin Yazarlarn, Sz syleyenlerini topyekn Gerici sananlarn mutlaqa tanmas gereken bir Yazar. Abdestli Kapitalist de kendisine ait bir Kavram. Kapitalizmin, Abdest Suyuyla merulatrlmasna kar kyor. Ne ki Referanslar slm Kaynaklar. rnein Yarar, Ne yni? Zenginlii de Yoksulluu da Allh vermiyor mu? deyince, Qurnda da maalesef adl adnca Art Deer Kavram gemedii iin Konuyu slm bozulmayla anlatmak zorunda kalyor. Neyse... Mslman Aydnn Krgnl. Geldi att Programn Kilit An. Eliak dayanamad ve yle dedi: Bakn, ben 80 Darbesinde Mamakta yattm. 28 ubatta da haqqmda onlarca Dwa ald. Ama biz bunlar byle olsun diye yapmadk! Eliakn krgnl ok tandk. Cumhuriyet Gazetesi tad iin waqtiyle Dayak yiyenler lhan Selukun kencecimi affediyorum Yazsna nasl krldysa, Deniz Baykaln Konumalarnda, Sosyalist ya da Sosyal Demokrat Mcdeleyi Tara ehirlerinde can pahasna vermi eski CHPliler nasl krlyorsa, o da belli ki ayn yerinden krgn. AKP ile cisimleen Kapitalist Hrsn slm Hareketi ele geiriini, Adlet Kavram zerine dnen nsanlarn bir anda hle peine dn, nsanlarn Cmiye bir Ekonomik An dnda kalmamak iin Gidiini grdke Qalbi krlyor olmal. Bunu anlyor ve nsanln Wicdansz Aynasna baklrken ben de ayn yerimden krlyorum. Ama Merak ettiim bir ey var. Mslman aydn! Konu! Neredeler? Eb Zerrin Yoldalar, Ali eriatinin Trkiyedeki rencileri, Dior rtlerin, Versace Kravatlarn ardnda yeniden retilen Eitsizliin karsnda, Bahe Shiplerine kar, neredeler? Bu Soruyu Sevgili Cihan Aktaa ve mit Aktaa da sormutum. Yoksa smet zelin bu Manzaraya bakp syledii gibi toparlanp gittiler mi? Telefon Kablolarndan Hayatlarmza girildii, Lks slm Hayat Sitelerinin Cam Duvarlarla Yoksullardan ayrld, bunlara yaplacak Muhalefetin Snrnn bile qtidar tarafndan belirlendii bugnlerde... Neredeler? Tenezzl etmiyor olabilirler, anlarm, ama bugnlerde onlarn yeri, Ana Akm Medyadr. Konumallar. nanllarn, Sermye Hrsyla ldrm bu Ekipten baret olmadn sylemeliler. (Ece Temelkuran/Milliyet, 13.11.2009) [71] Mart 1989, K.Gndem. Kayseri Ulum el-Hikme Okulu