ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: : : : Fırat ARAPOĞLU 01 Ocak 1980 Öğretim Görevlisi Doktorant

Öğrenim Durumu: :

Derece Doktora Y. Lisans Lisans

Alan SanatTasarım Sanat Tarihi Sanat Tarihi

Üniversite Yıldız Teknik Üniversitesi Trakya Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi

Yıl 2010 2009 2002

Akademik Ünvanlar: Görev Unvanı Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi AraĢtırma Görevlisi

Görev Yeri Takı Tasarım Kemerburgaz Üniversitesi Bölümü Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Heykel Trakya Üniversitesi Fakültesi Güzel

Yıl Güzel 2011 Sanatlar 2002-2007

Sanat Tarihi

Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat 2005 – Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 2009

Uluslararası Yazılan Kitaplarda Bölüm Yazarlığı:  “This Time Through a Shamanist Identity: Fish-Man in İstanbul”, Conceptual Colors of Genco Gülan, Galeri Artist & Revolver Publishing, 2011 - Berlin & Ġstanbul.

Uluslararası Yayınlanmış Sempozyum Bildirileri  “Being in Between” as an Art Form: An Essay on Intermedia”, Living-Being In Between Corridors of Meaning Between Binary Oppositions, 1st Semiotic Congress in Cyprus, Northern Cyprus-Girne American University, April 25–27, 2008, Girne – Northern Cyprus, (özeti basıldı) (ArĢ. Gör. Dr. Seda Yavuz EROL ile birlikte)

1

“Heykel Formu Olarak Vıdeo: Nam June Paık Ve Shıgeko Kubota Özelinde VideoHeykel”, 2. Uluslararası Dokimeon Mermer Heykel Sempozyumu, 16–18 Haziran 2008, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Afyon, s. 245-261. “Ressam Hayri Çizel’in Suluboya Resimleri ile Bir Savaşa Tanık Olmak: Çanakkale Savaşları”, Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, 25-26 Ağustos, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, s. 757-773 (Yeliz ĠġANÇ (MA) ile birlikte) “Yüzyıl Avangard ve Neo-Avangard Sanat Akımlarında Görülen "Kolektif Estetik" Durumun Analizi", 21-23 Ekim 2009, Anadolu Üniversitesi, Uluslararası Katılımlı Ġmece Sempozyumu, EskiĢehir, s. 13 – 19 (Öner KIRANLAR (MA) ile birlikte). “The Analysis of the Notion “Freedom” in Fine Arts Academies: Are Fine Arts Academies against the New Enterprises?”, yay. haz, 7 – 10 Haziran 2010, Atina Eğitim ve AraĢtırma Enstitüsü (ATINER), Atina – Yunanistan (Doç Dr. Ġnsel ĠNAL ile birlikte). Özeti basıldı. “Sanatta Feminizm ve Kadın Kimliği Konularına Eleştirel Bir Bakış/Critical Brief Analysis on the Feminism and Women’s Identity Issues in Arts”, 15 – 25 Mayıs 2011, Ġstanbul Kemerburgaz Universitesi, Odessa – Ukrayna (Doç.Dr. Rıfat ġAHĠNER ile birlikte). Bildiri kitabı basıma hazırlanıyor. “Sanat ve Meta İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Analiz”, 19 – 21 Ekim 2011, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Bildiri Özeti Basıldı. Bildiri Kitabı basıma hazırlanıyor.

Ulusal Yayınlanmış Sempozyum Bildirileri:  “Şükran Moral Özelinde Türkiye’de Feminist Sanatta Kimlik ve Farklılık”, yay.haz., Sanatta Kimlik ve EtkileĢim Sempozyumu, 10 – 13 Mayıs 2010, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Ġstanbul. Özeti basıldı. Bildiri kitabı basıma hazırlanıyor.  “Türkiye Sanat ve Eğitiminde Disiplinlerarası Yöntem Üzerine Bir Ölçme Denemesi”, II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, 8 – 10 Nisan 2010, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanmış Makaleler:  “The Analysis of the Notion “Freedom” in Fine Arts Academies: Are Fine Arts Academies against the New Enterprises?”, Journal of Literature and Art Studies, (Doç Dr. Ġnsel ĠNAL ile birlikte). yay. haz.

2

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:                    “Sanat Eğitiminde Bazı Sorunlar Üzerine”, RH+ Sanart, S:50, Nisan/2008. “İsimsiz…”, RH+ Sanart, S:57, Aralık/2008. “Geldim, Gördüm, Çizdim”, Genç Sanat, S. 171, Nisan/2009. “İletişim Kurmak mı Güncel Durmak Mı? Neden Video?”, Genç Sanat, S. 175, Eylül/2009. “20. Yüzyıl Şamanı ya da Post-Modern Duchamp’ın İzinde: Joseph Beuys ve Öğrencileri Sergisi”, Genç Sanat, Ekim/2009 S. 176. “Genco Gülan Bu Sefer Şamanik Bir Kimlikte: Kılıç-Adam İstanbul’da”, Artist Actual, Ekim/2009, S.24. “Bana Bir Masal Anlat Chagall”, Genç Sanat, Kasım/2009, S. 177. “Ne Kadar Kolektifsin!”, Gençsanat, Ocak/2010, s. 179. “İktidarın İmgelerini Tersyüz Etmek: İbrahim Koç’un Son Dönem Heykelleri Üzerine”, Artist Actual, Ocak/2010, S. 27. “Gündemde Kalma ve Sürekli Görünür Olma Saplantısı: Kitsch Krallar ve Kraliçeler”, Gençsanat, ġubat/2010, s. 180. “Kendi Şehrini Yarat: İnsel İnal’dan Bir Ters – Okuma Denemesi”, Artist, ġubat/2010, S.28. “Post-Modernite Ekseninde Sorgulanan Gelenek”, Gençsanat, Mart/2010, S.181. “Video Sanatında Ütopik Bir Arayüz ve Farklı Kimlikleri Buluşturma Girişimi Olarak Videoist”, Artist Actual, Mart/2010, S.29. “Post-Modern Bir Başyapıt Mümkün Mü?”, Gençsanat, Nisan/2010, S.182. “Feminist Anlatılar: Şükran Moral’da Kimlik ve Farklılık”, Artist Actual, Nisan/2010, S.30. “Sanatta Teknolojinin Kullanımı Olasılıklar ve Abartılar”, Genç Sanat, Mayıs/2010, S.183. “Temsil ve Etkileşim Arasında: Kesişen Alanlar, Ortamlar ve Orhan Cem Çetin”, Artist, Mayıs/2010, S.31. “Starter Buysa Ana Yemeği, Arter Buysa Haliç’i Bekleyelim”, Gençsanat, Haziran/2010, S.184. “Genç Sanatçılar! Nitelikleriyle Sorunlu, Galeriler İçin Sorunsuz Bir Seçim”, Gençsanat, Temmuz – Ağustos/2010. 3

  

“İstanbul’un Sanat Haritası Parsel Parsel”, Gençsanat, Eylül/2010, S.186. “Sanatın Meta Değeri”, Gençsanat, Ekim/2010, S.187. “Çok Yönlü Bir Kimlik, İnanç ve Kültürel Hegemonya Eleştiris: 1990’lardan Bu Yana Çalışmalarıyla Bir Nancy Atakan Kesiti”, Artam Global Art, Eylül-Ekim/2010, S.6. “Gizli Anılar Kayıp İzler’in Peşinde: Sinopale’nin Ardından”, Artist Actual Ekim/2010, S.36. “Galeri Sanatçısından Bienal Sanatçısına”, Gençsanat, Kasım/2010, S.188. “Türkiye’nin Yeni Bienalleri”, ICE Ġstanbul Contemporary Etc., Kasım – Aralık 2010, S.3. “Egemen Kültür Eleştirisi ve Mekanla Oynamak: Pi Artworks’de(n) Mehmet Ali Uysal”, Artist Actual Kasım/2010, S.37. “Video’nun Radikal Dili”, Artist Actual Kasım/2010, S.37. “New York’tan Yayılan Estetik Bir Direniş: Fluxus”, Artam Global Art, Kasım – Aralık 2010, S.7. “5. Contemporary İstanbul’a Doğru Türkiye’de Bir Fuarizmden Bahsedilebilir Mi?”, Gençsanat Aralık 2010, S.189. “Bir Serginin Ardından: Kimlikler Lütfen!”, TOL, yıl:9, s.9-10, güz 2010-bahar 2011. “Bienal Enflasyonunda Değerli Bir Parite: Port İzmir 2010 Trienali”, Artam Global Art, Ocak/2011. .”Amemus’tan Sonra Performans Sanatı”, Gençsanat, Ocak/2011, S.190. “Gösteri Toplumunda Romantik Bir Aşk: Yeni Orta Sınıf ve Çağdaş Sanat”, Gençsanat, ġubat/2011, S.191. “Ankara’da Türkiye Resim Sanatı Tarihinden Bir Kesit: Yüzyılın Sergisi”, Artist Modern, ġubat Mart/2011, S.22. “Sanat Piyasasının İçinde mi Dışında mı?”, Gençsanat, Mart 2011, s.192. “İroni – Mizah – Öznellik: Gül Ilgaz”, Artist Actual, Mart 2011, s. 41. “Göç, Kimlik, Bellek: Gülsün Karamustafa’nın Çalışmalarına Kısa Bir Bakış“, ARTAM Global Art, Nisan/Mayıs 2011, “Çağdaş Sanatın Politik Sorusu“, Gençsanat, Nisan/2011, s.193. “Ateşin Düştüğü Yer Üzerinden Acıya Göz Katmak“, Artist Actual, Mayıs/Haziran, s.41. 4

                

         

“Kent ve Sanat“, Gençsanat, Mayıs/2011, s.194. “Çağdaş Sanatın Devasa Tutkusu“, Gençsanat, Haziran 2011, s.195. “Bir Yıkım Raporu“, Artist Actual, Temmuz/Ağustos, s.42. “Los Angeles – İstanbul Connection“, Artist Actual, Temmuz/Ağustos, s.42. “Estetik Temelli Bir Çıkar Mantığından Söz Edilebilir Mi?“, Gençsanat, Eylül/2011, s.198. “Mizah ve Oyun, Politika ve Kimlik Ekseniyle Günlük Yaşam Pratikleri: Ahmet Öğüt’ün Çalışmalarına Kısa Bir Bakış“, ARTAM Global Art, Eylül/Ekim 2011, s.13. “Çok Düğümlü Uzun Bir Öykü: Fluxus Ankara’daydı!“, Artist Actual, Eylül/Ekim, s.43. “Üç Uluslararası Bienal, Bir Bilanço: Venedik ↔ İstanbul ↔ Selanik“, ARTAM Global Art, s.14, 2011/06. “Parçalanmış Bir Dünyanın Temsili/Rüçhan Şahinoğlu’nun Çalışmaları Üzerine“, Artist Actual, Kasım/Aralık 2011, s.44. “İsimsizlik ve Aydınlanma: İstanbul ve Venedik Bienalleri Üzerine İki Kavram Üzerinden Bir Okuma“, Artist Actual, Kasım/Aralık 2011, s.44.

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:        “Kopyala – Yapıştır, Montaj! Montaj!”, EleĢtirel Kültür, Kasım/2010, S.1. “Estetik Çıkarlar + Network Ağları = Sanat?”, EleĢtirel Kültür, Ocak 2011, S.2. “Halk İçin Halka Rağmen!”, Karga Mecmua, Ocak 2011. “Heykel Sadece Bir Ucube Tartışması Değil”, EleĢtirel Kültür, ġubat 2011, s.2. “Yerli Malı Yurdun Malı!...”, Karga Mecmua Mart 2011. “Portreleri Okumak ya da Okunan Portreler”, EleĢtirel Kültür, Mart 2011, s.3. “2003-2008-2009 İlhan Koman Uluslararası Mermer Heykel Sempozyumları Tarihi”, Yöre Dergisi, Eylül- Ekim 2009, s. 1 – 115 (özel sayı, ikinci basımı yapıldı).

Ulusal Gazete Yazıları

5

                       

“Bir Serginin Düşündürdükleri: Ama Yalnız Değilsin!”, Birgün Gazetesi, 27 Eylül 2009. “Fuarda Sanat, Sanatta Fuar”, Birgün Gazetesi 2 Aralık 2009. “Robert C. Morgan: Sanatı Yeniden Keşfedebilir miyiz?”, Birgün Gazetesi, 16 Aralık 2009. “Yeni Bir Çağa Doğru…”, Birgün Gazetesi, 15 Ocak 2010. “Bu Sadece Bir Oyun Mu?, İmgeler, Oyunun Temsili ya da Temsili Oyun”, Birgün Gazetesi, 26 Ocak 2010. “La Saison Vidèo’da Türkiye’den Altı Sanatçı: Gerilimler”, Birgün Gazetesi, 8 ġubat 2010. “Modernitenin Dikey Ekseni”, Birgün Gazetesi, 16 Mart 2010. “İzmir’de Hep Turist Olmak”, Birgün Gazetesi, 2 Nisan 2010. “Videosuz Bir Video Sergisi”, Birgün Gazetesi, 10 Nisan 2010. “Fel-Felek: Güncel Bir Sorgulama”, Birgün Gazetesi, 21 Nisan 2010. “Çağdaş Türkiye Resmi: Erzurum’da Fırça Vuruşları”, 26 Mayıs 2010. “Temsil Krizi Bağlamında Kadın”, Birgün Gazetesi, 30 Haziran 2010. “British Museum Moral Kazandı”, Birgün Gazetesi, 9 Temmuz 2010. “Kriz Sanata Nasıl Yansıyor?”, Birgün Gazetesi, 21 Temmuz 2010. “Valla, Yemin Edebilirdim! – Foucoult’nun, Baudrillard’ın Ruhu Bu Sergide Geziniyor!”, Birgün Gazetesi, 23 Ağustos 2010. “Sinopale Venedik’ten Daha Eğlenceli”, Birgün Gazetesi, 6 Eylül 2010. “Ya Benimsin Ya Kara Toprağın!”, Birgün Gazetesi, 21 Eylül 2010. “Bedri Baykam Ya Da Boya Sen Nelere Kadirsin!”, Birgün Gazetesi, 4 Ocak 2010. “Hepimiz Biraz Kötü Adam Değil Miyiz?”, Birgün Gazetesi, 18 Ocak 2011. “Lojik, Etik ve Estetik Bilgi Bir Arada: Ateşin Düştüğü Yer”, Birgün Gazetesi, 25 Mart 2011 “Macbeth! Ya Sev Ya Terket“, Birgün Gazetesi, 29 Nisan 2011 “İki Sergi Bir Bilanço: Kent ve Kadın“, Birgün Gazetesi, 17 Haziran 2011 “İfşa Etmek İkna Etmek“, Birgün Gazetesi, 15 Temmuz 2011 “Venedik Bienali Üzerine Ertelenmiş Yazılar I“, Birgün Gazetesi, 11 eylül 2011 6

 

“Sinop’ta Geleceği Biriktirmek“, Birgün Gazetesi, 20 Ekim 2011 “Bienal Enflasyonunda Dikkat Çeken Bir Değer: Selanik Bienali“, Birgün Gazetesi, 6 Kasım 2011

Kitap Eleştirisi

 

“Çağdaş Sanatın Değeri Nedir? Julian Stallabrass, “Sanat A.Ş.: Çağdaş Sanat ve Bienaller”, Birgün Gazetesi, Birgün Kitap Eki, 16 Kasım 2009. “Yapıbozum Kullanmak, Yapıbozumun Kullanılmasına da Davet Çıkartır!, Necmi Karkın: Sanatta Anamnesis Sarsıntıları”, Birgün Gazetesi, Birgün Kitap Eki, 26 Aralık 2009. “Şeyh Uçmaz Mürit Uçurur: Sanatta Žižek ya da Žižek Sanatı”, Birgün Kitap Eki, 26 Haziran 2010. “Türkiye’de Sanat Yayıncılığı”, Birgün Kitap Eki, 3 Nisan 2010. “Kamusal Alan – Kamusal Eleştiri ve Ucube Heykel”, Birgün Kitap Eki, 22 Ocak 2011.

  

Editörlük

“Sanat Yayıncılığı ve Eleştirisi”, Birgün Gazetesi Kitap Eki, Yıl:4, S. 75, 3 Nisan 2010.

Ulusal Yayınlanmış Katolog Yazıları  .“Daha Önce Ne Yaptığını Biliyorum/I Know What You Did Before”, TaĢınabilir Sanat/Portable Art: 2008 – 2009 içinde, (AyĢe Orhun Gültekin (ed.), Ġstanbul: Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti Ajansı (Yazı Ġngilizce/Türkçe olarak kataloglarda aldı). “Turist (in) Formation”, Mart/Nisan 2010, K2 Galeri, Ġzmir “Beden – Mekan”, Olbia Sanat Galerisi, Antalya, Mayıs/2010 (Ebru Nalan Sülün ile) ”Kimlikler Lütfen!”, Ağustos/Eylül 2010, Ankara CerModern Sanatlar Merkezi, (Rahmi Öğdül & Ulus Baker ile) “Turning the Taboos Upside Down or A Strange Wedding in Mardin”, (ġükran Moral üzerine), Kasım 2010 (10th Contemporary Istanbul Art Fair). 7

   

        

”Halk İçin Halka Rağmen!”, Kargart, Kadıköy, Ocak/ġubat 2011 (Ġnsel Ġnal & Rahmi Öğdül ile) “Yaygara: Doğa Cennetse Kent Cehennemdir”, CerModern Sanatlar Merkezi, Ankara, ġubat 2011 (Ali Artun et al. ile)

“Bir Harun Antakyalı Hikayesi yada Arzular Şelale Yoksulluklar Tecrübe”, (Harun Antakyalı üzerine) Çağla Cabaoğlu Gallery, NiĢantaĢı, Nisan 2011 “Sınırlarda Dolaşmak”, (Erkan Doğanay üzerine) Artgalerim NiĢantaĢı, Nisan 2011 “Ya Hayat Gerçekse”, (Melih Özuysal üzerine), MARS, Nisan/Mayıs 2011 “Re/Dejenerasyon”, (Mehmet Kahraman & Ebru Nalan Sülün ile birlikte), Sanatorium, Mayıs 2011 “Yüzeyde Aşınmalar”, Artsuites Galeri, Mayıs/Haziran 2011 “Vive La Commune”, (Olgu Ülkenciler üzerine)C.A.M. Gallery, NiĢantaĢı, Haziran 2011 “Bir Beden İnşa Etmek: Çınar Eslek’in Son Çalışmaları Üzerine”, Galeri Piartworks, Kasım 2011

Projeler •.“Sosyal Süreçleriyle Fluxus ve Ötesi”, TUBAP–831 Numaralı Proje; Proje Yürütücüsü

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler  AICA: Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Üyeliği

Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Çalıştayları III. Ġlhan Koman Mermer Heykel Sempozyumu, Trakya Üniversitesi Edirne, 2009 I. Odessa Sanat Sempozyumu, Odessa – Ukrayna, 2011 Sergi Düzenleyiciliği ( Küratörlük ) Uluslararası Sergi Düzenleyiciliği ( Küratör )  “Kimlikler Lütfen!”, 12 Ağustos – 17 Eylül 2010, Cer Modern, Ankara

Ulusal Sergi Düzenleyiciliği ( Küratör )  “Anı”, Kasım/2008, Edirne Baro Konağı

8

     

“Beden-Mekan”, 14 - 21Mayıs/2010, Antalya Olbia Sanat Galerisi (Ebru Nalan Sülün ile) “Halk İçin Halka Rağmen!” 25 Ocak – 3 ġubat 2011, Kargart, Ġstanbul “Re/De-Generation”, 14 – 21 Mayıs 2011, Sanatorium, Ġstanbul “Öteki Bedenler”, 15 Eylül – 15 Ekim 2011, Akademililer, Ġstanbul (Erkan Doğanay ile) “Boğucu Kültür (Jean Dubuffet’ye Göndermeyle)”, Eylül 2011, Kervansaray BuluĢmaları, Malatya “İstanbul und Berlin: Tell Me”, MicaMoca Project, Berlin, Eylül 2011

Panel ve Konferanslar Uluslararası Panel ve Konferanslar   “Videonun Radikal Dili”, Kamunun Ġki Gölgesi: Ekran ve Uzam, Depo ve Videoist Organizasyonu 12 Haziran 2010, Depo/Tütün Deposu, Tophane – Ġstanbul. “Görsel Sanatlar Feminizm: Kimlik ve Farklılık Üzerine”, TaĢınabilir Sanat Proje 12, Uluorta Sergisi Paneli, 19 Haziran 2010, Antrepo 5 – Tophane, Ġstanbul.

Ulusal Panel ve Konferanslar       “1960 Sonrası Sanat Akımları Üzerine”, ĠBB Kültür Hizmetleri Meslek Ġçi Eğitim Konferansı, 26 Ocak 2009, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, Bakırköy. “Sempozyumlara Dair Birkaç Öneri”, 1. Erzurum Uluslar arası Resim Sempozyumu Kültürler BuluĢması Paneli, 21 Mayıs 2010, Atatürk Üniversitesi Kampüsü, Erzurum. ”Bir Düşünme Biçimi Olarak Fluxus”, 14 Ocak 2011, Galataperform “Disiplinlerarası Sanat Bağlamında Performans Sanatı”, 9 Nisan 2011, Kargart “Güncel Sanat Üzerine”, 1 Mayıs 2011, ArtBosphorus (Doç. Dr. Rıfat ġahiner ile birlikte) “Bilanço: Yıkım Tartışılıyor”, 28 Mayıs 2011, DEPO

Sanat Yarışmalarında Jüri Üyeliği ve Başkanlıklar Küçükçekmece Belediyesi Resim YarıĢması, 2011 Diğer Faaliyetler

9

Diğer Yayınlar

Çeviri:

1.BAXANDALL, Michael; “Yorumlama Yöntemleri”, çev. Fırat ARAPOĞLU, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık 2006, C:8, S:2, s.131–143.

2.“15. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali/XV. International Opera & Ballet Festival”, çeviri/translate: Fırat Arapoğlu/Sema Sandalcı/Nesli Ayan, (Sevin Balkız (ed.), 2008, Ankara: Asmedya Basım Yayım

3.MACUNAS, George, “Müzik, Tiyatro, Şiir Sanatta Neo-Dada”, çev. Fırat ARAPOĞLU, Artist Actual, Haziran/2010.

Röportaj:

1.Ġbrahim Koç ile, “Hayatı ve Çelişkileri Tersyüz Etmeye Çalışıyorum”, Birgün Gazetesi, 10 Mayıs 2010.

Röportaj/Radyo Programı:

2009 – TRT Radyo 1 2009 – 2010 Radyo ĠletiĢim 2011 – Açık Radyo

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful