Sacred Sounds

Transformation Through Music and Word deur Ted Andrews.
Resensie: Pieter Uys.

Klank word in baie kulture beskou as direkte skakel tussen die mens en die bonatuurlike. Die antieke wysgere het woorde en klanke as sade beskou.

Andrews bespreek verskillende kulture se beskouinge oor klank, waaronder die Sjinese, Egiptenare en die Grieke aan die hand van Plato, en Pythagoras se omskrywing van die oktaaf. Maar ‘n intieme kennis van klank en akoestiek strek verder die verlede in. Ons prehistoriese vorouers het oënskynlik oor gevorderde kennis beskik. Die akoestiek van antieke geboue is indrukwekkend, en selfs die menhirs en dolmens van Europa en die oeroue geskilderde grotte het verbasende akoestiese eienskappe soos uiteengesit in Stone Age Soundtracks deur Paul Devereux.

In Deel Een, “The Secret Power of The Word”, kyk die outeur na die wetenskaplike beginsels van gewyde klank met verwysing na die allerbelangrike beginsel van resonansie (simpatieke vibrasie) en van ritme, melodie en harmonie, plus eienskappe soos toonhoogte en -kleure. Synde ‘n biochemiese/elektromagneties energiestelsel, is die liggaam fyn op klank ingestel. Die mees doeltreffende manier om ‘n mens se fisiologiese en psigologiese balans te herstel, is deur die aanwending van klank en musiek. Klank is ‘n bron van energie. Die toonskale en helende elemente van musiek hou verband met die chakras of energievortekse in die liggaam. • • • • Ritmiese patrone nog altyd deel van ritueeel en genesing; ritmes stimuleer hoofsaaklik fisiese energie. Melodie het die vermoë om emosies en gemoedstemming te verander, stres uit te skakel en pyn te verlig. Harmonie verteenwoordig die spirituele aspek van gewyde klank en is die sleutel tot transformasie. Toonhoogte verwys na die spoed van vibrasie; hoe vinniger die klank vibreer, hoe hoër die toonhoogte. Hoër tone is meer gefokus, daarom kan ‘n stem glas laat bars en hoe hoër ‘n mens se individule vibrasie, hoe minder kan mens deur negatiewe energie beïnvloed word. Timbre of toonkleur verwys na die gehalte en spesifieke eienskappe wat mens help om een klank of een stem van ‘n ander te onderskei.

Deel Twee, “The Renaissance of the Bardic Traditions”, behandel die geskiedenis van die mistieke musikante en hul kuns van magiese oorlewering. Dit sluit ’n gedeelte in oor instrumente soos die lier, harp, kitaar, fluit, orrel en Tibetaanse singbakke. Ander boeiende gedeeltes handel oor die okkulte betekenis van spraak, die krag van die menslike stem en oor mistieke woorde waarin Hebreeuse godsname, Sanskrit-mantras en gebed behandel word. Poësie, musiek en die magiese hang nou saam. Magiese poësie span alliterasie, repetisie, anagramme, assonansie, metrum, ritme en rym in om ‘n invloed uit te oefen en transformasie mee te bring.

Digkuns was in die verlede altyd heg verweef met die mistieke. In poësie is die inhoud en vorm onafskeidbaar; dis die klankpatroon wat dit van prosa onderskei. Gebed en poësie werk beide meer effektief wanneer dit hardop uitgespreek word. In die hoofstuk “Bardic Healing” word natuurlike tegnieke voorsien vir die instemming en genesing van die menslike liggaam, met historiese verwysings na die Bardiese tradisie in Homerus, Plato, Ovidius en Cicero.

Daar word gewys op die belangrikheid van mite in die ontwikkelingsproses van ‘n beskawing. Die simboliese taal binne mites en stories funksioneer op vele vlakke en voorsien ‘n struktuur vir geestelike groei. Andrews slaag daarin om die verlore tradisie van die Woord te laat herleef in hierdie leersame publikasie wat die deur open tot ’n beter begrip vir die

aanwending van klank, musiek en woorde om regenerering, genesing en kreatiwiteit aan te moedig. Sacred Sound is ideaal vir alternatiewe praktisyns en vir mense wat in alternatiewe genesing of die metafisiese aspekte van klank belangstel, of wat lief is vir gewyde musiek in enige tradisie.

Leesstof wat hierby aansluit. Kliek op die skakel.
Die-Indo-Europese-digter-en-digkuns-oor-8000-jaar http://www.scribd.com/doc/28327232/SACRED-SOUNDS-MUSICAL-HEALING

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful