BORANG PENYERTAAN

KEJOHANAN BOLING “DOUBLE TROUBLE”
kolaborasi bersama Pujaan Malaya FM & Fast FM
14 Julai 2012 I 1.30 petang (lepas Zohor) I Penang Bowl, P.Pinang NAMA PASUKAN AHLI KUMPULAN : : NO K/P NO TELEFON

BIL NAMA 1 Ketua Pasukan : 2 3 4

PENGAKUAN

:

(PERLU DI ISI OLEH KETUA PASUKAN)

SAYA

_________________________________________

NO

K/P

_________________________

MEWAKILI PASUKAN SAYA DENGAN INI MENGAKU BERSETUJU MENYERTAI KEJOHANAN BOLING “DOUBLE TROUBLE” KOLABORASI BERSAMA PUJAAN MALAYA FM & FAST FM DENGAN BAYARAN SEBANYAK RM60.00 SAHAJA (1 PASUKAN) DAN MEMATUHI SEGALA PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PIHAK PENGANJUR. SEBARANG KEROSAKAN / KEHILANGAN HARTA BENDA ATAU KECEDERAAN SEMASA KEJOHANAN BERLANGSUNG ADALAH TANGGUNGAN PERIBADI AHLI PASUKAN SAYA SENDIRI. KAMI JUGA TIDAK AKAN MENUNTUT SEBARANG GANTI RUGI TERHADAP PIHAK PENGANJUR SEKIRANYA BERLAKU SEBARANG PERKARA YANG TIDAK DIINGINI. YANG BENAR,

…………………………………………………………….

TARIKH :

NAMA : NO K/P : NO TEL :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful