Examenul de absolvire constă în susţinerea unui portofoliu care trebuie să conţină următoarele: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

- fişă psihopedagogică (întocmită şi completată de cursant); - programa unei discipline opţionale pentru gimnaziu; - test docimologic; - proiect didactic; - analiza critică a unui manual de specialitate; - proiect logic de soft educaţional; - studiu de caz – rezolvarea unei situaţii educaţionale problemă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful