MAIN A,NGLE A,CCESSORIES

1
!.:IItrn:

,2 & 5

3a & ,4

3b

co

M

p

u

T

E

ERVICE
U1f' (}

,rr, sefV~I;~'
~!jIlrnii~

f~rlilll the

ee Iil_pU'bi::r GIi'ii!ph~~~C(!'I1I~eif;

~nJ!ilirie(!{f5

plalil

~tI

deSI~rli!5 a(; P,t:lf~ 9f 'in!!: CO;nflp:arilf5

'~Ppq!t

~~temj_; e):~~liftllii1il 'NOm hOtiM wi!.:!

iIJi.t; ri::~i©na!l ~F.t!Im,~JI(

itO' it;,; 1bl.if;!ljin!J IblocK$,

A IPFI::\'i;!:W @f h©'W aID ~llj

~ppe;ar ffitej' it!5 i't'Jilg'.tiilili~J'iI ijsi~!J ©!.ir w8JI1 p.ilIIi(!rG w~1I IDe IPr(!s(!nt~tI

fR I~

1h~ri 24

tii Ol.ii't. tt:l~jfi~1 into 'Itii;!!: -t©'IiI!iider~~iijliiJ ilIi'i:: dien~!5 tasL'e .a"fCid Ol.illlFe(:Omml!:fii;:tal:iigris.

lP,a~e 1$ ~~ homes.

Wltfi'l '~Irrl>et Iblllllldting plal9 .iii I!iId lts pe rspeel lve .His su brnltle d by t~e e l l e nt , our c c rn o v t e r Graph lcs Ce nitell"; lQ,an ijj,!l) 3D de's~gns of fu 1.1 'I h'! s t.a Iledl wall
y011,l

r

IF~ I!'iI ;u di:gi];:I1 p~~1:i8r'~Ip'1ii ~;:Ik~n gf ~~i$lliig ltii;ll!J~$ ~FoI~ ,l)iltH~r i:(Jll!ii'dimg$, ~ $irnl,ll~!li~li1 g~' ~Iii~ d~$jli'~d IiRIm ~~If!.::1 .,HI! b~ 1IT1I~ (ie, ~1iohi1j:1le:l~ ~::n1T! ;:II tihi;li:¢~ ,M
~MIior.!l, alii;:! p~1b~I'Jt~.

e::'!:pllon~ 'title latest ceneepts

a

'$

~:h~$rgJlem. '~he gr,8Jphl!l::O amlli!3w will prQi!,!'ide':!i!! iSe~je3 Cif dhQioo6 w~.h IiTilf:ltohiil!'l(J • eoll!lJ!1l1S: de!Sigl1ls ,and
to

Cif

,0 WI' II=im~IJIClS,

,a'S'sisl cl henr~~to

in alrrni~ec'Ji.!~,all i nlnij)y~ailion'S w;itltl !lJ!I.l!F all p!i!!n ells" w

ACTUAL NAKAYAMA

BRICK PANELS

ACTUAL NAKAYAMA GRAN~'TEPANELS

Two Tone: Coral BrowniYellow

Full lining: Bairin Yellow
!:-ITt 1 !~

Two Tone: Vintage BrownlYellow

Full lining: Euro Light Sky Blue

Full lining : 08 Dark Indian Red

Full lining: Vintage Red
tnr.121

Full lining: 08 Saddle Brown

First Floor: Euro See Green

NAKAYAMA TECHNOLOGY CORPORA'TrON

I

MANUFACIURED

Bl ':

NAKAYAMA T'!CHNOlOGY C.ORP'ORATION
Bn-gy.,cogiOli1. l)~\le\r:5iionlRoadl, DI905 City, PthiLippillles
T~I; (C.82)553-8702 F'ax: {082}5;53~ao46 ~bs.dLI€l': wWVlt_[n~ym.oom-[pHl

Contact e-flila~I'; ifl.arnetililg@nkynn.COIin,[ph F

visrt. our website: 'INW\N _rlI k Y m _ com _ ph

T

l"l,l~iJ~Jo.YAMAro., ILID., Wi!I!: 'lirei! ,~~bli~~ In A~1!I5t ~OOCt, ffi~ N1~IOo.YAru.TOSO :iJs: tt;;OG,"fO. Si~ ~~fiI. we liiil,~~ ;ilIWiII~~'Irifill foil, >t~I1ii~ eur c.-Jl!!fj~mrn; in ~rntr5. df ~ooiOCl!i imiIl ~Mi:~!i, ~.Iio t~r' ~Iioh· i~k;1:e ~~ oJ r~1 oorflimuftili~s. SIio, we; liiil.e ~ Ib ~S'iilb'[wi!l :tim h!l~~ iifI r~ >tl'i!~d, ,31 i2!ftI2! ,Ii(!" ele.bilil~ ,illfIdl di!p!!rnli!bilfr 'riUil ,lio!!Jf oi:usroi'liio!!ii!: wi1111 .~ i!I2l td"ij!!..IiiIii¥j!iilJd_ilMi'!!i' '~fII~~ ~ ~jjD
I~

~me

I.i'ilIt~J'Ij our ~Dmpllrrr mil: lkIi!Ii1i1'eiI.~ ~r:I.!!d WlJi. o::J~' iIm!(S~ rmi'lilb~1i;. Bill dru~ kI, !It~ l5'i.JjI~rri, .;i!' dill" 'lil!.·~lollflollii!:, M' rn. ... gfaWfiJ" ~M if;j; QI\JWi;;,gl.willi ~ Milo (If bIi~ooloo!!i,in.,ilII :iil~!!i, ,Iio.f ~ . J~]iiiiii. ILm ~tl:" ;ill: 1il~~1:" ~ :ilIJ'e. ;III~~~ I:ip~i'~inSl .;iuf 1ii1!1~;i'~S& willi ;II Iftiiilfl~r ,Iio.f il300Ci ~~~~!!:. In, !hi!: pt~~5,!:ir c.-uf~ - .;ilii;:'OO 1lYiifi! I:oi!~JiJ!mti~~ il"f..:i.rrlIlIIZl'!!! j1MIifttl:1gl[t:ib/!;, ~ifitilJI~ ,~~iOOf !p~iii'iiiiSllP~, ~~liit!i 'lJfioii ~rn. ...lli:!i1 of h.;i~!!i, ,illfIdl all &ilfloll~ oJ bo!Jildiii~!i. In i 'Uil~ tS2Iiiii~ ;a~d, ~,d!!~nds til" o-ur l"iliiir.k:ei! i:2I~~ ~~ 1 o:I~!!iUt;ill!~~... -ii-I~i~ i'Gc.-m ~m,ple 'Iiis'loi!i nt;e tlr miOOif~~11ti i\i!~if ;fir '"oil Iill i':!I~ltim~" IiiIio!!.J~H. i!lidl b:uikli~~, iiilt! !Ile; Ifna~ o:aililll~l~ ,iJlfIdl !:if ifliipr.;i"'i~ m~5, ;5jjd 'Itiin~riioiim if'Illiiii iFotomoo~n ;lJOO oofliirool'i!lil~ ;ilb;]d~~, b:i I:DJI~ wl'1iJ fM; ~nililiidi5, Cif Uil~ p~&eiiil ~rOO ,IiofI~' i'fuwm, wliii:h rIil!..i~t liiilruf;;!lllJ ~~Im tiP~OOii1:JfI! :ilJiiill~~.

";5~

Y'OSIHIIMII NAKAYAMA

Pre.siden~

'Oi..if i"IiiiIiil'o!ln. '~Il'"~ii_~ l"iliiiffllit!l~liJnFcgplium, iiii ~~ Phillppii~ Uil~ W;!iUYAlM!i. TECH:I'oIOLOGY OOOPO:RA"D"lat.I (illiTe), lS'iilJi~ ttl Iffi~Jii..ifilll:l:i!i~1I1~ WiiJl ~ne1 ~~fIii ~IJedl ~, ~I S~_ne!i i'i:DIiIiI Uile- I~~ qL.i:ilnis D'f ::lOOO.A wmLif fir I!o(IdI;: iiJe fIii.;i~I!:, .ooo~i!;'le-.til, .T'JJ. ii;& i!lui":I!Ibiill!!'i!litm w ~'Ie,g~jjJ!!!i, ~ pr.oo~ in I\i"[iih guaillill!!' dililiJt The II..Ini:j~ illiiill g~ui~' tD'frt\!I~IlDm tlr oof pcooilt::l!i it!5:rT1~!i tI"rommrur.!il ~~s' :~nd iltJiiil!'r,ijm.. /<i, jii~5.er.;1:. i:!iIf prOOl!Jd~:iir.-~ a.:~D~ hlJ~ ,~~Iilj ... -e-. fI.tIt ,ooly ifil JiipiJlii liiill ~ i.rn !Jtei li!1iiilF\pioo!!:. IIii Cl.!!t8i1~f ~\ me pa~~m !Iii~ rur!/ SUD ~iIRi!IliDiIl ~fOCI iii; IitD'I.' 'iiii [SO 900"11:2000 l:~ifif~dL 1m 1Iiii~ Wl", .;iuf qliill~~' 1iTi3i1~!!;~ITIi! !5'bj~,Ii"'~!i, all ai!g"'D"R"~fI!;, ;Sidl r!;'Iii'IJ, po:!~s~~dl willi ,ill! ~, Iii~ena~ quiiliiitiilDrm, ~m '!io1ioliking:!: ,ill'I:eaflii'ID iiItJjlfoiI~1!i pEooi!id~ :!iiiill ,DiJI 5.eiV~iI; Wrlf.j Uil~ end in ~il!W.;if o!!*~iOCIiJig a ,Iio!!lr itruf flflllfOCet ~~~ t~ Uiiil:eill :Sl~&. U-lii~~ Kl~d_am, :iilfldl~D~U.;iltl~· ~rri~, tir'h' wo-iM.

~.~~S,
: 2~01
~7§~,i0!8l3~. ~.

,Recog n Izted .by,;

I

company PROFI! LE
COlil1lpill1lY

IPriIi'Q:sidiUll: Ye~r' Es~alb:lI5(hed

Harm'

: Na k;a,y,ama,TfI'!!:!liU"niO logi~' Corporatl'"
: YOSIHIM~ INAKAY~MA

1111

: Bilcks ,aln(i Gtral11te; Vilal] IPalfiiells Silllds, alJlodIIR!!..I1Il11 ers ConilJJlili~Ii"!G raphlcs Simlilklilio:n o:t1heil Iii" $e{Nie€:"S lMarrmJa,clurli1lg 1?1\:!I11I~,


~
BUR.E:mli;lF"
CUI5;"OOS .

LOl.All"~g

(4~O.M6,se. h. O~upbed}

lNo. ,aFIEjmpIIDyt:e~ PtrOO:ucilon Capadlll

: '1,,011'1:11 lIiJbrnl:ie;rs
: 12.00(1 square 1'ee~ ar!J : Me-tropolital1l !Sank. & Trus~ CI}Flll]JoaiilY Digos, Ctt~f, Philippines. MliZUhoCj}J~mia~~Banik, !LiD. I :26~h FloQ!l)~;-;r;:dtlb8i1'l ~i. k '~I:efO St. Comeii' Villar $'lJee-.t, Sal:oe<lo Vllagoe I Mallatll Clt~', Me-tro MalFllla. PhlliPipinoes

Il3iu~llIl~ '1I1pe

~mtllRI'I!UlS AND
EX(i~t.li;l1E COMMI::SiSlDl\I

Ind!!..lS'I~ FoClilS
,Fl!ltu Fe fIll:arkets

II'IIVeEi'ri!EJII,Tilj

~RDO:F'

iel. j 'Fax #

: Nan,yarna JyUUlakul Co\o~LMI :3-4-4. lzu mld.a I, NJoeo CI~)t Saliama Pref :S62--00B2, Japaln : 8'1-0-48-770-.5:225

: 81-048-770-:5223;1J

VllebsM'

: httpdlwww ..lIlkyrrn ..i!:.om.. h p

COM PILI' ER GRAlP,IliIIIC CENT1ER

Br~c/Gr,anite Panel Assembly

---~-

II

J~~

ilLLiJ:

-~. --

PR.D DUCT CAT

A LOG
fULL

UE
PANEL.

r.: ,.'

.., _"" .. :.:-.-~

~I' ..~.-':" .. : ~ ..... ..
C:OR.:.AJ. !3·RQWN

'..I

..: .'

'.

.... "T:

n~ i ;: :=f~t :i~ J*B#; : :$~::~ T~~ 1
I
FULL PANEL

. -... ;;-, :
.:t;'..:

a.. . ":-........-:-- .'--::- . - -, ..__ -- ~ .-:-.~ ~.:r.--'I -:: .,.. 'l
~ . -=::. . -~ -~ _ ',-:-=:':',

.

.. -y

'f.

-_:..:jr- :.~ -t:
-

T~:

_.~ -J

.~_~ .. -.-~

. ..:

-

'V..":

...

."F.

:~

-'L
,.

r.=-:-::.;:

....

:-

...

;: ... ~ ._7i ? ....'-1

IS&
~

BAIRiN SERIES
1114

~~"~:?p.
I
;

FULlPANlEl

!E!:A~F:!:i ~EID N

_.

..

.

.

I

~ ~':..~~~ '-"3...
.•

..

it-

•.

0",,:

IBAm~i N if E.LLoW

PRODUCT c
POLISHED GRAN~TE.

A TAL

0 GUE
FULL-PANEL

"""-

!

_-

-:-~.~
. _.

PC-Ui:s!HIE GRAN i'fE ~E iJ D'

.....

FULL PANEL

PRODUCT
08 SERIES

~;~
OIEl:LIGHT STIEEIL ElUJiiE

..

CAT

A LOG

UE
EL

FlLliLL ~~

':_~!.~~
.'

os

DAR.K hND IAN RED

..
I '.

_

,

,
••

"

.
J

'08 ~S.AIOI:l'I.~ EI·Fl:O,"~J"'"
-

_.
._

"

.

,

OIB DARK SPJL MON

FULL.Mill El

.
,

.

.'

.'

••

-..

..

'.

I

-_.,..

••

.. ',,'

......

_-

••

... -.

.'

:."

.. ,'

'I'

"

..
'.'

..
.' ..
"

'.

.
:
'.'

_.
I

'..

.
..

.' .. .. : ..''''.

'.
.'

....
"

_.

.

.. .. .. .'

.

.

..
"

.

Ell) ;SEA 'GIR!;iE N

....

_.

.-. . '. ~.

.....

.. -'.'.. . ..

_.

... ~.'

._

:-'

,PRODUCT DIMIENSIQN

~ ~ ~ ~

Palli'il!i!iU We l'Qiiliil~ ~ :til!liI..:as Ill! is lPallilieD lLe!lil g~IIiI':_ ·:S;,:9ISft Pal1i1l0a TU~~ckn<Q's,~,IJ 3J4 il1l ch Pal!fi!eQ wi IiIUl! == '1 !11H"(OIin)!!~~

@I@@F"

~ljig]j; 1t!~11Ie. II: ~~gr

'G~!~1~~·

(~!i1lri!F!lirn
;!i$ ~

~im[l ~!~

Iii!<~~~n~,

'rgUf[i;!~i~ruil!~I;!i! ~:iii(ili1g,FYrlti~~e,

~I;e;::!

~h~j

AIl

00,

i!! ~r~~jq;i,

~ri!!tlh

r'~I~I;jiril~ i't!~I~! iEli, ~ II"! ~~ j:i;:!"~I:o ;,vil;lii, iri¢~~d ~!iiotkt!~!i!;.,. i!it'lm ;:!i.!",,~im:r I:li;i~~~~ ib)' ~. ~qlli[]n g~'I!,I,,~hilliie f~lfiii

~11i3"

~!,!:;ilfI!lI;:i~, I!J~' ~e:1 p!.;J~!l Wii.1i U'ioJlti.!!&& af O.OlCl2,rn'I

Nfl:. IPI1!'dw;;Ils.IU~J:;! ~i~1 p!';I(i~s, Wilh'l.Iii:.l1Jii~i:!f o.~

eG@t!1i$§

H:J,w much IrrsuIEIl I001 00 ).'00 Medi~' lnsulation lB mlBllil Q;i ilB 1fi!:~\fa)j[Et. fhi:! ~ 81 meillalJfB of~, 'tharna1 reElalEiroe or IOOYI we it hi:ltls IlJ.aek w,ar,m ;jlof ~I alI. ~'hllJlrer '1E1:e. R:.\leLUe-~Ihe r_es&>l 'ei1eJ"gY ~fll!IlW'e'., R.Vl!!lul!' ls dlreeU:Y p:ropN1ioi131 00 ~he,~j.gli~~ ~1'I~ilIe!:ie" but it ~I$JJ,~~~i:I~ fin ~~ ~~~,QF'Ifii~~~1 ~n.:I d~~LJ' i..i$fiI.

Sh:le wsll--R·~~ R·,~8 'W'

Ef.ol:VA L.L EXittim'Of \NaU P~n$l System

Irr~~--31'4- F.! yWOQ gl ---R~~I!,K!l'O.S<l!

nrf'1'CAl,

WO'OlDEtII 'WALL, $,YSlIEM
--lf2" !G)'J!)~i.!iii ~-V&1 IE·!il.-ii!5
~;'!tid

~Di)iW;iiIIJ'
-

_

[l'Xll\.'Al.l. p,BI1;~ tSidil'1g R-Vlli~ ~i_ 11

~tHC

Eco \eVA LL By'stem tota Ii IR- ValllU e'
NICi,. COMIPONE NiI"S lOCATION Ilnrleriior

1 :2:.1.2

5.11

iI1e san-:ii.'tich a:l11IEIlJI€i' of '1M!:!IpEiMl w1!icl'i i8 003.cte l~ ,Dfth!1 g~IiI1€i'.
h'(ll~ ~OO !i}S!.il:iIWi f18"iJJre, o.f'U'Ie' ~ MIl

~lre'li!iaOO

I'O<Im ElM !3~miI1tJITli'i'dl

d£m(i~8

OllEt ootsb3Mi~

EcolMll

[!t(iWA'D...L
mlnlrnolHfI'li.it pa~d

OOUBe1
,BI

sidmg 8.1Ir1eais made up ,iii'

,~thffl"ililule(fe. lI~ail~

s!J('(!f([i! OOfl· ltamlil1al~e or i~ 11iLbu&'~b1e stariala, m !02e1, ~l1KIwMd I~ !i!le illie atmi~rlL~' ~ MilBm.

lnalil1age d!Mi' ~D ~'1B t;;. ('iiId~d

till

F' !foe;

Approved IJ,y [he p,a ~~!De ol: Or,JApP;N.

FEATURES OF

FUlIB!! JOlin!
i2

nm Ini31e;ll1i3f Iiltm.ifI)J cl ilg
de:rD_i\~i~
f!i'iI ~~

Eiurill(! eBr.1I"r1LIJ.3B:e. 'tfile ilateral miWElro£fit at 'ltie- Slr~j_€>,:ur.e nichilpFJXi!Xl88 00IIC1oiE- OOflWlrr~!Xia'l oonaalB ,jli( rrlDrtar fiillMedl 'WId:8 ean ba ln [lle ft!j If'lie se or; IIj) 8 ~ Is 1I:i d ~ M d ro r Eiti I,WAE...L.. U! a ib ~'fij; Ulle wa ii pa f'I ell ~e fiItftj l!.Lo:ie i/ta)'!i. !Jl1!J!i. ell iIDi B~~g f:rlI e ~
~

Zilil(!l

1j;1,!Ei'.li~.
tI!I"<i')JI'~;;rlh!t'..IiII<~.~

ILBI: bl!nd

lim ~

""'~ lII!I!

~

Ilj "I;(IIJ,J~ '~rP;I'9'! ii} 1OO'oI~"TIeI"t DI"Ihe' ~
E!o:MiiII

$~

~b~

i~ ~

nO ~I

~~

Ii!§i~ d&.!;j]i;llilt;;:!

by 'WlH!.thrar

it!~Q5lJI'!Bi.

'¢Crir..::t;i!ill;,3 i$i~ OF '~r;;;' ~ri~ itI' ~li'iclhl;-r. $~ ~beii' [~ 1;Irc{1i>lJi_~ the '~i;inJi'!rt!l;:I;~ m..:!8 clt~li;i p~fiirt!18

i$, d'!i.I~i;i'bI\: ~~~

'Ih~

ii:I;

liifl'!

Ordinary s.eall

(. }

'IB, AN'CWJUR TIGHT JO[NIfS

Wl:HD RESISTJHT

TiOO' d;;!m~r<!d d!.l!3ltg '(ro;li cr mgk!:; dlJri_~ 'Ii1Gi ....mi:li!r and r..un)!'Sl;:.il_~ and tilss WitWli a_1iJ~rp'liI;iJlj is, 11;1)\1'. T<!b19 boBfO"W' soo\'ro 6.Jii;!};. T!18 'l!!~i;ln

em !be elimirli!t'!KI ~eI;i:l1jG91Xl1i5!hedl br~~ r,l!!'i819G:" U1aJilJ1%.

IR,esullt AlL£:: ,. [MORTAR • RG

NOIRMlAL IEXTElRIIOR, WAll..

1S'-""3fl'% _20-'2:,6%
6-10'%

Failed 1F,~il€:d ""'"
F,Biled

N\A'lJiURALMiAA~LE
I FINE QUA.L.ITY BRICK 'TILE
'I

0.5..... 0.9%
0.,09- 0.39%

Passed
Passed

.,......, lAne QU!5IliiyBrilli:: TIle

POUSi-lEO FINE NATURAL GRANrTE

FEATURES OF

A C!!'II11/ I~ ~i!bJ.l:I
~IlUn!l1

~11i r;kI~'ool1~llaa~1Z'fi

illlOllr;lij ijoj'thrill!:!l:!d;)' .;If-11M! l'I'iiil

Pil~1 tilnd SI!.r4l<~i)- p~t

iI; ~1!fjrjjJ:(i

thi:! df!w.oollJd.9n._~!!.t~!1ln~kil3 iIt1;:1 wsJi. Air '~Ireu!il~ b~Ili!ti1;! liilli !1ii1J1~lIfiillft q.!i -lhi3lIH.1!I.i~.niJ i'nl:iGt ~'tliJi ~I!:i

ildln!J -tit ttl~ 'MLi:i; lti9~i\:lHI. lNiIli ~JIi.L

WEU3Hi COMPAmSOINI

'Tille &31:g~ '~~IlQr

fl!"

Ute

Ek~Ijh!J..L p::ii"l!!1 B!!rI~

f;(J;rM!l,

1111 flilTer>2ifit faet.'iloo

.£i:ilrl

;glyte

~.I) ~-

lfil!< Sll"(ffll"ig >II_i!Hl'iBi'ifi fw ~urur1!:i1iea~rallJ(;o2-

!!If

¥lata. l~ is aleo rna mtefl.3ll1GE'.1'1ref<

baa:ll!.:taa

~

Is w,a~alble.

Nrt 8111d dU:$Ilis €la'9l/ !:(j. rem!)Wi by 'f~atf1' SJ:f&),~

It% ,1i.':!r1'l:;U} 'Ghoo5ii! ~M 'oob" and ilfri!5i !an for tJ;;ra ~Ulilil ID ~h9 hGi~ wil! til<! (~ ~d w b8 sarrr to ~oo Cgmi7"!bBr' ~hlil ,tliD-miJ ~~Eir 'ThI3i o-f ~hI3iOO'.(Ir ;::In;! ~M d'es.i '

<=100 lOOiklln!J, k. p;;!ri: of tJT;'!"lJOO!po;;Irl1l'~ !al;llillJiJiirii!' :6e!i'riw~ 01di!Vitlll phol1J!Jr-:'lI:;lh of il;!; Cri!rtI~ 'fu1- -:;jm~~(ln QftiOO d'-'<I5ir'~ ~I~ i::!!OO 'rJt!~n p<1ll:ri!rn QrclE!rool by 'mlIl!_!tiI bI3i~:;.y ftiJ ths '~I,!~miiJ 11;1~61 i5!rnII ~I) '~hoo~'

W!lt'i ~hIe,flI:!WtJI\I!lSMI~roLl:±i~ I Bnd ~let1l:efl 'iIIa'j o1IM.I:aIlBll~~ 'It'ie. pr~s:s Ig;%!icy, 'IS9t sfiti e:.11'l~&Jit. AI~I beeau~ or !1~i9, ew ~nfifi:[~ n ltii~~, I!;:.$itI ~if gir;;~~lieor1l ~~~ , I;I~~ $i(il~g iili'!t! wal g-f 'II'll[!:n[]W~, ~he-li~ri;l~ ~~lr;;,;j in!!: ~ffi;~,y []f' un!!!!~!~i~1 i ~rr~d: ;j~'~~. !!li(iliii!l. AOO ~Iri '1m... nli:'l" inlii<:llJab~n 1iIl@lfi1odl, 'til1u<i s!;lin,gl p.il_n81i~ rot lil'IiQrI!3o darTiii!g9 d!..H31 e~~IJ<!!W 'b;l ~g The rm~!hoo d"m:lI;liy iUl'PliH 'jjJe ~l-K18 ,<!i~ runn!:!M ·0111 wail. ih.erei"ar'B, th€lr,:e ill. no need to· nBmD\!El'!he 'oorer PEfJ!j o:f~he w.3JI. savillf.tl ~illile and IiilB1Br~ls.. ~he

Tt'i£i bal'flll strem~lh of ~he ~lIl!l-M!JilE!~i!/4l: b elWe e fI b iik IfJg flli1i1 e ar..d 9 s Ivai u m fI b &::1Ifi1~1 p;uT1I!iI i$ .~."I: .I! 'O.l;1l()tIJ peil' 118B1i~'ffilI.. ares,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful