ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI I.

Các thành phần văn học - Văn học chữ Hán - Văn học chữ Nôm - Văn học chữ Quốc ngữ II. Các giai đoạn của VHTĐ: Gồm 4 giai đoạn: - Từ thế kỉ X -> hết thế kỉ XIV -Từ đầu thế kỉ XV-> hết thế kì XVII - Từ đầu thế kỉ XVIII -> nửa đầu thế kỉ XIX - Nửa cuối thế kỉ XIX III. Những đặc điểm lớn về nội dung: 1) Chủ nghĩa yêu nước: Chủ nghĩa yêu nước là nội dung lớn, xuyên suốt quá trình tồn tại và phát triển của VHTĐ Chủ nghĩa yêu nước thời VHTĐ gắn liền với tư tưởng “trung quân ái quốc” Có hình thúc biểu hiện rất đa dạng: Là âm điệu hào hùng khi đất nước đứng lên chống giặc ngooa5i xâm Là âm hưởng bi tráng khi nước mất nhà tan Là giọng điệu thết tha khi đất nước trong cảnh thái bình thịnh trị Thể hiện trên các phương diện: Ý thức độc lập tự chủ, tự cường, lòng tự hào dân tộc Lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù Lòng tự hào trước chiến công thời đại Lòng tự hào trước truyền thống lịch sử Biết ơn, ca ngợi những người đã hy sinh vì đất nước Tình yêu thiên nhiên, đất nước 2) Chủ nghĩa nhân đạo: Cũng là vấn đề lớn, xuyên suốt quá trình VHTĐ Bắt nguồn từ truyền thống nhân đạo của người Việt Nam, từ cội nguồn văn học dân gian, đồng thời chịu ảnh hưởng tích cực của các tư tưởng Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo. Biểu hiện qua lối sống “thương người như thể thương thân”, qua những ngyên tắc đạo lý, thái độ ứng xử tốt đẹp giữ người với người Thể hiện trên các phương diện: Lòng thương người Lên án các thế lực tàn bạo chà đạp con người Đề cao phẩm chất tốt đẹp, tài năng và những khát vọng hạnh phúc chân chính của con người Đề cao những quan hệ đạo đức, đạo lí tốt đẹp giửa người với người 3) Cảm hứng thế sự: Biểu hiện khá rõ nét từ văn học cuối thời Trần(thế kỉ XIV) Phản ánh hiện thực xã hội và cuộc sống đau khổ của nhân dân khi nhà Trần bắt đầu suy thoái Là chủ đề lớn trong sáng tác của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua những bài thơ về nhân tình thế thái

IV.

Những đặc điểm lớn về nghệ thuật: 1) tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm: 2) khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị 3) tiếp thu và dân tộc hóa tinh hoa văn học nước ngoài ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN VN Đặc điểm của văn học dân gian: 1) Tính truyền miệng: Văn học dân gian tồn tại và lưu truyền theo phương thức truyền miệng. ngôn từ truyền miệng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên nội dung, ý nghĩa cũng như giá trị nghệ thuật của văn học dân gian, phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống. văn học dân gian được truyền miệng từ đời này qua đời khác, từ nơi này sang nơi khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác bằng phương thức truyền miệng. quá trình truyền miệng vẫn được tiếp tục kể cả khi tác phẩm VHDG đã được ghi chép lại Nói đến truyền miệng là nói đến quá trình diễn xướng dân gian hào hứng, sinh động. người ta có thể nói, kể, hát, diễn tác phẩm VHDG 2) Tính tập thể Văn học dân gian là kết quả của quá trình sáng tác tập thể Quá trình sáng tác tập thể diễn ra như sau: ban đầu có một người khởi xướng, tác phẩm ra đời và được tập thể tiếp nhận. Sau đó những người khác (có thể ở các nơi khác nhau hoặc thế hệ khác nhau) tiếp tục lưu truyền, bổ sung, sữa chữa, làm cho tác phẩm phong phú hơn về mặt nội dung cũng như hoàn chỉnh hơn về hình thức nghệ thuật Tác phẩm dân gian ngay khi ra đời đã trở thành tài sản chung của tập thể. Mỗi người đều có thể tiếp nhận, sử dụng, bổ sung, sửa chữa tác phẩm VHDG theo quan điểm văn học và khả năng nghệ thuật của bản thân 3) Tính thực hành Văn học dân gian có tính thục hành cao vì đây là kho tàng tích lũy kinh nghiệm và tri thức con người qua các thời đại. kinh nghiệm và kiến thức được truyền đạt qua các tác phẩm văn học dân gian rất phong phú và đa dạng, được tích lũy từ thực tiễn cuộc sống, lao động hằng ngày và được các thế hệ sau áp dụng. Các thể loại văn học dân gian: Có 12 thể loại chính: truyền thuyết, sử thi, thần thoại, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười, truyện thơ, câu đố, ca dao, tục ngữ, vè, chèo. Những giá trị cơ bản của VHDG VN: 1) Văn học DG là kho tàng tri thức phong phú về đời sống các dân tộc: Tri thức trong VHDG thuộc đủ các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và con người Tri htu71c trong VHDG phần lớn là những kinh nghiệm dân gian được đúc kết từ lâu đời, được trình bày bằng 2) Văn học DG có giá trị giáo dục sâu sắc về đạo lí làm người 3) Văn học DG có giá trị thẩm mĩ cao, góp phần quan trọng tạo nên bản sắc dân tộc

I.

II. III.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful