Aplikasi : Data Murid

PANGKALAN DATA MURID KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Maklumat Sekolah Nama Sekolah : ………………………………………………………………………………… Tingkatan / Tahun : …………………… Nama Kelas : ……………………………………

Profil Murid
No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir (dd/MM/yyyy) Nama Kaum Yatim Yatim / Piatu / Yatim Piatu * Agama OKU Ya / Tidak * Jika pengisian selain Warganegara, sila nyatakan negara asal : No. Sijil Lahir Jantina Lelaki / Perempuan *

Warganegara

Warganegara / Bukan Warganegara / Penduduk Tetap / Status Belum Disahkan / Tiada Maklumat *

Alamat

Poskod

Negeri Maklumat tambahan untuk murid Tahun 1 sahaja

Pernah menghadiri prasekolah tahun sebelum Agensi Nama & Alamat
Catatan : * Potong mana yang tidak berkenaan.

Ya / Tidak *. Jika Ya, lengkapkan maklumat di bawah

KPM / KEMAS / Perpaduan / Swasta / Lain-lain *

** Hubungan dengan anak bagi pengisian selain ibu dan bapa

*** Bilangan tanggungan isi rumah tidak termasuk anak yang bekerja

Aplikasi : Data Murid

Profil Bapa / Penjaga Utama
Nama No. Kad Pengenalan Kaum Warganegara Status ** Agama Warganegara / Bukan Warganegara / Penduduk Tetap / Status Belum Disahkan / Tiada Maklumat * No. Telefon (HP) Pekerjaan Nama Majikan Alamat Majikan Poskod Gaji Sebulan (RM) Negeri Tanggungan *** Jika pengisian selain Warganegara, sila nyatakan negara asal : No. Telefon (Rumah) No Telefon (Majikan)

Profil Ibu / Penjaga Kedua
Nama No. Kad Pengenalan Kaum Warganegara Status ** Agama Warganegara / Bukan Warganegara / Penduduk Tetap / Status Belum Disahkan / Tiada Maklumat * No. Telefon (HP) Pekerjaan Nama Majikan Alamat Majikan Poskod Gaji Sebulan (RM) Negeri Jika pengisian selain Warganegara, sila nyatakan negara asal : No. Telefon (Rumah) No Telefon (Majikan)

Catatan : * Potong mana yang tidak berkenaan. ** Hubungan dengan anak bagi pengisian selain ibu dan bapa *** Bilangan tanggungan isi rumah tidak termasuk anak yang bekerja

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful