P. 1
De Waarde Van Open Data Keuzes en Effecten Van Open Datastrategieen Voor Publieke Organisaties

De Waarde Van Open Data Keuzes en Effecten Van Open Datastrategieen Voor Publieke Organisaties

|Views: 258|Likes:
Published by ePSI Platform
Dutch government commissioned report on internal business models for opening up government data.
Dutch government commissioned report on internal business models for opening up government data.

More info:

Published by: ePSI Platform on Jul 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

Voor de organisatie
Het versterken van de legitimiteit van de organisatie is het voornaamste niet-financiële
effect van open data. Dit resultaat zien we bij vijf cases terug. Bijvoorbeeld bij het CIBG,
waar het gebruik van data fors is gestegen door openstelling van een webservice voor BIG-
bevragingen. Het aantal bevragingen van het BIG-register dat niet per telefoon verloopt, is
na de invoering van de webservice verdubbeld (van 80.000 bevragingen via de website naar
80.000 bevragingen via website en 80.000 via webservice). Ditzelfde effect is ook
waarneembaar bij de RCE, DUO, het PGR en het RIVM, waar de data steeds vaker gebruikt
worden.

Bij de gemeente Rotterdam en bij de RCE is sprake van een vergroting van de externe
oriëntatie
. Beide hebben hun netwerk en hun faciliterende rol daarin uitgebouwd. Een
andere uitkomst voor de RCE is, dat de datakwaliteit verbeterd wordt door feedback van
derden over (mogelijke) fouten in de data.

Voor de overheid als geheel

Effecten voor de overheid als geheel zijn zichtbaar bij het PGR en de wettenbank. Het PGR
zorgt voor standaardisatie en mede daardoor verlaagde transactiekosten voor zowel de
datahouders (provincies) als de afnemers van de open data (veelal andere
overheidsorganisaties). De standaardisatie betreft de datastructuur (bijvoorbeeld definities)
en de wijze van ontsluiting (bijvoorbeeld de gebruiksvoorwaarden). Ook de wettenbank heeft
tot een grotere standaardisatie geleid, die het onder andere mogelijk maakt om relaties te
leggen tussen verschillende soorten wetgeving, publicaties in het Staatsblad en
parlementaire documenten te leggen. Dat maakt het vinden van officiële documenten
gemakkelijker en eenvoudiger, en bevordert de samenwerking tussen onderdelen van de
overheid.

Voor de samenleving

Op het niveau van de samenleving zien we drie effecten in de praktijk terug: betere
dienstverlening aan burgers en bedrijven, economische waardecreatie en vergroting van
transparantie. Economische waardecreatie zien we in bijna alle cases terug. De data van
alle organisaties worden ook hergebruikt. Bij het CIBG maken bijvoorbeeld uitgevers als
Springer Verlag gebruik van de data. De data van de RCE worden gebruikt in erfgoed.mobi
waarmee AB-C media hun meerwaarde kunnen tonen aan potentiële klanten. De data van
het RIVM en het PGR wordt door advies- en ingenieursbureaus gebruikt.

Het verbeteren van de dienstverlening aan burgers is in een aantal gevallen terug te zien.
Bij de RCE hoeven burgers niet meer langs de balie voor een foto, maar kunnen ze die via
internet verkrijgen. Bij het CIBG kunnen ook anderen gebruik maken van de BIG-data,

Zenc

De waarde van open data

26 april 2012

Pagina 35 van 109

waardoor hun dienstverlening verbeterd. De Vereniging Verpleegkundigen Nederland doet
dit bijvoorbeeld.

De transparantie van een overheidsorganisatie wordt impliciet verbeterd wanneer open
data beschikbaar worden gesteld. Maar toch kunnen hier enkele kanttekeningen bij
geplaatst worden. In alle cases krijgt de burger (in welke rol dan ook) toegang tot meer
informatie dan voorheen. Dit betekent meer transparantie. Aan de andere kant zien we
slechts bij een aantal organisaties meer mogelijkheden om het functioneren van de overheid
beter te beoordelen. De RIVM-emissiedata zijn bijvoorbeeld een bron om (de effecten van)
het Nederlandse milieubeleid beter te beoordelen. Maar, met de data van de RCE kan het
(effect van het) Nederlandse erfgoedbeleid niet direct worden beoordeeld.

Zenc

De waarde van open data

26 april 2012

Pagina 36 van 109

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->