IMPUTERNICIRE

Subsemnatul/a …………………………………………………posesor al BI/CI cu seria……… numarul………………, Reprezentant AVON Cosmetics Romania SRL, cu numarul de marca ………………., deleg pe: Nume si Prenume BI / CI, (serie si numar), CNP Semnatura

pentru a primi comanda din campania................. ca urmare a lipsei mele de la domiciliu la sosirea curierului. Reprezentant / Data

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful