E-PELAPORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

7/4/12

E-PELAPORAN

7/4/12

§ Sistem Pelaporan PPGB di alamat http:// www.kpguru.com/ppgb § Setiap Guru Baharu hendaklah mengisi Click to edit Master subtitle style pelaporan dan menghantar pelaporan PPGB secara emel sebanyak 3 kali pada dalam tahun pertama perkhidmatan

FORMULA OTI

OTI1 = ETR – TOV + TOV 3
Click to edit Master subtitle style

OTI2 = – TOV)

OTI1 + (ETR 3

7/4/12