~TOYOTA

moving terward ",.

NEW,

'~Iie"ll'ia ~a,drr )leri'gall1_ ~esain e~~g(a:1Ilyang stylish, kabin yang b:egi1).~!1Il)fam,-a,U1IdJah perfo,rma yaliiig op~ima.l~ memberi~ri

k:eiPJJasan

pelli1llU~

'di

se:lI::~ap w,aktt!U11Anda.

The' Previa's sleek monofOrm styling engages yOU' with its advanced d'es~g,n.camfo'rta,bJe spacious oa,bJn al1'd stress-free o((J,,,tJmum , 'Performance ~h(Jt.bring D s'ousfjrJng fuJjfj'e5S to' your lIfe,

Hreadlamp
Head~Qmp DVG' .~ljl,!l,.HJD dan AFS :SliIng-atIbergIJ'na l~liittik penrgemud ian d'i maJaml"!ari.

rNew Rear Co.mblnation Lamp IIJides:aineleg:aJn l1Iians;~yjjsla mffnyatlll GrfilO,g1!Jl Ireml3:'Iffli.ha!ln bodli S:illl1ipurtg

dan ~e,1~h,g.

.

.~ I!Idah·1P.engope~:a'i'fn¥a,

"re~had~rr:mrl

p<!irJ;Oract1(),1r 1I1f'1tuk k'el"lyamalT'l:J!n, ~e,pa:rniOl!rng' pe-4!'"~:Jjbl'lali1. MOr"¢ clear viS,rbi/itr
HiD (ind AfS.

rl:l'1;l ta:lIe' m(ilsnrb~fis:<;e~ll( opernfe(1,. scrtJiS6':i~gd]j p&ssMg,~rs with p(Jnoramj(:'\I1~w r!!j'ongridlflg~

1It1!f:I its; uniql.!'elf'desi;gfle-d

rO'f

nigiht~ drj~ Dual 1B~~bj

fits W;ith me Juxuzy
rMr btJdy.

It's: e-J'~gQn~ anQ!' ~ty1j"i~ rlIi1lL!"ltimEJJ.e'Y d~~'~fs!d~, Qnd

QUI'TSTANDINtS DRJVI'NG··
Rasakan peifQrmanya. yang'optimaL dan ItImkmati p.engailaman·b.erk€lfld'ara:. yang IP,emJlh ra<sa,~ma:1ndan ny.:am9!n. E'njoythe e;:weiJsflt dr'iving periOrmaRce and ,yoooo. wit:h Previa.
"

Au,di'QS-t~,ering Swiltch antQ
Cruise, Clonl!ml
Me;ni:J.dik]lIiI·b~1·~rldarli. mlll~ifl I'I}!'lrnan. ~ettrfig ~.~ ~J'iI' 1;!'p~lr;n.!ilfill

or

~ m~,f(ldd.riving· e;1\'perieflce

~Omr'lrl .~rifl~

&rj\"if\g_,

VVT ..i
.{_Vol'-hrb'le Vo've TJm',rngl!f,n:leIUgen't,
DJelill'l.!iInmesln iI!V1'Zi'2A.I' ti,!!Iak hiil~ merm!li!eriltal'l [perfbrma ~Qi)~rr.laI ~amllh juga. ram,iih
I~~~rn~,~ •.
!apti:m<a],

deht u-nmk

ya.ng
beire-~~i,tIg o\~l;ade~ ,,~.~e to 'IJUl: ·car . .i. r. I!:fflItJ~-red':t(lJ'~ty.

F~ornt :and R@ar $tll.lspe:ns:ion
Suspensi dClp.:mdan belakm.g cliranrnn.g. SemplJrtl11 1J1"ItIJj,;_ lkestallilan da:f'Ir ~t'ly,aJt'l1I~1Wi11 bcl'\k~'llda;r a, Fri,led ~~jjed' both fro.nt (ll'!d reClf .5Il'spellS'joll . ·eJ,r.eJJel'lt .sta'biilily, €.Ollw.l iGJil(f r.fde oomforr:.

rjl~M.i2:4~' ~,~~rfb.IM~ w:ffi:&
~x",~d(e1'l'li;

lt1.e(fo'~ffiI(Jnte ~;t

MWM.rlmenta"r~feM~,

rm'

fo,

~~terh)lr

der:itgo'!!1ilibaiutan

kerneW:3!.nl~n, p€!nlWlh IkJO.alitas d13!.UiI. k'!e~ega:ari F.t1ang ~mllel[i;il~

I.1l1'1itll,llR:. ~ft~am!til~a;'rib:er:k~JI'iI,da.~~El.

:rna Jnt.erio.r welGomes

ol~passengers wJth a high~ualitr;illllxtlrr senSie and open, SpQij~ mat' rgi~S'

,r:efG~hg·~~i'enG@;

PAssrVESAFETY
ABS
(AntiB'l'Hkiug
y.)l11g

Sr~-teml)

Sistem perIg~1iOO1l

~ektl( mengeg.ahrodaterkuQclsaat lX;ogereman meflda4a1< amu !ll jalatl~ prewitS ltie

IIdn.

,GOA (Glob.al Out'standing A's$@sm{!nt) Body
Stln.d,wr jjog.zyd'iF<!;I'I!;ang, untuk efektif
mell'!Y't;!r~p Qillil melll}f:jl,llyrbn k~eill!!m~ta.I'l~ tabml'\\lJ!lo ~g;\r sermra pem.!f11Ipilillg tetTj~ dlampilk

It eli.IlUT!!l' r:tremee ,Ilhiliil'lf ~~once,

..m~]him b:;kj~
Wr.h

MlI,!!'1 b,!lk_irlg Inrllt W 00 ~!iPpery' ~d.

r.l"li"'!,;KIn1~~i(!I"IIi~

'n'OtI~-.:: ~s

-SECURITY SYSTEM
..
Engin,e IllmlmobiUzer

[t!' ~

SO:iUctl\li.te .fie(p$ eflidM!/y

Gt>O:'ili!;t[,E! ,tfu~ rmpaa,orC(li\lJs~ farXipooiwiFl

cWs1ilro

'!ililltl

w~lY for all p~erlg~lf>_

WI L (Wldpilash I nJulry L'(ll$$l(,}fti'n,g)
KilJll'si depan

Syste:m

dil;;mghp·] Wit Ulntuk (l1(!I'1ll:u'!1';lJfligj r~$i~Q d~er~ le&lI~r a1kib' t
terjiiltlii 1bem:i,i~J'iL

M'Eisii;; ha:n:rili btsa dii'lic!upl\::an d~ l'iiE;ii!1,giJlmtik:a.n ku.nd Q,ri ~~Inlll IJI'I'CIJ!.i;nilA~iii&l'iii'idanl p>EiIliCU rhn ..

J5rWjf~ Illoperr.;fNe tmr~~s,tI glUI.lIIrWlrny r~ lJ~dru
prevenr''refu'1de ,fIle(t

ro W'l'k~i'O

~dI'm

rill!': froflHel!Y~ to flelJ:! fed~ Iil,fLi't; In tb~ Jir¥k IJj .f]' ~1'ia\ ~.,

SPES,IFIKASII
..

I

CI
mm mm
mrn
mll1i1!

A ION

Model/Type

1_

PREVIA
47'9S

11800
1'75'0

29.5>0

IDepal1l

I F.oot]'t.

liT!iI"I"!

1545
J~50

mm
Jarak lereFldah I Ground CJ'e,am"i!:tl' rnm
kg

'150
1310

lsi SlUnder I Displa100ment

OC;

kgm! I~Pa'l

,22,86 t ,40()O

Jenis/ ryp~ Biflliaif'l Bak.arl Fuel Sis-Ism I

sys,rem

1st

P·erilanclingan Gigli I Gear R:atio

,ard 4th

1,4!~3

f'e~bandingan Gigi Ak:nir f Finsl G~tir Ralio

21.5 I 5..5R17
UnjiJUlkpen'irn~kataJn mutUi dan·merl¥oouillian dengr3in p~rkermb~rngli:u'DwkrilolClgi, :PT loyq~th~,stra Mstor sewi,!ktw<-wak'tu clapa~ me.t'lSll..IIbah spesifllkaSi. p€l:rlen.gkapan MandaI" sfall dala..I,e~nl .cIaliamlemoat spesiidmsi ini . .I P1 To:~a";i\sfra Maral' ~~~S the rigbt ta artel' aiI'J}! i;etaifs of speciiic.afie.n$and ~~em:ts ( witho~l prio".not~oo.

UghlBiUe~

MfMliiJm SillIer ~:4et;tJfiC
~1F8)

Blar:k Micii

~S7'

l20;l')

$ill-iyGoId Mi(!a Metal//(;

(5.Ml
,A!!!~tIJtred 10'1'0111Dcigler

T equh Kurn~awan 031 7IOS. 1435 00.19 30.60 8135

www.bel i.1l:oyO.ta .com
i

~TOYOTA

PT TOVOTA..ASTRA MOTOR
JI~La~sd~ '(os Suaatso, 5ulTlter 11··Jli~~rta 14'950
-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful