SEMINAR 3 - VEGHE¸ S OVIDIU

1.3.1 Exerci¸tiu S¼ a se determine acoperirea liniar¼ a a mul¸timii A =
_
1;
p
2
_
în spa¸tiile vectoriale
(R; R) ¸si (R; Q).
1.3.2 Exerci¸tiu Fie E = fe
1
; e
2
; e
3
; e
4
g baza canonic¼ a în
_
R
4
; R
_
¸si E
i
=
_
e
i
;

j=1;4;j6=i
e
j
_
;
i = 1; 2; 3; 4. S¼ a se determine dim
R
span(E
i
) ; i = 1; 2; 3; 4 ¸si dim
R
span
_
\
i=1;4
E
i
_
.
1.3.3 Exerci¸tiu Ar¼ ata¸ti c¼ a mul¸timea tuturor solu¸tiilor unui sistem liniar ¸si omogen de n ecua¸tii
cu n necunoscute este un subspa¸tiu vectorial a lui (R
n
; R).
1.3.4 Exerci¸tiu Se consider¼ a spa¸tiul vectorial
_
R
3
; R
_
¸si
B
1
= fa
1
= (1; 2; 1) ; a
2
= (2; 3; 3) ; a
3
= (3; 7; 1)g ;
B
2
= fb
1
= (2; 6; 1) ; b
2
= (2; 5; 0) ; b
3
= (1; 4; 2)g :
(i) S¼ a se arate c¼ a B
1
¸si B
2
sunt baze în
_
R
3
; R
_
. (ii) Cum se modi…c¼ a coordonatele unui vector
când se trece de la baza B
1
la B
2
?
1.3.5 Exerci¸tiu Fie F submul¸timea lui R
3
de…nit¼ a prin
F = f(c + d; 2c; 2c 3d) jc; d 2 Rg :
(i) Ar¼ ata¸ti c¼ a F este un subspa¸tiu vectorial a lui
_
R
3
; R
_
. (ii) Indica¸ti o baz¼ a în (F; R) ¸si determina¸ti
dim
R
F. (iii) Fie G subspa¸tiul vectorial a lui
_
R
3
; R
_
de…nit prin
G =
_
(x; y; z) 2 R
3
j 6x + 5y 2z = 0
_
.
Ar¼ ata¸ti F ¸si G coincid ca subspa¸tii vectoriale.
1.3.6 Exerci¸tiu Se nume¸ste urma unei matrice A 2 M
n;n
(K), Tr A = a
11
+ : : : + a
nn
. S¼ a se
arate c¼ a
E = fA 2 M
n;n
(K) j Tr A = 0g ¸si
F =
_
A 2 M
n;n
(K) j Tr A = 0 ¸si

n
j=1
a
ij
= 0; 8i 2 f1; : : : ; ng
_
sunt subspa¸tii vectoriale în (M
n;n
(K) ; R). S¼ a se indice o baz¼ a a lui E ¸si F pentru n = 3.
1.3.7 Exerci¸tiu Fie X
0
un subspa¸tiu vectorial al (V; K) : De…nim xy , x y 2 X
0
:
(i) S¼ a se arate c¼ a este o rela¸tie de echivalen¸t¼ a;
(ii) S¼ a se determine mul¸timea cât V
=
, care este notat¼ a de obicei V
=X0
;
(iii) Indica¸ti o modalitate de determinare a unei baze în
_
V
=X0
; K
_
¸stiind c¼ a spa¸tiul (V; K) este
…nit dimensional.
Tem¼ a recomandat¼ a:
Capitolul 1: (sect.2-rezolvate): ex.21,23-25,31-34,36-38,40,43-45, (sect.3-propuse): ex.11,15-24.
Bibliogra…e
[1] R. ¸ Serban (coord.), L. B¼ adin, M. Carpu¸sca, G. Ciurea. Algebr¼a liniar¼a. Culegere de probleme. Ed.ASE, Bucure¸sti,
1999.
1