Algoritm pentru asistolie

Începe (continuă ) RCR, intubaţie şi ventilaţie cu O2 100%, acces i.v., confirmă asistolia în mai mult de o derivaţie (monitoare ce pot prezenta mai mult de o derivaţie, schimbarea poziţiei padelelor defibrilatorului cu 90 de grade ). Consideră posiblitatea de pacing transcutanat;acesta este eficient doaer dacă este aplicat precoce şi va fi utilizat (dacă este disponibil) concomitent cu administrarea de medicaţie. Adrenalină i.v., 1 mg în bolus, repetată la fiecare 3 – 5 minute; dacă nu dă rezultate se pot administra alte doze – v. FV/TV (aceste doze sunt considerate medicaţii clasa IIb). Atropină , alternând cu adrenalina, în doze de 1 mg i.v. în bolus, repetate la 3 – 5 minute, până la o doză totală de 0,04 mg/kg corp, întrucât asistolia poate fi produsă (rareori) de un tonus parasimpatic crescut;din acest motiv nu se acceptă aplicarea de şocuri electrice care cresc tonusul parasimpatic şi pot anula orice şansă de resuscitare în caz de asistolie. În timp ce se efectuează resuscitarea se vor lua în consideraţie şi se vor trata cauzele posibile: hipoxie, hipo sau hiperkaliemie, acidoză, supradozare medicamentoasă, hipotermie,etc. Luarea în considerare a opririi eforturilor resuscitative dacă au trecut 30 de minute de asistolie, timp în care s – a efectuat RCR, s – au administrat toate medicaţiile indicate, s – au tratat toate cauzele posibile.