Universitatea “ALEXANDRU IOAN CUZA” din Iasi

Facultatea de Psihologie si ªtiinþe ale Educaþiei

Perioada de înscriere: 16 - 20 iulie 2012

EVALUAREA, FORMAREA ªI CONSILIEREA PSIHOLOGICÃ A PERSONALULUI

Selecþia ºi afiºarea rezultatelor: 21 - 23 iulie 2012
Actele necesare vor fi indicate la secretariat þi pe website: http://www.psih.uaic.ro/admitere.htm

Media de admitere:
- 50% media la examenul de licenþã; - 50% nota la interviu.

Forma de învãþãmânt: ZI Durata studiilor: 2 ani

Discipline studiate:
Analiza postului ºi a muncii Metode de cunoaºtere a persoanei Diagnosticul ºi negocierea conflictelor Formarea ºi dezvoltarea personalului Practicã de specialitate Evaluarea psihologicã a personalului Psihologia aplicatã în domeniul transporturilor Tehnica construirii si validarii instrumentelor psihologice Metode avansate de cercetare Analiza climatului organizaþional ºi managementul schimbãrii Evaluarea ºi stimularea performanþei profesionale Consilierea psihologicã Coaching organizaþional Analiza socio-institutionala Comunicare în organizaþii Competenþe ºi proceduri specifice inspectorului de resurse umane Relaþii publice ºi promovarea firmei
Relaþii suplimentare: Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþe ale Educaþiei, Str. Toma Cozma, nr.3, Iaºi, 700554. Telefon: +40-232-201028 (Secretariat); Fax: +40-232-201128

Http://www.psih.uaic.ro/admitere.htm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful