Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Euclides

RELACIÓ DE MATERIAL NECESSARI PER A L’ALUMNAT DE 1r D’ESO • • • • 1 CARPETA AMB SEPARADORS (mida A4). FULLS QUADRICULATS (mida A4). FULLS BLANCS (mida A4). 1 ESTOIG amb: 2 llapis de números diferents (un de tou (2 HB) i un de dur) goma bolígrafs (blau o negre, i vermell) regle de 15 cm retoladors colors tisores senzilles cola corrector de cinta (“Tippex”) calculadora científica

Per a Tecnologia: Escaire i cartabó sense números (de 25 a 30 cm) Goniòmetre o transportador Retolador negre tipus “Pilot” de (0,5 mm) Memòria USB (“llapis de memòria”). Mínim 4 GB Regle graduat 30 cm

Cordialment

Equip Docent de 1r d’ESO

Pineda de Mar, 28 de juny de 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.