You are on page 1of 16

Limba romana

Clasa I

Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător: 1. Cuvântul din imagine începe cu sunetul: A) s B) o C) u D) i 2. „Mimi, ai numai un an!” Aceasta este: A) o silabă B) un cuvânt D) o propoziţie E) o literă E) n

C) un sunet

3. Desparte în silabe cuvântul sania. Alege varianta corectă. A) sa-nia B) sa-ni-a C) sani-a D) san-ia E) san-i-a 4. Scrie corect propoziţia „Amnumaiunan.”: A) Amnu mai un an. B) Am numai un an. C) Am numai unan. D) Amnu mai unan. E) Am nu mai un an. 5. Cuvântul din imagine are: A) o silabă B) două silabe C) 3 silabe D) 4 silabe

E) 5 silabe

6. În care cuvânt se aude sunetul „u”? Alege imaginea. A) B) C) D) E)

7. La sfârşitul cuvântului „copil” se află litera: A) o B) i C) l D) s

E) p

4

Limba romana
Clasa I

8. Ce obiect nu foloseşti la şcoală? A) B) C)

D)

E)

9. Formează un cuvânt cu literele: n, i, m, a, u A) mina B) unim C) numai D) amin 10. Ce cuvânt nu este nume ? A) Ina B) Nanu C) Ana

E) minim

D) mama

E) Anne

11. Toţi copiii ştiu povestea „Capra cu ...... iezi”. A) trei B) cinci C) doi D) un 12. Sunetul „u” se aude în cuvântul alunele : A) în prima silabă B) în a patra silabă D) în a doua silabă E) nu se aude

E) patru

C) în a treia silabă

13. Care silabă se potriveşte pentru a forma un cuvânt? „na.....” A) am B) ni C) un D) in E) ma 14. Ultimul cuvânt din propoziţia „Miruna are un nai nou.” este: A) Miruna B) un C) nai D) nou E) are 15. Câte cuvinte sunt în propoziţia „Ina, ai numai un an?” ? A) 3 B) 5 C) 4 D) 6 E) 7

5

Limba romana
Clasa a II-a

1. Cuvântul cu o singură silabă este : A) ele B) apă C) cinci

D) este

E) care

2. Alege litera care nu poate forma un cuvânt în scrierea “_are” : A) c B) s C) m D) o E) i 3. Propoziţia “Ce zi minunată !” exprimă : A) o întrebare B) o poruncă D) o mirare E) o afirmaţie

C) un sfat

4. Indică varianta care lipseşte în proverbul următor: ”Prietenul la nevoie …”. A) se mută B) fuge C) se cunoaşte D) aleargă E) vine 5. Cuvintele opuse ca înţeles pentru “veselie, urcă” sunt : A) bucurie, suie B) tristeţe, suie C) tristeţe, coboară D) bucurie, tristeţe E) agitaţie, coboară 6. Precizează numărul corect de silabe din cuvintele “Georgeta, cartea” : A) 3, 2 B) 2, 2 C) 3, 3 D) 4, 3 E) 4, 2 7. Care cuvânt nu este scris corect? A) chiriac B) chibrit C) chipiu 8. Semnul grafic al unui sunet este : A) punctul B) virgula C) litera

D) chip

E) chitară

D) alineatul E) semnul întrebării

6

Limba romana
Clasa a II-a

9. Cuvântul subliniat în propoziţia “Bunicul are părul cărunt”, are înţelesul de: A) ud B) ondulat C) lung D) vopsit E) albit 10. Din următorul şir “zăpadă, nea, ploaie, omăt, ceaţă” două cuvinte nu au înţeles asemănător cu celelalte. Acestea sunt: A) nea, omăt B) ploaie, ceaţă C) ploaie, nea D) omăt, ceaţă E) ploaie, omăt 11. Cuvântul “Smart“ este format din: A) 1 vocală, 4 consoane B) 2 vocale , 3 consoane C) 3 vocale, 2 consoane D) 4 vocale , 1 consoană

E) 5 consoane

12. La sfârşitul propoziţiei care exprimă un îndemn, se scrie : A) punct B) semnul întrebării C) două puncte D) virgulă E) semnul exclamării 13. Propoziţia scrisă corect este : A) Ia este mai atentă decât el. C) Ea ieste mai atentă decât el. E) Ea este mai atentă decât iel.

B) Ea este mai atentă decât el. D) Ia ieste mai atentă decât iel.

14. Poezia “Iarna pe uliţă” este scrisă de : A) Ion Creangă B) Mihai Eminescu D) George Coşbuc E) Tudor Arghezi 15. Când era copil, Ion Creangă a furat şi a ascuns: A) o minge B) o haină C) o pisică D) o carte

C) Elena Farago

E) o pupăză

7

Limba romana
Clasa a III-a

1. Câte pagini are o filă? A) 2 B) 5

C) 1

D) 3

E) 4

2. Comunicarea între oameni se poate realiza prin transmitere de: A) file B) cărţi C) obiecte D) mesaje E) poveşti 3. Povestirea „Domnu’ Trandafir” este scrisă de : A) Ion Creangă B) Mihai Eminescu D) Mihail Sadoveanu E) Tudor Arghezi C) Emil Gârleanu

4. Locul special amenajat sau instituţia care păstrează cărţile se numeşte: A) măcelărie B) teatru C) băcănie D) cufăr E) bibliotecă 5. Propoziţia „Lanoisuntcodriverzidebrad” are : A) 2 cuvinte B) 5 cuvinte C) 8 cuvinte D) 7 cuvinte 6. Completează proverbul: „Cine are carte, are patru........” A) urechi B) ochi C) mingi D) lei E) 4 cuvinte E) părinţi

7. Enunţul : „- Doamna învăţătoare, îmi permiteţi să merg la bibliotecă?” reprezintă : A) formulă de prezentare B) formulă de salut C) formulă de adresare a unui îndemn D) formulă de permisiune E) formulă de refuz 8. Comunicarea orală poate fi însoţită de gesturi şi ....... A) coperte B) pagini C) autori D) mimică E) elevi 9. Ce cuvânt se potriveşte schemei CVCCVC (C=consoană; V=vocală) : A) elev B) tipograf C) văzduh D) cărunt E) bunic

8

10. Indicaţi cuvântul care se poate scrie cu toate literele: e, l, ţ, n, î, e, t, p A) înţepat B) ţintat C) întreit D) triplat E) înţelept

Limba romana
Clasa a III-a

11. Enunţul scris corect este : A) – Vai ce, frumos! strigă fetiţa. C) – Vai, ce frumos ! strigă fetiţa. E) – Vai ce frumos ! strigă fetiţa.

B) Vai, ce frumos! strigă fetiţa. D) – Vai, ce frumos, strigă fetiţa?

12. Cuvântul care poate înlocui expresia „Trecere de scurtă durată pe la prieteni” este: A) cântare B) petrecere C) vizită D) întrecere 13. Expresia „A sta ca pe ace” înseamnă : A) a fi bucuros B) a fi neliniştit D) a fi curios E) a fi bolnav C) a fi trist

E) vacanţă

14. Cuvintele cu înţeles asemănător sunt în seria : A) sfat, povaţă B) bucurie, tristeţe C) devreme, târziu D) a se strânge, a se împrăştia E) înalt, scund 15. Din cuvintele “rotar, ban, noră, palat, ram, corn” vreau să obţin cuvinte noi, înlocuind prima literă. Aceasta poate fi: A) i B) h C) t D) o E) f 16. Nu are acelaşi înţeles cu cuvântul „UTIL” : A) folositor B) înţelegător C) practic D) necesar E) trebuincios

17. Cuvântul despărţit incorect în silabe este : A) lec-ţi-e B) ac-ru C) loc D) Co-dru-ţa E) chi-bri-turi 18. Dintre cuvintele date mai jos, cel care are 7 litere, 3 silabe, 3 vocale şi 4 consoane este : A) zăpadă B) Azorică C) surpriză D) oamenii E) zambilă 19. Elimină cuvântul care nu respectă regula : A) adâncitură B) adâncire C) adunate E) adâncime 20. Ce cuvânt se ascunde în cuvântul „nerespectat” ? A) tată B) respect C) mere D) peşte E) adâncit E) este

9

Limba romana
Clasa a IV-a

1. Cuvântul folosit ca rimă pentru “Românie” este: A) casă B) ţie C) pom D) pământ

E) ţară

2. Cuvântul cu acelaşi sens cu cărare este: A) drum B) uliţă C) şosea D) stradă E) potecă 3. Cuvântul cu sens opus pentru cuvântul minciună este: A) constatare B) adevăr C) vorbă D) proverb E) afirmaţie 4. Comunicarea cu un singur predicat se numeşte: A) frază B) poezie C) text D) propoziţie E) proverb 5. Cel mai mare poet al românilor este: A) M. Eminescu B) M. Sadoveanu D) M. Ionescu E) G. Coşbuc C) I. Creangă

6. “Vântul suflă rece.” este o propoziţie: A) interogativă B) exclamativă C) enunţiativă D) simplă E) negativă 7. Cuvântul care exprimă acţiunea, starea, existenţa este: A) substantivul B) verbul C) adjectivul D) numeralul E) adverbul 8. În propoziţie este predicat: A) adjectivul B) substantivul D) pronumele E) numeralul C) verbul

9. Sunetul care se pronunţă fără ajutorul altor sunete este: A) consoana B) vocala C) semivocala D) interjecţia E) sunetul muzical 10. Părţile principale de propoziţie sunt: A) complementul şi atributul B) subiectul şi predicatul C) substantivul şi verbul D) adjectivul şi pronumele E) numeralul şi adjectivul 11. Indicaţi scrierea corectă : A) promiţân-du-mi-se B) promiţândum-i-se C) promiţându-mise D) promiţându-mi-se 10 E) promiţând-umise

Limba romana
Clasa a IV-a

12. Un text poate avea : A) un cuvânt B) unul sau mai multe alineate D) o propoziţie E) număr limitat de alineate 13. Dialogul într-un text se scrie: A) de la capăt de rând B) în alineat C) nu contează cum D) la distanţă de un rând E) la distanţă de un deget de la marginea caietului 14. Indicaţi varianta corectă: A) Auri fluturi zboară. B) Aurii fluturii zboară. C) Auriii fluturi zboară. D) Auri fluturii zboară. E) Auriii fluturii zboară.

C) niciun alineat

15. Între subiect şi predicat există: A) un dezacord B) un acord C) o virgulă D) mai multe acorduri E) o regulă de respectat 16. Ideile principale ale unui text exprimă: A) povestirea fragmentului B) esenţialul din fragment C) amănuntele D) comentariul E) morala 17. “Fram, ursul polar” este opera lui: A) Mihail Sadoveanu B) Cezar Petrescu C) Dimitrie Bolintineanu D) Ion Creangă E) Constantin Chiriţă 18. Enunţul scris corect este : A) - Vino, Andrei, să ei mingea! strigă tata. B) Vino Andrei, să iei mingea! strigă tata. C) - Vino, Andrei, să iei mingea; Strigă tata! D) - Vino, Andrei, să iei mingea! strigă tata. E) Vino, Andrei să ei mingea! strigă tata! 19. Goe, Ionel Popescu, Bubico sunt personaje din opera lui: A) Ion Luca Caragiale B) Tudor Arghezi C) Barbu Şt. Delavrancea D) Ion Creangă E) Emil Gârleanu 20. Litera iniţială a cuvântului umbră este: A) m B) r C) b D) ă E) u

11

Limba romana
Clasa a V-a

1. Cuvântul monosilabic are: A) un singur sens B) o singură silabă D) mai multe sensuri E) mai multe sunete 2. Litera este: A) reprezentarea grafică a unui sunet C) în componenţa unui diftong E) ascendentă şi descendentă

C) mai multe silabe

B) cea mai mică unitate a limbii D) un triftong

3. Indică formele corecte de plural la masculin şi feminin pentru cuvintele ortodox şi fix : A) ortodocşi, ortodocse, ficşi, ficse B) ortodoxi, ortodocse, ficşi, ficse C) ortodocşi, ortodoxe, ficşi, fixe D) ortodocşi, ortodoxe, ficşi, ficse E) ortodocşi, ortodocse, ficşi, fixe 4. Sunetul e este semivocală în: A) pereche B) alee C) seară D) alene E) ace

5. Precizează câte litere şi sunete au cuvintele gheaţă şi mixt : A) gheaţă = 6 litere, 4 sunete; mixt = 3 litere, 3 sunete B) gheaţă = 6 litere, 6 sunete; mixt = 3 litere, 4 sunete C) gheaţă = 6 litere, 6 sunete; mixt = 3 litere, 5 sunete D) gheaţă = 6 litere, 4 sunete; mixt = 4 litere, 5 sunete E) gheaţă = 6 litere, 5 sunete; mixt = 3 litere, 4 sunete 6. Emiţătorul şi receptorul realizează comunicarea, dacă au un ........... comun : A) loc B) stilou C) cod D) cal E) pod 7. Menţionează autorul cărţii “Din lumea celor care nu cuvântă” : A) Gellu Naum B) Tudor Arghezi C) Ion Creangă D) Emil Gârleanu E) Emil Racoviţă 8. Se pot forma antonime prin adăugarea de prefixe la cuvintele: A) frumos, abil, cuminte B) atent, amabil, trist C) atent, milos, corectitudine D) atent, milos, frumos E) atent, abil, frumos 9. Triftongul este un grup de sunete alcătuit din: A) două semivocale şi o vocală rostite într-o singură silabă B) trei semivocale rostite într-o singură silabă C) trei vocale rostite într-o singură silabă D) o semivocală şi două vocale rostite într-o singură silabă E) trei sunete rostite într-o singură silabă

12

10. Precizează cum se scrie corect cuvântul dat: A) acţibild B) aţiplid C) apţipild

D) abţipild

E) abţibild

Limba romana
Clasa a V-a

11. Indică pe ce sunet se pune accentul în cuvântul acuarelă : A) a B) u C) e D) l E) ă 12. Alege cuvântul derivat cu sufix şi prefix: A) şcolar B) copilărie C) străvechi D) preşcolar E) şcolărime

13. Cuvintele subliniate din textul: „Domnia Tomşei s-a petrecut din lumea aceasta şi-a venit în scaunul ţării Alexandru Vodă .”(M. Sadoveanu) au ca sinonime : A) a sărbătorit, fotoliu B) a plâns, patul C) a murit, tron D) s-a bucurat, tron E) a murit, cetate 14. Găseşte termenul care nu face parte din familia lexicală a cuvântului pădure : A) pădureţ B) pădurar C) împăduri D) împărţi E) păduratic 15. Alege varianta care cuprinde sufixele ce se pot ataşa cuvintelor: român şi aur, astfel încât ele pot deveni adjective: A) -eşte, -ar B) -esc, -iu C) -esc, -ui D) -eşte, -iu E) -eşte, -ui 16. Indicaţi antonimul cuvântului subliniat din enunţul: „Glasul său ascuţit străbătu valea.” A) strident B) bont C) neascuţit D) tocit E) pierit 17. Sunt neologisme toate cuvintele din seria: A) mamă, teoremă, sofisticat B) axioma, teorema, ipoteză C) teorema, ipoteza, tata D) teoremă, razboi, fata E) deşte, teoremă, sofisticat 18. Alege seria cuvintelor corect despărţite în silabe: A) con- jun-cţi-e, fii-ca B) con- junc-ţi-e, fii-ca D) con- junc-ţie, fii-ca E) con- junc-ţi-e, fi-ica 19. Schema corectă a propoziţiei: „Vine mâine fratele Mariei.” este: A) P+C+C+A B) P+A+S+C C) P+C+S+A D) P+S+S+A C) con- junc-ţi-e, fi-i-ca

E) P+C+A+A

20. Indicaţi varianta în care cuvintele sunt scrise în ordine alfabetică : A) aclamă, acru, acolo, act B) babă, bac, balenă, bal C) cablu, cadă, cafea, cafenea D) dar, da, dalie, dame E) el, ea, eclipsa, econom

13

Limba romana
Clasa a VI-a

1. Alege cuvântul care nu face parte din familia lexicală a cuvântului nor : A) norişor B) noruleţ C) înnorat D) înnorare E) noroios 2. Romanul „La Medeleni” este scris de: A) M. Sadoveanu B) I. Creangă C) I. Teodoreanu D) E. Gârleanu E) P. Ispirescu

3. Totalitatea acţiunilor şi evenimentelor prezentate într-o desfăşurare gradată constituie: A) naraţiunea B) descrierea C) dialogul D) monologul E) expoziţiunea 4. Cuvintele subliniate din versul „Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă” (V. Alecsandri) au, pe rând, funcţie sintactică de : A) atribut adjectival, subiect, complement direct B) subiect, atribut adjectival, complement direct C) complement direct, atribut adjectival, subiect D) complement direct, subiect, atribut adjectival E) atribut adjectival, subiect, subiect 5. Prefixul ante- nu este folosit corect în cuvântul: A) antebelic B) antepenultim C) antevorbitor 6. Are sufix augmentativ cuvântul: A) binişor B) anteriu C) izvoraş D) antecamera D) cuminte E) antedata E) grăsan E) Gho.

7. Substantivul propriu Gheorghe se prescurtează corect: A) Ghe. B) G. C) Gh. D) Ge.

8. Indică seria care conţine denumiri corecte ale locuitorilor din: Slobozia şi Baia Mare: A) sloboziean, băimărean B) slobozean, băimărean C) slobozean, băimăreian D) slobozean, băi-mărean E) slobozean, băi mărean 9. Sinonimul cuvântului abil este: A) îndemânatic B) schimbător C) rapid D) atent E) acut

10. Substantivul compus rea-voinţă are la cazurile genitiv şi dativ forma (cu articol): A) relei-voinţe B) rea-voinţei C) reaua-voinţei D) reaua-voinţa E) releivoinţe 11. Propoziţia „A făcut o transcriere.................” poate fi completată cu paronimul: A) literară B) literală C) literată D) literatură E) eminentă

14

Limba romana
Clasa a VI-a

12. Alege seria în care toate cuvintele se pronunţă cu vocala e la iniţială: A) ecran, enunţ, eşti B) eminent, elev, eram C) elicopter, ecran, eraţi D) ecran, eminent, elicopter E) ecran, enunţ, ele 13. Există triftongi în toate cuvintele din seria: A) treceau, veneai, suiai B) ploua, veneai, suiai D) trăiai, veneai, suiai E) ceai, veneai, suiai 14. Sunt corecte toate cuvintele din seria : A) creează, aşază, greşeală, înota, deszăpezi, francezi B) creiază, aşază, greşală, înnota, dezăpezi, franceji C) crează, aşează, greşeală, înnota, deszăpezi, francezi D) creează, aşează, greşeală, înota, deszăpezi, franceji E) crează, aşază, greşală, înnota, dezăpezi, francezi 15. Din expresia „Ţipă ca din gură de..................” lipseşte cuvântul: A) peşteră B) scorpion C) şarpe D) şopârlă 16. Forma inversă de la „Mi s-a spus” este: A) Spus-mi-s-a B) Spus-mi-sa C) Spusu-mi-s-a D) Spus-u-mi-s-a E) câine E) Spusu-m-i-sa C) alee, veneai, suiai

17. Cuvântul folosit cu sens figurat în versul al doilea din: „Pe un deal răsare luna ca o vatră de jăratic/ Rumenind străvechii codri şi castelul singuratic” [M. Eminescu -„Călin (file din poveste)”] este: A) rumenind B) străvechii C) codri D) castelul E) deal 18. Precizează câte cuvinte formate prin conversiune sunt în fraza: „Leneşul copil l-a întrecut pe atentul care a privit mirat când a luat un şapte la matematică.” A) patru B) cinci C) şase D) trei E) două 19. Alege seria care conţine doar derivate cu prefix: A) renaşte, telecomandă, înnora B) dezacord, reda, neclaritate C) dezacord, hipertensiune, înnora D) dezacord, reda, neclar E) reda, neclar, preşedinte 20. Figura de stil din versul: ”Şi iarna se deşteaptă sub crivăţ în fior” (V. Alecsandri “Bărăganul”) este: A) comparaţie B) repetiţie C) epitet D) enumeraţie

E) personificare

15

Limba romana
Clasa a VII-a

Se dă textul: “Bătrânul Dan trăieşte ca şoimul singuratic În peşteră de stâncă pe-un munte păduratic Privind cu veselie cum soarele răsare, Dând viaţă luminoasă cu-o caldă sărutare, Privind cu jale lungă cum soarele apune.... Aşa şi el apus-au din zile mari şi bune Vechi pustnic, rămas singur din timpul său afară(.....) Bătrânul Dan ascultă grăind doi vechi stejari Crescuţi dintr-o tulpină pe culmea cea de munte.” (“Dan, căpitan de plai”- Vasile Alecsandri)

Cerinţe: 1. Sinonimul neologic al cuvântului singuratic este: A) solidar B) salutat C) salutar 2. Figura de stil din primul vers este: A) metaforă B) comparaţie C) aliteraţie 3. Fragmentul dat aparţine genului: A) liric B) epic în proză C) epic în versuri E) are elemente lirice si dramatice 4. Un cuvânt derivat din al patrulea vers este: A) dând B) viaţă C) luminoasă D) solitar D) antiteză D) dramatic E) soldat E) repetiţie

D) caldă

E) cu-o E) i E) verb

5. Precizează pe ce sunet se pune accentul în cuvântul singuratic : A) i B) u C) a D) t 6. Cuvântul bătrânul este ca parte de vorbire: A) substantiv B) adjectiv C) adverb D) pronume

7. Alege antonimele care se regăsesc în text: A) mari, mici B) veselie, tristeţe C) răsare, apune D) trăieşte, moare E) bune, rele 8. Cuvântul folosit cu sens figurat în versul: ”Privind cu jale lungă cum soarele apune...” este: A) privind B) jale C) lungă D) soarele E) apune 9. Termenii crescuţi şi cea s-au format, pe rând, prin: A) derivare, conversiune B) conversiune, derivare C) compunere, conversiune D) conversiune, conversiune E) conversiune, compunere 10. Alege varianta care conţine ultimele trei predicate din fragment: A) apus-au, rămas, ascultă B) apus-au, rămas, grăind C) apus-au, rămas singur, ascultă D) apus-au, rămas, crescuţi E) apus-au, crescuţi, grăind

16

11. Ideea principală din primele două versuri din fragment este: A) Bătrânul Dan trăieşte cu şoimul. B) Bătrânul Dan vorbeşte cu stejarii. C) Bătrânul Dan înţelege glasul stejarilor. D) Bătrânul Dan trăieşte singur în peşteră. E) Dan trăieşte în apă. 12. Verbele apune şi apus-au sunt: A) antonime B) sinonime

Limba romana
Clasa a VIl-a

C) pleonasme

D) omonime

E) polisemantice

13. Aparţin fondului principal lexical cuvintele: A) bătrân, trăieşte, soare B) şoim, singuratic, Dan D) zile, mari, păduratic E) pustnic, grăind, cea

C) stâncă, munte, păduratic

14. Toate cuvintele cu diftongi din versul al patrulea sunt: A) viaţă, dând B) viaţă, luminoasă, cu-o C) viaţă, caldă D) viaţă, cu-o E) viaţă, luminoasă 15. Verbul auxiliar care intră în componenţa predicatului apus-au este: A) a pune B) a vrea C) a avea D) a fi

E) a apune

16. În construcţia cu-o, cratima nu are rolul de a: A) reduce numarul de silabe B) evita hiatul C) forma un diftong D) forma un hiat E) marca rostirea într-o silabă 17. Cuvintele subliniate din : “Bătrânul Dan trăieşte ca şoimul singuratic“ au funcţii sintactice de: A) atribut adjectival, subiect, atribut adjectival B) atribut subst. apoziţional, subiect, atribut adjectival C) subiect, atribut adjectival, atribut adjectival D) atribut adjectival, subiect, complement circumstanţial de mod E) atribut adjectival, subiect, complement indirect 18. Formele de plural ale cuvântului timp sunt omonime : A) lexicale totale B) lexicale parţiale D) morfologice E) nu sunt omonime

C) lexico-gramaticale

19. Virgula este folosită în titlu pentru a sugera: A) pauza în vorbire B) termeni coordonaţi C) izolarea construcţiei în vocativ de restul propoziţiei D) izolarea apoziţiei de restul enunţului E) izolarea unei interjecţii

20. Cuvintele din versul: “Crescuţi dintr-o tulpină pe culmea cea de munte“ sunt toate în cazul: A) nominativ B) vocativ C) genitiv D) dativ E) acuzativ

17

Limba romana
Clasa a VIII-a

Se dă textul: “ În fiecare seară, de-un timp, stau cu mirare Şi-ascult ce straniu cântă tumultuoasa mare. Atent îmi plec urechea, şi-ascult notele-i grele, Ascult, cătând pe-ncetul să mă deprind cu ele,(...) Şi-acum, ca subt imperiul unei porunci secrete, Îşi părăseşte jocul, şi-n larma de trompete, Îşi trâmbiţă mânia, iar miile-i de creste Le umflă în talazuri, în larguri dând de veste .” (Dimitrie Anghel – “Cum cântă marea”)

Cerinţe: 1. Rima primelor patru versuri este: A) monorimă B) încrucişată C) îmbraţişată 2. Strofa din două versuri se numeşte: A) catren B) terţină C) monostih D) împerecheată E) imperfectă D) stih E) distih

3. Alege argumentul care încadrează textul în genul liric: A) Are acţiune şi personaje B) Îşi exprimă indirect sentimentele C) Are narator D) Îşi exprimă direct sentimentele prin eul liric E) Are acţiune 4. Sinonimele contextuale pentru cuvintele deprind şi talazuri sunt: A) desprind, zare B) desprind, valuri C) învăţ, valuri D) scriu, visuri E) citesc, valuri 5. Dacă se pune accentul pe altă silabă, predicatul cântă va fi la alt timp, şi anume la: A) prezent B) imperfect C) perfect simplu D) mai mult ca perfect E) perfect compus 6. Termenii cântă şi cântă (este subliniată vocala accentuată) sunt: A) omofone B) omografe C) omogene D) paronime 7. Forma literară a cuvântului subt este : A) supt B) sub C) sup D) sut E) subpt C) derivare, conversiune E) sinonime

8. Cuvintele tumultuoasă şi atent s-au format prin: A) derivare, compunere B) derivare, derivare D) conversiune, conversiune E) compunere, derivare

18

9. Valoarea morfologică a cuvântului ce din text, este: A) pronume relativ B) adjectiv relativ C) pronume interogativ D) adjectiv interogativ E) adverb (ajută la formarea unui grad de comparaţie)
10. Indicaţi forma corectă de ortografiere:

10. Alege cuvântul, din ultima strofă, care poate fi şi verb şi substantiv (scris la fel), în contexte diferite: A) umflă B) trâmbiţă C) veste D) larguri E) creste 11. Cuvântul mare este omonim: A) lexical B) lexical total D) lexico-gramatical E) morfologic C) lexical parţial

Limba romana
Clasa a VIII-a

12. Cuvintele porunci şi secrete sunt amândouă în cazul : A) nominativ B) acuzativ C) vocativ D) dativ

E) genitiv

13. Pronumele personal cu ele poate fi înlocuit cu un alt pronume personal. Acesta este: A) cu acestea B) cu acelea C) cu dumnealor D) cu fiecare E) cu dânsele 14. Prima virgulă din a doua strofă are rolul de a marca: A) un raport de coordonare prin juxtapunere B) un raport de subordonare C) un raport de coordonare prin joncţiune D) o repetiţie E) o pauză în vorbire 15. O parte de vorbire care lipseşte din text este: A) adverb B) prepoziţie C) conjuncţie D) interjecţie E) substantiv

16. Mărcile lexico-gramaticale ale eului liric nu sunt în: A) primul vers B) al doilea vers C) al treilea vers D) al patrulea vers E) ultimele două strofe 17. Cuvântul miile are această scriere, deoarece : A) primul i este din plural, al doilea i este articol hotărât B) i reprezintă articol în ambele situaţii C) primul i este din rădăcina cuvântului, al doilea este din plural D) primul i este din rădăcina cuvântului, al doilea este articol E) i reprezintă pluralul în ambele situaţii: 18. Expresia dând de veste este: A) locuţiune adjectivală D) locuţiune verbală B) locuţiune adverbială C) locuţiune substantivală E) locuţiune prepoziţonală

19. Cuvintele subliniate din ”Ce straniu cântă tumultuoasa mare” au, pe rând, funcţie sintactică de : A) predicat nominal, atribut adjectival, subiect B) predicat verbal, atribut adjectival, subiect C) predicat verbal, atribut substantival, subiect D) predicat verbal, subiect, atribut adjectival E) predicat, complement, subiect 20. Semnele (...) au rolul de a marca în textul dat: A) o construcţie incidentă B) o pauză D) antiteza E) apoziţia C) lipsa unui pasaj din text

19