Prijavili se Feliks Vidovic, Goran Salihovic, Bozo Mihajlovic, ISlllel Suskic, Miroslav Markovic, Sasa Sarajlic, Hanko Debevec

, Zekerijah Muikanovic, Zdenko Kovac, MOlllir Zubac, Mladen Saric i Midhal Hodzic

I

SHRIUAl SU DUO ~ 'EnEROOlnUESTA' ! SDA nAS ~ UDALJAUA! 00 EUROPE! monumEnT 'ORBIT" TREBA BITI SPOmEnlH ZRTUAMA OMARSHE ~ UCITELJICA SEBACILASA 15. SPRATA SOLTERA
MIRZA TELETOVIC

'::--:-------------:-----'--:::::-----::-"

Mia . Basaka ubijena jednim hicem u gavu J
g

Klaudij,a Hidic svirepo likvidirana u gradu Fori Vorl

Ukra1ko

2
za BiH

Dnevni avaz, srijeda, 4. juli/srpanj 2012.

aktuelno

REKONISTRUKCIJIA VLASTI Odrzana sjednica Doma naroda FBiH
Mur: Odlicne vijesti

Brisel Doslao sniJZnu DorUMU
... Zamjenik americkog ambasadora u BiH Dzonatan Mur (Jonathan Moore) izjavio je da je EV na sastanku u Briselu poslala poruku snaznog interesa za BiH i to je odlicna stvar za nasu zemlju, - Sastanak u Briselu jos je jedan dokaz toga gdje je BiH dobila zajednicku poruku, Naravno, ako postoji politicka volja, onda je moguce nesto i ostvariti - rekao ie Mut

Dzonatan Mur

De.legati iz SDA na razllctte nacine odugovlacili sa smjenom rukovodstva Doma
Delegati iz bosnjackog narada koje je u Dam naroda Parlamenta FBiH predlozila SDA opstruirali su na sve moguce nacine jucer, po nalogu Centrale svoie stranke, sjednicu ovog doma na kojoj je predlozen nastavak rekonstrukcije federalnih vlasti. Istovrerneno, 39 delegata ovog doma iz sva tri naroda i pi smjeni predsjedavajuce Doma naroda PFBiH Karoline Pavlovic, zatim da se izabere novi celnik ovog doma. Takoder, predlozio je potvrdivanje zakljucaka i odluka radi prevazilazenja prepreka u funkcioniranju vlasti u FBill koie je usvojio Predstavnicki dom PFBill. To su: zahtjev Budirniru i Kebi da podnesu ostavke, zahtjev premijeru FBiH Nerminu Niksicu da predlozi smjenu

ministara koji opstruiraju rad, zahtiev Vladi FBIH da hitno
dostavi Parlamentu FBiI-l prijedloge za imenovanje iz nadleznosti PFBiH, zahtjev Vladi FBill da u skladu sa svojim ov lasteniima pojaca nadzor u ministarstvirna, javnim preduzecima, institucijama te da poduzme potrebne mjere, kao i prijedlag adluke a imenovanju privremenih clanova VO RTVFBiH.

.1.......

'-

._

za hrvatske mediie,

Oduzeta imOUina Od 24 mmonaHM
... Direktor Policije RS

Gojko Vasit

predstavnika
salo je zahtjev

ostalih potpiza srnjenu pr-

Dnevni red
Sviedoci srno duboke politicke krize u FBiH, koja je kulminirala raskidom dosadasnje koalicije. Predsravnici dva I-lDZ-a, SDPa, SBB BiI-l, kao odgovorni

ie, na osnovu Zakona a oduzimanju irnovine stecene krivicnim djelom, u prosloj godini privremeno oduzetairnovina u
na K.J'vI.. Vasic, koji ucestvuje na seminaru 0 terni finansijskih istraga, rekao je novinarima da su najvece istrage 0 nelegaIna steceno] imovini u vezi sa "Seceranom~' u Bijeljini i akcijom "Kubikus" provedenoj u Banjo] Luci.

Goiko Vasic izjavio je da

politicari,

priatup ili

su

vrijednosri oko 24 milio-

S jllcerasnje

sjednice: Nova vecina za prevazilatenje

krize

Opresa

edsiednika i potpredsjednika FBiH Zivka Budimira i Mirsada Kebe. Do zakljucenja ovog izdanja "Dnevnog avaza" sjednica nije okoncana.

Lauiliman zah!iau
iz Kluba Bosnjaka Dzevad Rado izjavio je da je Zukic iz politiDelegat kantskih razloga u ime svoje stranke zloupotrijebio cijeli klub. Kako nam je

noUi UiZUelni

identitet
... .Opresa'',

Novi eelnlk
Predsjednik Kluba Hrvata Radoje Vidovic u ime tog kluba odmah na pocerku predlozio ie izmjenu dnevnog reda, tako da se prvo pristu-

lanac kioska

i jedan ad distributera
stampe, duhanskih proizvoda i rnobilnih nadopuna, 11 maloprodaji ce poslovati pod novim brendorn - "iNovine". U novi vizuelni identitet i rnodernizaeiju poslovanja u Bill ulozeno je 4,1 milion KM, zavrsen je proces informarizaciie kompleme prodajne mreze, a oceku] use i dodarna ulaganja u uvodenje novih usluga i edukaeiju zaposlenika. Novi vizuelni iden titer patrosaCima ce biti predstavljen 5. jula.

porvrdeno
aluzbarna

u zaiednickim
Parlarrienta

Ilmjenll flikovodstva FBiH drzavama svijeta bila bi po- ... zdravliena parlarnentarna iieciti tu voliu, a to rade jos vecina, ali kod nas se iavliali na vanrednoj siednici biti u irne gradana - izjavio je Viju skupine koje na sve mornijenjan dnevni red iii ne, dovic, guce nacine pokusavaju sprOsim Zukica, delegat jasenko N akon pauze, predsieTufekCic osrro ie nastupao ptdnik Kluba Bosnjaka Amir otiv volje parlarnentarne Zukic (SDA) trazio je od vecine, ponavliajnci uporno da Kluba Hrvata da ponovi za ga je narod izabrao, iako ga je FBiH, predsjednik Kluba htiev za odrzavanje vanredne u Dom naroda delegirala njeHrvata jucer je sasvim legisiednice Doma naroda Pargova SDA Delegati SDA uporimno u skladu s Poslovnilamenta FBiH, kazavsi da ie rna su se suprotsravljali cinkom trazio izmjene dnepredlozen drugaciii dnevni jenici da je zahtiev za smjenu vnog reda, ali je haranga pored od onaga koji ie utvrden predsjedavajuce Karoline Paiedinih delegara iz SDA prna Kolegiju Doma. vlovic potpisalo 39 delegata ouzrokovala baas na samoj Nakon toga uslijedila [e ovog doma, sto predstavlja sjednici. zestoka rasprava a tome moze dvije trecine. A. Du. - S_ D.

medustranackim pregovorirna kako bi FBiH izvukli iz krize i ubrzali put ka evropskim integracijama, V svim

-------.i..

Faksimif palpisa za

Jure Novljan, predstavnik kompanije 'Sinochem International', za 'Avaz'

HeeD i BranllDUie sllriuali su d g
BI1. kompaniji vet zaplijenjena roba, a prijeti lo] .i gubitak poslova u Libij.i
"Energainvest" i FBiH. - Heeo je obavio razgovor s Vpravom "Energoinvesta", jet zna aktualne palitieure i ljude u taj kompaniji. To je bio pokusaj da stvari btie rijeilimo, ali on se meni nakon toga vise nije javio - kazao nam je Novljan. On istice da je, kao bivsi direktor "Petrochema", uporna insistirao da se s UpraYom "Energoinvesta" postigne dogovor 0 otplati predratnog duga, ali nailazio je na sralna ignariranje. Sraga je, navodi on, tuiba, a kasnije i presuda londonskog suda, bila neizbjezna. - Tada je Da celu "Energoinvesta" bio NedZad Brankovic, koji je kasnije postao federalni premijer. On nije Vahid Heco nije predstavnik "Sinochem Internationala", ali je na inicijativu nekih nasih zajednickih prija!elja abavio razgovor s Vpravom "Energovinvesta" u vezi s pravomoenom presudom Visokog sUda Velike Briranije, prema kojoj nam je, na osnovu duga 0 isporucenoj nafti iz 1991. godine, ova bh. kompanijadu.znaisplatiti 14miliona maraka plus kamate, izjavio je za ,,Dnevni avaz" Jure Novljan, vlasnik svicarske kompanije "Parax", majke finne austrijskog "Perrochema", 8 kojom je londonski "Sinocbem Inlematianal" sklopia ugovar oprijenosu navedenog "Energoinvestovog" duga. Time je Novljan potvrdio pisanje naseg !ista 0 umihtio da cuje za otplatu. duga. Stavise, rukavadstva "Energainvesta" upomo je skri vala ova] dug, a nisu ga navoctili nl u pocetno; bilansi preduzeca, iako su to,pogotovo nakon sudske presude, bili duini uciniti - potcrtao je Novljan. N iko iz federalnih vlasti, istiee Novljan, pogotovo za vrijeme mandata Brankovica i Hece, nije zelio ni cutl 0 dugu "Energoinvesta". Na nas upit sta je s najavljenam pljenidbom imovine naseg preduzeca u Hrvatskoj, N ovljan nam je otkrio zastrasuj ueu Cinjenicu koja se ad bh. javnD" sti godinama krije, a koja govori a tome da je imovina "Energoin vesta" dijelom vee zaplijenjena.

RazgOUOr sa DZombieem
... Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Dzambic razgovata! ee danas s ambasadorima zemalja aanica EV i speeijalDim predstavnikom EV u BiH Peterom Sorensenom. Sastanak ce biti odrian u zgradi Vlade Republike Srpske.

Peter Sorensen

Heea i Brankovie: Jgnorirali sudllku prestJdu
jesanosti blvseg korumpira~ nag rninistra energije, indusrrlje i rudarstva FBiH i kadra SBiH u cljeti ovaj slumj. Heeo je, SIO je sada i zvanicno potvrdeno, iskoristio priliku za mesetaranje, s obzirom Da to da kao resorni minis tar nista nije poduzeo da se rijesi ovaj spar te da se ograniCi stera za

A.DUCIC

aktuelno

D~ev~i avaz, sriieda, 4,julVsrpanj 2012,

3

Komentar dana
Pise: Fahir.KARALIC (jkaralic@avaz.ba)

BiH bi bila sigurnija bez ikakog ministra sigurnosti nego s rastmsnim Anrnetovicern
Ovo nije vic! Ministarstvo vanjskih poslova BiR u prosloj, recesijskog godini potrosilo je 1,5 miliona maraka na telefonske razgovore, a same je minis tar Sven Alkalai koristio sedam brojeva bez ogranicenja!l! Alkalaju po mnogocemu slican, minisrar siplace zbog toga sto ostajebez vlasti. Isto vazi i za Alkalaja, s tim sto je on gradane dodatno kostao zbog razbijania

Besramnl mlnlSlrl

sluzbenih automobila.
Razumljivija je srdzba koju u bh, gradanima izazivaju podaci 0 rastrosnosti u drzavnim instirucijama, ne

Duanest Mandidataza gla nog tUlioca liH
I

~ Avai saznaje Zatvoren konkurs Visokog sudskog i tuzilackog vijeca

----

--

gumosti Sadik Ahmetovic telu te je u prosieku nijesecno trosio 779 marakal - Dabogda im prisielo prokomentirao je jedan pe-

takcder ie "visio" na mob

samo u dva reprezentativna ministarsrva. Dok su redovi ispred narodnih kuhi-

i-

nia sve veci, straikovi svakodnevni, a radniei po cijeli dan rade za koru hljeba, ministri jedu, piju i vozikaju se svijetom sarno zahvaljujuci stranackoj podoonosti, a ne kompetentnosti, Takoder, ono 8tO svi gradani ove zemlje odavno znaju jeste da bi BiR bila sigurnija bez ikakvog ministra

nzioner kada je Cuo ove eifre. Ima pravo, Ahmetovic je rnjesecno na mobile! trosio dvije prosjecne penzije ili
skoro dvije place u industriji, od kojih nerijerko zivi cetveroclana porodiea. Ako se zna da ie, nz sesr-scdam hiljada KM place, Ahmerovic mogao u. restoranu miesecno trositi 1.600 KM, iasno je zasto SDA uzdanica

Prijavili se Vidovic, Salihovic, Mihajlovic, Markovic, SuskiC, Sarajlic, Debevec, Mujkanovic, Kovac, Zubac, Saric i Hodzic

Na konkurs za drzavnug tuzioca prijavilo se ukupno 12 kandidata, medu kojima su najpoznatiji Fetiks Vidovic, bivsi miuistar pravde BiR, Goran Salihovic, predsiednik Opcinskog suda u Sarajevu, te Bozo Mihajlovic, rukovodilac Posebnog odie-

zamjenik glavnog miioca i

~ rI
-------

sigurnosti nego s rastrosnim Ahmetovicem, a uglednija
bez bilo kakve diplomatije nego one na cijem je celu bio luksuzni Alkalaj!

la za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju pri Drzavnom tuzilasrvu, saznaje .Dnevni avaz", Konkurs Visokog sudskog i tuzilaskog vijeca
(VSTV) BiR za ovu poziciju bio ie otvoren do 27. jW13.

Eksremne vrutine donijele probleme u cijeloj BiH: Najviie '. mperature u posljednjih sto godina

PORTAL - komentar dana

- Ima ljudi koji rade vani na ovom suncu, varilaca, pekara, onih u tvornicama gdje peku autodijelove od gume i plastike na temperaturama koje prelaze 200 stepeni.; Ne treba kukati. I ovo ce prod. (Orner)

Odluka u septembru
Kako nam je iucer receno u VSTV -u, procedura izbora prvog tuzioca u drzavi najvjerovatnije nece biti obavljena po "hitnom postupku", pa ce kandidati biti pozvani na intervjue tek u seprernbru, Zbog sezone godisnjih odmora, naime, intervjui u VSTVu nece biti obavljani od 10, jula do 31. avgusta, To se slaze i s procjenama Milorada Novkovica, predsjednika VSTV-a, koji je nedavno za ,,Avaz" kazao da bi ime novog tuzioca moglo biti poznato u septernbru, odnosno oktobru, Novkovic, koji je sporuinjao mogucnost da ce se i licno prijavi na konkurs, to ipak nije ucinio, mada se u pravosudnim instirucijama spekuliralc da je jedan od naBiH Ismet Suskic, Miroslav Markovic, Sasa Sarajlic i Ranko Debevec,

DOkONINKDVIc/TO

JE TO

Naci.onalni kljuc
N a konkurs

li i Zekerijah
glavni tufilac

su se prijaviMujkanovic, Tuzilastva

iozbilinijih kandidata, Osim Vidovica, Salihovica i MihajJovica, konkurirali su i tuzioci Tuzilastva

Brcko Distrikta, Zdenko Kovac, zamjenik glavnog tuzioca Tuzilastva RNK, Momir Zubac, direktor Pritvorske

iedinice Suda BiR, te Mladen Saric i Midhat Hodzic, Prema nepisanorn pravilu, odnosno postivajuci nacionalni kliuc, ocekuje se da ce ova pozicija pripasti pripadniku srpskog naroda, s obzirorn na to da su Bosniakinja i I-Irvat na celnim fuukcijama Suds, odnosno Ministarstva pravde BiR. R. TURKOVIC

Desnica Radivojevic, federalni ministar, otvoreno za "Avaz"
Stranka demokratske akciie zbog politickih parcijalnih in teresa istupila iz evropskog projekta, a [a, kilo Covjek koji jezastupao tuideiu, nisam mogao prihvatiti da budem dio opstrukcije, iziavio je iucer za "Dnevni avaz" dopremijer FBiH i federalni rninistar prostornog uredenja Desnica Radivojevic komentirajuci sve piljaviju i opasniju kampanju ove stranke da se pod svaku cijenu zadrZi na vlasti, a samim timeinaceluprofitabilnih preduzeca koja su godinama pljackali, Radivojevic je otvoreno

SDA nas udallaua Od EUrOpe!
izjavio da se smatra zrtvom
SDA zbog svoje proevropske orijentacije i zelje za kontinuitetom demokratskih procesa. - Gradani su dali rnandat upravo zbog evropske politike, a SDA danas provodi svoj sa - tvrdi Radivojevic. Dodaje da nije Zelia biti u "vagonu kao kocnicar, nego pomoci vodecoj stranci da tu lokomotivu vozi sto brze prema EU". Radivoievic ie 1513-

kao da ce raditi s politickim
koje su u LOrnproje-

ktu te da ne zeli biti zrtva
nicijih parcijalnih interesa, - SDA je ocito odstupila od temeljnih politickih ciljeva EU. Narodseopredijelio za novu parlamentaruu vecinu, Ciji je politicki cilj ubrzavanje reformskih procesana putu ka evroatlantskim integracijarna - rekao je Radivojevic za "Dnevni avaz". A. Du.

snagama

Slav da vise ne bude u funkciji razvoja standarda 'U peiblizavanju Evropskoj uniji (EU). Dobili smo volju uaroda, a ona nije zaustavljanje reformskih procesanego uJazak u NATO i EU. SDA je odstupila je od toga i u funkciji je spre6vanja reformskib proce:

Ukratko

4

Dnevni avaz: snleua. 4. julVsrpanj 2012.

aktuelno

skladu s rneteoroloskim prognozam a da ce na podrucju BiH ove sedmice bi ti visoke temperature, MElektroprivreda BiB" ocekuie znatniii porast potrosnje elektricne energiie, zbog upotrebe klima-uredaja, kazala je jucer Mi theta Kurspanic, portparol .Elektroprivrede BiH". - Mi srno spremni da zadovoliimo sve potrebe nasih kupaea i nikakvih problema u snabdiievaniu elektricnorn energijom nema - potvrdila ie ona.

spremni na poraSl DOlrosllleSlrule
"u

Elektroprivreda BiH

Turski premijer

.. Premijeru Turske Redzepu Tajipu Erdoanu (Recep Tayyip Erdogan) urucen je "Cvijet Srebreniee". Asocijacija mladih Bosnjaka prosle sedmice je Mevijet Srebrenice" podijelila u turskom parlamentu. Ovaj put su MCvijet Srebreniee" i pismo urucili premijeru, Erdoan je "Cvijet Srebrenice" odmah stavio ua rever.

Srebrenice~·

Erduanu "CUilel

Revizori Ureda za reviziju vee su pozi vani u Tuzilastvo BiH i Agenciju za istrage i zastiru BiH (SIPA) da pojasne odredene nalaze iz revizorskih izvjestaja, potvrdio je jucer Milenko Sego,

liki broj nezakonitosti u radu drzavnih institueija. Negativna misljenja revizora dobi li su Miuistatstvo vanjskih poslova, Ministarstvo odbrane te Ministarstvo za ljudska prava

automobila te provodenju procedura javnih nabavki. Ustanovljeno je da ova ministarstva nernaju potpunu dokumentaciju 0 pravdanju troskova, a zatajile su i interne. kontrole.

vizi j i te izrazi 0 nadu da ce Parlamentarna skupstina BiH, Vijece m in istara, SIP A te pravosudni organi poduzeti odredeue korake ne sarno kada je u pitanju proslogodisnji nego i rani-

.. Buduci da nij e ispunio obecanje dato studentirna da ce u juou poceti gradnja cetvrtog paviljona Studentskog centra "Nikola Tesla" u Banjo; Luei, ministar prosvjete i kulrure Republike Srpske Anton Kasipovic zatrazio ie od predsjednika Vlade Aleksandra Dzornbica da bude razrij esen duznosti ministra. Nedavno je trazio i da bude razrijesen s funkeije potpredsjednika Vlade RS, ier, kako je tvrdio, ima suvise obaveza u resoru prosvjete i kulture.

Punouutraii razrleseOje

Anton Kasipovit

nagallUnO

mlSuanJa

pozilluno mlSllall.la

sUZdrzano iSI. predmeta mlSuanla

Pozitiuno s

Misuania s
,r8ZarUOm

31
glavni drzavni revizor, prilikom prezentacije rezultata
reviziie finansijskih izviesta-

6

30

1
ji izvjestaji, Osim negativnih misljenja, jos je izreceno sest misljenja s rezervom, a za 31 instituciju izreceno je misljenje d.a postoji osnov za istican]e predmeta, dok je njih 30 dobilo poziti vno misljenje. s. DEGIRMENDZIC

ja 71 drzavne instituciju za proslu godinu, A da ce istrazitelji irnati jos posla, govore podaci da su revizori i u prosloi, kao i prethodnih godiua, otkrili ve-

i iz bj eglice. Sego je pojasnio je da su u ovim institucijama uocene nezakonitosti i nepravilnosti prvenstveno u enormnim telefonskim, putnirn i troskovirna reprezentacije, zatim ugovorima 0 djelu, izdvajanjima za odrzavanie

• Ove tri institucije, u ukupnom iznosu utrosenih budzetskih sredstava od 902.492.572 KM imaju udio od cak 355 miliona KM - kazao je Sego. On [e poiasnio da ce Ured do kraja avgusta irnati kompletan izvjestaj 0 re-

.. Delegacija Evrapskog pokreta u BiH, koj u predvodi predsiednik organizacije Predrag Prasta10, danas ce u Pragu uruciti Plaketu Evropskog pokreta direktoru Ceske razvojne agencije Mihalu.Pastvinskom (Michal). Plaketa ce biti urucena kao znak zah vaInos ti naroda i gradana BiB na dosadashjoj pomoei i poddci Cdke Republike nasaj zemlji.

Plalleta p,aslulnSllom

Evropski pokret BiH

Ministarstvo vanjskih poslova BiH na putovanja je potrosilo milion i 790.000 konvertibilnih maraka! Na telefoniranje je otislo slovom i brojem rnilion i 518.000 KM!!! Ministarstvo je imalo 68 brojeva mobilnih telefona, ad kojih je cak sedam brojeva koristio ministar, i to bez ogranicenja potrosnje. Na troskove reprezentacije "baceno" je vise od 750.000 KM. Za odrZavaoje vozila 275.000 KM, a izdaci za gorivo iznosili su 422.000 KM. Zanimljivo je da je u ovom ministarstvu potroseno jos 1.217.079 KM za usluge prim arne zdravstvene zastite, i to uglavnom u diplomatsko-konzularnim predstavnistvima BiH! Uz to, svi ovi troskovi nemajn odgovarajucu evidenei;u iii je ona nedovoljna i zbog toga je izteceno negativno misljenje.

MiniSiarSluo uanlSMih poSloua: MillOn I POza lelelon

Na putovanja u Ministarstvu odbrane BiH prosle godine su potroseue nevjerovatne 4.128.672 KM. Za telefonske i postanske usluge 832.639 KM. Za reprezentaciju 260.023 KM, gdje je ustanovlieno da su sredstvima predvidenim za "pokrivanje" napitaka placana i alkoholna pica! V poslovnim knjigama nije prikazana vrijednost pokretne perspektivne vojne imovine. Time su stalna sredstva i izvori sredstava potciienjeni i nije mogla biti utvrdena vrijednost ovih sredstva, Obaveze prema dobavljacima i troskovi preeijenjeni su za najmanje 1.151.398 KM. Ministarstvo nije uspostavilo efikasan i pouzdan sistem javnih nabavki.

MiniSlarSIUO odbrane: Caliri mlliona za putouanla

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u 2011. je na ugovorene usluge potrosilo 583.573 KM. . Koristenje sluzbenih vozila porezne obveznike je kostalo 206,0.39 KM, a navika uposlenika da telefoniraiu na teret gradana iznosi 114.656 KM. Na putovanja je potroseno 109.479 KM. Koristenje sluzbenih vozila, kojih ima 30, i trosenje sredstava na ime reprezentacije nisu potkrijepljeni odgovarajucom evidencijom i dokurnentacijorn. Lani su zakljucivani ugovori sa stalno zaposlenima, koji su realizirani iz donatorskih sredstava. Na laj naCin su stalno zaposleni od donacija dobili 60.314 KM.

MinlSlarSIUO za iZblegliCe: ISPlate iZdOnaena

pogJedi

Dnevni avaz, srteca 4.julVsrpanj 2012.

5

SIGURNOST Svecana akadernila u povodu Dana policije u FBiH

Premijer Niksic istakao da zivimo u druslvu koje nije sigurno • Gradaniimaju pravo na mir
Sigumost gradana i njihove irnovine sveta je SIVar ne samo za policiju nego i za svaku odgovornu vlast, a rni Zivimo u drustvu koje nije sigurno. Od toga ne treba biezati i ne treba se sakrivati pred istinom bez obzira na to kakva ana bila, istakao je, izmedu ostalog, N errnin Niksic, premijer FEiH, na

POneila ce dlelOUali bez DOnliCHihUree la
Bolji ambijent
Prernijer [e, objasnjavakazao da je

iucerasnjo] svecanoj akademi-

ii uprilicenej

u povodu Dana policije u Fcderaciji BiH.

moralna grOmada
Slavni fudbaler 11, jula docl ce u Sarajevo na projekciju filma .Buntovnicl fudbala"
ranciju svim prisumima da nece ni na koji nacin ugroziti operativnu i finausijsku stabilnost policije, zakona, koji je u proceduri, govorio [e i Predrag Kurtes, federalni minis tar unutrasnjih poslova, koji je napomenuo da tegorija vazecirn

uenest dana Erik Kantona

iuci svoju izjavu,

danas, nazalost, popularno odgovornost prebacivati na
druge, naporninjuci da on to ne zeli raditi te da se policiji mora osigurati bolji ambijent kako bi svoj posao oba-

s obzirorn na to da
zakonom

vljala neopterecena bilo kak vim utjecajem sa strane.

to nije precizirano - kazao je Kurtes,

kriminala i prodaje narkotika. - Politika se nece i De smije mijesati u operativni poli-

- Za ovakvu situaciju krivi smo svi koji imamo priliku utiecati na to da se nasi gradani da je to sranje moguce promijeniti. Nemam nikakve dileme da imamo policiju koja moze

o novom

Nacrtu

Operativni rad
Ministar ie u svom obracanju israkao ida ce Federalno ministarsrvo unutrasnjih poslova i dalje insistirati na tome da profesionalizam i apsolutno postivanje zakona bude jedina odrednica nacina policiiskog djelovanja te da se opravdano ocekuju rezultati od Federalne lip rave policije. Prije svega.rnisli se na borbu pr-

cij ski rad - dodao je Kurtes,
koji je urucio nagradu - prijelaznu zastavu Specijalnoj policijskoj iedinici, kao najboljoj organizacionoj jedinici. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukac kazao [e da daju punu podrsku inicijativama koie dolaze iz Vlade FBiH. - Prvenstveno mislim na formiranje specijalnog ruzite-

Ljudi za koje ponekad pomislite da su drski, odboini, brutalni ili agresivni, cesto se kasnije pokazu upravo suprotnima, Kada vas pogleda preostrim pogledom, na prvu 0 Eriku Kantoni (Eric Cantona), nekadasnjemfudbalskom asu, ne biste pornislili sve najbolje, Jos ako znate da se coviek

karijere - najvecim dijelorn provedene u Mancester iunajtedu, klubu koji je upravo s Kantonom na terenu, a Aleksorn Fergusonom (Alex) na klupi, poceo ponovniulet ka

visinarna - zvijezda kakva ieste

tokorn karijere 03 razne nacine obracunavao s protinavijacima, pa cak i suigracima, dojam postaje izrazeniii. No, kasnije, prema svernu ostalom, shvatite da se radi 0 profesionalnoj, ljudskoj, rnoralnoj gromadi. vnicima, Nakon svoje fenomenalne

osiecaiu sigurnije, Uvjeren sam

je osnovna intencija
zakona

ovog

odgovoriti svim vrstarna krirninala - dodao je Niksic,
On je, takoder, trasnjim poslovima, govoreci
0 0

sr unutrasniih poslova

da pravno

uredi oblaFEiH.

N acrtu uovog zakona

unu-

dao ga-

donesen, operativna i finansijska samostalnost Federalne uprave policiie prvi put ce postati zakonorn propisana ka-

- Kada ovaj zakon bude

otisnuo se u glurnacke vode, Posljednji njegov projekt je film .Bunrovnici fudbala", koji tretirapet fudbalera sto fudbal iskoristise za borbu izvan zelenog terena, a medu kojima je i nas Predrag Pasic, Film ce biti prikazan na ovogodisnjern SFF-u, 11. jula, a speciialni gost projekcije u Otvorenom kinu "Metalac" bit ce .i - Erik

Kantona.

A.. C.

oti v terorizma, organiziranog

za.hualnlcaDzonalanu Muru
Na svecanoj akaderniji uruceni su i satovi 5 posvetom, kao priznanja za Iicni angazman i uspjesnu saradnju s Federalnim rninistarstvom unutrasnjih poslova Stefanu Feleru (Stefan
Feller), Domeniku PaIerni (Domenico Paterna), Dubr-

ljskog odiela u Federalnom ruzitel] stvu, koie bi radilo ne sauio istrage i kri vicna diela vezana uz korupciju i kriminal nego sva krivicna djela u nadleznosti Federacije EiH istakao je Lukac.

avku Campar! i Diani

Kajrnakovic, Zahvalnice za izuzetnu saradnju s Federalnim ministarstvom unutrasnjih poslova minis tar Kunes je do-

BiH, Sefilm Smlaticu, USK,

mini-

stru unutrasnjih poslova Rifatu Delicu, ministru unutrasnjih poslova
ZDK, Muhamedu Eudimlicu, ministru unutrasnjih poslova KS, [ozi Lucien, ministru unu[ra!lnjih poslova SEK.

Uz zvanice nasvecanoj akademiji bili su i Zlatko Lagumdzija, ministar vanjskih poslova Bill, Damir Hadzic, ministar prometa i komunikacija EiR, i predsjednik Predsravnickog doma Parlamenta FEill Fehim Skalji':. A. Z.

ZaRljUCCi iz BriSela nisu diRlal vee dOgOVOr
(Fel.: I. SolJalj)

Graf Lamsbdorf sa bh. zvanicnlcima

diielio

Dzonatnu

Muru

(Jonathan Moore), zamjeni1m americkog ambasadora u

C.

Budimir i SDA moraiD prestati s opstruBCi)ama
PredsjednisIVo Socijaldemokratske partije (SDP) EiH zakljuCilo je jucer da je proces rekonstrukcije vIasti veoma vaZail kako bi se sto prije nas!avilo raditi na vainim pitanjima kao sto je gradnja koridora 5C, Da otvaranju novih investicija i javnih radon, koji supreduvjet za ozbiljniji ekonom ski razvoj EiH, potom na stvaranju uvjeta za investiciie n energetskom sektoru te na uredenju zakonske regulative u oblasti radnickih prava. - Predsjednistvo SDP-a poziva SDA i Zivka Budimira da prestanu s nezakonitim i neustavnim pokuSajima opstrukcije u procesu rekonstrukcije vJasti, s obzirom na 10 da je viSe nego evidenmo da posloji kvako;i ie imao kada je izabran. - Apsurdno je da Budimir, nakon saucesca sa SDA u falsificiranju navodne ostavke ministra Desnice Radivojeviea, prijeti raspl1stanjem Parlamenta FBiH iako Ustayom nije predvidena procedura u kojoj predsjednik FEiH moze uraditi takvo neSto bez saglasnosti potpredsjednika navode iz ove stranke. Predsjednistvo SDP-a smatra da odrfuvanjem sjednice ZastupniCkog doms Parlamenta FEiR 26. juna nije prekciena nijedna ustavna ni zakonska oclredba. Iz ove stranke navode da Ce. nastaviti pootovati od1uke svih pravosudnih instirucija u naSoj zemlji bez obzira na to kakve ooe bile. E K.

Predsjednistvo Socijaldemokratske partije BiH odrzalo sjednicu

Sa sastanka Radancita i Lambsdarfa: Implementirati
Politicki direktor za Ealkan u njemackom ministafstvu vanjskih poslova Graf Lambsdorf (Lambsdorff) iueer je boravio u nasoj zemlji te sa svojim saradnicirna oddao seriju sastanaka sa bh. zvanicnicima. Predsjednik Saveza za bolju buduCnost Bill FahrudinRadonat.s Lambsdorfum je razgovmao a rekonstrukciji vlasti Ie evropskim ievroatlantskim integr" ac.ijama Radonac je potcrtao spremnostSBBBiHdaupunom kapacitetu doprinese implementaci)i Mape pula koju Stl lideri nove Sestorkepreuzeli u Brisclu. MinisIar vanj skih poslova BiH Zlatko Lagumdzija prilikom susreta s Lambsdorfom izrazio je ocekivanje da ce usaglasena Mapa puta, ko-

Mapll puta

PredsjednistvQ SDP-a: Osigllran3 ve(;ina
Iifikovana vecina u Dba doma parlamenata BiH i FBiH koja ieli u demokraISkoj, ustavno de:fi.nisanoj i zakooiloj proceduri zavrsiti rekonstrukciju navode iz SDP-a.

(",I., B. NllIt)

Takoder, ocijenjeno je da je trenUIna situacija blizu osiguraniu dvotteCinske veeine za pokretanje opoziva Eudirnira u aba parlameUlama doma, jer on trenutno nema legitimitet

ju je predstavnicima BiH na sas[anku u Eriselu urubo evropsk.i komesar za prosirenje Stefan File (Fule), biti u potpunosti implementirana te da ce EiH do kraja go dine predati kredibilnu aplikaciju za stjecanje statusa zemlje kandidata za clanstvo u En Lambsdorf je zahvalio LagumdZiji za. informacije i izrazio zadovoljslvo zbog pozitivnib pomaka u Bill koji 5U naCinjeni nakon formiranja novog saziva Vije6I ministara. Prilikom susreta s predsjednikom RS Miloradom Dodikom, njemaeki diplomata istakao je da zakljucci iz Brisela nisu nikakav diktat politiearima iz EiR, vee put zajednickog dogovora i preuzimanja odgovomosti za put ka clanstvu u ED.

Sta drugi pisu

Onevni avaz, srijeda, 4. juli/srpanj 2012.

mozai k
H

ILONDON Bivsi lcqorasi uputili zahtjev ,Arcelor Mittalu

Kaznjen "GlaxoSmithKHne"

monume I 'Orbit' Ireba bili SDomeniMzrlu rna OmarSMe
Gradnjom .Orblta" u Londonu, s rudorn iz Omarske 1.1 kojoj rnozda lrna i Ijudskih kostij 1.1 , .Arcelor Mittal" baca krvavu sjenu na London, kaze Satko Ml.ljagic
U organizaciji Univerziteta "Goldsmith" iz Lon dona, nevladine organizacije "Cetiri lica Omarske" iz Beograda i Facebook grupe "Cuvari Omarske!Guardians of Omarska", koja ima vise od 6.000 clancva, jucer ie U Londonu odrzana pres-konferencija radi animiranja paznje svjetske javnosti na 20. godisniicu otvaranja srpskog koncenrracionog logora Omarska. ttal" baca krvavu sjenu na London, Ujedinieno Kraljevstvo i Olimpijske igre kazao je britanskim novinarima u Loudonu Satko Mnjagic, prefivjeli Iogoras i predstavnik grupe "Guardians of Omarska". Ovom prilikom, upucena su cetiri zahtjeva kompaniji "Arcelor Mittal": potpuni pristup mjestu stradanja u

potP,laCluall1)8Hara da dlBCI preolSulu stetnBIIIBHOUB
"GlaxoSmithKline", jedna od najvecih farmaceutskih kompanija na svijetu, morat ce platiti rri milijarde dolara u nagodbi za reklamiranje Iijekova u neodobrene svrhe i sakrivanju podataka o sigurnosti lijekova. Kompauija ;e u SAD-u promovirala antidepresive "paxil" i "wellbutrin" za liiecen]e djece i adolescenata, iako njihovu upotrebu nije odobrila americka Agencija za hranu i lijekove (FDA). Bri tanski farmaceutski div takoder je priznao praksu potplacivania arnerickih Ijekara kako bi prepisivali njegove proizvode, za sto su nagradivani putovanjima, milionskim isplatama za predavacke turneje te cak i kartarna za Madonine (Madonna) koncerte.

Podaci 11 stradanju
Novinarima su se obratili prezivjeli Iogorasi "Omarske" Satko Mujagic, Rezak Hukanovic, Kemal Perva-

Klijenlima nudi dB lenhum pregaze BulomobU
Firma ,J)rive-A- Tank" iz Kejsota u Minesori uspjesno posluje vee tri godine i zainteresiranima nudi da po poligonu provozaju jedan od desetak tenkova iz doba Hladnog rata, Vlasoik Toni Borglum kaze da ieprojekt s tenkovima zapoceo kao svojevrsni his torijski muzei na otvorenom, ali da je zbog interesiranja posjetilaca za sansu da provozaiu tenk dosao na ideju 0 neobicnom
prosireniu poslovanja.

Neobicna arnerleka kompanija

nic, zatirn Milica Tomic u
ime nevladine organizacij e "Cetiri lica Omarske" iz Beograda, Ejal Vajzman (Eyal Weizman) s Univerziteta "Goldsmith" i Ed Vulijami (Vulliarny), britanski novi-

Bivsi logprasi s natpisom na ~ngleskom "Spomenik nesrpskog stanovnistva u Prijedoru i okolici te cinjenice 0 otvorenom protivljenju lokaInih vlasti da se sagradi spomenik stradalima u logorn

II progonstvu"

Saopcenie MOmpaniie
U povodu zahtjeva bivsih logorasa, saopcenjern se oglasila U prava ,,Areelor Mittala". - Iako dijelimo zabrinutost kampanje za sjecanje na zrtve ratnih zlocina pocinienih u Bil-l, ciljati na ,,Arcelor MinaI Orbh" nije odgovor na nar koji je u avgustu 1992. svjetskoi javnosti "otkrio" logor Omarska reportafama u listu "Guardiau". Na pres-konferenciji su predoceni podaei 0 stradanju ovo vrlo osjetljivo pitanje kaze se u saopcenju U kojem Uprava rudnika sa zaljen-

jem konstatira da je zahtievza gradnju spomenika ,;protivan zakonu u Bil-£, gdje su dozvoIe za gradnj u spomenika iskljucivo u nadleznosti lokalnih vlasti". Omarska, kojima se U tom necasnom zadatku pridruzio i "Aree[or Mirtal", kompanija koja je vecinski vlasnik rudnika u cijem su se krugu prije 20 godina i dogodili zlocini,

Bivsi Iogorasi upravo zato izabrali su London, u kojem je nedavno ista kornpanija sagradila monument "Ateelor MinaI Orbit", vrijedan 19 rniliona funti, posvecen Olirnpijadi u lorn gradu. Razocarani pasivnoscu britanske kompanije u Prijedurn, prezivjeli logorasi zatrazili su da "Orbit" u Londonu bude proglaseu spomenikom u progonstvu (Memorial ill Exile) za zrtve Omarske, a argument je cinjenica da ie zeljezna ruda izvadena iz prijedorskog rudnika koristena za gradnju monumenta "Orbit".

"Orbit"; Monllment "Arcatar Miltala" krugu bivseg logora Ornarska, gradnja spomenika u Prijedoru, zatim da monument "Orbit" u Londonu bude proglasen "spomenikorn u progonstvu" re da "Areelor Mitral" i London sagrade kopiju Bijele kuce ispred "Orbita". AI. HUSEINOVIC

Pristup logoru
- Gradnjom "Orbita" u Londonu, s rudom iz Omarske u kojoj mozda ima i Ijudskih kostiju, "ArceJor Mi-

Za 399 dolara do biva te turui predavanje 0 historiji tenkova, vozniu i pucanje iz tenkovskog oruzja, Dodajre ne-

koliko stotina dolara, i mozete tenkom pregaziti automobil, avec za 750 dolara na raspolaganju su yam dva automobila za "izivljavanje".

Kolektivna dzenaza i sahrana u Prijedoru

RIBII da )1 DllrOnainl slslra DI uBrala USlldlUinU
rfll
Splitskoj policiji u ponedjeljak je J. (84) iz Kastel S tarog prijavila kmdu uStedevine. Slunnja na zeon koja joj je U petak dosla na vrata i predstavila se kao patronama sestra. Izmasirala je,

Neobicna krada u Kastel.u Starom

ZaJedn"CBllsoraCaJ S. ambarlna 20. IUla
Od.bor za organizaciju kolektivne dzenaze i sahrane ocekuje da bl.ldu I.Ikopani posmrtni ostaci oko 50 identificiranih
Sudbin Music, predsjednik Odbora za organizaciju kolektivne dZenaze i sahrane, jucer je pOlvrdio da ce zaiednieki ispraeaj identificimoih maya rata s podruga Prijedora biti organiziran20. jula, na prvi dan ramazana, sa stadiona Vedro polje u Hambarinama kod Priiedora. - Odbor je zauzeo stay da se porodicama sugerise da do 18. jula potpisu saglasnost za ukop najmilijih. Do sada imamo 2.4identificirana. Medn njima i dvije utve iz Bosanskog Novag - ka7..ao juCerMusic i poje dsjetio da je rijee 016. kolekti.vooj dzenazi u Prijedoru. Zbog sporog procesa identifikacije i pronalaska nesralih, Odbor ove godine ocekuje da iz Hambarioa budu isprateni posmrtni ostaci oko 50 identificiranih. -Ido sada smo ukazivali na taj problem, ali bez llekih veCih rezult.ata. Postoli bezbroj slueajevagdje je bilo nemogllee pronao bilo sta drngo osim nekobko pojedinaenih kostiju. Rijec je lllahom 0 tijelillla koja snnRdena u sekundarnoj, a po mnogirn i tercijarnoj masovnoj grobnici Jakarina Koss. Muogi pristaju da ukopajn makar i jednu kost svojih najdraZih, jer rodilelji umirn, a djecu ne pronalaze. Takvih slncajeva. imamo na. stotinekazao je Music. M. ZGONJANIN

s. z.

pruZila medicinsku pomoe i otisla Zena je dva dana kasoije primijetila da joj nedostaje viSe deseraka hiljada kuna. Snmnja da je bila hipno[izirana jer se ne sjeta da joj je dab novac. Kastelallska policija traga za zenom u 40-tim godinama sredn';eg Tasca.

Spec
• Muskarac tadzikistanskog porijekla provalio je stan u Moskvi s namjerom da ga opljacka. Priknpio je stvari koje je htio ukrasti, ukljuGujuCi brann, ali onda je odlucio nagraditi se votkom, nakon cega je zaspao. Vlasnica stana pozvala. je policiju kad je vidjda obijenu bravu. Medutim, kad je policija stigla na mjesto dogadaja, z3tekli su lopova kako cvrsto spava n krevetu vlasnice stana.

mozaik

Dnevili avaz, srijeda, 4, juli/srpanj 2012,

7

Sta kazu poznati

ZENICA Rudnik nema novca da obnovi dvije lokomotive

'Cire' isuobile p lIiM da poslanu lu -stiGMa IraMena
Mi bismo ih rado .udali", ali nije bilo ponuda, kaze direktor Rudnika Zenica Esad Civic Skrivene u travi

TrebamO nouu EO
- Trebamo novu Evropsku uniju, onu koja je naucila iz gresaka proteklih godina i koja ce ukloniti sve nedostatke. Za to ie potrebno vise zajednistva, medusobne pomoci, ali i vise medusobne kontrole, Trebamo uvesti i funkciju ministra finansija EU koji bi korurolirao sve budzete i u slucaju potrebe irnao mogucnost interveucije, (Auslrijskipolitii5uT za "Osterreich Journal")

Mihael Spindeleger

Vise lajednislvil

Ana Vukotic

i neOdgOUOrni

Mi smo maniDUlaliUni

Kada je grupa entuzijasta iz Velike Britaniie sredinorn 2006. za oko 180,000 KM kupila "ciru", potpuno funkcionalnu lokomotivu staru pet decenija, vlasnistvo tadasnjeg "Mitral Steels", bh. javnost veoma se zainteresirala za ovu neobicnu turisticku atrakciju, Danas, poprilicno skrivene od ociju prolaznika, zarasle u travu, dvije lokomotive propadaju nedaleko od Rudnika Zenica, eiji Dam je direktor Esad Civic potvrdio da su u njihovom vlasnistvu, ali da nisu u funkciii. - U nekoliko navrata, do nas su dolazili strani zaljubljenici u ovakve lokomotive, raspitivali se. Mi bismo ih rado "udali", ali nije bilo konkretoib ponuda, Rudnik ih moze osposobiri za transport, ali niti imamo dozvolu -niti novca da u okviru novog koncerna "Elektroprivrede" ulazemo znatna

- Cilj moje nove predstave je da nas pozove na odgovornost. [er uvijek smo skloni da se zaklanjarno iza toga da je vlast teska, erna, da uas maltretira i iskoristava, acini mi VUkDti(;; CHi se da smo vrlo malo svjesni koliko i sami predstave ucestvujemo u tome i koliko smo manipulativni i neodgovorni. (Rediteljka za"Pobjedu")

Me.ho Kodro

Barcelona me Ie Dromilenila
- Godina provedena u Barceloni prornijenila me je i ojacala i kao covjeka i kao spor"",-~_ ........ _ tistu. Sezona sa sportskog aspekta za Barcelonu nije bila uspjesna, Bilo je i nekih povrimeflll eda. Za mene se stvari, jednostavno, nisu poklopiie. Imali smo paklen tim u kojem su igrala sva velika irnena svjetskog fudbala, (Bivs; as Veleia za "Avazov Sport")

St a k azu u narn d u r:::7I lL:"'-J
w
v

~ 033/281-393 redakcija@a~u_ba

Lokomolive cekilju nil reparilciju sredstva za njihovu kompleton reparaciju - kazao nam je CiviCLokomotiva kupljena u Zenici danas ie u funkcij i na "Mid Hants Watercress Li-

(Falo: J. Hadtic)

dOS se dimi RudarSIlOm
Prolaznici kroz Zenicu joil irnaju priliku vidjeti dim iparu iz "parnjaea" poput onih odvezenih u Britaniju, Svakodnevno na relaciji Rudnik - "Mittal" saobraca voz koji, osim dim a, neu" II juznoj Engleskoj, a takve lokornoti ve poslije Drugog svjetskog rata proizvodile su se samo u SAD-u i bivsoj J ugoslaviji, pare i buke, budi i nspomene na vrijeme kada se mnogo vise slicnih kompozicija kretalo Rudarskom i kasinama izmedu dvije kompanije oko kojih je nastao grad Zenica. motiva dobivene su kao ratna odsteta iz Drugog svjetskog rata, a najstariji vagon, u meduvremenu totalno rekonstruiran, ~,proslavioHje svoj 70. rodendan, RaCe Ii srecu da ih "ndome" zapadni kolekcionari iii da probude svijest domacih vlasti da predstav liaju turisticki raritet irnati i dvije lokornotive u vlasnistvu Rudnika Zenica, pokazat ce vriieme, A. DioNUC

. "ObiCan" gradanin je nemocan, bezvoljan, utucen jer mu nista u zivotu nije sigurno i obecavajuce. Stalni radni odnos mu je iluzija. Zatvorene su i porusene brojne firme. Autobusima Sll nekad vozili radnike na posao, a danas na mjestirna gdje su one bile otvoreni su razliciti trgovacki centri, Sve nam [e to Evropa osmislila da bi nas pokorila. N azalost, uspjela je. (Citateljica S_ D_)

Radnl odnos Ie IIUZl)a

Vremenska prognoza

4_ 7. 2012_

Vecina reparirana
U HMittalu" je bilo desetak takvih lokomoriva, vecina ih je reparirana, a ncma infonnacija iesu Ii sve predate. U voznji su ill zamijenile dizeIke, Neke od parnih loko-

Prije sest godina jedan zenicki ,,(;iro" odvezen u Britaniju

VRIJEME DANAS

32

BANJA LUKA TUZLA

PaCiJenliCama Bl-a POlllOni FOndaCiJe'Sanela RedZepagiC'
Obiliezavajuci cervrtu godisnjicu smrti sopranistice Sanele Redzepagic, delegaciia Fondaciie koja nosi nieno ime obisla je jucer pacijentice Odjela onkologije Kantonalne bolnice Zenica_ Sanela je umrla od raka dojke na jllcerasnji dan 2008. godine, a njeni roditelji, sestra i prijatelji formirali BU Fondaciju koja pomaze oboljelima iz cijeleBiH. U posjeti KBZ-u bili su i prijatdji Fondacije, predstavnici "Beauty studija" i kozmeucke kompanija "Ovnak - CM" iz Viteza, koji su poklonima i kozmetickim tretmanima nastojali uljepsati dan pacijenticama, pruzajuci im na tai nacin i podrsku i ohrabrenje u niihovom liieceniu, Sve uposlenice studija "Pres~ tige" zajedoo 5 menadzericom Aleksandorn Gudeli na jedan dan su zatvorile svoj salon u Vitezu i prius tile rretmane pacijenticama koje boluju od raka dojke u KBZ_ - Zelja nam je bila da ovim susretorn donesemo barem malo radosti ovim zenama i poveeamo njihovo samopuzdanje u borbi s boIdeu od koje je preminula i nasa Sanela - kaze Larisa Gavran, Sanelina sestra i danica Upravnog odbora Fondacije. A_ Di_

U povodu ceterte qodisnilce smrti sopranlstlce

Ocekuje se malo ZENICA do umjereno oblacno i suncano vrijeme, Poslije podoe razvojem oblacnosri mjestimicno II Eosni s kisom ili kratkotrajnim lokalnim pliuskom ponegdje pracen i grmljavinom. Vjetar slab promjenljivog smjera, [utarnja temperatura od 12 do 20, na iugu zemlje do 24, a najvisa doevna od 28 do 35, na jugu 38 stepeni, SRIJEDA
4,7.21112. JU~IIIUJJE 'KEMPE'ltl!TURE

CEJ1JRTAK
5.1.2012
JUrARNJE

PETAK
S.l,21m. JUTMIlIE.TEMPSlIITliFlE

od 12"C do 24"C
~NMl.ETEMflEfi:ATUf;lE

od 1

rc do 25'C

7E.MI'ERA1U~~

oil lB'C do26'C

D~EVNE IEMPEMTURE

od 21I"c do 38'C

od tic do 38'C

DNE\;,NET[M~ERfllIm.E

ad 34"C do 3!1'C

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA -------Nakan ne3to ugoonijeg jutra, s porastom temperature zraka kod vecine populacije SU, osoMo poslije podne, moguce reakcije oa vriieme poput malaksalosli, glavobolje i razdrailjivos~, u noei problemi sa snom. Hronicll! IlOlesnicl i starile osobe trebaJi bi maksimalno reducirali Iloravak na olvorenom, kao i leie fizicks aktivnosli. Nsophodno je provodi!i mjere zastite od sunca i vrucine.

Grad Sarajevo -----Izlazak 5.09 Zalazak20.32

4, 7. 2012
Izlazak Zalazak 20.10 04.43

LJkratko

8
ISTBAZUJEMO Kako Selimovici gomilaju dugove za porez

Dnevni avaz, snleca, 4. julVsrpanj 2012.

teme

Rasmusen: Genera/ni sekrefar NATO-a

RanO DOuOrili odatumlma
.... Generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen (Figh Rasmussen) u intervjuu za agenciju Beta izjavio ie kako smatra da ce se i nova koalieiona vlada u Beogradu uvjeriti da buducnost Srbije lezi u euroatlantskim strukturama, Upitan kakvi so izgledi da Crna Gora, Makedollija i BiH pocnu pregovore 0 clanstvu u NATO-u, Rasmusen je odgovorio da smatra da bi "mozda bilo malo prerano da se govori o daturnirna".

Rasmusen

Zemir Kovacevic

poceta~

suderoa 11.jUla
zlocine U Bosanskom Brodu, pocet ce citanjern optuznice i izlaganjem uvodnihrije6l1. jula, receno je na statusnoj konferenciji u Sudu BiH. Drzavno tuzilastvo tereti Kovacevica da je u proIjece i Ijeto 1992. godiue, ucestvovao u ubistvima, rnucenjima i nezakonitom zarvaranju,

vacevicu, optuzenom za

.... Sudenje Zemiru Ko-

Zahvaljujuci podrsc: SDA, Selimovicima, za razliku od ostalih firmi i qradana, omoqucena odgoda placanja poreza te im se ne plijeni irnovina
Sarno "Samjevska pivara", jedna ad vise od stotinu drzavnihfinni kojih su se Hilmo i Mujo Selimovic na sumnjiv nacin domogli tokom i nakon agresije ua BiH, drzavi godinama duguje sedam miliona maraka na ime PDV-a, saznaie "Dnevni avaz" iz izvora bliskih Upravi za indirektno oporezivanje (VIO) BiH. "Pinra", kako ie odranije paznato, duguje Poreznoj upravi FBiH oko 2,4 miliona KM. S obzirom na to da su podaci 0 dugovanjima tajni te da je ovo iedina kompanija u vlasnistvu Selimovica koja je proslu godinu pozitivno poslovala, a duzna je deset miIiona KM poreza, jasno ie da su otac isin u velikim fiuansiiskim problernima.

'Hlas' duzan sMoro pel miliona maraMaporeza
N ekada superuspjesni "Klas", koji je prethodnu godinu zavrsio u dubiozi od skoro 15 miliona maraka, duzan je drzavi i Federaciji BiH vise od pet miliona maraka, trenutku Upravi za indirektno oporezivanie duguju oko 400.000 maraka i kasni s izrnirivanjem obaveza, dok je dug Poreznoj upravi FBiH daleko veci i iznosi neSto manje od pet miliona maraka. inudne naplate, odnosno da im se autornatski obracunava dodatnih deset posto prinude i zatezne kamate, - N aprimjer, ako su za maj prijaviii obavezu akcize i PDV-a u iznosu od milion KM, i nije bila uplacena do 10. iuna, automatski im se na dug dodaje 100.000 KM tereta prinude i zatezne kamate, i tako svaki mjesec - tvrdi nas sagovornik i dodaje da je to razlog sto Selirnovici jos imaju dug po osnovu PDV-a, koji je u prinudnoj naplati.

Iako [avnost pokusavaju
dezavuirati cinjenicom cia na-

Prinudna naplata
Selimovici ovaj iznos PDV-a duguju godinama, ali im, zahvaljuj uci podrsci di[ela SDA, nije zaplijenjena imovina, nego im je omo-

DUa miliOna HM za zaoosUauanle
.... Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabiIitaciju donio je Odluku o raspodjeli dva miliona KM za programe i prolekte te novo zapcsljavanje osoba s in validitetom. Kako navode iz Fonda, 1,2miliona KM je za projekte finansiranja odrzivosti posrojeceg nivoa zaposlenosti osoba s invaliditetom, razvoj privrednih drustava za zaposliavanie osoba s invaliditetom te provodenje i unapredivanje profesionalne rehahilitacije,

Invalidi

"Klas"_,naime,

U

ovoin

vodno drzavi uplacuju stotine miliona maraka poreza, podaci Uprave za indirektno oporezi vanje i Porezne uprave FBiH govore drugacije. Dok nadlezne inspekcije gradanima zatvaraju radnje i plijene imovinu zbog nekoliko desetina maraka, Selimovicima je ornogucen povlasten polozaj i mogucnost da ne placaiu poreze, kojih niko u ovoj zernlji nije osloboden,

Hilmo i Muia Se/lmQvlr:.:Nisu u sli1niu izmirivi1ti obi1vezl/

gucen reprogram duga po kojem [e "Pivara" u ZOllo godini platila oko sest miliona KM. Uprkos tome, medutim, Selimovici ne ispunjavaju redovne obaveze prema drzavi, zbog cega se dug za P0TeZ konstantno gomila. Svaka uplata u Upravi za indirektno oporezivanje, naime, u skladu s vazecom legislativom knjizi se na taj nacin cia se zarvara najstariji dug, To, prakticno, znaci da se novoprijavljene obaveze ne zatvaraju i samim tim ulaze u proces pr-

Pljacka imovine
Znacajno ie napomenuti da su u pitanju nekada drzavue firme, koje su sumnjivom privatizacijonr dospiele u ruke Hilme i Muje Selimovica te ad tada pocinje njihova propast, Podsjetimo da ie samo devet nekada drzavnih, a danas Selimovicevih kompanija, u 2011. godini zabiljezilo gubitak od oko 30 miliona maraka te da je dubioza nastavljena i u 2012. EKARALlC

Predsjednik Veterinarske komore FBiH a epidemiji bruceloze

zaurien Hamo za mlade aldiUiSie
....U Kozarcn je prekjucer zavrSell treCi po redu Kamp za mlade aktiviste, organiziran u okviru projekta ,,snoCavanje s prosloscu i tranzici;ska pravda". Polaznici Kampa, mladi iz Srbiie, erne Gore, Hrvatske, ali i Fraucllske, ocijenili Sll cia se radi o i=etno snaznom 15kustvu koje im je pomoglo da sagJedaju problematiku rata iz novog ugla.

Kozarac

Gradani BiH koji konzumiraiu namirnice ovdjeg i kozijeg porijekla imaiu razloga biti zabrilluti za svoje zdrav lje, jer u vakcilli protiv bruceloze "ocurev", koja je uvezena iz Spanije i kojom su vakcinisane koze i ovee u BiH, niko ne zna sta se nalazi, usrvrdio je za "Dnel/ni avaz" predsj ednik Veterinarske komore Federacije BiH Jasmin Ferizbegovic komentirajn6 jucerasnjn vi,est objavJjenu u nasem listu 0 opasnosri od epidemije ove

Fer'iZbegOUiC lurdi da OUCiJl i HOzrl prOIZuOdl nlSU SlgUrnl

opasne bolesti u nasoj r-~---:-, vic zbog donosenja zemlji, ovog kriminalnog prPrema niegovim avilnika kojim su surijeCima, krivica lezi spendirali vazeCi zana Federalnom minikon u veterinarstvu i starstvu pol;oprivrepripreroamo drugu. de, vodoprivrede i PozvalisumeizFUPsnmarstva, posebno a, kao strucoo lice, da ua pOLUocniCi miniobiasnim 0 cemu se rastra Nadi Rajkovic, Ferizbegovi{;: di i tada sam rekao da koj a je bila zaduzen3 Ozblline se vakcina koristi vee za projekt vakcinaci- opltJibe godinu, a uopee ni,e je zivotinja. registrirana n BiH. - Mi smo vee podnij eli je- Ministarstvo je trawo da se ta dnu krivicl1u prijavu protiv vakcina potpise "bjanko", jer Ministarstva i gospooe Rajko- Ilikakve dokumentacije ni-

sma imali. Kada sam 0 ovome obavijestio polici.ju, napravljen je pritisak na neke profesore 5 Veteriuarskog fakulteta da potpisu i ruo je vakcina "ocurev regisltirana tvrdi Ferizbegovic.
H

Kada su podnijeli tnzbu, nista se nije dogodilo, kaze Ferizbegovic. Napravljen je zapisnik i to je to, iako je nrvrdeno i lllaterijaino dOkazauo da ce se dogoditi ovo sto se dogada. M. GUSIC

teme

Dnevni avaz, srjeda, 4. ju Ii/srpanj 2012.

9

Ukratko

Bradvica: Dopis PredsjednislvlJ BiH

Aluminij

ISMllucenJe di)ela DrOiZUOdnJe

VANREDNO STANJE Kisa tek nakratko prekinula tropske vreline u Bosni i Hercegovini

TemDerature I 0 43 steDena zau ada a estaslca uenillatora
U Visegradu vatrogasci isporucuiu vodu • U Mostaru uqaseno 11 pozara • Stanje elementarne nepogode u Bosanskom Petrovcu

... Direktor "Aluminija" Mostar Iva Bradvica [ucer [e uputio dopis predsjedavajucem i clanovirna Predsiednistva BiH, predsjedavajucem i ministrima u Vijecu ministara BiH, predsjedniku i potpredsiednicima FBiH, predsjedniku i ministrirna u Vladi FBiH. U dopisu je najavio izglednu mogucnost skorasnjega iskljucenja dijela proizvodnje,

Jurgis Vilcinskas

UuestiboUi sistem Montrola hrane
... Zavrsna konferencija proiekta "Sektorske analize zaIPARD" podrske poljoprivrednom i ruralnom sektoru u BiH jucer je uprilicena u Sarajevu, Ovorn prilikom, sef'Odiela za ekonorniju i saradnju Delegacije EU u Bill J urgis Vilcinskas istakao je da BiH ima potencijala za izvoz proizvoda, ali mora zadovoljiti standarde evropskog rrzista, 5(0 podrazumijeva uvodenj e boljeg kontrolnog sistema hrane.

Tropske vreline i jucer su u Bosni i Hercegovini, a kratkotrajno osviprevladavale ezenje donijela je popodnevna

kisa u pojedinim diielovimazemlie, Prije toga, temperature zraka u mnogim gradovima prelazile su 40 stepeni, a upozorenja su stizala sa svih mana. Vatrogasne i sluzbe hitne pomoci, sindikati, minis tarstva rada... upozoravali su gradane i poslodavce na opasnosti koje donosi toplotni val, a u pojedinim mjestima, kao SID je Bosanski Petrovac, proglaseno je vanredno stanje,

nalmanje 7.000 ucesniMa
Prerna tvrdnjama meteorologa, danas posliie podne u BiH se ocekuju kra-

Mars mira

Nestasica vode
- Visoke Sil temperature i ugrozeni su iivoti. Nesavjesnim radom Komunalnog preduzeca i neodgovornoscu pojedinih osoba dovedeni smo u ovako tesku situaciju. Pojedinci su ilegalno prikliuceni na vodovod, drugi ne placaju vodu - kazao je Ermin Haider, nacelnik opcine Bosanski Petrovac, koji [e odlucio proglasiti stanje elementarne nepogode zbog suse koja je nastala u gradskoj zoni i na

Danas P.I)USIlDUi

tkotraini lokalni pliuskovi. Temperatura ne bi trebala prelazi:ti 38 stepeni.

Banja [Uka: iiva skocita na 42,5 ruralnim podrucjima, Vatrogasci su ijucer bili na oprezu, pa se diljem Bill danonocno radilo na osiguravanju sumskih kompleksa. Samo na podruciu Mostara u posljednih nekoliko dana Iokalizirano je oko 11 pozara, U Visegradu vatrogasci isporucuju pitku vodu domacinstvima na visinskom podrueju, narociro poljoprivrednicima i stocarima,

stepeni intervencije medicinara, Teska je i gradevinskim radnicima, koji rade i na visokim ternperturama, Iako je resarno rrunistarstvo dalo upute poslodavcima da radove

(f,o'o;M:lJJgioJ

uze ad pola sata, Isrnet Bajramovic, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bill, u iucerasnjoj iziavi za "Avaz" kazao ie da traze sarno postivanje Zakona

U autima 55 stepenil
Agencija za sigurnost u saobracaiu RS apelirala je iucer na vozace da.posebno obrate paznju na otezane uvjete voznje zbog veoma visokih dnevnih temperatura. Upozoravajuca cinienitreba prilagoditi vremenskim uvjetima, mnogi [0 nisu ispostovali, Tako se jucer na sarajevskoj zaobilaznici i daIje radilo uobicajenim Iempom, s iednom do dvije paca je da se, i uz djelirnicno otvorene prozore u autornobilima, za samo sest minuta unutrasnja temperatura poveca na 55 stepeni, sto veoma nepovoljno utiece na sposobnost vozaca, o zastiti na radu te su zbog [0ga trazili ad federalnog premijera Nermina Niksica i Vjekoslava Cambera, federalnog ministra [ada i socijalne politike, da hilno poduzrnu mje-

re za zastitu zdravlja stanovnistva, posebno radnika, - Ovo su vanredne prilike, Poslodavci moraju postovati zakone - kazao je Bairamovic, U centru Banje Luke iucer oko 14 sati repnrteri .Dnevnog avaza" izmjerili su nevjerovarnih 42,5 stepeni,
Uprkos ovako visokoj tempe-

... Sve priprerne za odrzavanje Maria mira, koji se vee osmu godinu organizira u znak sjecanja i odavanja pocasti zrrvarna genocida u Srebrenici 1995. godine, realiziraiu se prema planu i ustaljenim redoslijedom, potvrdio ie iucer za Fenu predsjednik Pododbora za Mars mira Muhamed Durakovic, Ocekuie se naimanje 7.000 ucesnika, koliko je i odstampano akreditaciia,

lzbor teksta himne

FOrmirali MOmiSUU
... Ustavnopravna komisija Predstavnickog dorna Parlamenta BiH podrzala ie i proslijedila na razrnatranje poslanicku inicijarivu Nermine Cemalovic.Jnicijativorn se trazi donosenje odluke domova kojom ce se zaduziti Vijece ministara Bia da posredstvom nadleznog minis tars tva osnuje kornisiju za izbor [eks[a himne BiH.

Uvjeti rada
Vrucine koje ovih dana vladaju Mostarom totalno su paralizirale grad, a gradani su na ivici kolapsa, J ucer oko 14 sari u hladu je izmjereno ad 39 stepeni, dok ie na suncu iiva dostizala i do 43. Dramu Mosrara· ca najbolje ilustriraju stalne

Radnici i na 40 :;IBpeni akJivni

raturi, radnici u preduzecu "Hidrokop" radili su na popravcima u centru grada. Iz ovog preduzeca kazali su da se radniei smjenjuju svakih 15 minuta, Kolike vrucine posljednjih dana vladaju u Banjo] Luci, svjedoCi i podatak da u ovom gradu vlada nestasica ventilatora, Trenutno ih, prema rijeCima trgovaca, nemaju odaIde ni nabaviti. E.D.A.

Klub poznatih

Prul D l-ubaCse De zaboraulla
Profil juniorskog reprezentativca BiH II nouometu

Arman Idrizovi6

10

Dnevni avaz, srljeda. 4. jull/srpanj 2012.

te me

RASPRAVE U Sarajevu odrzana Skupstina Saveza RVI FBiH

Ime iprezime: Annan Idrizovic, Datumimiestorodenja: 19.februar 1993. uKonjicu. Kojlje Vas najveciporok: uXbox". Biste lidonirali organe: Da. Stapomislitekada Vam crna mackaprijedeprekoputa: Nisam sujevje!Zan,pane pornislim nista. Sta svakadarna mora imati u tasni, a muskarac u novcaniku: Dama novcanik.muskaracnovacunovcaniku, Ima li istine u izreci "Ko pjeva.zlo nemisli": Ne. Da je sutra smak svijeta, sta biste danas uradili: Proveo dan s naj drafima, J e Iibolje danas biti Iijep ilipametan: Pametan.a uz to i lijep. Politikajeza Vas: Nuzno zlo, J este liikada izdali priiatelja: Mislimdanisam. Jeli Vasa slavagorkogili slatkogokusa: Nisamslavan. Otkrijtenamjednu tajnu: Kada bih rekao, onda nebi bila taj na. Cegase najvise sramite: Do sada, nicega. Najliepsafena/muskaracje: Dzenifer Lopez (Jennifer) i Kristijan Bejl (Christian Bale). Kada [e brakdobar brak: Nisam ozenien.pane znam. Jelijutropametnijeod veceri: Naravno. N eostvarena zelja: Irna ihvise, Omiljeniftlm: "Goal" i "Americka pita". Vas bobi:Nogomet. Sportista koji Vas inspirira: DidijeDrogba (Didier).

r------------,

zaslo se UrSisarno reuitla boraca, a ne i pl'iuarzacr e7
Zairazeno da od sada revizija korisnika boraeko-lnvalldske zasnte prioritetno
obunvati one koji su status ostvarili nakon 2004. go dine

Savezratnih vojnih invalida FBiH jucer je na Skupstini u Sarajevu od Zukana Heleza, federalnog ministra za pitanja boraca, zatrazio da od sada revizija korisnika boracko-invalidske zastite prioriteno obuhvati RVIkoj i su svoj status ostvarili nakon 2004. godi ne, Rijec je 0 RVI koji nisu bili na oejeni invalidnosti u Institutu za medicinsko viesracenje FBiH, nego su svoj svoj status invalida dobili na osnovu procjene 10kalne bolnice iii arnbulante umjesruizkojegdolaze.

Novcana naknada
Kako je israkao Ale Hosie, predsjednik Saveza, do sada [e 4.100 RVI revidirano, za 698 njih smanjena su prava i 417 ih vise ne osrvaruie pravo na novcanunaknadu. S jtJcerasnje SktJpiiline: Zahljevi tJptJceni minislrtJ Helezl) Tokom jucerasnje rasprave rninistru Helezu postavljeno je pitanje zasto se samo provj eravaju boracke kategorije ista ie s revizijom privatizacije.
(fata: M. /(ad,lt)

Idrizovic; Nisam slJjevjeran Sjecate lise prvogpoliupea: To se nezaboravlja. Sraje Va:Sna.jveCistrah: Gubi tak voljenih, Najdraza pi esrna: "Come and Go". Kadaste poslj ednji put bilina iilozbi.ili upozoristu: Prijemjesec u Zavicajnom muzeju u Konjieu, na izlozbi fotografij a. Citatkoji pamtite: "Nista nije tako dobrai lijepo,da ne bimoglo biti boljei ljepse", Omitj ena modnamarka: "Adidas". Osoba koja Vasi.iveira: Sestra.ali je ipakvolim,

Uvjeti MMF-a
- Kada bih ja bio rninistar ciji je resor revizija privatizaciie i oduzimanje nelegalno stecene irnovine, prvo bih [0 radio. Ali, vjerujete da smo svasta 0 tkrili tokom ovog procesa, U Zenicko-dobojskom kantonu otkrili smo da je citava [edna birigada uvedena u pravo, a nije uopce postojala.U Livnu ima 20 vojarni, a kada je nekoga pitam gdje su ti objekti, svi mi kazu da ne postoje -kaze Helez.

On ie napomenuo da prvi put do sada Meduuarodni monctarrri fond (MMF) tokom pregovora nije zarrazio da se u vodi cenzus za borce. Skupstinu ie obiliezio istup Himze Radonje iz Saveza R VI Kantona Sarajevo, koji se nije slozio s nacinorn izbora celnika ove boracke organizacije, On je cak dva puta vrlo burna pokusao prekinuti zasjedanje Skupstine, Skrenuta mu je paznja da se problemi u Savezu KS trebaju rjesavati mimo Skupstine federalne organizacije, ,

Radonja: Ne slate se s izborom

A.DEDAJIC

Uslavn0p.ravna komisija PSBiH

Dneuni
NEDODlRLJ· IVILOPOVISvakodnevno gledamounove dokaze o kradamaimalverzacijarnaraznihselimovica, heca, ahmetovica i inih,ali na krajudana oper nista.Obican gradanin neplati rezije, jernemaodcega.i automatski dobije tuibu,aoniidalje ostajunedodirljivi. Dokada? NAPADI NARKOMANAHoceliikad doci vrijeme da mi,gradani, mozemonormalnoislobodno hodati gradom, a da prj tomenebudemo svjedoci brutalnih napadana ljude ad silnih 'narkomanai dilera koji se skupljajuu krugu i ispred Dorua HumuPofaIicima- Uciuite nesto izaovu djecukojasvakodnevno trpe torturuovdasnjih narkomana. SRAMOTNE REDUKC[JESramotaje da Vodovoduvodi neke red ukci jeu vecern jim sa tim a, kadanarodu

IUIZ

061-142-015
rreba malo osvjezenja. SMJENA USBK-Kada cesmienau SBK,iitase ceka?Dodijalo nam jegledati prernijeraSDA Lendukako uzivaukoristenjusluzbenih automobila. J edno, "octavijU"VQzi on, a drugo, "audi A4" niegov vozackoji jenedavnoprebaceniz SDA u kabinet prernijerai koristigazaprivatnesvrbepredsjednikaKamonalnogodboraSDA Selmana.

nisU razmalrane iZmjene laMona 0 suMobu inllBrBSa
Zbogneprisustva predlagaca s dnevnog reda jucerasnj e sjednice U stavnopravne komisije Predstavnickog doma Parlamenta BiH skinut je Prijedlog zakona 0 izmjenarna i dopunama Zakona 0 sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. Takoder, nije razrnatran ni Prijedlog zakona 0 sukobu interesa poslanika Nermine Zairnovic-Uzunovic, Nike Lozancica i Milorada Zivkovica, zbogtoga sto Kolegij Predscavnickog doma nije uputio pismo Ustavnopravnoj komisiji da razmatra taj zakon. S obzirom na to da su oba prijedloga uvrstena U dnevni red sjednice Predstavnickog doma, Ustavnopl'avna komisija, kako saznajemo, odrht ce jos jednu sjednicu u cetvrak ujutro, kako hi razrnatrala ove

LazaniH(:; Nova sjednica dvijetacke. Us tavnopravna komisija usvojila ie Izvjestaj 0 radu Pravobranilastva BiH od 1. januara do 31. decembra 2011., uz preporuku Predstavnickom domu da izvjestajusvoji. F.K.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 4. juli/srpanj 2012.

11

Ukratko

SUD BiH Nastavljenglavni pretres na sudenju za teroristicki napad
"Bosnalijek": Slvaranje vece potra/nje

Bosnaliiek Jasarevic nije ni dosao, a Fojnica i Abrnetspahlc ponovo nisu ustali kada je Sudsko vijece ulazilo u sudnlcu • Pregledana Jasarevlceva vldeooporuka i saslusan svledok Emir Kajmakovic
Pred Sudom BiH jucer ie
nastavljen glavni pretres na

Od caliri

IZUOZ U RUSi)U

i obrazlozio to izjavorn da se
nnjegovD prisustvo u sudni-

sudeniu Mevlidu [asarevicu za teroristicki napad na Ambasadu SAD-a u Sarajevu, pocinjen 28. oktobra 2011. Uz prvoopruzenog [asarevica, za saucesnistvo se sudi i niegovim pomagacirna Emrahu Fojnici i Munibu Ahmetspahicu.

ci moglo realizirati jedino da ga si lom dovuku ramo". Osim toga, predsjedavajuci Peric ustvrdio je da drugooptuzeni Fojnica i treceoptuzeni Ahmetspahic ponova nisu ustali kada ie Sudska vijece uslo u sudnicu. Sudija im ie nakon toga
izrekao mieru trainog udalia-

ka u kojoj on prijeti, uz napade na Ambasadu SAD-a, i rrovanjem vade i hrane u Njemackoj.

Sluzbeni zapisnik
Nakon toga, tuzilac je zelio prikazati i kornpilaciju snimaka napada na Am basadu, medu kojima je bilo i onih koje su gradani Sarajeva snirnili mobitelom, ali sudija je ustvrdio da takvo nesto ne rnoze biti uzeto kao dokazni materijal. Campara je potam izveo i prvog svjedoka, sluzbenika Drzavne agencije za istrage i zastiru (SIPA) u Odjelu za borbu protiv terorizrua, Eruira Kajmakovica, koji je na dan napada sacinio sluzbeni zapisnik. U svoioj izjavi, Kajmakovic je ustvrdio da je s lica mjesta napada izuzeto no cahura od metaka, od kojih je 105 bilo ispaljeno iz Mevlidove automatske puske, a pet iz sluzbenih policijskih pistolja, Sljedeci pretres zakazan je za B. avgust, s pocetkorn u devet sati, M. GUSIC

Trajna mjera
Odmah na pocetku sudenja predsjedavaiuci Sudskog vi]eca Branko Perle ustvrdio je da je [asarevic odbio prisustvovati sudenju

vanja sa sudenja, do okoncanja procesa, S tim da, ako odluce postovati sud, u svakom se trenurku mogu vratiti. Na to ie Fojnicin advokat dodao da ie to prestroga

.. Intenzivno unapredivanje poslovne strateg:ije .Bosnalljeka" omogucilo je bh, farmaceutskoj kompaniji izvoz Iiiekova na trziste Rusiie od cetiri rniliona eura, Samo u junu 2012. godine, Prema rijecima izvrsnog direktora za marketing i prodaiu.Bosnalijeka" Bojana Kebea sljedeci korak bit ce osnivanje kompanije u Rusiji,

miliona Bura

dasareuiceua odbrana turdi da on niie ranioUeliCal?
N akon sto ie tuzilac ispitao svjedoka, nastupila je odbrana, koja se fokusirala na to da dome da suotokom napada naAmbasadu pucala petorica, a ne trojica policajaca,

S prijasnjih racista: Jasarevic I1vog puta nije bil1 prisutan kama, pogatovo ako se uzme u obzir da se na sudenjima zlocincima Andersu Brejviku (Breivik) i Ratku Mladieu takve stvari toleriraju, - Zar mislite da bi nam Brejvik i Mladic trebali biti mjerilo civilizacijskih vrijedoosti? Ovaj sud nece se ponasati prema njihovim iii bilo Cijim vjerskim uvjerenjirna - odgovorio mu je Peric, N akon sto Sll se srrasti u sudnici smirile, tuzilac Dubra \1 ko Campara poceo je S izuosenjem dokaza Tuzilastva BiH. Prvo je pregledana J asareviceva videooporu-

kako pise u izvjestaju, N akon dugotrajnog ispi-

tivanja svjedoka, sudija Peric upirao je J asarevicevog advokata Senada Dupovca sta ppkusava postici. - Zelim dokazati da moj klijenr nije ranio policajca Mirsada Velica - kazao je Dupovac,

,,.. Pad kupovne rnoci i rast troskova iivota za prosiecnog gradanina RS sc 826 KM i mogla je pokriti svega 46 posto potrosacke korpe koja je iznosila 1.792 KM.,podadsuentitetskog Saveza sindikata,
nastavljaju, U maju je prosjecna placa u RS iznosila

HUDouna moe I dalle oDada

Savez sindikata RS

Hasko tuzilastvo zarrazilo ie od Tiihunala da ruu dozvoIi da se zali na odluku kojom je Radovan Karadzic, nakon kraja dokaznog postupka optuzbe, osloboden krivice za genocid pocin jen 1992. u sedam bh, opcina, U podnesku sudijarna M.edunarodnag kri vicnog sud a za bivsu Ju.goslaviju, Tuzilastvo je istaklo da bi mu trebalo dati priliku da se zali na odluku 0 oslobadanju bivseg predsjednika RS za genocid u opCinama, s obzirom n3 to da je to "jedna vrsta presude". - Ako se TuzilaStvu ne dozvoli da se zali, ova presuda postat ce konacna ocjena Sudskag vijeca u odnosu na prvu tacku optuZnice za genocid. Na taj naCin ta bi

HaSMOluziiaSuO nalieraua se zan na D esudu Karadiicu
radzicevorn zahtjevu za oslo-

Nakan adluke a oslobadaniu ad krivice za genacid

Karadii6: Hoce Ii presuda ostati na snazi adluka znacajno utjecala na ishod sndenja - na vodi se u podnesku Haskog tutilastva. Donose6 odluku po Ka-

badanje nakon okoncanja dokaznog postupka Tufilastva, Sudsko vijece 28. juna ove godine utvrdilo ie da su tuzioci u dokaznorn postupku izveli dovol jno dokaza na osnovu kojih bi se mogla utvrditi Karadziceva krivica za zlocine u deset tacaka opruznice. Prema odluci Viieea, za prvu tacku aptmnice, kojom je Karadzic bio optuzen za genocid u op· Cinama Bratunac, Foca, Kljue, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik, tutioci nisu podnijeli dovoIjno do.kaza. Rasko tuzilastvo istaklo je da je Sudsko vijeee napravilo "pravne i Cinjeniene greske" zbog kojih je KaradZic oslo boden kri vice.

---

Tr.;)pelrlll1m TrapC2ililim ELE'C:iANT

MASTERl,nXl:!ICt.~

1C

'1£ 1100

101 85 ' 101",t. _ "'0

_

Nekoliko stotina mjestana Potkozarja obiljdilo je jueer, na platon ispred Dzamonjinog spomenika u Mrakovici, 70. godisnjicu Bilke na Kozar1. Predsjedoik RS Milorad Dodik ovom prilikarn rekao je da se "sedam decenija od Bitke na Kozari, kao jedue ad

KOZara)e orden BO)i Ie dodilellen narodu
prvih masovnih bitaka partizanskog pokreta u Drugom svjetskom ratu, obiljeiava i kao sjecanje na poginule tog vremena~l. - Kozara je danas iboriste, svetiliste i pojam kolektivnog heroizma. Kozara je i orden koji je dodijeljell narodu i

Obiljezena 70. gadisnjica legendarne bitke

"lIern,lIv,11 el' 0 0 Ina zOfla 'Fllmas', Hraw!Ca
Sale
-I'IUI

D. BfH

borcima - kazao je Bl.agojaGajie, predsjednik SUBNORca Republike Srpske. U viIi Vlade RS na .Mrakovici, u povodu obiljeiavanja 70. godisnjice Bitke na Kozari, prireden je i prijem za brajne zVanice, mahom iz RS. M. Z.

leb1 : 0331475-S5O, 75-860
I: 1I11ao@ali rllJl(lva_bll Allem IIYII PJ SaI'lJ Lu Pili 5rpl> Ih branll bb U. 051 -cOO. 85-ZBO 3 Iternallvs_ba

~

12

Onevni. aV3Z, ~riieda. 4_.~IU_II/_sr~p_an~I_20_1_2_. ~

n ano ram

a

BANJA LUKA Opclnskl izvrsitel] nisu vise mogli cekati

Sesnaestero nekadasnjih maturanata iz tri razreda livanjske Gimnaziie obiliezilo je proteklog vikenda 4 L godinu rna lure. Okupili su se, kako su se i dogovorili proslegodine, na jubilarnoj proslavi 40. godisnjice "ispita zrelosti" ulivanjskom ~'Fo11Jmu"tc, uz

PI'OSlauii 4 . gOdiSnliCu mature

Nekadasnjigimnazijalci u Livnu

AlagieUsruina radiOniCa, ·8dini izuo prihOdaza rodicu
Tvrdi da je s vlasnlkorn zemlje riieslo spar. Cekali srno da Alagic iscrpl sve pravne rnoqucnosfi, kazu u Odjelu za inspekcijske poslove Banje Luke
N elegalno izgradenu garam, u kojoj je bila smjestena automehanicarska radioniea u vlasnisrvu Samira Alagica (44)u Vrbanji u Banjoj Luci, srusili su radnici prema nalogu gradevinske inspekcije Grada Banja Luka. Alagic nam j e kazao da ie molio opcinskog izvrsirelja da saceka dva dana, s obzirom na to da je, kako tvrdi, rijesio spor s kornsijom Ibrahimom Vrevicem te da su se dogovorili da se objekt, ipak.nerusi,

zajednicku veceru, proveli ugodno druzenje, potvrdujuCi nakanudase iubuducesusrecu svakeposliednje suboteu julunaistomrnjestn. Nekolieina nije prismtvovala ovogodisnjem okupljanju, ali su pozvani i na naredna druzenja, A .Ka.

Nema peeata
- Nadleznoj opcinskoj sluzbi faksorn smo dostavili dokumentaeiju koja svjedoc; da smo sve imovinske odnose uspjeli rijesiti i da druga strana odusraje od zahtjeva za rusenj e. Molio

I

(FilIO: M. Lugle}

Aladin 8 tetkom; Osigurana sred8tva

Za novo srce Aladina Basics (16) iz naselja Puharska u Prijedoru, kojeg je nakon smrti roditelia othrani1a tetka Hidajeta Basic, prikupljeno je 100.000 eura. Novacje.prernarijecima Alme Semanic, sekretara KUD-a "Osman Dzafic" iz Prijedora, koja je zajedno s Mirsadom Sarailicem, adminisrratorom internet-stranice Puharska net, ipokrenulaovu humanu misiju, vee uplacen na racun U niverzitetske klinike AKH u Becu, gdje ce djeCakbitioperiran. - On se trenutnc nalazi u

PrIHUDlleno100.000 eura

KC Banja Luka i nestrpljivo ceka svoje novo sree. Sva medieinska proeedura je zavrsena, Aladin je na Iisti za hitnu transplantaciju i ocekujemo najbolje, U rneduvremenu je imao manjih zdravstvenih problema i nekoliko kriticnih situacija, ali su ljekari stanje sanirali i sad ie dobra - istice Semanic i dodaje da su humanu akciju podrzale brojne organizacije, udruzenja, portali, dijaspora, ali i stranci, N ijernci, Holandani, Svedani ..., duboko dirnuti Aladinovombnrbomzazivor. M.Z.

A/agio; Dostavio dokumellte

sam ih da sacekaju da komsija dode iz inozernsrva kazao nam j e Alagic, Dodaje, a to su narn parvrdile i njegove kornsije, da je suprugu i dvoje rnaloljerne dj cce izdrzavao zaradom u automehanicarskoj radionici, Novak Petras, nacelnik Odiela za inspekcijske poslove GradaBanja Luka, navodi da su dobili pisanu iziavu 0

kojoj nam ie govorio Alagic, ali bez pecata i bilo kakve pravneutemeljenosti,

Godine cekanja
- Ovim slucajern sma se bavili posljednjih pet godina, strpljivo smo cekali da Alagic iscrpi sve pravne mogucnosti i tako je i bilo. Prema zakonskim odredbama i sudskim epilozima, morali SOlO srusiti objekr, sto srno

ranijih godina vise puta odlagali, U rneduvremenu smo dobivali pisrna porodice Ibrahirna Vrevica, koja trazi da najzad vrati svoju imovinu - navodi Petras. Regulacionim planom na tom lokaliteru uopce nije predviden poslovni objekr, tako da,Cakidase AlagiciVrevic sada i uspiiu dogovoriti, svaki poslovniprostorbiobisrusen, V. STEVANOVIC

Ugradnla Hllma-Uredalanlle ISDlallUa
Jedino osviezenle koje vozael mogu ponuditi jesu otvorena vrata tokorn voznje
Putnici na nekoliko gradskih linija banjaluckog "Autoprevoza" imaju rijetku privilegiju da se voze u klimatiziranim autobusima, dok se ua svim ostalim linijama temperatura u vozilima javnag gradskog prijevozapenje do tackeusijania,

Temperature u banlalucklrn autobusima na tacki usijanja

U Hambarinama kod Prijedora
U I-Iambarinama kod Prijedora uprilicena jemanifestacija Dani KUD-a "Brdo", kojoj su prisustvovali i clanovi KUD-ova "Kozara" iz Donje Ljubije, "tigre" iz Cele, "Kozara" iz Kozarca, ali i gosti iz Rovinja i Pule, clanovi KUD-a "Bosna", koji dieluje na podruciu Istarske zupanije, - KUD "Brdo" postoji od 2008. godine i trenutno ima oko 60 clanova. Djelujemo u folklornoj, dramskoj i likovnoj sekciji, a okupliamo sei u kucnoj radinosti. Zelja nam je da ova manifestacija, Ciji je cilj druzenje, ali i cuvanje tradieije i obicaja od zabomva, postane tradieionalna -

Dani HUD-a 'Brdo'

kazao je Nazif Paden, predsjednik KUD-a "Brdo". N a celu defilea koji su obiljezile prekrasne nosnje i razigrana mladost bio ie fijaker u kojem je priiatelja maestra, harrnonikasa Mustafu Muhica vozio HarnbariseaninFerizMedic(55). - Sarno nastavljam tradiciju jer nekad je i moj djed Salko vozio kocije po eijeloj Bosanskoj krajini i u njima, osim obienih putnika, i predsjednike opdoa. Zaw sam i nabavio koCije i koaja Sokola da bih nastavio porodi.enu [radieiju - istice Medic, koji ljeto provodj u Ham barinama, a ostale mjesece uFraneuskoj. M.Z_

Neophodna licenca
Ova banjalucka kompanija od ove godine uvela je klima-uredaje u nekoliko svojih autobusa, sto predstavlja pravu novinu i osviezenje za putnike, posebno one koji se voze na relaciji od Autobuske stanice do UKC Banja Luka, Banjalucki prijevoznici isti.eu da uvodenje klima- uredaja u vozila na gradskim linijama "nije rentabilno", dok iz nadlezoih gradskib sluzbi objasnjavaju da svaki javni prijevoznik mora imati liceneu za obavljanje djelatnosti, ali da se

(Fala: M. l.ug/C)

od njih ne moze zahtijevati da ugrade klima-uredaje u autobuse.

Mala udaljenost
S temperaturom kola se u Banjoj Luci penje do 40 stepeni, jedino osvjezenje koje vozae; mogu ponuditi u utareolm i krcatim autobusima

iesu otvorena vrata tokorn voznje. - Ne postoji ekonomska isplativost za ugradnju klima-uredaja. Takoder, prilikom ulaska ili izlaska putnika iz autobusa vrara.budu otvorena 1zvlesnovrijeme, a pri visokim temperaturama to steti klima-uredaju.. Taka-

der, udaljenost izmedustanica u gradskom prijevozu je maJai vratasecesto otvarajuobjasnili su u "Bocae toursu". Da nije isplativo ugraditi ldima-uredaje u autobuse, potvrdili su i drugi b:mjalucki prijevoznici koji objasnjavaju da bi to uradili jedino kada bi ihzakonobavezao. B.S.

tuzlanski kanton

Dnevni avaz, srileda, 4. juli/srpanj 2012.

_

______;;:13

SREBRENIK OdrZani "Sesti susreti stanlcara"

uoclrane us omene na _zjednlCBOod astanje
Zelieznlcka stanica je 50-tih godina proslog stolieca billa glavni centar svi'h dogadanja u gradu Zivotni putevi
U to vrijerne za vecinu

U "Ciljll(jiJma" izloieni aviani i helikapter

U motelu "Gradina" u Srebreniku odrzani su "Sesti susreti stanicara" autohtonih Srebrenicana koji su odrastali u ovom gradu 50-tih godina proslog stoljeca, u vrijeme kada je na prostoru danasnjeg gradskog centra bilo svega desetak kuca i kada je Zeljeznickastanica bila gla vni centarsvih dogadanja ugradu.

DIUOreD SportSHI 8erodrom 'CirUge'
1

Svecanost u Zivinicama

U Zivinicama je lIZ prigo-

dnu svecanost otvoren Sportski aerodrorn "Cilj uge",

zitelja ove opcine Zcljeznicka stanica, kao glavnojezgro gra-

da koji je tek nastajao, predstavljala je sinonim Srebrenikai upravo zbog raga autnhto01 Srebrenicani sc i danas na-

Uf;esflici 81lSreta ispred ieljelnii;ke dini bivsi stanovnici ovog grada prvi putsu sesusreli sa svojirn sugradanirna nakon vise od40 godina.

stimice na zaiednicko odrastanje
sta-

zivaiu stanicarima. Iovog pula okupilo se oko 50 stanicara koji zive u ovom gradu, ali i onih koje su zivotni putevi
odveli naraznestrane svijeta.

i

dieciie igre na peronima

Mn9gi od njih doputovali su iz Svicarske, N jemacke, Srbije, Hrvatske, Holandije i drugih zemalja, a zahvaljujuci ovoj manifestaciji, poje-

Polozilicvijece
I ovog puta ucesnici susreta su se okupili na Zeljcznickoj stanici u Srebreniku, gdje su evociraii uspomene

nice, Nakon okupljanja na Zeljeznickoj stanici zajednicki su otputovali vozom do Tuzle, gdje su polozili cviiece na Tuzlanskoj kapiji, a nakon povratka u Srebrenik polaganjem cvijeca na sehidski spornenik i spo-

men-kosturnicu odali su pocast sehidima.i poginulim antifasistirnaizovogkraja. Nakao toga nastavljeno iedruzenje u motelu "Gradina", biv~oj gradskoj kafani, koja uz Zeljeznicku stanicu predstavlja [edan ad prvih objekataizgradenih u centru danasnjeg Srebrenika, O.M.

- Uredenjern i registriranjern "Ciljuga" kao sportskog Ierilista stekle su se velike mogucnosti za razvoj zrakoplovnog sparta, edukaciju mladih ljudi s podrucja TK i sire. Postoj anost ovog kluba i sportskog aerodroma podrazumijeva 01'ganiziranje edukativne ekskurzije, osnivanje klubova modelarstva, iedrilicarstva, padobranstva, zmaiarstva i drugih srodnih sportskih klubova. Time bi grad Zivi-

nice, a samirn tim i Tuzlanski kanton, postali centar zrakoplovnih sportova u EiH - kazao je Serif Salkic, predsjednik Sportskog aerokluba "Feniks" izTuzle. Salkic istice da zbog ogranicenja na Medunarodnom aerodromu Tuzla ledliste "Ciliuge" u buducnosti bi se koristilo za promet generalnogzrakoplovstva, Na pisti u "Ciljugama" odrzan j e tehnicki zbor, razgledanje aviona i druzerije s pilotima, a na manifestaciji ie prikazano vise ad 30 aviona ihelikoprer. Sa.M.

, U ~aticnom uredu Teocaktokom juna brak sp sklopila ceun para. U bracnu Iuku uplovili su: Jasmin Celikovic i Alma Dzuzdanovic, Midhat Hasanovic i Raserna Hasanovic.Enes NukiC i DanijelaMiac te N akic Sehic i Mirela Sehic, E,Di.

BraMSMIDDila Caliri para
LE

.--

l~

Dnevn_iavaz_,srijed_a, 4. julVsrpanj 2012.

s_a_r~,J·evski kanton

OPASNOSTI Zbog visokih temperatura psi lutalice mnogo agresivniji

Mobilna sianica: Dobri rezultati zbog lijepog vtemene

Stanice za automatsko pracenje zraka u Alipasinoj ulici, na Otoci i Bjelavama vee nekoliko sedrnica unazad pokazuju da gradani Sarajeva punirn plucima udisu cist zrak, Tome su pogodovali Jijepo vrijeme ivjetar.

Konacno c-sllJl zraH
DaOI pcelarstua I lIelioultog billa
U novogradskom naselju atoka

Mjerenja automatskih stanica

U pnsliedniih sest mjeseci lutalice izgrizle 396 osobae Gradani u vrelim danima jula i avgusta moraju izbjegavati copore pasa, kaze Sena Softic-Taljanovit
Copori gladnih i agresivnih pasa na sarajevskim ulicarua u posljednjih sesr mjesed napalisu iizgrizlicak 396 gradana! Prerna podacima Zavoda za hitnu medicinsku pomoc KS, u maju je evidentirano 72 ugriza, dok je taj broj u junu porastao za 25 posto i zabiljezeno je90napada. . S dolaskorn visokih temperatura lutalice su postale mnogo agresivnije i uglavnom napadaju i grizu ljude po rukarna i nogama. Medutim, zabiljezen je i porast napadakucnih Ijubimaca na svojevlasnike. Takav slucaj imali srno prije sedam dana, kada je sarplaninac tesko ozlijedio u vrelim danima jula i avgusLa izbjegavaju coporepasa. - Kod ugriza S obirnnim krvarenjem potrebnoje na ranu staviti sterilnu gazu iii krpu, Pacijenti se obavezno moraju iaviri u zdravstvenu ustanovu jet se ugriz od lu-

Sarajlija DUMOmSraG m reziO naDad sarPlaninCa

- Periodicno imamo povecano prisustvo prasine, ali to nije zabrinjavajuce jet irnamo visoka struianja zraka, tako dase zagadenjanezadrzavaju dugo u kotlini - kazao nam je strucnjak za zastitu zraka Martin Tajs. A.Na.

Uz bogat kulturno-um[etnickiprogram danas ce u 11 sati na Otoci biti otvorena manifestacija "Dani pcelarstva i Ijekovitog bilja opcine N ovi Grad 2012". Kako naiavljuju organizatori, na sajmu ce

bi ti otvoren i hurnanitarni stand na kojern ce biti prodavani med i pcelinji proizvodi, Novae sakupljen od prodaje bit ce dat cetmaestogodisnioj Nejri Magic za kupovinu invaIidskihkolica. A.Na.

svog gazdu. Zubirna mu je nanio teske povrede na obie podlaktice i nadlaktice, U

Uledeno 990 OSOba
Tokom protekle dvije godine u KS psi lutalice ujeli su cak 990 osoba. U 2010. godini pomoc [e zatrazilo 413 osoba, dok je lani taj broj iznosio 577.

napadu mu je otkinuo misicno tkivo i odvojio ga od kosti, zbog ceka ie pacijen r nakon zbrmjavanja u Hitnoj pornoci prevezen u Klinicki centar . kazala ie za "Dnevni avaz" Sena Softic-Talianovic, direktorica Hitnepornoci. Onaapelirana Sarajlijeda

Softii;·TaljiHlovi(;; Ugriz kao ra/na povreda talica tretira kao ratna povreda. Hirurski se mora obraditi jer takve zivotinje mogu preniieti teske zarazne bolesti - istakla je Softie- Taljanovic, A.Na.

meso. malo' zelenlJo,. komaQ klUho t 0010' Kisel aka. A I«Jd -t Imtlr pmvu' min CI'nlJ freta J 1'1 f'ltJ.Pft1'1ill rkibar gem/It Ret; ~u mill moJu rujni.l. U tJ'VOfu .stlrn ebpe{im~nfjfl1o~o raznim wnimQ. 0 "ad Ie m nero/no u pira~Ju.Japf]em Klselja#t •..
" Z'o JawJ
1'1'

rutDlc po l~no

Ie m%

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda. 4. juiVsrpanj 2012.

15

SAID Mlada glumica svirepo likvidirana u teksaskorn gradu Fort Vor1

BosanMa H aUdiJa Hidie UblJena hie mug au
Policajci izuzeli dokaze i tragaju za ubicom • Sanjala da postane glumica Vrata provaljena

Policajci Americke Savezne Drzave Teksas tragaju za osumnjicenim te pokusavaiu saznati motiv koji se krije iza svirepog ubistva 17 -godisnje glumice u usponu bh, poriiekla Klaudije (Claudia) Hidic, koja je pronadena mrtva u dvoristu iza jedne kuce u gradu Fort Vortu. N esretna dievojka je pronadena mrtva u cetvrtak s prostrelnom ranom na glavi, koja je nanesena hicem iz vatrenog oruzja. Muska osoba Gijiidentitet policija nije zeljela obznaniti, pozvala je sluzbu za hitne slucajeve (911) u 18 sati da bi prijavila pronalazak Ida. Iz policije su kazali da su zadnja vrata muskarceve kuce bila provaljena, Covjek

ualrogaSCi iZUlaCili uozaca 'seala'
Suad Okeric (49) u sudaru s karnionorn lakse povrijeden
Fotogralija iz paradiiJnog albuma: Klaudija (lijevo) s majkam i sestmm njih vrata, a ubistvo se dogodilo u blizini parka gdie mj estani dzogiraju. Susjedi su policajcima, takoder, kazali da su za sada neidentificirani rnuskarac i zen a videni na mjestu zloCina u
Elvedina Rtp claud.:'
;p'r}-a,s ~-3-tj

Sudar u Sarajevu

mira. Ubijenaje na svom Facebook profilu napisala da ieiz Berlina ida je ponosna sto je Bosanka, te da se osjeca kao 100postoBosauka. Klaudijini bivsi udomi-

U Aerodrornskom Nasclju u Saraievu iuceroko 17 sati sudarili su se automobil "seat ibiza'ti kamion "mercedes", Vozaca "seat ibize" SUada Okerica (49) iz auta su izvukli vatrogasci, dok je na vozilima pricinjena znatna materijalna steta, - Nasa ekipa je uspjela izvuci vozaca iz autornobila, koji je kolima Hitne pornoci prebacen na CUM Kinickog centra Univerziteta u Saraie-

vu(KCUS) - kazao uam ie dezurni dispecer Profesionalue vatrogasne brigade KS. Biliana [andric, portparol KCUS-a,reklajedajepaeijen t na CUM primljen u 18 sati te da ima trzajnu povredu vrata i posjekotine po rukama iglavi, - Pacijentu Stl konstatovane lakse tjelesne povrede, posjekotine su mu sanirane te [e pusten kuci - rekla je [andric, A.C.

Dina

Sobo

Starac se Ob)eSiO
SedamdeserjednogodiSniiA.. T. iz Odzaka iueer uiutro ie izvdio samoubisIVO vjesaniem, receno je II Policijskoj staniei u Odzaku. Starae se obiesio u po' drumu porodicne kuee, a riielo jeoko sedam sari pronasaonjegovsinF. T. - Starac iza sebe niie osravio oprosrajno pismo, a

Poli!cijska stanica Odzak

Heather R.erl'i.o

11a ..le Tboene peace g:ny w:=:t:ch ever E"'EI)!",on::::dl~'m I"-..:r,~ morl.rv y ...

.5:l
Enver

~ra~9t.

UPOdrumu

Jesmtna )avor
VI]"

R.I,p. ::tNJd.:El~ • Just-ce

be ':!Jone~
"1: y:.::JM

koji je priiavio slucaj kazao je policajcima da ne poznaje djevojku. Nakon samo jednog razgovora s istraziteljirna, on jepres tao s davan jern bilo kakvih informacija policiji, potvrdila je portparol policije Seron Nil (Sharron Nealjzaamerieke medije, Ona je dodala da covjek nije osumnjicen niti je osoba koja je polieiji operativno interesantna, Nedugo nakon 5[0 je rijelo pronadeno, istrazitelji su dobili nalog za pretres kuce te su prikup ili ilokaznimaterijaL' Nil je dodala da istrazitelji obraduju dokaze koji su prikuplieni uprethodnih nekoliko dana, ali je odbila komentirati kakvi su predmeti izuzeti, - J os saslusa vamo svjedoke, porodicu i prijatelje -

.5"

I -«:11. ~

L.o

6.~3po!:

Asmir t1uriic ~P:b;;;_h~ ~:
'JiE'LJ

;nd m1-.s;u

5:<0

rra.r'Ch-lfan2d:iy~:iI

"..~;1.

'~l

£.tct. " 5,~3I'r,_ pod""

Prijalelji na Facebaokll paslavljali oproslajne pOfuke vrijeme ubistva, Istrazitelji iDs ne znaju je Ii nesto ukradeno iz kuce iza koje se ubisrvo desilo. telji DZim (Jim) i Su (Sue) Scionka opisal isu [ekaoprelijepu mladu zenu koj a je sanjaladaode na koledz te postane glumica. - Aka imate imalo srca ... Ako znatenesro o ovoj situaciji, molim vas da javite nadleznim organirna - kazao ie Dzim. Iako se skolovala, Klaudijaje radila ufabrici tekile. Klaudijini prijatelji pokrenuli su Facebook profil na kojem su postavili broj ne oprostrajne poruke posveceneubijenoj prijateljici. A.ALJIMl

porodiea je odustala ad obdukcije jer su Ijekar mrtvozornik i uvidajna ekipa ur· vrdili da je rijee 0 klasienom suicidu vjesaniemkazuizpolicije. Tiielo A. T. predato je porodici, a dzenaza ce bili obavljena danas na Gradskarn mezarju u Odhku. Ta.T.

Molba udomit·elja
Hidic: Gavori/a da je 100 pasta Basanka kratko je kazala Nil. Tamosnji patolog utvrdio je nakon obdukcije da je uzrok smrti nesretne dievojkeprostrelna ranaglave, Njeno tiielo pronadeno je osam milja od kuce u kojoj je zivjela sa sestrom Samirom. Tijelo je bilo okrenuto licem prerua podu kod zad-,Na rnjestu zlocina smo proveli nekoliko sari pokusavajuci saznati sta se, ustvari, dogodilo, Potrebno ;e vise vrcruena da pregledamo sve dokaze koje sino prikupili-kazalajeNil. . . Inace, Hidic je tek zavrsila srednju skolu (Trinity High School) u Eulesu, potvrdila je za americke medije njena starija sestra Sa-

Jednaosoba je poginula, a dvije su povrijedene u sudaru auromobila i kombija u mjestu Rudanka kod Doboja. Nesreca se dogodila u ponedjeljak ujutro kada je "op-

Smrtno stradao suuozai: u 'opel
el astra" s lakom prikolieom, kojimjeupravljaoJ. S. iz Konjlea, presao na suprotnu saobraeajnu traku i direktno se sudario s kom bijem "fiat dukato", za cijim upravljacemje bio S. T. izBanjeLuke. U nesreCi je poginuo A. S. iz Bara kod Konjiea, koji je bio suvozac u "opel astri", dok jevozac "opela" zadobio teske tielesne povrede, a vo-

Teska saobracalna nesreea kod Doboja

,

zackombijalakse. U vida; su obavili sluzbeniei Policij ske staniee za bezbjednost saobraeaja Doboj, kojim je rukovodio defurru ruzilac.

Nestanak Edina Ljuce (28) iz Sarajeva prija vila ie njegova porodica. Posljednji put viden je u poned[eljak ujutro na parkingu u uliciAdija Mulabegovica 4u naselju Saraj-Polje, gdje je nastanjen, i orad mu se gubi svaki trag, Kako nam ie rekao njegOY prijatelj Mahir Karie, Edina je vidio portir na parkingu, a posljednji put se javio rno bitelom u 7.54 sati u ponedjeljak ujutro. . Portir ga je vidio kako uzima neslo izsvogaurakoji je ostao na parkingu. Posljednii pur se javio djevojci. On seuvijek javljao prodiciizato smo jos vise zabrinuti - rekao je Karie. Prema njegovim rijeCima, Edin je radio u frizer-

"eslao Edin uuca

Prijavljeno u Sarajevu

Ljuca: Vitien na parkingu skom salonu KS, koji se nalazi na Dobrinii, te ie u ponedjeliak naivjerovatniie henuo ua posao .. Porodiea moli gradane, ukoliko nesto znaju 0 Edinu, da jave polieiji iii na broj telefona 062 441111. A.C.

Ukratko

16

Dnevniavaz,srijeda, 4. juli/srpanJ 2012.

erna hronika

BANJA LUKA Tri uzroka pada "cessne" i pogibije pet osoba u Zaluzanlrna

Hoslllldario

"galf 2"

Vogosca

ulon n-)e I tehnl- HilS rauan
Dire.kcija za civilno zrakoplovstvo BiH dalate Padobranskom klubu Banja tuka dozvolu za rad lako, prema tehnieko] dokumentaciji, avian nije smio uopce ,Ietjeti • Koristeno automobilsko gorivo • Greska pilota
zba niti agencija u BiH. Naprotiv, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH dala je Padobranskorn klubu dozvolu za rad, a da uopce nije pregledala klub isacinila zapisnik iako, prema tehnicko] dokumentaciji, avionnijesmiouopceletjeti nakon 6. aprila?!

Lallie pourlJeden PJeiall

.. U saobracajuoj nesreci koja se dogodila jucer ujutro u vogoscanskorn naseliu Hotonj povrijeden je pjesak Ragib Hoso. Na njega je u trenutku dok je s autobuskog stajalista pokusavao prijeci rnagistralni put udario "golf 2" (A36-J-649), koji se kretao prerna Sarajevu. ad siline udara na vozilu ;e osteceno prcdnje staklo, Prerna rijecima Biljane jandric, portparola Klinickog centra Univerziteta u Sarajevu, Hoso je zadobio kontuziju desne ruke i frakturu desnog rucnog zgloba. Nakon zbrinjavanja na Ortopediji, pustan je na kucno lijecenie, Es.M.

Automobilsko gorivo, neispravan motor i greska pilotauzrokovali su tragediIU u kojoj su 20. maia zivot izgubila petorica banjaluckih padobranaca, izjavio ie jucer na konferenciji za novinare u Banjo] Luci Orner

Zatvaranje kluba
Padobranski klub Banja Luka bit ce privremeno zatvoren, a istraga ce obuhvatiti i tad Pado branskog kluba u Prijedoru, u kojem ie obucavan pilot Alen Crnalie. Svi rezultati istrage do sada dostavljeni su nadleznom tuzilastvu, koje ce narednih dana nastavi ti s kornpletiranjempredmeta. Polijetanje "cessne" 20, rnaja u 14satis trkace stazeu Zalufanima cak nije 01 evidentirano u satirna letenja, koii 3U, takoder, krajnje nernarno vodeni, Iako [e autogorivo u Americi dozvoljeno za let. ove vrste aviona, nasa se zemlja nikada nile ocitovala zakonskim uredbama 0 tome, no u svakom slucaju, izbor autogoriva i temperatura zraka kobnog dana bili su nedopustiva kombinaeija, - Autogorivo se ne smije

Kllli,;; [!Vjes/ilj prfldat Tlliilils{vu

Sarajevo

napad na Polica)ce

.. Pripadnici MUP-a KS uhapsili SU,U ponedjeljak Ansela Canu (36) iz Minhena zbog nap ada na sluzbenu osobu prilikom vrsenja poslova sigurnosti. On je u alkoholiziranom staniu fizicki napao policajce koj i su in tervenirali na terenu, A. C.

Kulh:, glavni istrazirelj Komisije za zrakoplovstvo Ministarstva transporta i veza BiH. Padobranski klub Bania Luka posjedovao je tehnicki neispravan avion koji je, uprkos tome, koristen cak i u kornercijalne svrhe. Interesantno je da se tim povodom nije ocitovala nijedna nadlezna inspekcijska slu-

Krhatine "cessnfl 182" na mjestu koristiti kada je temperatura zraka iznad 24 stepena Celzijeva. Moze doci do zracnih cepova u motoru, koji je, takoder, bio doslovno neispravan. Na stotinu metara od polijetanja uocen [ecrni dim. Pilotpravi materijalnu gresku i naglim pokretom se pokusava vrati ti, a aviongubi uzgon.pada, svi u avionu ad udara su smrtno stradali, gorivo se izlijeva u motor i avion gori. Ocevici pokusavaju gasiti, ali to ie nemoguce- objasnio ie KuLie.

tragedijfl

Parodlel neZadOUOllne
Buduci da je Kornisija ustanovila da na dan letenia ni N emanja Goronja, jedan od najboljih regionalnih padobranaca, takoder nijc imao dozvolu, posebno j e potreslo porodice nastradalih. Majka Srdana Kosica se tom prilikom vrlo drsko obratila Kulicu, ocjenjujuci izvjestaj skandalozPopravke na avionu cak su radene u privatnoj reziji, sto je, kako smatra Kulic, zastrasujuce. Osiguravaiuca kuca "Trigla v" avion cak zavodi u dokumentima kao "jedrilicu s dozvoljenih pet osoba.plus pilot", iako ie let[elica "cessna" mogla iznijeti pilota, tri putnika i jedoo dijete. Dakle, avion je imao cak inedozvoljenu tezinu. Podsjetimo, na trkacoj nim i neistinitim. Zoran Kovacevic, v. d. sekretara Padobranskog kluba, rekao ie jucer da se ne slaze s izviesraiem. Kulie je odgovorio da se kao bivsi Clan padobranske reprezentacije J ugoslavije smatra vrlo kompetentnim, ali da nema namjeru nikoga osudivati niti oglasavati krivcern. stazi u Zaluzanima srusila se "cessna 182" u kojoj 3U bili clanovi Padobranskog kluba Banja Luka, pilot Alen Crnalic (24), zatirn dugogodisnii instruktor padobranstva Neruania Goronja (32), sportski padobranac Stefan Karanovic (24) !e tek punoIietni padobranci koiima ie ovo trebao biti prvi pravi skok Nikola Stevie i Srdan Kosic. V. STEVANOVIC

Kupljen star
Procjena Komisiie ie i da pilot nije pokusao da se vrati, avion hi pao,alije vrlo vjerovatno da bi svi prezivjeli. Komisija nije mogla utvrditi i je li, kako tvrdi Kulic, pilot polozic ispi t iz vanrednih postupaka. Avion je kupljen kao relativno star u Americi.

Doljani

Uhuacen prema DoUernici

Majka Srdana Kosiria izvjestaj smalra skanda{oznim

"".Policijski s[uzbenici Jedinice graniene polici;e Dol;ani gu 30. iuna 2012. godine u 20 sati prilikom ulaska u Bosnu i Hercegavinu uhapsili driavljanina BiB V. E. (28), nakon sto je granicnom kontrolorn utVIdeno da je MUP RS za njim raspisao potraguzbog:razbo;nistva. U trenutku hapsen;a V. E. se nalazio u "opelu" bh. registarskih aznska, a predat je sluzbenicima SudskepolicijeTrebioje.

Nakon oporavka u Klinickim centrima u Tuzli i Zenici

HradlJluac stoHa PNDaCan
Admir I-Iasanbegovie, visestruki kradljivac stoke i poeinilac drugih teskih krivicnih djela, zbog ('ega su za ojim raspisane cetiri potjerDice, nakon oporavka na UKC-u u Tuzlii Zenici,prebacen;e u pritvorsku ;edinicu Okruznog zatvora u Doboiu, saznajemo iz policijskih izvora. Pritvor mujeodreden oa prijed[og Okruznog tuiilastva iz Doboja kako ne bi ut;ecao oa svjedoke i pobjegao van granica BiI-I. Za njegovim saueesnikom, takoder kriminalcem i kradljivcem stoke, Sabahudioom Silaidzijom policija jos tragaioceknieseda bi vr[0 brzo mogao biti uhapsen. Hasanbegovic je uhvacen u zajednickoj po[icij-

dObOJSHIzaluor
skoj akciji koja je nslijedila 19. luna nakon krade juneta teskog 200 ki[ograma u povratoickom naselju Sjenina. Na [okaci;i Duje kradljivce jepresrela policija. Tada je Ha5anbegovic "audi;om" pOkusao pregaziti policijskog inspektora Elvira OmerCica, koji je u samoodbrani iz sluzbenog pisto[ia ispalio jedan metak povrijedivsi Hasanbegovica. Sila;dzi;a ;e pob;egao i kri;e se u sumama Becoja. HeALIC

crnahronika

Dnevni avaz, srijBda, 4. julVsrpanj 2012.

17
Poficajci pored tijefa nasiradafe zene
(Foro: A. SallhbBgovft)

Mjesto nesreee: Sletjeli

[J

ostra; krivini

(Foto: A. Salihbegovio)

Naselje Zgosca kod Kaknja

UCilelJiease aeila 18.'15. surala sOlilera
Milornirka Vincic (50) zivjela sarna u stanu • Ranije se pokusala dva puta ubiti
Milomirka VinCic (50) tragicno ie nastradala u ponedjeljak oko 21.30 sari padom sa 15, sprata solitera broj 2 u centru Kaknja, Sumnja se na samoubistvo, a motivisu nepoznati. Zena je zivjela sama u stanu na 15. spratu i, prema onome sto su vidjeli neki od stanara, smrt je izazvana padom sa so litera, najvjerovatnije iz stana u kojem je zi vielaoIdentitet tragicno nastradale zene policijskim sluzbenicima potvrdio je predsjednik kucnog savjeta solitera. J edan od stanara na 1Z.. spratu bio je na prozoru kada je zena pala na asfalt, Milomirka nije imala djece, nije bila udata, a radila jekao uciteljica, Vecnekoliko godina nije u radnom odnosu. Poslije rata zivjela je s majkom, koja jeumr lao Stanari su nam ispricali da je u posljednje vrijeme imala i zdravstvenih problema. Po nalogu kantonalnog tuzioca tijelo nesretne zene prevezeno [e u prosekturu Gradskih grobalja u Visoko radi pregleda. Prema dostupnim inforrnacijarna iz PS Kakanj, Milomirka se dva putapokusalaubiti, Az.S.

'VUgO' 818110 U Hanal
Dvolica rnladlca prevezena u bolnicu
Dvije osobe zadobile su teze rjelesne ozljede u saobracajnoj nesreci koja se u ponedjeljak dogodila u naselju Zgosca kod Kaknja, Prema informacijama s mjesta dogadaia, automobil "yugo" (357-T-896), krecuci se iz pravca Kaknja prerna Trscu, sletio je u iednoj os troj krivini s kolovoza u iarak. Vozac C. E. i suvozac M. A., obojica iz Kaknja, vozilorn Rime pornoci prevezeni su u Dom zdravlja Kakanj, odakle su prebaceni do Kantonalne bolnice Zenica i, prerna posljednjim informacija, nisu zivo[ao ugrozeni, U vidaj su obavili sluzbenici PbKakanj. Az.S.

Motociklista A. L. poginuo je na novom putu Lukavica - Pale u mjestu Kriz prilikorn pada s motocikla "suzuki", dok je njegova saputnicaB. P. teskopovrijedena. Nesreca se desila II trenutku kada [e A. L., krecuci se iz pravca Lukavice prerna Tvrdicima, izgubio kontroIu nad motociklom i udario u ivicniak, Tom prilikorn

PDD~nu motoclHllsta

Nesreca u lukavicl

vozac je pao s motoeikla i udario u saobracaini znak, nakon cega ie podlegao zadobi venim povredama, Njegova saputnica B. P. prevezena j e u Klinicki centar Kasindo, gdje ioi je ukazana Ijekarskapomoc, U vidaju koj i je obavila policija prisustvovali su dezurni tuzilac i viestak saobracaine struke, A. C.

Sol/ter u kojem je iivje/a

HradlJiuCi Odnreli 4.800 HM
Obili set tirrne i sindikalnu kasu, u kojoj je bilo sarno 20 KM • Unistili sistern videonadzora
N epoznate osobe provalile u prostorije Fabrike korn-flipsa II Babunovicima kod Srebrenika i tom prilikorn iz sefaodnijde4.800 KM,
EU

Oplackan novaciz Fabrike korn-flipsa u Srebreniku

Nesmetan prolaz
Lopovi su podesnim predmetom napravili rnanji otvor na zastitnoj ogradi kruga fabrike, a potom su razva-

oko 4.800 maraka. Iz direktorove kancelarije ukrali su jednu tasnu, a demontirali su i odnijeli i 16-kanalni snimac sistema videonadzora kojim je bio pokriven kompletan poslovni hug.

Nesvakidasn]a saobracajna nesreca u kojoj je smrtno stradala ptica grabl jivica dogodila se jucer ujutro na regionalnoj cesti Orasje Bosanski Samac u selu Tolisa kod Orasja. Iz Saobracajne policiie kazu da jeu automobil "caddy", koji je vozio Dzevad E. iz Odzaka, u letu udario soko.

UOZllOm usmrtlo soMOla

Neobican udes kod Orasla

- Na dijelu puta na lokaciji Poljice iz grmlja je sasvim neoceki vano izletio soko i udario u bocnu stranu vozila. Vozac je prosao bez povreda, a na automobilu su nastala mehanicka ostecenja-kafu izpolicije, Mrtva ptica predate je 10vackorn udruzenju "Sava" u Orasju, Ta. T.

saee
Okruznorn tuzilastvu Istocno Sarajevo dostavljen je izvjestai protiv D. M. i R. D. iz Milica zbog krade koju su pocinili 6. juna. Oni EU nasilu usli u kucu B.. S. iz Milica, odakle su odnijeli zlatni i srebreni nakit, kao i 180 KM, saopceno je iz Centra jayne bezbjednosri Bijeljina, Isti pocinioci su 14. juna ukrali manju kolicinu novca iz knee M. R. izMilica.

Cislili trag.ove
- Sve ukazuje da je rijec 0 profesionalnim lopovirna koji su demontiranjem i kradom snirnaca ocito zeljeliunisti ti videornateriial nadzornih kamera koje EU vj erovatno snirnile njihov ulazak u hug fabrike. Uz to, po podu kancelarija prosuli su i vecu kolicinu vode i deterdzenta za sude, Cime su pokusali unistiti tragove provalne krade - istice Avdie. Ukupna materijalna steta, prem a procjeni Avdica, izoosi ok06.000 maraka. O.MUJKlC

Avdic: Djelo profesionalaca

S~f [J kojf1m ;e bio novae Iili metalna protivpozarna vrata na magacinu gotovih proizvoda. N akon toga obi]i su i vrata na pogonu za proizvodnju slanih stapiea, odakle su imali neometan prolaz do kancelarija. KakosaznajemoodHusnije AvdiCa, direktora Fa-

(FolD: O. Mujkic)

brike korn-flipsa, nakon 5(0 EU usli u kanceIariju sekreta· rice, lopovi su razvali]i katanac na kasi sindikalne organizacije, a potom su obili i veliki sef firme. Iz kase sindikalne organizacije odnijeli su 20 maraka, dok su u velikoj metalnoj kasi firme pronasli i uzeli

.. Policij sko] stanici Srebrenik obratio se M. C. iz Sladne kod Srebrenikai prijavio da su nepoznateosobe iz njegove sume Pilipovina, koja se nalazi u blizini srebrenickog naselja Lusnica.ukrali vecu kolicinu oblovine. Prema prijavi vlasnika, lopovi su izmedu 30. juna i 3. jula posjekli iotudili vee; broj stabala bukvei ostalog lis topadnog drveca, zapremine oko 15 kubnih metara. Ukupnamaterijalna stera procjerrjujes.e na oko l.000 maraka. o dogadaju je obavi;esten defurni kantonalni tuzilac, a uvidaj na IiCllmjestaobavili sllpripadnici Odjela krirninalistickepoIicije PS Srebrenik, koji u'agaju za kradliivcima. O.M.

LDDoul DOS)81111stabla

biznis

D~evni avaz, srijeda, 4, julVsrpanj 2012,

19

Na spisku zaposlenih firma trenutno nna 19 radnika
Bez velikih nada da ce uspjeti, menadzment "Gradine" Prozor prije vise od tri mieseca u trazenju izlazaod priieteceg stecaja objavio je oglas u kojem su pozvao zainteresirane poslovne Ijude da investiraju u obnovu djelarnosti firme, Poziv se isplatio izagrebackafinua "Gradirelj svratista" izrazila je ozbiljne namjere da "Gradinu" postavi na zdrave
osnove,

- Kupovinom dionica na berzi zagrebacka firma, vlasnistvo covjeka iz ovih kraje-

Agills; .1njegovdirektor

na odlasklJ

PDesalt za EUrOPD
Rudarski institut iz Tuzle prije vise od 35 godina uradio je elaborat 0 primjeni dolomita iz rnajdana u Podboru u industriji, Pokazalo se da ie to najcistiji dolomitni pijesak u Evropi re da se moze upotrebliavati u industriji boja, maltera, pa cak i u proizvodnji lijekova, Nista od toga do danas nije realizirano.
(Foto: H, M •••• ;

va, postala je naiveci dionicar sa oko 30 posto udjela, U skladu sa zakonom, odrzali smo redovnu Skupstinu dionicara na kojoj je izabran novi Nadzorni odbor u koji su usla dva predstavnika zagrebacke firme - kaze Marko Beljo, direktor "Gradine", Na spisku zaposlenih "Gradina" trenutno ima 19

radnika. Novi vlasnik namjerava krenuti S ozivljavanjem firme, a to znaci poslovanje u oblasti gradevinarstva, proizvodnji pijeska i betona te preradi dolomita za potrebe hemijske industrije. Vee duze vrijerne racun kompanije ie blokirau i bilo ie samo pitanje dana kada ce stecaj biti pokrenut. To je

posljedica drasticnog smanjenja posla u zemlji i susjednoj Hrvatskoj, zbog cega su nastali ogromni dugovi, - Nadamo se da ce do jeseni novi vlasnik preuzetu komplernu upravljacku struk turu, odnosno pcstati vecinski vlasnik i da ce za nasu firmu doci bolji dani dodao je Beljo. H. M.

Cileoe meda eoormoo ce rasti
Ove zime bilo je vise gubitaka nego oblcno, govori Mehmed Smajlovic, predsjednik Udruzenja pcelara "Maja"
za "Dnevni avaz' da je tokom zime unisteno 20 do 30 posto pcela, - Prinosi od bagrema ove godine su skroz podbacili, Sada imamo kesten ilipu. Peele su usle u fazu proizvodnje meda ad kestena i nadamo se da cemo popraviti situaciju,

Busanskoherceqovacld pcelan upozoravaju na losu situaciju

Predsjednik uprave britanske banke "Barclays" Markus Agius (Marcus) dao je ostavku i tako platio stetu koju ie kornpaniji nauin uarnjestanie kamatnih stopa za medubankarske pozaimiceo Banka je najavila Agiusov odlazak i obecala nezavisnu reviziju, suocena s brojnim pitanjima a poziciji izvrsnog direktora Boba Dajrnonda (Diamond) i opcenito etici u londonskom finansijskom centru. U pitanju je manipulacija kamatnim SIOpama libor i euribor, koje igraiu kliucnu ulogu na medunarodnim trzistima i

"Barcaus iSlraitUa reuara s kamatama
ll °

Nakon ostavke prvog covleka

utjecu na banke, preduzeca i pojedince sirorn svijeta, Iz .Barclaysa" su saopcili da ce Agius, koji je predsjedavao bankom sest godina, ostati na svoioj poziciii dok se ne nade njegov nasljednik. Trzista traze i odgovor na pitanje a sudbini izvrsnog direktora Dajmonda, s obziram na ucestale pozive za njegovim odlaskom, Postavlja se, takoder, i pitanje hoce li najnoviji bankarski skandal rezultirati radikalnom promjenom modela poslovauja u Sitiiu, s obzirom na pritiske iz politickog vrha,

Pcelari u Bosni i Hercegovilli ove godinenalaze se u Vela teSkoj situaciii, prvenstveno zbog vremenskih neprilika koje su nasu zemlju pogodile ad
pocetka godine, Peelari upozoravaiu da ce cijene meda znarna porasti u odnosu na proslu godinu. SulejmanAlijagic.pr-

Cijene ce enormno rasti, jer meda skoro da i nece biti - kazao je Alijagic, Iz Udruzenja pcelara Tuzla apeliraju na sve nadlezne institucije da sesto prije upoznaju S izuzetno teskim stanjem u pcelarstvu, Kazu da
nece moci sarni savladati

edsjednik Saveza pcelaraUSK,istakaoje

stalu situaciju, Husein J ahie, predsjednik Udruzenja pcelara T uzla, navodi da ne pamti ovako nepogodne uvjete za pcelarstvo,

ua-

- Ooto je da ce i ova pcelarska godina biti u prosjeku dosta [oSate se i ave godine

mogu u prosjeku ocekivati manji prinosi, Najvazniiirn srnatrarn ocuvanie pcelinjeg fonda - istakao ie J ahic, Mehmed Smajlovic, predsjednik U druzenja pcelara "Maja" iz Ilijasa, nada se da ce se prinosi popraviti u sumskoi i Iivadskoj ispasi, - Ove zime bilo ie vise gubitaka nego obicno, Bavljenje pcelarstvorn nasi odredenu dozu rizika. N ase udruzenje bavi se i analitikom, ali ne mozemo sa sigumoseu kazali zasro je bagrem podbacio - naglasio je Smajlovic,

90 dana do sajma

Ukratko

I

_2_2

_____;;,Dne.::::.::vniava=-::.z,srii:::..:;__eda, 4. juli/srpanj 2012.

glo·bus

SIRIJA Damask donosi nove

niita od
pOdjele

Poruka NATO-a

EI-Asadizrazio
Sirijski predsj ednik Basar el-Asad (Bashar al-Assad) objavio je iucer tri nova "antireroristicka' zakona, javila je drzavna novinska agencija SANA. Prvi zakon nalaze da drzavnisluzbenik osuden za "bilo kakav reroristicki akrbilo da je u njemu direktno ucesrvovao, bilo da je pomagao u njegovom izvrsenju iii da je pruzio materiial ilirnoralnupodrsku teroristickirn grupama na bilo koji naein - mora biti srniienjen", prenosi AFP. Drugi zakon predvida zatvorske kazne u trajanju od 10 do 20 godina, uz tezak

Ii-. Generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen (Fogh Rasmussen) ocijenio [e da je stanje na sjeveru Kosova "zabrinjavajuce" te je pozvao sve strane da nadu miroljubivo i politicko
jednom rekao da podjele Kosova nece biti. On je u razgovoru za agenciju Beta ponovio da ie NATO
vee odlozio smanjenje broja snaga KFOR-a zbog

Hosoua

riesenie za Kosovo i ;05

Homenlar: EI-Asad lalll
List koji izlazi na Floridi "Tampa Bay Times" objavio je komentar Amara Abdulhamida, sirijskog disidenta i aktiviste, Reufa Bairovica, analincara iz VaSiogrona, i Kurta Basinera (Bassuener) iz Vijeca

za politicku dernakratizaeiju iz Sarajeva a trenumoj siruaeiji u Siriji i njenoi usporedbi sa.situaeiiom u Bili. U tekstu,
izmedu ostalog, stoji:

"rovite situacije na sieveru Kosova",

Meksiko

Ii- Andres Manuel Lopez Obrador, drugi predsjednicki kandidat po broju glasova na izborima u Meksiku, odbio je priznati poraz navodeci da [e niegov protivnik Enrike Penja Nieto (Pena Nieto) prekrsio izhorna pravila. Obrador je na izborima osvojio sest posto rnanje glasovanego. Nieto, ali nije najavio hoce li traziti istragu 0 glasanju.

IZbOrnOg gUblbll1la

PObUna

- Odlucna akcija Zapada u Siriji malo j e vjerovatna do kraja 2012. Osim uo-

Propao kredit

MMF odbiO
lZrael

milijardu dolara kredita ad Medunarodnag monerarnog fonda da ih transferira Palesrinskoj upravi da hi je spasio ad kolapsa. MMF [e odbacio zahtiev jer nije zelia napraviti presedan da iedna drzava dobiva zajarn za PU koja ne upravlja drzavom, Palesrinska ekonomija suocila se s finansijskom krizom zbog smanienja visine te pornoci od zapadnih zemalja kao i bogatih zernalja Zaliva, ali i uslied izraelskih ogranieenja ua trgovinn.

Ii- Izraelnije uspio dobiti

U seriji bornbaskih napada strom Iraka, uoei obiljezavanja godisnjice rodenja Imama Mehdija u perak, ubijeno j e najrnanje 36 i ranjeno vise od lGOljudi. U iuccrasnjoj eksploziji kamiona born he na promet _ no; pijaci u iuznom irackom gradu Divaniia ubijeno je najmanje 25 ljudi i ranjeno oko70. A tak je izveden u blizini siitske dzarniie, gdje se hodocasnici okupljaju na putu ka Kerbeli. U gradu je uveden djelimicni policijski sat izatvoreni su svi prilazi grndu.navodi Reuters.

Sllle UbilaJU uoei gOdliD)ICe ~rn ~r~D~rnW~m~[ffi; rodeO)a Imama mehd"la bol~~~m~~:::~:::":1
Perzijskizaliev kako bi drzale strateski vodeni put kroz Horrnuz 01vorenirni mogle udariti duboko u Iran u slucaju regionalne vojne eskalacije, pise "N ew York Times". List navodi rijeci visih zvanicnika koji kazu da tiIzrael iVasingtonozbiliniu pogledu odnosenja prema iranskom nuklearnomprogramu i dd:anju ruoreuza Horrnuz otvorenim za transportnafre s Bliskog istoka. U regionalne haze su rasporedeni borbeni avioni da bi se ojacala postojeca udarna grupa na nosacu aviona,navodiNYT. Ovnjeobjavljenouporedo s viiestima izIrana da. je tokom vojne viezbe "Veliki poslanik 7" Iran lansirao nekoliko raketa dugog, sredniegikraceg dumeta.

vU

seriji napada vise ad 30 mrtvih i 100 ranjenih

Iran raketama izaziva reakciju

Najvise irlaV8

118

okupljalislu prema Kerbeli

Ii- Imigrantikoji sunajedri-

Imigranll smleilenl U 'Carllas'
rupana Frana Skokandic, On je kazao da ce imigranti u "Caritasovoj" zgradi imari znarno bolie uvjeri za smjestaj.] edan imigrant je hospitaliziran u Opcoj bolnidubrovackog

liei "Maria Drink" doteglieni 11 dubrovacku luku Gruz juC-eru premjesteni u zgradu s
"Caritasa" Dubrovacke biskupije, potvrdio je zamjenik

ci Dubrovnik, a ostali su zdravi, Prema saznanjima medija, brod s imigranitima iz Somaliie, Egipta, Sirije i Afganistana namjeravao je
pristati negdjeulraliii,

Sjever Kosova
Ii-

Policiia Kosova saopcila je da su iucer grope gradana nenajavljeno blokiralc puteve u sjevernom

PrOtest Srba

dijelu Kosovske Mitrovice, Zubinom Potoku, Zveeanu i Leposavieu. Srbi su pratestirali prativ odIuke a akoncanju u.adgledanja nezavisu.osti. Protesti sU trajali aka dva sata.

035 704 '94D I U3 656,6&8 -.saman.ba

I

em sefu HDZ-a i hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu u 51ucaiu "Fimi medija" iskaz je jucer dala i doskorasnja premijerka i sefica HDZ-aJadranka Koser, Ona ie Il3 zagrebackom Zupanijskom sudu ustvrdila da nije znala zanelegalnofinansiranjeHDZ-a. Naglasila Ie da jeSanader donosio odluke a sazivanju Predsjednistva HDZ-a na kome su odIuke donoSene

Ii- U nastavku sudenja bivs-

Kosor: HDZ~UniSUlrebali cmi londoui
jednoglasno, kao i da Predsjednistvo nije donosilo Z3vrsne racune ni finansijske
iako ieodlucivalo planove, a

nekim stvarima vezanim za finansije HDZ-a. Kosar je rekla da je novae koji nije bio evidenuran, oka 300.000 eura i aka dva miliona kuna (267.000 eura) za koji je radasnji sef finansija. i jedan ad optuzenih Mladen Barisic tvrdio da se radi 0 donaciia-

rna predat USKOK·u u ok[00ru201 O. go dine. Kosor je naglasila da se HDZ finansirao iz tri izvora: donacija, drzavnog budzeta i budzeta lokalne sarnouprave, - Prihodi iz budzeta su za HDZ bili izdasni - rekla je Kosar i dadala da je smatralada su svipjevaEikoji se na sudenju dovode u vezu s finansiran.jem iz ernih fondava nastupali besplatno.

globus

Dnevni avaz, sriieda, 4, jullisrpanj 2012,

23

Ukratko

all DaboreB pro
fizicki tad, za bilo kakav tin nasilja ili otmicu radi otkupa. Detalja a rrecern zakonu nema. Tokorn debate proslog cetvrtka clanovi sirijskog parlarnenta izjavili su da su zakoni "potrebni u ovoj fazi, s obzirom nu negativan utiecai terorizrna na sigurnost zemlje i njenih gradana", Proslog mjeseca El-Asad je rekao ministrima u vladi da je zernlja u "ratnorn stanju" i nalozio im da uguse pobunuprouvrezima, Inace, sirijske vlasti pod "teroristima" podrazumiievaju i pobunienicke borce i nenaoruzaneakrivisre, El-Asad je, takoder, izrazio zaljenje zbag toga SIOsu sirijske snage oborile turski avian proslog rnjeseca, isticuci da nece dozvoliti da tenzije izmedu dvije zernlje prerastu u otvorenisukob, S druge strane, Rusija je objavila da ima precizne podatke koji pokazuju da ie turbicajenih poruka "nikad vise", izgleda da su zapadni celnici naucili malo iz zemalja poput BiH i Kosova - u kojima ie u oba slucaja upotreba vanjske sile bila od sustinskog znacaja. EI-Asad je, u meduvrernenu, prepisao taktiku direktno iz biljeznice Slobodana Milosevica. Uvidajuci da je preuzirnanje kontrole nad kornplernom zemljom daleka mogucnost, El-Asad koristi svoiu vojnu superiornost da stvori homogeni dio Sirije duz obale, u velikoj mjeri nalik na ono lito ie Milosevic ucinio 1992.-1995. godine, kada ie stvorio danasnju Republiku Srpsku u BiR. U prkos cinjenici da

zakone, UN upozorava na poiacano naoruzavanie obje strane

zaljenje zbog toga sto su siriiske snage oborile turski avion prosloq mjeseca
ski ratni avian koji je Sieija oborila 22. juna narusiosirijski zracni prostor, odnosno, da Moskva ima podatke 0 citavorn njegovom.letu. U meduvremenu, visoka kornesarka UN -a za Ijudska pravaNaviPilaj izjavila je da sirijska vlad" i opozicija dobi vaj u sve vise oruzja, S [0

Vila

podgriiava daljnje nasilje kojevec traie 16 mjeseci. Takoder je objavljeno da je skoro 300 Sirijaca, medu koiimasu ipripadnici vojske, prebjeglo II Tursku. Meau nj ima je 8S pripadnika Oruzanih snaga , ad kojib je jedan general, a dvadesetak sunizi oficiri.prenosi Af'P,

illu pre:piSaO iz biilJeinice Siobodana MilOSeuiCa
pribjegava takvoi raktici, El-Asad jos nije uspio u transformiraniu sukoba II sveobuhvatni gradanski rat, Dok Zapad ne bude djelovao odlucniie, ti pritisci bi mogli postati ncizdrzivi, s karastrofalnim rezulratirna po Siriju, za regiju i za "arapsko prolj ece", Kako bi spriiecio da Sirija postane nova BiH, Zapad bi trebao primijeniti svoje balkanske lekciie priie nego sto El-Asad to ostvari - pisu Ahdulhamid i Basiner,

... Gert Vilders (Geert Wilders), sef glavne desnicarske stranke u Holandiji Slobodarske parrije, obznanio je njenu novu platformu ciji slogan govori sam za sebe: "Njihov Brisel, nasa Holandija." Umjesto protivljenja islamu, zbog cega [e Slobodarska partija postala treca najjaca snaga u parlamenru, Vilders sada kao kljucnu temu istice protivljenje ED.

Ullders oraliu EU

Holandija

Obrenovac

Amerikance navodno iritira Dacic svojom kosovskom retorikom koja je populisficka i koja vraca Srbiju u proslost
Mandatar za sastav nove Vlade Srbije i lider socijalista Ivica Dade izjavio ie [ucer da ocekuje da iduce sedmice bude odrzana sjednica Skupstine Srbije na kojoj ce biti izabranpredsjednikparlamenta, a potom i sjednica na kojaj bi bila izabrana nova vlada, Nakon razgovora s predsjednikorn Ujedinjenih regiona Srbije (URS) Mladanom Dinkicem a formiranju nove "lade Dacic je rekao da ee socijalisti, Srpska napredna stranka i URS ubrzo "finalizirati koalicioni sporazum koji ee porpisa-

AmerlMa CI praue Dladu Od demoMrala - nap dnlaMa?
[I sve strane",
- [asno ie da je parlamentarna vecinapolitickarealnost i radi se na tome da Vlada s[a prije bude formirana - rekao je Dade na zajednickoi konferenciji za novinare, U Beograd je iucer doputovao zamjenik pornocnika americke drzavne tajnice Filip Riker (Philip Reeker). Iz Ameritke arnbasade u Beogradu saopceno je da se radi 0 redavnoj posj eti regiji ida ce se tokom trodnevnog boravka sastati s hderima politickog zivota Srbije kao sto je bio slucaj rokom nje-

Srbijanska starnpa 0 razlozima posjete Filipa Rikera Beogradu

... U menzi Termoelektrane "Nikola Tesla" u Obrenovcu [ucer ujutro je suprug ubio zenu, Kako je potvrdeno Tanjugu iz MUP-a Sroiie, ubijena je T. T. (32), zaposlena uTE. Ona je ubijena nozem u
roaleru, a kako se sumnja,

na poslu

UbiO SUPltgU

pocinilac je njen suprug koji je zaposlen u istoj firmi. On je nakon ubistva jedoom od rukovodilaca poslaoporuku koia ie glasila: "Zavrsio sam s njom." Ubistvo se dogodilo nakon svade supruznika,

Turska

Uilinutl soeCi)alnl SUdoul
osumnjicene

... Turska je ukinula specijalne sudove koji su bilina-

dlezni u slucaievima vezanim za kurdske militante i
za pokusai

Dacie je jucer kazao da je uvjeren da se vlada SAD-a nema namjeru mileSa.!i u formiranje Vlade Srblje. - Tako je barem zvanieno objavljeno. Vise puta sam se sreo s Rikerom, i to u naikriricnijim situaeijama i spreman sam da i dalje razgovaramo - rekao je DaCic poslije razgovora s predstavnicima URS-a. On je dodao da je SAD jedan od kljucnih partnera Srbije i da se radi na unapredenju odnosa dviju zemalja. Dacie je naglasio da

Dacil:: nisam se lalimiCiO na izborima u SAD-U

drzavnog udara, Ova mjera je dio sudske reforme koju ie predlozila i provela vladainca Partiia pravde irazvoia, Speciialoisudovi su se ba\'ili slueajevima nekdliko stotina osoba, ad kojib.su vecrna bili aktivni i penzionisani vojni oficiri, optuZeni da BU planirali da svrgnu vladu, prenosi AFP.

se nije "takmiCio" na izborima u Brilaniji, RUsi;i, SAD-u, vee u Srbiji, ida, ako nekome treba odgovarati, onda je to srpski narod. - Ako se neki stav utvrauje po tome da Ii nisam vise s Borisom Tadicem, to je neozbiljno. U oSlalom,. to mi niko nije ni rekao.Pilanje je da Ii je SNS prihvarljiviji za n;ihrekao je Dacie odgovarajuei n a pitauje ocekuje Ii da ce mu Riker prenijeti stav SAD-a da je nepozeljan za premijera,

goveprethodneposjete. No, "Blic" u diplomatskim krugovima saznaje da Amerika ne zeli vidjeri Daeiea. na mjesru premijera Srbi;e i zato se odlucila aktivnije llkljuciti u stranacke dogovore 0 novoj vladi. Navodno ce Riker, prerna nalogll driavne tajnice SAD-a Hilari Klinton (Hillary Clinton), lobirati za veIiku koaliciju naprednjaka i demokrata. Riker bi se, pise list, trebao sastati pri;e svega sa sefom SNS-a Aleksandrom

Vuci~em,ali i s liderom DS-a Borisom Tadicem i utvrditi je Ii jos moguce da sedogovori velika koalicija. Naruku mu idu preveliki Labrjevi malib stranaka koji s deset posta ilimanje osvojenih glasova traze kljucne poluge vlasti odnaprednjaka. Amerikance lrl!1ra Dacic svojom kosovskom retorikom koja je popu[isticka i koja vraca Srbiju u proslost, orezava sigurnosnu situaciju na sjeveru Kosova i otezava svaki dogovor u vezi s ovim veoma teSkim pitanjem za

region - 0 biasnjava za "Blic" jedandiplamata. Sumnje da SAD ne gleda s odobravanjem naprijedlog da premijer bude DaciC produbljene su nakon DaClcevih posjeta Rusiji, koja je, navodno, pokazala zainteresiranost za kupovinll velikih i nepri vatiziranih drzavnih sistema papm EP S-a iIi Telekoma. B92 saznaje da ce u toku sedmice u Beogradu d06 i pomocnik americkog drZJlvnog sekretara Filip Gordon (Philip).

... Cervero sluzbenika Medunarodoog hi· vicnog suda (ICC) oslobodeno nakan cetiri sedmice priIvma pod optuzbom za spij uniranje. Oni su doputovali u Holandiju jucer ujntro, saopdo je ICC. Tim je opmzen dok je obilazio Saifa el-hlama Gadafija, sina svrgnlltog Iibijskog celnika Mnamara Gadafija.

OSIObOdeni SIUZlJenlCi ICC-a

Ubija

kiosk

Dnsvni avaz, srijeda, 4. juli/srpanj 2012.

25

SKANDAL U KOMSILUKU Ljubavni trougao pod ilegalnim nadzorom

Prica iz jula2009. ovih dana je kulminirala potvrdom USKOK-ove opfuznice protiv dvojice zaqrebackih policajaca zbog kaznenih djela zloupotrebe polozaja i ovlasti
Uglednog zagrebackog pulmologa M. M. ljubornora je mjesecima izjedala, Tog prokletnika iz Instituta "Ruder Boskovic", njegovog vrSnjaka, najradije bi propustio kroz sake, ali nije mogao dokazati da liubuie s njegovorn suprugoin, pozna tom zagrebackom stomatologinjom. sumnju da ga vara sa 60-godisnjim doktorom hernije iz Iustitura "Ruder Boskovic", Hernicarsko-medicinski ljubavni trougao, nairne, bio je predrnct ilegalne krim-obrade koiu je Iiubomorni suprug narucio direktno u policiiskoj stanici, Nakon sto je dosao u policijskustanicuM. M, iesluzbenicima ispricao da ie uvjeren da gazena vara tedamu ieza to potrebna potvrda do koje se mozedoci samo pracenjem telefonskih kontakata.

PolicaJCi DriSiUSMiuaiiSHDMU DUb momo .zagrebaCMOglellara

EI-Asiri nlkada nije propustia nijednu molitvu

do dZami)B Da Damaz
~IN5i U zabacenom selu Alaziza u Saudijskoj Arabiji jedan 75-godisnjak svaki dan pet putapuzeci ide do dzarniiena namaz, J os 0 rkako je bio djecak, Abdulah el-Asiri nikada nije Pl'OPUStio nijednu molitvu u lokalnoj dzamiji upr-

Pel puta Da daD PUli

Uprkos hendikepu

Sluzbena taina
Sjetio se starog znanca, visokopozicioniranog policajca, i zatrazio pomoc, Nakon kraceg razrnisljanja, on gajeuputio ustanicuu Maklaka su znali da krse ovlasti, paJicajci su se dali na posao ie ovih dana kulminirala potsimiru.gdje je iotisao. Tako je otprilike pocela vrdomUSKOK-oveopruiniprica iz vruceg jula 2009. koja ce proriv dvojice zagrebackih policajaca zbog krivicnih diela zloupotrebe polozaja i ovlastii odavanja sluzbene tajne, Optuzeni su policaici M. sada se ne sporninje, ali s R. (41) i N. 0. (38), oboiica obzirom na to da su obojica solidno pozicionirani slupolicajaca provela vise od zbenici. Na optuzenicku mjesec u pritvoru i prijeti klupu ce i 60-godisnji pulim do pet godina zatvora, molog M, M., koji ie policajne iskliueuje se da bi to ime ce potaknuo da pribave pomoglo biti spornenuto na pis telefonskih pozi va njesudu, gove supruge da bi potvrdio

kos hendikepu, Bilo lieto iii zima, Abdulah svaki dan odlazi u dzamiju. Ima trojicu brace i cetiri sestre i rnnogo rodaka koji su setokomgodinao njemubrinuli. [edan od rodaka Abdul Aziz kazedaje snimiovideoo svom daidzi kako bi svijetu pokazao njegovu "upornost, odlucnostisnagu",

Telefonski brojevi
Policajci su se, premda su znali da tako krse ovlasti i zloupotrebljavaju resurse MUP-a,dalinaposao. Ljekar im je dao sve telefonske brojeve supruge i svog vrsnjaka, Trazio je da mu istraze ucestalost poziva i njihova trajanje, Slucaj je iznenadia sve koji se njime bave jet je gotovo nejverovatno da policija po narudzbi gradana spijuniradrugegradane.

Migs uisoMeinstance u MUP-u
Ali ono cega za sada u opruznici nema, a "J urarnii list" nesluzbeno doznaje, dvojica policaiaca su 5 visoke instance u MUP-u dobila mig cia pomognu ljekaru u vezi s problernima sa zenom. Irne nalogodavca za

OSmOgOdISD]1 sin AleBsandra WBasenBa nOSi ziatni DiSton

Diktator pronasao nasliednika

Tehnologija NASA-e
OVA 'DlIDICA. SlRA.IIEVSKE KNUdiMlLGEAm£OmAFit: S PRLPHUIA.ZAJmDAlSl1ClE NAMDi'_ IM.ElRICKE R1.IlAf.I£lIlAflENA\JE til81MJEVSBIJDmI:'l 1111 mR u
B

HOsulia Moia surecaua ZnO)
Posliednji evropski diktator, bjeloruski celnik Aleksandar Lukasenko (Alexander Lukashenko) pronasao je, cini se, nasljednika - osrnogodisnjeg sina Nikolaja (Nikolai). Maleni Kolja oea prati na sluzbenirn putovanjima, ima zlatni pistol], a na paradama mu salutiraju i generali. Nikolai Lukasenko ne zivi zivotom obicnog osmogodisnjaka ..U rnjesto s vrsnjacima, druzi se sa svjerskim celnicima. Barem anima koji jos imaju dobre odnose s rijegovim ocem, Prilikom nedavne posiete Veuecueli zajedno su prosetali crvenim repihorn. Nikolaj ie cak dobio ponudu predsjednika Huge Caveza (Chavez) da odr'li govor. Niegov otac tada ie rekao da ce za d vadesetak godina mali Kolja preuzeti stafetu dobrihmedudrzavnihodnosa.

D'A II J,E I,VANI STIRAUS: IEnDi MASO-.' l'
IIIBOI31: II UGRliI:

KAKO SiE QIDBRAINlflllDIDI lJETNIH INAIP~'SNIKA,?

PJEVAC" BID 10,1 IIDDVNJAK V U .A'Sl1R'DUl &1 ~--KOD PilUPIUEI UItO POBoul~TI~N.J1h lIVOT" DIJIIBfttCM'W",

IEIBO MMJKA: ·IDA,'N lIIE.

IPD.I)I

WPfI MASIIrIDLOM:

IDRAVUE fl,PRIRODE POMU.E

+ IlWEPOVAt.E

NJemici suprug zivot pretvorio u pakao
• ne'll'll5 r tYtl
fl

!..U •~

iIIIdL .. __ llUItA. __

......
IllQInIDG

-

0~

I'CIIARS11I'O'.ltI()lUt;AIII'ClllII'/Jl!w

...,....,IIrtI ....

..,.

_

.....

__ ,II ·j~!II __ Jl,.......,:._tilllll .... 1IIJaII'fA!IU,jU IJ!1;WWI(I""'Jt~ • -lMIIDIIT" U.CI!'IOlTI/IOIMIJ , __ • .,. .. ~·aa-..... · _ .... 1If(\l8l"llIPStmtrUIIf_rlU'
.. _,_ ............ ".

!::2 __~

Z ..,.,._ ~ i= .-uJI_

..... "_

---./ICIt""' ~'_"IfMlol

llJiimlll

It ""_ .~ II III lIJ11AR"

IIIlGilllMJl umttcUJ:/IIiIIU$ 1lII1'CITJI01.. ~.IJ&1:Il 1II1m:/~ f'frrmf~ lJll.Oll:lW tAU ·ara:I-tJWICl UoIIlMIIlIMAKI'1IIIIIUII!

'!lIf'" .·~"'lfl:.lil*w

..... .

CIano vi rima koji se zove "Ministry of Supply" posudili su tehnologiju za kontroIll, temperature ad NASA-e kako bi napravili svoju odievnu liniju "apollo" kosulja. Za izradu kosulje koriste fazno-promjenliive materijalekoji upi;aju toplinu iz tijela Ie tako osobi koja nosi kosulju pruzaju osjecaj ugode i sprecavaju znojenje. Shena tehnalogija koristi se pri izradi svemirskih odijelazaastronaute, Ovaj materijal, osim upijanja topline i vlage s povrsine koze, ima i antibakterijski sloj koji ce sprijeCiti i neugodnemirise.

Tlerao Ie da lede. sa 180 Milograma zamalo umrla

Marinu Nelen (Nohlen, 23) iz Tenisvorsta u Njemackoj njen suprug je hranio i silio da jede sve dok se nije udebljala 180 kilograrna, kada joj je zdravlje pastalo ozbiljno ugrozeno. - Suprug mi je nosia Cips, pice, koiu, hranio me masnom hranom. i "sopao" svim i svacim. Govorio mi je da ee mi, ako ne budem pojeIa ono sta mi donese, zivot pretvo· rid u pakao-pricaMarina. Uskoro je vaga pokazala da im3 180 kilograma, slO je

m

bilopuno u odnosu na njenu visinu od 1,71 metar. - Zglobovi su poceli patiti, Dok se rnoja kcerka Zoe (2) igrala na podu, rnorala sam sjediti na sofi igledati je jer se nisam mogla sagnuti, Moja koljena to ne bi izdrzala-kazeNelen. Kako bi jaj spasili zivot, Ijekari su Marini predlozili operaciju. U maju jeoperirana i do sada je izgubila vise ad deset kilograma, a vise ne 'livi sa suprngom. - Zelim kcerki pruzi ti normalan zivot i nadam se da eu jos srnrsavid - naglasilajeNelen.

kultura

Dnevni avaz, srijeda, 4. julVsrpanj 2012.

INTERVJU Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala

Jadua CaMam da lilmsMa magija Docnal
Zelimo vjerovati da nasem gradu i BiH donosimo nesto dobra i korisno
festivalske boje, u svakom izlogu su plakati SFF-a, a veliki broj turista vee je stigao. Na svirn lokacijama vlada radna atmosfera.Radujernecinjenica da je u ekipi koja realiznje 18, Sf'Ei mnogomladihsaradnika s pozitivnom energiiom. Drago rill je i ponosan sam da isto uzbudenje vlada i kod gradana. Mnogobrojnom timu koii ucestvuie u realizaciii pozelio bib dobar i uspiesan Festival, a svim gradanima Sarajeva, kao i brojnim gostima, devet dana prave filmskemagije. godin£ u godillu rastan, svaki je na svqj naCin bio ncgoolji. Motete Ii ipak neki izdvojiti? - Ove godine nas Takmicarski program i koprodukcijski market "CineLink" obiliezavaju desetu godisnjicu. Mislim da je upravo ta cinjenica da smo prije deset godina pokrenuli koprodukcijski mar-

Timovi Sarajevo Film Festivala danonocno rade vee posljednji mjesec kako bi sve bilo spremno za realizaciju jednog ovako velikog projekta i kako bi na vrijeme mogli da docekamo brajne goste iz svijeta. Svaki novi Festival za nas je veliki izazov i uviiek ga, bez obzira na ogrornan posao koji se mora zavrsiti, iscekujemo s velikim nestrpljenjem - opisao je Mirsad Purivatra u kakvom raspolozenju docekuie Sarajevo Film Festival ua cijem ie celu, koji prekosutra svoja vrataotvara 18.put, DKaietedaje mnogoposla uradeno, ali da Vas, isto tako,jos puno toga ceka. - Cijeli grad je poprimio

o Festival jeiz

nalUeeB preHrelnlCa

ket te da smo se u svom Takmicarskorn programu jasno profilirali na regionalnu kinernatografiju iregionalne autore, zapravo bila naiveca prekretnica za Sarajevo Film Festival. Sa stanovista strateskog planiranja razvoja SFF-a, ovo je bila najznacajnija odluka koja nas je odredila da danas budemo to sto jesmo,

neprospauanih noei? - Uglavnom, da, Ali, ne samo dok traie Festival Dosta jc i predfestivalskih neprospavanih noci. Ipak, na kraju kada se spuste zavjese, ostane onaj ugodni osjeca] zadovoljstvakada se sumiraju rezultati

Evropski grad o Je u pred Varna deoet

ikadamozemo potvrditi kako smo jos [edanput imali dobar festival, dobre autore, jaku selekciju i kako smo svim posjetiocima ponudili dobar pro-

Ovogodisnja sezona u N arodnom pozoristu Mostar otvorena ie preksinoc premijerom predstave "Koncert za pticu rugalicu", Uprkos nesnosljivoj vrucini, velika dvoranaove teararske kuce bila je ispunjena do posliednjeg mjesta, . minuta pomno pratila izvedbu komada, koji je pre-

Pre .slaua KOla 18 oresla ralPo
Publika ie punih 105

Premijera "Koncerta za pticu rugalicu"

Purivatra: Stvaramo drugacijlJ sliku 0 8iH gram.anasimgosrimabili dopostaji vizija, avjerujem dace bridornacini.Zaistajelijepossenaciivolja. iecai kada mi prijatelji i sugradani kazu dasu sretni sto ie Snaga i znaca] Sarajevo u tih devet festivalD Finansijska podriha skih dana Ziv;elo kao istinski kulturnih institucija Festievropskigradkultnre. oalu uvijek sedesi uposljedD Rekli ste da je mio nji cas. Tako je bilo i oue gokljuCna godina za SFE, prije dine. wega ste mislili na izgmd,qu - SFF danas jeprepoznat /estivalskogcentra. i kao razvojni projekat za - Mislim da je SFF jedini Bili. Trudimo se da na najveliki evropskifilmski festibolji nacin promoviserno val koiiseodrzava ugradu kosve pozitivne vrijednosri te ji nema festivalski centar, srvaramo jednu drugaciju Festival je vecodavno prerasslikuo Bili u konstelacij ivilao kapacitetei strukturu koja iesti koje dolaze iz nase zcprati grad. Prvenstveno mismlje. Takoder, SFFje pokalim na prostorne kapacitete zao da zeli i moze da bude jak kojisunaru neophodni, Izgofaktor u razvoju bh. filmske dine u godinu puna energije, industrije, koja se pokazala vrernena i novca trosiino sakao jedan od najboljih bh, rno na osposobliavanie proizvoda. odredenih prostora, Dahle, S.AL4GIC-ALETIC

www.go.~nJ~DILJs.comIbD ..

gica i u adaptaciji Dragane E oskovic rezirao beogradski glumac Irfan Mensur .. On igra i glavnu ulogu, kao i njegova sup ruga Srna Lango. - Kao autor, a nadasve kao rukovodilac ove kuce, presretan sam zbog liudi kojisudali sveodsebe dasvi zajedno napravimo predstavu koja je presla rarnpu i nasla svoje mjesto- istakao je Gegic. Mostarskom prernije-

rna teksru Semsudina Ge-

Gegicev teksl reiiraa Mellsur rom zadovolian iei.Mensur. - Ako sam i ia doprinio da Mostar dobije predsta-

vu kojom ce se diciti, onda sam presretan covjek - kazao ie Mensur. M.Srn.

Treceg dana 40. teatarskog festivala EiH "Fedra" n Bugojnu izvedena je predstava "l'okondirena tikva" Javana Sterije Popovica. Ovu klasicnu, svevremensku komediju, koja govori 0 priprostoj majst.orici Femi, koj a silno zeli postati dama

Izuedena 'PoIiOndirena lillua'
iz visokog drustva, izvela je mlada glumacka ekipa Omladinskog stndija Grada pozorista Gradiska koja djeluje od prosle godine. Ovo je njihov prvi pozorisni komad .. Predstavu je rezirao Drasko Vidovic, koji je igrao i Mitra, brata glavne

Treci dan Teatarskog festivala "Fedra"

iunakinje Feme. Uz Teodoru Durie, koja utjelovljuje majstorieu Femn, u predstavi igrajn i Tatjana Popden, Nikola Dordic, Miladinka Babic, Nedeljka Desaneic, Ratko S~vic, Dragan Mika6 i Marko Sukalo.

~ad'llvo jstV,D nam [e poZ'valt Vas na C,ocktall zabaliu I Cc.ok]ng Show VJ'k:o I' V KRAMER ~ VJ k' II Me)!' n DEBART'OLIJA ..U s.usret Salra 'eva Film Festlval'u', povodom 'G,or,enJeZla'tnog Sponzorstvill Siu"ajlevo Film Festival' I,

Az.M.

37
S·ARAJEVOBh. grupa predstavila novi album

RaMOIZgleda Mad POIDdl 'Regina'
"ft, gIlJPO:

I

Osuanuo glamurozni 'GUCCi'DlaHal

Blelk Lawll zasftm lice parterna

"'"li~l'"U rriv~~i rtinil.lpruLa:.:nikil..,~ ~loon

Oilrn Il~Md_ll~lii"ih I'TUcLn3, p.lEl:::tak radne sedm,,,,, 08 ,amjr,,",kimuljcarn~ "lllljml.aj~inc('lobi(M~ JJlIJ~ii~ JJ"""g~lbum., ~ru[lll ~:J'!:~Bina" M-rlll~~i~1)ffI ~KBd poILldi.m(h",Ll~ilii!J!IL1IJft:~· jU(~' ~8JllmmJ i.pr"d Ka,", link. N~ oval n~eio tl-s.Do~i

~II ill ~~!P"IdilL:l'ilini l~'~'" h

Al"i::~[~~C[l ~,~~~~:~~:
d~ ie naibolii

~~~~T!:,I~~~,:!~~~~
radililJ.blm[~kk[Jig",dioc. -Albu[[] "K.a.:i[10 ludimc", pa LIJ m: im~liIIli~· ~ 13,jtrim(l]'llli::31..:J)i !;3:F;1j1:vj.k(lj ,,~lIlici k~kQ i~Jl.kd.o Jm,:IamipClludLrti"'·ka.l!~Am

vid prcrnoriie

""m,'"

Ide U sClleotoloSHI UO)OIHamp
Glumica se usprotvlla i81jama lorna Kruza
(Cll['"~)j~U(l'raV<l (oi Ci[llO, dlJol;:I':K~li ni ie ~J.agilh ~ tjm K..'ipI;"j~ j;, F:~I' pli:lil~ ~~'u "b,b i~i~li~ fii~IlQB ill l'ru.~a da im k~~r~1J uplte u "'ij~nmlol.ki ""ini k3ffil' Dic~ll~tul:aml'oo'ffidllln· ll"jd()bitl~"i~l"I,'Hei~ l''''!W~~ra~in m'ib"a,ili QW) lr()ih\l.:;:.U~Ttl,<ld:fl=li3jllih ka.o ~"jJll~~' rn"laill )lml.i ..,ti ,.,._~]~tI<ll k.oiom"~ ooa vesuiu Ilil ~miliiilI"dli K~iti ll{)lm.(Kali~ Holm~~) 1l'4!:~hral.ir. j~ ll~'Mli~

Hell Holms nile zelJela dB Surl
"i dobilR '\.,'ir~-

Borba slavnog para za starateljstvo nad kcerkorn

Cavocs, na bi~i MILO"miruz.::m() ruP".lo~n~ i

~U"

J~'I!I.
HalaNna Glumac
u nUDUm Slotu
:~~:r~~bki z~ vrilerne beograd~~~ pmm","i,~ "Regio~~ jt ir"iil~ ugodno i k,,· ~i~~i~ni~lj~~l~a~,~~i~ ~pOI "Hvala Bo~u" U ~p"lu &0. p",~"huj~ i K~· l~rinK Glumac, j~.rJll'" IJod ifhij31l~~ih Ijrom(k:iju:l"l~d.:JI'~o~uupri· li~ili lllE!Nlgr~du.Aooi~t;& d3nfrn3rsIlikci~ffifduililDilj~,-"kc lbrngr.a.:i,,,," puwi ke - TOiIl~VUI~.' IjlJd',I~J:r. <I~~u i~m..,~iic idcnri~~c_ ~Ii iml:l n Sali.e-v"" naL'aI'O"', vi,~ ,'=oi in ~[[]" md~ni u ()"00lI ~rilldl.l, Ali 1.1 "-Il~()m [[]je'llJ~di~~,i'-"ITl<l,Wn'iJi· ",,-,oa:l)~ibQlii,r'l!J1!lltioati" -g<l\'I:IL'il:.r.~i':] .:Iooai~dal~i 0"- lJO'om .albumu Ijuoo ... njlhevglevnipokretar A, KAi'MMA,""

RtI~o~~ledR

rc)j~~~(1 n~d ~.rQBQdi~niQm o;ul'i,h")ju b:liiklonili",d "d,~nlCllo,k~ cr~H in ~[[]aU"ad.abiio[]iu.J·bl:-c:!ic;i;i!.:I~1:I,'e, ","kt;! m<>glii cu&ro~ili ~i~(>I_ ~iic01..,I!J1!ii~ finllli:~ da~fpl'CmJ.:Ijt~ipolnl!aklo.'l prcm~ <l<lm,lim~ .." u ~k.larlu't'm,rlii~(~t",ba<loomi" u i~'-IJoj~ ooJ~k~, Tom Kruz

~ooj·

"Franz Ferdinand" svirao u Banjoj Luci

Traiili Slihu Gaurila PrinCiPa
Grad ll~ Vrb~il.l I'..:hinO<:! c j1.Bl~~r. k3r. itd~~ od [ .~j~'~)<'h mC1rl)t"..,l~ i Ui~Tinu jc llikl ~300~l:Iljit\'1:I hlrl rlii~loffi <I~~~lag ~Km;t~l fuH;~ F~~'lIl",lwii-CIrpnlzil1l. lI@m(ii~ ~F:ocml51ii~~. T~i d(lja,,, '" ~ab"nli~ill~i ooli~nl:lj L"II'gUli.:.:.a;::iil "'V<l~mu~ifJ::C1g£lClgll<laia,.all j avirc! tu~~CO~ aaatava ~Fr~ll;: F~HliJ].lnd~, P1JoImlar~i:s.k(lI,,,,,,,,d,,u"'lilruiUi~lUipl:lls,~[s!l"'~lii~_pru",ci i Taib ic u"ii~dila nt:<apamccna curorija, Vrhu~<i(_l;"~~,,,t;! u.s.lii;,-tli., i~~ w.wvima hitlJ"~ "TILk~ /l-k QuI" i "Ytlll'"", the Ik~~~ I'rnLMI"i",,~ . Ba~jaLu.kI:lJ h,':a!a V3m. Zai.C8 'k ""Ilki. O'ir~arn<l ~~f~nlJolll~tl-alll"m:el:ni-roru~ili su ~llMI'i mFr~~~ Fuilimlllda"

'~'011)"'~

pmloildoorihb~H<I"","lnall~rn()!;cd3~puhlikaufil';3ll·

v.s,

CJ~M"i 1J~"'k Sam dd~.l~~(Iol'ib .ll~~ ~..1\1r!iliMl ~n i m~n", 'SllIJolll"HQI"u<I~m ljcnjam ave". Na TV euntcamall,'ajvid([ILlll1d.ak,M:kO<ji it~~~ll"jilllK~ro~i,b~~ "~pru[[]",,i,~okmi~m jul~, A_f-A1

k"""brir"]~taVr<la-dStru,ic

re-

N~ rnj~"tll d.o:ia<laii[lj~~ "The Clubs'tu :Jar-ai~"UV(~CDil' od 21 :;at sveia vrll'lll-CIt"-Clnl ~ novi ~'_";.Diklub "FAxlm~~ N3~~~ kllll!:3 rt~imhr.li~ln, in~~!~ilwlj~[i i1.UTiti$.3.~i;f'il l'IUliNm diicio_ "RiliIffi' ra;;p""~~at; ~ rlva "iI~n(~!I""I'a~ ~3I:£Jjern.:c&l'll'atiDJ-cviJ3z;:aoo~k"'iltc:kmiL'oliul';3liianIII prm'ooa nB ITI"(Xllagitn,ll "'" tllii lllk~uzo<l CIJl",[[]lj~ni i'11'~nU:I'\"_:mmlDc N3 ~vt.::3nMl r.r~~.l"3nill fII1il( &: .;:J.IJ~~lilri ~Fl..:Jm'Il!l<l~i~, .,~~1I00ru i~ ~ n~jn~li~lI(> B'lil(l~~ni~ ma~~,L::m'kc I'i"" l'i.I!ic-c: Kali"'IJoi Bukk. A4.K.
n ""

JOgurt· •• namlrnlca za svakidan
P

Idealna hrana tokom Ijeta

Posebno je preporuclllv u prehrani djece, starijih te osoba koje se oporavljaju nakon bolesti
rosla su vremena obicnog, cvrstog I klselkastogjogurta - jedinog kakvog su mogle kupiti generaciie nasih roditelja. Danas frizideri u trgov.narna vrve svim moguc.rn vrstama i okusima jogurta od cvrstih, light, tekucih, preko voenih i kremastih, do oboga6enih "dobrim" bakterjama, vitaminima ... Ukratko, jagurt se probio i u podrucje deserta, a s uvodenjem proizvoda oboga6enih zitaricama i vocern postao je i cjelovit lagani Uzsve to, I dalje je zaorzso titulu jedne od najzdravljih narntrnica koJa nas, zahvaljuuci rntijecnirn fennentuna kaje sadrzr, stiti ad stresa, probavnih tegoba, poslsdica antibiatickih terap ija. Zahvaljujuci zivim mlijecnim fermentima i vita minima B grupe te visokom postotku kiselosti, jogurt je odlican regulator rada crijeva, a djeluje i protiv losih procesa fermentacije u zucnom sisternu. Buduci da je derivat m Iijeka, u njemu su sacuvani svi korisn i sastOjci mlijeka, ali je od njega puna probavljiviji. Osim toga.jogurt sadrz! vitamin PP i pantotensku kiselinu, koji strte organizan- ad prabavnih poreme6aja, te obilje rnineratmn soli, posebno kalcija, koji se u obliku kalcij laktata dugo zadrZava u crijevima te znatno pove6ava njihovu sposobnost apsorpcue hranljivih tvari iz na mi rn lea koje POjedema. Zbog toga je jogu rt. posebno preporucljiv U prehrani djece, starijih te osoba koje se oporavljeju nakon bolesti kao i svih koji pate od probavnih problema.

Smanjuje otok

Rogac suzbija mucninu
Nova spanska studija pokazala je da brasno rogaca, zbog sadrZaja tanina, pektina i lignina, djeluje na suzbijanje i ublaZavanje mucnina i proljeva. Tanini rogaoa djeluju adstringentno (skupljajute) na sluzn.cu crijeva, vezu toksi ne i bakterije te inaktiviraju coli bakterije, sto smanjuje otok i upalu

stuzmce.
Adstringentno djelovanje je reakcija talozenja proteina pornocu tan ina i stvaranje zastitnog sloja na sluznici.

(medujobrok.

Ljekovite trave

BllIgOtvOfflll la fane

Bokvica cisti

Kajsija lijeci opstipaciju
visoku hranljivu
kajsijaje zdrava navikajer imaju vrijednost koja maze pornocl u I~ecenju razliCitih problema, uz pornagarue cjeio kupnom zdravlju. Vrlo su cijenjene kao blagi laksativ koji je konstan u liJecenjU opstipacije. Pomazu probavi aka 5e konzurniraju prije jela. Osim toga, svjezi sok ad lisca kajsije je odlican kod kozmh bolesti kao sto 5U ekcern, opekotine i dn.gi kozni problemi. Budu6i da je bogata vitaminom A, pornaze u uklanjanju pristica i drugih kofnih poremsca'a. Kajsije sadrze mnogo minerals. 5tO ih cini korisnim u slucajevima anemije., tuberkuloze i astme. Zbog visokog sadrfaja zeljeza, uClnkovito se koriste u lijecenJu anemije. Konzumiranje

Zd rava navi ka

:• : .\ • :

: : • :

Najnovija epidernioloska lstraz.vanja pokazuju da redovno konzumiranje 5Vjezeg kupusa maze brn naroclto ucinkovito u smanjenju rizika ad pojave raka, Komponente koje se smatraju "odgovornma" za ovakvo djelovanje povrca su fitohemikalije koje imaju zasntno djelovanje na nacin da ucvrs6uju i poboljsavaju odbrambene mehanizme u organizmu. .

pluCa

je poznata antibakterijsko sredstvo, Njen list djeluje protiv raznih upala

Bokvica kao snazno

koze i sluzokoze, pojacava Iuoenie teonosn u
piuclrna i time olaksava iska5ljavanje guste sluzi iz organa za d isanje. Takoder, smanjuje ucestalo mokrenje i povoljno djeluje na organe za varenje (protiv proljeva, grceva, elra na ovanaestopataenom crijevu i

zelucu).
SVjezi list je od Iica n za

ljecenje rana, ogrebotina, posjekotina insekata. te uboda

~Vnl

avaz, srijeda, 4" juil/srpanj2012.

PORODICA I ZDRAVLJE
(' Na pitanja cualaca "Dnevnog avaza" odgovorila:

Akademik prof. dr. Mlrsada Hukic

Vi pitate Ijekar odgovara
kav je va! stao
0

Naredne sed mice prim. dr. Alija Agincic
U prilogu .Porodloa i .zdravlje" na pitanja nasih crtalaca odgovaraju neki od renomiranih strucrqaka iz oblasti medicine. Vee ad danas rnozete slati pitanja iz oblasti estetske hirurgije, na koja ce ovoga puta u prilogu ad 11. jula odgovoriti prim. or, Alija Agincie, Pitanja mozete slati na email adresu: edina@avaz,ba,

rJ<rpelji na psima
D Mogu li psi na dje~u prenijeti krpelje?
Za razvo] i razrnnozavao]e krpeljima su potrebni krvni obroci, zbog cega povremeno zlve kao paraziti na zivotinjarna (pticama i sisarima). Oni ceka]u svog domacina skriveni ispod listova, u tray! I u grmlju. Na domaCinu kr· pelji odredeno vrijeme traze najbolje mjesto za hranjenje, za!im se prii':vrste na kozu, utaknu rillee te se hrane krvlju. Razvojni ciklus krpelja traje 23 godine. U svorn razvo]u protaze kroz tri faze: [ajasce, larva i odrasli krpetji, Larva, nimfa i odrasli krpelji mogu prenijeti na Ijude i zivotirje veliki broj razlicil.ih mi· kroorganizama. Krpelji ccsto napadaju pse. Nalaze se najcesce u usirna i medu prstima pasa. Krpelji koji su se zarili u kozu psa, nisu opasnost za Ijude. Ako u krznu ima krpelja koji jos nisu nasli pogodno mjesto za hranjenje te lutaju po krznu, mogu prijeci na kozu covjeka. KrpelJ i se d ugo mogu zadrzatl na mjestima gdje ima pasa I rnacaka,

Toksoplazma u trudnoci
za trudnice ipak sigurno da budu u blizini mac'ke. Katome?
Macke, aka su zdrave, ne uprozavaju trudnice. Medulim, rnacko mogu biti zarazono parazitom Toxoplasma gondii, koji se maze prenijeti na trudnicu i ugroziti plod. Toksoplazma se razvija u crijevnim celijama !--~,.:w'1i macks. Iz crljeva rnacke dolazi U vanjsku sredinu gdje sazrijeva i prelazi u infektivnu formu, kojom se putem kontaminirane hrane mogu zaraziti Ijudi. Iz crijeva toksoplazma putuje do razli6itih Ikiva i tjelesnih tecnosti. Hazrnnozava se unutar celije, koju brzo razara, a onda pralazi na druge cel[e. Moze se i ucahuriti pase stvara pseudocista, Nakon razvijanja celijskog i humoralnog imuniteta njihov razvo] se usporava, bro] se smanjuje, stvaraju vlastitu opnu i leze unutar celije u pravoj cisti. Giste se stvaraju u mozgu, ocirna, skeletnoj muskulaturi, a mogu biti veliCine od 150 do 300 nanometara. Najcesce infekcija Tokxoplazmom gondii prolazi bez klinickih simptoma kod odraslih, zdravih osoba. Simptomi akutne bolesti su povlsena temperatura, glavobolja, povecanl lirnfnl cvorovl, ponekad povscanle slezene I upala sr6anog mislca,

D U tTecem sam mjesecu trudnote iprolitala sam da je

Misija groznica
D Kako se za!tititi od millje groZ1lice? Hantavirusi su uzrocnici misije groznice (hernoragljske groznice s bubreznlm sindramom). Virusi su vezani za razlicile vrste glodara, kod kojlh ne uzrokuju bolest. U vanjsku sredinu se oslobadaju putem izmeta, urina i pljuvacks glodara. Ljudi se zaraze udisanjem (prasina oneclscena izlucevinama zarazenih sumskih zivotinja) iii unosom uzrocnika u usta (onectscene ruke, hrana, pice). Infekcija se ne rnozo prenijeli s covjeka na covjeka. Od ove bolesti najcesce obolijevaju osobe koje su profesionalno lzlozcnc kontaktu s glodarima (vojnici, poljoprivrednici, surnarski radnici, lovei itd.) iii izletnici koji kampiraju u predjelima gdje je bolest endemlcna. Da blste se zastltl] od misije groznice, trebate izbjegavati direktni I indirektni kontakt s glodarima. Kuce koje niste dugo koristili 6istlle bez dizanja prasine, po mcqucnostl vlazno 6lseenje. Dobra je koristiti masku i naocale, Posllje. rada dobra oprati ruke. Hranu i pice zastitite od glodara. Ako ste I}a izletu, nemojte lezati na zemlji i dobra zastifite hranu I pice od kontakta 5 glodarima. Sumsko voce dobro ope rite prije jela.

Infekcije ugrozavaju plodnost
D Koliko spalne infekcije utjelu na plodnost zene?
Reproduktlvno zdravlje zena I rnuskaraca maze bill narussno Infekeljama reproduktlvnih organa do kojih dolazi na razliclte naclna, ali naj6esee spolnim kontaktom. Spolno prenosive bolesti (STDs) su medu najraspratranjenijim oboljenjima u svijetu. Najces6e STDs ne uzrokuje nikakve slmptome, naroclto kod zena, pre laze u hronicnu formu i dovode do teskih porerneca]a zdravha, pa i smrti, Neke spolno prenosive boo lesti mogu uzrokovati infekcije zdjelice koje mogu dovesti do ostecenja reproduktivnih organa, sto opet rnozo uzrokovati izvanmaterlenu trudnocu, neplodnosl kod zena I rak vrata maternice. Spolno prenosive bolesti mogu se prenijeti .....,;.__.-r;.. 5 majke na djjete prije, tokom iii nakon rodenja.

.a.

sam kandidu, lijelila sam je i nalaz]« bio negativan. Medutim, -oakon lest mjeseci ponooo se pojavila. Sta da radim?
Kod zdravih osoba u vagini postoj balans Izmedu kandida, normalne bakterijske flore i imunih rnehanizama. Kada se taj balans poremeti, kolonizacija kandidom prelazi u infekciju, Riziko faktori za nastanak vaginalne kandidijaze su brojni: trudnoca (30·40 posto), upotreba visokih doza estrogena, steroida, antibiotika i hemioterapeutika, endokrine i rnetabolicke bolesti, primarne i sekundarne imunodeficitarnosti. Trebate provjeriti imate Ii neki od riziko faktora za pojavu kandidijaze i otklorutl Ih. Sama kandijaza se dobro lijecl lokalnom upolrebom antimikotlka (vaginalete).

o Imala

Infekcija kandidom

Prevencija MRSA-e
kcija beba MRSA -om. K.akve roe posljedice moze ostaviti?
D Trebam se poroditi i sabrimua .sam zbog roe cesCih infeMeticilin-rezislentni S.auteus (MRSA) ie soi rezistentan na meticilin I druge srodne peniclline (oksacilin, tlukloksacilin, nafcilin). Uz 10, MRSA sojevi pokazuju udruzenu rezistenciju i na druge skupine antibiotika, amlnoglikozide, kinolone, makrolide, te se naziv MRSA pocinJe koristiti i kao kratica za rnultiplo rezistentni Staphylococcus aureus, MRSA se moze naci na kozi i sluznicarna osoba koje nernaju znakove i simptome bolesti. Za njih kazerno da su kliconose, Kod osjetljivih osoba, posebno kod novorodencadl, MRSA moze izazvati gnojne infekcije koze, a u teskirn sluoajevrna i sspsu. U bolnicama se ciieli timovi bave prevencijom ovih infekcija. Trudniee koje se spremaju za skori porod trebaju uzeti briseve nosa, grla, pazuha i podru6ja oko anusa na MRSA-u. U slucaju da je nalaz pozitivan, prije poroda imaju vremena da izvrse dekolonizaeiju ida zastite svoju bebu od infekcije.

D Uskoro tTebam na operariju ZuCi. porto Cu OOravili u bolni~i, zanima me kako se mogu za!tititi od bolnitkih infekcija i

Bolnicke infekcije

koje su najleSte?

D Imam 25 godina i hepa.titis B. Spadam Iiu gruPu rizilnih . seksualnihpartnera?
Virus hepalltisa B prenosi se spolnlm putem. Osobe s akutnlm I hroni6nim hepatitlsam B trebaju zaslititi svog partne ra tako slo ee u toku spolnog odnosa koristiti kondom.

Hepatitis B

Za sprecavanje bolniekih mfekcija mora se pobrinuti bolnica! Higijena u bolnici mora biti na visokom nivou, a pri radu se moraju postovati i pratlti protokoli za kontrolu bolni6kih Infekcija, Lijecenja se treba svesti na optimalno, najkraee vrije· me. Pacijenti Irebaju odrzavati licnu higijenu, a posjete Ir· eba svesti na najmanji moguei nivo.

r

PORODICA I ZDRAVLJE ,.....-----------------(11
Dnevni avaz, srileda, 4.julVsrpanj 2012

Zdravlie djece

Pise:
Dr. Mersija Tanovic-Dervisevic O.rdinacija Dervisevic Ibrahima Ljubovi6a 26, Sarajevo Tel: 061-194-855

B-elicaste m I-e oblcno nisu znak bolestl
lzgled jezika je vrlo promjenljiv pa ni kod djece ni kod odrashh nije jedinstven, nego se mijenja iz dana u dan
Hrana maze "obojiti" jezik Prabioticke bakterije

Promjene boje i izgleda jezika kod djece

procJeni. zdravlja djeteta, Kod nek.h oboljenja on je specifican, tako da upucuje na odredenu diiagnozu, Izgleojezika ]e vrlo promjenljiv pa ru kod dJece nl kod od rasuh niJe jeomstven, nego se mijenja iz dana u dan. Najve6i dio promjena na jeziku je potpuno banalan i bez veceg znaeaja za zdravlje. Takav je, naprimjer, jezi k poput geografske karte (lingua geographical. Smatra se da Je ovakav izgled jezika ces6i kod djece koja imaju ve6u sklonost infekciji disnh puteva. Treba znati da uzimanje neke hrane mijenja boju jezika zbog prianjanja na sluzn.cu.

I

zgled jezi ka nije nevaza n u

Higijena
Crni jez.k (lingua nigra) rezuttat je nagornilavanja ostatka hrane (deritus) isla be higijene uz pojacan rast papila jezika. Nema nikakvog znacenja za zdravlje. Vazno je formiranje higijenskih navika I ciscenje usne duplje.

Laktobacili i respiratome infekc~e

Istrazivanje provedeno u Finskoj otkriva da je dugotranliirn konzumiranjem mlijeka koje sadr:i:i probioticku bakterlju Lactobacillus rhamnosus GG mogu6e zastititi djecu od respiratomih infekcija. U I strazivanj u kOje je

tralalo 28 sedrnica ucestvovala su 523 malisana u
dobi izrnedu dvije i sest godina. DJeca su dobivala iii obicno mliJeko iii rnlijeko s LGG-om. Kod djece koja su dobivala LGG zabilezeno Je skracenje traianja respiratornih slrnptorna u prosjeku za jedan dan u od nosu na mallsane koji nisu dobivali probioticke bakterije,

Zuckaste linije
B~eli jezik obicno je posljedlca ostataka hrane i on nije znak bolesti, iako S8 coste pripisuje 1050Jprobavi. Bijel, a vlamn jezi k treba razlikovatJ kod zdrave osobe od debelo oblozenog jezika bolesni ka koji ima visoku temperaturu I nedostaje mu tskucme. Crvene mrlje po jezlku Gezik poput geografske karte) javlJaju se sarno na gornjoj povrsini jezika, a okruzene su bjelkastim iii zuckastim linijama kOJih moze biti sarno nekol iko iii vise njl h. Ove promjene su razliCitog trajanja i ne pncinjavaJu nikakvu srnetnu. Bjelkase panuljaste rnr-

Fibromijalgija

Marihuana ublaZavabol

Ije

po

jeziku

dojenceta

obicno su mali ugrusc: mlijeka. Slicno izgledaju, ali cvrsto prianjaju uz jezik bijele naslage koje slice naslagama mlijeka, a tu se radio infekcui gljivicom Candidom albicans, a nas narodrn izraz za ovu pojavu je kruprca iii rnlijecac, Novorodence ne-

rna sline i slabe su mu odbrambene sposobnosti, tako da je pojava glJivlca prije pravilo nego iznimka. Ukoliko se rnrlje spaiaiu I nastage su debele, treba se posavje-

tovali 5 pedijatrom, odrediti Iljecenje,

kOJi

ce

Bolnicko lijecenje
Ranice koje krva re i mjehuriCi na jeziku znak su infekclje Herpes sim plex vi rusom - stomatitis herpetica. Promjene se nalaze i na sluzniei usta (afte) , vrlo su bolne, cesto krvare, diJete ne moze jesti, nerrurno je i Ima visoku ternperaturu, stalno 5lini.

Kao maline
Malinast jezik je intenzivno crvene boje, a javlia se kada dijete oboli od sarla-ra. U oocetku bolesti jezik je bijelo cblozen s izraienim papilarna, a za dan-dva poprima boju malina,

Bolest traje do 14 dana. Dijete ne mozete prisiliti da jede, vazno je da pije tekuoinu neutralnog okusa, najbolje vodu iii blagl caj (od rnetvice iii karnilice). vazno je dati Iljekove protiv bolova i temperature. Ukoliko je stanje teze, mora se bolnicki lijeeiti lijekovima koji djeluju na ovu grupu virusa. Kod varlcera (pljuskavice) javljaju se

mjehuri6i po jeziku i po usnoj supljini. Duboke brazde daiu joziku neobican izgled, ali nemaju nlkakvog ucinka na zdravUe djeteta. Jedini problern je stc S8 ponekad rnogu ostaci hrane nakupiti u tim "napuklinama" pa izazvati bolni polozs], Manjem dJetetu treba uz pranje zubica 06 stiti I Jezi k, a starije uputiti da to samo Cini.

Americki naucrucl objaviii su da ce uskoro biti moguce izvoditi laserske operaclje koje ce ulaziti do cak .10 centimetara duboko u tkivo te ce vecina operaclja koje zahtijevaju ska Ipel biti itvedene bez

Laserske operacije bezrezova
rezova. Hirurzi ce tako imati na raspolaganiu laserski skalpel kojim ce rezati tkvo, a nece uopce ostecivatl kozu. Ve6 je sada rnoguce bez ostecenia koze uci dva i po milimetara u tkivo.

Revolucija u medicini

DostlJpni /ijekovi prutaju umjerenu pomac
Kanadski naucnici s llniverziteta "McGill" dos! su do podataka koji pokazulu da 10 posto pocijcnata s flbromijalgijDm koristi marihuanu za ublazavanje bolova, umora i nesanice, Fibromijalgija je skup izvanzglobnih reumatskih poreme6aja obiljezenih bolovirna, oSJetUivos6u misica, hvatista tetrea I okol ni h struktura. Dostu pni I ljekovi cesto pruzaju tek umjerenu pomoe pacijentima, dodaju istrazivaci u casopisu "Arthritis Care & Research".

Najbolju upotrebu ova metoda ce imati u zamjeni invanzivne medicinske dijagnostike, ali njorn ce se rnoci lijeclti i bolesti bez potrebe rezanja kaze, sto ce smanjiti vrijeme oporavka i mogucnost komplikacija.

Skalpel

ce rezati

tkivo, ali nece ostecivati koiu

Adekvatna zastita koze ad sunca

neophodna,
Odabrati odgovarsjuci preparat

Kremaje

koja je prava?
koji odgovara

ali
Pise:
Prof. dr. ec. Nalrnil M~I';'-Ar...t';'-npgl';' derlllilCllnk:cr MUMr.r.edaf>ooa.bjBni"" 29,Sml!)t!'I'Q

PISe:

Prosirene vene nogu SU zenska bolest
Ne zanemannte belove i greeve u nagama, prosire-ie vene na potkolienicama, pajavu ataka oko skocnih zglobova niti promjene na kazi
potkoljenica u vidu crvenila

Estetski i zc ravstveni problem

I

Smakva ukianJa kurije aka
Qrn,Zn"Jt8d"!lcJooahoo
~~~,!IIo~Itljlh aetne II ~ IiUr1Jlm ckIljckD'l'ii AIo.o ~1~ !taD mall mi· ok....hi13 'tTE2i1:1I" I>Iad',3V1 OC,OYO'<BsncCclzm::nadltl_Sm<li{ol;3~rli(]nZI me za ra;:1i!ganJ~ OjeI~n~e'>'illil kQji 1)Qmill:v ~ ulilar.ja~Ju r;,c:kUt'nlh~· ~nih i",,,~lin~ S~je1i Illod prere2if.e, u"~r~:5Injimdij",lQm~til'ti re(JfflkokuJijep;ok;;ii(J5t~~ite [T!;i'iQ ,nOOi. UjWQ smok\lllukl<:JnHe,i!5LO[1a10 wcorte IJ w\.-5~ '.'Q(l~ I'JakonsalJlokuS<ijtelJldQI\li~ kurijeQkQ

tipu koze jedna je od garancija da cete IJeto provesti ugadna i bez apekatina
~~i'J'Qk(''ltQj''~Qpru00 (Xl'I.'r5inezemlje seeioe 51:!" 00 I"Iltr<noQle-tnihullki;!(UVU.'lkilll.1oidlji· »e ~ujeUQ~tlI linfr<lc""",ih zrak<i.Od'i3tll'i'ltipl"1l\'i [lI"€pa·

vasern

001374B14; 033 665 B31

S
rat~

2~SllrDl1"WMI /IaIJ'I~!i atlmlnllUp,*rllll'Wlja

~~tilu 00 pre~"r~n(ls.

t:1jeI01l1lnj<lS!JrnCe'l€5'ljetlostn

ouelecoostevoo

I'JaIr:l:i!5tu;.!ln;;lllzimrno·

~prefl'lj<'ta~:;;,:itillJ,,?~
oosunCop;;ie-dllemakoJlje [lI'Q"; P""I)<l'<'t~""~u'kQl;l.I P~r.'lUIZSi:1iWruod5unca meo;Ju5QiJnQ:5er",:;iikujU[)l'l:'mavrsli fill'el1i kooji 5iildl1e SO" ~~tjlni I<Jl(to:-. kQji 5e danae r7I1Il<tZ€ n1i lr:l:i5tu uglavncrn :;<JI;I~ ~~Iilu i pmtJl'u,itr'1iV1CJIff(nlh,/II ult1a· ,",;liet"ih e ~ril"<l scoca, 5 I1Izlicitim Cllnak1irY\CI i!l'a~· eeurn u ~rq"evifl'l<l.

",,'kIQrprotil'~teIJ"TQgdjelow nj~wrtlevesvjetlosti: • Tip I 'I\WcI ekstrermo osjetljiwr !"ICI sunce . T~IM! osote ill"lajIJ izr<llilo tJ!,ielL! k~lI, crvenkastu k{)&II, srreckssie pjegice na niCIJ i pl~\;e.oci, vec nmenkmtkog iZl,;I8i'rrj<l suncu, II trilj,,~jL! 00 petnaest mlmna, bez zaStilnog ~redsMl prow sunca, CIOIJiju opeeotlre. Swronik~dun:; oecme.om treb:Jjuz:J~~,tflifnktor50+. .fiplljl!oomum)t!re~ o~_iet~io,\,1 M ~unc:e • TnkVe osote im£ljlJ S'J1jellLi kO::u. pl~\;e.ocii;;~iJetluka.3u.Mak· smanc ~tijefnto koje mogu oroeso rosuocuberzasuIlIJo!! ~redsMlje 00 ta.Kffi':JolV<lkuiho"-Ooorez

j".PlzgJcdno!UjO P'Jic:Na t"'=ngicl{t<lZUa. ~~II \'£r.rckiai:lja. T£· l"",ngJ,,:ICIa2IJc ~ trajno pro~lttnl 'kaipllarll po~1kd~l· l~rn">'e'l~le~~'kClje-im;l ju IzglcdS'llIj£~It;" lanklh • .raJ.· " gro.ntihnitu E5encij6Inete_Ie-a~~IIt1l. ~ij" koie;,e !IiIoJiJ"N n"J~e&" ked ioel"l1l izme~lIl1.ide!;oE!te i to se nal~ze ,n~ ~mll i ~1i1Qne-5V~irenj~_Ve~i [e 511lI<tjro jJ«ltirene 2ilice ven~koS seets ~,d.;rmi~IJ, veliCine5u,nello:Jllkaoentl· m.;t<lrQ; ~'l,;I-..;rQ<"L'('Ile"'ili' [lJr[lJ1I1IJI"<1<R'e:w boje. N~5tajll ~glil~nomkOO~n"k~OJrw;r;; ljediCi'llltjec.aj<le5t;Qgenan1i ~Iij"nk~ mQlihv.;"i!

O

IllJ"~to.n"tu;;,.v,.!I-

Iz

sadri!aJa novog brqja preporul!tUemo

reoesete

goome Scots ces

KOle lijekove izbjegavati

Ulje dillijeg badema rP"Jgi"o bi [Jred*""U~ti IJ t;.lIdllcrM eoesno sred~OO u bomi erotiv deblji ne i cl:ij1itle!es1i, otkrili su

treba

errenoc reoeno.

zemnu-

zaStilnog srecstea na sureu

Sjeme lana sniZava halesterol
NauiinlclsU.nI"'Cf'Z~~ tauBD5i.crouLJlvroIlI au da li3""",osJ"msclJ,,:IlJ_lcti13 :~~i!nJo toileg ~£~I,,MIJ!:'.'CIlC-!Sjcrncnkc'u koh,blniltJulstnl:'domoo-daJtojdu Ilu Il'almuiJtc 'U 1'Qd11l15c:Jkl.ip"pojliJt" Sjemel1lnajeodllca,n tz.DrOJrTOJga-3.ma$hlhWselin;;,vit1imin1iifa5mrll. kQhoi_ii3, I«Ilija_ aink<l i ~('

Jacinafiltera
CXI~,brati odg.:m;.rajuei pro eoeet l«Jji oo~r<l wSern

~~~ :re~~j~~
OOp~~
ugcdnotbez ooeeonne. Na ~\<CIl<.om IJ'el)tlratlJ !<oji ae upotro€!bljaua za 1"1Istitu ad

br2QpoGlVGhill".io:oclQbIJU opcKoli no, see ~ 1Iod· llpi! I. O~goJval'iljUO\i za!ititni f:JktoJr je30(jo40.~olV<lk\.i.h (]5(]rn m"lou~k'pomnlna kon ~~liJgrJnjlJ suncu.

Pili III ne Onr!
Istrazlvanla i novosti

N~ime,=ulje[JO.ka· wje utirlw'.'iloo.! orouv oorertenihmi:krOOl'fjiniza· rna 'Wjll ave LI rcsem peoceworo sutemu.

uetrnacannma je et~riVf:l'lOd':J d'odavanje-ulja dilot)t:gtJOOem;.Ju prehmnumi~~DOI'~~e· ~jWost~io,lQ1Jnj;.J n£litli:ullni poloolj&Jv:ltcM:eranqugl· 1J00ze.

SUM koia

Smede kose
.1ipnljek&ilnorrnaloo OS)t:tW~ll r1iQ aurce - Tc su osobesrneee zose, mmnorelenir;ilismet:I.I~OCiJuim· jettosmede baje KcJ:re, NjiM' ...:l k~ boo erni i "jl!too re~gif"J ceeetlnamn r..:t~(ln i~-Ill;gpnJll euncu, Mll~~imlll· I'ICI ~rijern.e koje- melglJ oro~1C~11 auncu bc;!.z.aWtnc!!: na $trn~1VcJ illnosl 3IJ mlhUta Oi/aiM 05(]OC ~baju za~111· nlr"r..tor20d030 .11~IV jc h:01a ul!.la~.nom IlI:'O~JclUI~" ruhoo- TI)"sU na 05(]OO t<l.mnc- kI;I-28. lamr;,n k.o51: I tlmnlh ull ~nnlh1oeljlJ. BI::2:za5tltn~sr",j~tvc.IllIl"@ pr=~ ~a suncu do 40 mi· nuta j Qn(] """:8 o1i!oJml njl"h01'u ko1u, O"iJoo5Cootrt:bejU2csmrolt"Mm20+

~~,:~~,~~~tJ~~iro' I~===:::;:..j'liill~"l
N"Ill~£l'IJ'JJuj;JanlJ,tiltem. CXI 2006,,eOOI!l€! nOlje,nOlluklasifillocij=:lruKlo. ra rasmeoo su~c~,~, LSf Fill'l!l"i ~ stepenoccni 00 10 del 50 -t. FlIte! ~ .I'Ia_jjallm

uceoe-

LU:!titnim tt:n\lorommrl~Cer1 je kac LSF50+ filter. KOIik(l d~~.l!ostulir1iQsuncu Dtije-Mgost'H1~stanerega·

"'"

Boravak u hladu
Zail.tltlno ~roo~"W<:Itrcbe na~Ij£~ roa Kohi 30 mrncte prIJ",slmf.anJa_ Nal'.o.nph ....nJ"U'iodiill_i;3c8glrrljehj" o'bal'C-lIno ~o troe:ba piJI1D'1'O namazall. Ka:!a mora blU labtlru.. j ,,1<1;> bora~lrn U h'lao::ll;>\'lhl j~ I tu po'gurn" ger ~U,,~""" ~j~U~t elj. j", InI".nZitcl Um""j",n do !l0 1;'<'~10 8lJra~aku hl'ad(]~Jnl.nact:a1l mora Ij=ra umanjujc ~1!:tno dJcl(]0f;3hjl:- ,~UnJi3 1<1 sahiKl 2!l po~lo, u.;JjI:'d IlJn8kSU~ ~u~tC\'C- slljcUc~11 oil ~r~lncIIOOC. ~Io znacl da j~ 1"~'aGIJa prgUtn" Si3 B5 po:Jsto Ink::nZ~"tc U ooo-«:u nil ot.'oroer1UJlO'l'rtinll.

lMoo dJclO'l'anJ~ UV 2raka ZaViHodtl~Vco:;"~ TlpkM.koJI~ru:taza1itl· tu od sUrIJiI, :za~gl 00 rm licloo pigmc-nta mt:'Ianlna u rw.::'L Md"hih hlJ'" p~~U'''h samou'i<.a.lI.Onjcprisur.ahl >Jio:oslt'Urelihlok.c.aprcrna za5Iupljcrt:ls~ mclanlre. u rw.::'1,'h:o~1b prcmi3 1IoJI oclJU Iro1a j~ klal5m~lrna u iicst 11~'ia, oil .naJs~jctliJcoojc~~,kQ:;;e-ioXij~o;iCl"i!jtilm ~Ij£ nUans~. NQj6"W tiPQ'o'i ~ ~ ~a:5em ,PiXInehljlJ 51,.15lje· (leW 6"tiri li[l<l i pre-mil tip~ ~tffi!t"I<!ooalll1itiiI.'l5titni

•nielSeUa Dez iDle I'oa mloni PODon'
Koliko [ela u t.1njul

Dbieno:5eI'iden;; Ij"nicilOllil iQkQSle-lJnj",,~ te na un!Jtl1i~njim dij-elo'<im1i ~\QIJi3rll_ S Clb;;rQm"", \Q r;J" O'.'e venekt;;iidje ked neki~ krlil preo;l~t~,'ljllj!J v.;liki eo;; tel;.t;U proillem, ~XJ51oje rretoo" kQjim~ se one mQSU otkloniO .

roeo-

teres se sve vse maen
lj!Jd.i,~tovo!"ena,t.oIlin1i OOIOl'eU~rnil.grteve~ [lOIkoljenicamateotokekoji se IJOj~1'e 000 st.;OC~ih ZIll'? boe. Medlltim, veCl!1~ nJI~ se olirilti deffililroloF).r tek ~da se stvcre orcmjeee na I<&i koje djelujll veoms 1iJ'~m;.J. ,Dro~irenim \'eI1llm~, tamnm i fi'Uijet:l:im ~ek.1m~, suh:JjiperUID\lQj.kO::i • Ne Z~i1emarrJjt~ tooe i grt.t:.'t! U oo§;;m'IQ~ orosnene \leI'Ie na potsohencoec, 1)0. jcvu ololill olkosKOCni.h <gIo· MV"J pMmJerre na;.;oo, polwljeni~u LI ~idu ceeno. s;anjel1j~ :!rore, !'I11e(Iil"r ~g. ml!n1:EIH.;ij£l. ~iC£lOOlestidU~imKi.h\fe' f>I'~mmni ~llrik<:tzitetl ~ u.g1;l'101'tOffi M~IJetfuju. Poj~· I'Ijuju St: ,n£lj~e.1Ce 000 oesete gocfne Pijelje-o geretso LJ'Vjetollillloj srstem~k(lj ;;'I:ll)(l€itilVf:zi~l1IOgtki\I"J ostaa taktcn rii:ikll ~ oo!monalrlir.nj~ji(r.Ji':.e:3t:J· 1'£lrudr..OCc,po«:rnct:aJlu LiJc8njU "~trog,:,nc t pr®~ leron". ll2Imanj", or".Ihlh ~nlracc-plMI). po«:rnc;:aljl ~Ii:ltl"" (;'",jc",;;o., ,~pu~td1l)" stopalo).ptl'.'£~a.mr\lc-I~ tcltlli3 Ipo~h:""ll<ojl ZahtlJ"""" ju dugolrajt"t:l ~1a.Ja~jo III ~j~. cknj8

Voda cuva vitalnost
Tolkomlje-tnihmje~i koc ~uostDJim pt!t'IOdimll _gOOire n:Jjl':J~nije- [e reo dO'llll(lo uamau \I'O!J!J 'If.£lIID lliar!1,;lnimJrr'lJ'Jljekbio hldrirl!ll. \lod':J ~lNcl ~itaIOOGl_, jlOoolj~£lIIUIw~'litel:!t~,ottt, usporcva sttueole.utjeee naljcpotu.Zalo!\Ctroe:ba ritll 'l(CJdanlst~ 2Gd.nI,,, 5IrU::njaclplC"porU::ujuda. d"hZa~n8l"Ca'il;lrn\lo do s~utl"lja.cl savjotuju d"lZbj~t",kcTulrm rdn~kcrepltko,§a!lrar.rc alii prlrodn~:$["h:oVe.j"'r I <II1lsacr;tcpur..ok!:t:ral ".am<l prl~r".,,~nQ UillljUtU kO.

Vezivno tklvc
SI/e (jl,'f- pmmj,,~ nlsu same Iwzmt:titKi problem, .I'IegoJ i lNM U ml'l~ l'eCi Drol:llem, Vmilroziteti au ~U!J' !1iJNO ~ire~ polVl!~n~ke vene nogu, teari eutaeesce melglJ ~e ~idje-ti koo :ret-.:J. FToJ~irel1e \ieI'Ie melglJ blti mlsl)t:dn:;.£ll1iil"rlwml:ll~nlli\ ~jeslljeuel1tJi~,~rimje· nu Ironlr.JcePCiJ~klh pilul£l iii dl..lW'loaJnostcjahjcpo'o'r:";oa .nosazanlma.njlma.Varlkozl· tclitncJgtJn"statllkaopo:Js

wa-

neesetsu.a

rsra

se o eeci-

nrn

PrlrodnJ Imu nomodu'lat,or za dJec:u I odrasls,

OIl.iC1nel"!1l.prik.e~. f"fl;rQMI';iIo;trTI-:5tJP 5l~nce-k>iJj-eSll!tJijiilju mog,i.!QIfV;i' [1OJ~"e-r~ 'ka,bezOhzir;l_d611:wpikantl1le III, l)Qk 'biaS<" Sw ~u IW~' re1erCl ,ni,toJjeve(.;i-efekI5Up5't1lrnci. Q~im toe<'. Q'<e o;i'tije- '!r~\I(' DOI'rC:~ im~jll eM! ~lI"ttl ui~~ I'it~. mi'l~ C ~ ~~bi od liWL!1'il , ~~ r~rrtdre.

e-

ren1i ko:;l ~ojih ';II;! ,~ro~irene uene j1i"V1Jj3Ju u (101J.apuber1e!.1i primjeeuj-e 5e- [JOgorSSinjeu kIk!J lIU· o;tnoce_ Pll~ijentice u~~ irnajIJ ,o~®j \dine u nogama, W~ 1,.1 i;5JClm1i [JOtko!je-nIC1l, ~XJgotovo 1?i;Im ~,\{~"kwne "e-n" .mClg.u (lo;M:o~t! 00 "rQn,i;mogve-n511<Jg .!.i;Istoj~ 5 p!J5Ij-edlfnim oM-eeenj-em 'kale doInJeg o;tij('t<l ~cc;rU<oljen icil

~oo

Pubertet

m

www.lmunltut.ba

PORODICA I ZDRAVLJE r-Dupuytrenova kontraktura

------"'i.!

Dnevni avaz, sriieca, 4. julVsrpanj 2012.

Medilacija

Dr. Danijela Crnogorac Poliklinika Karabeg Himze Poloviue 39, Sarajevo

Operacija omogUCava isprUZanje prstiju i diana
Postoji naslledna sklonost, a oboljenje je cesce kod pacijenata koji boluiu od epilepsije, secerne bolesti, alkohollcara i bolesnika s hronicnim oboticniirna
lastitna djelavanje

- sta treba znati

Tel:033-556-556; 033- 556- 555

upuytrenova kontrak· tura karakterizira se kontra kcjom (skvrcavanJem) palmame tascjo diana s tomuraruem cvorica i traka izmedu koze, s jedne strane, i neurovaskulamih peteljki i tetivnih struktura diana s druge. Uzrok ovog cestog oboIjenja u populaeiji bijelaea nije poznat, Javlja se predominantno kod muskaraca starijih od 50 godina, obicno oni h cijs je protest 8 povezana s dugotrajnim sjedenjem. Oboljenje je obostrano u polovini slucejeva. PostOj i nasl edna sklonost, a obcqen je J e eesce kod paojenata ko] botulu od epilepsije, secerne boo lesti, alkohalicara i bolesnlka s hronicnl-n obuljenji-

D

FlZicke promjene na mozgu
Naucnici su otkrili da]e ki neska mecttacua pu nog
uma povezana sa stvarnim fizickirn promjenama u mozgu i to onim koje mogu imati zastltno djelovanje protiv mentalnih bolesti. IstrazivaCi s Univerziteta u Oregon u proucavall su podatke studije iz 2010. u kojaj je ui':estvovalo 45 studenata preddiplomskog studija kao i prosle stud1je s univerziteta u Klnl u Kojima je ucestvovalo 68 studenata kOJ! su praktictrali meditaciju punog uma. Istrazivaci su otkri I i da su ucesnici istrafivanja, nakon dvije sed mice prakticiranja meditacije punog uma, imali porast broia signalnih veza u mozgu, koji je nazvan gustoca aksona.

rna.
Obaljenje se moze javiti i osoba koje ne rade, tako da se smatra da ono ne ovis. 0 stepenu koristenja sake. kod

Neravna koza
Najcesce se rnanifestira zadebljanjem na dlanu i prstima sake koje rroze biti cvrsto i cesto se pogresno protumaci kao zulj, Mali procent pacijenata moze demonstn rati zanvata nJe ta ba na (Lederhosenova bolest) iii penisa (Peyronieeva boo lest). Zadebljana pot-ozna fascija rnoze biti i vrpcasta pa se ponekad zamijeni sa skraceniern tetiva te onemogucava opruzanje prstt0

ju.

Upravo ovakvo skvrcavanje, nerr ogr.cnost potpunoga opruzana, do-

vode pac ije nta Ijeka ru. Koza se m oze s poj iti ozi Ijkom s kontrakturom te tako postaje uzdignuta i neravna. Takoder, koza diana i zahvacenlh prstiju na strani diana moze biti jaka napeta i uvucsna u brazde diana i prstiju. Drugim rijeCima, svako spontano skvrcavanje prstiiu ka dlanu bez ikakve zna ne povrede, koie onernogucava potpuno

opruzanje prstiju, posebno malog i domalog prsta, najvjerovatnije je Dupuytrenova kontra ktu ra,

Atrofija misU:a
Kontraktura zahvata dian, all nikada ne srasta za krvne sudove i nerve, mada moze prianjati za omotace tetiva savijaca prstiju, Kod oboljenja kOja traju dugo prsti mogu biti zgrceni Gvrsto prema dlanu, 5tO ima za posljedicu skvrcavanle ligamenata i kapsu Ie zgloha i atrofiju (propadanje) mlslca sake. Konzervativni tretman je moguc, ali daje vrlo slabe dugorocne rezultate. Operativno lijei':enje je naroc.to potrebno kod uznaprodovalih kontraktura (ograruceruh ispruzanja), posebno zglobova prstlju. Bolesnik se mora dobra uooznati 5 velikim tehnickim teskocarr.a operacije i moguCim rijetkim vracanjern kontra kture.

Uiiiulaj'le: u bez p -,sllil~ -leal

Blokada nerava
Pacljent operativn i za hvat provede uobi6aj eno ugodno nakon blokade nerava u pazuhu, dakle, najcesce se ne uspavljuje. Ukoliko pacijent preferira, mozs se uraditi u "light" iii opco] anesteziji. Korekcija deformiteta i restauracija funkcije sake su cilj hirurskog zahvata. Logii':no je, dakle, da je funkcionalna nesposobnost glavna indikacija za hirursku intervenciju. Otklanjanje zadebljane potkozne fascije daje nejbolje dugorocne rezultate.

Operacija olakseva bol
Patite od hronicnog rinosinuitisa? Endoskopska operacija sinusa mogla bi yam dOl1ljeti zeljeno olaksanje. Naime, rezultati natnovijeg istrazivanja pokazali su

Sinusitis

da su odrasle osobe s hrorucnorn upalom sluznice nosa i paranazalnih supljina osjetile znacajno poboIjsanje kvaliteta zivota zahvaljujuci minimalno invazivno] endoskopskoj operaci]i sinusa.

37
S·ARAJEVOBh. grupa predstavila novi album

RaMOIZgleda Mad POIDdl 'Regina'
"ft, gIlJPO:

I

Osuanuo glamurozni 'GUCCi'DlaHal

Blelk Lawll zasftm lice parterna

"'"li~l'"U rriv~~i rtinil.lpruLa:.:nikil..,~ ~loon

Oilrn Il~Md_ll~lii"ih I'TUcLn3, p.lEl:::tak radne sedm,,,,, 08 ,amjr,,",kimuljcarn~ "lllljml.aj~inc('lobi(M~ JJlIJ~ii~ JJ"""g~lbum., ~ru[lll ~:J'!:~Bina" M-rlll~~i~1)ffI ~KBd poILldi.m(h",Ll~ilii!J!IL1IJft:~· jU(~' ~8JllmmJ i.pr"d Ka,", link. N~ oval n~eio tl-s.Do~i

~II ill ~~!P"IdilL:l'ilini l~'~'" h

Al"i::~[~~C[l ~,~~~~:~~:
d~ ie naibolii

~~~~T!:,I~~~,:!~~~~
radililJ.blm[~kk[Jig",dioc. -Albu[[] "K.a.:i[10 ludimc", pa LIJ m: im~liIIli~· ~ 13,jtrim(l]'llli::31..:J)i !;3:F;1j1:vj.k(lj ,,~lIlici k~kQ i~Jl.kd.o Jm,:IamipClludLrti"'·ka.l!~Am

vid prcrnoriie

""m,'"

Ide U sClleotoloSHI UO)OIHamp
Glumica se usprotvlla i81jama lorna Kruza
(Cll['"~)j~U(l'raV<l (oi Ci[llO, dlJol;:I':K~li ni ie ~J.agilh ~ tjm K..'ipI;"j~ j;, F:~I' pli:lil~ ~~'u "b,b i~i~li~ fii~IlQB ill l'ru.~a da im k~~r~1J uplte u "'ij~nmlol.ki ""ini k3ffil' Dic~ll~tul:aml'oo'ffidllln· ll"jd()bitl~"i~l"I,'Hei~ l''''!W~~ra~in m'ib"a,ili QW) lr()ih\l.:;:.U~Ttl,<ld:fl=li3jllih ka.o ~"jJll~~' rn"laill )lml.i ..,ti ,.,._~]~tI<ll k.oiom"~ ooa vesuiu Ilil ~miliiilI"dli K~iti ll{)lm.(Kali~ Holm~~) 1l'4!:~hral.ir. j~ ll~'Mli~

Hell Holms nile zelJela dB Surl
"i dobilR '\.,'ir~-

Borba slavnog para za starateljstvo nad kcerkorn

Cavocs, na bi~i MILO"miruz.::m() ruP".lo~n~ i

~U"

J~'I!I.
HalaNna Glumac
u nUDUm Slotu
:~~:r~~bki z~ vrilerne beograd~~~ pmm","i,~ "Regio~~ jt ir"iil~ ugodno i k,,· ~i~~i~ni~lj~~l~a~,~~i~ ~pOI "Hvala Bo~u" U ~p"lu &0. p",~"huj~ i K~· l~rinK Glumac, j~.rJll'" IJod ifhij31l~~ih Ijrom(k:iju:l"l~d.:JI'~o~uupri· li~ili lllE!Nlgr~du.Aooi~t;& d3nfrn3rsIlikci~ffifduililDilj~,-"kc lbrngr.a.:i,,,," puwi ke - TOiIl~VUI~.' IjlJd',I~J:r. <I~~u i~m..,~iic idcnri~~c_ ~Ii iml:l n Sali.e-v"" naL'aI'O"', vi,~ ,'=oi in ~[[]" md~ni u ()"00lI ~rilldl.l, Ali 1.1 "-Il~()m [[]je'llJ~di~~,i'-"ITl<l,Wn'iJi· ",,-,oa:l)~ibQlii,r'l!J1!lltioati" -g<l\'I:IL'il:.r.~i':] .:Iooai~dal~i 0"- lJO'om .albumu Ijuoo ... njlhevglevnipokretar A, KAi'MMA,""

RtI~o~~ledR

rc)j~~~(1 n~d ~.rQBQdi~niQm o;ul'i,h")ju b:liiklonili",d "d,~nlCllo,k~ cr~H in ~[[]aU"ad.abiio[]iu.J·bl:-c:!ic;i;i!.:I~1:I,'e, ","kt;! m<>glii cu&ro~ili ~i~(>I_ ~iic01..,I!J1!ii~ finllli:~ da~fpl'CmJ.:Ijt~ipolnl!aklo.'l prcm~ <l<lm,lim~ .." u ~k.larlu't'm,rlii~(~t",ba<loomi" u i~'-IJoj~ ooJ~k~, Tom Kruz

~ooj·

"Franz Ferdinand" svirao u Banjoj Luci

Traiili Slihu Gaurila PrinCiPa
Grad ll~ Vrb~il.l I'..:hinO<:! c j1.Bl~~r. k3r. itd~~ od [ .~j~'~)<'h mC1rl)t"..,l~ i Ui~Tinu jc llikl ~300~l:Iljit\'1:I hlrl rlii~loffi <I~~~lag ~Km;t~l fuH;~ F~~'lIl",lwii-CIrpnlzil1l. lI@m(ii~ ~F:ocml51ii~~. T~i d(lja,,, '" ~ab"nli~ill~i ooli~nl:lj L"II'gUli.:.:.a;::iil "'V<l~mu~ifJ::C1g£lClgll<laia,.all j avirc! tu~~CO~ aaatava ~Fr~ll;: F~HliJ].lnd~, P1JoImlar~i:s.k(lI,,,,,,,,d,,u"'lilruiUi~lUipl:lls,~[s!l"'~lii~_pru",ci i Taib ic u"ii~dila nt:<apamccna curorija, Vrhu~<i(_l;"~~,,,t;! u.s.lii;,-tli., i~~ w.wvima hitlJ"~ "TILk~ /l-k QuI" i "Ytlll'"", the Ik~~~ I'rnLMI"i",,~ . Ba~jaLu.kI:lJ h,':a!a V3m. Zai.C8 'k ""Ilki. O'ir~arn<l ~~f~nlJolll~tl-alll"m:el:ni-roru~ili su ~llMI'i mFr~~~ Fuilimlllda"

'~'011)"'~

pmloildoorihb~H<I"","lnall~rn()!;cd3~puhlikaufil';3ll·

v.s,

CJ~M"i 1J~"'k Sam dd~.l~~(Iol'ib .ll~~ ~..1\1r!iliMl ~n i m~n", 'SllIJolll"HQI"u<I~m ljcnjam ave". Na TV euntcamall,'ajvid([ILlll1d.ak,M:kO<ji it~~~ll"jilllK~ro~i,b~~ "~pru[[]",,i,~okmi~m jul~, A_f-A1

k"""brir"]~taVr<la-dStru,ic

re-

N~ rnj~"tll d.o:ia<laii[lj~~ "The Clubs'tu :Jar-ai~"UV(~CDil' od 21 :;at sveia vrll'lll-CIt"-Clnl ~ novi ~'_";.Diklub "FAxlm~~ N3~~~ kllll!:3 rt~imhr.li~ln, in~~!~ilwlj~[i i1.UTiti$.3.~i;f'il l'IUliNm diicio_ "RiliIffi' ra;;p""~~at; ~ rlva "iI~n(~!I""I'a~ ~3I:£Jjern.:c&l'll'atiDJ-cviJ3z;:aoo~k"'iltc:kmiL'oliul';3liianIII prm'ooa nB ITI"(Xllagitn,ll "'" tllii lllk~uzo<l CIJl",[[]lj~ni i'11'~nU:I'\"_:mmlDc N3 ~vt.::3nMl r.r~~.l"3nill fII1il( &: .;:J.IJ~~lilri ~Fl..:Jm'Il!l<l~i~, .,~~1I00ru i~ ~ n~jn~li~lI(> B'lil(l~~ni~ ma~~,L::m'kc I'i"" l'i.I!ic-c: Kali"'IJoi Bukk. A4.K.
n ""

sveznadar

Dnevni avaz, sriiada., 4. iuli/srpani 2012.

39
2

Tacno Netalcno'
umtli su islogs dana? Velika krhk[lsl nedostatak ia drag[lg kam ana smaragda? Niikog niie priroda ucinila robom. govDrio [e grcki govornik Alkidamanl? Drugi i traciamarfCki pradsiednik 1Dzon Adamsi Tomas Dzeferson

STUDIJA Znate Ii sta je Takotsubo kardiomiopatija

Oko redan iIi dva posto liudi koji su urnislili da su pretrpjeli srcani udar dijagnosticiran je sindrorn slornljenog srca, takoder poznat kao Takotsubo kardiomiopatija. Bolesnici, ugla vnom starije zene, osjecali su simptome koii nalikuju srcanorn udaru, ali testovi nisu otkrili blokadu u koronarnimarterijarna. Urnjesto toga, srce je poprimilo izgled balona, a isto se stanje ponekad prirnjecuje kod ljudi kojima jeubrizgan adrenalin kod tretmana teskih alergijskih reakcija, Studija provedena na Iondonskom "Imperial Collegeu" pokazala je da tijelo mijenj a svoju reakci juna adrenalin sti-

Sindrom SlomlJenOgsrca Cuua Odsmrti
mulirajuci srce da smanji kolicinu adrenalina smanjujuci
sVOJUsnagu purnparua.

Kod holesnlka s kardiomiopatiio~ Takotsubo adrena1in stiti srce od .pretJ~rane stimulaciie, kaze profesor Harding Sian

3

t. TACNO

mote

UiHnilk adrenalina biti stetan

Dva predsjednika umrla u jednom danu
Drugi treci arnericki predsiednik Dzon Adams (John Adams) i Tomas Dzeferson (Tho-

Ovaj parametar se vjerovarno razvio kako bi se zastitilo srce od pretjerane stirnulacije narocito visokim dozama adrenal ina koji tiielo otpusta kadjepodstresom. - Adrenalin irna stimulirajuci efekt na srce, sto ;e vazno da bisrno u organe dobili sto vise kisika u stresnim situaciiama, Ali taj ucinak moze biti stetan ako dugo traje, Kod bolesnika s kardiomiopatiiorn Takotsu bo adrenalin radi drugaciie i zatvara srce, Cini se da stiti srce od pretjerane stimulacije - kaze profesor Harding Sian.

zene slal'ile
Britanski "Telegraph" objavio je rezultateankete koja je pokazala da cak sedam od deset Britanaca smatra da zene starije od 39 godina ne bi trebale nositi bikini. Medutim, rezultati ankete provedenernedu damarna starijim od pedeset godina bili su nesto drugaciji. Nairne, 60 posto ih srnatra danikad nijeprekasno zabikini. S druge strane, njih saruo 16,8 posto priznalo je da bi kupi10 bikini, a 13,2 posto kao najveci problem navelo je isprobavanjeu kabinarna trgovina,

BiHini nile za ad 39 DOdina

Odredili dobnu granicu

Balac- u medU i soia sosu

Nas prijedlog za vas danasnji rucak

umrli su istoga dana. Bilo ie to na danasnji dan, 4. iula 1826. godine. Adams je bio drugi predsjednik, od 1797, do 1801, a Dzeferson treci, od 1801. do 1809. godine. Adams je prvi predsjednik koji je zivio i radio u Bijeloj kuci, tada zvanoj Palaca izvrsne vlasti, On je i najdugovjecniji arnericki predsjednik - bilo mu ie 90 godina kada je umro, a sa Dzefersonom je jedan od dvojice predsjednika potpisnika Deklaracije 0 nezavisnosti i umrlih na njenu pedesetogodisnjicu. Dzeferson ;e i jedini medu arnerickirn predsj ednicima koji je na svoju inauguraciju dosao pjcsice i jedini koji je sam sebi napisao epitaf ne porninjuci u njemu da ie bio predsiednik.

mas Jefferson) - na slici slijeva nadesno -

2, TACNO

Velika krhkost

nedostatak smaragda
Smaragd (grc, smaragdos = zeleni kamen) je zeleno obojeni dragi kamen iz grupc berila i naj dragocieniji u toj grUP! minerslao Nedostatak mu ie velika krhkost, odnosno osjetljivost na udarce kod svakodnevnog nosenja, Svoju zelenu boju dobiva od hroma, a ponekad i od vanadija, U ovorn karnenu su ceste nakupine sitnih necistoca koje ga cine rnutnim i neprozirnim te su same rijetki primjerci smaragda prozirni i cisti. Takvi se ubrajaju u najskupocjenije drago kamenje. Glavna nalazista 3U mu: Brazil, Kolumbija, Indija, Rusija, Pakistan, Australija, [uzna Afrika i neke druge zernlje.

Potrebno ie: 6 pilecih bataka, 80gmeda, 100mi kecapa, 5kasika sosa od soje, 3 kasike bijelog vina, 2 kasikernaslaca, bijeli biber, Nacinpripreme: 1. Pornijesati soja 50S, kecap, rned, vine imalo bibera.pa sipati u vecu tavu,

2, Spustiti batake te ih uz cesce mijesanje dinstati na urnjerenoj vatri oko20minuta, 3, Da sos ne bi zagorio, sipati po potrebi jos malo soja sosa. 4, Pripremljene batake slozi ti na tanjir za posluzenje i preIitisoaom.ukomesusedinstali.

.:

~)--_..~.

~.~.
---~

(JRAOEVIN· &WN%~~~SKI FISMA MATERUAL

S.J.

ST. GRCKI POSJETI· POZ'&'~STA

EVROFSKA OSTRVSKA ZEMLJA

NEUTRON

~:±'I\~~~RADIJ MIDORI

BOGU ISLAMU

ROKOVI

VASTA BILJKE

-

UZORiAVATI ~EOD

EGA

3, TACNO I IZ MILETA
NARKOTIK FILOZOF

SRDZBA

Nikog nije priroda ucinila roborn
~ VOGRCK.
AHMED ODMllJA PRAOTAC EOLJANA ZEMLJISNE MJERE ALFAElETA

E.J.

p~~r&kR MORO
NOCNE PTICE

PUTAR RJEsENJEIZ PROS LOG BROJA ESAD ODMILJA PRUT, RAOEK, AMITOZA, AS, UZ, MARIJA, KANDZA POKUOA, LAHOR, AMA, MLADI TENISER NASLICI MUZIGAR GALAGER IRIDIJ
I I

~
KOSARKAS DANEU

SARAPOVA, RICARD, ZAJC, I, ANCKA,

NDRVESK'A

lIlJESTO U SVEDSKOJ

LI~ IZ • rTOCNJAC KE PRICE
I

I

2934

Ilampal)

"Slobodne [e sve pustio bog, nikoga priroda nije robom uciniIa" - govorio ;e grcki govornik Alkidamant iz Eleje u Maloj L__'-'--:--c:-~-~':'<' Aziji, pobuajuci na taj nacin ropstvo u svorn pozna tom Mesenskom govoru, Bio je ucenik Georgijin i predstavnik sofistickog govornistva, dielujuci u Ateni (na slici) oko 400. godine prije nove ere. Sacuvan je njegov govor 0 sofistima uperen protiv Izokrata, U izgubljenorn djelu Museion iznosio je anegdote 0 starim pjesnicima,

Mecfunarodni fudbal

~------------------------------------------------------------------------NSBiHI Obavllen zrijeb lige i predstavljeni planovi za narednu sezonu

56

Dnevni avaz, srijeda, 4. julilsrpanj 2012.

sport

Laveci: Potpis oa celiri godioe

LaueciUPSO-U za 30 miliona eura
.... Argenrinski napadac Ezekijel Lavezi (Ezequiel Lavezzi), koji ie prosle sezone igrao za Napoli, potpisao ie cetverogodisnji ugovor s Pari Sen Zermenom. Dvadesetsedmogodisnji Laveci prvo je pojacanje ambicioznih Francuza u pauzi izmedu dvije sezone, a mediji tvrde da ce PSG za njega platiti 30 miliona eura, Laved ie u Napoli dosao 2007. godine iz San Lorenca, U 30 utakrnica u prosloj sezoni postigao je devet golova, a za Argentinu ima 16 nastupa,

Napusti.o Napoli

"BH Telecom" ce kao sponzor Premijer lige klubovima platiti 1,8 mi.liona KM
Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine Zeljeznicar odbranu titule pocet ce u gostima kod Travnika, dok ce derbi prvog kola, koje ce se igrati 4. i S. avgusta ove godine, igrati stari rivali Sarajevo i Celik. To je odlucio zrijeb Premijer lige BiH koji ;e obav ljen JUCetu Vogosci. Osrale parove 1. kola Cine Gradina - GOSK, Olirnpic - Rudar, Velez Radnik, Leotar - Zriojski, Siroki Brijeg - SJavija i Borac - Zvijezda. Najzanimljiviji susret jesenje polusezone, gradski derbi izmedu Saraieva i lel[eznicara, odigrat ce se u 12. kolu na stadionu Kosevo, Nakon izvlacenja, Komitet za norrnalizaciju Nogornetnog saveza BiH odrzao
>

o Ie

"-

-

II

naredne dvije sezone
je sastanak s predstavnicima klubova, na kojem ie saopcena informacija a tinalnim pregovorima 5 "BH Telecornom" 0 sponzorstvu Premijer lige u naredne dvije sezone, Prema odredbama ugovora, "BH Telecom" ce purern Saveza prernijerligaskirn klubovima platiti 900.000 KM po sezoni, Klubovi su inforrnirani i o sponzorskom ugovoru za lopre marke "Nike" kojima ce se igrati utakmice Premijer lige. Svaki klub dobit ce 50 Iopti ovog renomiranog proizvodaca sportske opreme. Troskove nabavke 800 lopti za klubove snosit ce Savez, koji ce jedan dio lopti dobiti i gratis, za potrebe reprezentativnih selekcija BiH. M. T.

Totenhem

KIUoa UJUaSU-BOaSU
... Bivsi menadzer Cdzija Andre Vilias-Boas (Villas Boas) imenovan je za stratega Totenhema. Portugalski strucnjak, koji je II martu dobio otkaz na Stemford bridzu, zarnijenit ce Harija Rednapa (Harry Redknapp), koji je nedavno otpusten.

Sil irijebilll

SarajevlI; Selona PQcioje 4. ilvYlIsla

Raspored jesenjeg dijela Premijer lige BiH
1. kolo Gradina - GOSK Olimpic - l}udar Sarajevo - Celik Velez· Radnik Leotar - Zrinjski Sirok! - Slavija Travnik - Zeljeznicar Borac - Zvuezda 2..kolo GOSK- Zvijezda Zcljeznicar - Borac Slavija - Travnik Zrinjski - Sitoki Radnik - Leotar Celik - Velez Rudar - Sarajevo Gradina - Olirnpic 3.kolo Olimpic - GOSK Sarajevo - Gradina Velez - Rudar Leo tar - Celik Siroki - Radnik Travnik - Zrinjski Borac - Slavija Zvijezda - Zeljeznicar 4. kolo GOSK· Zelieznicar Slavija - Zvijezda Zrinjski- Borae Radnik - Travnik Ce1ik - Siroki Rudar - Leotar Gradina - Velez Olimpie - Sarajevo 5. kolo Sarajevo - GOSK Velez - Olimpic Leotar - Gradina Siroki - Rqdar Travnik - Celik Borac - Radnik Zvijezda - Zrinjski Zeljeznicar - Slavija 6. kolo GOSK - Slaviia Zrinjski=Zelieznicar Radnik - Zvijezda Celik - Borac Rudar - Travnik Gradina - Siroki Olimpic - Leotar Sarajevo - Velez 7. kolo Velez - GOSK Leotar - Sarajevo Siroki - Olimpic Travnik - Gradina Borae - Rudar Zviiezda - Celik Zeljcznicar - Radnik Slavija - Zrinjski 8. kolo GOSK - Zrinjskj Radnik - Slavija Celik - Zelj eznicar Rudar - Zvijezda Gradina - Borac Olimpie - Travnik Sarajevo - Siroki Ve!ez - Leotar 9. kelp Leotar - GOSK Siroki - Velez Travnik - Sarajevo Borac - Olimpic Zvijezda - Gradina ZeljezniCttr - Rudar Slavija - Celik Zrinjski - Radnik 10. kolo GOSK - Radnik Ce1ik - Zrinjski Rudar - Slavija Gradina - leljezniear Olimpic - Zvijezda Sarajevo - Borac Velez - Travnik Leotar - Siroki 11. kolo Siroki - GOSK Borac - Velez Z vijezda - Sarajevo Zeljeznicar - Olimpic Slavija - Gradina Zrinjski - Rudar Radnik - Celik 12. kolo GOSK-Celik Rudar - Radnik Gradina - Zrinjski Olimpic - Slavija Sarajevo - Zeljeznicar Velez - Zvijezda Leotar - Borac Siroki - Travnik 13. kolo Travnik - GOSK Borac - Siroki ?vijezda - Leotar Zeljeznicar - Velez Slavija - Sarajevo Zrinjski - Olimpic Radnik . Gradina Celik - Rudar _ 14. kolo GOSK-Rudar Gradina - Celik Olimpic - Radnik Sarajevo - Zrinjski Velez - Slavija Leotar -Zeljeznicar Siroki - Zvijezda Travnik - Borae 15. kolo Borac- GOSK Zvijezda - Travnik ZeljezniCar - Siroki Slaviia - Leotar Zrinjski - Velez Radnik - Sarajevo Celik - Olimpic Rudar - Gradina

Istek uuovora

Ederson oresao u Lacio
... Veznjak Ederson, ko·jemje istekao ugovor s Lionom, u narednoi sezoni nosit ce dres iralijanskog Lacija, Dvadesetsestogodisnii Brazilac, koji je za francuski klub odigrao vise od 100 utakmica, potpisao je ugovor do 2017. godine.

Travnik - Leotar

Sampdorija

Giro Ferara noul.reDer
... Selektor mlade reprezentacije Italije Ciro Ferara (Ciro Ferrara) imenovan ie za uovog trenera Sampdorije, Bi vsem italiianskorn reprezentativcu angazman je ponuden nakon sto je iz planova orpao Rafael Benitez. Fetara je za seJekciju Italije odigrao 49 utakmiea, a diCi se s cak sedam naslova prvaka Iraliie, dvije s Napolijem i pet s Juventusom. Takoder, 05vojio ie i Ugu prvaka. (M. T.)

rullrenlng prODUSlll1 curlC, RlblC I PODOOIC
Nogometasi Travnika poee!i su pripreme nakon prozivke koju su obavili sef SIruke N ermin Basic te nj egovi saradnici Islam Torlak i Selver Lihovac. Odazvala su se 24 nogometasa, medu kojima po petori-

Nogometasi Travnika poceli pripreme

Nova imena Uvaja, Pejic i Taba.kovic
eajuniora,odnosnoigracana probi. Opravdano je izostao napadac Nebojsa Popovic, dok Ane! Curie i Nihad Ribie nisu trenirali jer jos nisu postigli dogovor s Upravom 0 nastavku karijere na Piroti. Nova imena su Ivan Li -

vaja i Senad Tabakovic iz NK Vitez teJuro Pejic iz bugojanske Iskre. Prvi trening su, LIZ njih trojieu, odradili Nevres Fejzic, Alen Delic, Simbad Terzic, Darko Misie, Elvedin Varupa, Neveu Lastro, Senad Ta-

Basic, Sarajcic i Torlak pred prozivkll bakovic, Haris Zatagic, NerLihovac te juniod Amel min Varupa, Adnan KoCurie, Nijaz Fazlic, Rifet Mevacevic, Ivan Livaja, Juro Pelie, Eldar Torlak i Denis Kojic, Deni Simeunovie, Actin vacevic. S. PIN]O

sp 0rt

Dnsvni avaz: sriieda, 4. jull!srpanj 2012.

57

ZELJEZNICAR Nakon remija s ukrajinskim Krivbasom

OSi nezadouol-an z Og neozbillnosti
Umjesto da poblledlmo cetiriili pet razl.ike, mi remiziramo, kaze trener "Plavih"
Aumije)

(Od specijalnog iZ1Jjesc(/c(/ "Dneunog avaza') iz Iaka je Zeljeznicar daminirao svih 90 minuta u priprernnoj utakmici proriv ukrajinskog Krivbasa, konacnih l :1 ucinilo je Amara Osima nezadovoljnim, Za razliku od duela sa Sirokim Brijegorn u Medugorju, kada je trener, i pored pobjede ad 2:0, grmio kako ekipa "nijernogla hodati" i "dodati se na metar", ovoga puta problemi su bilidrugaciii.

Trener Sarajeva Dragan Jovlc upozorava

Hibsrnians )IS DZbil)an tim 1I0)i DSGamO Dotcilanili

Mnogo promasaja
S utakmice - Krivbas; Brkovif; II akGiji V drugom dijelu nekolitima protiv Maribora bismo ko puta su bili u akcijama s glatko izgubili. Umjesto da igracem vise u zavrsnici, ali pobijedimo utakmicu s cetinisupoentirali. ri iii pet golova razlike, mi Istina, ponisten je regu- odigramo nerijeseno. Necu da se vadim ni na pripreme, ni na umor, ni na neuigranost, jer ono sto nismo zabili se mora zabiti, da si oe znam kako nesprernan Maribor je poslao ekipu Zelju je spijunirao i njegov iliumoran. ~oja ie pratila utakmicu nekadasnji saigrac iz repreKad dode pravi proti yZeljeznicara i Krivbasa, zentacije Sloveniie Miran olk, jedna [edina glupost Snimali su mec kamerom, Pavlin, Iz tabora slovenmoze te kostati gubitka j edau je zapisivao sve de- skag kluba nisu zeljeli dameca, zato to ne srniiemo talie utakmice, a jedan crtao vati oejene videnog, ali svadozvoljavati nikad, cak ni u kretanje igraca bh. prvaka, kako ce pripremiti detaljan ovakvim utakmicarna - reN a molbu Zlatka Zaho- raport treneru Darku Mikao je trener Zelje nakon vica, direktora Maribora, lanicu. meca, laran gal Adilovica zbog naudarcern pa ga je proti vnicki Brkovic pogodio vodnog ofsajda, iako je cenigrac blokirao, SamirBekric N a golu je svih 90 rninuta tarfor Zelie bio barem metar je, nakon akcije Eldina Adistaiao Marijan Antolovic, na iza odbrane Krivbasa. Iovica i Vernesa Selirnovica, bekovirua Benjamin Colic i - S ovakvim neozbiljnospromasioprazan gol. "Plavi" su itekako "mogli hodati", "nadtrcali" su protivnika, napravi!i nekoliko izvrsnih akcija, ali promasivali su ono sto se ne smije prornasi vati. V prvom dijelu Zaiko Zeba je predriblao golmana, ali zakasnio s
(F'ltQ:

Maltezani nam jos nisll poslali DVD~ije s Iljlhovih utakrnica.Iako smo mi to ucillili
kojih ce [edan nakon utakmica sa Sarajevorn karijeru nastaviti u Madarskoj. Klub vee nekoliko deceniia vodi porodica Beziua. Oni, barem prema nasirn saznanjirna, u dvomec ulaze veoma ambiciozno. Medutim, kvalitet je na

1. SiJ.ric)

I Paulin melln sltaulima

[osip Kvesic, Kao stoperski par poceli su Semir Kerla i [adranko Bogicevic, Zadnji vezni bili su Nermin Zolotic i Muamer Svraka, ispred njih Zajko Zeba, Vernes Selimovici Samir Bekric, u spicu napada Eldin Adilovic. V igru su usli Danijal Brkovic, strijelac jedinog gola za Zelju, te N errnin J amak, Elvir Colic, Mirsad Beslija, Tornislav Tornic i Velibor Vasilic, Narednu utakmicu na priprernama Zeljo ce igrati proriv slovenskog Aluminija, a osim ranije dogovorenih duela s madarskim Peesorn, ausrrijskirn Matersburgorn i ceskom Sigmorn, zakazan ie i sus ret S ukrajinskom Tavrijorn zav.juli. ,

- Malrezani nisu nimalo naivni, daleko od raga. Mi sino prij e nekoliko dana Hiberniansu poslali dva DVD-iia s nasim utakmicama, sto ie uobicajena praksa kada su u pitaniu mecevi u VEFA-inim takmiceniima, Medutim, Mahezani ce

Ziaiitouic doblO cerlililtal
Na adresu FK Sarajevo iucer je iz Slovackog fudbalskog saveza stigao eertifikat za Nernanju Zlatkovica, - Ostalo je jos da dobijerno neophodne dokunam svoje videozapise dostaviti tek po dolasku u BiH. To bas i nije korektno - kaze sef strucnog stabs Sarajeva Draganjovic, 1 pored igranja zi vcima Malteiana, strateg tima s Koseva irna dovoljno inforrnacija 0 proti vniku. - Hibernians je ozbiljan tim koji necemo potcijeniti, K valitetniji su nega sto je to, recimo, maltezanski Marsaslok, kojeg je Sarajevo elimioiralo 2007. godine u pretkolu Ligeprvaka, Imaju cetiri Brazilca, od mente za Emira Hadzica iz Madarske i Radana Sunjevarica iz Srbije. Vjerujem da ce sve to biti rijeseno u roku i da ce oni biti u kornbinaciji za utakmicu rijeci su J ovica, naso] strani, zbog cega ne bi smjelo biti iznenadenja - isticejovic, V sutrasnjem (19.30 sati) duelu na Olirnpijskorn stadionu "Asim Ferhatovic Hase" [ovic nece rnoci racunati na lijevog bocnog Zorana Belosevlca, koji je proslog [ula dobio crveni karton protiv Sparte iz Pragao Said Husejinovic ce biti spreman za duel nakon sto je pauzirao u subotnjern rnecu sa Splitom. A.Dr.

Z.SARIC

Celik svakim danom sve brojniji

PriBI)uCiIi se COUiCi marBouiC
lsakovic se pozdravio sa salqradma i karijeru nastavlla u cetvrtoj ligi Njemacke
nespreman-kaZenamIsakovic, koji se jucer poj8vio na Kamberovica polju. J agodic ie, tako, ostao i bez tteceg vezniaka, kojeg je zelioostaviti. - Dejan Martinovic se javioi kazaodamu jeprioritet odlazak u inostranstvo, ali mi ga vise ne mozemo cekati. Zao mi je SIOon i mladi Anid TravanCi':, koji se i oe Celik je od deset igraca, koliko ih je bilo na prvom subotnjem treningu, stigao do broike od 16 imena u kadru. Jucer su trenirali i Mehmedaliia Covie te novajlija Vlado Markovic. Nakratko se trener Vlado J agodi':ponadaoda bi mogao na raspolaganju imati i Aladina Isakovica, koji moze igtati na poziciji stopera, zadnjeg veznog i napadaea. Medutirn ... - Dosao sam samo da se pozdravim sa saigraCima i trenerom, koji ie pokazao Zelju da meostavi. Medutim, dogovorio sam sve sa Hajrnstetenom, clanom njemacke (etvIte lige, u kojaj igra i amaterski tim Bajema. Zvao me je i treceligas Vnterahing, ali sam biD fizicki

Sllle i DU)ItOUiC
Osim dya nova vezna igraea (j edan je, navodno, Edin Husic) i jednog stopera, Jwji Se ocekuju danas, Celik bitrebao pojacati i golman. Prema nasim saznanjima, to ce biti Ratomit Dujkovic iz Slavije. javlia, ana kojeg sam ozbiljno racunao za plejmejkera, nisu prih vatili nasu ruku. Sada moramo I[&ziti zamjene - istice J agodi':, uvieren da ce, ipak, kompletitati ekipu do sub Ole i pol aska za Zlatibor. V. B.

Danasnjusiednicu Skupstine Siobode mnogi najavljuiu kao novi pocetak kluba koji ce iduce sezone prvi put nakon 43 godine igrati u drugom rangu takmicenja Ptvoj ligiFl3iH. N akon sto jenedavno ostavku podnio .Bahrudin .Bajramovic, dosadasnji ptedsjednik Skupstioe, povlacenje je najavio i prvi covjek kluba Davud Zahirovie. Njih dvojicu mnogi su okarakterizirali kao glavne kri vee za ocajno stanje u Slobodu i, na koncu, ispadan;e iz Ptemi;er Iige. ZahiroviCu se zamjera da za nepuou godinu mandata

OdlBZe na)UeCi IIriuci

Danas Skupstina Siobode

nije cak ni formirao Vpravni odbor kojim bi predsjedava~, oi ti sedavoljno posvelio svomposlu. Ko ce ih zami;eniti na dva celnamjestaza sadasene zoa. Pretpostavlja se da bi predsjednik Skupstine trebao postati Mirsad Muharemagic, uposlenik JV "Gradski stadion Tusanj", a za aeekivati ie da ce doci i do odredenihpromjenanaostalim kadrovskim pozicijama. Ono 8[0 se, pak, vee zna je to da ce u novom sazivu Skupstinu veCinu ptedstavliati ljudi po izboru OpCine Tuzla i Vlade Tuzlanskog kantona. E.M

58
EURO 2012. u Poljskoj i Ukrajini ad A do Z

Dnevni avaz, srileda, 4, iulilsrpani 2012,

SJ::!. 0 r't n,'

B

Vise ad 1,4 miliona Ijudi na stadionima • Grcka imala najstarijeg igraca, Holandija najmladeg
ruka: Holandija je bila iedan od favorita,ali grup,nu fazu zavrsila je prikovana na dno grupe, Aktuelni svjetski viceprvak nije osvojio nijedan bod,

HOlandSlta brulta, irsltO dOSIO)anS'UO i spanSlti reltrdv

E

u vari mreze: Poljak Przemislav Titon (PrzernyslawTyton)bioje junak prve utakrnice izmedu Poljskei Grcke. Nastavak takmicenia ipak je obiljezila stara garda, na celu s fenomenalnim Ikerom Kasiljasorn i Danluidijem Bufonom (Buffon), koji su hili naizasluzniji za prolaz Spanacapro tiv Portugala, odnosno Italiieprotiv Engleske. krani: Remi Poljaka s Rusijorn u

C

F

zemlji suorganizatora gledalo je 14,7 miliona [judi. Engleska - Italija bila je naigledanija cetvrtfinalna utakmica u historiji, dok [e pobjeda u finalu nad Italijorn zabiljezila najvecu gledanost u historiji Spanije - ,17,9 rniliona, antasticno: Za uaispektakularnije golove turnira zasluzni su Jakub Blascikovski (Blaszczykowski) (Poljska - Rusija), Mario Gomez (Niemacka ,- Holandija), Zlatan Ibrahirnovic (Sveds'ka - Francuska), Sarni Kedira (Khediraj (Njernacka - Grcka), Mario Baloteli (Balotel-

svjetskog i evropskog prvaka,kaoiLigu sampiona. totke: Irae Damijen Daf (Damien Duff), Nijernac Lukas Podolski i Spanac Cabi Alonso (Xabi) na Euru su dostigli brojku od 100 nasrupa za svoi tim, a posljednja dvoiica su to proslavila golovirna. Najimpresivniji je ipak podvig Ikera Kasiljasa (Casillas), koji je proslavio 100, pobjedu sa Spanijom, itter: Zabiliezeno [e cak 16,5 rniliona postova koji suse odnosili na finale, Vrhunac ie zabiljezen kada je Spanija postigla cetvrti gol. Tada je u [ednoi sekundi osvenulo 15358 komentara! eterani: Grcka je imala najsta,rijeg fudbalera turnira, 38-godisnjeg golmana Kostasa I-Ialkij a-

S

'
w,

T

V

G H

Ii) (Italija - Njemacka) i Deni Velbek (Danny Wellbec'k) (Engleska Svedska); olovi:U31urakmici PO, S,il, ',gnu to ih ie 76 iii 2,45 po utakmici, sro

I

jevise nego dobar prosjek. istorija: Poljska i Ukrajina zajedno su prornijenile historiju, kaop rvezernl j e S istoka Evrope koie su bile dornacini kontinentalnog prvenstva.

rska: Otocani su se vratili na Euro nakon 24-godisnjeg odsusrva, ali su prvi izgubili sanse da doduucetvrtfinale, Ipak, njihov nastup dugo ce se parntiti, najvise zbog fenomenalnih navijaca koji su ih zdusno bodrili uprkos losim rezultatima, edanaesterci: Jedan od najljepsih trenuraka takrnicenia svakako je panenka' Andree Pirla u izvodenju pena[a u cet-

vrtfinalu protiv Engleske, NeSto slicno ponovio je i Serhio Remos (Sergio)u pohifinaluprorivPortugala.
isa: Spekrakular-

na,oluja P,rekinu!aje utakmicu Ukrajina - Francuska nakon samo eetiri mi~

1

M
ubuduceo

nute.Prekidjetraiaoskorosat.

ladost: Niemacka ekipa bila

je naimlada na
Njena

Euru,

rekordna seriia ad 15 pobjeda prekinuta je u polufinalu protiv Italije, sto govori da cerno
Nijemcimapisati u

N

superlativima ade: Holandanin Dzetro Viljems (Jetro Willems) postao ie najmladi igrac na zavrsnici evropskih prvenstava, Kada ie igrao utakmicu L kola protiv Danske, imao je sarno 18 godina i 71 dan, Najrnladi strijelac na takrnicenju bio je Englez Deni Velbek (Danny Wellbeck), dla,sci: Slaven mue i Dik Advokat (Dick AtIvocaat) u svakom slucaju

Irski naviiaci: (Laurent Blanc) i Berta van Marvijka (Marwijk) s kormila Francuske i Holandi-

ie,

sjet,a,,,Vl'se,',0 d 1,4 : iliona ljudi gledaie utakrnice na _ sradiouima, u prosjeku 46.471 po mecuvNajveca posjeta zabiliezena je u

Z
va,

sa, ali i drugog najstarijeg strijelca, Giorgiosa Karagunisa. Samo je Andrej Sevcenko bio stariji, one za navi[ace: Vise od petmiliona lju,,__ di uzivalo [e u fan zonama u osarn grade-

O

R

su namjeravali

napustiti klupe Hrvatske i Holandiie, ali iznenadenja su odlasci Lorana Blana

utakmici grupne faze izmedu Svedske i Engleske, kada se na stadionu u Kijevu okupilo64.640 gledalaca, ekordi: Spanija je prv,' reprezentacia js koja je odbranila titulu prvaka Evrope, ali ie iprvitim koji ie osvoiiotri velike titule zaredorn, Selektor Visente del Beske (Vicente Bosque) prvi je trener koji ie osvojio titule

Z

ivotinie: Od slona Cite u Krakovu pa do svinje Funtika u Kijevu, bilo je mnogo nakaradnih pokusaja da seod zi votinja uapraveuspjesni prognozeri rezultata utakmica, ali podvig uginule hobotnicePola sa Svjetskog prvenstva 2010. niko nije uspioponoviti.

v

Dnevni avaz, srileda, 4. juli/srpanj 2012

59
fnijesla i Cavi: koji ee uti u historlju

Cavi i Inijesta, Inijesta i Cavi. Ova dva imena vjecno ce ostati u historiji, kao tandem koji ie vodio dva najspektakularnija fudbalska orkestra na sviieru eija ce urnijeca vezivanja i protoka lopte tesko ko u skorijoj buducnosti nadrnasiti. Dok drugizabijajugolove, Andres Inijesta (Iniesta) i Cavi Ernandez (Xavi Hernandez) vode sou. Dvojica clanova katalonske ritam-sekcije visoka su po 1,70 rnetara i najbolji su dokaz da nije vazna visina (velicina), vee tehnika, N ekima su dosadni, a nekima velicanstveni, ali se 0 umijecudva minijaturnagigarita, ponikla u cuvenoj akademiji "La Masija", jednostavno nernoze polemizirati, jer ;e uprava njihova kreativno dodavanje kornponiralo najljepsu pjesmu modernog fudbala posljednjih godina, Sto bi rekao Cavi - "purn, pum, pum,
pum",

.

- Ios smo gladniuspjeha

i

nas nam fudbal nije dosadan. Zelimo nastaviti sa srilorn koji narn je dania toliko po bieda - kaze Cavi, Dosadno iline, podatak da su Inijesta iCavi zajedno doprinijeli osvajanju cak 22 titule, zaista djeluje nevjerovatno, S Barqelonom i reprezentacijorn Spanijom igrali su cak 20 finala, a izgubili su svega tri, u Interkontinentalnom kupu 2006. od brazilskog Internacionala, u Superkupu Evrope &006. od Sevilje i u Kupu Spanije 2011. od Reala, Ostala su sva dobili. Zajedno. Od onoga sto je nekada, kako je rekao Arsen Venger (Arsene Wenger), bila "sterilna dominacija", iIi, pak, destruktivna kreativnosr, Cavi i Inijesta nacinili su najmocnije otuzje Barceloninog i fudbala spanske rcprezentacije, . Porusili su fudbalske mitove i uspjeli stvoriti virtuozni vezni red koji direktnim i preciznirn dodavanjiina u fermi malogtrokuta obezgla-

caul
Roden: 25. [anuara 1980. u Terasi Klub: Barcelona Karijera: Barcelona (1997. - ...) Ucinak: 690 utakmica 177 golova Reprezentacija Spanije: US nastupa,' 11 golova Reprezentacija Katalonije: 9 nastupa /2 gola Individualne nagrade: Trece miesto za FIFA igraca godine 201.0. i 2011., veznjak godine 2008/09., igrac godine U Spaniii 2005., naibolii igrac Eura 2008., igrac godine magazina "World Soccer" 2010., najbolji igrac finala Lige prvaka 2009 ....

...

And.ras Inl)aSla
Roden: II. maj 1984. godine u, Fuentealbili Klub: Barcelona Karijera: Barcelona (2000. - ...) UCinak:462 utakmice / 46 golova Reprezentacija Spaniie: 71 utakrnica /10 golova Reprezentacija Katalouije: I nastup / 0 golova Individual:ne nagrade: Igrac godine u Spaniji 2009., najbolii ofanzivni vezniak u Spaniji 2009. i 2011., UEFA-in rim godine 2009., 2010. i 2011., najbolji igrac finala SP-a 2010. i finala EP 2012., najbolji igrac Eura 2012,.,.

"'PRVACI SPANljE: 2005,2006,2009,2010, i 2011. "'OSVAjACI KUPA KRALjA: 2009. i 2012. "'SUPERKUP SPANIjE: 200S, 2006, 2009, 2010. i 2011. ...LIGA PRVAKA: 2006,2009. i 2011, ...SUPER KUP UEFA: 2009. i 2011. "'KUP KONFEDERJ\CljA: 2009. i 201l. ...SVjETSKO PRVENSTVO: 2010. ...EVROPSKO PRVENSTVO: 2008. i 2012.
vi prorivnika, a nakon toga obicno slijedi smrtonosni udarac u vidu lopte za sarnu zavrsnicu, Lionelu Mesiju

ila su zaJedno OSUOJili

22
trofeja Davidu Vilji (Villa),svejedno je., M. TANOfl7C

(Messi), Samuelu Em (Ero'o), Fernandu Toresu (Torres),

S prosjekom od 2,45 golova po utakrnici Evropsko fudbalsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini najefikasnije je u posljednjih 16 godina, no ono stQ je ipak dominantnija ocjena iesredajedefinitivnonedoatajalo vise uzbudenja i izrazitileg tehnickogkvaliteta.

POstupaH nedosta)alO UlbUden)a IlehnlCHOg Huallteta Prollu cellrl Bio je to posljednji turnir sa 16 ekipa, jer ce se u Francuskoj nadmetati 24 reprezentacije IgraCa Dobre sudiie
ne fuze izgubili od Geske irastali se od sna darnoguprvi put U cervrtfinalefiura, Kolegedomacini Ukrajinci uspiesniie su orvorili takl_Picenje,preokrenuvsi protiv Svedske sa 0: 1 na 2: J" na krilinia ikone Andreia Sevcenka, Ipak.ionisu ubrzoispali, U cervrtfinalnim utakmicarna penali su razdvojili Italiiaue od Engleza.a u polufinale su prosli jos Spanci, Nijemci i Portugalci. U dvije utakmice, rij esene udarcirna sa 11 metara, tragicari su bili dvojica engleskih Eslija (Ashley), Jang (Young) i Unatoc kardinalnoj gresci u lU.eeu izmedu Ukrajine i Engleske kada nijc priznat cist gol Marka Deviea, sudiie SU dobile prolazne ociene, a dosudena su
samo cetiri penala.

Evropsko prvenstvo proslo kao rukom odneseno

Francuska

Gol Levendovskog
Poliak Robert Levandovski (Lewandovski) postigao je prvi gol, no njegova reprezentacija na nacionalnorn stadionu u Varsavi nije uspjela savladati Grcku, Poljaci su u Vroclavu u trecem kolu grup-

Adidasov "tango 12" okarakteriziran je kao mnogo bolja lepta ad nepouzdanog prethodnika. Duel GDmeza i Bonucija: Njemacka Kol (Cole), re kasnije i Portugalac Bruno Alves, dok su beroji. bili Andrea Pirlo i Serhio Ramos (Sergio) sa svojim "panenkama". u polufinalu (Fala: AFP) u posljednjim sekundama meca sa Spancima, Francuzi 8U napravili pomak u odnosu na tri prethodna takmicenja,prvi put pabijedivSi na jednoj utakmici velikog takmicenja nakon sest godina posta. Ipak, vise od cervrtfinala nisu mogli, jer su ill ramocekali kasniji prvaci. I nakrajuNijemci:. Zarazliku od Iralijana, koji su do

ie ispala

malstorl I razocarenla

Andrea Pirla predvodio je ekipu u svim utakmicama ItaIije Ie se s Andresom Inijesrom nadurava~ oko toga ko bi rnogao biti naibolji igrae EP-a.

Sudar titana izmedu Italije i NjemaCke odlu60 je pak BaIoteli. S drogesu'ane, Vejn Runi (Wayne Rooney) i Robin van Persi (Persie) nisu pokazali nista.

Francuski pomak
Kristijano Ronaldo pronaSao je formll u tre<Sem kolu proriv najveceg razocarenja Holandi;e, no nije uspio iskoristiri stopostornu prilikll

razocaravajuceg finala djelovali sve bolj e izutakmice u utakmicu, "Elf' je bivao sve nesigurniji, - Bilo ie ova fantasricno organizirano rakmicenje, Ovaj turnir bio je jedan ad rijetkib prilika kada se osjetilo zajednistvo medu organizatarima - kazao je Misel Platini (Michel), najavivsi sljedeCi turnir u njegovoj Francuskoj, na kojem ce prvi put igrati24tima, A,tULlC

Francuska federaciia pokrenula je postupak protiv cetiri dana reprezentacije, Samira N asrija, Hatema Ben Arfe, Zeremija Meneza (Jeremy) i JanaMvile(Yann). N asri je izvrijedao novinara, dok je Menez to isto ucinio kapitenu ekipe Hugi Lorisu (L1oris). Ben Arfa i Mvila su, pak, prijavljeni zbog odnosa prema selektoru Loranu Blanu (Laurent Blanc). Federacua je objavila i da ce izbor novog selektora malo sacekati, jer je Didije De.Samop (Didier Deschamps) zatruio jos vremenazarazmisljanje, Jucer je objavljeno i ta da je isplata premija za cijelu ekipu za plasman u cetvrtfinale od po 100.000 eura "zamrznutan.

60
VIMBLDON

Dnevni avaz, sMjeda.
4. julVsrpanj 2012.

s

mare) onaen
"

Nakon prekida zbog kise nastavljeni rnecevi u Londonu

Bufon: Prepoznali ga italijanski hodocasnici

Slavni golman u posjeti Hercegovini

Bulon OdlUCiO potrazili duhouni mir u M&lgOr,IU
I ranije nodocasno ovo mjesto, ali nikada nije zellio oko toga stvarati medijsku pornpu
[edan od najboljih svjetskih golmana, ikona [uvenrusa i nezamjenljiva "jedinica" Italije, Denluidi Bufon (Gianluigi Buffon), nakon razocaravajuceg poraza njegove reprezentacije u finalu Eura u Kijevu, odlucio [e duhovni oporavak potraziti u Medugor;u. Bufon je iucer u 12.50 sati pri vatnim avionom sletio na Mostarski aerodrorn, odakle se automobilom zajedno s domaCinima zaputio u Medugorje. Na aerodromu su ga nakon carinske kontrole po izlasku iz zgrade prepoznaIi italijanski hodocasnici koji su se, nakon posiere Medugorju, sprernali za odlazak. Prisli su mu i s neskrivenim zadovoljsrvom ga pozdravili, na sta ie nogometni velemajstor srdacno uzvratio te se fotografirao sa svojim sunarodnjacima, Iako su brajne novinarske ekipe jucer pokusavale pronaci Bufona u Medugor;u i uzeti izjave, to im uije poslo za rukom. Bufon je since prenocio u ovom marijanskom svetisru, a, kako saznajerno, za Italiju leti vee danas. U medugorskom svetistu isticu da je ovaj slavni goIman i ranije hodocastio ovo mjesto, ali nikada nije zelio oko toga stvarati rnedijsku pompn. Njegova majka u Medugorjn radi na mnogim hurnanitarnim projektima i jedan ie od vecih donatora u svetistu Kraljiee mira.
M.H.

D bi)ed- -ilica

David Ferer prosao Huana Martina del Potra, a u eetvrtfinale prosao i :Zo-Vilfrid Tsonga

Britanska teniska uzdanica Endi Marej (Andy Murray) [ucer je napokon uspio okoncati posao protiv Marina Citiea. Mec je igran dva dana, jer je zbog kise u ponedj eljak prekidan nekoliko puta, Marej je slavic pobjedu 7:5, 6:Z. 6:3 i u cetvrtfinalu ce snage odmjeriti s Davidom Fererom (ferrer) koji, nakon ispadanja Rafaela N adala, odrzava Spance u zivotu. Britanski teniser igra pod velikim pritiskom domace javnosti, koja od njega ocekuje da bude prvi Britanac na krovu Virnbldona jos od 1934. godine. Nakqn sto je konacno savladao Cilica, pozalio se na organizatore jet j e mec, kao i sve ostale do sada, igrao na terenu broj jedan, nijednom ne nastupivsi na centralnom terenu. - Mislim da nisam zaluzio igrati bas svaki mec na terenu broj jedan, Nije uopce lose igra ti vani, dok su dru-

Marej: POlalio ss na organizatora ier nijednom nije igrao na Centra/nom ierenu gi teniseri zasticeni, To nije problem, ali je problem kada je vrijeme lose, pa rnec nekada traje dva iJi tri dana, sro vas odmah stavlja u zaostatak kada je u pitanju naredni mec - kazao je Marej. Njegov protivnik Ferer je, pak, ua centralnorn terenu bio bolii od Argentinca H uana Martina del Potra (juan), a rnedu osam najboljih vee trecu godinu zaredom izborio se i Francuz 20Vilfrid Tsonga ijo-Wilfried). Rezultati jucer odigranih meceva osmine finala u muskoj koukurenciji: Filip Kolsraiber (Niemacka, 27) Brajan Bejker (SAD) 6:1,

(Folo:IIFP)

Serena UiliJams u polulinalu
Proslogodisnjapobjedni ca Vimbldona Petra Kvitova zavrsila je svojnastup u cetvrtfinalu turnira u Londonu, AmeriCka eetverostruka prvakinja Serena Vilijams (Williams) savladala jn je sa 2:0 u setovima (6:3, 7:5) letako izborila polufinale. - Bilo je tesko, ali nisam imala sta izgubiti. Zaista sam uzbudena, provodirn odlicno vrijeme ovdie i uzivam u svakorn trenutku. Polufinale je veliki korak, jet sam igralaprotiv braniteljice naslova - kazala je Vilijams,

Sef strucnog sraba Radnika Darko Nestorovic obavio je prozivku na kojoj se pojavio 21 igrac, medu njima i cetvorica novajlija, To su Zoran Nikic i Dragan Konculic, koji su dosli iz kornsijskog Podrinja, te nekadasnji fudbaleri Radnika Marko [evtic i Danije! Culum. Proteklu sezonu Culum je igrao u GOSK-n. - Istina je da s pocetkom
priprema kasnimo sedam da-

naSlorOuiC broJao dO 21

Prozivka u Radniku iz Bijeljine

7:6 (7:4), 6:3, David Ferer (Spaniia, 7)- Huan Martin del Potro (Argentina, 9) 6: 3, 6:26: 3, Florijan Majer (Njemacka, 31) - Risard Gaske (Francuska, 18) 6:3, 6:1 3;6 6:2, Encti Marej (Velika Britanija, 4) - Marin Cilie (Hrvatska, 16) 7:5 6:2 6:3, Zo- Vilfred Tsonga (Francuska, 5) - Mardi Fis (SAD, 10) 4:6, 7:6,6:4,6:4. Rezultati cetvrtine finala u zenskoj konkurencij i: Serena Viliiams (SAD, 6) - Petra Kvitova (Ceska, 4) 6:3, 7:5. (A. C.)

Rukometni prvak Bosne i Hercegovine doznao protivnika

SIOga oroliu LOuCena u Bua iliBaCilama za LP
Ukoliko nas sarnplon savlada Crnogorce, u finalu kvalifikacionog turnira snage bi odmjerio s pobjednikom meca Partizan - Porto
vacki Tatran i beogradski Partizan. J ednog jakog rival a snro izbjegli, ali bismo se, zato, s drugim mogli sastati u finalu i to nH njegovom terenu. Mectnrim, moglo je bid i gore. Neeemo se unaprijed predavati. - rijeei 5U golmana Sloge Pede Dejanovica. I drugi cuvar mreze Dejan Durie slicno razmislja, - Partizan i Porto su lani odlucivali 0 putniku u grupnu faZll Lige sampiona. Uprkos tome 5tOje Porto bio favorit, u elitu se plasirao Partizan. Zato ni sada nema apsolutl1og favorita. Mi cemo prvo razmisljati 0 tome kako savlada· ti Loveen pa cerno se poslije Takoder, nekadasnjern srbijanskorn reprezentativeu Savi MilosevicH ponurlena je jedna od funkeija u klubu, sto je on nacelno pribvatio. Ovih dana on ce, S nekim od C1anova Uprave Radnika, H Beogradn pokusati dogovori sponzorstvo sa m:telom. D. T. Rukometni prvak BiH, dobojska Sloga, na kvalifikacionorn turniru II Beogradu za ucesce u Ligi prvaka, igrat ce prvo s eetinjskim Loveenom, a ukoliko pobijedi, sasrat ee se 5 boljim iz meca Partizan - Porto. - J os prije zrijeba u Beeu, zelio sam da izbjegnemo slookrenuti protivniku u finalu - kazao je Durie. Po okoncaniu jucerasnjeg zrijeba u Been, proeurila je nezvanieo3 informaeija da bi Partizan mogao odustati od domaCinstva kvalifikacionog tnrnira. U tom slucaju SIoga je spremna organizirati mrnir n Zenici. G. S.

na, Zbog nedostatka finansiiskih sredstava, kompletne pripreme cemo odraditi u Bijeljini - hie Nestorovic, U pravni odbor kl uba se do petka nije sastao otkako je zavrsena prosla sezona. N a tom sastanku izvrsene su odredene promjene u tukovads rVn, pa je za DOYOg direktora imenovan Zivorad Mirazic, koji je ovu funkeiill obavljao i ranije.

ort

Dnevni avaz, srileda, 4. juli/srpanj 2012

61
0

JOS cellam, ali lIa2 da SigurnO idem
Nakon nekoliko dana potrage, [uccr sruo uspjeli telefonski stupiti u kontakt s nasim naiboliim kosarkasern, kapitenorn reprezentaciie .Mirzom Teletovicem. Odmara se kod kuce uJ ablanici, Tema je, dakako, transfer u NBA ligu, Ranije se spominjao 1. iuli kao rok kada ce transfer iz Kahe laboral biti realiziran, - J os cekam! Sigurno cemo cekati jos nekoliko dana da se situacija raspetlia kaze nam Teletovic i istice da ne zna u koiern bi klubu rnogao zavrsiti ovog ljeta. Da li su to Bruklin netsi iii Kliv lend kavalirsi? - Stvarno ne znarn. To pregovara moj menadzer Misko Raznatovic, Ali, i ako ne potpisern, imam jos dvije godine ugovor S Kahom odgovara Teletovic i dodaje: - .Mada svi kazu da idem u NBA ligu, Ostaie da cekam sta ce se desiti, ali sta

KOSARKA Mirza Teletovie

NBA anqazmanu za "Dnevni avaz"

Petrovic: Nije dobio posao u Cede viti

Aka ne poiplsem za neki americki klub, imam los dvije godine ugovor s Kahom

AGO

TelelOuiC i KUZmiC
Okupljanje reprezentatlvaea 10, jula u Saralevu
Nakon lito nije prosao na konkursu za trenera Cedevite, koja ce naredne sezone igrati u Euroligi, selektor Aco Petrovic kaze u razgovoru za "Dnevni avaz" da se sada potpuno okrece pripremama nase reprezentacijeza Eurobasket. - N aravno da mi je zao zbogCedevite,ali to ietako u zivotu. Negdje dobijete, negdje izgubite, Bozo Maljkovic i ja smo usli u finale, izabrali su njega, iju se vise nerna sra dodati, Zao rni je sto se radilo 0 euroligaskom projekru, koji se desava u Zagrebu. S ada sam samo fokusiran na reprezentaciju kaze Petrovic uz napomenu da ima dogovor sa celnim ljudima KSBiH da moze prihvatiti neku klupsku ponudu,

Petrovic pred start priprema

SigUr .0 bili s .ama

ce

Teletovie prije nekoliko d8118slIimljell.1I8 Bjel8slIici: Odmaf8 u Jablallici god da sc desi, 10. jula sritovic.kojibi nas rim rrebao, mirno provesti kroz kvalifizern na pocetak priprerna svojim daiekornetnim prekacije za Evropsko prvenreprezentacije - isticc Teleciznim surevima, siguruo i stvo u Sloveniji, VB.

DSROrO onRurs za OUOgdi eRlo a Rluba
Za flnansiisku konsolidaciju neophodna pornoc nadleznih instituciia
sijsku konsolidaciju kluba, S obzirom na to da se veci dio duga odnosi ua poreze ipripadajuce kamate, za ozbiljniji korak sanacije teskog stanja neophodna ie pomoc nadleznihinstitucija. Dobili sino uvieravania da ce Vlada FBiH uskoro uciniti odredene korake kako bi pomogla ne samo Bosni, nego i ostalim sportskim klubovirna. Ako se to desi.pocetcemo disati punim plucima - izjavio je Sabovic i nastavio: Novoimenovani predsjednik Kosarkaskog kluba Bosna ASA BH Telecom MiraIem Sabovic svjestan ie koliko se reskog i nezah valnogpnsla prihvatio. Nekadasnji evropski prvak ieuizuzetno teskoi finansiiskoj situaciji, opterecen visernilionskim dugovanjima, Ipak, Sabovicvjemjedacedocibolji daniza "Studente", - Prosla uprava napravila je sanacioni plan koji cemo mi dopunitii krenuti ufinan- Ocekujemo pomoc i Vlade Kantona Sarajevo, koja je proteklih godina bila uz klub, Sada postoie odredeni zastoji, ali vjerujem da ce se i to rijesiti. Sto se tice sponzora, imamo nekoliko ugovora, a pred konacnim smo dogovorom s kompanijom ASA, koja protekle dvij e sezone nije uplaci vala novac,

Miralem Sabovic, predsjednik KK Bosna ASA BH Telecom

Sigman je da nece biti problema s igrackirn ka-

dram ida, osirn Ivana Opacka, koji ima zdravstvenih problema, vise niko nece otkazati, N a okupljanj u u Sarajevu 10. jula ocekuje i novog kapi tena Mirzu Teletovica, koji je jos u potrazi za NBA. angazmanom. - Ima vise zainreresiranih klubova za Mirzu, ali mislim da je najkonkretniji Bruklin. Ne sumnjarn da ce negdje potpisati kvalitetan ugovor, ali to nece kvariti reprezentativne treninge, Takav je dogovor izmedu njega,mene i generalnogsekretara Haruna MahmulOvic. A,mozda,i osrancu Kahi Laboral, ISla se dogada i s Ognjenorn Kuzmicem, kojeg je na draftu uzeo Golden steit. Oni su zelieli da igra Ljetnn ligu za njih, ali ce Kuzrnic biti s nama - istice Petrovic. V_B.

"Studenti" bi polovinom avgusta trebali poceti priprerne za novu sewnu. Do tada ce biti imenovan novi trener. - Razgovararno s neko-

U polrazi za Irenerom

liko strucniaka, nekadasnjih kosarkasa Bosne, Ima jos zainteresovanih Za klupu naseg kluba, rako da necemo zuriti s odlukorn rekao je Sabovic,

Sabovic: Mllogo posta

Nova uprava istovremeno radi i na promjenama u menadzmentu, - Vrlo brzo cemoraspisati konkurse za direktora kluba i preduzeca Bosna -Agent, Admiru Bukvi istekao je eetverogodisnji rnandarna funkciji direktora kluba inakon sto dobijemo sveprijave,izabral cerna najbolje rjesenjeistakaojeSabovic. A.Dr.

U prUO) Sm)eni 35 d)eCaHa i d)eUO)CiCa
Na Vlaslcu je u toku prva smjena kosarkaskog kampa koji organizira U druzenje za promociju kosarke GEN, koje su osnovali nasi proslavlieni kosarkasi Gordan Firic, Emir Halimic i N enad .Markovic. Trenutno na Vlasicu u kampu ucestvuje 35 djecaka i djevojCica iz Travnika, Sarajeva, Visokog, Gorazda i Cazina.koji susmjesteni LL hotelu "Sunce" i imaju stalnu zdravstvenu zastitu, Kampje otvorio kornandanrN ATO-a u BiH, brigadni general Volter Lord (Walter), a treneri u kampu su poznati strutnjaci Drasko Prodanovic, Zeljko Lukaiic, MIaden Ostojic i Emir Mlllapcic, S. P.

Nakon SIO su ptije nekoliko dana produzili ugovore sa Nebojsom joksimovicern, N enadom Sulovicem i

Prui SligaO Amer]tanac Horsli Eduards
Markom Babicem, 19okea je za povratak u regioualnu ABA ligu angazirala i iskusnog cen [ra Korshj a Edvardsa (Gorsky Edwards, 206 em, 33 g), koji ie proslu sezonu igrao za poljski Anvil. Edvards se taka, nakon

Igokea se sQrema za ABA ligu

PedulaMis nasliiedio Obradovica
... Grcki velikan Panatinaikos je nakon 13-godisnje vladavine Zeljka Obradovica, koji je odlucio narednu sezonu odmarati,za novog treneraimenovao Argirisa Pedulakisa (Pedoulakis). CetrdeselOsmogodisnji strucnjak je prolekle dvije sezonevodio Perig!eri, a porpisao je jednogodiiinjiugovor. (VB.)

sarno iedne sezane, VIaca u ABA ligu, u kojoj jeigtao iu dresu Gedevite. (V B.)

SRIJEDA 4. 7. 2012.

17.00
DOKUMENJARAC,BHT1

BHTJ __
07.30 Prirodna hastlna 8iH. Na Borackom jezarur. 08.00 BHT vijesti 08.15 SokoWismar, r. 09.05 Kiri kfaun 09.10 BHT slagalica 09.35 Nema problema 09.50 Veliko drijemanje 10.00 BHT vijesli 10.10 Ezef, serlla, 1311142 11.05 Relrovizor 11.30 Neopjev~ni sfruGnjacl Japana, strana doku· rnentama ssrlla, 2/4 12.00 SHT vilesti 12.15 Planeta Kliperlon. Qlok bfu na, r. 12.45 livot & nstaln, hnam ideju 13.1.5 Talna lstorila zlata, strani dokumentarni program, r. 14.15 BHT vijesli 14.30 Vuk.i Iri prasita 14.40 Kreda i sir, drama 14.55 Robot Rnbi 15.10 BHT staqaltca 15.35 Pim i Pom 15.40 Soko Wismar, serlja 16.30 Prirodna bastina 8iH. Kraska pnlja istocne Hercegovine 17.00 Google, straol dckumentami program 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Kiri kfaun, animirana seriia, 2B/29 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.45 TV Justice, sudska nronika 20.15 Rick, ameriCki igroni film 21.50 Business News 22,00 BHT vijesli 22.15 .Za one koji vofe •.igrani film 23.50 Rick, film, r. 01.20 Sve u svemu, r. 02.05 Preglad programa za cefvrlak 07.15 TV Tour, rnuzicki program 08.00 Da sam oblak, iglana selija 19. epizoda 09.00 Vijesti 09.05 Taina Starog Mosla, Igrana serua, 183 epzooa /12/ 10.05 Moj veliki prijalelj, ertani film 10.25 Slomljena krila. igrana serija 69. i 70. epzcda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin iI~OJ, igfR02 sen[a, 16. ! 17. epiznda 13.50 Villa Maria, igrana senia, 135 epzoda 14.40 Moj veliki prijalefj, crtanlfilm 14.55 Baltazar, crtani film 15.15 Vijesti 15.25 Mucke, numonsncka seriia, 20 eplzoda 16.05 CSI Miami, igrana seri[a, 2. enzoda 17.00 f.ederacija danas 17 .25 Tajna Starog Mosla. igrana serqa, 184. epiznda /f 2/ 18.20 Da sam oblak, igrana serqa, 20. epizoda Stanje na putevima Mol auto Finansijske novosti 19.30 DnBvnik 2 20.10 CSf Miami, igrana senja 3. eplzoda 20.55 Lud, lbunj~n, normatan, iqrana serija 13. epizoda /12/ 21.20 Mueke, humoristitka serija 3. apizoda 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 22.35 Larin izbor, igrana serija,tB. i 19. epizoda 00.20 Villa Maria, igrana seriia, 135. epizoda 01.00 Dnevnik 3, r. 01.30 Pregled progtama za celvrlak

IV ALFA
07.05 Jufm uz sevdah 07.30 Novo julrn, [utarn.i program 09.00 Top pjesme (sms chat) 10.05 Kinali kar, igrana serija 11.05 Muzicka nostalgija 11.30 Vijesti 11.40 Sirasti i inlr·ige, iqraaa senia (r) 12.45 Top pjesme (sms chaf] 14.00 Vijes!i 14.05 Tiirkan, igrana sanla (r) 15.05 Alia music, muzicki program 10.00 Sirasti i in!rige. igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Kinali 'kar, igrana serija 18.10 Sevdalinko, vjeCna si, muzicki program 18.55 Dnevnik 19.20 Vecer za zaljubljene, muzitki program 20.00 mrkan, igrana seriia 21.00 Bafkan party, muzicki program 22.00 Vijesti 22.10 Srijeda uz tTluzicke balade 22.40 livo! paparaca 2, igrani film 00.15 Dnevnik 00.40 ASltologija 04.00 Urbani folk

_1V1

_

_PINKBH __
07.00 Udri muski, lut.3mli program 10.00 Obicni Ijudi,selija 11.00 Info top,informativni program 11.05 Ylemenska prognoza 11.10 Sopinghollcarke,. reall' ty emisija r. 12.45 Brzepare, kviz 14.00 Kukavica. indljska senja r. 14.45 Moje sme kuca za Lolu, rnekskka serija 1.5.50 Info top, informativni program 16.05 AkadetTIija d~belih, dil€ktno ukljucivanje u show 17.00 Mala nevjesfa. indijska sanja r. 17.50 fnfo top, centralne vijesti 18.17 Vtemenska prognoza 18.18 Savrseno skladan svijet, informativno kolazna emisija 18.30 City Excfusive, zabavna show biz emisia 19.00 Mala nevjesfa. indijska serija 19.50 Kukavica. indljska seriia 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.15 Braco! sudija, reality emisija 22.45 Grand parada, rnuzlekl show 23.50 Porodicni posao, americki film 01.35 City 'Exclusive, zabevna show biz ermsja r. 02.00 Grand parada, rnuzlcki show r.

HAYAIIV
Kad tisee pana sasuke ninja ratnicl Timmy, crtani film Garfield, crtani film TV IZLOG Bumba. crtari film Nodi, crtani film, 95. epizoda 09.30 Gradilelj Bob, crtani film. 2f . epizoca 09.40 Moji diepni Ijubimci, crtani film, 54. epizoda 09.55 Lijeni grad, crtanl film, 32. epznda 10.20 Bakugan, crtani film, 45. epizoda 10.45 Dragon ball Z, crtani film. 64. eplzoda 11.05 Winx. crtarn film, 33. epizoda 11.30 TV IZLOG 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa Ijubav, igrana seMja, f020 epizoda 13.00 Kad lisce pada, igrana senja, 324. epizoda 14.00 Bandini, igrana seriia, 67. epznda 15,00 TV IZLOG 16.00 Sasuke ninja ratnlcl, zabavna-sprntskl TV show 16.30 Slijepa Ijubav, igrana setija, f 03. epcoda 17.30 Uzareni asfalt, zabavni program 18.45 Domacica Ollako 19.00Vijesfi u 1, informativni program 19.30 Sporl 19.38 Harlzontl 19.55 Kad tisee pada, igrana senja, 325. epeoda 21.00 Hayat production show, zabavno-rnuzitki program 22.20 Baodini, igrana serija, 68. epzoda 23.30 Izoad i JDS vise, igrani film. 1. dln 01.00 Aslro NutTI Caffe, uzlvo 06.45 07.30 08.00 08.20 08.43 09.00 09,13

09.05 Simsti i intrige, Igrana serua, 9Lep. (I) 10.00 Vijesti 10.05 Kinati kar, Igrana serila, 50. ep, (r) 11.00 TUrkan, igrana seriia, 51. ep. (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Put u sasaru dnkurnentam serijal. ep, 3/13 13.00 Uijesti 13.05 Doba,ljubavi. igrana secija, en, 11(24 14.00 Vijesti 14,05 Ukmdeni. fivo!i, igrana serija, ep, 85/f 34 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, igrana serila, sp. 7/68 16.00 Strasli i intrige, igrana ssrlla, 92. ep. 17.00 Vijesti plus 17.1'5 Kinali kar, igrana serila, 5f. ep. 18.1:5 Najava Dnevnika 19.00 18.16 Doktor Marlin, igrana serija, ep, 13/35 19.00 Dnevnik TVl 20.05 Tilrkan. Igrana serila, 52. ep, 21.05 Eliza, Igrana serila, ep, MiB 22.00 Doktor Marti., igrana seriia, en, 13/35 22.40 .Zivot paparaca 2, igranililm 00.30 Dnevnik TVl lr) 01.30 Avanture Kaleba VilijatTIsa 4, igranililm 03.00 Nocni program

SATELITSKI PROGRAM
_RIS
12.15 Sport pius
12.30 Matematika u ercu 2 13.00 Veliki izazov 14.00 LeU,[ell pjasma rnoja mila 14.30 SVE!baje zfvota 15.15 Ova je Srbija

_
11.00 Fudbal
11.30 Biciklizarn, Trka Kroz Francusku 13.00 Fudbal< sstcraaPortugal 14.00 Fudbal, Francuska ~ Srbija

I!liJielmu _Nalio_naLG_. _
06.30 Grand Slam 09.30 Mobil 1 The Grid 10.00 Fudbal 10.ill) Wimbledon STUDIO 11.00 Wimbledon
12.00 mondljal rnaqazm Wimbledon

09,00 Fudbal Copa
Libertodores. Game " Boca Juniors Corinthians 11.00 Fudbal spanska liqa. Road to the Title Real Madrid - vmarreal

10.45 Sekunde do
katastrote 11.40 lstrafivanje

Zemlj.

planeta

16,00 Srecei Ijudi. serija

17.00 Dnevnik rt yojvad~na 17.20 Sta radite, bre 17.45 Beogradska hronika

15.00 Fudbal 15.30 Fudbal. UEFA EURO
2012 17.30 Spidllej, Velika

13.00 Fudbal ca!ijanska
liga. Road to the Tine, JU\lentus Palermo Ilga

12.35 lslraqe avionskln nesreca 13.3D Saplac palma

14.25 Se~unde do

18.25 Moja lijepa Srbija
19.00 19,30 20.05 21.00 22.00

~:~~~da Republika Nag'ada Svedska 19.30 Vijesli
20.00 BJciklizam. Trka Kroz FrancLJsku 1B.30 Spidllej, V~ellka

Uzivo: Wimbledon STUDIO

Pregled dana

15.00 ESPN documenlary 16.30 Odbojka svjelska 18.30 Olympic Series. 19.45 Odbojka svjelska 22,00 Fudbal go.Hslmo 00.00 Poker Big Game 5 02,50 Fudbal Copa
Ubertodores. Finale, liga, prijenos Episod846

katastrote 15.20 Drevni dos.jei X 16.15 Megagradevine

17.10 CSI. Ja osobrlo

22.30 Bioskop 23.05 Oko, info
23.35 Dnevnik 23.50 Evronet

S!agalica Dnevnik Srecrii ~Judi,serija Muzicki program Trag

21.30 Wwe 22.00 WWB 23.00 Boks, Svjelska WBO
t~tula NJemacka

13.00 Uzivo: Grand Slam Wimbledon 22.00 Uiivo: Wimbledon StLJdiD

21.00 CSt. Ja

18.06 Ludi znanstvenik 19.0D Saptac pSlma 19.55 Megagradevine

22.30 Wimbledon
Wimbledon

osobno 21.55 Ludi znanstvenik

23.30 Grand Slam

Pregled dana

22.50 Zaloceni u
inozemstvu

00.40 Ludi znanstvenik

23.45 CSt. Ja o.obno

MTV Adria_
15.40 16.30 17.20 Ridiculousness 17.40 Pranked 4

FOXlife __
11.50 Da. draga
1,2.20 Privatna praksa 1:3.1:0 Osveta 14.10 MeHsa i Ozoi 15.05 Ali Mekbil 1.6.45 Ni na kartj 17.40 Kug.r Taun 1,8..05 Ket i Kim

_H8o
12.30 Pisac i delekliv
15.50 Sah-mat 16.40 Medijum 17.30 Kriminalisticka istraga. Pariz 18.20 K.sl 19.10 Put asvete 14.10 Detektiv na FIDridi

_CineS'alr_1V _
11.15 Zaklelva. film,
dramaJromansa 13.15 Rajski vrtlar. film, dramajKomedlja

Made The Challenge. Bailie at The EKes

15.00 Alibi

08.45 A·Team 10.55 Medvjed YDgi 12,15 Jack
14.05 Sammy na putu ako 5vijeta3D 15.30 Sreca. ep" 3 16.25 Pravi CBmi;

18.10 punk'd

1·6.00 Da, draga

15.00 !zgubljeni grad, 17.45 Zen a po
film, drama narudzbi, film,

19.00 BiggBstlHotlesl! 19.30 3 From 1 21.00 Top 20 21.50 3 From 1 22.00 Pauly 0 Project

loudest!

18.30 Ojeoak koji je bio
car

19.40 Jukebox

22.20 Real World. New

20.00 Privatna praksa 20.55 Osveta 21.3.0 ~Blfsa i Dzoi

16.30 Ludnica u Klivlendo 18.55 Ali Mekbil

20.00 Red i zakon.
z~ocinacke namjers 20.55· [nspektor Monta~bano

20,05 Zlocesta uelleljica 2 t .40 Obilelj Borgia II, ep.5
22.30 23.55 0; .40 D3.30 04.26

01.00 3 From 1

Orleans 00.00 A~temallve Na'iion

23.00 Sapa! duhov. 00.20 Ali Mekbi!

22.35 Medijum
23 .. 5 Jed'flica 2

23.50 Ket i Kim

00.15 Sah·mal
01.05 Put asvete

01.20 Music Non Stop

01.0-5 Skola za parove

Jackass 3.5 Solomon Kane S!ueajni spijun KHkni za upo_znavanje Zlocesta uGiteljiGa

komedija 21.15 Vitezolli neba, film, akcija 23.16 Zaklelva. film, drama/romance 01.15 Ubojiti mac! film~ akGija

komedija 19.30 Gdje je lova, !ilm,

SRIJEDA 4. 7. 2012.1

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIC

HRT1
08.35 Gerald Me80ing, crtam film 09.05 Crlani film 09.35 Ja sam lvoja sudbina 116), indilska serija 10.25 Skrivena kamera, humoristicni program 10.35 Nasa mala klinika, dornaca numonsncoa serija 11.25 Prine iz 8ell Alra, humoretlcna serija 1.1.50 Crime Time. crtani film 11.55 OBN Inlo, infomnativni program 12.05 Ja sam tvoja sudblns 116), indiiska 12.55 Ruia vjelmva (16), dnmaca serija 1.3.55 Skrivena kamara, program 14.00 Kviz 15.15 Skrivena kamera, humoristicni program 15.40 ljubav·vjera· nada 1161, turska serija 16.50 Odbaeena (16), indijska senia 17.50 ljubav bez graniea (16),latino· arnericka senja 18.50 OBNlnlo, informativni program 1.9.05 OBN Sport, sportski pregled 1.9.20 In Magazin 20.00 Huia vjetrava (16), domaca seriia 21.00 Baillimske prevara 21.35 Odbacena (16), indiiska seriia 22.35 Vrhunae u Ohiu 116), igranifilm 01.40 OBN Info, informativni program 12.00 12.10 12.12 12.19 12.34 Dnevnik Sport Vrijeme TV'kolendar Moe sudbine,

HRT2
08.12 Na kraju uuce, Tjelovjeiba 08.38 Fanlaslicni prijalelji 3, serlla 09.03 H20 Uz malo VOdB! 2, serija 09.28 Jura Hara. Mali kralj, veliki lov 10.00 Priienos siedniee Hr· vat.kog sahara 13.31 Jugoslavija • driava za ied"o stoljece. P,evita· nja u Bnsni I Hereegovini, dok. serila 14.03 Bikini· otoci iz sneva u zabranjenom podrucju, dok. film 14.50 Top Gear 10, dok. seMja 15 .. 0 Glazba, glazba ... 4 16.00 Obrfnik i patlner, emisija 16.26 Humanitarne nogomet· ne ulakmiee. Vukovar i Dubravnik, raportaza 16.46 CilV folk 2012. Prag 17.13 Idemo na siever s Goranom Milicem 17.53 100% poduzetnik, ernisiia 17.56 ljubav u zaleifu, telenovela 1 B.40 Novi klinei s Beverly HIIlsa 1, senla 19.23 Teletubbies, animirana serqa 19 ..48 Gnanllilm 20.00 Draiesni pupoljei svlbanjski 1, serlla 20.50 Zlocinei u odijelima l,serila 21.3B GSI. Las Vegas 11, seriia 22.25 Mucke 1A. serlla 23.00 Bitange i prinme 2, ~enla 23.36 Saplacica duhovima 5, seriia 00.20 Kalilornikaeiia 3, seriia 00.48 Dobra .lena 1, serija DUB Zakon ired. Odjelza irlve 11, seriia emisiji!16.30 Aulo shopl7.05 EXiraplus IR118.05 Reportaia KIS1B.50MarKErtong19.00 9.30 DNEVNIKHRT e, smisija 21.05AMOR LATINO,senia 22.00 Euromax, mag"'in 23.00 DnevnikKISS23.20 Raportaia KISS

Nova TV
06.05 Neust.rasivi Scooby·doo, crtana serija 06.30 Seba Felix, ertana serija 06.55 Kad. lisee pada, SBriJa 07.45 TV izlog OB.OO Sirasti Orijenla, serija 09.45 TV izloll 10.00 Walker, teksaski serija 11.55 Zauvijek susje~i, serija 13.05 IN magazin 13.55 Walker, teksaski rendzer, seriia 15.50 Zauvijek susjedi, seriia 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li~ee pada, seriia 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Sttasti Orijenla, serija 22.00 Vecernje vijesti 22.20 Za Jjubav ie potrebno dvoie, film 00.15 Gimnazija Z3 ~ivljake. film 01.50 Ziva meta, seriia 02.40 Seinleld, seriia 03.30 Ezo TV, tarot snow 04.30 Dnevnik Nove TV 05.20 IN magalin 05.40 Kraj programa

RIRS
07.06 Jularnji program 09.00 Vijesli 09.10 Robin Hud, seriia Mala Iv 10.00 U nocrmj b•• Ii, crtana senia 10.35 Bonton za dieeu 11.00 Za.drugagrafiti, umjetnost iii vandalizam? 11.25 Boiija djeca, ruskl dokurnentaru lilm 12.00 Dnevnik 1 12.15 lene u lalvom. lilm 14.00 Larinizbor, selija 15.00 V.ijesti. sa gestovnog jezih 15.10 l.arinizbur, selija 16.00 Festival animiranog lilm3 u Neumu, r 16.30 17.15 17.55 18.35 19.30 20.10 21.05 22.45 23.10 23.55 00.55

13.21 Zborna pjesma, film 15.00 Vijesli uz hr.alsk; znakovni je.zik 15.09 Vrijeme sutra 1:5.13 PonDs Ratkajevih, TV 16.00 1.6.45 17.00 17.20 17.25 17.52

telenove.a

.."rn-M:l. Ljubav: Trudite S8 da ostanete emotivno

serta

serja

tumensncrn

1B.26 1.9.10 19.20 19.30 19.55 20.04

20.13

Gurski Iljecnik 3, serija TV kalendar Vijesti u pet HAK· Pmmst info Hrvatska uzivo Jugoslavija· driava za Jedno slollece. Ralu Bnsni i Herce90vini, dok. serija Dr. Oz, talk show lOpel, kviz' lolo 7/39 Dnevnik Sporl Dnevnik plus. Razgovor s Andersom Foghorn Rasmussenom, glavnim tainikom NA TOa ZABA - 90 .ekundi, ernlsija pod pokrcvteli-

loJlaimli •

rendier,

netaknufi, lpak, senzibllnom dijelu vaseg bica to nije iako. Pnsae: PDstoji rnoaucnost da yam bude pcnucen novi, veoma prirnarnhiv posao, Opraz, posto]i i zamka. Zdravlje: Odllcno se 05je6a18.

Partner se ne zadovoljava polovicnim rjesenjem. Vodite racuna da uz sebe imate jaKu iicnost .. Posac: Zadavaljni ste licnlm doprinosam, ali vas nerviraju pajed ine kolege. Najvise, indalencijom prema radu. Zdravlje: Veoma ste oSJetljivi.

"Q'JWII. Ljubav:

ttlilifllil'

uimaeem

111m-III Ljubav:
ali krajnjim ishodom kooGentri rata,

hJ=-~::I da niste Dosta vremena ..provodite zainteresirani. .. Posao:
niste najzadavoljniji. Zdravlje: Neopbodan !Im~~.lliubav:

Voijena osoba posusava da vas oraspolozi, da vas ponovo zavede, Kao radeci, Teske se

20.14 Cern. U polrali za boziom ces1icom, poputurnoznanstvenl film 20.43 GSS· spas u 'planini, dok. ssrlla 21.15 Baei mamu iz vlaka, film 22.50 Dnevnik 3 23.10 Sport 23.13 Vriieme sutra 23.15 News 23.20 Vijesli iz kullure 23.3B Seks i grad, serlla 00.03 Glava u oblaeima, film 02.00 Vrijeme [e za iazz OZ.58 CSI.LasVegas 11, ~erija 03.40 Saptaciea duhovima 5, serija

stvem

van je

ocrnor.

enortaza

Srpska danas Mutke, sena Mucke,. serija Robin Hud 3, serija Dnevnik 2 Moj roifak sa seta, selija Haika, film Onevnik 3 Mjesto zlocina, Maiami gsenja Dragi Mopasane, selija MuUe, senja

Veoma bogat dan. Mnogi vas pokusavaiu osvoliti, all varna le zanimf]va sarno volJena osoba Ii , Posao: Trazite nekoga ko yam maze bltl ravnopravan poslovnl partner. Veorna ste strogih kriterlja. Zdravlje: Nema razioga za nesanlcu,

P.Jt::Im::iI1

MREZA

~voHemek diel" dok. program, 1611800.25 DoevniklVSA

ioformativna emisiia 22.45 Tarlh dokumeniarni program 17.00 Svij.t n, dlanu 18.00 Danas u Srpskoi 1B.30 Tv senia . Rui. viErtroval9.30 Dnevnik 2 20.05 Markellng ~0.. 5 Igr,na senl' 0 20.55 Mark.tlng 21.00 L.tnia promenad.22.30 Qnevnlk3 23.00 L,lnia promenada,nastavak00.00 19raniillm . Sv.ci I ralnicl 01.30

HTV OSKAR C
09.05 Strasti 1 intriga, igrana serija Turkan,

10.05 Kin,11Ion, ig"n, serli011.00 Igrana s8ri"a1 GI'eben; rug. st"",lju 14.05 Ukkradenillvoll, Igran, serli 15.00 Coneo"" igr,na 58ni.16.00 StrasllI Inlrloe, Igranaserlla 17.15 Hercegovinadanas 19.30 ReemitlJanledna"iK, hrt.·a 20.05 Turkan, igran, s8fii' 21.05 EII,a. igrana serila 22.00 Ookior
Martin. igr,ma s~rija
~rO{Jral~ Zii

Razgovor s povodomlr) 15.30 Opstanak16.00 sirasn i Intrlgo, igrana s,riia 17.00 Top shop 17.16 Kinall kar, i~"", sorii' 18.15 Dr. Martin, Igr.n" .er1IaI8.45 Crtan! lilm19.0o

~~~r~~t ~r1~r~~T~8.3~"ru~9.:~6
~g~~~u:iir~~It~~eOi1~6t~~lio,rty. ~
iniormatillni

_KAKANJ __
IS.30 Vr,1a taini, turska "rii.16.00 Maistori kuhinj. 16.30 Kak"\'skl Ko;arka~117.00 Flash vllesl1705 Dol"o[n, ka.ma, serii' 17.30 Maiotorl kuhinie la.no Oraguli u krunl. miia 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnavnlk FTV 2000 Viiesti 10 20.20 Aula Snop Maga"n 20.50 M'rkeling 21.10 Pozitivhl formali 21.40 Draguli u kruni, seriia 22.45 Marketing 23.00 Glas Am"ik, 23.30 Vii"U lV Sail", 00.00 Vii"'tl Ie r. 00.20 Program" AmerlkU

Kinali ~ar, Igralla sBrija '18.15

ZVBzdarlO ilebo

dok. program22.25 Onevnik 2 ZZ.40 Igrani film 00.30 Pregled
programa 1a c8t11rtak

progrilm 2.2.00 Istim,

TV GORAiDE
08.30 Reprl,"1 p Markell Mar~'ting 19.30 MuzloKiprogram 20.00 R.portoda 20.30 Na" r.,lnost 21.30 Liberty lV 22.00 Igrana ."ii' 23.00 81" Amerike 23,30 Dn,vni<JrOO.OO di,va O
programa N,.j,lVa

_VISOKO __
~~~~~{t"05e"}~~~a~~~~ti'" Info program17.35 K.. mel~', s"iIS~ progr~n, r. 1B.20lV liberty, Illioprogram, r 1B50 Prite, r19.25 Marketingblok 19.30 Doevn" FTV 20.10 Siocanla20.30 Aklu.lnostl, inf. progr.m20.45 20 ~~dl~ao!pa"
M~zicki

07.00 Informan"n uiivol0.00
a~ademija,

10.02 Med I di,I.llea, program za die.u (rl 10.55 Pnv,tnl

djecu (r}

film

22.40 livol paparaca 2. igran!

ii~71t6(0'j~ ~~'Ar~~~ "Brzlm preko Bosne". muzltkl program (rI13.00 ViiesUlVSA 13.10 Leonardo 0, vine,. dok. program, 1/2 (rl1U5 Maeue" Ig"nl film 16.00 VileslllVSA 16.05 Pooml.ol ml tll,lo. ook. program, 2/817.00 Ll8tn,llub,vi, "rij5ki program 17.26 Mldlmarc, s"IJs~ program 18.20 Tanh. dok. s~fllaI18.aO Dnev"," lVSA·vrem,nska pro~no" 19.00 GladlJalorsk, akad.mlia. progl1lm za diecu 19.25 Med i dletellna, program za ~iecu 20.00
NOlsmij8sH~ SEl, molim, dok.

8~~~t·m. 16.00 Lie1, u58nia15.;;5 Tl/lzlog lij.05lgrana gradu, r.17.00 I,

ZENICA __

prog!am 20.30 Seve.h, mUliCki ~~?~~f~a~~r~~,~I~Ji3~geo~~;0~ Amenca 23.30 Pn"tnl

+ Promociia progl.ma15.00 ggl~~r~:~~:t~~~I~~ ~~.. ~~'i Viiesli, informalt"i program 16.00 Nasi rllzgolimi 17.00 Rf..portaza "prila 00.30 VOA ·Glas Amerik, 1B.OOVllesll. inrorm,ilvnl program18.30Tarih, dokumenl.rnl program 19.00 S.,dah. mu,i~kl 13.05 Lifestyle IRlll.59 RBportaia KISS 14.05 Coviek I ~:~8~~~J~'~~~~:~~:~~I~:~'~i Wavstvena kullu," IR) 15.00 zdl.vlle, ,misll' a zdr.vstvu 22,00 R.portai' KISSI6.00 Hr.,". i vi~o. HemCl magazin, centra~na

dalla u clan, servisne Informacijel7.15lgrana senla. r. 1&.15lV i,'oglS·.11 DleCili program 18.30 M,li ogl"i, obavl.!teni' 19.00 Viiestl19.30 Muzic~ spotovi 19.50 ObavjeSt,nia 20.00 Igrana senia 21.00 Zdra.a lV. KuhlnlaZl.30

HEMA
09.00 Tv lioerty, mag",in Radii' 510 boon. Evro~a10.00 Hem,
m,.gazin, centraln~ inioni1ativna ;mlsilo, r. 11.00 Mu'i~ki program

TVOSM
19.15 Zodeks19.25 Portal 19.3D Gam, Wn. 19.40 HranaI vlno 20.00 Amor Latino, senia 20.55 Markeling 9 21.00 Lice naciie n.OO VOAn30 OW·lime nOD Nli- tesko bHiia 00.30 Astra show

~g

_HIT_TV__
19.00 Oolekli~119.25Tri.umh 19.30 F"m, 19.35 Svetionik· ~~'.~~~~~~,T~~~~.~~r~~~i;erila 22.00 Ooi'kti~ II 22.30 Sy,tionik . ogl,sl 22.351gr301111m, Zlvot paparaea2 00.15 Tn mlnuLHiie.tl 00.20 K.~rl, Igran, setila 01.05
Ziatno runo

KISS

TV USK
11.00 Turk,", Ig"'" sonialr) 12.00 Vile.tiI2.05 Top shop 12,09 Lielni podn.vol progr.•m, reviialni program 14.30 Vlissl!14.35 Llotnl podne"i program, nastavak 15.00

Dnevni

aV~lZ

StalJin i TUliner
MOSKVA - Objavljivanjefotografija bi vsegsovjetskog diktatora] osifa Visarionovica Staljina, na kojima je ukazano na paralelu 5 Facebookom iTwitterom, izazvalo je burnu reakciju na internet-portalima. - Staljin je bio poput Facebooka: uvijek je trazio od vas da dijelite informacije - jedan je od naslova na posteru koji ie uraden u sklopu projekraza organizaciju "Zrtve ilegalne politicke represiie", koj a zeli mlade Ruse upoznati S mraiinorn stranom sovjetske historije. Inace, fotografije je za svoj diplomski rad uradio student Ilja Tehlikidi.

Oluje, vrucine, pozari, suse i poplave danima haraju u razllcitlrn dijelovima svijeta

Nepopustljivi vreli talas zahvatio istok SAD-a, Rusija gori u pozarirna, a Indijci umiru u poplavama
NJUJORK - Ekstremni vremenski u vjeti - oluje, vrucine, pozari, suse i poplave, koji vee danima vladaju u razlicitim dijelovima svijeta, odnijeli su do sada vise od 100 zivota, N epopustljivi vreli talas zahvatio je veci dio istocnog dijela Siedinjenih Drzava, gdie je nakon snaznih oluja tokom vikenda bez struje i dalje skoro dva miliona kuca i kornpanija, a broj zrtava popeo se na 22, dok zvanicnici strahuju da bi broj nastradalih mogao biti i povecan, U Koloradu je u pozarima troje rnrtvih i stotine iselienih, a vatra jos nije stavliena podkontralu. Vatrene stihije zahvatile su i Rusiju, gdje je braj sumskih pozara iucer iznosio 259, a najslozeniia situaeija je u sumama U rala, Sibira i Dalekogistoka. Vreli talas pogodio je istovremeno i istok Spanije, zernlie u kojoj vlada susa kakva nije zabiljezena u posl jednjih 70 godina. Oko 2.000 vatrogasaca je uz pornoc 40 helikoptera i aviona pokusavalo ugasiti pozar kaji je izbiouregionu

EURIJEME B LO 100 LJ 01
Valencije i unistio skoro 50.000 hekrarazemljista, Na jugu Azije, na udaliencrn sjeverczapadu Indi]e, na vrhuncu su monsunske poplave, u kojirna je za cetiri dana zivot izgubilo vise ad 80 ljudi,aoko dvarniliona stanovnika bilo je primorano napustiti svoje domove. Sirom Asarna otvoreno je 770 prihvatnih centara. Ml)hs/Jn ce adsjesti u viii

Ubilen sinouae suledoMaoroliu sarica
BEOGRAD - Radojica ] oksovic, sinovac Nebojse J oksovica, svjedoka saradnika u slucaju protiv grupe Darka Sarica, ubijen je jucer u novom bornbaskom napadu u prij estonici Srbije. J oksovic je ubijen kada je eksplodirala bomba postavljena pod njegov "audi A6". U napadu je povriiedena jos iedna osoba. U MUP-u su naveli da ie eksplozija veoma slicna ono] koja otprijenekoliko dana kada ieubijen Bosko Raicevic, radak Andri[e.Draskovica. [oksovic je sudu dao iskaz II kojem je kao glavni Saricev saradnik u Italiji sviedocio 0 krirninalnim aktivnostima klana u roi zernlji. Nakon sviedocenja stigle su iprve prijetnje, a zatirn su uslijedila i dva bombaska napada, Policija je zbog togapodigla rnjereJ oksoviceve zastite,

Prine u DubrouniMu

DUBROVNIK - Luksuzna dubrovacka "Vila Seherezada" sljedece sedmice ugostit ce clana kraljevske porodice Saudijske Arabije, princa Sanda bin Abdul Mohsena iernira pokrajine Ha'il, Medu dosadasnjim slavnim gostima "Seherezade" su Dian Malkovic (J ohn Malkovich) iPrinc Albertod Monaka, Cijena nocenja II raskosnoj viii je izrnedu pet i sedam hiljadaeura,

TUrsRa linanSira gradnJU diamile U Baro
BAR - Turska vlada finansirat ce nastavak radova na dzamiji u Starom Baru u koju je do sada ulozeno oko milian eura, a pracienjuje se da ce izgradnja ovog vjerskog objekta kosrati oko tri milionaeura, Iz'Turske su u Bar zbog gradnie dzamije stigli ljudi ad struke, inzinjeri, kaligraf ...koji ceraditi na proiektu.pisu "Vecernjenovosti", Ukupna povrsina diarnije iznasi 4.000kvadrata. Objekt ce biti zavrsen do iula 2013. godine, kazao je glavni imam Islarnske zajednice Bar MuidinMilaimi.

Opcina ie skupstinskom odlu-

VELING TON - Cetvcrogodisnjak ie dao ponudu od 29.990 dobra ze!eci kupiti pravi voz od iavnog preduzeea za prijevoz na Novorn Zelandu. Voz je bio u funkciji 1940. godine. Djecak je ponudu dao na aukcijskoj straniei "Trguj", ciju su rnajku odmah alarmirali da potpise vlasnicki list. No, majka im je poruciladaodkupovinenemanista,

DJecaM aUMeiOnar

Iskosa

kom oslobodila Islam sku zaiednico placanja komunalija za ova] vjerski objekt, a Vlada erne Gore uplatilaje20.000euraza.izgradnju.

DrtJga ekspfuzija

IJ BeogradlJ IJ

nekoJiko dana

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful