You are on page 1of 1

Centro Cultural de Romai

Revista “O Xas”

Nº 3

(Abril-Maio 2000)

Índice
Índice Editorial Secuencias de (L)antaño En Defensa da Lingua Galega Falemos de Ciclismo Dan a Vida Democracia O Complexo de Peter Pensamento Cero Manuel Martínez Murguía Consellos de Beleza Páxina de Citas Tempo Fugaz Onte, Hoxe, Mañá Hay Cousas na Vida Quero Retomarás a mirada de Abril Frases célebres Frases e citas célebres Definicións Test profesional Homenaxe ós debuxos de Castelao 1 2 3 4 6 7 9

- 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

1