You are on page 1of 1

Centro Cultural de Romai

Cristina. Morre Rosalía de Castro 1888

Revista “O Xas”
de Galicia

Nº 3

(Abril-Maio 2000)

1889 A. Brañas publica El Regionalismo 1890 1891 Alfredo Brañas dirixe La Patria Gallega. Traslado dos restos de Rosalía de Castro a Santiago 1892

Historia de Galicia. Tomo III. Galicia El Regionalismo Gallego Preside a Asociación Rexionalista Galega Preside os Xogos Florais Historia de Galicia. de Tui Tomo IV Destinado á Biblioteca Universitaria de Santiago Traslado ó Arquivo Provincial da Facenda da Coruña En Prosa Don Diego Gelmírez Morte de Ovidio Xubilación Los Trobadores Gallegos

1894

1895 1898 Desastre do 98. Tratado de París 1900 1905 Creación na Coruña da Real Academia Galega 1906 Inauguración da Real Academia Galega 1909 Semana tráxica de Barcelona. “Exposición Regional Gallega” 1913

É nomeado presidente da Real Academia Galega Oficial interino no Arquivo e Biblioteca da Deputación Grande homenaxe a Historia de Galicia. Murguía con ocasión de Tomo V cumpri-los oitenta anos

1914 Comeza a Primeira Guerra Mundial 1916 Fundación das “Irmandades da Fala” 1919 Creación da Sociedade de Nacións 1920 Primeiro Día da Patria Galega 1923 Dictadura de Primo de Rivera. Fúndase o Seminario de Estudios Galegos

Eduardo Pondal e a súa Obra Morre Murguía

-¿E que tal o novo cura? -Canta moi ben.

16