You are on page 1of 1

Revista O Xas Nmero 4 Outubro de 2001

MONTEAGUDO, Teresa: Eladio Rodrguez Gonzlez Ir Indo, Vigo, 2001. SANTAMARINA, Antn: Os diccionarios galegos, en Diccionario de diccionarios, Fundacin Pedro Barri de la Maza, A Corua, 2000. SANTAMARINA, Antn: Os lexicgrafos galegos. Historia dunha profesin, Actas do Congreso de Lexicografa e Gramtica, Lugo, 25-28 setembro, 2000 (no prelo). VILAVEDRA, Dolores: (coord..) Diccionario da literatura galega, Galaxia, Vigo, 1995. En preparacin: LIARES, Amancio; PUENTES CHAO, Antonio: Eladio Rodrguez Gonzlez, Xunta de Galicia, dentro da coleccin A nosa memoria. LIARES, Amancio; PUESTES CHAO, Antonio: Diccionario Eladio Rodrguez, Ed. 3Ce. MARIO PAZ, Ramn: Eladio Rodrguez e a cultura galega, Sotelo Blanco Edicins. OTERO, David: A vida de Eladio Rodrguez, Galaxia.

Cronoloxa
1864. Nace Eladio Rodrguez na Ponte de San Clodio. 1887. Establece a sa residencia definitiva na Corua. 1887. Premio de honra no certame literario de Betanzos. 1888. Comeza a traballar como funcionario no concello corus. 1891. Primeiro premio nos Xogos Florais de Tui co poema Desperta!.... 1894. Aparece o seu primeiro libro, Folerpas. 1896. nomeado director do xornal El Noroeste. 1901. Publica o Catlogo das obras cientficas, literarias e musicais que figuran na Biblioteca da Reunin Recreativa e Instructiva de Artesanos de A Corua. 1904. Fndase a Asociacin da Prensa da Corua. 1906. Sesin inaugural da Academia Galega. 1916. Nace a agrupacin folclrica Cntigas da terra. 1918. Crase o suplemento Ns. Pxinas gallegas do diario da Crua El Noroeste. 1920. Secretario da Real Academia Galega. 1922. Sae do prelo en Ferrol o seu segundo libro Raza e Terra. 1926. Presidente da Real Academia Galega ata o ano 1934. Entra no Seminario de Estudios Galegos. 1927. Colabora en Ns, boletn mensual da cultura galega, dirixido por Vicente Risco. 1927. Sae do prelo na Corua o seu ltimo libro Oracis campesinas. 1929. Recibe unha homenaxe en Rivadavia. 1937. Xublase como oficial maior no concello corus. 1949. Falece na Corua e enterrado no cemiterio de San Amaro. 1958. Primeiro volume do Diccionario Enciclopdico Gallego-Castellano. 1960. Segundo volume do Diccionario Enciclopdico Gallego-Castellano. 1961. Terceiro volume do Diccionario Enciclopdico Gallego-Castellano. 1964. Homenaxe da Real Academia Galega no centenario do seu nacemento.

16