You are on page 1of 1

Revista O Xas Nmero 4 Outubro de 2001

Hai uns cantos anos, aproximadamente das ou tres dcadas, as casas, as oficinas, as fbricas e os locais de espectculo eran os recintos materiais nos que se reunan

como antigamente se loitaba por conseguir territorios e cidades.

fisicamente as persoas para interactuar. Agora, neste novo mundo que fomos configurando sen darnos moita conta, xa non quedamos en recintos, senn en redes, xa non son espacios fsicos, senn electrnicos, non son presenciais, senn representacionais ... e as podera seguir buscando un feixe de diferencias que neste intre non valen a pena. Un aspecto no que me gustara facer fincap , que con esta nova revolucin, fenmenos como a vecindade e a proximidade que sempre tiveron un oco nas nosas vidas xa deixan de seren relevantes, porque esta nova tecnoloxa posibilita observar Con todos estes avances que podemos como son a automatizacin, a

dixitalizacin ... o aumento de desemprego durante os ltimos anos constite, en moitos aspectos, un fenmeno estructural vinculado progreso tecnolxico. A sustitucin sistemtica dos traballadores por un capital tcnico

innovador contribe subdesemprego dunha parte da man de obra. Por conseguinte, pdese considerar que a tcnica avanza mis rpido que a nosa capacidade de imaxina-la solucin dos novos problemas que plantexa s individuos e s sociedades modernas. Estes son os problemas s que conduce un modelo puramente

interrelacins e accins a distancia. Comenzamos a construir telecasas, telecomercios, teleoficinas, teleempresas e

telediversins que xeran un novo espacio social. O sculo XXI estar marcado por este novo espacio social, posibilitado pola converxencia entre a informtica e as telecomunicacins. Adaptarse a esta nova vida unha necesidade para as empresas e as institucins, pero tamn para os cidadns. Xa non basta con saber andar, falar, escribir ou conducir. Saber moverse con soltura polo novo medio electrnico ser unha esixencia cada vez maior. Os analfabetos dixitais temos pouco futuro no terceiro entorno. Tamn me gustara comentar, xa que se me brinda esta oportunidade, que esta nova revolucin est dominada por unhas poucas empresas transnacionais de teleservicios que pelexan entre s por controlar redes e usuarios,

productivista. De ah que haxa que lograr, ou polo menos intentalo, que a humanidade poida dirixi-lo seu propio desenrolo. Nunha realidade coma sta, xoga un papel fundamental a educacin, pois esta rpida

evolucin do mundo esixe unha actualizacin permanente do

saber, unha construccin continua de coecementos e aptitudes. Por ltimo permitireime dicir que as novas tecnoloxas transforman as sociedades nas que se implantan modifica-las relacins de traballo e crear un mundo virtual que anda moi difcil avaliar qu promesas oferta e qu perigos encerra.

Begoa Porto Bermdez